Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (16/03/2019 13:30)

Gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong quá trình tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm là một trong những giải pháp được nhiều đại biểu nhắc đến tại Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh, đào tạo, giải quyết việc làm năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 . Hội nghị do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long vào ngày 15/3.

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, tính đến tháng 12/2018, cả nước có 1.948 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Kết quả tuyển sinh năm 2018 trong cả nước đạt trên 2,2 triệu người, đạt 100,9% so với kế hoạch năm. Năm qua, chất lượng giáo dục đào tạo được đầu tư tăng cường thông qua nhiều cách làm, đặc biệt là việc gắn kết doanh nghiệp trong đào tạo, việc làm. Thông qua đó đã hình thành nên cơ chế phối hợp 3 bên: Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp. Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã mời doanh nghiệp đến ký kết tuyển dụng trực tiếp với học sinh, sinh viên vừa tốt nghiệp. Qua đó, tỷ lệ người lao động có việc làm sau tốt nghiệp đạt 85%.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp-Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết: “Chúng tôi xác định nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, trong đó có một giải pháp hết sức quan trọng đó là gắn đào tạo doanh nghiệp. Trong quá trình tổ chức đào tạo các doanh nghiệp phải tham gia vào chỉnh sửa chương trình đào tạo cũng như tham gia vào công tác tổ chức đào tạo và đánh giá người học thì khi mà mình tham gia vào rồi thì mình biết chất lượng đào tạo để tuyển dụng lao động. Mặt khác các trường phải tham gia vào đưa học sinh thực tập, đưa giáo viên thực tập cùng với doanh nghiệp để giải quyết việc làm”.

Trong năm 2019, chỉ tiêu đào tạo, tuyển sinh của cả nước dự kiến là gần 2,3 triệu người; số người tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp đạt gần 2,2 triệu người. Trong năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo theo phương châm tăng cường số lượng, nâng cao về chất lượng; đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo, đẩy mạnh đào tạo nội dung thực hành, thực tập tại doanh nghiệp. Khuyến khích mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo nước ngoài, mở rộng kênh tuyển sinh kết hợp đào tạo trong và ngoài nước./.

Theo Truyền hình Thông tấnXem phản hồi

 
Tin khác