LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÁNG 11 NĂM 2017 (30/10/2017 10:58)

Xem lịch phát sóng ngày:

 

THỨ TƯ  1/11/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 38 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - CM: Nội chính và phòng chống tham nhũng (PL tối 28/10)

1h00  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 33, 34 – Phim Hàn Quốc)

3h00  - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc – PL Tối 28/10

3h05  - Câu truyện trong tháng  (PL tối 28/10)

3h20  - Mục: Môi trường và cuộc sống – PL Tối 28/10

3h25  - PS tài liệu(PL tối 28/10)

3h40  - Tin vắn 

3h45  - Ca nhạc

4h15  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 6– Phim Hàn Quốc)

5h00  - Cuộc sống xanh (PL tối 28/10)

5h05  - Thế giới ẩm thực (PL tối 28/10)

5h15  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Thế giới ẩm thực. (PL tối 28/10)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Chào ngày mới

6h20  - Xiếc ảo thuật quốc tế - PL Tối 31/10 

6h30  - P/s: Phòng chống tệ nạn xã hội từ cơ sở. (PL tối 31/10)

6h40  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 68 – Phim HQ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  - CM: An ninh Vĩnh Phúc. (PL tối 27/10)

8h05  - Bản tin Nông nghiệp. (PL tối thứ 3)

8h10  - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 99 -  Phim HQ)

9h05  - Ca nhạc

         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày. (PL 30/10)

9h50  - Khám phá thế giới: Vùng hoang dã California-1. (PL tối 27/10)

10h00 - Phim truyện: Chiến tranh và hòa bình tập 1

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h00  - Ký sự: Dòng chảy thời gian. (PL tối 27/10)

11h15  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

 

11h30  - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

           - Thời sự Vĩnh Phúc

           - Dự báo Thời tiết

11h50  - Bản tin thể thao (P. mới)

11h50  - Điểm báo trong ngày

11h55  - Phim Sitcom công sở.

12h10  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 6– Phim Hàn Quốc)

12h55  - Tin vắn kinh tế

13h00  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

13h15  - CM: Công nghiệp và thương mại. (PL tối 29/10)

13h30  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 35, 36 – Phim Hàn Quốc)

15h00  - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

           - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

15h05  - Lịch sử thế giới: Yellowstone P1  (PL tối 29/10)

15h15  - Tin vắn

15h20  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật (PL tối 29/10)

           - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h35  - Ca nhạc

16h00  - Ước mơ của bé

16h15   - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h20   - Mục: Tài chính doanh nghiệp Pl tối thứ 2

16h25   - Ca nhạc

 

17h00   - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

            - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h15   - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h30   - Phim Sitcom công sở.

17h45  - Phim truyện: Chiến tranh và hòa bình tập 1

18h35  - Cuộc sống thường ngày.

18h50  - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn (Pl tối thứ 3)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h00  - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45  - Thời sự Vĩnh Phúc

           - Dự báo Thời tiết

20h20  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h25  - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 21– Phim Ấn Độ)

21h05  - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc

           - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 69 – Phim HQ)

22h10  - P/s: Các giải pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế năm 2017

           - Giới thiệu phim (mới)

22h30  - Bản tin tổng hợp.

22h35  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 2 - Phim Việt Nam)

           - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

23h20  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc: Người Kinh giữ sử đồng bào Dao

23h30  - Ca nhạc.

           - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  2/11/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 39 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Lịch sử thế giới  PL Tối 29/10

1h00  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 35, 36– Phim Hàn Quốc)

3h00  - CM: công nghiệp và thương mại (Pl tối 29/10)

3h10  - PS tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật 29/10

3h25  - Tôi yêu Việt Nam (Pl chiều  29/10)

3h30  - Ca nhạc

4h05  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát lại tối  thứ 4).

4h20  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 7– Phim Hàn Quốc)

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Tin vắn

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: An ninh Vĩnh Phúc. PL tối 27/10

6h00  - Chào ngày mới

6h20  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. (Pl tối 1/11)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

6h25  - P/s: Các giải pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế năm 2017 (PL tối 1/11)

6h35  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 69– Phim HQ)

          - Nhạc cắt Gốm Hương canh

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 2 - Phim Việt Nam)

8h40  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc: Người Kinh giữ sử đồng bào Dao PL tối 1/11

8h50  - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc (PL Tối 1/11)

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày.

9h50  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế. (PL tối 28/10)

10h00 - Phim truyện: Chiến tranh và hòa bình tập 2

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

10h45   - CM: Nội chính và phòng chống tham nhũng. (PL tối 28/10)

11h00   - PS tài liệu (PL tối 28/10)

11h10   - CM: thế giới ẩm thực (PL tối 28/10)

11h20   - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

 

11h30   - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

            - Thời sự Vĩnh Phúc

            - Dự báo Thời tiết

11h45   - Bản tin thể thao (P. mới)

11h50   - Điểm báo trong ngày

11h55   - Phim Sitcom công sở.

12h15   - Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 7– Phim Hàn Quốc)

13h00   - Tin vắn kinh tế

13h05   - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II – Hòn đảo -3 (PL tối 30/10)

13h15   - Ca nhạc

13h30   - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 37, 38 - Phim Hàn Quốc)

15h05   - CM: Quốc phòng Quân khu II (PL tối 30/10)

          Giới thiệu giải trí tổng hợp

15h15   - Tin vắn

15h20   - Du lịch bốn phương: S.Peterburg P2  (phát mới của phát lại)

16h00   - Phim hài Việt Nam

16h40   - Thế giới nghệ thuật. (PL tối 30/10)

16h50   - Ca nhạc

            - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00   - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20   - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35   - Phim Sitcom công sở.

            - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h50   - Phim truyện: Chiến tranh và hòa bình tập 2

18h35   - Cuộc sống thường ngày.

18h45   -  Nhạc cắt

19h00   - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45   - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

            - Thời sự Vĩnh Phúc

            - Dự báo Thời tiết

20h20   - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

            - Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h30   - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 22– Phim Ấn Độ)

            - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15   - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 70 – Phim HQ)

22h00   - P/s: Hiệu quả công việc sau thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy

22h10   - Thế giới động vật:Hành tinh trái đất II- Hòn đảo-1

22h20   - Ca nhạc

22h30   - Bản tin tổng hợp.

22h35   - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 3 - Phim Việt Nam)

23h20   - Thế giới thời trang số 1.

            - Giới thiệu Việt Nam quê hương

23h30   - Cuộc sống xanh.

23h35   - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P5)

23h45   - Ca nhạc

            - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  3/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 1- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới động vật - P.L Tối 30/10

1h00  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 37, 38 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Mục: Người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam –PL tối 30/10

3h10  - Nhìn ra tỉnh bạn.-Tối T.4

3h25  - CM: Quốc phòng Quân khu II. (Pl tối 30/10)

3h40  - Ca nhạc

4h05  - Nhạc cắt

4h10  - Du lịch bốn phương. (PL tối 30/10)

4h20  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 8– Phim Hàn Quốc)

5h25  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Du lịch bốn phương: S.Peterburg P2  (phát mới của phát lại) PL chiều 2/11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h45  - Thể dục buổi sáng

5h50  - Thế giới nghệ thuật. (PL tối 30/10)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Chào ngày mới

6h20  - Thế giới động vật:Hành tinh trái đất II- Hòn đảo-1 PL tối 2/11

6h30  - P/s: Hiệu quả công việc sau thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy. (PL tối 2/11)

          - Giới thiệu Phim

6h40  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 70 – Phim HQ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc (PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  - Thế giới thời trang số 1. (PL tối 2/11)

8h00  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 3 - Phim Việt Nam)

8h45  - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P5) Pl tối 2/11

9h00  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế (PL tối 2/11)

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày

9h50  - Lịch sử thế giới: Yellowstone p1  (PL tối 29/10)

10h00         - CM: Công nghiệp và thương mại. (PL tối 29/10)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         - Phim truyện: Chiến tranh và hòa bình tập 3

11h00         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật (PL tối 29/10)

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

         

                   - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

11h30         - Thời sự Vĩnh Phúc

          - Dự báo Thời tiết

11h45         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h50         - Điểm báo trong ngày

11h55         - Phim Sitcom công sở. Số 51

12h10         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 8– Phim Hàn Quốc)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ P9. (Pl tối 30/10)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế PL tối 31/10

13h30         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 39, 40– Phim Hàn Quốc)

15h00

15h05         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình

15h20         - P/s: Phòng chống tệ nạn xã hội từ cơ sở. (PL tối 31/10)

15h30         - Tin vắn

15h35         -Thế giới động vật:Hành tinh trái đất II- Hòn đảo-4

          - Giới thiệu phim (mới)-

15h45         -Ca nhạc

16h00         -Ước mơ của bé

16h15         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h20         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn Pl thứ 3

          -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h 15   - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h30         - Phim Sitcom công sở.

17h45         - Phim truyện: Chiến tranh và hòa bình tập 3

18h35         - Cuộc sống thường ngày

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay.

20h25         - Mục: ATGT.

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 23– Phim Ấn Độ)

21h15         - CM: Xây dựng Đảng.

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h30         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 71 – Phim HQ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

22h15         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 4 - Phim Việt Nam)

23h20         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.1)

23h30         - Phụ nữ Việt

23h45         - Xiếc ảo thuật quốc tế

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  4/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 2- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -Thế giới động vật:Hành tinh trái đất II- Hòn đảo-4 PL chiều 3/11

1h00  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 39, 40 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - P/s: Phòng chống tệ nạn xã hội từ cơ sở. (PL tối 31/10)

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  -CM: Nông thôn Vĩnh Phúc (PL Tối 1/11)

3h45  -Ca nhạc

4h10  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.1) PL tối 3/11

4h20  - Xiếc ảo thuật quốc tế số . (PL tối 31/10)

4h30  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 9– Phim Hàn Quốc)

5h25  - Bản tin nông nghiệp (PL tối 31/10)

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Phòng chống tệ nạn xã hội từ cơ sở. (PL tối 31/10)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Chào ngày mới

6h20  - Xiếc ảo thuật quốc tế (PL tối 3/11)

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp

6h30  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 71 – Phim HQ)

6h35  - Mục: ATGT

7h30  -Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

8h05  - Vấn đề hôm nay. Tối 3/11

8h10  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 4 - Phim Việt Nam)

9h00  - CM: Xây dựng Đảng. (PL tối 3/11)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL thứ 6)

9h50  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ P4 (PL tối 30/10)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Phim truyện: Chiến tranh và hòa bình tập 4

10h45         - CM: Quốc phòng Quân khu II. (PL tối 30/10)

11h00         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Hòn đảo -3 (PL tối 30/10)

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Điểm báo trong ngày

          11h55         - Bản tin thể thao (P. mới)

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 52

12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 9– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         -CM: Nông thôn Vĩnh Phúc (PL Tối 1/11)

          Giới thiệu giải trí tổng hợp

13h15         CM: Đất và người Vĩnh Phúc: Người Kinh giữ sử đồng bào Dao. PL tối 1/11

13h25         - P/s: Các giải pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế năm 2017 (PL tối 1/11)

13h35         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 41,42 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h10         - Tin vắn

15h15         -Lịch sử thế giới: Alps P1 (phát mới của phát lại)

15h25         - Ca nhạc

16h00         - Phim hài Việt Nam

16h40         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h50         - Mục: 389. (PL tối thứ 6)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h30         - Phim Sitcom công sở.

