LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÁNG 04 NĂM 2020 (30/03/2020 15:37)

Xem lịch phát sóng ngày:

THỨ TƯ 1/4/2020

0h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Phim VN  -  Tập 31 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h10  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 81 – Phim ấn Độ)

2h15  - Nhìn ra tỉnh bạn.

2h25  - Cuộc sống thường ngày

2h45  - CM: Cung ứng sử dụng điện.

2h55  - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

3h00  - CM: Nhận diện sự thật.

3h15  - Mục: Thông tin NN.

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Con gái ông trùm. ( Tập 27– Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h.

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h40  - Giới thiệu văn bản pháp luật.

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Chuyện thật như đùa

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 192

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày  số 9

7h30  - Nhìn ra tỉnh bạn.

7h45  - CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua yêu nước.

          - Giới thiệu phim truyện tuần

8h05  - Dành cho thiếu nhi: 

8h20  - Mục: Thông tin NN.

8h25  - CM: Công nghiệp và Thương mại.

8h35  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h55  - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 18– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 61

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 18– Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 82 – Phim ấn Độ)

14h15         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 65.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Mục: Thông tin NN.

14h45         - CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua yêu nước.

          - Giới thiệu Trang địa phương

15h00         - Phim Sitcom công sở. Số 191

15h15         - CM: Nhận diện sự thật.

15h25         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

          - Nhạc cắt

16h30         - Bản tin thể thao

16h40         - CM: Công nghiệp và Thương mại.

16h45         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 1

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 18– Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 57

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Sống khỏe mỗi ngày.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

20h10         - Phim truyện: Con gái ông trùm. ( Tập 28– Phim Việt Nam)

20h55         - Ống kính phóng viên

21h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 19– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h45         - CM: Nhận diện sự thật.

22h00         - Kết nối 24h.

22h20         - CM: Công nghiệp và Thương mại.

22h30         - Nhìn ra tỉnh bạn.

22h45         - Chuyện thật như đùa

22h55         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

 

THỨ NĂM  2/4/2020

0h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Phim VN  -  Tập 32)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 82 – Phim ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h.

2h35  - CM: Nhận diện sự thật.

2h50  - Hành trình văn hóa.

3h00  - Cuộc sống thường ngày

3h20  - Những con đường mang tên danh nhân.

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Con gái ông trùm. ( Tập 28– Phim Việt Nam)

4h45  - Nhìn ra tỉnh bạn.

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Nhảy dân vũ 1000 học sinh 2019

5h40  - Mục : Người VN ưu tiền dùng hàng VN

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Hành trình văn hóa.

6h40  -  Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim truyện tuần

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 193

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số 10

7h25  - Bắt mạch tình yêu.

7h45  - Dành cho thiếu nhi:

8h00  - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

8h05  - Mục Ống kính phóng viên.

8h10  - CM: Thú y và Chăn nuôi.

8h20  - Ca nhạc

8h55  - Vấn đề hôm nay.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc này mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 19– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 62

          - Giới thiệu chươngtrình tiếp theo (từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Những con đường mang tên danh nhân.

12h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 19– Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - An toàn sống

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 83 – Phim ấn Độ)

14h15         - CM: Cung ứng sử dụng điện.

14h25         - Vui – khỏe mỗi ngày số 66.

14h35         - Bắt mạch tình yêu. T 70 

14h55         - Mục: Sống khỏe mỗi ngày

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h00         - Ca nhạc

15h30         - Phim Sitcom công sở. Số 19215h15 

15h45:        - CM: Nhận diện sự thật.

                  - Giới thiệu nhìn ra tỉnh bạn

16h00:       - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 19– Phim Việt Nam)        

 

16h45:         - Bản tin thể thao

16h50:       - Chuyện thật như đùa 

                  - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 2

17h35         - Những con đường mang tên danh nhân.

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 58

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h10         - Phim truyện: Con gái ông trùm. ( Tập 29– Phim Việt Nam)

20h55         - Trang địa phương

21h05         - Sitscomn Công sở truyền kỳ. Số 1

21h20         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 20– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h05         - Kết nối 24h.

22h25 - Bắt mạch tình yêu.

22h45         - Mục Ống kính phóng viên.

22h50         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  3/4/2020

0h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Phim VN  -  Tập 33 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 83 – Phim ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Hành trình văn hóa.

2h45  - Nhìn ra tỉnh bạn.

3h00 - Vui – khỏe mỗi ngày.

3h10  - Cuộc sống thường ngày

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Con gái ông trùm. ( Tập 29– Phim Việt Nam)

4h45  - Trang địa phương.

4h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35- Thể dục buổi sáng ( Vũ điệu dưỡng sinh)

5h40  - Mục: Thông tin NN.

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Những con đường mang tên danh nhân.

6h40  -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 194

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số 11

7h25  - CM: Công nghiệp và thương mại.

7h40  - Dành cho thiếu nhi: 

7h55  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

          - Giới thiệu phim truyện tuần

8h00  - Bắt mạch tình yêu.

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thườn ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 20– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 63

          - Giới thiệu chương trìnhtiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Nhạc cắt

12h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 20– Phim Việt Nam)

12h45         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 84 – Phim ấn Độ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - An toàn sống

14h25         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 67.

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Phim Sitcom công sở. Số 193

14h55         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

15h00         - Ca nhạc

15h30         - Phóng sự. 

15h40        - Khám phá Vĩnh Phúc.

15h45         - CM: Công nghiệp và thương mại.

                  - Nhạc cắt

16h00        - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 20– Phim Việt Nam) 

16h45         - Bản tin thể thao

16h50         - Chuyện thật như đùa

                  - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.

17h20        - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 3

17h35        - CM: Cung ứng sử dụng điện.

17h45        - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 59

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h35         - Mục: Tấm lòng nhân ái.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

                 - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

                  - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

20h10         - Mục: ATGT

20h15         - Phim truyện: Con gái ông trùm. ( Tập 30– Phim Việt Nam)

21h00         - CM: Xây dưng Đảng

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo

21h10         - Vấn đề hôm nay

21h15         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 21– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h00         - Kết nối 24h.

22h20         - Bắt mạch tình yêu. T 65 

22h40         - Trang địa phương.

22h50         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY 4/4/2020

0h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Phim VN  -  Tập 34)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 84 – Phim ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Hành trình văn hóa.

2h45  - Bắt mạch tình yêu.

2h05  - Mục: Sống khỏe mỗi ngày.

2h10  - Nhìn ra tỉnh bạn.

3h20  - Mục Ống kính phóng viên.

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Con gái ông trùm. ( Tập 30– Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga 1000 người)

5h40  - Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh phúc ngày mới

6h30  - Hành trình văn hóa.

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 195

          - Giới thiệu phim truyện tuần

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số 12

7h25  - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

7h30  - Bắt mạch tình yêu.

7h50  - CM: Thú y và Chăn nuôi.

8h00  - Tấm lòng nhân ái.

8h05  - Dành cho thiếu nhi: 

8h20  - Vấn đề hôm nay. 

8h25  - CM: Xây dựng Đảng.

8h35  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h45  - Mục Ống kính phóng viên.

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 21– Phim Hàn Quốc

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 64

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 21– Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 85 – Phim ấn Độ)

14h15         - CM: Cung ứng sử dụng điện.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo

14h25         - Vui – khỏe mỗi ngày số 68.

14h35         - Hành trình văn hóa.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h45         - Bắt mạch tình yêu. T 74 

15h05         - Vấn đề hôm nay. 

