LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÁNG 11 NĂM 2018 (30/10/2018 16:21)

Xem lịch phát sóng ngày:

THỨ NĂM  1/11/2018

0h00  - Phim truyện: Cảnh sát đặc nhiệm. Tập 45. (Phim Singapre)

0h45  - Cuộc sống thường ngày. PL thứ 4

1h05  - Khám phá Vĩnh Phúc. PL tối 27.10

1h10  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 82– Phim HQ)

2h15  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử. PL Tối CN

2h25  - Vui khỏe mỗi ngày

2h35  - CM: An toàn giao thông.. PL Tối 26.10

2h45  -  Sitcom công sở

3h00  - Mục: ATGT.. PL Tối 26.10

3h05  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 35 – Phim Hàn Quốc)

4h45  -Việt Nam quê hương PL Tối CN.

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Vấn đề hôm nay .. PL Tối 26.10

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h45  - Ước mơ của bé.

6h00  - Chào ngày mới

  6h30         -Vui – khỏe mỗi ngày.

  6h40         -  Kết nối 24h. (Phát mới )

7h00  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 36.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

7h45  - Mục: Ống kính phóng viên.PL tối 31.10

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

7h55  - CM: Những con đường mang tên danh nhân.PL tối 30.10

8h05  - Mục: Môi trường cuộc sống. PL tối 31.10

8h10  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 12. Phim Việt Nam

8h55  - Vấn đề hôm nay. PL tối 26.10

9h00  -Ca nhạc

9h30  -Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

10h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 30 – Phim Đài Loan)

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h25         -Điểm báo

11h30         - Kết nối 24h.  ( PL sáng)

11h50         - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 35 – Phim Hàn Quốc)

          12h35         - Phim Sitcom mắt nai.

12h40         - CM: CN và thương mại. PL tối 29.10

12h50         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim giờ vàng

13h20         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 83 – Phim HQ)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp (PL Thứ 3)

14h05         - Vui khỏe mỗi ngày. (PL sáng)

14h20         -Du lịch bốn phương: Hy Lạp

14h30         - Bắt mạch tình yêu. Tập 28

14h45         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

15h00         -Ca nhạc

15h20         -Thế giới động vật: hành tinh xanh của chúng ta P1

          - Giới thiệu Việt Nam quê hương

15h30         - Phim Sitcom công sở.  số 119

15h45         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim giờ vàng

16h00         - Phim hài Việt Nam

16h20         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h35         - Nhạc cắt

16h40         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 31 – Phim Đài Loan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhộn

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày. PL Chiều thứ 4

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

          - Dự báo Thời tiết

18h55         - Bản tin thể thao (P. lại trưa)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc

20h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h10         - Phim truyện:  Hậu duệ mặt trời.  (Tập 10 – Phim Hàn Quốc)

21h00         - Phim Sitcom mắt nai.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 37.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h10         - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 13. Phim Việt Nam

23h00         -CM: Đất và người Vĩnh Phúc

23h10         - Thế giới thời trang số 1.

23h20         -100 khám phá vĩ đại-Sinh học-P1

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ SÁU  2/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 1 . Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 83 – Phim HQ)

2h15  - CM: Nội chính và phòng chống tham nhũng.PL Tối 28.10

2h25  -  Sitcom công sở

2h45  - Vui khỏe mỗi ngày

3h00  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. PL Tối 1.11

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 36 – Phim Hàn Quốc)

4h45  - CM: An ninh Vĩnh Phúc. PL Tối 27.10

4h55  -Ps: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. PL Tối 27.10

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển. PL Tối 27.10

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Bài 2 – Việt nam quê hương tôi)

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình.

6h00  - Chào ngày mới

6h30  -Vui – khỏe mỗi ngày.

6h40 -  Kết nối 24h.  (Phát mới )

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h00  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 37.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

7h45  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.PL tối 1/11

7h50  -Ps: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi..PL tối 27.10

8h00  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 13. Phim Việt Nam

8h45  - CM: An ninh Vĩnh Phúc.PL tối 27.10

8h55  -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển..PL tối 27.10

9h00  -Ca nhạc

9h30  -Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h20  -100 khám phá vĩ đại-Sinh học-P1.PL tối 1/11

10h00         - Phim truyện: Chung một cuộc tình (Tập 31 -  phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h25         -Điểm báo

11h30         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

- Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 36 – Phim Hàn Quốc)

12h35         - Phim Sitcom mắt nai.

12h50         - Ca nhạc

          13h10         -CM: Đất và người Vĩnh Phúc. PL tối 1.11

13h20         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.PL Tối 30.10

13h30         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 84 – Phim HQ)

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình (PL Thứ 2)

14h15         - Vui khỏe mỗi ngày

14h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế .

14h35         - Ca nhạc

14h55         - CM: Những con đường mang tên danh nhân. PL Tối 30.10

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h05         - Mục: Thông tin NN. PL Tối 30.10

15h10         - CM: Quốc phòng quân khu II.PL Tối 30.10

15h20         - Phim Sitcom công sở. số 120

15h35         -Thế giới động vật: quần đảo Galapagos-thích nghi P1

          - Giới thiệu phim truyện tuần

15h45         - Ca nhạc

16h00         - Ước mơ của bé

16h15         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h30         - Việt Nam quê hương. PL Tối CN

15h40         -Giao lưu tọa đàm, phóng sự bieur dương gương điển hình tiến tiến…

          -Nhạc cắt

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 32– Phim Đài Loan)

17h50         - Dành cho thiếu nhi:

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày ( Phát mới)

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

          - Dự báo Thời tiết

18h50         - Bản tin thể thao (P. lại trưa)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

20h05         -PS:Doanh nghiệp tiết kiệm nhiên liệu bảo vệ môi trường

20h15         - Phim truyện:  Hậu duệ mặt trời.  (Tập 11 – Phim Hàn Quốc)

21h05         - Vấn đề hôm nay

21h10         - Mục: ATGT

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 38.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h10         -Chung một cuộc tình tập 14. Phim Việt Nam

23h00         -Trang địa phương

23h10         -Bắt mạch tình yêu tập 7.

23h20         -KPTG: Tương lai hoang dã-Biển biến mất-3

23h30         -Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BẢY  3/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 2 . Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 84 – Phim HQ)

2h15  - Vui khỏe mỗi ngày

2h25  - Mục: ATGT . PL Tối 2.11  

2h35  -  Sitcom công sở

2h45  -Nhạc cắt

3h00  - CM: CN và thương mại. PL Tối 29.10

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 37 – Phim Hàn Quốc)

4h45  - CM: Quốc phòng quân khu II. PL Tối 29.10  

4h55  - Mục:Tài chính doanh nghiệp. PL Tối 29.10

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Vấn đề hôm nay. PL Tối 29.10

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h45  -Ước mơ của bé.

6h00  - Chào ngày mới

6h30  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

 6h40 -  Kết nối 24h.  (Phát mới )

7h00  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 38.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

7h50  - Mục: ATGT . PL Tối 2.11  

7h55  - Vấn đề hôm nay. PL Tối 2.11

8h00  -Doanh nghiệp tiết kiệm nhiên liệu bảo vệ môi trường .PL Tối 2.11

8h10  - CM: Nội chính và phòng chống tham nhũng..PL Tối 28.10

8h20  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 14. Phim Việt Nam

9h05  - Mục: Tấm lòng nhân ái. PL Tối 28.10

9h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389).. PL Tối 2.11  

10h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 32 – Phim Đài Loan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h25         -Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

- Giới thiệu phim giờ vàng

          12h00         - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 37 – Phim Hàn Quốc)

12h45         - Phim Sitcom mắt nai.(PL)

13h00         -Trang địa phương.PL 2.11

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp. (PL Thứ 3)

13h10         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 85 – Phim HQ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

14h15         - KHCN: Sức mạnh trái đất-Hành tình hiếm -P1

14h25         - Bắt mạch tình yêu tập 29

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Phim Sitcom công sở. số 121

15h00         -Lịch sử thế giới: Vua solomom P1

15h10         - Ca nhạc

          -Nhạc cắt

16h00         - Phim hài Việt Nam:

16h15         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h40         - Mục: Môi trường và Cuộc sống. (Phát mới)

16h45         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 33 – Phim Đài Loan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày. PL Chiều thứ 6

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

          - Dự báo Thời tiết

          -Nhạc cắt

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          -Thời sự Vĩnh Phúc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

19h50         - CM: Xây dựng Đảng.

20h05         - Phim truyện:  Hậu duệ mặt trời.  (Tập 12 – Phim Hàn Quốc)

20h50         - Khám phá Vĩnh Phúc

20h55         - Phim Sitcom mắt nai.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 39.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h10         -Phim truyện:Chung một cuộc tình tập 15. Phim Việt Nam

23h00         - Tạp chí thể thao:

23h10         -Thế giới ẩm thực: Món ăn gia đình của Gordon Ramsay  – P28. 

23h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

CHỦ NHẬT   4/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 3 . Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - CM: Những con đường mang tên danh nhân. PL Tối 30.10

1h25  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 85 – Phim HQ)

2h15  - Xiếc ảo thuật quốc tế số 1. PL Tối 30.10

2h25  -  Sitcom công sở

2h30  - Mục: Môi trường cuộc sống. PL Tối 31.10

2h40  -PS: Vĩnh Phúc phát triển thương mại điện tử. PL Tối 30.10

2h50  - Vui khỏe mỗi ngày

3h05  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 38 – Phim Hàn Quốc)

4h45  - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. PL Tối 30.10

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Mục: Thông tin NN. PL Tối 30.10

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)

5h45  -Vui – khỏe mỗi ngày. Số 74  (10’07)

6h00  - Chào ngày mới

6h30  - Báo chí tuần qua. (Phát mới)  

 6h40 -  Kết nối 24h. (Phát mới )

7h00  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 39.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

7h45  -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển. PL tối 3.11

7h50  - CM: Xây dựng Đảng.. PL Tối 3.11

8h00  -Hành trình văn hóa. (Phát mới)

8h15  - Khám phá Vĩnh Phúc .PL 3.11

8h30  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 15. Phim Việt Nam

9h20  - CM: CN và thương mại PL Tối 29.10

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Du lịch bốn phương: Khám phá Châu Âu P6. PL Tối 29.10

10h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 33 – Phim Đài Loan)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

-Giới thiệu phim giờ vàng

          12h00         - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 38 – Phim Hàn Quốc)                 

12h45         - Phim Sitcom mắt nai.(PL thứ 7)              

13h00         -Du lịch bốn phương: Long Íland               

13h10         -100 khám phá vĩ đại-Sinh học-P1.PL tối 1/11             

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (PL Thứ 2)                

13h20         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 86 – Phim HQ)                

14h15         - Vui khỏe mỗi ngày. Pl sáng           

14h25         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp. PL thứ 3)               

14h45         -CM: Đất và người Vĩnh Phúc. PL tối 1.11         

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

15h00         -Hành trình văn hóa. (Phát lại sáng CN)             

15h15         - Phim Sitcom công sở. số 122                  

15h30         - Ca nhạc             

15h40         -Giao lưu tọa đàm, phóng sự bieur dương gương điển hình tiến tiến…               

16h00         - Ước mơ của bé.           

