LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÁNG 10 NĂM 2017 (30/09/2017 09:18)

Xem lịch phát sóng ngày:

CHỦ NHẬT   1/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 7 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH&CN – PL Tối 28/9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 66,67 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - CM: Vì người nghèo PL Tối 28/9

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h30  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế (PL tối 28/9)

3h35  - Tin vắn

3h40  - CM: Vì người nghèo (PL tối 28/9)

3h50  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 14 – Phim Việt Nam)

4h35  - Nhìn ra tỉnh bạn (PL tối thứ 6)

4h50  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Ps: Hiệu quả từ mô hình giáo dục trải nghiệm sáng tạo đối với học sinh – PL Tối 28/9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Khám phá Vĩnh Phúc – PL Tối 30/9

6h40  - Mục: Môi trường và cuộc sống. (PL tối thứ 7. 30/9)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h55  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 18 – Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h40  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc (PL tối 30/9)

7h55  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h00  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 49– Phim HQ)

8h45  - CM: Cung ứng sử dụng điện 

8h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 5 – T.8/2017 – PL Tối 26/9

10h00         - CM: An toàn giao thông (PL tối 26/9)

10h15         - P/s: Đào tạo gắn với giải quyết việc làm - Tối 26/9

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h35         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 42)

10h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 29 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Phim Sitcom công sở. Số 46

12h00         - Điểm báo trong ngày

12h05         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 14 – Phim Việt Nam)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Vì người nghèo (PL tối 28/9)

                  - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - KH &CN: (PL ngày 28/9)

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 68,69 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

15h05         - Tin vắn

15h10         - Thế giới thời trang: (PL tối 28/9)

15h25         - P/s: PL tối 28/9

15h35         - Ước mơ của bé (15 phút)

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

                  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 7 - Phim Việt Nam)

16h45         - KH&CN. (Pl tối 28/9)

16h55         - Mục: Môi trường và cuộc sống. (PL tối thứ 7. 30/9)

17h00         - Thời sự (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 43)

17h35         - Phim Sitcom công sở. Số 47

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 30 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày (PL tối thứ 6)

18h50         - Mục : tôi yên Việt Nam

                  - Giới thiệu chương trình giải trí (Phòng văn nghệ)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

                  - Thời sự Vĩnh Phúc

                  - Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Tấm lòng nhân ái

20h25         - Mục: Ống kính phóng viên

20h30         - Phim truyện: Bí thư Tỉnh ủy (Tập 42 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Hành trình của Oskar  (P1, Phim Mỹ)

                  - Giới thiệu Trang địa phương

22h00         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc

22h10         - Phim tài liệu: Đánh giặc - Bức thông điệp lịch sử

                  - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí (TKBT)

22h20         - PS: Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát trtiển bản thân

22h30         - Bản tin tổng hợp

22h35         - Phim truyện: Hành trình của Oskar  (P2, Phim Mỹ)

23h20         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P3)

                  - Giới thiệu Phóng sự (TS) - PL Tối T.5

23h30         - Thế giới nghệ thuật

23h40         - Ca nhạc

                  - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   2/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 8- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - CM: Công nghiệp và thương mại (PL tối 29/9)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 68,69 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Ký sự dòng chảy thời gian (PL tối 29/9)

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh thời cổ đại P.2 (PL tối 29/9)

3h50  - Tin vắn

3h55  - PS: Đảm bảo an toàn công tác tiêm chủng (PL tối 29/9)

4h10  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 15 – Phim Việt Nam)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

5h50  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P3) (PL tối 1/10)

6h45  - Mục: Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

6h50  - Mục: Ống kính phóng viên. PL tối 1/10

6h55  - Phim truyện: Hành trình của Óskar  (P1, Phim Mỹ)

7h40  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc. (PL tối 1/10)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

7h55  - Phim truyện: Hành trình của Óskar  (P2, Phim Mỹ)

8h40  - PS:Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát trtieenr bản thân(PL tối 1/10

8h50  - Phim hài Việt Nam: Tập 7

9h30  - Cuộc sống thường ngày. (Pl tối thứ 6. 29/9)

9h50  - CM: CCB Vĩnh Phúc (PL tối 27/9)

          - Giới thiệu C.trình Khoa giáo và giải trí – TKBT, PL Tối C.nhật

10h05         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 30 -  Phim HQ)

10h50         - CM: An ninh Vĩnh Phúc (PL tối 27/9)

11h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 43)

11h20         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

                  - Thời sự Vĩnh Phúc

                  - Dự báo Thời tiết

11h45         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h50         - Điểm báo trong ngày

11h55         - Phim Sitcom công sở - Số 47

12h10         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 15 – Phim Việt Nam)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Công nghiệp và thương mại (PL tối 29/9)

13h15         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh thời cổ đại (P2. PL tối 29/9)

                  - Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 70,71 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

                  - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h05         - Thế giới thời trang. (PL tối 29/9)

15h20         - Ký sự dòng chảy thời gian tập 3 (PL tối 29/9)

15h35         - Tin vắn

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

                  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 8 - Phim Việt Nam)

16h45         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh thời cổ đại P2. (PL tối 29/9)

17h00         - Thời sự (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 44)

17h35         - Phim Sitcom công sở. Số 48

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 31 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h50         - Mục 389 (PL tối thứ 6) (29/9)

                  - Giới thiệu chương trình giải trí (Phòng văn nghệ)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

                  - Thời sự Vĩnh Phúc

                  - Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

                   - Giới thiệu phim (mới)

20h25         - Mục: Vấn đề hôm nay.

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 43 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 43 – Phim HQ)

22h00         - Trang địa phương.

                  - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

22h15         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ P5

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 74– Phim HQ)

23h20         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Hòn đảo -1

23h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h35         - Ca nhạc

                  - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ BA   3/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 9- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P3) (PL tối 1/10

1h00  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 70,71 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  -CM: An ninh Vĩnh Phúc (PL tối 27/9)

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)- PL Tối 29/9

3h35  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc – PL Tối 1/10

3h50  - Tin vắn

3h55  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

4h10  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 16 – Phim Việt Nam)

5h00  - Mục: Môi trường và cuộc sống –PL Tối 30/9

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc – PL Tối 30/9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ P5 (PL tối 2/10)

6h40  - Mục: Vấn đề hôm nay. PL Tối 2/10

6h45  - Trang địa phương. (PL tối 2/10)

7h00  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Hòn đảo -1 (PL tối 2/10)

          - Giới thiệu C.trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

7h15  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 43– Phim HQ)

8h00  - Mục Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. PL Tối 2/10

          - Giới thiệu phim (PL Tối Thứ 2)

8h05  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 74 – Phim HQ)

8h50  - Ca nhạc

         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (Pl 2/10)

9h50  - CM: Vì người nghèo (PL tối 28/9)

10h05         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 31 -  Phim HQ)

10h50         - KH &CN. Pl tối 28/9

11h05         - P/s: Hiệu quả từ mô hình giáo dục  trải nghiệm sáng tạo đối với học sinh (PL Tối 28/9)

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 44)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

                  - Thời sự Vĩnh Phúc

                  - Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

1h45          - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 48

12h05         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 16 – Phim Việt Nam)

12h50         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc (PL tối 30/9)

13h05         - Tin vắn kinh tế

13h10         - CM: Cung ứng sử dụng điện (PL tối 30/9)

13h20         - Ca nhạc

                  - Nhạc cắt Mùa vàng

13h30         - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 72,73 – Phim Hàn Quốc)

15h00

15h05         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

                  - Nhìn ra tỉnh bạn

15h20         - Tin vắn

15h25         - Phóng sự tài liệu (PL tối 30/9)

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

                  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 9 - Phim Việt Nam)

                   - Giới  thiệu giải trí (phòng văn nghệ)

16h45         - Cuộc sống xanh (PL tối 30/9)

17h00         - Thời sự (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 45)

17h35         - Phim Sitcom công sở - Số 49

                  - Giới thiệu phim (PL Tối Thứ 2)

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 32 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày (Pl 2/10)

18h55         -  Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

                  - Thời sự Vĩnh Phúc

                  - Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 44 - Phim Vệt Nam)

21h05         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 44 – Phim HQ)

21h50         - CM: Xây dựng Đảng.

22h05         - P/s: Hiệu quả công tác giám sát và phối hợp giám sát của UB MTTQ.

22h15         - Ca nhạc

                  - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h30         - Bản tin tổng hợp

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 75– Phim HQ)

23h20         - Ca nhạc

23h35         - Xiếc ảo thuật quốc tế số 1.

