Dùng trên 30m3 nước/tháng sẽ phải chịu hệ số rất cao (30/05/2009 17:00)

Theo Thông tư vừa được Bộ Tài chính ban hành, giá tiêu thụ nước sạch bình quân được tính theo lượng nước sạch sử dụng/tháng nhân với hệ số.

Theo đó, giá tiêu thụ nước sạch (giá bán lẻ) bình quân được tính theo lượng nước sạch sử dụng/ tháng nhân với hệ số.

Với cách tính này những hộ sử dụng nước sạch trên 30 m3/hộ/tháng sẽ phải chịu thêm hệ số hai (tăng thêm 50 phần trăm) khi tính giá nước sử dụng.

Các hộ sử dụng từ trên 20 m3 đến 30 m3/hộ/tháng phải chịu hộ số tăng thêm là 1,2.

Trường hợp xác định được số lượng người sử dụng nước sịnh hoạt trong một hộ gia đình (kể cả nhà ở tập thể) thì có thể áp dụng tính hệ số giá theo định mức sử dụng nước (theo m3/ người/ tháng).

Điểm đáng chú ý trong quyết định mới này là trong trường hợp ở những nơi có nguồn nước và công suất cấp nước dư thừa so với nhu cầu tiêu dùng thì có thể chưa thực hiện giá tiêu thụ nước sạch cho sinh hoạt theo cơ chế giá luỹ tiến mà áp dụng theo mức giá nước sinh hoạt bình quân.

Thông tư cũng nêu rõ, về phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn, khi chi phí sản xuất có biến động làm giá thành tiêu thụ nước sạch tăng (hoặc giảm) tối thiểu từ 15% trở lên thì cấp có thẩm quyền phê duyệt phải xem xét điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch cho phù hợp.

Đối với hộ dân cư tiêu thụ nước sạch mà chưa lắp được đồng hồ đo lượng nước tiêu thụ thì tạm thời áp dụng mức thu khoán theo mức tiêu thụ cho một người là 4m3/tháng, đối với. những địa phương không tính được theo người thì tính theo hộ dân cư sử dụng là 16 m3/tháng.

Trường hợp sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (có thời hạn thuê từ 12 tháng trở lên) mà chủ nhà là bên mua nước của đơn vị cấp nước để cung ứng cho các đối tượng trên sử dụng thì cứ 4 người (căn cứ vào giấy đăng ký tạm trú và hợp đồng thuê nhà có xác nhận của địa phương) tính là một hộ sử dụng nước.

UBND cấp tỉnh là đơn vị phê duyệt phương án giá nước sạch trên địa bàn do mình quản lý. Trường hợp giá tiêu thụ nước sạch tăng thêm trên 20% mức tối đa của khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt phải có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.

 

 

Theo TPOXem phản hồi

 
Tin khác