16h15         - Phim Sitcom mắt nai.                    

16h30         -Ca nhạc              

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 34 – Phim Đài Loan)             

17h45         - Dành cho thiếu nhi:              

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)                  

18h20         - Cuộc sống thường ngày ( Phát mới)                  

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế           

          - Dự báo Thời tiết         

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)              

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)               

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc                

20h05         - Điểm thời sự tuần                 

20h15         - Mục: Tấm lòng nhân ái.                 

20h20         - Phim truyện:  Hậu duệ mặt trời.  (Tập 13 – Phim Hàn Quốc)                 

21h05         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc.                  

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h15         - Phim truyện: Giải hạn. P1. (Phim VN)  (45’)             

22h00         - Bản tin cuối ngày.                

22h15         - Phim truyện: Giải hạn. P2. (Phim VN)  (45’)             

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)                 

23h00         -Việt Nam quê hương             

23h10         - Lịch sử thế giới: Bí ẩn về sóng thần phần 1.               

23h20         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử tập 31                

23h30         -Thế giới nghệ thuật: Nghệ thuật Baroque từ Nhà thờ St.Peter đến nhad thờ St. Paul. – P18.                  

23h40         -Ca nhạc              

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

THỨ HAI  5/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 4. Phim Việt Nam

0H45 - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Bắt mạch tình yêu. PL Tối thứ 6

1h25  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 86 – Phim HQ)

2h15  - Mục: Tấm lòng nhân ái..  PL Tối 4.11

2h25  - Vui khỏe mỗi ngày

2h40  - Việt Nam quê hương. PL Tối CN

2h50  -  Sitcom công sở

3h00  - Lịch sử thế giới: Bí ẩn về sóng thần phần 1.Pl tối 4.11

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 39 – Phim Hàn Quốc)

4h45  -CM: Đất và người Vĩnh Phúc. PL tối 1.11

4h50  -Thế giới ẩm thực: Món ăn gia đình của Gordon Ramsay  – P28.  PL Tối 3.11

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 –Việt Nam  quê hương tôi)

5h45  - Ước mơ của bé.

6h00  - Chào ngày mới

  6h30           -Vui – khỏe mỗi ngày.

  6h40         -  Kết nối 24h.  (Phát mới )

7h00  - Phim truyện: Giải hạn. P1. (Phim VN)  (45’)

7h45  - Giới thiệu văn bản pháp luật (Phát mới)

7h50  - Mục: Thông tin NN. PL Tối 30.10

7h55  - CM: Những con đường mang tên danh nhân PL Tối 30.10

8h05  - Phim truyện: Giải hạn. P2. (Phim VN)  (45’)

8h50  - CM: Quốc phòng quân khu II.PL Tối 30.10

9h00  - Phim hài Việt Nam: Đích tôn ngoại

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  -Vui – khỏe mỗi ngày.

10h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 34 – Phim Đài Loan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h25         - Điểm báo trong ngày

          11h30         -Kết nối 24h.  (Phát lại sáng )

12h00         - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 39 – Phim Hàn Quốc)

12h45         - Phim Sitcom mắt nai.(PL thứ CN)

13h00         -Doanh nghiệp tiết kiệm nhiên liệu bảo vệ môi trường .PL Tối 2.11

13h10         -Trang địa phương.PL 2.11

13h20         - Thế giới thời trang .

13h30         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 87 – Phim HQ)

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình . (Phát mới)

14h15         - Ca nhạc

14h40         - Vui khỏe mỗi ngày

15h00         - Thể thao quốc tế: World Cup dance sports 2018 P1

15h10         - Phim Sitcom công sở. số 123

15h25         -KPTG: Tương lai hoang dã-Biển biến mất-3. Pl tối 2.11

15h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần. (Phát mới)

16h00         - Ước mơ của bé

16h15         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h35         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

16h40         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 35– Phim Đài Loan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhộn tập 12

18h00         - Kết nối 24h.  ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày ( Phát mới)

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

          - Dự báo Thời tiết

18h55         - Bản tin thể thao. Pl trưa

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc

20h05         -Mục:Tài chính doanh nghiệp

20h10         - CM: Lý luận và cuộc sống

20h20         - Phim truyện:  Hậu duệ mặt trời.  (Tập 14 – Phim Hàn Quốc)

21h05         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 40.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h10         -Chung một cuộc tình tập 16. Phim Việt Nam

23h00         - Du lịch bốn phương: Khám phá  Italia P1

23h10         - Thế giới động vật: Rừng theo mùa-1. 

23h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BA   6/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 5. Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 87 – Phim HQ)

2h15  - Bắt mạch tình yêu.  PL Tối  thứ 6

2h30  -100 khám phá vĩ đại-Sinh học-P1.PL tối 1/11

2h40  -  Sitcom công sở

2h50  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

3h00  - Vui khỏe mỗi ngày

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 40 – Phim Hàn Quốc)

4h45  -PS:Doanh nghiệp tiết kiệm nhiên liệu bảo vệ môi trường. PL tối 1.11

4h55  -CM: Đất và người Vĩnh Phúc. PL tối 1.11

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  -Trang địa phương . PL Tối 2.11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h45  -Ước mơ của bé.

6h00  - Chào ngày mới

6h30  -Vui – khỏe mỗi ngày.

6h40  -  Kết nối 24h. (Phát mới ) 

7h00  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 40.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

7h45  - CM: Lý luận và cuộc sống .PL  5.11

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

7h55  -Mục:Tài chính doanh nghiệp. PL Tối 5.11

8h00  - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn (PL 30.10)

8h10  - Vấn đề hôm nay . PL Tối 5.11

8h20  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 16. Phim Việt Nam

9h10  - CM: Những con đường mang tên danh nhân. PL tối 30.10

9h20  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. PL Tối 5.11

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  -PS: Vĩnh Phúc phát triển thương mại điện tử . PL tối 30.10

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 35 – Phim Đài Loan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h25         - Điểm báo trong ngày

                   - Dự báo Thời tiết

11h30         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 40 – Phim Hàn Quốc)

12h15         - Phim Sitcom mắt nai.(PL thứ 2)

13h00         - CM: Xây dựng Đảng.. PL Tối 3.11

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp. (Phát mới)

13h10         -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển. PL tối 3.11

13h15         -Hành trình văn hóa.  PL 4.11

13h30         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 88 – Phim HQ)

14h15         - Thể thao quốc tế: Tượng đài bóng đá-P1

14h25         - Ca nhạc   

14h35         - Giới thiệu văn bản pháp luật (Phát mới) PL 5.1         

14h45         - Bắt mạch tình yêu Tập 30    

15h05         - Khám phá trhế giới: Chào mừng tới tương lai. P5      

15h15         - Phim Sitcom công sở. số 124         

15h40         -Giao lưu tọa đàm, phóng sự bieur dương gương điển hình tiến tiến…      

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

16h00         - Phim hài Việt Nam

1615  - Phim Sitcom mắt nai. 

16h40         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 36 – Phim Đài Loan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày. PL Chiều thứ 2

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

          - Dự báo Thời tiết

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc

20h05         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

20h10         - Phim truyện:  Hậu duệ mặt trời.  (Tập 15 – Phim Hàn Quốc)

20h55         - Mục: Thông tin NN

21h00         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 41.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h15         -Chung một cuộc tình tập 17. Phim Việt Nam

23h00         - Xiếc ảo thuật quốc tế số 1

23h10         -Bắt mạch tình yêu Pl tối thứ 6

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ TƯ 7/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 6. Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 88 – Phim HQ)

2h15  -Trang địa phương.PL 2.11

2h25  -  Sitcom công sở

2h35  -Nhạc cắt

2h45  - CM: Xây dựng Đảng.. PL Tối 3.11

2h55  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử. (PLTối CN)

3h05  - Vui khỏe mỗi ngày

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 41 – Phim Hàn Quốc)

4h45  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. PL Tối 6.11

4h55  - Việt Nam quê hương. PL Tối 4.11

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  -PS:Doanh nghiệp tiết kiệm nhiên liệu bảo vệ môi trường . PL Tối 2.11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

6h00  - Chào ngày mới

6h30  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

 6h40 -  Kết nối 24h. (Phát mới ) 

7h00  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 41.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

7h45  -Doanh nghiệp tiết kiệm nhiên liệu bảo vệ môi trường .PL Tối 2.11

7h55  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.PL 6.11

8h05  - Mục: Thông tin NN Pl tối 6.11

8h10  - Vấn đề hôm nay. PL Tối 2.11

8h20  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 17. Phim Việt Nam

           - Giới thiệu phim truyện tuần

9h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389).. PL Tối 2.11  

10h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 36 – Phim Đài Loan)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

 11h20        - Bản tin thể thao (P. mới)

11h25         - Điểm báo trong ngày

          11h30         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 41 – Phim Hàn Quốc)

12h45         - Phim Sitcom mắt nai.(PL thứ 3)

13h00         - Lịch sử thế giới: Bí ẩn về sóng thần phần 1.Pl tối 4.11

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (PL Thứ 2)

13h10         -Hành trình văn hóa.  PL 4.11

13h20         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 89– Phim HQ)

14h15         - Vui khỏe mỗi ngày. Pl sáng

14h25         - Việt Nam quê hương. PL Tối CN

14h35         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử. (PLTối CN)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h45         - Phim Sitcom công sở. số 125

          -Giới thiệu ký sự: Vườn quốc gia Tam Dảo

15h05         - Ca nhạc

16h00         - Ước mơ của bé.