23h45         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

                  - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  4/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 10 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - CM: An ninh Vĩnh Phúc

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 72,73 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Mục: Tấm lòng nhân ái – PL Tối 1/10

3h10  - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới P3. (PL tối 1/10)

3h20  - Mục: Ống kính phóng viên – PL Tối 1/10

3h25  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử (PL tối 1/10)

3h40  - Tin vắn 

3h45  - Ca nhạc

4h15  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 17 – Phim Việt Nam)

5h00  - Bản tin nông nghiệp - Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc. (PL tối 1/10)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Xiếc ảo thuật quốc tế - PL Tối 3/10 

6h45  - P/s: Hiệu quả công tác giám sát và phối hợp giám sát của UB MTTQ. (pl TỐI 3/10)

6h55  - CM: Xây dựng Đảng.(PL Tối 3/10)

          - Nhạc cắt Sông quê

7h15  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 44 – Phim HQ)

8h00  - Bản tin Nông nghiệp. (PL tối thứ 3)

8h05  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 75– Phim HQ)

8h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày. (PL 2/10)

9h45  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh thời cổ đại P2. (PL tối 29/9)

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 32 -  Phim HQ)

10h45         - CM: Công nghiệp và thương mại. (Pl tối 29/9)

                  - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h00         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc. (Pl tối 1/10)

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 45)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

                  - Thời sự Vĩnh Phúc

                  - Dự báo Thời tiết

11h45         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h50         - Điểm báo trong ngày

11h55         - Phim Sitcom công sở - Số 49

12h10         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 17 – Phim Việt Nam)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

13h15         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc (PL tối 1/10)

13h30         - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 74, 75 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

                  - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h05         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P3) (PL tối 1/10)

15h15         - Tin vắn

15h20         - Thế giới nghệ thuật (PL tối 1/10)

15h30         - Ca nhạc

16h00         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 10- Phim Việt Nam)

16h45         - Câu chuyện trong tháng (Pl tối 30/9)

 

17h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

                  - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 46)

17h30         - Phim Sitcom công sở. Số 50

                  - Nhạc cắt.

                  - Giới thiệu phim (PL Tối Thứ 2)

17h45         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 33 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày.

18h50         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn (Pl 3/10 tối thứ 3)

                  - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45          - Thời sự Vĩnh Phúc

                   - Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h25         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 45 - Phim Vệt Nam)

21h05         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 45 – Phim HQ)

21h50         - P/s: PCCC từ nhận thức tới hành động.

22h00         - CM: Toàn dân PCCC.

22h15         - Ca nhạc

                  - Giới thiệu phim (mới)

22h30         - Bản tin tổng hợp

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 76 – Phim HQ)

23h20         - Nhìn ra tỉnh bạn

                  - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT, PL Tối C.nhật.

23h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h40         - Ca nhạc.

                  - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ NĂM  5/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 11 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Hòn đảo -1 PL Tối 2/10

1h00  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 74,75– Phim Hàn Quốc)

3h05  - Trang địa phương. PL tối 2/10

3h20  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

3h35  - Mục Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (Pl tối 2/10)

3h40  - Tin vắn

3h45  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát lại tối  thứ 4).

4h00  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 18 – Phim Việt Nam)

5h45  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Hiệu quả công tác giám sát và phối hợp giám sát của UB MTTQ. (PL tối 3/10)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống (Pl tối 4/10)

          - Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

6h40  - P/s: PCCC từ nhận thức tới hành động (PL tối 4/10)

6h50  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 45 – Phim HQ)

          - Nhạc cắt Gốm Hương canh

7h35  - CM: Toàn dân PCCC (PL Tối 4/10)

7h50  - Nhìn ra tỉnh bạn (Pl tối 4/10)

8h05  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 76 – Phim HQ)

8h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (Pl 4/10)

9h50  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế – (PL tối 30/9)

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 33 - Phim HQ)

                  - Giới thiệu phim (PL Tối Thứ 2)

10h45         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc (PL tối 30/9)

11h00         - PS: Hiệu quả từ mô hình gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm

11h10         -CM: Cung ứng sử dụng điện (PL tối 30/9)

11h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 46)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

                  - Thời sự Vĩnh Phúc

                  - Dự báo Thời tiết

11h45         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h50         - Điểm báo trong ngày

11h55         - Phim Sitcom công sở - Số  50

         

12h15         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 18 – Phim Việt Nam)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II – Hòn đảo 1 (PL tối 2/10)

13h15         - Nhìn ra tỉnh bạn (Pl chiều thứ 3)

13h30         - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 76, 77 – Phim Hàn Quốc)

15h00

15h05         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

                  - Lý luận cuộc sống (Phát mới)

                  - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT (PL Tối C.nhật)

15h15         - Tin vắn

15h20         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

                  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 11 - Phim Việt Nam)

16h45         - Thế giới nghệ thuật. (Pl tối 1/10)

                  - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 47)

17h30         - Phim Sitcom công sở. Số 51

                 - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h45         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 34 -  Phim HQ)

18h20         - Bản tin thể thao (PL trưa)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h45         - Ca nhạc

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

                  - Thời sự Vĩnh Phúc

                 - Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

                  - Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h30         - Phim truyện: Bí thư Tỉnh ủy (Tập 46 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình (Tập 46 - Phim HQ)

22h00         - P/s: Vĩnh Phúc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.

22h10         - CM: Thú y với chăn nuôi.

22h20         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 77 - Phim HQ)

23h20         - Thế giới thời trang - Số 1.

23h30         - Cuộc sống xanh.

23h35         - KH & CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P1)

23h45         - Ca nhạc

                  - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  6/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 12 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế  

0h50  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 76, 77– Phim Hàn Quốc)

3h05  - Mục: Bản tin nông nghiệp – PL tối 3/10

3h10  - Nhìn ra tỉnh bạn - Tối T.4

3h25  - P/s: PCCC từ nhận thức tới hành động (Pl tối 4/10)

3h35  - Tin vắn

3h40  - Xiếc ảo thuật quốc tế - số 1. (PL tối 3/10)

3h50  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 19 – Phim Việt Nam)

4h35  - Cuộc sống xanh - Tối thứ 5

4h50  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Hiệu quả công tác giám sát và phối hợp giám sát của UB MTTQ. (PL tối 3/10)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P3) (PL tối 1/10)

6h45  - P/s: Vĩnh Phúc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. (PL tối 5/10)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS) - PL Tối T.5

7h00  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 46 – Phim HQ)

7h45  - CM: Thú y với chăn nuôi (PL tối 5/10)

7h55  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 77 – Phim HQ)

8h40  - KH & CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P1)- PL tối 5/10.

8h50  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

8h55  - Lý luận cuộc sống. PL chiều  5/10.

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày

9h50  - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P3) (PL tối 1/10)

10h00         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc (PL tối 1/10)

                  - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 34 -  Phim HQ)

11h00         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 47)

         

                  - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

11h30         - Thời sự Vĩnh Phúc

                  - Dự báo Thời tiết

11h45         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h50         - Điểm báo trong ngày

11h55         - Phim Sitcom công sở - Số 51

12h10         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 19 - Phim Việt Nam)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ P5. (Pl tối 2/10)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS) - PL Tối T.5

13h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế PL tối 3/10

13h30         - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 78,79 – Phim Hàn Quốc)

15h00

15h05         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

                  - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h20         - P/s: Hiệu quả công tác giám sát và phối hợp giám sát của UB MTTQ (PL tối 3/10)

15h30         - Tin vắn

15h35         - CM: Xây dựng Đảng (PL Tối 3/10)

15h5           - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

                  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 12 - Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h50         - Điểm báo trong ngày (Pl trưa)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h 15        - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 48)

17h30         - Phim Sitcom công sở. Số 52

                  - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h45         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 35-  Phim HQ)

18h30         - Mục: Vấn đề hôm nay (PL tối 2/10)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

                  - Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

                  - Thời sự Vĩnh Phúc

                  - Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay.

20h25         - Mục: ATGT.

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy (Tập 47 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 47 - Phim HQ)

22h00         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo (CĐ)

22h15         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 78 - Phim HQ)

23h20         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm (P.1)

23h30         - Phụ nữ Việt

23h45         - Ca nhạc

                  - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  7/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 13 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Hòn đảo 1 (PL tối 2/10)

1h00  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 78,79 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Nhìn ra tỉnh bạn (PL tối 4/10)

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Toàn dân PCCC (PL tối 4/10)

3h50  - Tin vắn

3h55  - Xiếc ảo thuật quốc tế - số 1 (PL tối 3/10)

4h05  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 20 - Phim Việt Nam)

4h50  - Mục: Môi trường và Cuộc sống (PL tối 4/10)

4h55  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: PCCC từ nhận thức tới hành động. (PL tối 4/10)

          - Bản tin Nông nghiệp – PL Tối 5.9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm (P.1) ( PL tối 6/10)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h50  - Mục: ATGT

6h55  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h10  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 47 – Phim HQ)

7h55  - Vấn đề hôm nay. Tối 6/10

8h00  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 78 – Phim HQ)

8h45  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc (PL tối 6/10)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

8h55  - Tác phẩm mới (PL Tối 6/10)

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL 6/10)

9h50  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ P5 (PL tối 2/10)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 35 -  Phim HQ)

10h45         - Trang địa phương. (PL tối 2/10)

11h00         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II – Hòn đảo -1 (PL tối 2/10)

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 48)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

                  - Thời sự Vĩnh Phúc

                  - Dự báo Thời tiết

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Phim Sitcom công sở. Số 52

12h10         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 20 – Phim Việt Nam)

12h45         - Tin vắn kinh tế

12h50         - CM: Toàn dân PCCC (PL Tối 4/10)

                  - Giới thiệu Phóng sự (TS) - PL Tối T.5

13h00         - Nhìn ra tỉnh bạn (PL tối 4/10)

13h15         - P/s: PCCC từ nhận thức tới hành động. (PL tối 4/10)

13h30         - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 80, 81– Phim Hàn Quốc)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

                  - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo (CĐ) PL Tối T.6

15h05         - Tin vắn

15h10         - Ca nhạc

15h45         - Ước mơ của bé (15 phút)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

                  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 13 - Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h50         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 49)

17h30         - Phim Sitcom công sở. Số 53

                  - Nhạc cắt.

