Các trường được mở rộng ngành tuyển thẳng ngoài danh mục của Bộ GD&ĐT (19/03/2019 10:24)

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm 2019. Trong đó, nội dung các ngành xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, được tập trung hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, đối tượng được tuyển thẳng là các thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật quốc gia. Tương ứng với 12 môn thi học sinh giỏi quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định thí sinh đạt giải sẽ được xét tuyển thẳng vào 96 ngành đào tạo đại học (ngành đúng hoặc gần với môn thi). Tuy nhiên, ngoài danh mục 96 ngành, Bộ GD&ĐT cho phép các trường có thể bổ sung thêm các ngành đúng và ngành gần đối với từng môn thi học sinh quốc gia, phù hợp với yêu cầu đầu vào các ngành đào tạo của trường. Trong đó, Bộ GD&ĐT đặc biệt lưu ý, các trường phải công bố trong Đề án tuyển sinh. Tương tự, đối với với thí sinh đoạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, các trường sẽ căn cứ vào kết quả đề tài nghiên cứu của thí sinh và danh mục các ngành đúng, gần theo quy định của bộ, để xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

Theo Truyền hình thông tấnXem phản hồi

 
Tin khác