16h15         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h35         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h40         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 37– Phim Đài Loan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày ( Phát mới)

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

          - Dự báo Thời tiết

          - Bản tin thể thao.Pl trưa

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc

20h05         - Mục: Môi trường cuộc sống

20h10         - CM: Bạn của nhà nông

20h20         - Phim truyện:  Hậu duệ mặt trời.  (Tập 16 – Phim Hàn Quốc)

21h00         - Ống kính phóng viên

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 42.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h15         -Chung một cuộc tình tập 18. Phim Việt Nam

23h00         -Vui khỏe mõi ngày Pl sáng

23h10         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h15         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ NĂM  8/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 7 . Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Khám phá Vĩnh Phúc . PL Tối thứ 7

1h20  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 89– Phim HQ)

2h15  - Giới thiệu văn bản pháp luật (Phát mới) PL 5.1

2h25  -  Sitcom công sở

2h35  -Nhạc cắt

2h45  -Việt Nam quê hương. PL Tối 4.11

2h55  - Khám phá Vĩnh Phúc .PL 3.11

3h05  - Vui khỏe mỗi ngày

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 42 – Phim Hàn Quốc)

4h45  -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển. PL 3.11

5h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Việt Nam quê hương. PL Tối 4.11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 –Việt Nam quê hương tôi)

5h45  - Ước mơ của bé. 

6h00  - Chào ngày mới

  6h30         -Vui – khỏe mỗi ngày.

  6h40         -  Kết nối 24h. (Phát mới ) 

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp. (PL Thứ 3)

7h00  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 42.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

7h45  - Ống kính phóng viên .PL Tối 7.11

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

7h50  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. PL Tối 7.11

7h55  - CM: Bạn của nhà nông PL Tối 7.11

8h10  -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển. PL tối 3.11

8h20  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 18. Phim Việt Nam

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - CM: Xây dựng Đảng.. PL Tối 3.11

10h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 37 – Phim Đài Loan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 42 – Phim Hàn Quốc)

12h45         - Phim Sitcom mắt nai.(PL)

13h00         - CM: Lý luận và cuộc sống .PL  5.11

13h10         - Giới thiệu giải trí tổng hợp. PL sáng thứ 3

13h20         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 90 – Phim HQ)

14h15         -Mục:Tài chính doanh nghiệp. PL Tối 5.11

14h25         - Vui khỏe mỗi ngày.(PL sáng)

14h40         - Bắt mạch tình yêu. Tập 31

15h00         - Du lịch bốn phương: Châu Âu P1.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h10         - Phim Sitcom công sở. số 126

15h20         -Thế giới động vật: hành tinh xanh của chúng ta P1

15h30         - Ca nhạc

15h40         -Giao lưu tọa đàm, phóng sự bieur dương gương điển hình tiến tiến…

16h00         - Phim hài Việt Nam: Hãy coi chừng

16h15         - Phim Sitcom mắt nai. 

          - Giới thiệu Việt Nam quê hương

16h40         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 38 – Phim Đài Loan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhộn tập 15

18h00         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày. (PL chiều thứ 4)

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

          - Dự báo Thời tiết

-Nhạc cắt

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc

20h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

          -Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h10         - Phim truyện:  Hậu duệ mặt trời.  (Tập 17 – Phim Hàn Quốc)

21h00         - CM: Sức khỏe cho mọi người

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 43.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

21h50         -CM: Tác phẩm mới

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h15         -Chung một cuộc tình tập 19. Phim Việt Nam

23h00         - Thế giới thời trang số 2.

23h10         -KHCN:100 khám phá vĩ đại-Sinh học-P2.

          -Nhạc cắt

23h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ SÁU  9/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 8. Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 90 – Phim HQ)

2h15  - CM: Lý luận và cuộc sống PL Tối 5.11

2h25  -  Sitcom công sở

2h40  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.. PL 6.11

2h50  -Việt Nam quê hương. PL CN

3h00  - Mục: Thông tin NN .PL 6.11

3h05  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 43 – Phim Hàn Quốc)

4h45  - Vui khỏe mỗi ngày

4h55  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.. PL 6.11

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Việt Nam quê hương. PL Tối 4.11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình.

6h00  - Chào ngày mới

6h30  -Vui – khỏe mỗi ngày.

 6h40 -  Kết nối 24h. (Phát mới ) 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h00  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 43.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

7h45  -CM: Tác phẩm mới. PL Tối 8.11

7h55  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.Pl tói 8.11

8h05  - CM: Sức khỏe cho mọi người .Pl tối 8.11

8h15  -Hành trình văn hóa.  PL 4.11

8h35  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 19. Phim Việt Nam

9h20  -KHCN:100 khám phá vĩ đại-Sinh học-P1.PL tối 8/11

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

10h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 38 – Phim Đài Loan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

11H25        - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

- Giới thiệu phim giờ vàng

12H00        - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 43 – Phim Hàn Quốc)

          12h15         - Phim Sitcom mắt nai.(PL thứ 5)

13h00         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. PL Tối 6.11

13h10         - Việt Nam quê hương. PL Tối CN

13h20         - Mục: Thông tin NN Pl tối 6.11

13h30         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 91 – Phim HQ)

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (PL Thứ 2)

14H15        - Xiếc ảo thuật quốc tế .

14h25         - Vui khỏe mỗi ngày

14h40         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.PL 6.11

14h50         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h10         - CM: CCB Vĩnh Phúc

15h20         - Phim Sitcom công sở. 127

15h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần

16h00         - Ước mơ của bé.

16H15        -Thế giới động vật: quần đảo Galapagos-thích nghi P2

16h25         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h40         - Ký sự: Con đường khởi nghiệp.

16h50         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 39 – Phim Đài Loan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhộn

18h00         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày ( Phát mới)

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

          - Dự báo Thời tiết

          - Bản tin thể thao.Pl trưa

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc

20h05         -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389)

20h10         - Mục: ATGT

20h15         - Phim truyện:  Hậu duệ mặt trời.  (Tập 18– Phim Hàn Quốc)

21h00         - CM: Quốc phòng quân khu II.

21h15         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 44.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h15         -Chung một cuộc tình tập 20. Phim Việt Nam

23h00         -Bắt mạch tình yêu tập 28

23h20         - Khám phá thế giới: Tương lai hoang dã – P4.  

23h30         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BẢY  10/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 9 . Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 91– Phim HQ)

2h15  - CM: Bạn của nhà nông PL tói 7.11

2h25  -  Sitcom công sở.

2h35  - Ống kính phóng viên.  PL tói 7.11

2h45  - Vui khỏe mỗi ngày

3h00  - Giới thiệu văn bản pháp luật (Phát mới) PL 5.1

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 44 – Phim Hàn Quốc)

4h45  - Ký sự: Con đường khởi nghiệp.PL  9.11

4h55  - Mục: Môi trường cuộc sống.  PL tói 7.11

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - CM: Sức khỏe cho mọi người. PL Tối 8.11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h45  - Ước mơ của bé.

6h00  - Chào ngày mới

6h30  -Vui – khỏe mỗi ngày.  

 6h40 -  Kết nối 24h.  (Phát mới ) 

7h00  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 44.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

7h45  - CM: CCB Vĩnh Phúc PL Tối 9.11

7h55  -Mục:Tài chính doanh nghiệp. PL Tối 5.11

8h05  - CM: Quốc phòng quân khu II.PL Tối 9.11

8h15  - Vấn đề hôm nay. PL Tối 9.11

8h20  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 20. Phim Việt Nam

9h05  - Mục: ATGT. PL Tối 9.11

9h10  - Vấn đề hôm nay . PL Tối 5.11

9h15  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. PL Tối 5.11

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - CM: Lý luận và cuộc sống .PL  5.11

10h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 39 – Phim Đài Loan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 44 – Phim Hàn Quốc)

12h45         - Phim Sitcom mắt nai.(PL thứ 6)

13h00         - Mục: Môi trường và Cuộc sống. PL Tối 7.11

13h10         - CM: Bạn của nhà nông PL Tối 7.11

13h20         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 92 – Phim HQ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

14h15         - KHCN: Sức mạnh trái đất-Hành tình hiếm -P2

14h25         - Bắt mạch tình yêu tập 32

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h45         - Phim Sitcom công sở. 128

15h00         -Lịch sử thế giới: Vua solomom P2

15h10         - Ca nhạc

15h55         - Ống kính phóng viên .PL Tối 7.11

16h00         - Phim hài Việt Nam:

16h15         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h30         - Phóng sự tài liệu:

16h40         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 40 – Phim Đài Loan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhôn

18h00         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày. PL Chiều thứ 6

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

          - Dự báo Thời tiết

          - Nhạc cắt 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

-Thời sự Vĩnh Phúc

20h05         -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h10         - CM: Tài nguyên và môi trường.

20h20         - Phim truyện:  Hậu duệ mặt trời.  (Tập 19 – Phim Hàn Quốc)

21h05         - Khám phá Vĩnh Phúc.

21h10         - Phim Sitcom mắt nai.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 45.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h15         -Chung một cuộc tình tập 21. Phim Việt Nam

23h00         -Mục: Môi trường cuộc sống

23h05         - Tạp chí thể thao:

23h15         -Thế giới ẩm thực: Món ăn gia đình của Gordon Ramsay  – P29. 