                  - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h45         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 36 -  Phim HQ)

18h30         - Cuộc sống thường ngày

18h50         - Mục: 389 (PL tối 6/10 thứ 6)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

                  - Thời sự Vĩnh Phúc

                  - Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Phim TL: Sống trong lòng dân (28 phút)

20h55         - Phim truyện: Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 48 - Phim Vệt Nam)

21h40         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 48 – Phim HQ)

22h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

                  - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 79 – Phim HQ)

23h20         - CM: Bạn nhà nông

23h30         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h40         - Cuộc sống xanh

23h45         -Thế giới ẩm thực

23h55         - Ca nhạc.

                 - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

CHỦ NHẬT   8/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 14 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P1) (PL tối 5/10)

1h00  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 80, 81 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Phụ nữ Việt – Tối 6/10

3h20  - Nhìn ra tỉnh bạn.-Tối T.4- PL Tối 4/10

3h35  - CM: Thú y với chăn nuôi. (PL tối 5/10)

3h45  - Tin vắn

3h50  - Vấn đề Hôm nay – (PL tối 6/10)

3h55  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 21 – Phim Việt Nam)

4h40  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế -(PL tối 5/10)

4h45  - P/s: Vĩnh Phúc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. (PL tối 5/10)

4h55  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  -Vấn đề hôm nay.

5h50  - Cuộc sống xanh. PL Tối 7/10

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Phim TL: Sống trong lòng dân. (28 phút) (PL tối 7/10)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h05  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 7/10

7h10  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 48 – Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h55  - CM: Bạn nhà nông (PL tối 7/10)

8h05  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h10  -Thế giới ẩm thực (PL tối 7/10)

8h20  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 79 – Phim HQ)

9h05  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 7/10

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

           Xiếc ảo thuật quốc tế (PL tối 3/10)

9h30  - Cuộc sống thường ngày

9h50  - P/s: Hiệu quả công tác giám sát và phối hợp giám sát của UB MTTQ. (PL tối 3/10)

10h00         - Xiếc ảo thuật quốc tế số 1. (PL tối 3/10)

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

10h10         -CM: Xây dựng Đảng.(PL Tối 3/10)

10h25         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 36-  Phim HQ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

11h10         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 49)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

          11h30         - Thời sự Vĩnh Phúc

          - Dự báo Thời tiết

11h45         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h50         - Điểm báo trong ngày

11h55         - Phim Sitcom công sở. Số 53

12h10         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 21 – Phim Việt Nam)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - P/s: Vĩnh Phúc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. (PL tối 5/10)

13h10         - CM: Thú y với chăn nuôi (PL tối 5/10)

13h20         - Thế giới thời trang: PL Tối 5/10.

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 82,83 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

15h05         - Tin vắn

15h10         - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P1)- PL tối 5/10.

15h20         - Ước mơ của bé (15 phút)

15h35         -Lý luận cuộc sống. PL  chiều 5/10.

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 14 - Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h50         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 50)

17h30         - Phim Sitcom công sở. Số 54

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h45         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 37 -  Phim HQ)

18h30         - Cuộc sống thường ngày

18h50         -Tôi yêu Việt Nam

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

20h25         - Giới thiệu phim (mới)

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 49 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Đóng băng  (P.1, Phim Tâm lý Mỹ)

22h00         - CM: Sức khỏe cho mọi người.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

22h15         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Đóng băng  (P.2, Phim Tâm lý Mỹ)

23h20         - Tác phẩm mới.

23h35         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P4)

23h45         - Thế giới nghệ thuật.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ HAI   9/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 15 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm (P.1) (PL tối 6/10)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 82,83– Phim Hàn Quốc)

3h05  - Cuộc sống xanh. (PL tối 7/10)

3h10  - Tác phẩm mới. (PL tối 6/10)

3h15  - Mục: ATGT. (PL tối 6/10)

3h20  - Phim TL: Sống trong lòng dân. (28 phút)

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế. (PL tối 7/10)

4h05  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 22 – Phim Việt Nam)

4h50  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

4h55  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc. (PL tối 6/10)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P4) (PL tối 8/10)

6h40  - Tác phẩm mới. (PL tối 8/10)

6h55  - Phim truyện: Đóng băng  (P.1, Phim Tâm lý Mỹ)

7h40  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

  7h45         -Tôi yêu Việt Nam

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

7h50  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

8h05  - CM: Sức khỏe cho mọi người (PL tối 8/10).

8h15  - Phim truyện: Đóng băng  (P.2, Phim Tâm lý Mỹ)

  9h00         Thế giới nghệ thuật (PL tối 8/10)

9h10  - Phim hài Việt Nam: Tập 4

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày

9h50  - P/s: PCCC từ nhận thức tới hành động. (PL tối 4/10)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 37-  Phim HQ)

10h45         - CM: Toàn dân PCCC (PL Tối 4/10)

11h00         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 50)

11h15         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h45         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h50         - Điểm báo trong ngày

11h55         - Phim Sitcom công sở. Số 54

          12h10      - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 22 – Phim Việt Nam)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm (P.1) ( PL tối 6/10)

13h15         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc (PL tối 6/10).

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 84,85– Phim Hàn Quốc)

15h00

15h05         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- Tin vắn

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h15         - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P1)(Pl tối 5/10)

15h25         - CM: CCB Vĩnh Phúc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 15 - Phim Việt Nam)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 51)

17h30         - Phim Sitcom công sở. Số 55

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h45         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 38 -  Phim HQ)

18h30         - Cuộc sống thường ngày

18h50         - Khám phá Vĩnh Phúc (Pl tối 7/10 thứ 7)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 50 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 49 – Phim HQ)

22h00         - CM: Quốc phòng quân khu II

22h15         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P6)

          - Giới thiệu phim (mới)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 80 – Phim HQ)

23h20         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Hòn đảo 2

23h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ BA   10/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 16 - Phim Việt Nam)                

0h45  - Tin vắn kinh tế           

0h50  -Thế giới ẩm thực – Tối 7/10            

1h00  - Ca nhạc             

1h30  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 84, 85 Phim Hàn Quốc)           

3h00  - CM: Bạn nhà nông– Tối 7/10                  

3h10  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)             

3h25  - Tấm lòng nhân ái. PL  Tối 8/10               

3h30  - Tin vắn             

3h35  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật                

3h50  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 23 – Phim Việt Nam)            

4h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế. – Tối 7/10          

5h05  - Ca nhạc             

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP         

5h35  - Chào cờ             

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)           

5h40  - Thể dục buổi sáng                

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc– Tối 7/10             

5h55  - Tin vắn             

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)                 

6h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P6) (PL tối 9/10)          

6h45  - Vấn đề hôm nay. PL Tối 9/10                 

6h50  - CM: Quốc phòng quân khu II (PL tối 9/10)                

7h00  - Thế giới động vật: Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Hòn đảo 2 (PL tối 9/10)          

7h10  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 49 – Phim HQ)            

7h55  - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN. PL Tối 9/10          

          - Giới thiệu phim

( PL Tối Thứ 2)             

8h00  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 80– Phim HQ)          

8h45  - CM: CCB Vĩnh Phúc           

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)                 

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)           

9h50  - Thế giới thời trang: PL Tối 5/10.            

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.            

10h00         - CM: Thú y với chăn nuôi (PL tối 5/10)             

10h10         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 38 -  Phim HQ)         

10h55         - P/s: Vĩnh Phúc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. (PL tối 5/10)          

11h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 51)            

11h20         -Lý luận cuộc sống. PL  chiều 5/10.           

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết         

          11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)               

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 55

12h15         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 23 – Phim Việt Nam)

13h00         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 7/10

13h10         - Tin vắn kinh tế

13h15         - Nhìn ra tỉnh bạn

13h30

15h00         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 86,87– Phim Hàn Quốc)

 - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

15h05         - Tin vắn

15h10         -Thế giới ẩm thực (PL tối 7/10)

15h20         - Phim TL: Sống trong lòng dân. (28 phút) (PL tối 7/10)

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 16 - Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h55         - CM: Bạn nhà nông (PL tối 7/10).

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 52)

17h30         - Phim Sitcom công sở. Số 56

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h45         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 39 -  Phim HQ)

18h30         - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

18h50         -Ca nhạc

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - Sân khấu: Quả ngọt trái mùa (P.1 Chèo 55 phút)

21h20         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 50 – Phim HQ)

22h05         - P/s: 100 năm ngày sinh cố Bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc.

22h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 81 – Phim HQ)

23h20         - CM: Tài nguyên và môi trường

23h30         -CM: Dư địa chí

23h40         - Xiếc ảo thuật quốc tế số 2.

23h50         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ TƯ  11/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 17 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới nghệ thuật.(PL tối 8/10)

1h00

          - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 86,87– Phim Hàn Quốc)

3h05  -Tôi yêu Việt Nam.(PL tối 8/10)

3h10  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6) PL Tối 8.9

3h25  - Tấm lòng nhân ái .(PL tối 8/10)

3h30  - Tin vắn

3h35  - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P4)(PL tối 8/10)

3h40  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 24 – Phim Việt Nam)

4h25  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

4h30  - Phim TL: Sống trong lòng dân. (28 phút) (PL tối 7/10)

4h50  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23

55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Sức khỏe cho mọi người. (PL tối 8/10)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Xiếc ảo thuật quốc tế– PL Tối 10/10

6h45  - P/s: 100 năm ngày sinh cố Bí thư ti8nhr ủy Kim Ngọc. (PL tối 10/10)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

7h00  - Sân khấu: Quả ngọt trái mùa (Chèo 55 phút)

7h55  -CM: Dư địa chí (PL tối 10/10)

          Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

8h05  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 81 – Phim HQ)

8h50  - CM: Tài nguyên và môi trường (Pl tối 10/10)

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm (P.1) (PL tối 6/10)

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 39 -  Phim HQ)

10h45         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc (PL tối 6/10)

10h55         - Tác phẩm mới.PL Tối 8/10

11h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 52)

11h20         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 56

12h15         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 24 – Phim Việt Nam)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - CM: Sức khỏe cho mọi người (PL tối 8/10).

