Các công trình tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa sẽ được đánh giá độc lập (13/03/2019 14:40)

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, điểm mới của giải thưởng lần này là có đội ngũ chuyên gia đánh giá độc lập các công trình, đến từ các đơn vị, như: Viện Khoa học Kỹ thuật quân sự, Bệnh viện 108, Bệnh viện 103, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

GS, VS Nguyễn Văn Hiệu làm việc với cơ quan thường trực giải thưởng.

Viện cho biết, gày 31-12-2018 là thời điểm kết thúc hạn nộp hồ sơ Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ hai (năm 2019). Hiện nay, cơ quan thường trực Giải thưởng đã tổng hợp và rà soát sơ bộ các hồ sơ hợp lệ.

Bước đầu cho thấy, có rất nhiều công trình mang ý nghĩa lan tỏa trong xã hội, giải quyết những vấn đề mang tính cơ bản, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng. Một số công trình của các nhà khoa học nước ngoài gửi về.

Hiện đã thành lập các Hội đồng Khoa học chuyên ngành để xét các công trình. Chủ tịch các Hội đồng Khoa học chuyên ngành là những nhà khoa học có uy tín, như: GS, VS Nguyễn Văn Hiệu; GS, VS Đặng Vũ Minh; GS, TS Trương Nam Hải... Hội đồng Khoa học chuyên ngành Giải thưởng năm nay được tinh gọn về bộ máy, gồm từ 5 - 7 thành viên.

Điểm mới của giải thưởng lần này là có đội ngũ chuyên gia đánh giá độc lập các công trình, đến từ các đơn vị, như: Viện Khoa học Kỹ thuật quân sự, Bệnh viện 108, Bệnh viện 103, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,... Mỗi công trình có hai chuyên gia đánh giá độc lập.

Các ý kiến của chuyên gia đánh giá độc lập sẽ hỗ trợ cho các quyết định của Hội đồng Khoa học chuyên ngành khách quan, xác đáng và chính xác nhất. Sau vòng đánh giá này, Cơ quan thường trực Giải thưởng sẽ tổng hợp, đệ trình lên Hội đồng Giải thưởng những công trình xuất sắc nhất của mỗi Hội đồng Khoa học chuyên ngành để lựa chọn các công trình trao giải.

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa là giải của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhằm tôn vinh những công trình khoa học mang tính ứng dụng vào thực tiễn. Đây là lần thứ hai, giải thưởng được tổ chức, lần thứ nhất tổ chức vào năm 2016. Dự kiến, giải thưởng lần này sẽ trao vào dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18-5) và 44 năm Ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo THANH QUÝ/nhandan.com.vnXem phản hồi

 
Tin khác