Hỗ trợ lãi suất các khoản vay của người nghèo (20/07/2009 22:12)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành quy định về việc hỗ trợ lãi suất (HTLS) với các khoản vay của người nghèo, đối tượng chính sách tại Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH).

 Theo đó, các khoản vay HTLS được giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/5 đến 31/12/2009. Với những khoản vay có lãi suất cho vay hơn 4%/năm, NHCSXH áp dụng mức lãi suất hỗ trợ 4%/năm. Với những khoản vay có lãi suất nhỏ hơn hoặc bằng 4%/năm, mức lãi suất hỗ trợ là toàn bộ lãi suất tiền vay (lãi suất cho vay là 0%). Khi thu lãi, NHCSXH giảm trừ ngaỵ cho khách hàng. Với các khoản vay thuộc diện được ân hạn (chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên…), NHCSXH được giảm lãi suất tương ứng với mức và thời gian hỗ trợ theo quy định tại thời điểm thu lãi…

Theo  KTĐTXem phản hồi

 
Tin khác