Triển vọng phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 (15/03/2019 14:26)

Sau 30 năm đổi mới, kinh tế tư nhân chỉ đóng góp chưa tới 10% dù được coi là động lực phát triển quan trọng của nền kinh tế. Tiềm lực của khu vực kinh tế này còn hạn chế. Đây là những nhận định được đưa ra tại Diễn đàn Triển vọng phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 diễn ra sáng ngày 15/3 tại Hà Nội.

Tại Diễn đàn các chuyên gia tập trung phân tích về vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong tổng thể toàn bộ nền kinh tế. Mặc dù khu vực này chiếm tỷ trọng lớn về số lượng nhưng đóng góp vào nền kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng. Tỷ lệ có đóng thuế thu nhập DN tư nhân giảm từ 60-70% năm 2010 xuống còn 30% năm 2015-2016; xu hướng doanh nghiệp nhỏ ngày càng cao, DN tư nhân dễ bị tổn thương. Số DN giải thể hoặc phải ngừng kinh doanh trong những năm gần đây là rất lớn; tính phi chính thức cao tương đương 25-30% GDP.
Tại Diễn đàn các chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân như nhận diện xu hướng và bối cảnh mới có tác động tới các DN; xây dựng chiến lược phát triển DN Việt cho giai đoạn phát triển mới với nền tảng là DN tư nhân và trụ cốt lõi là các Tập đoàn kinh tế.

Theo Truyền hình Thông tấnXem phản hồi

 
Tin khác