17h45         - Phim truyện: Chiến tranh và hòa bình tập 4

18h30         - Cuộc sống thường ngày

18h50         - Nhạc cắt.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 24– Phim Ấn Độ)

21h15         - CM: Toàn dân PCCC

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h30         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 72 – Phim HQ)

22h15         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 5 - Phim Việt Nam)

23h20         - Khoa học công nghệ: Trước trận lụt P1

23h30         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h40         - Cuộc sống xanh.

23h45         -Thế giới ẩm thực: Ẩm thực nhật Bản-Ramen-p1

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   5/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 3- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -Du lịch bốn phương: S.Peterburg P2  (phát mới của phát lại)

1h00  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 41,42 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Phụ nữ Việt – Tối 6/10

3h20  - P/s: Các giải pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế năm 2017 (PL tối 1/11)

3h30  CM: Đất và người Vĩnh Phúc: Người Kinh giữ sử đồng bào Dao PL tối 1/11

3h40  -Ca nhạc

4h00  -Thế giới động vật:Hành tinh trái đất II- Hòn đảo-1 PL tối 2/11

4h10  - Vấn đề Hôm nay – (PL tối thứ 6)

4h05  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 10– Phim Hàn Quốc)

5h00  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế -(PL tối thứ 5)

5h05  - P/s: Các giải pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế năm 2017 (PL tối 1/11)

5h15  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - CM thể thao - PL tối 4/10

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  -Vấn đề hôm nay.

5h50  - Cuộc sống xanh. PL Tối thứ 7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Chào ngày mới

6h20  -Thế giới ẩm thực: Ẩm thực nhật Bản-Ramen-p1 (PL tối 4/11)

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp

6h30  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 4/11

6h40  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 72 – Phim HQ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h50  - CM: Toàn dân PCCC (PL tối 4/11)

8h00  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h05  -Phim tài liệu khai thác(PL chiều 4/11)

8h15  - Khoa học công nghệ: Trước trận lụt P1(PL tối 4/11)

8h25  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 5 - Phim Việt Nam)

9h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày

9h50  - P/s: Phòng chống tệ nạn xã hội từ cơ sở. (PL tối 31/10)

10h00         - Ca nhạc

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

10h15         -CM: Xiếc ảo thuật quốc tế.(PL Tối 31/10)

10h25         - Phim truyện: Chiến tranh và hòa bình tập 5

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

11h10         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

          11h30         - Thời sự Vĩnh Phúc

          - Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 53

12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 10– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - P/s: Hiệu quả công việc sau thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy. (PL tối 2/11)

13h15         -Lịch sử thế giới: Alps P1 (phát mới của phát lại) PL chiều 4/11

13h25         - Thế giới thời trang số 1. PL tối 2/11

13h35         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 43,44 – Phim Hàn Quốc)

15h10         - Tin vắn

15h15         -Du lịch bốn phương: Nepal P3  (phát mới của phát lại).(Pl tối 23/11)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

15h25         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.1) Phát mới của phát lại

15h35         - CM: Lý luận cuộc sống. Phát mới.

15h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

15h50         -Tôi yêu Việt Nam

16h00         -Ước mơ của bé

16h15         -Thế giới động vật:Hành tinh trái đất II- Hòn đảo-1 PL tối 2/11

16h25         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h50         - Phim truyện: Chiến tranh và hòa bình tập 5

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h50         -Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

20h25         -CM:Thú y với chăn nuôi

          - Giới thiệu phim (mới)

20h35         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 25– Phim Ấn Độ)

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện: Nữ điệp viên  (P.1, Phim hành động,Tâm lý Mỹ)

22h05         Mục: Ống kính phóng viên

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

22h10         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Nữ điệp viên  (P.2, Phim hành động,Tâm lý Mỹ)

23h20         - CM: Việt Nam quê hương

23h30         - Thế giới nghệ thuật:Những bức tranh đắt nhất thế giới bị đánh cắp-p6

23h40         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P8)

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   6/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 4- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -Du lịch bốn phương: Nepal P3  (phát mới của phát lại).(Pl tối 23/11)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 43,44– Phim Hàn Quốc)

3h05  - Cuộc sống xanh. (PL tối thứ 7)

3h10  - Tác phẩm mới. (PL tối 6/10)

3h15  - Mục: ATGT. (PL tối thứ 6)

3h20  - CM: Nội chính và phòng chống tham nhũng. (PL tối 28/10)

3h30  -Ca nhạc

3h50  - Thế giới nghệ thuật:Những bức tranh đắt nhất thế giới bị đánh cắp-p6 (PL tối 5/11)

3h55  -Thế giới động vật:Hành tinh trái đất II- Hòn đảo-1 PL tối 2/11

4h05  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 11– Phim Hàn Quốc)

4h50  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

4h55  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Hiệu quả công việc sau thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy. (PL tối 2/11)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Chào ngày mới

  6h20         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P8)(PL tối 5/11)

6h30  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.1) PL chiều 5/11

6h40  - Phim truyện: Nữ điệp viên  (P.1, Phim hành động,Tâm lý Mỹ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

  7h55         -Tôi yêu Việt Nam

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h00  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

8h15  -CM:Thú y với chăn nuôi (PL tối 5/11).

8h25  - Phim truyện: Nữ điệp viên  (P.2, Phim hành động,Tâm lý Mỹ)

9h10  - CM: Lý luận cuộc sống. Phát lại chiều 5/11.

9h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày

9h50  - P/s: Các giải pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế năm 2017 (PL tối 1/11)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - Phim truyện: Chiến tranh và hòa bình tập 6

10h45         -CM: Nông thôn Vĩnh Phúc (PL Tối 1/11)

11h00         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 50)

11h15         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 54

          12h15      -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 11– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.1) PL tối 3/11

13h15         - CM: Xây dựng Đảng. (PL tối 3/11)

13h30         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 45,46 – Phim Hàn Quốc)

15h10

15h20         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- Tin vắn

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình

15h25         -Thế giới động vật:Hành tinh trái đất II- Hòn đảo-4 PL chiều 3/11

15h35         -CM: Đất và người Vĩnh Phúc: Người Kinh giữ sử đồng bào Dao PL tối 1/11

15h45         - Xiếc ảo thuật quốc tế (PL tối 3/11)

16h00         -Ước mơ của bé

          - Giới thiệu phim (mới)-

16h15         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h20         - Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển Pl tối thứ 7

16h25         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

17h50         - Phim truyện: Chiến tranh và hòa bình tập 6

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h50         - Khám phá Vĩnh Phúc (Pl tối  thứ 7)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 26– Phim Ấn Độ)

21h15         - CM: Thanh niên vĩnh Phúc

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h30         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 73 – Phim HQ)

22h15         - Du lịch bốn phương: Khám phá Nhật Bản P1

          - Giới thiệu phim (mới)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 6 - Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-1

22h30         - Thế giới thời trang

23h40         - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P1

23h50         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   7/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 5- Phim Việt Nam)            

0h45  - Tin vắn kinh tế           

0h50  -Du lịch bốn phương: S.Peterburg P2  (phát mới của phát lại)                  

1h00  - Ca nhạc             

1h30  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 45,46 – Phim Hàn Quốc)             

3h00  - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P5) Pl tối 2/11            

3h10  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)             

3h25  - Tấm lòng nhân ái. PL  Tối CN                

3h30  -Ca nhạc              

3h50  - Thế giới thời trang PL tối 6/11                

4h00  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật                

4h15  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 12– Phim Hàn Quốc)             

5h00  - CM: Xây dựng Đảng. (PL tối 3/11)         

5h15  - Ca nhạc             

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP         

5h35  - Chào cờ             

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)           

5h40  - Thể dục buổi sáng                

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc– Tối thứ 7            

5h55  - Tin vắn             

6h00  - Chào ngày mới           

6h20  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P1(PL tối 6/11)             

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp             

6h25  - Vấn đề hôm nay. PL Tối 6/11                 

6h30  - CM: Thanh niên vĩnh Phúc (PL tối 6/11)          

6h40  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 73 – Phim HQ)            

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)               

7h50  - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN. PL Tối 6/11          

7h55  - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-1 (PL tối 6/11)          

          - Giới thiệu phim

( PL Tối Thứ 2)             

8h05  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 6 - Phim Việt Nam)                  

9h00  - Du lịch bốn phương: Khám phá Nhật Bản P1. PL Tối 6/11          

9h10  - Ca nhạc             

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)                 

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)           

9h50  -Thế giới động vật:Hành tinh trái đất II- Hòn đảo-1 PL tối 2/11               

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.            

10h00         - Thế giới thời trang số 1. PL tối 2/11                 

10h10         - Phim truyện: Chiến tranh và hòa bình tập 7              

10h55         - P/s: Hiệu quả công việc sau thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy. (PL tối 2/11)                  

11h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình                

11h20         -Ca nhạc              

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết         

          11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)               

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở.

