TPHCM muốn xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện (16/03/2019 08:12)

UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hướng dẫn việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện trên địa bàn thành phố.

UBND TPHCM đề xuất hình thức đầu tư dự án theo hướng đấu thầu rộng rãi, công khai làm cơ sở giao, thuê đất để nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác và tham gia cung cấp dịch vụ công (dịch vụ xử lý rác thải cho TP). Đồng thời để rút ngắn quy trình thủ tục và thời gian thực hiện, thành phố kiến nghị triển khai dự án theo 6 bước: trình phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất; công bố dự án; sơ tuyển; kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; quá trình đấu thầu; đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

Hiện mỗi ngày, TPHCM có hơn 9.000 tấn chất thải rắn, trong đó 76% được xử lý bằng biện pháp chôn lấp, 14,7% tái chế nhựa và 9,3% đốt không phát điện.

Theo Truyền hình Thông tấnXem phản hồi

 
Tin khác