Sinh viên với cách mạng 4.0 (05/12/2018 14:10)

Với sự góp mặt của hơn 100 đại biểu sinh viên Việt Nam cùng 9 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, Diễn đàn khoa học Sinh viên quốc tế TPHCM lần thứ 3, diễn ra trong ngày 5/12, đã đề cập nhiều vấn đề thiết thực với đời sống hiện nay, khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang đem đến những cơ hội và thách thức lớn.

Với chủ đề “Nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, diễn đàn Diễn đàn Khoa học Sinh viên quốc tế TPHCM lần III tập trung vào nhiều nội dung, đề tài nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, công nghệ AI và xã hội hiện đại, xu hướng giáo dục – đào tạo trong cách mạng công nghiệp 4.0, kỹ năng cần thiết để phát triển nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập.

Không chỉ sinh viên Việt Nam mà giới sinh viên nhiều nước đang phát triển cũng đang gặp phải nhiều thách thức với cách mạng 4.0 và hội nhập toàn cầu. Trong đó, việc đáp ứng những kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mới, trình độ chuyên môn cao và năng lực ngoại ngữ để tham gia thị trường lao động mở, toàn cầu hóa như hiện nay là vấn đề hết sức cần thiết cho sinh viên và người lao động trẻ.

Theo Truyền hình Thông tấnXem phản hồi

 
Tin khác