13h15         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P4) (PL tối 8/10)

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 88,89 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h05         -Thế giới nghệ thuật (PL tối 8/10)

15h15         - Tin vắn

15h20         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

15h35         - Tác phẩm mới. (PL tối 8/10)

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 17 - Phim Việt Nam)

16h50         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h55         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 53)

17h35         - Phim Sitcom công sở. Số 57

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 40 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày.

18h55         -Mục: nói không với thực phẩm bẩn (Pl tối 10/10 thứ 3)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu phim (mới)

20h25         - Sân khấu: Quả ngọt trái mùa ( P.2 Chèo 55 phút)

21h20         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 51 – Phim HQ)

22h05         - P/s:  Vấn đề tự chủ kinh phí hoạt động tại đơn vị Nhà nước

22h15         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND

          - Giới thiệu kí sự: Theo dấu chân Bác (Tập 1).

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 82 – Phim HQ)

23h20         - Nhìn ra tỉnh bạn

23h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

20h40         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  12/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 18 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Hòn đảo 2. (PL tối 9/10)

1h00  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 88,89 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Cuộc sống thường ngày. PL 9/10

3h25  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P6) (PL tối 9/10)

3h35  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. (PL tối 9/10)

3h40  - Vấn đề hôm nay. (PL tối 9/10)

          -Nhạc cắt

3h50  - Tin vắn

3h55  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

4h10  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 25 – Phim Việt Nam)

5h00  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Quốc phòng quân khu II . (PL 9/10)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu phim

( PL Tối Thứ 2)

6h40  - P/s:  Vấn đề tự chủ kinh phí hoạt động tại đơn vị Nhà nước. (PL tối 11/10)

6h50  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 50 – Phim HQ)

7h35  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND (PL tối 11/10)

7h45  - Nhìn ra tỉnh bạn.- PL Tối thứ 4

          - Giới thiệu kí sự: Theo dấu chân Bác (Tập 1).

8h00  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 82 – Phim HQ)

8h45  -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 7/10

10h00         - CM: Bạn nhà nông (PL tối 7/10)

10h10         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm (P.1) ( PL tối 6/10)

10h20         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 40 -  Phim HQ)

11h05         -Thế giới ẩm thực. (PL tối 7/10)

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 53)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 57

12h15         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 25 – Phim Việt Nam)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - Mục: nói không với thực phẩm bẩn (PL tối 11/10)

13h10         - Thế giới động vật: Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Hòn đảo 2 (PL tối 9/10)

13h20         CM: CCB Vĩnh Phúc (PL chiều  9/10) . (Pl tối 9/10)

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 90,91 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Tin vắn

15h05         - CM: Quốc phòng quân khu II. (PL sáng 9/10)

15h15         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P6) (PL tối 9/10)

15h25         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 18 - Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h55         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 54)

17h30         - Phim Sitcom công sở. Số 58

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h45         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 41 -  Phim HQ)

18h30         - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

18h50         - Khám phá Vĩnh Phúc– Tối 7/10

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

20h25         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 1 – Phim Ấn Độ)

21h10         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 52– Phim HQ)

21h55         - P/s: Doanh nhân Vĩnh Phúc.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

22h05         -CM:Lao động công đoàn

22h15         - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P2)

22h25         - Nhạc cắt

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 83 – Phim HQ)

23h20         - Thế giới thời trang số 2.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h45         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ SÁU  13/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 19 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế số 2. (PL tối 10/10)

1h00  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 90,91 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Nhìn ra tỉnh bạn – TốiThứ Tư

3h20  - P/s: 100 năm ngày sinh cố Bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc. (PL tối 10/10)

3h35  -CM: Dư địa chí. (PL tối 10/10)

3h45  - Tin vắn

3h50  - Bản tin nông nghiệp. (PL tối 10/10)

3h55  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Hòn đảo 2. (PL tối 9/10)

4h05  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 26 – Phim Việt Nam)

4h50  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

4h55  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Tài nguyên và moi trường. (PL tối 10/10)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Thế giới thời trang:– PL Tối12/10

6h45  - P/s: Doanh nhân Vĩnh Phúc. (PL tối 12/10)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h55  -CM:Lao động công đoàn (PL tối 12/10)

7h05  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 51– Phim HQ)

7h50  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. (PL tối 12/10)

7h55  -Thế giới nghệ thuật (PL tối 8/10)

8h05  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 83 – Phim HQ)

8h50  - Cuộc sống xanh. –PL Tối 14.9

8h55  - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P2) PL tối 12/10.

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - CM; Sức khỏe cho mọi người. (PL tối 8/10)

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 41 -  Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 54)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 58

          12h15         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 26 – Phim Việt Nam)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         -CM: Dư địa chí (PL tối 10/10)

13h15         -Ca nhạc

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 92,93 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h05         - CM: Tài nguyên và môi trường (Pl tối 10/10)

15h15         - Tin vắn

15h20         - P/s: 100 năm ngày sinh cố Bí thư ti8nhr ủy Kim Ngọc. (PL tối 10/10)

15h30         - Xiếc ảo thuật quốc tế

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 19 - Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h50         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 55)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h35         - Phim Sitcom công sở. Số 59

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 42 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h50         -Ca nhạc

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay.

20h25         - Mục: ATGT.

20h30         - Kí sự: Theo dấu chân Bác (Tập 1).

20h45         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 2 – Phim Ấn Độ)

21h30         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 53– Phim HQ)

22h15         - CM: NN-NT và ND.

          -Nhạc cắt

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 84 – Phim HQ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

23h20         - Phụ nữ Việt

23h35         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm (P.2)

23h45         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ BẢY  14/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 20- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - CM: Quốc phòng quân khu II. (PL tối 9/10)

1h00  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 92,93 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P6). (PL tối 9/10)

3h15  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h30  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. (PL tối 11/10)

3h40  - Tin vắn

3h45  - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P4). (PL tối 8/10)

3h55  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 27 – Phim Việt Nam)

4h40  -Vấn đề hôm nay –Tối thứ 6

4h45  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s:  Vấn đề tự chủ kinh phí hoạt động tại đơn vị Nhà nước. (PL tối 11/10)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm (P.2) ( PL tối 13/10)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h45  - Mục: ATGT

6h50  - Kí sự: Theo dấu chân Bác (Tập 1). (PL tối 13/10)

7h00  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h15  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 52 – Phim HQ)

8h00  -CM: Dư địa chí (PL tối 10/10)        

8h10  - Vấn đề hôm nay. (PL tối 13/10)

8h15  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 84 – Phim HQ)

9h00  - CM: CCB Vĩnh Phúc (PL chiều  9/10)

9h10  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Đồng cỏ -3. PL Tối 11.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P6) (PL tối 9/10)

10h10         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 42 -  Phim HQ)

10h45         - CM: Quốc phòng quân khu II (PL tối 9/10)

10h55         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 55)

11h10         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

         

          11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số  59

12h15         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 27 – Phim Việt Nam)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND (PL tối 11/10)

13h15         - Xiếc, ảo thuật quố

 tế.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 94,95 – Phim Hàn Quốc)

15h00

15h05         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- P/s:  Vấn đề tự chủ kinh phí hoạt động tại đơn vị Nhà nước. (PL tối 11/10)

15h15         - Tin vắn

15h10         - Ước mơ của bé (15 phút)

15h25         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 20 - Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h50         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 56)

17h35         - Phim Sitcom công sở. Số 60

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h45         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 43 -  Phim HQ)

18h30         - Cuộc sống thường ngày

18h50         - Mục: 389. (PL tối 13/10 thứ 6)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống 

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 3 – Phim Ấn Độ)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 54– Phim HQ)

22h05         - Phóng sự tài liệu:

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 85– Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h30         - Cuộc sống xanh.

23h40         -Thế giới ẩm thực

23h50         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   15/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 21 - Phim Việt Nam)

0h45

          - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang số 2. (PL tối 12/10)

1h00  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 94,95 – Phim Hàn Quốc)

3h05  CM:Lao động công đoàn. (PL tối 12/10)

3h15  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h30  - Vấn đề hôm nay. PL Tối 13/10

3h35  - Tin vắn

3h40  - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P2). (PL tối 12/10)

3h50  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 28 – Phim Việt Nam)

4h45  - P/s: Doanh nhân Vĩnh Phúc.  (PL tối 12/10)

4h55  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h4

 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. (PL tối 12/10)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 7/10

6h45  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 14/10

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  -Thế giới ẩm thực (PL tối 14/10)

7h00  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 53– Phim HQ)

7h45  - P/s: 100 năm ngày sinh cố Bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc. (PL tối 10/10)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

8h00  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h05  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 85 – Phim HQ)

8h50  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

8h50  - Phóng sự tài liệu: (PL Tối 14/10)

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế– PL Tối 10/10

10h00         -Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Hòn đảo 2 (PL tối 9/10)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h10         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h15         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 43 -  Phim HQ)

11h00         - CM: Tài nguyên và môi trường (Pl tối 10/10)

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 56)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

          12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 60

12h15         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 28 – Phim Việt Nam)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         -CM:Lao động công đoàn (PL tối 12/10)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)-

PL Tối T.5

13h15         - Thế giới thời trang:– PL Tối12/10

13h35         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 1,2– Phim Hàn Quốc)

15h05         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

15h10         - Tin vắn

15h15         - P/s: Doanh nhân Vĩnh Phúc. (PL tối 12/10)

15h25         - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P2) PL tối 12/10.

