Tăng xả quỹ bình ổn, giữ giá xăng dầu (19/03/2019 14:54)

Tối 18-3, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giữ ổn định giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường.

Tăng xả quỹ bình ổn, giữ giá xăng dầu

Cụ thể, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Đồng thời, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, như sau:

- Xăng E5RON92: 2.801 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 2.000 đồng/lít);

- Xăng RON95: 2.061 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.250 đồng/lít);

- Dầu diesel: 1.343 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.354 đồng/lít);

- Dầu hỏa: 1.065 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.078 đồng/lít);

- Dầu mazut: 1.640 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 1.400 đồng/kg).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giữ ổn định giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường. Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 17.211 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 18.549 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 15.868 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 14.885 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.083 đồng/kg.

Thời gian thực hiện các quyết định trên áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 18 tháng 3 năm 2019.

Trong lần đièu chỉnh gần nhất chiều 2-3, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định tăng chi dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đồng thời tăng giá các loại xăng từ hơn 900 đồng/lít và tăng giá các loại dầu 700 đồng/lít đến 959 đồng/lít.

Theo  nhandan.com.vnXem phản hồi

 
Tin khác