23h25         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

CHỦ NHẬT   11/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 10 . Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 92 – Phim HQ)

2h15  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. PL Tối 6.11

2h25  - Vấn đề hôm nay . .PL Tối 9.11

2h30  -  Sitcom công sở

2h40  - Phóng sự tài liệu: PL Chiều 27.10

2h50  - Vui khỏe mỗi ngày

3h05  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 45 – Phim Hàn Quốc)

4h45  -CM: Tác phẩm mới .PL Tối 9.11

          - Nhạc cắt

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Mục: ATGT.PL Tối 9.11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)

5h45  -Vui – khỏe mỗi ngày.  (10’06)

6h00  - Chào ngày mới

6h30  - Báo chí tuần qua. (Phát mới) 

6h40  -  Kết nối 24h. (Phát mới )

7h00  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 45.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

7h45  -Mục: Môi trường cuộc sống. PL tối 10.11

7h50  -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển. PL tối 10.11

8h00  -Hành trình văn hóa. (Phát mới)

8h15  - CM: Tài nguyên và môi trường..Pl tối 10.11

8h25  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 21. Phim Việt Nam

9h15  - Khám phá Vĩnh Phúc – PL tối thứ 7

9h20  - Mục: Thông tin NN Pl tối 6.11

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.PL 6.11

10h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 40 – Phim Đài Loan)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

 11h00        - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

                   - Giới thiệu phim giờ vàng               

12H00        - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Tập 45 – Phim Hàn Quốc)                 

12h45         - Phim Sitcom mắt nai.(PL thứ 7)              

13h00         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.Pl tói 8.11           

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (PL Thứ 2)                

13h10         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 93 – Phim HQ)                

14h15         -KHCN: 100 khám phá vĩ đại-Sinh học-P1.PL tối 8/11         

14h25         - Vui khỏe mỗi ngày. Pl sáng           

14h35         - Phóng sự tài liệu:Pl 10.11              

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp. PL thứ 3)               

14h45         - CM: Sức khỏe cho mọi người .Pl tối 8.11         

15h00         -Hành trình văn hóa. (Phát lại sáng)          

15h15         - Phim Sitcom công sở. 129             

15h30         -Du lịch bốn phương: Margaret River                 

15h40         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

16h00         - Ước mơ của bé.           

16h15         - Phim Sitcom mắt nai.                    

16h35         -CM: Tác phẩm mới. PL Tối 8.11             

16h45         -Ca nhạc              

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 41 – Phim Đài Loan)             

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhôn            

18h00         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)                 

18h20         - Cuộc sống thường ngày ( Phát mới)                  

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế           

          - Dự báo Thời tiết         

18h55         - Bản tin thể thao.PL trưa                

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)               

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc                

20h05         - Mục: Tấm lòng nhân ái                  

20h10         - Phim truyện:  Hậu duệ mặt trời.  (Tập 20 – Phim Hàn Quốc)                 

21h00         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.                

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h10         - Phim truyện: Hàng xóm. P1 (Phim VN, 50’)              

22h00         - Bản tin cuối ngày.                

22h15         - Phim truyện: Hàng xóm.P2 (Phim VN, 50’)               

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)                 

23h10         -Việt Nam quê hương.            

23h20         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử tập 32                

23h30         -Thế giới nghệ thuật: Nghệ thuật nước Pháp-P1           

23h40         - Lịch sử thế giới: Bí ẩn về sóng thần phần 2.               

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

THỨ HAI  12/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 11 . Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 93– Phim HQ)

2h15  - Vui khỏe mỗi ngày

2h25  - CM: Bạn của nhà nông PL Tối 7.11

2h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. PL Tối 7.11

2h40  -  Sitcom công sở

2h50  - Cuộc sống thường ngày (PL chiều 2.9)

3h10  - Mục: Tôi yêu Việt Nam . PL 11.11

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 1 Phim Đài Loan

4h45  -Việt Nam quê hương. PL CN

4h55  -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển . PL Tối 10.11

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 – Việt Nam quê hương tôi)

5h45  - Ước mơ của bé.

6h00  - Chào ngày mới

6h30  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

  6h40         -  Kết nối 24h. (Phát mới )

7h00  - Phim truyện: Hàng xóm. P1 (Phim VN, 50’) 

7h45  - Giới thiệu văn bản pháp luật (Phát mới)

7h50  - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân..PL Tối 11.11

8h00  - Mục: Tấm lòng nhân ái PL tối 11.11

8h10  - Phim truyện: Hàng xóm. P2 (Phim VN, 50’) 

9h00  - Phim hài Việt Nam (Phát mới):Kẻ cắp gặp bà già

9h25  - Ống kính phóng viên .PL Tối 7.11

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h00)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 41 – Phim Đài Loan)

10h35         -Vui – khỏe mỗi ngày.

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình       - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 18h30)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h25         - Điểm báo trong ngày

          11h30         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 1 Phim Đài Loan

12h45         - Phim Sitcom công sở.(PL CN)

13h00         - Mục: ATGT. PL Tối 9.11

13h10         - CM: CCB Vĩnh Phúc PL Tối 9.11

13h20         - Vấn đề hôm nay. PL Tối 9.11

13h30         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 94 – Phim HQ)

14h15         - Thể thao quốc tế: World Cup dance sports 2018 P2

14h25         - Vui khỏe mỗi ngày

14h40         - Thế giới thời trang .

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (Phát mới)

14h50         - Bắt mạch tình yêu. (PLTối thứ 6)

15h00         - Phim Sitcom công sở. số 130

15h20         - CM: Quốc phòng quân khu II.PL Tối 9.11

15h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần. (Phát mới)

16h00         - Ước mơ của bé.

16h15         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h30         -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389).Pl tối 9.11

          - Giới thiệu phim giờ vàng

16h40         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (Phát mới)

16h45         -Ca nhạc

1655  - Ký sự: Con đường khởi nghiệp.PL  9.11

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến  19h45)

17h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 42 – Phim Đài Loan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhôn

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày ( Phát mới)

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

          - Dự báo Thời tiết

          - Bản tin thể thao.PL trưa

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THV

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc

20h05         - CM: Lao động công đoàn

20h15         - Phim truyện:  Hậu duệ mặt trời.  (Tập 21 – Phim Hàn Quốc)

21h00         - Mục:Tài chính doanh nghiệp

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 46.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

21h55         - Vấn đề hôm nay

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h15         -Chung một cuộc tình tập 22. Phim Việt Nam

23h00         - Thế giới động vật: Rừng theo mùa-2. 

23h10         - Du lịch bốn phương: Khám phá  Italia P2.

23h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BA  13/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 12 . Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 94 – Phim HQ)

2h15  - Bắt mạch tình yêu. PL Tối thứ 6

2h45  -  Sitcom công sở

2h55  - Mục:Tài chính doanh nghiệp. PL Tối 12.11

3h05  - CM: Tài nguyên và môi trường..PL Tối 10.11

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 2 Phim Đài Loan

4h45  - Vui khỏe mỗi ngày

4h55  -CM: Tác phẩm mới. PL Tối 8.11

 5h05 - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  -100 khám phá vĩ đại-Sinh học-P1.PL tối 8/11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h45  -Ước mơ của bé.

6h00  - Chào ngày mới

6h30  -Vui – khỏe mỗi ngày.

6h40  -  Kết nối 24h. (Phát mới )

7h00  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 46.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

7h45  - CM: Lao động công đoàn. PL Tối 12.11

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h00  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.Pl tói 8.11

8h10  - Vấn đề hôm nay. PL Tối 12.13

8h15  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 22. Phim Việt Nam

9h05  - Du lịch bốn phương: Khám phá  Italia P2.PL Tối 12.11

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - CM: Sức khỏe cho mọi người .Pl tối 8.11

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 42 – Phim Đài Loan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

 11h25        - Điểm báo trong ngày  

          11h30         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

- Giới thiệu phim giờ vàng               

12h00         - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 2 Phim Đài Loan               

12h45         - Phim Sitcom công sở.(PL thứ 2)              

13h00         -Mục: Môi trường cuộc sống. PL tối 10.11          

13h10         - Khám phá Vĩnh Phúc .PL 10.11             

13h20         - CM: Tài nguyên và môi trường..Pl tối 10.11              

13h30         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 95 – Phim HQ)                

14h15         - Vui khỏe mỗi ngày.(PL sáng)                  

14h35         - Khám phá trhế giới: Chào mừng tới tương lai. P6               

14h45         - Thể thao quốc tế: Tượng đài bóng đá-P1          

14h55         -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển. PL tối 10.11           

15h15         - Phim Sitcom công sở. số 131                            

15h30         - Phóng sự tài liệu:Pl 10.11                        

          - Giới thiệu phim giờ vàng                         

15h40         -Hành trình văn hóa.  PL 11.11                          

15h55         - Ca nhạc                      

16h00         - Phim hài Việt Nam:Ăn vạ              

16h15         - Phim Sitcom mắt nai.                    

1630  -Bắt mạch tình yêu tập 33               

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp. (PL mới)                

16h45         -Ca nhạc              

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 43 – Phim Đài Loan)             

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhôn            

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)                  

18h20         - Cuộc sống thường ngày. ( PL Chiều thứ 2)                 

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế           

          - Dự báo Thời tiết         

18h55         - Bản tin thể thao.Pl trưa                 

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)              

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)               

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc                

20h05         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn                 

20h10         - CM: NN-NT&ND.               

20h20         - Phim truyện:  Hậu duệ mặt trời.  (Tập 22 – Phim Hàn Quốc)                 

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h05         - Mục: Thông tin NN              

21h10         -PS: Tiềm năng phát triển du lịch Vĩnh Phúc                

21h15         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 47.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)               

22h00         - Bản tin cuối ngày.                