15h35         - Ước mơ của bé (15 phút)

 

15h55         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 21 - Phim Việt Nam)

16h40         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h45         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 57)

17h30         - Phim Sitcom công sở. Số 61

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h45         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 44-  Phim HQ)

18h30         - Cuộc sống thường ngày (PL thứ 6)

18h50         -Mục: Tôi yêu Việt Nam

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Tấm lòng nhân ái.

20h25         - CM: Du lịch Vĩnh Phúc

20h35         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 4 – Phim Ấn Độ)

21h20         - Phim truyện: Thiên nhiên réo gọi  (P.1, Phim Tâm lý Mỹ)

22h05         - CM: Giáo dục và đào tạo.

22h15         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thiên nhiên réo gọi  (P.2, Phim Tâm lý Mỹ)

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

23h20         -Thế giới nghệ thuật .

23h30         -  Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

23h45         -Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

 

THỨ HAI   16/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 22- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm (P.2). (Pl tối 13/10)

1h00  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 1,2– Phim Hàn Quốc)

3h05  - Kí sự: Theo dấu chân Bác (Tập 1). (Pl tối 13/10)

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Nhìn ra tỉnh bạn – PL Tối 11/10

3h50  - Tin vắn

3h55  -Vấn đề hôm nay. PL Tối 13/10

4h00  - CM: NN-NT và ND. (Pl tối 13/10)

4h10  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 29 – Phim Việt Nam)

4h55  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h00  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h

5        - Mục: ATGT. (Pl tối 13/10)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P4) (PL tối 15/10)

6h45  - CM: Giáo dục và đào tạo (Pl tối 15/10)

6h55  - Phim truyện: Thiên nhiên réo gọi  (P.1, Phim Tâm lý Mỹ)

7h40  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

7h55  - Phim truyện: Thiên nhiên réo gọi  (P.2, Phim Tâm lý Mỹ)

8h40  -Mục: Tôi yêu Việt Nam.(PL tối 15/10)

8h45  -Thế giới nghệ thuật (PL tối 15/10)

8h55  - Phim hài Việt Nam: Tập 5

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - P/s:  Vấn đề tự chủ kinh phí hoạt động tại đơn vị Nhà nước. (PL tối 11/10)

10h00         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND (PL tối 11/10)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h10         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 44 -  Phim HQ)

10h55         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 57)

11h10         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

          12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 61

12h15         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 29 – Phim Việt Nam)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - CM: NN-NT và ND (PL tối 13/10)

13h15         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm (P.2) ( PL tối 13/10)

          -Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

13h30         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 3,4– Phim Hàn Quốc)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h05         - Tin vắn

15h10         - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

15h25         - Kí sự: Theo dấu chân Bác (Tập 1). (PL tối 13/10)

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 22 - Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h55         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 58)

17h35         - Phim Sitcom công sở. Số 62

          - Giới thiệu kí sự: Nghề mây tre đan ở Vĩnh Phúc (T3)

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 45 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h55         - Nhạc cắt

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         -Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 5 – Phim Ấn Độ)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 55 – Phim HQ)

22h00         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

          - Giới thiệu phim (mới)

22h15         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P7)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 86 – Phim HQ)

23h20         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Hòn đảo 3

23h30         - Bản tin thể thao (PL trưa)

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

 

THỨ BA   17/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 23- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -Thế giới ẩm thực. (Pl tối 14/10)

1h00  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 3,4– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.  (Pl tối 14/10)

3h15  - Kí sự: Theo dấu chân Bác (Tập 1).  (Pl tối 13/10)

3h30  - Phụ nữ Việt- PL Tối Thứ Sáu

3h45  - Tin vắn

3h50  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

4h05  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 30 – Phim Việt Nam)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. (Pl tối 14/10) 

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Phóng sự tài liệu: . (Pl tối 14/10)

5h55  - Bản tin tổng hợp.

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P7) (PL tối 16/10)

6h45  - Vấn đề hôm nay.

6h50  - CM: An ninh Vĩnh Phúc (PL tối 16/10)

          - Giới thiệu Kí sự: Nghề mây tre đan ở Vĩnh Phúc. (T3)

7h00  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 54 – Phim HQ)

7h45  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN(PL tối thứ 2)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

7h55  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 86 – Phim HQ)

8h40  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II  –Hòn đảo 3 (PL tối 16/10)

8h50  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h20  -CM:Lao động công đoàn (PL tối 12/10)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Thế giới thời trang:– PL Tối12/10

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 45 -  Phim HQ)

10h45         - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P2) PL tối 12/10.

10h55         - P/s: Doanh nhân Vĩnh Phúc. (PL tối 12/10)

11h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 58)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 62

                  

12h15         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 30 – Phim Việt Nam)

13h00         - Tin vắn kinh tế

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h05         - Phóng sự tài liệu: (PL Tối 14/10)

13h15         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 5,6– Phim Hàn Quốc)

15h00

15h05         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- Nhìn ra tỉnh bạn

15h15         -Thế giới ẩm thực (PL tối 14/10)

15h25         - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

15h30         - Tin vắn

15h35         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế. (PL tối 14/10)    

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 23 - Phim Việt Nam)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 59)

17h35         - Phim Sitcom công sở. Số 63

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 46 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h55         - Nhạc cắt

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         Mục: Bản tin NN

20h25         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 6 – Phim Ấn Độ)

21h10         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 56– Phim HQ)

21h55         - P/s: Đổi mới giáo dục bậc THPT Ở Vĩnh Phúc.

22h05         - CM: Khuyến học khuyến tài.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 87 – Phim HQ)

23h20         - Xiếc ảo thuật quốc tế số 4

23h40         -Hộp thư truyền hình

23h50         -Văn học nghệ thuật

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ TƯ  18/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 24- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  Thế giới nghệ thuật .  (PL tối 15/10)

1h00  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 5,6– Phim Hàn Quốc)

3h05  - CM: Du lịch Vĩnh Phúc.  (PL tối 15/10)

3h15  - Hộp thư TH. PL Tối 17/10

3h25  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật 15/10

3h40  - Tin vắn

3h45  - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P5) (PL tối 8/10) .  (PL tối 15/10)

3h55  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 31– Phim Việt Nam)

4h40  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

4h45  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Giáo dục và đào tạo.  (PL tối 15/10)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Xiếc ảo thuật quốc tế: – PL Tối 17/10

6h45  - Mục: Bản tin NN. PL Tối 17/10

6h50  - P/s: Đổi mới giáo dục bậc THPT Ở Vĩnh Phúc. (PL tối 17/10)

          -Nhạc cắt Sông quê

7h00  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 55– Phim HQ)

7h45  -Văn học nghệ thuật (PL tối 17/10)

7h55  -Hộp thư truyền hình (PL tối 17/10)

8h05  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 87 – Phim HQ)

8h50  - CM: Khuyến học khuyến tài (PL tối 17/10)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm (P.2) ( PL tối 13/10)

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 46 -  Phim HQ)

10h45         - CM: NN-NT và ND (PL tối 13/10)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h55         - Kí sự: Theo dấu chân Bác (Tập 1). (PL tối 13/10)      

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 59)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 63

12h15         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 31 – Phim Việt Nam)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P4) (PL tối 15/10)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

13h15         - CM: Giáo dục và đào tạo (Pl tối 15/10)

13h30         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 7,8– Phim Hàn Quốc)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h05         Thế giới nghệ thuật (PL tối 15/10)

15h15         - Tin vắn

15h20         - CM: Du lịch Vĩnh Phúc (PL tối 15/10)

15h30         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

15h45         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 24 - Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h50         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 60)

17h35         - Phim Sitcom công sở. Số 64

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 47 -  Phim HQ)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

18h35         - Cuộc sống thường ngày.

18h55         -Mục: nói không với thực phẩm bẩn (Pl tối 17/10 thứ 3)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h25         -Giới thiệu kí sự ( tập 1)

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 7 – Phim Ấn Độ)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 57– Phim HQ)

22h00         - CM: CCHC.

22h15         - P/s: Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học.

22h25         -CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc

          - Giới thiệu phim (mới)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 88 – Phim HQ)

23h20         - Nhìn ra tỉnh bạn

23h35         - Ca nhạc

23h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ NĂM  19/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 25 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  -Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Hòn đảo 3. (PL tối 16/10)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 7,8– Phim Hàn Quốc)

3h05  - CM: An ninh Vĩnh Phúc.  (PL tối 16/10)

3h20  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

3h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P7) . (PL tối 16/10)

3h45  - Tin vắn

3h50  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

4h05  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 32 – Phim Việt Nam)

4h50  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  -Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. (PL tối 16/10)

5h50  - Vấn đề hôm nay.  (PL tối 16/10)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Kí sự: Theo dấu chân Bác tập 1. (PL tói 13/10)

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

6h50  - P/s: Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học. (PL tối 18/10)

7h00  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 56– Phim HQ)

7h45  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. (PL tối thứ  4)

7h50  - Nhìn ra tỉnh bạn.- (PL tối thứ  4)

8h05  -CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc (PL tối 18/10)

8h15  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 88 – Phim HQ)

9h00  - CM: CCHC (PL tối 18/10)

9h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Phóng sự tài liệu: (PL Tối 14/10)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 47 -  Phim HQ)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 60)

11h00         - P/s: Đổi mới giáo dục bậc THPT Ở Vĩnh Phúc.