15h10         - Ca nhạc

15h40         - Phim Sitcom công sở. Số 194

16h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 21– Phim Việt Nam)

16h45         - Mục: Sống khỏe mỗi ngày.

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 4

17h35         - CM: Thú y và Chăn nuôi.

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 60

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h35         - Tấm lòng nhân ái.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc.

19h00         - Tiếp sóng Thờisự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Tiểu phẩm tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy

20h15         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h20         - Phim truyện: Con gái ông trùm. ( Tập 31– Phim Việt Nam)

21h05         - Mục: ATGT.

21h10         - Sitscomn Công sở truyền kỳ. Số 2

21h25         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 22– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h10         - Kết nối 24h

22h30         - Chuyện thật như đùa

22h40         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng

22h45         - Hành trình văn hóa.

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

- Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT  5/4/2020

0h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Phim VN  -  Tập 35 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 85 – Phim ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Hành trình văn hóa.

2h45  - CM: Cung ứng sử dụng điện.

2h55  - Trang địa phương.

3h10  - Bắt mạch tình yêu.

3h25  - CM: Thú y và Chăn nuôi.

3h35  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Con gái ông trùm. ( Tập 31– Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng  ( Nhảy dân vũ 1000 học sinh 2019)

5h40  - An toàn sống

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc.

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Báo chí tuần qua.

6h40  - Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 196

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số 13

7h25  - Hành trình văn hóa

7h35  - Tiểu phẩm tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy

7h45  - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.

7h50  - Dành cho thiếu nhi: 

8h05  - CM: Cung ứng sử dụng điện.

8h15  - Mục: Thông tin nông nghiệp.

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Báo chí tuần qua.

9h40  - Cuộc sống thương ngày

9h55  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 22– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 65

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h30         - Báo chí tuần qua.

11h40         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

12h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 22– Phim Việt Nam)               

12h45         - An toàn sống              

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình              

12h00         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 86 – Phim ấn Độ)              

14h15         - Những con đường mang tên danh nhân.                   

14h25         - Vui – khỏe mỗi ngày số 69.           

14h35         - CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua yêu nước.                

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

14h45         - Ca nhạc             

15h15         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn                 

15h20         - Phim Sitcom công sở. Số 195                  

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.           

15h35         - Bắt mạch tình yêu.               

15h55         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.            

16h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 22– Phim Việt Nam)               

16h45         - CM: Nhận diện sự thật.                 

          - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Thời sự.             

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 5            

17h35         - CM: Xây dựng Đảng.           

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Thành phố xe hơi- tập 61           

18h00         - Kết nối 24h.                

18h20         - Cuộc sống thường ngày.                

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc.                   

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.              

          - Điểm thời sự tuần                 

          - Dự báo thời tiết.         

20h20         - CM: An ninh Vĩnh Phúc                

20h00         - Phim truyện: Con gái ông trùm. ( Tập 32– Phim Việt Nam)         

21h15         - Mục: Thông tin nông nghiệp.                 

21h20         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 23– Phim Hàn Quốc)              

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

22h05         - Kết nối 24h.                

22h25         - CM: Xây dựng Đảng. 4                  

22h35         - Nhìn ra tỉnh bản         

22h50         - Chuyện thật như đùa            

23h00         - Bản tin cuối ngày.                

23h30         - Bản tin thể thao                   

23h35         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

 

THỨ HAI  6/4/2020

0h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Phim VN  -  Tập 36)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 86 – Phim ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Vui – khỏe mỗi ngày.

2h45  - Hành trình văn hóa.

2h55  - Cuộc sống thường ngày

3h15  - CM: Cung ứng sử dụng điện.

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Con gái ông trùm. ( Tập 32– Phim Việt Nam)

4h45  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Vũ điệu dưỡng sinh)

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Những con đường mang tên danh nhân.

6h40  - Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 197

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số 14

7h25  - Giới thiệu văn bản pháp luật

7h30  - CM: Thú y và Chăn nuôi.

7h40  - Nhìn ra tỉnh bạn.

7h50 - Dành cho thiếu nhi: 

8h10  - CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua yêu nước.

8h20  - CM: An ninh Vĩnh Phúc

8h30  - Ca nhạc

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 23– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 66

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Những con đường mang tên danh nhân.

12h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 23– Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 87 – Phim ấn Độ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - CM: Cung ứng sử dụng điện.

14h25         - Vấn đề hôm nay. 

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 70. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua yêu nước.

14h50         - Phim Sitcom công sở. Số 196

15h05         - CM: Nhận diện sự thật.

15h20         - Ca nhạc

15h50         - Những con đường mang tên danh nhân.

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

16h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 23– Phim Việt Nam)

16h45         - Chuyện thật như đùa

16h50         - Bản tin thể thao

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 6

17h35         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

          - Nhạc cắt

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 62

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

20h10         - Mục:Tài chính doanh nghiệp

20h15         - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc.

20h25         - Phim truyện: Con gái ông trùm. ( Tập 33– Phim Việt Nam)

21h10         - Vấn đề hôm nay

21h15         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 24– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h00         - Kết nối 24h.

22h20         - CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua yêu nước.

22h30         - Nhìn ra tỉnh bạn.

22h45         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

22h55         - Chuyện thật như đùa

23h30         - Bản tin Thể Thao.

23h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

23h45         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   7/4/2020

0h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Phim VN  -  Tập 37 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 87 – Phim ấn Độ)

2h15  - CM: Xây dựng Đảng.

2h25  - Nhìn ra tỉnh bạn.

2h35  - Cuộc sống thường ngày

2h55  - Kết nối 24h. 

3h15  - CM: Thú y và Chăn nuôi.

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Con gái ông trùm. ( Tập 33– Phim Việt Nam)

4h45  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

4h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Múa song quạt)

5h40  - Giới thiệu văn bản pháp luật

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Chuyện thật như đùa

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 198

          - Giới thiệu phim truyện tuần

7h20  - Vui – khỏe mỗi ngày số 15

7h30  - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc.

7h45  - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

7h50  - CM: Xây dựng Đảng.

8h00  - Dành cho thiếu nhi: 

8h15- Bắt mạch tình yêu.

8h35  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h55  - Vấn đề hôm nay.

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 24– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 67

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 24– Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

          - Giới thiệu giải trí tổng hợ

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 88 – Phim ấn Độ)

14h15         - Vấn đề hôm nay.

14h20         - Vui – khỏe mỗi ngày số 72.

14h30         - Phim Sitcom công sở. Số 197

14h50         - Mục: Tài chính doanh nghiệp.       

14h55         - Bắt mạch tình yêu. T 79       

15h15         - CM: An ninh Vĩnh Phúc      

15h25         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h55         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.        

16h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 24– Phim Việt Nam)     

16h45         - Bản tin thể thao          

16h50         - Chuyện thật như đùa  

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 7

17h35         - Những con đường mang tên danh nhân.

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 63

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00

19h45         - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Mục: Thông tin nông nghiệp.

20h10         - Phim truyện: Con gái ông trùm. ( Tập 34– Phim Việt Nam)

20h5  - CM: Bạn nhà nông

21h05         - Sitscomn Công sở truyền kỳ. Số 3

21h20         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 25– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h05         - Kết nối 24h.

22h25         - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc.

22h35         - Những con đường mang tên danh nhân.

22h45         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  8/4/2020

0h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Phim VN  -  Tập 38 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 88 – Phim ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Nhìn ra tỉnh bạn.

2h50  - Vui – khỏe mỗi ngày.

3h00 - Những con đường mang tên danh nhân.