12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 12– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Khoa học công nghệ: Trước trận lụt P1(PL tối 4/11)

13h10         - CM thể thao - PL tối 4/10

13h20         - Tin vắn kinh tế

13h25         - CM: Toàn dân PCCC (PL tối 4/11)

          Giới thiệu giải trí tổng hợp

13h35         - Ca nhạc

13h55         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 47,48 – Phim Hàn Quốc)

15h20         - Tin vắn

15h25         Thế giới ẩm thực: Ẩm thực nhật Bản-Ramen-p1 (PL tối 4/11)

15h30         -Phim tài liệu khai thác(PL chiều 4/11)

15h45         - Ca nhạc

16h00         - Phim hài Việt Nam

16h40         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h45         -Lịch sử thế giới: Alps P1 (phát mới của phát lại) PL chiều 4/11

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h50         - Phim truyện: Chiến tranh và hòa bình tập 7

18h35         - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

18h55         -Mục tài chính và doanh nghiệp Pl thứ 2

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 27– Phim Ấn Độ)

21h10         -CM: Bạn của nhà nông

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 74– Phim HQ)

22h05         - P/s: Giá dịch vụ y tế và vấn đề tự chủ tài chính

22h15         - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P2

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 7- Phim Việt Nam)

23h20         -Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm-1

23h30         - Xiếc ảo thuật quốc tế số 1.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  8/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 6- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế (PL tối 3/11)

1h00

          - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 47,48 – Phim Hàn Quốc)

3h05  -Tôi yêu Việt Nam.(PL CN)

3h10  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h25  - Tấm lòng nhân ái .(PL tối cn)

3h30  -Ca nhạc

3h50  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 7

4h15  -Thế giới ẩm thực: Ẩm thực nhật Bản-Ramen-p1 (PL tối 4/11)

4h25  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 13– Phim Hàn Quốc)

5h15  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h20  - CM: Toàn dân PCCC (PL tối 4/11)

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23

55)

5h50  - Thể dục buổi sáng

5h55  - CM: Xây dựng Đảng. (PL tối 3/11)

6h00  - Chào ngày mới

6h20  - Xiếc ảo thuật quốc tế số 1. PL Tối 7/11

6h30  - P/s: Giá dịch vụ y tế và vấn đề tự chủ tài chính. (PL tối 7/11)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

6h40  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 74 – Phim HQ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  -Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm-1 PL tối 7/11

8h05  -Bản tin NN

8h10  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P2 PL Tối 7/11

          Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

8h20  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 7 - Phim Việt Nam)

9h05  -CM: Bạn của nhà nông (Pl tối 7/11)

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.1) PL tối 3/11

10h00         - Phim truyện: Chiến tranh và hòa bình tập 8

10h45         - CM: Xây dựng Đảng. (PL tối 3/11)

11h00         -Thế giới động vật:Hành tinh trái đất II- Hòn đảo-4 PL chiều 3/11

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h20         - Xiếc ảo thuật quốc tế (PL tối 3/11)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 56

12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 13– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         -CM:Thú y với chăn nuôi(PL tối 5/11)

13h15         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P8)(PL tối 5/11)

13h30         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 49,50 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- Giới thiệu phim hài+hoạt hình

15h05         - Thế giới nghệ thuật:Những bức tranh đắt nhất thế giới bị đánh cắp-p6 (PL tối 5/11)

15h15         - Tin vắn

15h20         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

15h35         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.1) PL chiều 5/11

15h45         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim (mới)-

16h00         -Ước mơ của bé

          -Giới thiệu ký sự hương sắc trung du (Tập 2)

16h15         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

17h50         - Phim truyện: Chiến tranh và hòa bình tập 8

18h35         - Cuộc sống thường ngày.

18h55         -Mục: nói không với thực phẩm bẩn (Pl tối  thứ 3)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu phim (mới)

20h25         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 28– Phim Ấn Độ)

21h10         -CM: Sức khỏe cho mọi người

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 75 – Phim HQ)

22h05         - P/s:  Bài toán cho sản xuất vụ đông

22h15         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 8 - Phim Việt Nam)

23h20         - Tác phẩm mới: Giới thiệu nhạc sỹ, ca sỹ Quốc Chiến

23h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h40         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  9/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 7- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - CM: Lý luận cuộc sống. Phát lại chiều 5/11.

1h00  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 49,50– Phim Hàn Quốc)

3h05  - Cuộc sống thường ngày. PL thứ 4

3h25  - Khoa học công nghệ: Trước trận lụt P1(PL tối 4/11)

3h35  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. (PL tối 9/10)

3h40  - Vấn đề hôm nay. (PL tối 9/10)

          -Nhạc cắt

3h50  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 3

4h15  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

4h30  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 14– Phim Hàn Quốc)

5h20  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  -Phim tài liệu khai thác(PL chiều 4/11)

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Toàn dân PCCC (PL tối 4/11)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Chào ngày mới

6h20  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp

6h25  - P/s:  Bài toán cho sản xuất vụ đông (PL tối 8/11)

6h35  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 75 – Phim HQ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  -CM: Sức khỏe cho mọi người (PL tối 8/11)

8h00  - Nhìn ra tỉnh bạn.- PL Tối thứ 4

8h15  - Khoa học công nghệ: Trước trận lụt P1(PL tối 4/11)

8h25  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 8 - Phim Việt Nam)

9h10  -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - CM thể thao - PL tối 4/10

10h00         - CM: Toàn dân PCCC (PL tối 4/11)

10h10         -Phim tài liệu khai thác(PL chiều 4/11)

10h20         - Tác phẩm mới: Giới thiệu nhạc sỹ, ca sỹ Quốc Chiến ( PL tối 8/11)

10h30         - Phim truyện: Chiến tranh và hòa bình tập 9

11h15         Thế giới ẩm thực: Ẩm thực nhật Bản-Ramen-p1 (PL tối 4/11)

11h25         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 57

12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 14– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P1(PL tối 6/11)

13h10         - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-1 (PL tối 6/11)

13h20         CM: CCB Vĩnh Phúc (Phát mới)

13h30         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 51,52– Phim Hàn Quốc)

15h00         - Tin vắn

          Giới thiệu giải trí tổng hợp

15h05         Du lịch bốn phương: Nepal P1  (phát mới của phát lại)

15h15         - CM: Thanh niên vĩnh Phúc (PL tối 6/11)

15h25         -Lịch sử thế giới: Alps P1 (phát mới của phát lại) PL chiều 4/11

15h35         - Ca nhạc

15h50         - Thế giới thời trang PL tối 6/11

16h00         - Phim hài Việt Nam

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h55         - Điểm báo trong ngày

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

17h50         - Phim truyện: Chiến tranh và hòa bình tập 9

18h35         - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

18h50         - Khám phá Vĩnh Phúc– Tối thứ 7

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

20h25         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 29 – Phim Ấn Độ)

21h10         -CM:Quốc phòng quân khu II

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 76– Phim HQ)

22h05         - P/s: Vĩnh Phúc hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

22h15         - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Băng tan (P6)

22h25         - Nhạc cắt

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 9 - Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới thời trang số 2.

          Giới thiệu Việt Nam quê hương

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         -Thế giới động vật:Hành tinh  trái đất II- Hòn đảo-2

23h50         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  10/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 8- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Du lịch bốn phương: Nepal P1  (phát mới của phát lại) (PL chiều 9/11)

1h00  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 51, 52 – Phim Hàn Quốc)

3h10  - CM: Thanh niên vĩnh Phúc (PL tối 6/11)

3h20  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 7

3h40  -Ca nhạc

4h00  - Thế giới thời trang số 2. PL tối 9/11

4h10  - Bản tin nông nghiệp. (PL tối thứ 3)

4h45  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.1) PL chiều 5/11

4h55  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 15– Phim Hàn Quốc)

5h05  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h10  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P8)(PL tối 5/11)

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Thanh niên vĩnh Phúc (PL tối 6/11)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Chào ngày mới

6h20  -Thế giới động vật:Hành tinh  trái đất II- Hòn đảo-2 PL tối 9/11

6h30  - P/s: Vĩnh Phúc hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam (PL tối 9/11)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h40  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 76– Phim HQ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. (PL tối 9/11)

8h00  - Thế giới nghệ thuật:Những bức tranh đắt nhất thế giới bị đánh cắp-p6 (PL tối 5/11)

8h10  -CM:Quốc phòng quân khu II (PL tối 9/11)

8h25  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 9 - Phim Việt Nam)

9h10  - Cuộc sống xanh. –PL Tối thứ 5

9h15  CM: CCB Vĩnh Phúc PL chiều 9/11.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  -CM:Thú y với chăn nuôi(PL tối 5/11)

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 51 -  Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 54)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 58

          12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 15– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         -Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm-1 PL tối 7/11

13h15         -Ca nhạc

13h30         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 53,54 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- Giới thiệu phim hài+hoạt hình

15h05         -CM: Bạn của nhà nông (Pl tối 7/11)

15h15         - Tin vắn

15h20         - P/s: Giá dịch vụ y tế và vấn đề tự chủ tài chính. (PL tối 7/11)

15h30         - Xiếc ảo thuật quốc tế số 1. PL Tối 7/11

15h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim (mới)-

15h50         - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P2 PL Tối 7/11

16h00         -Ước mơ của bé

16h15         -Ký sự: Hương sắc trung du (Tập 2)

16h30         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h35         Thế giới động vật:Hành tinh trái đất II-Hòn đảo -5

16h45         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 52 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h50         -Ca nhạc

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay.

20h25         - Mục: ATGT.

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 30 – Phim Ấn Độ)

21h15         - CM: Tài nguyên và môi trường

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h30         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 77– Phim HQ)

22h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế

          -Nhạc cắt

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 10 - Phim Việt Nam)

23h20         -Dư địa chí: Đồng bào Dao ở Lãng Công P2

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

23h30         - Phụ nữ Việt

23h45         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử -2

23h55         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  11/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 9- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -CM: Bạn của nhà nông (Pl tối 7/11)

1h00  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 53,54 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - P/s: Giá dịch vụ y tế và vấn đề tự chủ tài chính. (PL tối 7/11)

3h15  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h30  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P2 PL Tối 7/11

3h40  -Ca nhạc

4h00  - Xiếc ảo thuật quốc tế (PL tối 10/11)

4h10  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 16– Phim Hàn Quốc)

5h00  -Vấn đề hôm nay –Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 5

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h50  - Thể dục buổi sáng

5h55  -Ký sự: Hương sắc trung du (Tập 2) PL chiều 10/11

6h00  - Chào ngày mới

6h20  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử -2 ( PL tối 10/11)

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp

6h30  - Mục: ATGT

6h35  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 77 – Phim HQ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  -Thế giới động vật:Hành tinh trái đất II-Hòn đảo -5 PL chiều 10/11

8h00  -Dư địa chí: Đồng bào Dao ở Lãng Công P2 (PL tối 10/11)   

8h10  - Vấn đề hôm nay. (PL tối 10/11)

8h15  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 10 - Phim Việt Nam)

9h10  - CM: Tài nguyên và môi trường (PL tối 10/11)

9h20  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P1(PL tối 6/11)

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-1 (PL tối 6/11)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Thế giới thời trang PL tối 6/11

10h10         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 52 -  Phim HQ)

10h55         - CM: Thanh niên vĩnh Phúc (PL tối 6/11)

10h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 55)

11h20         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

         

          11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số  59

12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 16– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         -CM: Sức khỏe cho mọi người (PL tối 8/11)

13h15         - Tác phẩm mới: Giới thiệu nhạc sỹ, ca sỹ Quốc Chiến ( PL tối 8/11)

          Giới thiệu giải trí tổng hợp

13h30         - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 55 – Phim Hàn Quốc)

14h15         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 1- Phim Việt Nam)

15h00

15h05         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- P/s:  Bài toán cho sản xuất vụ đông (PL tối 8/11)

15h15         - Tin vắn

15h20         -Lịch sử thế giới: Alps P2 (phát mới của phát lại)

15h30         - Ca nhạc

16h00         - Phim hài Việt Nam

16h45         -Phóng sự tài liệu

16h50         - Điểm báo trong ngày

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 53 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h50         - Mục: 389. (PL tối thứ 6)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống 

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 31 – Phim Ấn Độ)

21h15         -CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h30         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 78– Phim HQ)

22h15         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 11 - Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h30         - Cuộc sống xanh.