11h10         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 64

          12h15         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 32 – Phim Việt Nam)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - CM: An ninh Vĩnh Phúc (PL tối 16/10)

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h15         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P7) (PL tối 16/10)

13h30         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 9,10– Phim Hàn Quốc)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

15h05         - Tin vắn

15h10         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Hòn đảo 3(PL tối 16/10)

15h20         - CM: Du lịch Vĩnh Phúc. (PL tối 15/10)

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 25 - Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h50         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 48 -  Phim HQ)

18h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 61)

18h20         - Phim Sitcom công sở. Số 65

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h55         - Nhạc cắt

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

          -Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 8– Phim Ấn Độ)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 58 – Phim HQ)

22h00         - P/s: Vĩnh Phúc chú trọng phát triển cán bộ nữ.

22h10         - CM: Học tập và làm theo Bác.

          -Nhạc cắt

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 89 – Phim HQ)

23h20         - Thế giới thời trang số 3.

23h30         - Cuộc sống xanh.

23h35         - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P3).

23h45         -Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ SÁU  20/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 26- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -Văn học nghệ thuật. (PL tối 17/10)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 9,10– Phim Hàn Quốc)

3h05  -Hộp thư truyền hình. (PL tối 17/10)

3h15  - Nhìn ra tỉnh bạn.-Tối T.4

3h30  - CM: Khuyến học khuyến tài.  (PL tối 17/10)

3h40  - Tin vắn

3h45  - Xiếc ảo thuật quốc tế số 4. (PL tối 17/10)

          -Nhạc cắt

3h55  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 33– Phim Việt Nam)

4h40  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

4h45  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Đổi mới giáo dục bậc THPT Ở Vĩnh Phúc.  (PL tối 17/10)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Thế giới thời trang.  –PL Tối 19/10

6h45  - P/s: Vĩnh Phúc chú trọng phát triển cán bộ nữ. (PL tối 19/10)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h55  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 57– Phim HQ)

7h40  - CM: Học tập và làm theo Bác (PL tối 19/10)

7h55  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 89 – Phim HQ)

8h40  - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P2) PL tối 19/10.

8h45  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. PL tối 19/10.

9h00  -Thế giới nghệ thuật (PL tối 15/10)

9h10  - CM: Du lịch Vĩnh Phúc (PL tối 15/10)

9h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - CM: Giáo dục và đào tạo (Pl tối 15/10)

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 48 -  Phim HQ)

10h45         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P4) (PL tối 15/10)

10h55         - Hộp thư TH. PL (PL tối 15/10)

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 61)

                   - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

11h30         Thời sự Vĩnh Phúc

          -Dự báo thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 65

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 33 – Phim Việt Nam)

13h50         - CM: Khuyến học khuyến tài (PL tối 17/10)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         Xiếc ảo thuật quốc tế số 4 (PL tối 17/10)

13h30         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 11,12– Phim Hàn Quốc)

15h00

15h10         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h25         -Hộp thư truyền hình (PL tối 17/10)

15h35         - P/s: Đổi mới giáo dục bậc THPT Ở Vĩnh Phúc. (PL tối 17/10)

15h45         - Tin vắn

15h50         -Văn học nghệ thuật (PL tối 17/10)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 26 - Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h55         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 62)

17h35         - Phim Sitcom công sở. Số 66

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 49 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay

20h25         - Mục: ATGT

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 9 – Phim Ấn Độ)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 59– Phim HQ)

22h00         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

22h15         -Kí sự (tập 1)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 90 – Phim HQ)

23h20         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h25         - Phụ nữ Việt

23h40         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm (P.3)

23h55         -Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

 

THỨ BẢY  21/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 27- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc. (Pl tối 18/10)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 11,12– Phim Hàn Quốc)

3h05  -Hộp thư truyền hình. (Pl tối 17/10)

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Xiếc ảo thuật quốc tế số 4. (Pl tối 17/10)

3h45  - Tin vắn

3h50  - CM: CCHC.  (Pl tối 18/10)

4h00  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 34 – Phim Việt Nam)

4h45  -Vấn đề hôm nay –Tối thứ 6

4h50  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học. (Pl tối 18/10)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm (P.3) ( PL tối 20/10)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h45  - Mục: ATGT. PL Tối T.6

6h50  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h05  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 58– Phim HQ)

7h50  - Vấn đề hôm nay. PL Tối T.6

7h55  -Kí sự (tập 1) (PL tối 20/10)

8h10  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 90 – Phim HQ)

9h00  - CM: An ninh Vĩnh Phúc (PL tối 16/10)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P7) (PL tối 16/10)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 49 -  Phim HQ)

10h45         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND (PL tối 20/10)

10h55         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 62)

11h10         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 66

          12h15         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 34 – Phim Việt Nam)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - P/s: Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học. (PL tối 18/10)

13h15         - CM: CCHC (PL tối 18/10)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

13h25         -CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc (PL tối 18/10)

13h30         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 13,14– Phim Hàn Quốc)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h05         - Tin vắn

15h10         - Ca nhạc.

15h45         - Ước mơ của bé (15 phút)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 27 - Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h50         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 63)

17h35         - Phim Sitcom công sở. Số 67

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 50 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h55         -Mục: 389 (Pl tối 20/10)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 10 – Phim Ấn Độ)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 60– Phim HQ)

22h00         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

22h15         -Phim tài liệu:

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 91 – Phim HQ)

23h20         - Cuộc sống xanh.

23h25         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         -Thế giới ẩm thực

23h45         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

 

CHỦ NHẬT  22/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 28 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P3). (PL tối 19/10)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 13,14– Phim Hàn Quốc)

3h05  - CM: Học tập và làm theo Bác. (PL tối 19/10)

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Thế giới thời trang số 3. (PL tối 19/10)

3h45  - Tin vắn

3h50  - P/s: Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học. (PL tối 18/10)

4h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. (PL tối 18/10)

4h05  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 35 – Phim Việt Nam)

4h55  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. (PL tối 19/10)

5h00  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Vĩnh Phúc chú trọng phát triển cán bộ nữ. (PL tối 19/10)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 21/10

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h45  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 21/10 

6h50  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 59 – Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h35  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc (PL tối 21/10)

7h50  -Văn học nghệ thuật (PL tối 17/10)

8h00  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h05  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 91 – Phim HQ)

8h50  -Phim tài liệu: (PL tối 21/10)

9h05  - Ca nhạc

9h20  -Thế giới ẩm thực (PL tối 21/10)

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  Xiếc ảo thuật quốc tế số 4 (PL tối 17/10)

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 50 -  Phim HQ)

10h45         - P/s: Đổi mới giáo dục bậc THPT Ở Vĩnh Phúc. (PL tối 17/10)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h55         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

11h00         - CM: Khuyến học khuyến tài (PL tối 17/10)

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 63)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 67

         

          12h15         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 35 – Phim Việt Nam)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - CM: Học tập và làm theo Bác (PL tối 19/10)

13h15         - Thế giới thời trang.  –PL Tối 19/10

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 15,16– Phim Hàn Quốc)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

15h05         -Hộp thư truyền hình (PL tối 17/10)

15h10         - Tin vắn

15h15         - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P2) PL tối 19/10.

15h25         - P/s: Vĩnh Phúc chú trọng phát triển cán bộ nữ. (PL tối 19/10)

15h35         - Ước mơ của bé (15 phút)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 28 - Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h55         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 64)

17h35         - Phim Sitcom công sở. Số 68

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 51 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

18h55         -Mục: Tôi yêu Việt Nam

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

20h25         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 11 – Phim Ấn Độ)

21h10         - Phim truyện: Những đứa trẻ to xác  (P.1, Phim tâm lý Mỹ)

22h00         - CM: VH&GĐ.

22h15         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Những đứa trẻ to xác  (P.2, Phim tâm lý Mỹ)

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

22h20         -Hồn quê

23h30         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P4)

23h40         -ca nhạc

23h50         -Thế giới nghệ thuật

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   23/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 29- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm (P.3) (PL tối 20/10)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 15,16– Phim Hàn Quốc)

3h05  -Kí sự (tập 1) (Pl tối 20/10)

3h20  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. (PL tối 20/10).

3h30  - CM: Hồn quê. PL Tối 22.10

          - Nhạc cắt

3h40  - Tin vắn

3h45  - CM: Học tập và làm theo Bác.  (PL tối 19/10).

4h00  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 36 – Phim Việt Nam)

4h45  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

4h50  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Mục: ATGT.(PL tối 20/10)

5h50  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P4) (PL tối 22/10)

6h45  - CM: VH&GĐ (PL tối 22/10)

6h50  - Phim truyện: Những đứa trẻ to xác  (P.1, Phim tâm lý Mỹ)

7h40  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

7h45  -Mục: Tôi yêu Việt Nam

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

 7h50 - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

8h00  - Phim truyện: Những đứa trẻ to xác  (P.2, Phim tâm lý Mỹ)

8h50  -Thế giới nghệ thuật (PL tối 22/10)

9h00  - Phim hài Việt Nam: Tập 6

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - P/s: Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học. (PL tối 18/10)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h10         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 51 -  Phim HQ)

10h55         - CM: CCHC (PL tối 18/10)

11h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 64)

11h20         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số68

          12h15         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 36 – Phim Việt Nam)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm (P.3) ( PL tối 20/10)

13h15         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND (PL tối 20/10)

13h30         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 17,18– Phim Hàn Quốc)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h05         -Kí sự (tập 1) (PL tối 20/10)

15h20         - Tin vắn

15h25         - CM: Hồn quê. PL Tối 22/10

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 29 - Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h55         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 65)

17h35         - Phim Sitcom công sở. Số 69

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 52 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc (Pl tối 21/10)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 12 – Phim Ấn Độ)

21h5  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 61– Phim HQ)

22h00         - CM: Pháp luật và đời sống.

