Tăng cường phòng chống ma túy học đường (11/03/2019 14:44)

Sẽ thí điểm các mô hình dự phòng nghiện ma túy đối với học sinh, sinh viên. Đây là một trong những nội dung quan trọng vừa được ký kết giữa Bộ LĐTB&XH và Bộ GD&ĐT về công tác dự phòng, cai nghiện ma túy đối với học sinh, sinh viên đến năm 2020.

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức của nhà giáo và học sinh sinh viên về ma túy và tác hại của ma túy. Từ đó xây dựng các chương trình dự phòng nghiện ma túy phù hợp và biện pháp can thiệp hiệu quả. Hai Bộ sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn chuyên sâu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến học sinh sinh viên; nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; trao đổi, cung cấp thông tin; nghiên cứu, khảo sát và đánh giá kết quả triển khai dự phòng ma túy; lựa chọn,  hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí cho một số trường tham gia thí điểm mô hình dự phòng nghiện ma túy. Thông qua những hoạt động này góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 của Chính phủ.

Theo Truyền hình thông tấn

 Xem phản hồi

 
Tin khác