22h15         -Chung một cuộc tình tập 23. Phim Việt Nam              

23h00         - Xiếc ảo thuật quốc tế số 2            

23h15         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

THỨ TƯ 14/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 13 . Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 95 – Phim HQ)

2h15  - Việt Nam quê hương. PL Tối 11.11

2h25  -  Sitcom công sở

2h35  -Nhạc cắt

2h45  - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.. PL Tối 11.11

2h55  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử. (PLTối CN)

3h05  - Vui khỏe mỗi ngày

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 3 Phim Đài Loan

4h45  - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn .  PL Tối 13.11

4h55  - Mục: Tấm lòng nhân ái. PL Tối 11.11

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389).Pl tối 9.11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

6h00  - Chào ngày mới

6h30  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

 6h40 -  Kết nối 24h. (Phát mới ) 

7h00  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 47.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

7h45  - CM: CCB Vĩnh Phúc PL Tối 9.11

7h55  - Mục: ATGT. PL Tối 9.11

8h00  - Mục: Thông tin NN Pl tối 13.11

8h05  - CM: Quốc phòng quân khu II.PL Tối 9.11

8h15  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 23. Phim Việt Nam

           - Giới thiệu phim truyện tuần

9h00  - CM: NN-NT&ND. Pl tối 13.11

9h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  -PS: Tiềm năng phát triển du lịch Vĩnh Phúc. Pl tối 13.11

10h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 43 – Phim Đài Loan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

 11h20        - Điểm báo trong ngày

          11h30         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 3 Phim Đài Loan

12h45         - Phim Sitcom mắt nai.(PL thứ 3)

13h00         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân..PL Tối 11.11

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (PL Thứ 2)

13h10         - Mục: Tấm lòng nhân ái PL tối 11.11

13h15         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 96– Phim HQ)

14h15         - Vui khỏe mỗi ngày. Pl sáng

14h25         - Việt Nam quê hương. PL Tối CN

14h35         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử. (PLTối CN)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h45         - Phim Sitcom công sở. số 132

15h00         - Mục: Tôi yêu Việt Nam . PL 11.11

15h05         - Ca nhạc

16h00         - Ước mơ của bé.

16h15         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h35         - Ký sự: Con đường khởi nghiệp.PL  9.11

           - Giới thiệu kí sự:

16h45         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 44 – Phim Đài Loan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhộn tập 21

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày ( Phát mới)

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

          - Dự báo Thời tiết

18h55         - Bản tin thể thao.Pl trưa

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc

20h05         - Mục: Môi trường cuộc sống

20h10         - Phim truyện:  Hậu duệ mặt trời.  (Tập 23 – Phim Hàn Quốc)

21h00         -Mục: Sống khỏe mỗi ngày

21h05         - Ống kính phóng viên

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 48.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h15         -Chung một cuộc tình tập 24. Phim Việt Nam

23h00         -Vui khỏe mõi ngày Pl sáng

23h10         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h15         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ NĂM  15/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 14. Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Mục:Tài chính doanh nghiệp. 12.11

1h20  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 96– Phim HQ)

2h15  - Giới thiệu văn bản pháp luật (Phát mới) PL 5.1

2h25  -  Sitcom công sở

2h35  -Nhạc cắt

2h45  - CM: Lao động công đoàn PL Tối 12.11

2h55  -Thế giới ẩm thực: Món ăn gia đình của Gordon Ramsay  – P29.PL Tối 10.11

3h05  - Vui khỏe mỗi ngày

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 4 Phim Đài Loan

4h45  - Phóng sự tài liệu:Pl 10.11

5h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Khám phá Vĩnh Phúc .PL 10.11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 –Việt Nam quê hương tôi)

5h45  - Ước mơ của bé. 

6h00  - Chào ngày mới

  6h30         -Vui – khỏe mỗi ngày.

  6h40         -  Kết nối 24h. (Phát mới ) 

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp. (PL Thứ 3)

7h00  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 48.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

7h45  -Mục: Sống khỏe mỗi ngày. PL Tối 14.11

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

7h50  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. PL Tối 14/11

7h55  - CM: Tài nguyên và môi trường..Pl tối 10.11

8h10  - Ống kính phóng viên. PL 14.11

8h20  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 24. Phim Việt Nam

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  -Mục: Môi trường cuộc sống. PL tối 10.11

10h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 44 – Phim Đài Loan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

1h25  - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 4 Phim Đài Loan

12h45         - Phim Sitcom mắt nai.(PL)

13h00         - CM: Lao động công đoàn. PL Tối 12.11

13h10         - Giới thiệu giải trí tổng hợp. PL sáng thứ 3

13h20         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 97 – Phim HQ)

14h15         - Mục:Tài chính doanh nghiệp. PL Tối 12.11

14h20         - Vui khỏe mỗi ngày.(PL sáng)

14h35         - Vấn đề hôm nay. PL Tối 12.13

14h40         - Bắt mạch tình yêu. Tập 35

15h00         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.PL tối 12.11

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h05         - Phim Sitcom công sở. số 133

15h20         -Thế giới động vật: hành tinh xanh của chúng ta P1

15h30         - Ca nhạc

15h50         -Du lịch bốn phương: Châu Âu P2

16h00         - Phim hài Việt Nam:

16h15         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h30         -CM: Du lịch cùng VP

          - Giới thiệu Việt Nam quê hương

16h40         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 45 – Phim Đài Loan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhôn tập 22

18h00         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày. (PL chiều thứ 4)

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

18h55         - Dự báo Thời tiết

- Bản tin thể thao.Pl trưa

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc

20h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

          -Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h10         - Phim truyện:  Hậu duệ mặt trời.  (Tập 24– Phim Hàn Quốc)

21h00         - CM: Giáo dục và đào tạo

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 49.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h15         -Chung một cuộc tình tập 25. Phim Việt Nam

23h00         - Thế giới thời trang số 3.

23h10         -100 khám phá vĩ đại-Sinh học-P1.

23h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ SÁU  16/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 15. Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 97 – Phim HQ)

2h15  - CM: NN-NT&ND.PL Tối 13.11

2h25  -  Sitcom công sở

2h40  -Hành trình văn hóa.  PL 11.11

2h50  -Việt Nam quê hương. PL CN

3h00  - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. PL Tối 13.11

3h05  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 5 Phim Đài Loan

4h45  - Vui khỏe mỗi ngày

4h55  - Vấn đề hôm nay. PL Tối 12.11

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  -CM: Du lịch cùng VP. PL 15.11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình.

6h00  - Chào ngày mới

6h30  -Vui – khỏe mỗi ngày.

 6h40 -  Kết nối 24h. (Phát mới ) 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h00  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 49.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

7h45  - Mục: Tấm lòng nhân ái PL tối 11.11

7h55  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.Pl tối 15.11

8h05  - Mục: Tôi yêu Việt Nam . PL 11.11

8h15  - CM: Giáo dục và đào tạo. PL Tối 15.11

8h25  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 25. Phim Việt Nam

9h10  - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân..PL Tối 11.11

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

10h00         - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Tập 45 – Phim Đài Loan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

- Giới thiệu phim giờ vàng

          12h00         - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 5 Phim Đài Loan

12h15         - Phim Sitcom mắt nai.(PL thứ 5)

13h00         - Ca nhạc

13h10         - Việt Nam quê hương. PL Tối 11.11

13h20         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn .  PL Tối 13.11

13h30         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 98 – Phim HQ)

14h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế .

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (PL Thứ 2)

14h25         - Vui khỏe mỗi ngày

14h30         - CM: NN-NT&ND. Pl tối 13.11

14h40         - Nhạc cắt

14h50         - Giới thiệu phim giờ vàng

15h00         - Mục: Thông tin NN Pl tối 13.11

15h10         - Phim Sitcom công sở. 134

15h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần

16h00         - Ước mơ của bé.

16h15         -Thế giới động vật: quần đảo Galapagos-thích nghi P1

16h30         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h45         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 1 – Phim Việt Nam)

17h20         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhôn tập 23

18h00         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày ( Phát mới)

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

          - Dự báo Thời tiết

18h55         - Bản tin thể thao.Pl trưa

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc

20h05         -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389)

20h10         - Mục: ATGT

20h15         - Phim truyện:  Vẫn cứ thích em  (Tập 1 – Phim Trung Quốc)

21h00         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

21h10         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h25         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 50.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h15         -Chung một cuộc tình tập 26. Phim Việt Nam

23h00         -Bắt mạch tình yêu tập 9

23h30         - Khám phá thế giới: Tương lai hoang dã – P5.  

23h40         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BẢY  17/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 16 . Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 98– Phim HQ)

2h15  - Mục: Môi trường cuộc sống. PL tói 14.11

2h25  -  Sitcom công sở.

2h35  -Mục: Sống khỏe mỗi ngày . PL tói 14.11

2h45  - Vui khỏe mỗi ngày

3h00  - Giới thiệu văn bản pháp luật (Phát mới) PL 5.1

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 6 Phim Đài Loan

4h45  - Mục: Thông tin NN. PL Tối 13.11

4h55  - Ống kính phóng viên . PL tói 14.11

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  -PS: Tiềm năng phát triển du lịch Vĩnh Phúc . PL Tối 13.11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h45  - Ước mơ của bé.

6h00  - Chào ngày mới

6h30  -Vui – khỏe mỗi ngày.  

 6h40 -  Kết nối 24h.  (Phát mới ) 

7h00  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 50.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

7h45  - Mục: ATGT. PL Tối 16.11

7h55  -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389). PL Chiều 16.11

8h05  - CM: An ninh Vĩnh Phúc.PL Tối 16.11

8h15  - Vấn đề hôm nay. PL Tối 12.13

8h20  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 26. Phim Việt Nam

9h10  - Vấn đề hôm nay .PL tối 16.11

9h05  - Mục:Tài chính doanh nghiệp. PL Tối 12.11

9h15  - Thế giới động vật: Rừng theo mùa-1.  PL tối 12.11

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - CM: Lao động công đoàn. PL Tối 12.11

10h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 1 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h25         - Điểm báo trong ngày

          11h30         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 6 Phim Đài Loan

12h15         - Phim Sitcom mắt nai.(PL thứ 6)

13h00         -Mục: Sống khỏe mỗi ngày. PL Tối 14.11

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp. (PL Thứ 3)

13h10         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 99 – Phim HQ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

14h15         - KHCN: Sức mạnh trái đất-Hành tình hiếm -P3

14h25         - Bắt mạch tình yêu tập 35

14h30         -Lịch sử thế giới: Vua solomom P3

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Phim Sitcom công sở. 135

15h00         - Ca nhạc

15h55         - Ống kính phóng viên. PL 14.11

16h00         - Phim hài Việt Nam: Việc làng

16h15         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h30         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 2 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhôn tập 23

18h00         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày. PL Chiều thứ 6

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

          - Dự báo Thời tiết

18h55         - Mục: Môi trường và Cuộc sống.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

-Thời sự Vĩnh Phúc

20h05         -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h10         - CM: Khuyến học khuyến tài.