23h40         -Thế giới ẩm thực: Ẩm thực nhật Bản-Ramen-p2

23h50         - Khoa học công nghệ: Trước trận lụt P2

 

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   12/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 10- Phim Việt Nam)

0h45

          - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Du lịch bốn phương: Nepal P1  (phát mới của phát lại) (PL chiều 9/11)

1h00  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Tình yêu còn mãi (Tập 55 – Phim Hàn Quốc)

2h20  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 1- Phim Việt Nam)

3h05  - P/s:  Bài toán cho sản xuất vụ đông (PL tối 8/11)

3h15  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h30  - Vấn đề hôm nay. PL Tối thứ 6

3h35  -Ca nhạc

4h00  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 7

4h25  -CM: Sức khỏe cho mọi người (PL tối 8/11)

4h35  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập17– Phim Hàn Quốc)

5h20  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Khoa học công nghệ: Trước trận lụt P2 (PL tối 11/11)

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h4

 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. (PL tối thứ 5)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Chào ngày mới

6h20  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P2 PL Tối 11/11

6h25  - Khám phá Vĩnh Phúc – PL tối thứ 7

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp

6h30  -Thế giới ẩm thực: Ẩm thực nhật Bản-Ramen-p2 (PL tối 11/11)

6h40  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 78– Phim HQ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  -Phóng sự tài liệu PL chiều 11/11

8h05  - P/s: Giá dịch vụ y tế và vấn đề tự chủ tài chính. (PL tối 7/11)

8h10  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h20  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 11 - Phim Việt Nam)

9h10  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

9h15  -CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND (PL tối 11/11)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế số 1. PL Tối 7/11

10h00         -Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm-1 PL tối 7/11

10h10         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h15         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 53 -  Phim HQ)

11h00         -CM: Bạn của nhà nông (Pl tối 7/11)

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

          12h00         - Phim Sitcom công sở.

12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 17– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         CM: CCB Vĩnh Phúc PL chiều 9/11.

13h15         - Thế giới thời trang số 2. PL tối 9/11

13h25         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 2,3- Phim Việt Nam)

15h10         - Tin vắn

15h15         -CM:Quốc phòng quân khu II (PL tối 9/11)

15h30         - P/s: Vĩnh Phúc hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam (PL tối 9/11)

15h40         -Thế giới động vật:Hành tinh  trái đất II- Hòn đảo-2 PL tối 9/11

15h50         - Du lịch bốn phương: Great Barier  P1  (phát mới của phát lại)

          Giới thiệu giải trí tổng hợp

16h00         -Ước mơ của bé

16h15         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h20         -Mục: Tôi yêu Việt Nam

16h25         Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.2) Phát mới của PL

16h35         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 54-  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày (PL thứ 6)

          -Nhạc cắt

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Tấm lòng nhân ái.

20h25         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 32 – Phim Ấn Độ)

21h10         - CM: Lao động và công đoàn

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện: Nữ điệp viên  (P.3, Phim hành động,Tâm lý Mỹ)

22h05         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P9)

22h15         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Nữ điệp viên  (P.4, Phim hành động,Tâm lý Mỹ)

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

23h20         -Việt Nam quê hương

23h30         -  Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

23h45         -Thế giới nghệ thuật : Những bí ẩn xung quanh bức họa mona lisa-p1

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   13/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 11- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Du lịch bốn phương: Great Barier  P1  (phát mới của phát lại) (Pl chiều 12/11)

1h00  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 2,3- Phim Việt Nam)

3h05  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 5

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Nhìn ra tỉnh bạn – PL Tối 11/10

          -Ca nhạc

3h50  -Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.2) Pl chiều 12/11

3h55  -Vấn đề hôm nay. PL Tối thứ 6

4h00  - Tác phẩm mới: Giới thiệu nhạc sỹ, ca sỹ Quốc Chiến ( PL tối 8/11)

4h10  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 18– Phim Hàn Quốc)

4h55  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h00  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h

5        - P/s: Vĩnh Phúc hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam (PL tối 9/11)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Chào ngày mới

  6h20         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P8)(PL tối 12/11)

6h30  - CM: Lao động và công đoàn (Pl tối 12/11)

6h40  - Phim truyện: Nữ điệp viên  (P.3, Phim hành động,Tâm lý Mỹ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

8h05  - Phim truyện: Nữ điệp viên  (P.4, Phim hành động,Tâm lý Mỹ)

9h00  -Mục: Tôi yêu Việt Nam.(PL chiều 12/11)

9h05  -Thế giới nghệ thuật : Những bí ẩn xung quanh bức họa mona lisa-p1 (PL tối 12/11)

9h15  Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - P/s:  Bài toán cho sản xuất vụ đông (PL tối 8/11)

10h00         -CM: Sức khỏe cho mọi người (PL tối 8/11)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h10         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 54 -  Phim HQ)

10h55         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 57)

11h10         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

          12h00         - Phim Sitcom công sở.

12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 18– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - CM: Tài nguyên và môi trường (PL tối 10/11)

13h15         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử -2 ( PL tối 10/11)

          -Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

13h30         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 4,5- Phim Việt Nam)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- Giới thiệu phim hài+hoạt hình

15h05         - Tin vắn

15h10         -Thế giới động vật:Hành tinh trái đất II-Hòn đảo -5 PL chiều 10/11

15h20         - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

15h35         -Ký sự: Hương sắc trung du (Tập 2) PL chiều 10/11

15h45         - Xiếc ảo thuật quốc tế (PL tối 10/11)

          - Giới thiệu phim (mới)-

16h00         -Ước mơ của bé

16h15         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h20         -Dư địa chí: Đồng bào Dao ở Lãng Công P2 (PL tối 10/11)

16h30         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 55 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h55         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển Pl tối thứ 7

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         -Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         PS:-Trường chính Trị tỉnh Vĩnh Phúc 60 năm xây dựng và trưởng thành

20h35         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 33 – Phim Ấn Độ)

21h20         -CM: NN_NT và ND

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h30         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 79 – Phim HQ)

22h15         - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P3

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 12 - Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-2

23h30         - Thế giới thời trang

23h40         - Du lịch bốn phương: Khám phá Nhật Bản P2

23h50         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   14/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 12- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Du lịch bốn phương: Nepal P1  (phát mới của phát lại) (PL chiều 9/11)

1h00  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 4,5- Phim Việt Nam)

3h05  -CM:Quốc phòng quân khu II (PL tối 9/11)

3h15  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P1(PL tối 13/11)

3h30  - Phụ nữ Việt- PL Tối Thứ Sáu

3h40  -Ca nhạc

4h00  - Tin vắn

4h05  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

4h15  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 19– Phim Hàn Quốc)

5h00  -CM:Thú y với chăn nuôi(PL tối 5/11)

5h10  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Thế giới thời trang PL tối 13/11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 7

5h55  -Thế giới động vật:Hành tinh  trái đất II- Hòn đảo-2 PL tối 9/11

6h00  - Chào ngày mới

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp

6h20  - Du lịch bốn phương: Khám phá Nhật Bản P1. PL Tối 13/11

6h30  PS:-Trường chính Trị tỉnh Vĩnh Phúc 60 năm xây dựng và trưởng thành (PL tối 13/11)

6h40  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 79 – Phim HQ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN(PL tối thứ 2)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h00  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 12 - Phim Việt Nam)

8h45  -CM: NN_NT và ND (PL tối 13/11)

8h55  - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-2 PL tối 13/11

9h05  CM: CCB Vĩnh Phúc PL chiều 9/11.

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h15  - Ca nhạc

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Thế giới thời trang số 2. PL tối 9/11

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 55 -  Phim HQ)

10h45         -Thế giới động vật:Hành tinh  trái đất II- Hòn đảo-2 PL tối 9/11

10h55         - P/s: Vĩnh Phúc hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam (PL tối 9/11)

11h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 58)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 62

          12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 19– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h05         -Phóng sự tài liệu PL chiều 11/11

13h15         -CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND (PL tối 11/11)

13h25         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 6,7- Phim Việt Nam)

15h00         - Ca nhạc

15h15         -Thế giới ẩm thực: Ẩm thực nhật Bản-Ramen-p2 (PL tối 11/11)

15h25         - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

15h30         - Tin vắn

15h35         - Khoa học công nghệ: Trước trận lụt P2 (PL tối 11/11)

15h45         - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P2 PL Tối 11/11  

16h00         - Phim hài Việt Nam

16h40         Giới thiệu giải trí tổng hợp

16h45         - Điểm báo trong ngày

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 56 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h55         - Nhạc cắt

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         -Mục: Bản tin NN

20h25         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 34 – Phim Ấn Độ)

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 80– Phim HQ)

21h55         - P/s: Phát huy vai trò của người cao tuổi

22h05         - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P4

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h15         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 13 - Phim Việt Nam)

23h20         - Xiếc ảo thuật quốc tế số 2

23h30         -Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm-2

23h40         -Hộp thư truyền hình

23h50         -Nhạc cắt

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  15/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 13- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Du lịch bốn phương: Great Barier  P1  (phát mới của phát lại) (Pl chiều 12/11)

1h00  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 6,7- Phim Việt Nam)

3h05  -Dư địa chí: Đồng bào Dao ở Lãng Công P2 (PL tối 10/11)

3h15  - CM: Tài nguyên và môi trường (PL tối 10/11)

3h25  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

3h40  -Ca nhạc

4h00  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 3

4h25  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P1(PL tối 6/11)

4h35  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 20– Phim Hàn Quốc)

5h15  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  -Thế giới động vật:Hành tinh trái đất II-Hòn đảo -5 PL chiều 10/11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h45  - Thể dục buổi sáng

5h50  -Dư địa chí: Đồng bào Dao ở Lãng Công P2 (PL tối 10/11)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Chào ngày mới

6h20  - Xiếc ảo thuật quốc tế số 1. PL Tối 14/11

6h30  - P/s: Phát huy vai trò của người cao tuổi (PL tối 14/11)

          -Nhạc cắt Sông quê

6h40  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 80– Phim HQ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P2 PL Tối 14/11

8h00  - Mục: Bản tin NN. PL Tối thứ 3

8h05  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 13 - Phim Việt Nam)

8h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế (PL tối 10/11)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

9h00  -Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm-2 PL tối 14/11

9h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử -2 ( PL tối 10/11)

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 56 -  Phim HQ)

10h45         - CM: Tài nguyên và môi trường (PL tối 10/11)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h55         -Ký sự: Hương sắc trung du (Tập 2) PL chiều 10/11    

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 59)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 63

12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 20– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P8)(PL tối 12/11)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

13h15         - CM: Lao động và công đoàn (Pl tối 12/11)

13h30         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 8,9- Phim Việt Nam)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

15h05         -Thế giới nghệ thuật : Những bí ẩn xung quanh bức họa mona lisa-p1 (PL tối 12/11)

15h15         - Tin vắn

15h20         Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.2) Pl chiều 12/11

15h30         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

          - Giới thiệu phim (mới)-

15h45         -Ca nhạc

16h00         -Ước mơ của bé

16h15         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h20         - Điểm báo trong ngày

16h25         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 57 -  Phim HQ)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

18h35         - Cuộc sống thường ngày.