3h10  - Cuộc sống thường ngày

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Con gái ông trùm. ( Tập 34– Phim Việt Nam)

4h45  - CM: An ninh Vĩnh Phúc

4h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Nhảy dân vũ 1000 học sinh 2019)

5h40  - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Những con đường mang tên danh nhân.

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 199

7h20  - Vui – khỏe mỗi ngày số 16

7h30  - CM: An ninh Vĩnh Phúc

          - Giới thiệu phim truyện tuần

7h40  - Bắt mạch tình yêu. 

8h00  - Mục Thông tin nông nghiệp.

8h05  - Dành cho thiếu nhi: 

8h20  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h35  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h55  - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 25– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 68

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 25– Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 89 – Phim ấn Độ)

14h15         - Những con đường mang tên danh nhân.

14h25         - Vui – khỏe mỗi ngày 73.

14h40         - CM: Bạn nhà nông.

14h50         - Ca nhạc

15h20         - Nhìn ra tỉnh bạn.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h40         - Phim Sitcom công sở. Số 198

15h55         - Giới thiệu kí sự: Dưới chân Tam Đảo.

16h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 25– Phim Việt Nam)

16h45         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 8

17h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 64

17h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sựTrong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

20h10         - Mục: Sống khỏe mỗi ngày 

20h15         - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 1– Phim Thái Lan)

21h00         - Ống kính phóng viên 

21h05         - CM:  Sức khỏe cho mọi người

21h15         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 26– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h00         - Kết nối 24h

22h20         - CM: Tác phẩm mới

22h30         - Chuyện thật như đùa

22h40         - CM: Nhận diện sự thật.

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  9/4/2020

 0h00 - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Phim VN  -  Tập 39 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 89 – Phim ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Nhìn ra tỉnh bạn.

2h50  - Mục Thông tin nông nghiệp.

2h55  - Bắt mạch tình yêu. 

3h15  - CM: Bạn nhà nông.

3h25  - Chuyện thật như đùa

3h35  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 1– Phim Thái Lan)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Vũ điếu dưỡng sinh)

5h40  - Vấn đề hôm nay.

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Hành trình văn hóa.

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 200

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số 17

7h25  - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

7h30  - Bắt mạch tình yêu. 

7h50  - CM: Sức khỏe cho mọi người.

8h00  - Dành cho thiếu nhi: 

8h15  - Mục:  Sống khỏe mỗi ngày.

8h20  - CM: Tác phẩm mới

8h30  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 26– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 69

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

          - Giới thiệu phim truyện tuần

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h55         - Ống kính phóng viên .

12h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 26– Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h55         - An toàn sống

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 90 – Phim ấn Độ)

14h15         - Mục Thông tin nông nghiệp.

14h20         - Vui – khỏe mỗi ngày số 74.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h30         - Mục: Tài chính doanh nghiệp.

14h35         - Phim Sitcom công sở. Số 199

14h50         - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc.

15h00         - Ca nhạc

15h30         - Vấn đề hôm nay.

15h35         - Bắt mạch tình yêu. T 83

15h55         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

16h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 26– Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 9

          - Giới thiệu Nhìn ra tỉnh bạn

17h35         - Những con đường mang tên danh nhân.

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Thành phố xe hơi- tập 65

17h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - CM: Quốc phòng quân khu II

20h20         - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 2– Phim Thái Lan)

21h05         - CM: Cựu chiến binh Vĩnh Phúc

21h15         - Sitscomn Công sở truyền kỳ. Số 4

21h30         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 27– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h15         - Kết nối 24h.

22h35         - CM : Nhận diện sự thật.

22h50         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  10/4/2020

0h00  - Phim truyện: Trả giá (Phim VN  -  Tập 1 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 90 – Phim ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Cuộc sống thường ngày

2h55  - Nhìn ra tỉnh bạn.

3h10  - CM: Tác phẩm mới

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 2– Phim Thái Lan)

4h45  - CM: Quốc phòng Quân khu II

5h00  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Vũ điệu dưỡng sinh)

5h40  - Mục thông tin nông nghiệp.

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Chuyện thật như đùa

6h40  -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 201

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số 18

7h25  - CM: Cựu chiến binh Vĩnh Phúc.

7h35  - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu phim truyện tuần

7h50  - Bắt mạch tình yêu. 

8h10  - Mục:  Sống khỏe mỗi ngày.

8h15  - CM: Quốc phòng Quân khu II

8h30  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h55  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 27– Phim Hàn Quốc

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 70

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30 - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

12h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 27– Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 91 – Phim ấn Độ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - Bắt mạch tình yêu. 

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 75

14h40         - CM: Bạn nhà nông.

14h50         - Phim Sitcom công sở. Số 200

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h05         - CM: Cựu chiến binh Vĩnh Phúc.

15h15         - Ca nhạc

15h45         - CM : Nhận diện sự thật.

16h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 27– Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 10

17h35         - Ký sự: Dưới chân Tam Đảo.

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 66

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h35         - Mục: Tấm lòng nhân ái

18h40         - Thời sự Trong nước và Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         -Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

20h10         - Mục: ATGT

20h15         - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 3– Phim Thái Lan)

21h00         - CM: Tài nguyên và Môi trường

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo

21h10         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 28– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h55         - Vấn đề hôm nay

22h00         - Kết nối 24h.

22h25         - Bắt mạch tình yêu. T 66 

22h40         - CM : Nhận diện sự thật.

22h50         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  11/4/2020

0h00  - Phim truyện: Trả giá (Phim VN  -  Tập 2 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 91 – Phim ấn Độ)

2h15  - Bắt mạch tình yêu. 

2h35  - Cuộc sống thường ngày

2h55  - Ký sự: Dưới chân Tam Đảo.

3h05  - Giới thiệu văn bản pháp luật

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 3– Phim Thái Lan)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng YOGA 1.000 người

5h40  - Vấn đề hôm nay.

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Hành trình văn hóa.

6h40  -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 202

7h15  -Vui – khỏe mỗi ngày số 19

7h25  - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc.

7h35  - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

7h40  - Bắt mạch tình yêu. 

8h00  - Mục:ATGT.

8h00  - Ký sự: Dưới chân Tam Đảo.

8h15  - Dành cho thiếu nhi:

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

8h30  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h55  - Mục: Tấm lòng nhân ái.

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 28– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 71

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h30         - Điểm báo trong ngày

11h35         -  Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 28– Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

13h00         - An toàn sống

12h55         - Ca nhạc

13h05         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 92 – Phim ấn Độ)

14h15         - CM: Quốc phòng Quân khu II

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 76

14h40         - CM: Tài nguyên & Môi trường.

14h50         - Bắt mạch tình yêu. T 89 

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo

14h10         - Phim Sitcom công sở. Số 201

15h20         - Phóng sự

15h35         - Ca nhạc

16h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 28– Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao.

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 11

17h35         - CM: Sức khỏe cho mọi người.

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 67

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h35         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết 

20h05         - Tiểu phẩm tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy

20h15         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND

20h25         - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 4– Phim Thái Lan)

21h10         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

21h15         - Sitscomn Công sở truyền kỳ. Số 5

21h30         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 29– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h15         - Kết nối 24h.

22h35         - CM : Nhận diện sự thật.

22h50         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao.

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT 12/4/2020

0h00  - Phim truyện: Trả giá (Phim VN  -  Tập 3 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 92 – Phim ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - CM: Quốc phòng Quân khu II

2h45  - Ký sự: Dưới chân Tam Đảo.

3h05  - CM: Tài nguyên & Môi trường.