20h20         - Phim truyện:  Vẫn cứ thích em  (Tập 2 – Phim Trung Quốc)

21h05         - Khám phá Vĩnh Phúc.

21h10         - Phim Sitcom mắt nai.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 51.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h15         -Chung một cuộc tình tập 27. Phim Việt Nam

23h00         - Hộp thư truyền hình.

23h10         -Thế giới ẩm thực: Món ăn gia đình của Gordon Ramsay  – P30. 

23h20         - Thể thao quốc tế:

23h30         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

CHỦ NHẬT   18/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 17 . Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 99 – Phim HQ)

2h15  - CM: Giáo dục và đào tạo Pl tôi 15.11

2h25  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế . Pl tôi 15.11

2h30  -  Sitcom công sở

2h40  - Mục: ATGT.  Pl tôi 16.11

2h50  - Vui khỏe mỗi ngày

3h05  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 7 Phim Đài Loan

4h45  - CM: An ninh Vĩnh Phúc. Pl tôi 16.11

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn .  PL Tối 13.11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)

5h45  -Vui – khỏe mỗi ngày.  (10’06)

6h00  - Chào ngày mới

6h30  - Báo chí tuần qua. (Phát mới) 

6h40  -  Kết nối 24h. (Phát mới )

7h00  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 51.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

7h45  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. PL tối 17.11

7h50  -PS: Tiềm năng phát triển du lịch Vĩnh Phúc. Pl tối 13.11

8h00  -Hành trình văn hóa. (Phát mới)

8h15  - CM: Khuyến học khuyến tài..Pl tối 17.11

8h25  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 27. Phim Việt Nam

9h10  - Khám phá Vĩnh Phúc – PL tối thứ 7

9h15  - Mục: Thông tin NN Pl tối 13.11

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - CM: NN-NT&ND. Pl tối 13.11

10h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 2 – Phim Việt Nam)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

 11h00        - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 7 Phim Đài Loan

          12h45         - Phim Sitcom mắt nai.(PL thứ 7)              

13h00         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.Pl tói 15.11         

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (PL Thứ 2)                

13h10         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 100 – Phim HQ)              

14h15         -100 khám phá vĩ đại-Sinh học-P1.PL tối 15/11           

14h25         - Vui khỏe mỗi ngày. Pl sáng           

14h35         - Giới thiệu giải trí tổng hợp. PL thứ 3)               

14h45         - CM: Giáo dục và đào tạo. PL Tối 15.11           

15h00         -Hành trình văn hóa. (Phátlại sáng)           

          -Giới thiệu ký sự           

15h15         - Phim Sitcom công sở. 136             

15h30         -Du lịch bốn phương: New Zealand P1               

15h40         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

16h00         - Ước mơ của bé.           

16h15         - Phim Sitcom mắt nai.                    

16h35         - Hộp thư truyền hình.PL Tối 17.11          

16h40         - Mục: Tôi yêu Việt Nam                 

16h45         -Ca nhạc              

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 3 – Phim Việt Nam)            

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhôn tập 25          

18h00         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)                 

18h20         - Cuộc sống thường ngày ( Phát mới)                  

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế           

          - Dự báo Thời tiết         

18h55         - Bản tin thể thao.Pl trưa                 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)               

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc                

20h05         - Mục: Tấm lòng nhân ái                  

20h10         - Phim truyện:  Vẫn cứ thích em  (Tập 3 – Phim Trung Quốc)                  

21h00         - CM: Đại đoàn kết.                

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h10         - Phim truyện: Người đàn bà mộng du P1. (Phim VN, 42’)             

22h00         - Bản tin cuối ngày.                

22h15         -CM: Cải cách hành chính                

22h25         - Phim truyện: Người đàn bà mộng du P2. (Phim VN, 42’)             

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)                 

23h10         -Việt Nam quê hương.            

23h25         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử tập 33                

23h35         -Thế giới nghệ thuật: Nghệ thuật nước Pháp-P2.          

23h50         - Lịch sử thế giới: Bí ẩn về sóng thần phần 3.               

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

THỨ HAI  19/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 18. Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 100– Phim HQ)

2h15  - Vui khỏe mỗi ngày

2h25  - Ống kính phóng viên. PL 14.11

2h35  - Vấn đề hôm nay . PL Tối 16.11

2h40  -  Sitcom công sở

2h50  - Cuộc sống thường ngày hôm trước

3h10  - Việt Nam quê hương. PL Tối 18.11

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 8 Phim Đài Loan

4h45  -Việt Nam quê hương. PL CN

4h55  -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển. PL Tối 17.11

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 – Việt Nam quê hương tôi)

5h45  - Ước mơ của bé.

6h00  - Chào ngày mới

6h30  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

  6h40         -  Kết nối 24h. (Phát mới )

7h00  - Phim truyện: Người đàn bà mộng du P1. (Phim VN, 42’) 

7h45  - Giới thiệu văn bản pháp luật (Phát mới)

7h50  - Mục: Tấm lòng nhân ái. PL Tối 18.11

8h00  - CM: Đại đoàn kết.PL tối 18.11

          - Giới thiệu phim  

8h10  - Phim truyện: Người đàn bà mộng du P2. (Phim VN, 42’) 

8h45  - Phim hài Việt Nam (Phát mới): Ké hoạch 5 con bướm

9h20  -CM: Cải cách hành chính. Pl tối 18.11

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h00)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  -Mục: Sống khỏe mỗi ngày. PL Tối 14.11

9h55  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 3 – Phim Việt Nam)

10h40         -Vui – khỏe mỗi ngày.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình       - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 18h30)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

          - Điểm báo trong ngày

          11h30         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 8 Phim Đài Loan

12h45         - Phim Sitcom công sở.(PL CN)

13h00         - Mục: ATGT. PL Tối 16.11

13h10         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.PL Tối 16.11

13h20         -Hành trình văn hóa.  PL 18.11

13h30         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 101 – Phim HQ)

14h15         - Thể thao quốc tế: World Cup dance sports 2018 P3

14h25         - Vui khỏe mỗi ngày

14h40         - Thế giới thời trang .

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (Phát mới)

15h00         - Bắt mạch tình yêu. Tập 36

15h20         - Phim Sitcom công sở. số 138

15h35         - Vấn đề hôm nay .PL tối 16.11

15h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần. (Phát mới)

16h00         - Ước mơ của bé.

16h15         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h30         -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389). PL Chiều 16.11

          - Giới thiệu phim giờ vàng

16h40         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (Phát mới)

16h45         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến  19h45)

17h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 4 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhôn tập 26

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày ( Phát mới)

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

          - Dự báo Thời tiết

18h55         - Bản tin thể thao.Pl trưa

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THV

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc

20h05         - CM: Học tập và theo Bác

20h15         - Phim truyện:  Vẫn cứ thích em  (Tập 4 – Phim Trung Quốc)

21h00         - Mục:Tài chính doanh nghiệp

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 52.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

21h55         - Vấn đề hôm nay

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h15         -Chung một cuộc tình tập 28. Phim Việt Nam

23h00         - Thế giới động vật: Rừng theo mùa-3. 

23h10         - Du lịch bốn phương: Khám phá  Italia P3.

23h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BA  20/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 19 . Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 101 – Phim HQ)

2h15  - Bắt mạch tình yêu. PL Tối thứ 6

2h45  -  Sitcom công sở

2h55  - Giới thiệu văn bản pháp luật  PL 19.11

3h05  - CM: Khuyến học khuyến tài.PL Tối 17.11

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 9 Phim Đài Loan

4h45  - Vui khỏe mỗi ngày

4h55  -Ps: MTTQ tham gia xây dựng nông thôn mới.PL Tối 17.11

 5h05 - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Khám phá Vĩnh Phúc.PL Tối thứ 7

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h45  -Ước mơ của bé.

6h00  - Chào ngày mới

6h30  -Vui – khỏe mỗi ngày.

6h40  -  Kết nối 24h. (Phát mới )

7h00  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 52.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

7h45  - CM: Học tập và theo Bác. PL Tối 19.11

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h00  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.Pl tói 15.11

8h10  - Vấn đề hôm nay. PL Tối 19.11

8h15  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 28. Phim Việt Nam

9h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN (PL chiều 19.11)

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - CM: Giáo dục và đào tạo. PL Tối 15.11

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 4 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

 11h25        - Điểm báo trong ngày  

          11h30         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

- Giới thiệu phim giờ vàng               

12h00         - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 9 Phim Đài Loan               

12h45         - Phim Sitcom công sở.(PL thứ 2)              

13h00         - Mục: Môi trường và Cuộc sống. PL tối 17.11            

13h10         - Khám phá Vĩnh Phúc .PL 17.11             

13h20         - CM: Khuyến học khuyến tài..Pl tối 17.11                  

13h30         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 102 – Phim HQ)              

14h15         - Vui khỏe mỗi ngày.(PL sáng)                  

14h35         - Khám phá thế giới: Biển biến mất. P1              

14h45         - Thể thao quốc tế: Tượng đài bóng đá-P1          

14h55         -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.PL tối 17.11            

15h00         -Bắt mạch tình yêu tập 36               

15h15         - Phim Sitcom công sở. số 138                            

15h30         - Hộp thư truyền hình.PL Tối 17.11                   

          - Giới thiệu phim giờ vàng                         

15h35         -CM: Du lịch cùng VP. PL 15.11                        

15h45         - Ca nhạc                      

16h00         - Phim hài Việt Nam               

16h15         - Phim Sitcom mắt nai.                    