18h55         -Mục: nói không với thực phẩm bẩn (Pl tối thứ 3)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h25         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 35– Phim Ấn Độ)

21h10         -CM: Giáo dục và đào tạo

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 81– Phim HQ)

22h15         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 14 - Phim Việt Nam)

23h20         - P/s: MTTQ với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM

23h35         - Ca nhạc

23h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  16/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 14- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  -Lịch sử thế giới: Alps P1 (phát mới của phát lại) PL chiều 11/11

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 8,9- Phim Việt Nam)

3h05  -CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND (PL tối 11/11)

3h20  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

3h35  -Phóng sự tài liệu PL chiều 11/11

3h50  -Ca nhạc

4h15  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P2 PL Tối 11/11

4h25  - Việt Nam yêu thương (Phát tối  CN) 

4h35  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 21– Phim Hàn Quốc)

5h15  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 7

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h50  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Khám phá Vĩnh Phúc – PL tối thứ 7

6h00  - Chào ngày mới

6h20  - Khoa học công nghệ: Trước trận lụt P2 (PL tối 11/11)

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp

6h30  - P/s: MTTQ với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM. (PL tối 15/11)

6h40  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 81– Phim HQ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. (PL tối thứ  4)

7h55  - Nhìn ra tỉnh bạn.- (PL tối thứ  4)

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

8h10  -CM: Giáo dục và đào tạo (PL tối 15/11)

8h20  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 14 - Phim Việt Nam)

9h10  -CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND (PL tối 11/11)

9h20  Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  -Phóng sự tài liệu PL chiều 11/11

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 57 -  Phim HQ)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         -Thế giới ẩm thực: Ẩm thực nhật Bản-Ramen-p2 (PL tối 11/11)

11h10         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở.

          12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 21– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         -CM: NN_NT và ND (PL tối 13/11)

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h15         Du lịch bốn phương: Nepal P2 (phát mới của phát lại)

13h30         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 10,11- Phim Việt Nam)

          Giới thiệu giải trí tổng hợp

15h05         - Tin vắn

15h10         - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-2 PL tối 13/11

15h20         - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P1(PL tối 13/11)

15h30         - Ca nhạc

16h00         - Phim hài Việt Nam

16h40         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h45         - Thế giới thời trang PL tối 13/11

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

18h20         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 58-  Phim HQ)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h55         - Nhạc cắt

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

          -Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h25         - P/s: Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

20h35         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 36– Phim Ấn Độ)

21h15         - CM: An ninh vĩnh Phúc.

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h30         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 82 – Phim HQ)

22h15         Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 15 - Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới thời trang số 3.

          -Giới thiệu Việt Nam quê hương

23h30         - Cuộc sống xanh.

23h45         -Thế giới động vật:Hành tinh  trái đất II- Hòn đảo-3

23h55         - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Vùng Sbalvard  (P1)

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  17/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 15- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Du lịch bốn phương: Nepal P1  (phát mới của phát lại) (PL chiều 16/11)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 10,11- Phim Việt Nam)

3h05  - CM: Lao động và công đoàn (Pl tối 12/11)

3h15  -CM: Sức khỏe cho mọi người (PL tối 8/11)

3h30  - CM: An ninh vĩnh Phúc..  (PL tối 16/11)

3h40  -Ca nhạc

4h00  Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.2) Pl chiều 12/11

4h10  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 5

          -Nhạc cắt

4h25  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 22– Phim Hàn Quốc)

5h10  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h15  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  -Thế giới động vật:Hành tinh  trái đất II- Hòn đảo-3 PL tối 16/11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h45  - Thể dục buổi sáng

5h50  - Du lịch bốn phương: Great Barier  P1  (phát mới của phát lại) (Pl chiều 12/11)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Chào ngày mới

6h20  - Thế giới thời trang số 2. PL tối 16/11

6h30  - P/s: Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. (PL tối 16/11)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h40  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 82– Phim HQ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  - CM: An ninh vĩnh Phúc.  (PL tối 16/11)

8h00  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 15 - Phim Việt Nam)

8h45  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. PL tối thứ 5.

8h50  -Thế giới nghệ thuật : Những bí ẩn xung quanh bức họa mona lisa-p1 (PL tối 12/11)

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - CM: Lao động và công đoàn (Pl tối 12/11)

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 58 -  Phim HQ)

10h45         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới (P8)(PL tối 12/11)

10h55         - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Vùng Sbalvard  (P1)  PL tối 16/11

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

                   - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

11h30         Thời sự Vĩnh Phúc

          -Dự báo thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 65

12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 22– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P2 PL Tối 14/11

13h15         -Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm-2 PL tối 14/11

13h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế số 1. PL Tối 14/11

13h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 12,13- Phim Việt Nam)

               - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình

15h25         - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-1

15h35         - P/s: Phát huy vai trò của người cao tuổi (PL tối 14/11)

15h45         - Tin vắn

          - Giới thiệu phim (mới)-

16h00         -Ước mơ của bé

16h15         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h20         - Hộp thư truyền hình (Phát mới)

16h25         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 59-  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay

20h25         - Mục: ATGT

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 37– Phim Ấn Độ)

21h15         -CM: Khuyến học khuyến tài

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 83– Phim HQ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

22h10         -VHNT: Ghi nhận tại triển lãm Nhiếp ảnh Vũ Hải

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 16 - Phim Việt Nam)

23h20         - Xiếc ảo thuật quốc tế

23h30         - Phụ nữ Việt

23h45         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử -3

23h55         - Hộp thư TH. PL

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  18/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 16- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -VHNT: Ghi nhận tại triển lãm Nhiếp ảnh Vũ Hải Pl tối 17/11

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 12,13- Phim Việt Nam)

3h05  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 5

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Xiếc ảo thuật quốc tế (PL tối 17/11)

3h45  -Ca nhạc

4h00  - Thế giới thời trang PL tối 13/11

4h10  - P/s: Phát huy vai trò của người cao tuổi (PL tối 14/11)

4h20  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 23– Phim Hàn Quốc)

5h10  -Vấn đề hôm nay –Tối thứ 6

5h15  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  -Thế giới động vật:Hành tinh  trái đất II- Hòn đảo-3 PL tối 16/11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h45  - Thể dục buổi sáng

5h50  -Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm-2 PL tối 14/11

5h55  - Tin vắn

6h00  - Chào ngày mới

6h20  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử -3 ( PL tối 17/11)

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp

6h30  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

6h45  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 83– Phim HQ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  - Vấn đề hôm nay. PL Tối 17/11

7h55  - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-1 PL chiều 17/11

8h05  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P1(PL tối 13/11)

8h15  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 16 - Phim Việt Nam)

9h00  - Mục: ATGT. PL Tối T.6

9h05  -CM: Khuyến học khuyến tài (PL tối 17/11)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Du lịch bốn phương: Khám phá Nhật Bản P1. PL Tối 13/11

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 59 -  Phim HQ)

10h45         -CM: NN_NT và ND (PL tối 13/11)

10h55         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h10         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở.

          12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 23– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - P/s: MTTQ với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM. (PL tối 15/11)

13h15         - CM: Đại đoàn kết (Phát mới)

          Giới thiệu giải trí tổng hợp

13h25         -CM: Giáo dục và đào tạo (PL tối 15/11)

13h30         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 14,15- Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h05         - Tin vắn

15h10         -Lịch sử thế giới: Alps P3 (phát mới của phát lại)

15h20         - Ca nhạc.

15h45         - Giới thiệu ký sự Theo dấu chân Bác (Tập 2)

16h00         - Phim hài Việt Nam

16h45         -Phim tài liệu: 70 năm Trường THPT Trần Phú (25 phút) Phát mới

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 60 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h55         -Mục: 389 (Pl tối thứ 6)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 38 – Phim Ấn Độ)

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 84– Phim HQ)

22h00         - Khoa học công nghệ: Trước trận lụt P3

22h10         - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 17- Phim Việt Nam)

23h20         - Cuộc sống xanh.

23h25         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         -Thế giới ẩm thực: Ẩm thực nhật Bản-Trà đạo Nhật Bản-p1

23h45         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT  19/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 17- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -Lịch sử thế giới: Alps P3 (phát mới của phát lại) (PL chiều18/11)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 14,15- Phim Việt Nam)

3h05  - P/s: MTTQ với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM. (PL tối 15/11)

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 7

3h55  -Ca nhạc

4h15  - Khoa học công nghệ: Trước trận lụt P2 (PL tối 18/11)

4h25  -CM: Giáo dục và đào tạo (PL tối 15/11)

4h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. (PL tối thứ 7)

4h40  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 24– Phim Hàn Quốc)

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  -Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm-2 PL tối 14/11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h45  - Thể dục buổi sáng

5h50  -CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND (PL tối 11/11)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Chào ngày mới

6h20  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P2 PL Tối 18/11

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp

6h30  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối thứ 7  

6h35  - CM: Đại đoàn kết (Phát lại chiều 18/11)

6h45  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 84 – Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

7h55  -Phim tài liệu: 70 năm Trường THPT Trần Phú (25 phút)

8h20  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 17 - Phim Việt Nam)

9h05  -Thế giới ẩm thực: Ẩm thực nhật Bản-Trà đạo Nhật Bản-p1 (PL tối 18/11)

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế số 1. PL Tối 14/11

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 60 -  Phim HQ)

10h45         - P/s: Phát huy vai trò của người cao tuổi (PL tối 14/11)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h55         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

11h00         -CM: Giáo dục và đào tạo (PL tối 15/11)

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở.