3h15  - Bắt mạch tình yêu. 

3h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

3h40  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 4– Phim Thái Lan)

4h45  - Khám phá Vĩnh Phúc.

4h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)

5h40  - CM: Bạn nhà nông.

5h50  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Báo chí tuần qua 

6h40  -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 203

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số 20

7h25  - Hành trình văn hóa

7h35  - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

7h40  - Tiểu phẩm tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy.

7h50  - CM: Tiếng nói cử tri.

8h00  - Dành cho thiếu nhi: 

8h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Báo chí tuần qua.

9h40  - Cuộc sống thường ngày

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 29– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 72

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Báo chí tuần qua.

11h35         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

12h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 29– Phim Việt Nam)               

12h50         - An toàn sống              

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình              

13h00         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 93 – Phim ấn Độ)              

14h15         - CM: Cựu chiến binh Vĩnh Phúc.              

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 77            

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.           

14h40         - Mục:ATGT.                

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

14h45         - Phim Sitcom công sở. Số 202                  

15h00         - CM: Nhận diện sự thật.                 

15h10         -  Ca nhạc            

15h45         - Ký sự: Dưới chân Tam Đảo.          

16h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 29– Phim Việt Nam)               

16h45         - Bản tin thể thao                   

16h50         - Chuyện thật như đùa            

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Thời sự.             

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 12          

17h35         - CM: Tiếng nói cử tri.            

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 68          

18h00         - Kết nối 24h                 

18h20         - Cuộc sống thườngngày.                 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế

          - Dự báo thời tiết          

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc.          

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.              

          - Điểm thời sự tuần                 

          - Dự báo thời tiết.                   

20h20         - CM: Lao động và Công đoàn.                 

20h30         - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 5– Phim Thái Lan)              

21h15         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển             

21h20         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 30– Phim Hàn Quốc)              

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

22h05         - Kết nối 24h.                

22h25         - Chuyện thật như đùa            

22h35         - Phóng sự           

22h45         -  Nhìn ra tỉnh bạn.                 

23h00         - Bản tin cuối ngày.                

23h30         - Bản tin thể thao                   

23h35         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

 

THỨ HAI   13/4/2020

0h00  - Phim truyện: Trả giá (Phim VN  -  Tập 4 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 93 – Phim ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h.

2h35  - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.

2h50  - CM: Sức khỏe cho mọi người.

2h55  - Bắt mạch tình yêu.

3h15  - CM: Lao động và Công đoàn

3h25  - Ký sự: Dưới chân Tam Đảo.

3h35  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 5– Phim Thái Lan)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Nhảy dân vũ 1000 học sinh 2019)

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Hành trình văn hóa.

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 204

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số 21

7h25  - Ký sự: Dưới chân Tam Đảo.

7h35  - Giới thiệu văn bản pháp luật

7h40  - Dành cho thiếu nhi: 

8h00  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h15  - CM: Nhận diện sự thật.

8h30  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h50  - CM: Lao động và Công đoàn

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 30– Phim Hàn Quốc

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 73

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Ký sự: Dưới chân Tam Đảo.

12h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 30– Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 94 – Phim ấn Độ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - CM: Tài nguyên & Môi trường.

14h25         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 78

14h40         - CM: Quốc phòng Quân khu II

14h55         - Phim Sitcom công sở. Số 203

15h10         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

15h15         - Ca nhạc

15h45         - CM : Nhận diện sự thật.

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

16h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 30– Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 13

17h35         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 69

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết          

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc.                   

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

20h10         - Mục:Tài chính doanh nghiệp 

20h15         - CM: NNNT và ND.

20h25         - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 6– Phim Thái Lan)

21h10         - Vấn đề hôm nay

21h15         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 31– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h00         - Kết nối 24h.

22h20         - CM: Nhận diện sự thật.

22h35         - Hành trình văn hóa.

22h45         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA  14/4/2020

0h00  - Phim truyện: Trả giá (Phim VN  -  Tập 5)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 94 – Phim ấn Độ)

2h15  - Bắt mạch tình yêu.

2h35  - CM: Tiếng nói cử tri.

2h45  - Cuộc sống thường ngày

3h05  - Hành trình văn hóa.

3h15  - Nhìn ra tỉnh bạn.

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ.(Tập 6– Phim Thái Lan)

4h45  - Kết nối 24h.

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Vũ điệu dưỡng sinh)

5h40  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Chuyện thật như đùa

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 205

          - Giới thiệu phim truyện tuần

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số 22

7h30  - Nhìn ra tỉnh bạn.

7h40  - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

7h45  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h00  - Ký sự: Dưới chân Tam Đảo.

8h10  - Dành cho thiếu nhi: 

8h25  - Vấn đề hôm nay.

8h30  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h55  - Mục:Tài chính doanh nghiệp .

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 31– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 74

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Nhạc cắt

11h30         - Điểm báo trong ngày

11h35         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 31– Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải thới tổng hợp

12h45         - An toàn sống

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 95 – Phim ấn Độ)

14h15         - CM: Quốc phòng Quân khu II      

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 79  

14h40         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển   

14h45         - Phim Sitcom công sở. Số 204        

15h00         - Bắt mạch tình yêu. T 121     

15h20         - Khám phá Vĩnh Phúc.          

15h25         - Ca nhạc   

15h55         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.  

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

16h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 31– Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ  17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.   

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 14

17h35         - CM: Nông nghiệp -Nông thôn và Nông dân.

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 70

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Nói không với  thực phẩm bẩn

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Mục: Thông tin NN

20h10         - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 7– Phim Thái Lan)

20h55         - CM: Cựu chiến binh Vĩnh Phúc.

21h05         - Sitscomn Công sở truyền kỳ. Số 6

21h20         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 32– Phim Hàn Quốc

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h05         - Kết nối 24h.

22h25         - CM: Tiếng nói cử tri.

22h35         - Bắt mạch tình yêu.

22h50         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ 15/4/2020

0h00  - Phim truyện: Trả giá (Phim VN  -  Tập 6 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 95 – Phim ấn Độ)

2h15  - Mục:Tài chính doanh nghiệp .

2h20  - Nhìn ra tỉnh bạn.

2h35  - Phóng sự 

2h50  - Bắt mạch tình yêu.

3h10  - Cuộc sống thường ngày

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 7– Phim Thái Lan)

4h45  - Kết nối 24h.

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Sáng quạt)

5h40  - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Hành trình văn hóa.

6h40  -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 206

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số 23

7h25  - CM: Sức khỏe cho mọi người.

7h35  - Bắt mạch tình yêu.

7h55  - CM: Lao động và Công đoàn

          - Giới thiệu phim truyện tuần

8h05  - Mục: Thông tin NN.

8h10  - Dành cho thiếu nhi: 

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Mục:Tài chính doanh nghiệp .

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 32– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 75

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h00         - Điểm báo trong ngày

11h35         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 32– Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 96 – Phim ấn Độ)

14h15         - CM: Nông nghiệp -Nông thôn và Nông dân.

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 80

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Nhìn ra tỉnh bạn.

14h55         - Phim Sitcom công sở. Số 205

15h10         - CM: Tiếng nói cử tri.

          - Giới thiệu ký sự: Dấu xưa còn mãi

15h20         - Ca nhạc

15h50         - CM: Tài nguyên & Môi trường.

16h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 32– Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.   

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 15

17h35         - Du lịch cùng Vĩnh Phúc

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 71

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thương ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Ống kính phóng viên

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

20h10         - CM: Giáo dục và Đào tạo.