16h30         -Ký sự: Bên dòng sông mẹ               

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp. (PL mới)                

16h45         -Ca nhạc              

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 5 – Phim Việt Nam)            

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhôn tập 27          

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)                  

18h20         - Cuộc sống thường ngày. ( PL Chiều thứ 2)                 

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế           

          - Dự báo Thời tiết         

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)              

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)               

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc                

20h05         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn                 

20h10         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân                 

20h20         - Phim truyện:  Vẫn cứ thích em  (Tập 5 – Phim Trung Quốc)                  

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h05         - Mục: Thông tin NN              

21h15         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 53.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)               

22h00         - Bản tin cuối ngày.                

22h15         -Chung một cuộc tình tập 29. Phim Việt Nam              

23h00         - Xiếc ảo thuật quốc tế số 3            

23h15         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

THỨ TƯ  21/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 20 . Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 102– Phim HQ)

2h15  -  Sitcom công sở

2h25  - Hộp thư truyền hình.. PL tối 17.11

2h35  - Bắt mạch tình yêu. PL Tối thứ 6

3h00  - Vui khỏe mỗi ngày

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 10 Phim Đài Loan

4h45  - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn .  PL Tối 20.11

4h55  - CM: Đại đoàn kết.PL tối 18.11

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Mục: Tấm lòng nhân ái . Pl tối 18.11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

6h00  - Chào ngày mới

6h30  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

6h40  -  Kết nối 24h. (Phát mới )

7h00  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 53.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

7h45  - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân  PL Tối 20.11

7h50  - Mục: Thông tin NN.  Pl tối 20.11

7h55  - Mục: ATGT. PL Tối 16.11

8h05  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 29. Phim Việt Nam

8h45  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - CM: An ninh Vĩnh Phúc.PL Tối 16.11

10h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 5 – Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

1h20  - Bản tin thể thao (P. mới)

  11h25       - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 10 Phim Đài Loan

12h45         - Phim Sitcom công sở.(PL thứ 3)

          13h00         - Việt Nam quê hương. PL Tối 18.11

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình (PL Thứ 2)

13h10         - Mục: Tấm lòng nhân ái. PL Tối 18.11

13h20         -CM: Cải cách hành chính. Pl tối 18.11

13h30         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 103 – Phim HQ)

14h15         - Vui khỏe mỗi ngày. Pl sáng

14h25         - Ca nhạc

14h35         -Ký sự: Bên dòng sông mẹ .Pl tối 20.11

14h45         -Hành trình văn hóa.  PL 11.11

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h00         - Phim Sitcom công sở. số 139

15h15         - Mục: Tôi yêu Việt Nam PL  18.11

15h20         - Ca nhạc

16h00         - Ước mơ của bé.

16h15         - CM: Đại đoàn kết.PL tối 18.11

16h25         - Phim Sitcom mắt nai.

          - Giới thiệu phim truyện tuần. (PL Thứ 2)

16h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 6 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhộn tập 28

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày ( Phát mới)

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

          - Dự báo Thời tiết

18h55         -Mục: Sống khỏe mỗi ngày

          -Nhạc cắt

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc

20h05         - Mục: Môi trường cuộc sống

20h10         -CM:Quốc phòng Vĩnh Phúc

20h20         - Phim truyện:  Vẫn cứ thích em  (Tập 6 – Phim Trung Quốc)

21h05         - Mục: Ống kính phóng viên.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 54.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h15         -Chung một cuộc tình tập 30. Phim Việt Nam

23h00         -Vui khỏe mõi ngày. Pl sáng

23h10         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h15         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ NĂM  22/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 21. Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Khám phá Vĩnh Phúc .PL 17.11

1h20  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 103– Phim HQ)

2h15  - Mục: Ống kính phóng viên. PL Tối 21.11

2h25  -  Sitcom công sở

2h35  -Nhạc cắt

2h45  - Hộp thư truyền hình-CM: Cải cách hành chính

2h55  -Việt Nam quê hương.PL Tối 18.11

3h05  - Vui khỏe mỗi ngày

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 11 Phim Đài Loan

4h45  -CM: Cải cách hành chính-. PL Tối 18.11

5h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.PL tối 17.11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 –Việt Nam quê hương tôi)

5h45  - Ước mơ của bé. 

6h00  - Chào ngày mới

  6h30         -Vui – khỏe mỗi ngày.

  6h40         -  Kết nối 24h. (Phát mới ) 

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp. (PL Thứ 3)

7h00  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 54.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

7h45  -Mục: Sống khỏe mỗi ngày. PL  21.11

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

7h50  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. PL tối 17.11

7h55  -CM:Quốc phòng Vĩnh Phúc .PL Tối 21.11

8h10  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 30. Phim Việt Nam

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - CM: Khuyến học khuyến tài..Pl tối 17.11

10h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 6 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

1h25  - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 11 Phim Đài Loan

12h45         - Phim Sitcom mắt nai.(PL)

13h00         - Vấn đề hôm nay. PL Tối 19.11

13h10         - Giới thiệu giải trí tổng hợp. PL sáng thứ 3

13h20         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 104 – Phim HQ)

14h15         - Giới thiệu văn bản pháp luật  PL 19.11

14h25         - Vui khỏe mỗi ngày.(PL sáng)

14h35         - CM: Học tập và theo Bác. PL Tối 19.11

14h45         - Bắt mạch tình yêu. Tập 37

15h05         -Du lịch bốn phương: Châu Âu P2

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h15         - Phim Sitcom công sở. số 140

15h30         - Ca nhạc

16h00         - Phim hài Việt Nam

16h15         -Thế giới động vật: hành tinh xanh của chúng ta P4

16h25         - Phim Sitcom mắt nai. 

          - Giới thiệu Việt Nam quê hương

16h35         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 7 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhộn tập 29

18h00         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày. (PL chiều thứ 4)

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

18h55         - Dự báo Thời tiết

- Bản tin thể thao.Pl trưa

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc

20h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h10         - Phim truyện:  Vẫn cứ thích em  (Tập 7 – Phim Trung Quốc)

21h00         - PS: Khuyến nông phát triển làng nghề

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 55.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h15         -Chung một cuộc tình tập 31. Phim Việt Nam

23h00         - Thế giới thời trang số 4.

23h10         -100 khám phá vĩ đại-Sinh học-P1.

23h20         -CM: Hồn Quê

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ SÁU  23/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 22. Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Bi kịch một gia tộc.  (Tập 104 – Phim HQ)

2h15  - CM: Học tập và theo Bác. PL Tối 19.11

2h25  -  Sitcom công sở

2h40  -Hành trình văn hóa.  PL 11.11

2h50  -Việt Nam quê hương. PL CN

3h00  - Mục:Tài chính doanh nghiệp.  PL Tối 19.11

3h05  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 12 Phim Đài Loan

4h45  - Vui khỏe mỗi ngày

4h55  - Vấn đề hôm nay . PL Tối 19.11

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Việt Nam quê hương. PL Tối 18.11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình.

6h00  - Chào ngày mới

6h30  -Vui – khỏe mỗi ngày.

 6h40 -  Kết nối 24h. (Phát mới ) 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h00  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 55.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

7h45  - Mục: Tấm lòng nhân ái. PL Tối 18.11

7h55  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.Pl tói 22.11

8h05  - CM: Đại đoàn kết.PL tối 18.11

8h15  -CM: Cải cách hành chính. Pl tối 18.11

8h25  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 31. Phim Việt Nam

9h10  - Mục: Tôi yêu Việt Nam PL  18.11

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

10h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 7 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

- Giới thiệu phim giờ vàng

          12h00         - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 12 Phim Đài Loan

12h15         - Phim Sitcom mắt nai.(PL thứ 5)

13h00         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân  PL Tối 20.11

13h10         - Việt Nam quê hương. PL Tối CN

13h20         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn .  PL Tối 20.11

13h30         - Phim truyện: Ngược dòng tập 1 Phim Sigapore

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (PL Thứ 2)

14h15         - Vui khỏe mỗi ngày

14h30         -CM: Hồn Quê. PL 22.11

14h40         - Ca nhạc

14h50         - Giới thiệu phim giờ vàng

15h00         - Mục: Thông tin NN.  Pl tối 20.11

15h10         - Phim Sitcom công sở. 141

15h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế .

15h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần

16h00         - Ước mơ của bé.

16h15         -Thế giới động vật: quần đảo Galapagos-thích nghi P4

16h25         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h40         -Ký sự:

16h50         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 8 – Phim Việt Nam)

17h20         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhộn tập 30

18h00         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày ( Phát mới)

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

          - Dự báo Thời tiết

18h55         - Mục: ATGT

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc

20h05         -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389)

20h10         - Phim truyện:  Vẫn cứ thích em  (Tập 8 – Phim Trung Quốc)

21h00         - CM: Pháp luật và đời sống.

21h10         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 56.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h15         -Chung một cuộc tình tập 32. Phim Việt Nam

23h00         -Bắt mạch tình yêu

23h20         - Khám phá thế giới:.  

23h30         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BẢY  24/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 23. Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Ngược dòng tập 1 Phim Sigapore

2h15  -Ký sự: Bên dòng sông mẹ . PL tói 20.11

2h25  -  Sitcom công sở.

2h35  - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân. PL Chiều 20.11

2h45  - Vui khỏe mỗi ngày

3h00  -Ký sự: Pl tối 23.11

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 13 Phim Đài Loan

4h45  -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389). PL Tối 23.11

4h55  - Mục: Thông tin NN. PL Tối 20.11

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Mục: Môi trường cuộc sống PL Tối 21.11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h45  - Ước mơ của bé.

6h00  - Chào ngày mới

6h30  -Vui – khỏe mỗi ngày.  