          12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 24– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - CM: An ninh vĩnh Phúc..  (PL tối 16/11)

13h20         - Thế giới thời trang số 2. PL tối 16/11

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 16,17- Phim Việt Nam)

15h05         -Hộp thư truyền hình (Plchiều 17/11)

15h20         - Tin vắn

15h25         - Du lịch bốn phương: Great Barier  P1  (phát mới của phát lại)

          Giới thiệu giải trí tổng hợp

15h35         - P/s: Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. (PL tối 16/11)

15h45         - Du lịch bốn phương: Great Barier  P3  (phát mới của phát lại)

16h00         -Ước mơ của bé

16h15         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h20         -Mục: Tôi yêu Việt Nam

16h25         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.3)

16h35         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 61 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

18h55         -Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển Pl thứ 7

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

20h25         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 39 – Phim Ấn Độ)

21h00         - CM: Học tập và làm theo Bác

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện: Nữ điệp viên  (P.5, Phim hành động,Tâm lý Mỹ)

22h15         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Nữ điệp viên  (P.6, Phim hành động,Tâm lý Mỹ)

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

23h20         - Lịch sử thế giới: Yellowstone P1 

23h30         -Việt Nam quê hương

23h50         -Thế giới nghệ thuật: Những bí ẩn xung quanh bức họa mona lisa-p2

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   20/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 18- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Du lịch bốn phương: Great Barier  P3  (phát mới của phát lại) (PL chiều 19/11)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 16,17- Phim Việt Nam)

3h05  - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-3 PL tối 20/11

3h20  - CM: An ninh vĩnh Phúc.  (PL tối 16/11)

3h30  -VHNT: Ghi nhận tại triển lãm Nhiếp ảnh Vũ Hải Pl tối 17/11

3h40  - Nhạc cắt

4h00  - P/s: Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. (PL tối 16/11)

4h10  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 7

4h30  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 25– Phim Hàn Quốc)

5h15  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Mục: ATGT.(PL tối thứ 6)

5h50  - Tin vắn

6h00  - Chào ngày mới

  6h20         - Lịch sử thế giới: Yellowstone P1  (PL tối 19/11)

6h25  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

6h30  - CM: Học tập và làm theo Bác (PL tối 19/11)

6h45  - Phim truyện: Nữ điệp viên  (P.5, Phim hành động,Tâm lý Mỹ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  -Mục: Tôi yêu Việt Nam

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

 8h00 - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

8h15  - Phim truyện: Nữ điệp viên  (P.6, Phim hành động,Tâm lý Mỹ)

9H00 - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.3) Pl chiều 19/11

9h15  -Thế giới nghệ thuật : Những bí ẩn xung quanh bức họa mona lisa-p2(PL tối 19/11)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - P/s: MTTQ với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM. (PL tối 15/11)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 61 -  Phim HQ)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 64)

11h00         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số68

          12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 25– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử -3 ( PL tối 17/11)

13h15         -CM: Khuyến học khuyến tài (PL tối 17/11)

13h30         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 18,19- Phim Việt Nam)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- Giới thiệu phim

15h05         - Xiếc ảo thuật quốc tế (PL tối 17/11)

15h20         - Tin vắn

15h25         - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-1 PL chiều 17/11

15h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim (mới)-

16h00         -Ước mơ của bé

16h15         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h20         -Ký sự Theo dấu chân Bác (Tập 2)

16h35         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 62 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc (Pl tối thứ 7)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 40 – Phim Ấn Độ)

21h15         -CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h25         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 85– Phim HQ)

22h10         - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P5

20h25         -Nhạc cắt

22h30         - Bản tin tổng hợp.

          - Giới thiệu phim (mới)

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 18 - Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-3

23h30         - Du lịch bốn phương: Khám phá Nhật Bản P3

23h40         - Thế giới thời trang

23h50         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   21/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 19- Phim Việt Nam)          

0h45  - Tin vắn kinh tế           

0h50  -Lịch sử thế giới: Alps P3 (phát mới của phát lại) (PL chiều18/11)           

1h05  - Ca nhạc             

1h35  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 18,19- Phim Việt Nam)            

3h05  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 5          

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)             

3h35  - Du lịch bốn phương: Nepal P1  (phát mới của phát lại) (PL chiều 16/11)                  

3h45  -Ca nhạc              

4h05  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P5(PL tối 20/11)           

4h15  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật                

4h30  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 26– Phim Hàn Quốc)             

5h15  - Ca nhạc             

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP         

5h35  - Du lịch bốn phương: Great Barier  P3  (phát mới của phát lại)               

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)           

5h45  - Thể dục buổi sáng                

5h50  -CM: Khuyến học khuyến tài (PL tối 17/11)                 

5h55  - Tin vắn             

6h00  - Chào ngày mới           

6h20  - Du lịch bốn phương: Khám phá Nhật Bản P3. PL 20/11               

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp             

6h30  - Vấn đề hôm nay. PL tối 20/11                

6h35  -CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND (PL tối 20/11)            

6h45  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 85 – Phim HQ)            

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)               

7h50           - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN. PL tối 20/11          

8h00  - Thế giới thời trang PL tối 20/11              

8h10  - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)              

8h15  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 18 - Phim Việt Nam)                

9h00  -Ký sự Theo dấu chân Bác (Tập 2) Pl chiều 20/11                 

9h15  - Ca nhạc             

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)                 

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)           

9h50  - Thế giới thời trang số 2. PL tối 16/11               

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.            

10h00         - CM: An ninh vĩnh Phúc..  (PL tối 16/11)          

10h15         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 62 -  Phim HQ)         

11h00         - P/s: Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. (PL tối 16/11)             

10h10         -Thế giới động vật:Hành tinh  trái đất II- Hòn đảo-3 PL tối 16/11            

11h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình                

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc               

                   - Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)      

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 69

          Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 26– Phim Hàn Quốc)

           -Nhạc cắt             

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         -Thế giới ẩm thực: Ẩm thực nhật Bản-Trà đạo Nhật Bản-p1 (PL tối 18/11)

13h15         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 20,21- Phim Việt Nam)

15h00         -Phim tài liệu: 70 năm Trường THPT Trần Phú (25 phút)

15h10         - Tin vắn

15h05         - CM: Đại đoàn kết (Phát lại chiều 18/11)

15h10         - Khoa học công nghệ: Trước trận lụt P2 (PL tối 18/11)

15h20         - Ca nhạc

15h35         - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P2 PL Tối 18/11

          -Nhạc cắt

16h00         - Phim hài Việt Nam

16h40         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h45         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 63 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h55         -Nhạc cắt

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 41 – Phim Ấn Độ)

21h15         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h30         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 86 – Phim HQ)

22h15         - P/s: Để kinh tế tư nhân trở thành động lực của nền kinh tế

22h25         - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P6

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 19 - Phim Việt Nam)

23h20         - Xiếc ảo thuật quốc tế số 3.

23h30         -Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm-3

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  22/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 20- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P2 PL Tối 18/11

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 20,21- Phim Việt Nam)

3h05  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 7

3h15  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h30  - P/s: Phát huy vai trò của người cao tuổi (PL tối 14/11)

3h40  -Ca nhạc

4h00  -Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm-3 PL tối 21/11

4h10  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 27– Phim Hàn Quốc)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - CM: Đại đoàn kết (Phát lại chiều 18/11)

5h15  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  -Thế giới ẩm thực: Ẩm thực nhật Bản-Trà đạo Nhật Bản-p1 (PL tối 18/11)

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h45  - Thể dục buổi sáng

5h50  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

6h00  - Chào ngày mới

6h20  - Xiếc ảo thuật quốc tế số 3.– PL Tối 21/11

6h30  - P/s: Để kinh tế tư nhân trở thành động lực của nền kinh tế (PL tối 21/11)

6h40  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 86 – Phim HQ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  - Bản tin Nông nghiệp. PL tối thứ 3

7h55  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P6 PL Tối 14/11

8h10  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 19 - Phim Việt Nam)

9h00  - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-1 PL chiều 17/11

9h10  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc (PL tối 21/11)

9h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử -3 ( PL tối 17/11)

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 63 -  Phim HQ)

1oh45         - Xiếc ảo thuật quốc tế (PL tối 17/11)

10h55         -VHNT: Ghi nhận tại triển lãm Nhiếp ảnh Vũ Hải Pl tối 17/11

11h05         -CM: Khuyến học khuyến tài (PL tối 17/11)

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 66)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở.

          12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 27– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - CM: Học tập và làm theo Bác (PL tối 19/11)

13h20         - Lịch sử thế giới: Yellowstone P1  (PL tối 19/11)

13h30         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 22,23- Phim Việt Nam)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- Giới thiệu phim hài+hoạt hình

15h05         - Tin vắn

15h10         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

15h25         -Thế giới nghệ thuật : Những bí ẩn xung quanh bức họa mona lisa-p2(PL tối 19/11)

15h35         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.3) Pl chiều 19/11

15h45         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim (mới)-

16h00         -Ước mơ của bé

          -Giới thiệu ký sự Dòng chảy thời gian ( Tập 5)

16h15         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h20         -Điểm báo (PL trưa)

16h25         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 64 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày.

18h55         - Mục: Nói không với thực phjaamr bẩn Pl tối thứ 3

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 42 – Phim Ấn Độ)

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 87 – Phim HQ)

          - Giới thiệu Kí sự

22h00         -PS: 30 năm lan tỏa vốn FDI tại Vĩnh Phúc

          - Giới thiệu phim (mới)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 20 - Phim Việt Nam)

23h20         - Hồn quê: Đường làng

23h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h40         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  23/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 21- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  -Lịch sử thế giới: Alps P3 (phát mới của phát lại) (PL chiều18/11)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 22.23- Phim Việt Nam)

3h05  - CM: Học tập và làm theo Bác (PL tối 19/11)

3h20  - Hồn quê: Đường làng ( PL tối 22/11)

3h35  - Vấn đề hôm nay.  ( PL tối thứ 2)

3h40  -Ca nhạc

4h00  - Lịch sử thế giới: Yellowstone P1  (PL tối 19/11)

4h10  -Phim tài liệu: 70 năm Trường THPT Trần Phú (25 phút)

4h35  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 28– Phim Hàn Quốc)

5h15  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 3

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h50  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Chào ngày mới

6h20  -PS: 30 năm lan tỏa vốn FDI tại Vĩnh Phúc. (PL tối 22/11)

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp

6h30  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 87– Phim HQ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P2 PL Tối 18/11

8h00  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 20 - Phim Việt Nam)

8h45  -Thế giới ẩm thực: Ẩm thực nhật Bản-Trà đạo Nhật Bản-p1 (PL tối 18/11)