20h20         - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 8– Phim Thái Lan)

21h05         - Mục Sống khỏe mỗi ngày.

21h10         - Lập Thạch sẵn sàng cho Đại hội điểm của tỉnh

22h20         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 33– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h05         - Kết nối 24h.

22h25         - CM: Tài nguyên & Môi trường.

22h35         - Nhìn ra tỉnh bạn.

22h50         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  16/4/2020

0h00  - Phim truyện: Trả giá (Phim VN  -  Tập 7 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 96 – Phim ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h.

2h35  - CM: Nông nghiệp -Nông thôn và Nông dân.

2h45  - Bắt mạch tình yêu.

3h05  - CM: Tiếng nói cử tri.

3h15  - Cuộc sống thường ngày

3h35  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 8– Phim Thái Lan)

4h45  - Nhìn ra tỉnh bạn.

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( YOGA 1000 người)

5h40  - Ống kính phóng viên

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Chuyện thật như đùa

6h40  -  Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim truyện tuần

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 207

7h20  - Vui – khỏe mỗi ngày số 24

7h30  - Du lịch cùng Vĩnh Phúc

7h40  - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

7h45  - Bắt mạch tình yêu.

8h05  - Giới thiệu văn bản pháp luật.

8h10  - Dành cho thiếu nhi:

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h55  - Mục Sống khỏe mỗi ngày.

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 33– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 76

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - CM: Giáo dục và Đào tạo.

12h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 33– Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - An toàn sống

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 97 – Phim ấn Độ)

14h15         - CM: Lao động và Công đoàn

14h25         - Ống kính phóng viên

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 81

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Phim Sitcom công sở. Số 206

14h55         - Mục: Thông tin NN.

15h00         - Bắt mạch tình yêu. T 127

15h20         - Giới thiệu văn bản pháp luật.

15h25         - Ca nhạc

15h55         - Mục Sống khỏe mỗi ngày.

          - Giới thiệu Nhìn ra tỉnh bạn.

16h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 33– Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.   

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 16

17h35         - CM: Tài nguyên & Môi trường.

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 72

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - CM:An ninh Vĩnh Phúc

20h15         - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 9– Phim Thái Lan)

21h00         - Ký sự: Dưới chân Tam Đảo.

21h10         - Sitscomn Công sở truyền kỳ. Số 7

21h25         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 34– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h10         - Kết nối 24h.

22h30         - Lập Thạch sẵn sàng cho Đại hội điểm của tỉnh

22h40         - Vấn đề hôm nay.

22h45         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  17/4/2020

0h00  - Phim truyện: Trả giá (Phim VN  -  Tập 8 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 97 – Phim ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Cuộc sống thường ngày

2h55  - Nhìn ra tỉnh bạn.

3h10  - Bắt mạch tình yêu.

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 9– Phim Thái Lan)

4h45  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

4h50  - CM: Lao động và Công đoàn

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Nhảy dân vũ 1000 học sinh 2019)

5h40  - Ống kính phóng viên.

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Hành trình văn hóa.

6h40  -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 208

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số 25

7h25  - CM: Giáo dục và Đào tạo.

7h35  - Bắt mạch tình yêu.

7h50  - Dành cho thiếu nhi: 

8h10  - Phóng sự 

          - Giới thiệu phim truyện tuần

8h25  - CM: Nông nghiệp -Nông thôn và Nông dân.

8h35  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 34– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 77

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

11h30         - Điểm báo trong ngày

11h35         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 34– Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 98 – Phim ấn Độ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - CM:An ninh Vĩnh Phúc

14h25         - Giới thiệu văn bản pháp luật.

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 82

14h40         - Vấn đề hôm nay.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h45         - Phim Sitcom công sở. Số 207

15h00         - CM: Nhận diện sự thật.

15h15         - Ca nhạc

15h45         - Nhìn ra tỉnh bạn.

16h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 34– Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.   

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 17

17h35         - Ký sự: Dấu xưa còn mãi

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 73

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h35         - Mục: Tấm lòng nhân ái .

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         -Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

20h10         -CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

20h20         - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 10– Phim Thái Lan)

21h05         -Mục: An toàn giao thông.

21h10         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo

21h15         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 35– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h00         - Kết nối 24h.

22h20         - Bắt mạch tình yêu. T 70 

22h35         - Hộp thư truyền hình

22h45         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  18/4/2020

0h00  - Phim truyện: Trả giá (Phim VN  -  Tập 9 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 98 – Phim ấn Độ)

2h15  - Bắt mạch tình yêu.

2h35  - Cuộc sống thường ngày

2h55  - Lập Thạch sẵn sàng cho Đại hội điểm của tỉnh

3h05  -Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389).

3h10  - Nhìn ra tỉnh bạn.

 3h20 - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 10– Phim Thái Lan)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( YOGA 1000 người)

5h40  - Ống kính phóng viên.

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Chuyện thật như đùa

6h40  -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 209

7h15  -Vui – khỏe mỗi ngày số 26

7h25  - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

7h30  - Ký sự: Dấu xưa còn mãi

7h40  - Bắt mạch tình yêu.

8h00  - Mục: ATGT.

8h05  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

8h15  - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

8h30  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h55  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế .

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 35– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 78

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Mục Sống khỏe mỗi ngày.

11h30         - Điểm báo trong ngày

11h35         -  Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - CM: Nhận diện sự thật.

12h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 35– Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - An toàn sống

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 99 – Phim ấn Độ)

14h15         - Hộp thư truyền hình

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 83

14h40         - Mục: ATGT.

14h45         - Bắt mạch tình yêu. T 41 

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo

15h05         - Ký sự: Dấu xưa còn mãi

15h15         - Phim Sitcom công sở. Số 208

15h20         - Ống kính phóng viên.

15h25         - Ca nhạc

15h55         - Vấn đề hôm nay.

16h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 35– Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao.

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.   

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 18

17h35         - Lập Thạch sẵn sàng cho Đại hội điểm của tỉnh

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 74

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h35         - Mục: Tấm lòng nhân ái.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Tiểu phẩm tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy

20h15         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h20         - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 11– Phim Thái Lan)

22h05         - Sitscomn Công sở truyền kỳ. Số 8

21h20         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 36– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h05         - Kết nối 24h.

22h25         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

22h35         - Nhìn ra tỉnh bạn.

22h50         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bản tin thể thao .

23h25         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT 19/4/2020

0h00  - Phim truyện: Trả giá (Phim VN  -  Tập 10 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 99 – Phim ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Ống kính phóng viên.

2h40  - CM:An ninh Vĩnh Phúc

2h50  - Ký sự: Dấu xưa còn mãi

3h05  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

3h15  - Bắt mạch tình yêu.

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 11– Phim Thái Lan)

4h45  - CM: Giáo dục và Đào tạo.

4h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)

5h40  - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.

5h45  - An toàn sống

5h55  - Khám phá Vĩnh Phúc.

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Báo chí tuần qua

6h40  -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 210

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số 27

7h25  - Hành trình văn hóa

7h35  - Tiểu phẩm tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy.

7h45  -Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng

7h50  - CM: Giáo dục và Đào tạo.

8h00  - Hộp thư truyền hình

8h10  - Dành cho thiếu nhi: 

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Báo chí tuần qua.

9h40  - Cuộc sống thường ngày

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 36– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 79

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Báo chí tuần qua.

11h30         - Kết nối 24h.                

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

12h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 36– Phim Việt Nam)               

12h45         - An toàn sống              

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình              

13h00         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 100 – Phim ấn Độ)            

14h15         - Mục: ATGT.               

