Đề xuất miễn học phí với học sinh trung học cơ sở (12/06/2018 14:02)

Việc học sinh THCS công lập không phải nộp học phí góp phần nâng cao số học sinh hoàn thành phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi.

Luật Giáo dục hiện hành đã quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, đồng thời xác định trách nhiệm nhà nước trong việc bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục trong cả nước. Bản chất là khi phổ cập có nghĩa là mọi học sinh trong độ tuổi đều được quyền đến trường và tạo mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành phổ cập.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp) đề xuất Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi mở rộng đối tượng miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở và trẻ mầm non 5 tuổi.

Theo bà Hoa, trong thực tế nhà nước mới chỉ thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh tiểu học. Đây là một hạn chế lớn, vì vậy sửa đổi Luật Giáo dục lần này phải cân nhắc.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa.

“Cũng có ý kiến băn khoăn về tính khả thi liên quan tới ngân sách của nhà nước, con số trên 2.000 tỷ đồng nếu miễn, giảm học phí cho đối tượng này thì tôi nghĩ đối với ngân sách nhà nước không phải là vấn đề lo lắng”- đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa cho biết.

Vị đại biểu này cũng chia sẻ, vì học phí có thể một số em học sinh nghèo bỏ học và nhiều giáo viên đã phải bỏ tiền lương ra để đóng học phí cho học sinh để đủ con số đến lớp.

Đại biểu Hứa Thị Hà (Tuyên Quang) cho rằng, việc miễn học phí góp phần nâng cao chỉ số giáo dục là số năm đi học kỳ vọng và số năm đi học trung bình.

Theo bà Hà, hai chỉ số này của Việt Nam còn hạn chế làm hạn chế chất lượng nguồn nhân lực, điều kiện tiên quyết để Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập thành công, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đại biểu Hứa Thị Hà.

Bà Hà cho rằng, việc học sinh trung học cơ sở công lập không phải nộp học phí góp phần quan trọng nâng cao số học sinh hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi, nâng cao số năm đi học kỳ vọng và số năm đi học trung bình, góp phần nâng cao chỉ số phát triển con người Việt Nam.

“Tôi đề nghị Chính phủ nghiên cứu đề xuất chính sách miễn giảm học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi và học sinh trung học cơ sở để tất cả con em chúng ta đều có cơ hội học tập bình đẳng”- đại biểu Hứa Thị Hà cho biết. 

Theo Thy Hạt/VOV.VNXem phản hồi

 
Tin khác