9h00  -Mục: Môi trường và Cuộc sống. Pl tối thứ 4

9h05  -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Khoa học công nghệ: Trước trận lụt P2 (PL tối 18/11)

10h00         -Phim tài liệu: 70 năm Trường THPT Trần Phú (25 phút)

10h15         - CM: Đại đoàn kết (Phát lại chiều 18/11)

10h30         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 64 -  Phim HQ)

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 71

          12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 28– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-3 PL tối 20/11

13h15         -CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND (PL tối 20/11)

13h30         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 24,25- Phim Việt Nam)

15h00         - Tin vắn

15h05         Du lịch bốn phương: Nepal P3  (phát mới của phát lại)

15h20         - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P5(PL tối 20/11)

15h30         -Ký sự Theo dấu chân Bác (Tập 2) Pl chiều 20/11

15h45         - Thế giới thời trang PL tối 20/11

16h00         - Phim hài Việt Nam

16h40         Giới thiệu giải trí tổng hợp

16h45         - Điểm báo trong ngày

16h50         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 65 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h55         -Mục: Tài chính và doanh nghiệp (Pl tối thứ 2)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h25         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 43 – Phim Ấn Độ)

21h10         -CM: Pháp luật và đời sống

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 88 – Phim HQ)

22h10         - P/s: Tam Đảo hướng tới nền hành chính công hiện đại

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

22h20         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 21 - Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới thời trang số 4

          -Giới thiêu Việt Nam quê hương

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Vùng Sbalvard  (P2)

23h55         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          -Thế giới động vật:Hành tinh  trái đất II- Hòn đảo-3

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  24/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 22- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -Du lịch bốn phương: Nepal P3  (phát mới của phát lại).(Pl tối 23/11)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 24,25- Phim Việt Nam)

3h05  -Ký sự Theo dấu chân Bác (Tập 2) Pl chiều 20/11

3h20  - Xiếc ảo thuật quốc tế số 3.– PL Tối 21/11

3h30  -Ca nhạc

3h50  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P6 PL Tối 21/11

4h00  -Hồn quê.(Pl tối 22/11)

4h10  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 29– Phim Hàn Quốc)

5h00  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 3

5h15  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.3) Pl chiều 19/11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h45  - Thể dục buổi sáng

5h50  -CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND (PL tối 20/11)

6h00  - Chào ngày mới

6h20  - Thế giới thời trang số 2. PL tối 23/11

6h30  - P/s: Tam Đảo hướng tới nền hành chính công hiện đại (PL tối 23/11)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h40  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 88– Phim HQ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  -CM: Pháp luật và đời sống (PL tối 23/11)

8h00  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 21 - Phim Việt Nam)

8h45  -Thế giới động vật:Hành tinh  trái đất II- Hòn đảo-3 PL tối 23/11

9h00  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. PL Tối T.5

9h05  -Thế giới nghệ thuật : Những bí ẩn xung quanh bức họa mona lisa-p2(PL tối 19/11)

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Lịch sử thế giới: Yellowstone P1  (PL tối 19/11)

10h00         - CM: Học tập và làm theo Bác (PL tối 19/11)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 65 -  Phim HQ)

11h00         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 68)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở.

12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 29– Phim Hàn Quốc)

         

          13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - Xiếc ảo thuật quốc tế số 3.– PL Tối 21/11

13h15         -Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm-3 PL tối 21/11

13h30

15h00         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 26,27- Phim Việt Nam) - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình

15h05         - Ca nhạc.

15h15         - P/s: Để kinh tế tư nhân trở thành động lực của nền kinh tế (PL tối 21/11)

15h25         - Tin vắn

15h30         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc (PL tối 21/11)

15h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim (mới)-

16h00         -Ước mơ của bé

16h15         -Ký sự Dòng chảy thời gian ( Tập 5)

16h30         - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-2

16h40         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 66-  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h55         -Nhạc cắt

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay

20h25         - Mục: ATGT

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 44 – Phim Ấn Độ)

21h15         - CM: Dân số phát triển.

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h25         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 89– Phim HQ)

22h10         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 22 - Phim Việt Nam)

23h20         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.4)

23h30         - Phụ nữ Việt

23h45         - Xiếc ảo thuật quốc tế

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY 25/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 23- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P6 PL Tối 14/11

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 26,27- Phim Việt Nam)

3h05  - P/s: Để kinh tế tư nhân trở thành động lực của nền kinh tế (PL tối 21/11)

3h15  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h30  -CM: Khuyến học khuyến tài (PL tối 17/11)

3h40  -Ca nhạc

4h00  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 5

4h25  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 30– Phim Hàn Quốc)

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-2 PL chiều 24/11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc (PL tối 21/11)

5h55  - Tin vắn

6h00  - Chào ngày mới

6h20  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.4) (PL tối 24/11)

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp

6h25  - Mục: ATGT

6h30  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

6h45  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 89– Phim HQ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  - CM: Dân số phát triển. (PL tối 24/11)

8h00  -Ký sự Dòng chảy thời gian ( Tập 5) PL chiều 24/11

8h15  - Vấn đề hôm nay. (PL tối 25/11)

8h20  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P5(PL tối 20/11)

8h30  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 22 - Phim Việt Nam)

9h15  -Ký sự Theo dấu chân Bác (Tập 2) Pl chiều 20/11

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

          - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-2 PL chiều 24/11

9h10  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

          - Xiếc ảo thuật quốc tế (PL tối 24/11)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9hh50         -CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND (PL tối 20/11)

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 66 -  Phim HQ)

10h45         - Thế giới thời trang PL tối 20/11

10h55         - Du lịch bốn phương: Khám phá Nhật Bản P3. PL 20/11

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 69)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở. Số 73

12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 30– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - Hồn quê: Đường làng ( PL tối 22/11)

                   Giới thiệu giải trí tổng hợp

13h20         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 28,29- Phim Việt Nam)

15h00         - Tin vắn

15h05         -Lịch sử thế giới: Machu Pichu P1 (phát mới của phát lại)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h20         -PS: 30 năm lan tỏa vốn FDI tại Vĩnh Phúc. (PL tối 22/11)

15h30         -Ca nhạc

16h00         - Phim hài Việt Nam

16h40         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h45         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 67-  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h55         - Nhạc cắt

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 45 – Phim Ấn Độ)

21h15         -CM: Tài nguyên và môi trường

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h25         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 90– Phim HQ)

22h10         - Câu truyện trong tháng.

22h20         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 23 - Phim Việt Nam)

          Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế

23h30         - Cuộc sống xanh.

23h35         -Thế giới ẩm thực: Ẩm thực nhật Bản-Trà đạo Nhật Bản-p2

23h50         - Khoa học công nghệ: Trước trận lụt P4

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT  26/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 24- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -Lịch sử thế giới: Machu Pichu P1 (phát mới của phát lại) (PL chiều 25/11 )

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 28,29- Phim Việt Nam)

3h05  -PS: 30 năm lan tỏa vốn FDI tại Vĩnh Phúc. (PL tối 22/11)

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 7

4h00  -Ca nhạc

4h20  -Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm-3 PL tối 21/11

4h30  -Thế giới động vật:Hành tinh  trái đất II- Hòn đảo-3 PL tối 23/11

4h40  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế –(PL tối thứ 5)

4h45  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 31– Phim Hàn Quốc)

5h20  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  -Thế giới ẩm thực: Ẩm thực nhật Bản-Trà đạo Nhật Bản-p2 (PL tối 25/11)

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h45  - Thể dục buổi sáng

5h50  - Khoa học công nghệ: Trước trận lụt P2 (PL tối 18/11)

6h00  - Chào ngày mới

6h20  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P6 PL Tối 25/11

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp

6h25  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối thứ 7  

6h30  - Khoa học công nghệ: Trước trận lụt P4 (PL tối 25/11)

6h40  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 90 – Phim HQ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

7h55  -CM: Tài nguyên và môi trường (PL tối 25/11)

8h05  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 23 - Phim Việt Nam)

8h50  - Mục:Môi trường và Cuộc sống. Pl tối thứ  6

          Nhạc cắt

9h00  -CM: Tài nguyên và môi trường (PL tối 25/11)

9h10  -Phóng sự tài liệu Pl chiều 25/11

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế số 3.– PL Tối 21/11

10h00         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc (PL tối 21/11)

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

10h10         - P/s: Để kinh tế tư nhân trở thành động lực của nền kinh tế (PL tối 21/11)

10h15         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h20         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 67 -  Phim HQ)

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở.

          12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 31– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         -CM: Pháp luật và đời sống (PL tối 23/11)

13h15         - Thế giới thời trang số 2. PL tối 23/11

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 30, 31- Phim Việt Nam)

15h05         - Tin vắn

15h10         - Du lịch bốn phương: Great Barier  P4  (phát mới của phát lại)

          Giới thiệu giải trí tổng hợp

15h20         - P/s: Tam Đảo hướng tới nền hành chính công hiện đại (PL tối 23/11)

15h30         -Du lịch bốn phương: Nepal P3  (phát mới của phát lại).(Pl tối 23/11)

15h40         - Ca nhạc

16h00         -Ước mơ của bé

16h15         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h20         - Tôi yêu Việt Nam

16h25         Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.4)

16h35         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 68 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

18h45         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển Pl tối thứ 7

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

20h25         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 46 – Phim Ấn Độ)

21h10         -CM: An toàn giao thông

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện: Nữ điệp viên  (P.7, Phim hành động,Tâm lý Mỹ)

22h15         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Nữ điệp viên  (P.8, Phim hành động,Tâm lý Mỹ)

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

23h20         -Việt Nam quê hương

23h30         -Thế giới nghệ thuật: Những bí ẩn xung quanh bức họa mona lisa-p3

23h40         - Lịch sử thế giới: Yellowstone (P2)

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI  27/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 25- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Du lịch bốn phương: Great Barier  P4  (phát mới của phát lại) (PL chiều 26/11)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 30, 31- Phim Việt Nam)

3h05  - P/s: Tam Đảo hướng tới nền hành chính công hiện đại (PL tối 23/11)

3h15  -CM: Pháp luật và đời sống (PL tối 23/11)

3h25  - Ca nhạc

3h50  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 5

4h15  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 32– Phim Hàn Quốc)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  -Thế giới động vật:Hành tinh  trái đất II- Hòn đảo-3 PL tối 23/11

5h55  - Mục: ATGT. (PL tối thứ 6)

6h00  - Chào ngày mới

  6h20         - Lịch sử thế giới: Yellowstone (P2) Pl chiều 26/11

6h30  -CM: An toàn giao thông (Pl tối 26/11)

6h40  - Phim truyện: Nữ điệp viên  (P.7, Phim hành động,Tâm lý Mỹ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)-

7h50  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

7h55  -Tôi yêu Việt Nam. (Pl CN)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

 8h00 - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

8h15  Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.4) Pl chiều 26/11

8h25  - Phim truyện: Nữ điệp viên  (Phim hành động,Tâm lý Mỹ)

9h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  -PS: 30 năm lan tỏa vốn FDI tại Vĩnh Phúc. (PL tối 22/11)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h10         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 68 -  Phim HQ)

10h55         - Hồn quê: Đường làng ( PL tối 22/11)

11h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 71)

11h20         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

          12h00         - Phim Sitcom công sở.