22h10         -Ca nhạc

          -Nhạc cắt

22h30         - Bản tin tổng hợp.

          - Giới thiệu phim (mới)

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 92 – Phim HQ)

23h20         - Thế giới động vật: Các hòn đảo. (P1)

23h35         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P8)

23h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h45         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   24/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 30 - Phim Việt Nam)                

0h45  - Tin vắn kinh tế           

0h50  -Thế giới ẩm thực. (PL tối 21/10)               

1h05  - Ca nhạc             

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 17,18– Phim Hàn Quốc)              

3h05  -Phim tài liệu: . (PL tối 21/10)          

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)- 22.9              

3h35  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế. (PL tối 21/10)              

3h45  - Tin vắn             

3h50  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật                

4h00  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 37 – Phim Việt Nam)            

4h55  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2         

5h00  - Ca nhạc             

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP         

5h35  - Chào cờ             

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)           

5h40  - Thể dục buổi sáng                

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 21/10          

5h50  - Tin vắn             

          -Nhạc cắt             

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)                 

6h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P8) PL 23/10                   

6h45  - Vấn đề hôm nay.                  

6h50  - CM: Pháp luật và đời sống (PL tối 23/10)                 

7h00  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 60 – Phim HQ)            

         

7h45  - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN. PL tối thứ 2          

8h10  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.(PL tối 21/10)               

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)              

8h20  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 92 – Phim HQ)                  

9h05  - Ca nhạc             

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)                 

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)           

9h50  - Thế giới thời trang.  –PL Tối 19/10         

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.            

10h00         - CM: Học tập và làm theo Bác (PL tối 19/10)             

10h15         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 52 -  Phim HQ)         

11h00         - P/s: Vĩnh Phúc chú trọng phát triển cán bộ nữ. (PL tối 19/10)                

11h10         - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P3) PL tối 19/10.                  

11h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 65)            

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

                  

                   - Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)      

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 69

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h15         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 37 – Phim Việt Nam)

           -Nhạc cắt             

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         -Thế giới ẩm thực (PL tối 21/10)

13h30         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 19,20– Phim Hàn Quốc)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- Tin vắn

15h05         -Phim tài liệu: (PL tối 21/10)

15h20         - Nhìn ra tỉnh bạn

15h35         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc (PL tối 21/10)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 30 - Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h55         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 66)

17h35         - Phim Sitcom công sở. Số 70

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 53 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h55         -Nhạc cắt

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 13 – Phim Ấn Độ)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 62 – Phim HQ)

22h00         - P/s: Công khai minh bạch ngành tòa án.

22h10         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 93 – Phim HQ)

23h20         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

23h35         - Xiếc ảo thuật quốc tế số 4.

23h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h45         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  25/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 31 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  -Thế giới nghệ thuật. (PL tối 22/10)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 19,20– Phim Hàn Quốc)

3h05  -Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P4). (PL tối 22/10)

3h15  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h30  - CM: VH&GĐ. . (PL tối 22/10)

3h40  - Tin vắn

3h45  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 38 – Phim Việt Nam)

4h30  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

4h35  - CM: Học tập và làm theo Bác (PL tối 19/10)

4h50  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Xiếc ảo thuật quốc tế: – PL Tối 26.9

6h45  - P/s: Công khai minh bạch ngành tòa án. (PL tối 24/10)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

7h00  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 61 – Phim HQ)

7h45  - Bản tin Nông nghiệp. PL tối thứ 3

          Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

7h50  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 93 – Phim HQ)

8h35  Kí sự (tập 1) (PL tối 20/10)

8h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm (P.3) ( PL tối 20/10)

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 53 -  Phim HQ)

10h45         - CM: Hồn quê. PL Tối 22/10

10h55         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND (PL tối 20/10)

11h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 66)

11h20         - Ca nhac

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 70

          12h15         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 38 – Phim Việt Nam)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - CM: VH&GĐ (PL tối 22/10)

13h15         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P4) (PL tối 22/10)

13h30         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 21,22– Phim Hàn Quốc)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h05         - Tin vắn

15h10         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

15h25         -Thế giới nghệ thuật (PL tối 22/10)

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 31 - Phim Việt Nam)

16h45         -Hồn quê (PL tối 22/10)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 67)

17h35         - Phim Sitcom công sở. Số 71

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 54 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày.

18h55         - Ca nhạc

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 14 – Phim Ấn Độ)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 63 – Phim HQ)

          - Giới thiệu Kí sự Dòng chảy thời gian( Tập 4)

22h00         - CM: Tài nguyên và môi trường.

22h10         -Ca nhạc

          - Giới thiệu phim (mới)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 94 – Phim HQ)

23h20         - P/s: Tam Đảo dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng.

23h30         - Nhìn ra tỉnh bạn

23h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h40         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  26/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 32 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P8). ( PL tối 23/10)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 21,22– Phim Hàn Quốc)

3h05  - CM: Pháp luật và đời sống. ( PL tối 23/10)

3h20  -Hồn quê. ( PL tối 22/10)

3h35  - Vấn đề hôm nay.  ( PL tối 23/10)

          -Nhạc cắt

3h50  - Tin vắn

3h55  -Thế giới nghệ thuật. ( PL tối 22/10)

4h10  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 39 – Phim Việt Nam)

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  -Thế giới ẩm thực. ( PL tối 21/10)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  -Mục: Môi trường và Cuộc sống. Pl tối thứ 4

6h40  - P/s: Tam Đảo dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng. (PL tối 25/10)

6h50  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 62– Phim HQ)

7h35  - CM: Tài nguyên và môi trường (PL tối 25/10)

7h45  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 94– Phim HQ)

8h30  -Thế giới ẩm thực (PL tối 21/10)

8h40  -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  -Thế giới nghệ thuật (PL tối 22/10)

10h00         -Phim tài liệu: (PL tối 21/10)

10h15         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc (PL tối 21/10)

10h30         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 54 -  Phim HQ)

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 67)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 71

          12h15         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 39 – Phim Việt Nam)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P8) PL 23/10

13h15         - CM: VH&GĐ. (PL 22/10)

13h30         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 23,24– Phim Hàn Quốc)

15h00

15h05         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- Tin vắn

15h10         - CM: Pháp luật và đời sống (PL tối 23/10)

15h20         - Ca nhạc

15h45         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P8) PL 23/10

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 32 - Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h55         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 68)

17h35         - Phim Sitcom công sở. Số 72

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 55 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h55         -Mục: nói không với thực phẩm bẩn (Pl tối 24/10 thứ 3)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 15 – Phim Ấn Độ)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 64 – Phim HQ)

22h00         - P/s: Tiết kiệm năng lượng vì sự phát triển bền vững

22h10         - CM: An toàn giao thông.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

22h20         - P/s: Giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học.

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 95 – Phim HQ)

23h20         - Thế giới thời trang số 4

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P4).

23h55         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

 

 

THỨ SÁU  27/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 33 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế số 4.(Pl tối 24/10)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 23,24– Phim Hàn Quốc)

3h05  - P/s: Công khai minh bạch ngành tòa án. (Pl tối 24/10)

3h20  - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P4) .(Pl tối 22/10)

3h35  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

3h50  - Tin vắn

3h55  -Hồn quê.(Pl tối 22/10)

4h10  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 1– Phim Hàn Quốc)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Bản tin nông nghiệp. (Pl tối 24/10)

5h50  - Tin vắn

5h55  - Vấn đề hôm nay.  (Pl tối 23/10)

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Thế giới thời trang: PL  Tối thứ 5

6h45  - P/s: Giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học. (PL tối 26/10)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h00  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 63– Phim HQ)

7h45  - CM: An toàn giao thông. (PL tối 26/10)

8h00  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 95 – Phim HQ)

8h45  - P/s: Tiết kiệm năng lượng vì sự phát triển bền vững PL tối 26/10.