14h20         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.          

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 84            

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.           

14h40         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế                   

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

14h45         - Phim Sitcom công sở. Số 209                  

15h00         - CM: Nông nghiệp -Nông thôn và Nông dân.              

15h10         - Ca nhạc             

15h40         - CM: Nhận diện sự thật.                 

16h00         - Phim truyện: Bản năng thép. (Tập 36– Phim Việt Nam)               

16h45         - Bản tin thể thao.                  

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.                      

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 19          

17h35         - Ký sự: Dấu xưa còn mãi                

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 75          

18h00         - Kết nối 24h.                

18h20         - Cuộc sống thường ngày.                

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

18h55         -Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.            

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.              

          - Điểm thời sự tuần                 

          - Dự báo thời tiết.                   

20h20         - CM: Học tập và làm theo Bác                 

20h30         - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 12– Phim Thái Lan)            

21h15         - Ống kính phóng viên.           

21h20         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 37– Phim Hàn Quốc)              

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

22h05         - Kết nối 24h.                

22h25         - CM: Lao động và Công đoàn                  

22h35         - Nhìn ra tỉnh bạn.                  

22h50         - Chuyện thật như đùa            

23h00         - Bản tin cuối ngày.                

23h30         - Bản tin thể thao                   

23h45         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

 

THỨ HAI   20/4/2020

0h00  - Phim truyện: Trả giá (Phim VN  -  Tập 11 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 100 – Phim ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h.

2h35  - Vui – khỏe mỗi ngày số 84

2h45  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

3h00  - Bắt mạch tình yêu.

3h20  - Hành trình văn hóa.

3h30  - Nhìn ra tỉnh bạn.

3h40  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 12– Phim Thái Lan)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Nhảy dân vũ 1000 học sinh 2019)

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Chuyện thật như đùa

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 211

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số 28

7h25  - Ký sự: Dấu xưa còn mãi

7h40  - Giới thiệu văn bản pháp luật

7h45  - Hộp thư truyền hình

7h55  - Dành cho thiếu nhi: 

8h10  - Hành trình văn hóa.

8h30  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h50  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 37– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 80

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Hành trình văn hóa.

12h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 1– Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 101 – Phim ấn Độ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - CM:Học tập và làm theo Bác .

14h25         - Ký sự: Dấu xưa còn mãi

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 85

14h40         - CM: Lao động và Công đoàn

14h50         - Phim Sitcom công sở. Số 210

15h05         - Hành trình văn hóa.

15h15         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

15h45         - CM: Nhận diện sự thật.

16h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 1– Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.   

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 20

17h35         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 76

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

18h55         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

20h10         - Mục:Tài chính doanh nghiệp 

20h15         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND

20h25         - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 13– Phim Thái Lan)

21h10         - Vấn đề hôm nay

21h15         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 38– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h00         - Kết nối 24h.

22h20         - CM: Nhận diện sự thật.

22h35         -Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng

22h40         - CM: Giáo dục và Đào tạo.

22h50         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Nhạc cắt

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   21/4/2020

0h00  - Phim truyện: Trả giá (Phim VN  -  Tập 12 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 101 – Phim ấn Độ)

2h15  - Bắt mạch tình yêu.

2h35  - Nhìn ra tỉnh bạn.

2h50  - Cuộc sống thường ngày

3h10  - Hành trình văn hóa.

3h20  - CM:An ninh Vĩnh Phúc

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 13– Phim Thái Lan)

4h45  - Kết nối 24h.

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Vũ điệu dưỡng sinh)

5h40  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Hành trình văn hóa.

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 212

          - Giới thiệu phim truyện tuần

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số 29

7h30  - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

7h35  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

7h45  - Bắt mạch tình yêu.

8h00  - CM:An ninh Vĩnh Phúc

8h10  - Dành cho thiếu nhi: 

8h25  - Vấn đề hôm nay.

8h30  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h55  - Mục:Tài chính doanh nghiệp .

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 38– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 81

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 2– Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - An toàn sống

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 102 – Phim ấn Độ)

14h15         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.     

14h25         - Mục:Tài chính doanh nghiệp .       

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 86  

14h40         - Vấn đề hôm nay.        

14h45         - Phim Sitcom công sở. Số 211        

15h00         - Bắt mạch tình yêu. T 42       

15h20         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.  

15h25

15h55         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim giờ vàng

          -Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.  

16h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 2– Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.   

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 21

17h35         - CM:An ninh Vĩnh Phúc

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 77

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Mục: 4.0

          - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

20h10         - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 14– Phim Thái Lan)

20h55         - Mục: Thông tin nông nghiệp

21h05         - Sitscomn Công sở truyền kỳ. Số 9

21h20         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 39– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h05         - Kết nối 24h.

22h25         - CM: Nhận diện sự thật.

22h40         - Bắt mạch tình yêu.

22h50         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ 22/4/2020

0h00  - Phim truyện: Trả giá (Phim VN  -  Tập 13 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 102 – Phim ấn Độ)

2h15  - CM:Học tập và làm theo Bác .

2h25  - Nhìn ra tỉnh bạn.

2h40  -CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc.

2h50  - Bắt mạch tình yêu.

3h10  - Cuộc sống thường ngày

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 14– Phim Thái Lan)

4h45  - Kết nối 24h.

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Chuyện thật như đùa

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 213

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số 30

7h25  - Hành trình văn hóa.

7h35  - Bắt mạch tình yêu.

          - Giới thiệu phim truyện tuần

7h55  - Mục: Thông tin NN.

8h00  - Dành cho thiếu nhi: 

8h15  -CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc.

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h55  - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 39– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 82

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 3– Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 103– Phim ấn Độ)

14h15         - Nhìn ra tỉnh bạn.

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 87

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         Mục: Thông tin NN.

14h45         - Giới thiệu ký sự: Về miền phật pháp.

14h50         - Phim Sitcom công sở. Số 212

15h05         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

15h15         - Ca nhạc

15h45         - CM: Nhận diện sự thật.

16h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 3– Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.   

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 22

17h35         -CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc.

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 78

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Ống kính phóng viên

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

20h10         - CM: Văn hóa gia đình.

20h20         - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 15– Phim Thái Lan)

21h05         - Mục Sống khỏe mỗi ngày.

21h10         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 40– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h00         - Kết nối 24h.

22h20         - CM: Hồn Quê

22h30         - Khám phá Vĩnh Phúc.

22h35         - Hành trình văn hóa.

22h45         - Mục: 4.0

22h50         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  23/4/2020

0h00  - Phim truyện: Trả giá (Phim VN  -  Tập 14 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 103– Phim ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h.

2h35  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

2h45  - Khám phá Vĩnh Phúc

2h55  - Cuộc sống thường ngày

3h15  - Bắt mạch tình yêu.

3h35  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 15– Phim Thái Lan)

4h45  - Ký sự: Dấu xưa còn mãi

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( YOGA 1000 người)

5h40  - Mục: Thông tin NN.

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - CM: Hồn quê.

6h40  -  Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim truyện tuần

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 214

7h20  - Vui – khỏe mỗi ngày số 31

7h30  - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

7h35  - CM: Văn hóa gia đình.

7h45  - Bắt mạch tình yêu.

8h05  - Mục Sống khỏe mỗi ngày.

8h10  - Dành cho thiếu nhi:

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h55  - Giới thiệu văn bản pháp luật.

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 40– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 83

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Nhìn ra tỉnh bạn.

