Xăng dầu tăng mạnh từ 17 giờ (03/04/2019 10:27)

Chiều 2-4, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định tiếp tục chi mạnh sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đồng thời tăng giá các loại từ 1.377 đồng/lít đến 1.484 đồng/lít và tăng giá các loại dầu hơn 1.000 đồng/lít.

Cụ thể, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Đồng thời, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu:

- Xăng E5RON92: 2.042 đồng/lít (kỳ trước chi 2.801 đồng/lít);

- Xăng RON95: 1.304 đồng/lít (kỳ trước chi 2.061 đồng/lít);

- Dầu diesel: 0 đồng/lít (kỳ trước chi 1.343 đồng/lít);

- Dầu hỏa: 0 đồng/lít (kỳ trước chi 1.065 đồng/lít);

- Dầu mazut: 362 đồng/kg (kỳ trước chi 1.640 đồng/kg).

Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, điều chỉnh tăng giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

- Xăng E5RON92: tăng 1.377 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: tăng 1.484 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: tăng 1.219 đồng/lít;

- Dầu hỏa: tăng 1.086 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 1.127 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 18.588 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 20.033 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.087 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 15.971 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.210 đồng/kg.

Thời gian thực hiện các quyết định trên áp dụng từ 17 giờ 00 ngày 2-4-2019. 

Theo  nhandan.com.vnXem phản hồi

 
Tin khác