12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 32– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.4) (PL tối 24/11)

13h15         - CM: Dân số phát triển. (PL tối 24/11)

13h30         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 32,33- Phim Việt Nam)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

- Giới thiệu phim hài+hoạt hình

15h05         -Ký sự Dòng chảy thời gian ( Tập 5) PL chiều 24/11

15h20         - Tin vắn

15h25         - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-2 PL chiều 24/11

15h35         - Xiếc ảo thuật quốc tế (PL tối 24/11)

15h45         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim (mới)-

16h00         -Ước mơ của bé

16h15         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h25         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 69 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h45         Mục: 389 Pl tối thứ 6

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

20h30         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 47 – Phim Ấn Độ)

21h15         - CM: An ninh vĩnh Phúc.

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h30         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 91– Phim HQ)

22h15         - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P7

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 24 - Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-4

23h30         - Du lịch bốn phương: Khám phá Nhật Bản P4

23h40         - Ca nhạc.

23h50         - Thế giới thời trang

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   28/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 26- Phim Việt Nam)          

0h45  - Tin vắn kinh tế           

0h50  -Lịch sử thế giới: Machu Pichu P1 (phát mới của phát lại) (PL chiều 25/11 )               

1h00  - Ca nhạc             

1h35  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 32,33- Phim Việt Nam)            

3h05  - P/s: Tam Đảo hướng tới nền hành chính công hiện đại (PL tối 23/11)              

3h15  - CM: Dân số phát triển. (PL tối 24/11)              

3h25  -Du lịch bốn phương: Nepal P3  (phát mới của phát lại).(Pl tối 23/11                

3h35  -Ca nhạc              

4h00  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 7          

4h20  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật                

4h30  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 33– Phim Hàn Quốc)             

5h15  - Ca nhạc             

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP         

5h35  -Thế giới động vật:Hành tinh  trái đất II- Hòn đảo-3 PL tối 23/11            

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)           

5h40  - Thể dục buổi sáng                

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc. (PL tối thứ 7)                

5h50  - Tin vắn             

          -Nhạc cắt             

6h00  - Chào ngày mới           

6h20  - Du lịch bốn phương: Khám phá Nhật Bản P4. PL 27/11               

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp             

6h25  - Vấn đề hôm nay. (Pl tối thứ 2)                

6h30  - CM: An ninh vĩnh Phúc. (PL tối 27/11)           

6h40  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 91 – Phim HQ)            

7h30  Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)                 

7h50  - Thế giới thời trang PL tối 27/11              

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)              

8h00  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 24 - Phim Việt Nam)                

8h50  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P7(PL tối 27/11)           

9h00  - Ca nhạc             

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)                 

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)           

9h50  - Thế giới thời trang số 2. PL tối 23/11               

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.            

10h00         -CM: Pháp luật và đời sống (PL tối 23/11)         

10h15         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 69 -  Phim HQ)         

11h00         - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-4 (PL tối 27/11)                  

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 72)            

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết         

11h50         - Bản tin thể thao          

          11h55         - Điểm báo trong ngày  

12h00         - Phim Sitcom công sở.

          Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 33– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế 

13h05         -CM: Tài nguyên và môi trường (PL tối 25/11)

13h20         -Thế giới ẩm thực: Ẩm thực nhật Bản-Trà đạo Nhật Bản-p2 (PL tối 25/11)

13h30         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 34,35- Phim Việt Nam)

15h05         - Tin vắn

15h10         - Ca nhạc

15h25         -Phóng sự tài liệu Pl chiều 25/11

15h35         - Khoa học công nghệ: Trước trận lụt P4 (PL tối 25/11)

15h45         - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P6 PL Tối 25/11

 

16h00         - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

- Phim hài Việt Nam

16h40         - Ca nhạc

16h55         - Bản tin thể thao (PL trưa)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 70 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc. (Pl tối thứ 7)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 48 – Phim Ấn Độ)

21h10         -CM: Nội chính và phòng chống tham nhũng

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 92 – Phim HQ)

22h10         - P/s: Chung tay tiết kiệm năng lượng

22h20         - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P8

22h10         - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 25 - Phim Việt Nam)

23h20         -Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm-4

23h30         - Xiếc ảo thuật quốc tế số 4.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

                                                                     

 

THỨ TƯ  29/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 27- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Du lịch bốn phương: Great Barier  P4  (phát mới của phát lại) (PL chiều 26/11)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 34,35- Phim Việt Nam)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế (PL tối 24/11)

3h15  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h30  -Ký sự Dòng chảy thời gian ( Tập 5) PL chiều 24/11

3h40  -Ca nhạc

4h00  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 3

4h20  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 34– Phim Hàn Quốc)

5h10  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h15  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  -Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và các hòn đảo bị cấm-4 PL tối 28/11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

5h55  - Tin vắn

6h00  - Chào ngày mới

6h20  - Xiếc ảo thuật quốc tế: – PL Tối 28/11

6h30  - P/s: Chung tay tiết kiệm năng lượng  (PL tối 28/11)

6h40  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 92 – Phim HQ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P8 PL Tối 28/11

8h00  - Bản tin Nông nghiệp. PL tối thứ 3

8h05  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 25 - Phim Việt Nam)

9h00  -Ký sự Dòng chảy thời gian ( Tập 5) PL chiều 24/11

9h10  -CM: Nội chính và phòng chống tham nhũng (PL tối 28/11)

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.4) (PL tối 24/11)

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 70 -  Phim HQ)

10h45         - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-2 PL chiều 24/11

10h55         - CM: Dân số phát triển. (PL tối 24/11)

11h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h20         - Ca nhac

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở.

          12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 34– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         -CM: An toàn giao thông (Pl tối 26/11)

13h15         - Lịch sử thế giới: Yellowstone (P2) Pl chiều 26/11

13h30         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 36,37- Phim Việt Nam)

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

15h05         - Tin vắn

15h10         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

15h25         -Thế giới nghệ thuật : Những bí ẩn xung quanh bức họa mona lisa-p2(PL tối 19/11)

15h30         Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.4) Pl chiều 26/11

15h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim (mới)-

16h00         -Ước mơ của bé

16h15         - Câu truyện trong tháng: Trường THPT Trần Phú-70 năm xây dựng và trưởng thành (PL chiều  28/11)

16h30         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h40         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi: Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 71 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày.

18h55         - Nhạc cắt

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h25         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 49– Phim Ấn Độ)

21h10         -CM: Công nghiệp và thương mại

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 93– Phim HQ)

22h00         -PS: Ghi nhận hoạt động Trung tâm khuyến công Vĩnh Phúc

22h10         -Ca nhạc

          - Giới thiệu phim (mới)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 26 - Phim Việt Nam)

23h20         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử Pl tối CN

23h45         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  30/11/2017

0h00  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu (Tập 28- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  -Lịch sử thế giới: Machu Pichu P1 (phát mới của phát lại) (PL chiều 25/11 )

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 36,37- Phim Việt Nam)

3h05  -CM: An toàn giao thông (Pl tối 26/11)

3h20  - Câu truyện trong tháng: Trường THPT Trần Phú-70 năm xây dựng và trưởng thành (PL chiều  28/11)

3h35  - CM: An ninh vĩnh Phúc. (PL tối 27/11)

          -Nhạc cắt

3h50  - Phim hài Việt Nam PL chiều thứ 7

4h00  -Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh và sự bất tử (P.4) Pl chiều 26/11

4h10  -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 35– Phim Hàn Quốc)

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Lịch sử thế giới: Yellowstone (P2) Pl chiều 26/11

5h55  - Tin vắn

6h00  - Chào ngày mới

6h20  - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P6 PL Tối 25/11

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp

6h25  -Mục: Môi trường và Cuộc sống. Pl tối thứ 4

6h30  -PS: Ghi nhận hoạt động Trung tâm khuyến công Vĩnh Phúc (PL tối 29/11)

6h35  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 93– Phim HQ)

7h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL phần tin trong tỉnh 19h45 hôm trước)

7h50  -CM: Công nghiệp và thương mại (PL tối 29/11)

8h00  - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 26 - Phim Việt Nam)

8h45  -Thế giới ẩm thực: Ẩm thực nhật Bản-Trà đạo Nhật Bản-p2 (PL tối 25/11)

8h55  -CM: Tài nguyên và môi trường (PL tối 25/11)

9h05  -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Khoa học công nghệ: Trước trận lụt P4 (PL tối 25/11)

10h00         -Phóng sự tài liệu Pl chiều 25/11

10h15         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 71 -  Phim HQ)

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 67)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h55         - Điểm báo trong ngày

12h00         - Phim Sitcom công sở.

          12h15         -  Phim truyện: Đừng quên hoa hồng  (Tập 35– Phim Hàn Quốc)

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         - Thế giới động vật: Quần đảo Galapagos-David Attenborough-4 (PL tối 27/11)

13h15         - CM: An ninh vĩnh Phúc. (PL tối 27/11)

13h30         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 38,39- Phim Việt Nam)

15h00         - Tin vắn

15h10         -Du lịch bốn phương: Nepal P1  (phát mới của phát lại)

15h20         - Ca nhạc

15h50         - Thế giới thời trang PL tối 27/11

16h00         - Phim hài Việt Nam

16h45         Giới thiệu giải trí tổng hợp

16h50         - CM thể thao: 50 khoảnh khắc WC P7(PL tối 27/11)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

17h35         - Phim Sitcom công sở.

17h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 72 -  Phim HQ)

18h35         - Cuộc sống thường ngày

18h55         -Mục: nói không với thực phẩm bẩn (Pl tối thứ 3)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h25         - Phim truyện: Hai số phận  (Tập 50 – Phim Ấn Độ)

21h10         - CM: Quốc phòng quân khu II.

          -Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 94 – Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

22h10         - P/s: Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong trường học

22h20         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vòng vây hoa hồng  (Tập 27 - Phim Việt Nam)

23h20         - Giới thiệu Việt Nam quê hương

23h30         - Cuộc sống xanh.

23h35         - KH &CN: Những khoảnh khắc vĩ đại của tự nhiên-Vùng Sbalvard  (P3)

23h45         - Thế giới thời trang số 4

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 Xem phản hồi

 
Tin khác