12h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 4– Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - An toàn sống

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 104– Phim ấn Độ)

14h15         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

14h25         - Mục: 4.0

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 88

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Phim Sitcom công sở. Số 213

14h55         - Giới thiệu văn bản pháp luật.

15h00         - Bắt mạch tình yêu. T 43

15h20         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

15h25         - Ca nhạc

15h55         - Vấn đề hôm nay.

          - Giới thiệu Nhìn ra tỉnh bạn.

16h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 4– Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.   

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 23

17h35         - CM:Học tập và làm theo Bác .

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 79

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Ống kính phóng viên.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h10         - CM: Pháp luật và đời sống

20h20         - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 16– Phim Thái Lan)

21h05         - Sitscomn Công sở truyền kỳ. Số 10

21h15         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 41– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h00         - Kết nối 24h.

22h20         - Bắt mạch tình yêu.

22h40         - CM: Hồn quê.

22h50         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  24/4/2020

0h00  - Phim truyện: Trả giá (Phim VN  -  Tập 15)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 104– Phim ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Cuộc sống thường ngày

2h55  - Vui – khỏe mỗi ngày.

3h05  - Nhìn ra tỉnh bạn.

3h20  - CM: Văn hóa gia đình.

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Người tình của quỷ dữ. ( Tập 16– Phim Thái Lan)

4h45  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế .

4h50  -CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc.

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Nhảy dân vũ 1000 học sinh 2019)

5h40  - Khám phá Vĩnh Phúc.

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Chuyện thật như đùa

6h40  -  Kết nối 24h

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 215

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số 32

7h25  - CM:Học tập và làm theo Bác .

7h35  - Bắt mạch tình yêu.

7h55  - Dành cho thiếu nhi: 

8h10  - CM: Pháp luật và đời sống

8h20  - Mục Sống khỏe mỗi ngày.

          - Giới thiệu phim truyện tuần

8h25  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h35  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 41– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 84

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế .

11h30         - Điểm báo trong ngày

11h35         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 5– Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 105– Phim ấn Độ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - CM: Pháp luật và đời sống

14h25         - Ống kính phóng viên.

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 89

14h40         - CM: Văn hóa gia đình.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h50         - Phim Sitcom công sở. Số 214

15h10         - Ký sự: Về miền phật pháp

15h25         - Ca nhạc

15h55         - Giới thiệu văn bản pháp luật.

16h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 5– Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.   

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 24

17h35         -CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc.

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 80

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h35         - Mục: Tấm lòng nhân ái.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

20h10         - Mục: ATGT

20h15         - Phim truyện: Truy sát. (Tập 1 – Phim Hàn Quốc)

21h00         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo

21h05         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 42– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h50         - CM: Pháp luật và đời sống

22h00         - Kết nối 24h.

22h20         - Bắt mạch tình yêu. T 74

22h40         - CM: Hồn quê.

22h50         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  25/4/2020

0h00  - Phim truyện: Trả giá (Phim VN  -  Tập 16 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 105– Phim ấn Độ)

2h15  - Bắt mạch tình yêu.

2h35  - Cuộc sống thường ngày

2h55  - Hành trình văn hóa.

3h05  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế .

3h10  - CM: Văn hóa gia đình.

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Truy sát. (Tập 1 – Phim Hàn Quốc)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( YOGA 1000 người)

5h40  - Vấn đề hôm nay.

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - CM: Hồn quê.

6h40  -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 216

7h15  -Vui – khỏe mỗi ngày số 34

7h25  - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

7h30  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

7h40  - Bắt mạch tình yêu.

8h00  - Mục: ATGT.

8h05  - Ký sự: Về miền phật pháp

8h15  - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

8h30  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h55  - Ống kính phóng viên.

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 42– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 85

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389).

11h30         - Điểm báo trong ngày

11h35         -  Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - CM: Nhận diện sự thật.

12h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 6– Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - An toàn sống

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 106– Phim ấn Độ)

14h15         - CM: Văn hóa gia đình.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h25         - Vui – khỏe mỗi ngày số 90

14h35         - Mục: ATGT.

14h40         - Bắt mạch tình yêu. T 47

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo

15h00         - Phóng sự

15h10         - Phim Sitcom công sở. Số 215

15h25         - Ca nhạc

15h55         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế .

16h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 6– Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao.

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.   

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 25

17h35         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 81

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h35         - Mục: Tấm lòng nhân ái.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Tiểu phẩm tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy

20h15         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h20         - Phim truyện: Truy sát. (Tập 2 – Phim Hàn Quốc)

21h05         - CM: Tài nguyên và Môi trường.

21h15         - Sitscomn Công sở truyền kỳ. Số 11

21h30         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 43– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h15         - Kết nối 24h.

22h35         - Mục Sống khỏe mỗi ngày.

22h40         - CM: Hồn quê.

22h50         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bản tin thể thao .

23h25         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT 26/4/2020

0h00  - Phim truyện: Trả giá (Phim VN  -  Tập 17 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 106– Phim ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Mục: ATGT.

2h40  -CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc.

2h50  - Ký sự: Về miền phật pháp

3h00  - CM: Pháp luật và đời sống

3h10  - Bắt mạch tình yêu.

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Truy sát. (Tập 2 – Phim Hàn Quốc)

4h45  - CM: Văn hóa gia đình.

4h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)

5h40  - Mục: ATGT.

5h45  - An toàn sống

5h55  - Khám phá Vĩnh Phúc.

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Báo chí tuần qua 

6h40  -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 217

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số 35

7h25  - Hành trình văn hóa

7h35  - Tiểu phẩm tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy.

7h45  - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

7h50  - Phóng sự .

8h00  -CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc.

8h10  - Dành cho thiếu nhi:

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Báo chí tuần qua.

9h40  - Cuộc sống thường ngày

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 43– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 86

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế .

11h30         - Báo chí tuần qua.

11h35         -  Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

12h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 7– Phim Việt Nam)           

12h45         - An toàn sống              

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình              

13h00         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 107– Phim ấn Độ)             

14h15         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển            

14h20         - Phóng sự .                   

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 91            

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.           

14h40         - CM: Tài nguyên và Môi trường.              

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

14h45         - Phim Sitcom công sở. Số 216                  

15h00         - Hành trình văn hóa.             

15h10         - Ca nhạc   

15h40         - CM: Nhận diện sự thật.

          - Nhạc cắt            

16h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 7– Phim Việt Nam)           

16h45         - Bản tin thể thao.                  

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.                      

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 26          

17h35         - CM: Pháp luật và đời sống            

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 82          

18h00         - Kết nối 24h.                

18h20         - Cuộc sống thường ngày.                

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

18h55         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển            

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.              

          - Điểm thời sự tuần                 

          - Dự báo thời tiết.                   

20h20         - CM: An toàn giao thông                

20h25         - Phim truyện: Truy sát. (Tập 3 – Phim Hàn Quốc)               

21h10         - CM: Văn hóa gia đình.                  

21h20         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 44– Phim Hàn Quốc)              

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

22h05         - Kết nối 24h.                

22h25         - Nhìn ra tỉnh bạn.                  

22h40         - CM: Pháp luật và đời sống            

22h50         - Chuyện thật như đùa            

23h00         - Bản tin cuối ngày.                

23h30         - Bản tin thể thao                   

23h35         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

 

THỨ HAI   27/4/2020

0h00  - Phim truyện: Trả giá (Phim VN  -  Tập 18 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 107– Phim ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h.

2h35  - CM: Hồn quê.

2h45  - Nhìn ra tỉnh bạn.

3h00  - Bắt mạch tình yêu.