9h00  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. PL Tối T.5

9h05  -Thế giới nghệ thuật (PL tối 22/10)

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P4) (PL tối 22/10)

10h00         - CM: VH&GĐ (PL tối 22/10)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 55 -  Phim HQ)

11h00         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 68)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 72

12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 1– Phim Hàn Quốc)

         

          13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         Xiếc ảo thuật quốc tế số 4.(Pl tối 24/10)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P8) (Pl tối 23/10)

13h30

15h00         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 25,26– Phim Hàn Quốc)

 - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

15h05         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - P/s: Công khai minh bạch ngành tòa án. (PL tối 24/10)

15h25         - Tin vắn

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 33 - Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h55         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 69)

17h35         - Phim Sitcom công sở. Số 73

           - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 56-  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h55         -Nhạc cắt

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay

20h25         - Mục: ATGT

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 16 – Phim Ấn Độ)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 65– Phim HQ)

22h00         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

22h15         - Ký sự: Dòng chảy thời gian( Tập 4)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 96 – Phim HQ)

23h20         - Khám phá thế giới: Vùng Hoang Dã California - 1

23h35         - Phụ nữ Việt

23h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY 28/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 34 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - CM: Tài nguyên và môi trường. (PL tối 25/10)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 25,26– Phim Hàn Quốc)

3h05  - P/s: Công khai minh bạch ngành tòa án. (PL tối 24/10)

3h15  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h30  - CM: Pháp luật và đời sống.  (PL tối 23/10)

3h40  - Tin vắn

4h45  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 2– Phim Hàn Quốc)

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Tam Đảo dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng.(PL tối 25/8)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Khám phá thế giới: Vùng Hoang Dã California - 1(PL tối 27/10)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h45  - Mục: ATGT

6h50  - CM: An ninh Vĩnh Phúc (PL tối 27/10)

7h00  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 64– Phim HQ)

7h45  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

8h00  - Vấn đề hôm nay. (PL tối 27/10)

8h05  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 96 – Phim HQ)

8h50  - Ký sự: Dòng chảy thời gian( Tập 4) PL Tối 27/10

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h10  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P8) (PL 23/10)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - CM: Pháp luật và đời sống (PL tối 23/10)

10h10         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 56 -  Phim HQ)

10h55         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P8). (PL tối 23/10)

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 69)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 73

12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 2– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - CM: VH&GĐ. (PL 22/10)

13h15         -Hồn quê. (PL 22/10)

                   - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 27,28– Phim Hàn Quốc)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

15h05         - Tin vắn

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h10         - CM: Tài nguyên và môi trường (PL tối 25/10)

15h20         - P/s: Tam Đảo dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng. (PL tối 25/10)

15h30         -Ca nhạc

15h50         - Ước mơ của bé (15 phút)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 34 - Phim Việt Nam)

          - Lịch sử thế giới: Dãy Alps P3

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h55         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 70)

17h35         - Phim Sitcom công sở. Số 74

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 57 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h55         - Nhạc cắt

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 17 – Phim Ấn Độ)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 66– Phim HQ)

22h00         - CM: Nội chính và phòng chống tham nhũng

22h10         - Phóng sự tài liệu

22h20         - Câu truyện trong tháng.

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 97 – Phim HQ)

          Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 28/10

23h30         - Cuộc sống xanh.

23h35         -Thế giới ẩm thực

23h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

23h50         Ca nhạc

 

 

 

CHỦ NHẬT  29/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 35 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P4). (PL tối 26/10)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 27,28– Phim Hàn Quốc)

3h05  - Nhìn ra tỉnh bạn. PL Tối 25/10

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: An toàn giao thông. (PL tối 26/10)

3h45  - Tin vắn

3h50  - Thế giới thời trang số 4. (PL tối 26/10)

4h00  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế –(PL tối 26/10)

4h05  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 3– Phim Hàn Quốc)

4h55  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-(PL tối 25/10)

5h00  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học. (PL tối 26/10)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối (Pl 28/10)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h45  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 28/10 

6h55  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 65 – Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h40  - CM: Nội chính và phòng chống tham nhũng (PL tối 28/10)

7h50  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h00  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 97 – Phim HQ)

8h45  - Mục:Môi trường và Cuộc sống. Pl tối thứ  6

8h50  -Thế giới ẩm thực (PL tối 28/10)

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: – PL Tối 24/10

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

10h00         - Câu truyện trong tháng. (Pl tối 28/10)

10h10         - P/s: Công khai minh bạch ngành tòa án. (PL tối 24/10)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h15         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h20         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 57 -  Phim HQ)

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 70)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 74

         

          12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 3– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - CM: An toàn giao thông. (PL tối 26/10)

13h15         - Thế giới thời trang.  –PL Tối 26/10

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 29,30– Phim Hàn Quốc)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

15h05         - Tin vắn

15h10         - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P4) PL tối 26/10.

15h20         - P/s: Giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học. (PL tối 26/10)

15h30         - Ước mơ của bé (15 phút)

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 35 - Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h55         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 71)

17h35         - Phim Sitcom công sở. Số 75

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 58 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

18h45         - Tôi yêu Việt Nam

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

          -Tôi yêu Việt Nam

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 18 – Phim Ấn Độ)

21h15         - Phim truyện: Đội dân phòng tinh nhuệ  (P.1, Phim tâm lý hành động  Mỹ)

22h00         - CM: Công nghiệp và thương mại.

22h15         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Đội dân phòng tinh nhuệ  (P.2, Phim tâm lý hành động  Mỹ)

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

23h20         - Lịch sử thế giới: Yellowstone (P1)

23h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI  30/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 36 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Vùng Hoang Dã California - . (PL tối 27/10)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 29,30– Phim Hàn Quốc)

3h05  - Ký sự: Dòng chảy thời gian( Tập 4) . (PL tối 27/10)

3h20  - CM: An ninh Vĩnh Phúc. (PL tối 27/10)

3h35  - CM: An toàn giao thông. (PL tối 26/10)

          - Nhạc cắt

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P4). (PL tối 26/10)

4h10  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 4– Phim Hàn Quốc)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Mục: ATGT. (PL tối 27/10)

5h50  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         - Lịch sử thế giới: Yellowstone (P1) (PL tối 29/10)

6h45  - CM: Công nghiệp và thương mại (Pl tối 29/10)

6h55  - Phim truyện: Đội dân phòng tinh nhuệ  (P.1, Phim tâm lý hành động  Mỹ)

7h40  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

7h45  -Tôi yêu Việt Nam. (Pl CN)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

 7h55 - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

8h10  - Phim truyện: Đội dân phòng tinh nhuệ  (P.2, Phim tâm lý hành động  Mỹ)

8h55  - Phim hài Việt Nam: Tập 6

9h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - P/s: Tam Đảo dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng. (PL tối 25/10)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h10         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 58 -  Phim HQ)

10h55         - CM: Tài nguyên và môi trường (PL tối 25/10)

11h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 71)

11h20         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

          12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 75

12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 4– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - Khám phá thế giới: Vùng Hoang Dã California - 1(PL tối 27/10)

13h15         - CM: An ninh Vĩnh Phúc (PL tối 27/10)

13h30         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 31,32– Phim Hàn Quốc)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h05         Ký sự: Dòng chảy thời gian( Tập 4) PL Tối 27/10

15h20         - Tin vắn

15h25         - CM: Hồn quê. PL Tối 22/10

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 36 - Phim Việt Nam)

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h55         - Điểm báo trong ngày

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 72)

17h35         - Phim Sitcom công sở. Số 76

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 59 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h45         Mục: 389 Pl tối 27/10

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 19 – Phim Ấn Độ)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 67– Phim HQ)

22h00         - CM: Quốc phòng quân khu II.

22h15         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

          - Giới thiệu phim (mới)

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 98 – Phim HQ)

23h20         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Hòn đảo 3

23h30         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P9)

23h40         - Ca nhạc.

23h50         -Thế giới nghệ thuật

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   31/10/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 37- Phim Việt Nam)                 

0h45  - Tin vắn kinh tế           

0h50  -Thế giới ẩm thực. (PL tối 28/10)               

1h00  - Ca nhạc             

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 31,32– Phim Hàn Quốc)              

3h05  - CM: Nội chính và phòng chống tham nhũng.  (PL tối 28/10)                  

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)             

3h35  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 28/10.(PL tối 28/10)               

3h50  - Tin vắn             

3h55  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật                

4h10  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 5– Phim Hàn Quốc)               

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. (PL tối 28/10)          

5h05  - Ca nhạc             

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP         

5h35  - Chào cờ             

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)           

5h40  - Thể dục buổi sáng                

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc. (PL tối 28/10)               

5h50  - Tin vắn             

          -Nhạc cắt             

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)                 

6h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P9) PL 30/10                   

6h45  - Vấn đề hôm nay. (Pl tối thứ 2)                

6h50  - CM: Quốc phòng quân khu II (PL tối 30/10)             

7h05  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Hòn đảo 3 (PL tối 30/10)                  

7h20  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 66 – Phim HQ)            

8h05  - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN. (Pl tối thứ 2)         

8h10  -Thế giới nghệ thuật. (PL tối 30/10)           

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)              

8h20  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 98 – Phim HQ)                  

9h05  - Ca nhạc             

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)                 

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)           

9h50  - Thế giới thời trang.  –PL Tối 26/10         

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.            

10h00         - CM: An toàn giao thông. (PL tối 26/10)           

10h15         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 59 -  Phim HQ)         

11h00         - P/s: Giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học. (PL tối 26/10)                

11h10         - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P4) PL tối 26/10.                  

11h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 72)            

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết         

11h55         - Điểm báo trong ngày            

                            

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 76

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 5– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế 

13h05         -Nhạc cắt             

13h20         -Thế giới ẩm thực (PL tối 28/10)

13h30         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 33,34– Phim Hàn Quốc)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

15h05         - Tin vắn

15h10         - Nhìn ra tỉnh bạn

15h25         - CM: Nội chính và phòng chống tham nhũng (PL tối 28/10)

15h35         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - ( PL Tối 28/10)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 37 - Phim Việt Nam)

16h45         - Câu truyện trong tháng.

16h55         - Bản tin thể thao (PL trưa)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 73)

17h35         - Phim Sitcom công sở. Số 77

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 60 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc. (Pl tối 28/10)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 20 – Phim Ấn Độ)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 68 – Phim HQ)

22h00         - P/s: Phòng chống tệ nạn xã hội từ cơ sở.

22h10         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 99 – Phim HQ)

23h20         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

23h35         - Xiếc ảo thuật quốc tế số 4.

23h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h45         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 Xem phản hồi

 
Tin khác