3h20  - Hành trình văn hóa.

3h30  - CM: An toàn giao thông.

3h40  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Truy sát. (Tập 3 – Phim Hàn Quốc)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Nhảy dân vũ 1000 học sinh 2019)

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - CM: Hồn quê.

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 218

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số 36

7h25  - Ký sự: Về miền phật pháp

7h40  - Giới thiệu văn bản pháp luật

7h45  - CM: Văn hóa gia đình.

7h55  - Dành cho thiếu nhi: 

8h10  - CM: An toàn giao thông.

8h30  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h50  - Hành trình văn hóa

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 44– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 87

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Hành trình văn hóa.

12h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 8– Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 108– Phim ấn Độ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - Mục: Tấm lòng nhân ái.

14h20         - CM: Văn hóa gia đình.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 92

14h40         - CM: Pháp luật và đời sống

14h50         - Phim Sitcom công sở. Số 217

15h05         - Khám phá Vĩnh Phúc.

15h10         - CM: An toàn giao thông.

15h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

15h50         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

          - Nhạc cắt

16h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 8– Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.   

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 27

17h35         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 83

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

18h55         - Vấn đề hôm nay

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

20h10         - Mục:Tài chính doanh nghiệp

20h15         - Phim truyện: Truy sát. (Tập 4 – Phim Hàn Quốc)

21h00         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

21h10         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 45– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h55         - Khám phá Vĩnh Phúc.

22h00         - Kết nối 24h.

22h20         - CM: Nhận diện sự thật

22h40         - Hành trình văn hóa.

22h50         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   28/4/2020

0h00  - Phim truyện: Trả giá (Phim VN  -  Tập 19 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 108– Phim ấn Độ)

2h15  - Bắt mạch tình yêu.

2h35  - CM: Văn hóa gia đình.

2h45  - Cuộc sống thường ngày

3h05  - Hành trình văn hóa.

3h10  - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Truy sát. (Tập 4 – Phim Hàn Quốc)

4h45  - Kết nối 24h.

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Vũ điệu dưỡng sinh)

5h40  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Chuyện thật như đùa

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 219

          - Giới thiệu phim truyện tuần

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số 37

7h30  - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

7h35  - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

7h45  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h00  - CM: Tài nguyên và Môi trường.

8h10  - Dành cho thiếu nhi:

8h25  - Vấn đề hôm nay.

8h30  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h55  - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 45– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 88

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 9– Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - An toàn sống

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 109– Phim ấn Độ)

14h15         - CM: Hồn quê.   

14h25         - Vấn đề hôm nay.        

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 93  

14h40         - Khám phá Vĩnh Phúc.          

14h45         - Phim Sitcom công sở. Số 218        

15h00         - Bắt mạch tình yêu. T 51       

15h20         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.

15h25         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h55         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.  

16h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 9– Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.   

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 28

17h35         - CM: Tài nguyên và Môi trường.

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 84

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Mục: Thông tin NN

20h10         - Phim truyện: Truy sát. (Tập 5 – Phim Hàn Quốc)

20h55         - CM: Nội chính và PCTN

21h05         - Sitscomn Công sở truyền kỳ. Số 11

21h20         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 46– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h05         - PS: Niềm tin của nhân dân đối với Đảng

22h15         - Kết nối 24h.

22h35         - CM: Nhận diện sự thật.

22h50         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ 29/4/2020

0h00  - Phim truyện: Trả giá (Phim VN  -  Tập 20 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 109– Phim ấn Độ)

2h15  - CM: An toàn giao thông.

2h25  - Nhìn ra tỉnh bạn.

2h40  - CM: Tài nguyên và Môi trường.

2h50  - Bắt mạch tình yêu.

3h10  - Cuộc sống thường ngày

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Truy sát. (Tập 5 – Phim Hàn Quốc)

4h45  - Kết nối 24h.

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Hành trình văn hóa.

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 220

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số 38

7h25  - CM: Tài nguyên và Môi trường.

7h35  - Bắt mạch tình yêu.

          - Giới thiệu phim truyện tuần

7h55  - Mục: Thông tin NN.

8h00  - Dành cho thiếu nhi:

8h15  - CM: Nội chính và PCTN

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h55  - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 46– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 89

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Giới thiệu văn bản pháp luật.

11h30         - Điểm báo trong ngày

11h35         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 10– Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 110– Phim ấn Độ)

14h15         - Nhìn ra tỉnh bạn.

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 94

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Giới thiệu ký sự: Về miền phật pháp.

14h45         - CM: Nội chính và PCTN

14h55         - Phim Sitcom công sở. Số 219

15h10         - Ca nhạc

15h40         - CM: Nhận diện sự thật.

          - Nhạc cắt

16h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 10– Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.   

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 29

17h35         - CM: An toàn giao thông.

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 85

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

20h10         - Mục: 4.0.

20h15         - CM: CN và Thương mại.

20h25         - Phim truyện: Truy sát. (Tập 6 – Phim Hàn Quốc)

21h10         -Mục Sống khỏe mỗi ngày

21h15         - Ống kính phóng viên

21h20         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 47– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h05         - Kết nối 24h.

22h25         - PS: Niềm tin của nhân dân đối với Đảng

22h35         - Hành trình văn hóa.

22h45         - Khám phá Vĩnh Phúc.

22h50         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  30/4/2020

0h00  - Phim truyện: Trả giá (Phim VN  -  Tập 21 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 110– Phim ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h.

2h35  - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

2h45  - Khám phá Vĩnh Phúc.

2h55  - Cuộc sống thường ngày

3h15  - Bắt mạch tình yêu.

3h35  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Truy sát. (Tập 6 – Phim Hàn Quốc)

4h45  - Ký sự: Về miền phật pháp

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( YOGA 1000 người)

5h40  - Ống kính phóng viên

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Chuyện thật như đùa

6h40  -  Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim truyện tuần

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 221

7h20  - Vui – khỏe mỗi ngày số 39

7h30  - Clip tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

7h35  - CM: CN và Thương mại.

7h45  - Bắt mạch tình yêu.

8h05  - Mục Sống khỏe mỗi ngày.

8h10  - Dành cho thiếu nhi:

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h55  - Giới thiệu văn bản pháp luật.

10h00         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 47– Phim Hàn Quốc)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích tập 90

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Nhìn ra tỉnh bạn.

12h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 11– Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - An toàn sống

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân.  (Tập 111– Phim ấn Độ)

14h15         - CM: Tài nguyên và Môi trường.

14h25         - Giới thiệu văn bản pháp luật.

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 95

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Phim Sitcom công sở. Số 220

14h55         - Khám phá Vĩnh Phúc.

15h00         - Bắt mạch tình yêu. T 65

15h20         - Mục: 4.0

15h25         - Ca nhạc

15h55         - Ống kính phóng viên

          - Giới thiệu Nhìn ra tỉnh bạn.

16h00         - Phim truyện: Một thời gian ngang dọc. (Tập 11– Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao

16h50         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự.   

17h20         - Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 30

17h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Thành phố xe hơi- tập 86

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - CM: Quốc phòng quân khu II.

20h15         - Phim truyện: Truy sát. (Tập 7 – Phim Hàn Quốc)

21h00         - Ký sự: Về miền phật pháp

21h15         - Sitscomn Công sở truyền kỳ. Số 12

21h30         - Phim truyện: Ống bố nội trợ. (Tập 48– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

22h15         - Kết nối 24h.

22h35         - CM: Những con đường mang tên danh nhân

22h45         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

22h50         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày maiXem phản hồi

 
Tin khác