 6h40 -  Kết nối 24h.  (Phát mới ) 

7h00  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông (Tập 56.  phim Thổ Nhĩ Kỳ)

7h45  - CM: Pháp luật và đời sống.PL Tối 23.11

7h55  - Giới thiệu văn bản pháp luật  PL 19.11

8h05  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN (PL chiều 19.11)

8h15  - Vấn đề hôm nay. PL Tối 23.11

8h20  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 32. Phim Việt Nam

9h15  - Thế giới động vật: Rừng theo mùa-1.  Pl tối 19.11

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - CM: Học tập và theo Bác. PL Tối 19.11

10h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 8 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 13 Phim Đài Loan

12h45         - Phim Sitcom mắt nai.(PL thứ 6)

13h00         - Mục: Môi trường cuộc sống.Pl tối 21.11

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp. (PL Thứ 3)

13h10         -CM:Quốc phòng Vĩnh Phúc .PL Tối 21.11

13h20         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Ngược dòng tập 2 Phim Sigapore

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

14h15         - KHCN: Sức mạnh trái đất-Hành tình hiếm -P4

14h25         - Bắt mạch tình yêu tập 38

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h55         - Phim Sitcom công sở. 142

15h00         -Mục: Sống khỏe mỗi ngày. PL  21.11

15h15         - Ca nhạc

15h45         -Lịch sử thế giới: Vua solomom P4

15h55         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

16h00         - Phim hài Việt Nam: Lê Thấu mua ô  tô

16h15         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h30         - Phóng sự tài liệu:

16h40         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 9 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhộn tập 31

18h00         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

          - Dự báo Thời tiết

18h55         - Bản tin thể thao.Pl trưa

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

-Thời sự Vĩnh Phúc

20h05         -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h10         - CM: Dân số phát triển

20h20         - Phim truyện:  Vẫn cứ thích em  (Tập 9– Phim Trung Quốc)

21h05         - Khám phá Vĩnh Phúc.

21h10         - Phim Sitcom mắt nai.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa (Tập 1.  phim Đài Loan)

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h15         -Chung một cuộc tình tập 33. Phim Việt Nam

23h00         - Tạp chí thể thao: Thể thao quốc tế.

23h10         -Thế giới ẩm thực: Món ăn gia đình của Gordon Ramsay  – P31. 

23h25         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

CHỦ NHẬT   25/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 24. Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Ngược dòng tập 2 Phim Sigapore

2h15  -CM:Quốc phòng Vĩnh Phúc Pl tôi 21.11

2h25  - Mục: Ống kính phóng viên.. Pl tói 21.11

2h30  -  Sitcom công sở

2h40  - Phóng sự tài liệu: PL Chiều 24.11

2h50  - Vui khỏe mỗi ngày

3h05  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 14 Phim Đài Loan

4h45  - Mục: Ống kính phóng viên..PL Tối 21.11

          - Nhạc cắt

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn .  PL Tối 20.11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)

5h45  -Vui – khỏe mỗi ngày.  (10’06)

6h00  - Chào ngày mới

6h30  - Báo chí tuần qua. (Phát mới) 

6h40  -  Kết nối 24h. (Phát mới )

7h00  - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa (Tập 1.  phim Đài Loan)

7h45  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. PL tối 24.11

7h50  -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển. PL tối 24.11

8h00  -Hành trình văn hóa. (Phát mới)

8h15  - CM: Dân số phát triển .Pl tối 24.11

8h25  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 33. Phim Việt Nam

9h10  - Khám phá Vĩnh Phúc – PL tối thứ 7

9h15  - Mục: Thông tin NN.  Pl tối 20.11

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân  PL Tối 20.11

10h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 9 – Phim Việt Nam)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

 11h00        - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

- Giới thiệu phim giờ vàng

          12h00         - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 14 Phim Đài Loan             

12h45         - Phim Sitcom mắt nai.(PL thứ 7)              

13h00         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.Pl tói 22.11         

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (PL Thứ 2)                

13h10         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Ngược dòng tập 3 Phim Sigapore         

14h15         -100 khám phá vĩ đại-Sinh học-P1.PL tối 15/11           

14h25         - Vui khỏe mỗi ngày. Pl sáng           

14h35         - PS: Khuyến nông phát triển làng nghề. Pl tối 22.11            

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp. PL thứ 3)               

14h45         -CM: Hồn Quê. PL 22.11                 

15h00         -Hành trình văn hóa. (Phát lại sáng)          

15h15         - Phim Sitcom công sở. 143             

15h30         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

16h00         - Ước mơ của bé.           

16h15         - Phim Sitcom mắt nai.                    

16h35         -Du lịch bốn phương: New Zealand P2               

16h45         -Ca nhạc              

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 10 – Phim Việt Nam)          

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhôn tập 32          

18h00         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)                 

18h20         - Cuộc sống thường ngày ( Phát mới)                  

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế           

          - Dự báo Thời tiết         

18h55         - Bản tin thể thao.Pl trưa                 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)               

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc                

20h05         - Mục: Tấm lòng nhân ái                  

20h10         - Phim truyện:  Vẫn cứ thích em  (Tập 10 – Phim Trung Quốc)                

21h00         - CM: Tài nguyên và môi trường.              

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h10         - Phim truyện: Những người thợ xẻ. P1. (Phim VN, 40’)                 

22h00         - Bản tin cuối ngày.                

22h15         - Phim truyện: Những người thợ xẻ. P2. (Phim VN, 40’)                 

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)                 

23h00         -Việt Nam quê hương.            

23h10         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử tập 34                

23h20         -Thế giới nghệ thuật: Nghệ thuật nước Pháp-P3.          

23h30         - Lịch sử thế giới: Bí ẩn về sóng thần phần 4.               

23h40         -Ca nhạc              

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

THỨ HAI  26/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 25. Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Ngược dòng tập 3 Phim Sigapore

2h15  - Vui khỏe mỗi ngày

2h25  -Việt Nam quê hương.PL Tối 25.11

2h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. PL Tối 22.11

2h40  -  Sitcom công sở

2h50  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

3h10  - Mục: Ống kính phóng viên. PL Tối 21.11

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 15 Phim Đài Loan

4h45  -Việt Nam quê hương. PL CN

4h55  - PS: Khuyến nông phát triển làng nghề. PL Tối 22.11

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 – Việt Nam quê hương tôi)

5h45  - Ước mơ của bé.

6h00  - Chào ngày mới

6h30  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

  6h40         -  Kết nối 24h. (Phát mới )

7h00  - Phim truyện: Những người thợ xẻ. P1. (Phim VN, 40’) 

7h45  - Giới thiệu văn bản pháp luật (Phát mới)

7h50  -Mục: Sống khỏe mỗi ngày. PL  21.11

8h00  -CM:Quốc phòng Vĩnh Phúc .PL Tối 21.11

          - Giới thiệu phim  

8h10  - Phim truyện: Những người thợ xẻ. P2. (Phim VN, 40’) 

9h00  - CM: Tài nguyên và môi trường.PL tối 25.11

9h10  - Mục: Tấm lòng nhân ái.Pl tối 25.11

9h15  - Phim hài Việt Nam (Phát mới): Kiếp con tằm

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h00)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 10 – Phim Việt Nam)

          - Mục: Tôi yêu Việt Nam. PL 25.11

10h35         -Vui – khỏe mỗi ngày.

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình       - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 18h30)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h25         - Điểm báo trong ngày

          11h30         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 15 Phim Đài Loan

12h45         - Phim Sitcom công sở.(PL CN)

13h00         - CM: Pháp luật và đời sống.PL Tối 23.11

13h10         - Vấn đề hôm nay. PL Tối 23.11

13h20         -Ký sự: Pl tối 23.11

13h30         - Phim truyện: Ngược dòng tập 4 Phim Sigapore

14h15         - Thể thao quốc tế: World Cup dance sports 2018 P4

14h25         - Vui khỏe mỗi ngày

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (Phát mới)

14h35         - Bắt mạch tình yêu. (PLTối thứ 6)

14h50         - Thế giới thời trang .

15h00         - Phim Sitcom công sở. số 144

15h20         -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389). PL Tối 23.11.

15h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần. (Phát mới)

16h00         - Ước mơ của bé.

16h15         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h30         - Thế giới thời trang.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

16h40         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (Phát mới)

16h45         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến  19h45)

17h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 11 – Phim Việt Nam)

          - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhộn tập 33

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhôn tập 5

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày ( Phát mới)

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

          - Dự báo Thời tiết

18h55         - Bản tin thể thao.Pl trưa

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THV

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc

20h05         - CM: An toàn giao thông

20h15         - Phim truyện:  Vẫn cứ thích em  (Tập 11 – Phim Trung Quốc)

21h00         - Mục:Tài chính doanh nghiệp

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h05         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa (Tập 2.  phim Đài Loan)

21h55         - Vấn đề hôm nay

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h15         -Chung một cuộc tình tập 34. Phim Việt Nam

23h00         - Thế giới động vật: Rừng theo mùa-4. 

23h10         - Du lịch bốn phương: Khám phá nước Bỉ P1

23h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BA  27/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 26. Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Ngược dòng tập 4 Phim Sigapore

2h15  - Bắt mạch tình yêu. PL Tối thứ 6

2h45  -  Sitcom công sở

2h55  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam .PL Tối 26.11

3h05  - CM: Pháp luật và đời sống.PL Tối 23.11

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 16 Phim Đài Loan

4h45  - Vui khỏe mỗi ngày

4h55  -CM: Hồn Quê .Pl tói 22.11

 5h05 - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Vấn đề hôm nay. PL Tối 23.11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h45  -Ước mơ của bé.

6h00  - Chào ngày mới

6h30  -Vui – khỏe mỗi ngày.

6h40  -  Kết nối 24h. (Phát mới )

7h00  - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa (Tập 2.  phim Đài Loan)

7h45  - Vấn đề hôm nay. PL Tối 23.11

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h00  - CM: An toàn giao thông . PL Tối 26.11

8h10  - Vấn đề hôm nay. PL Tối 26.11

8h15  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 34. Phim Việt Nam

9h05  -CM: Hồn Quê. PL 22.11

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - PS: Khuyến nông phát triển làng nghề. Pl tối 22.11

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 11 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

 11h25        - Điểm báo trong ngày  

          11h30         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

- Giới thiệu phim giờ vàng               

12h00         - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 16 Phim Đài Loan             

12h45         - Phim Sitcom công sở.(PL thứ 2)              

13h00         - Mục:Tài chính doanh nghiệp. PL tối 26.11.               

13h10         - CM: Dân số phát triển .Pl tối 24.11                  

13h20         -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển. PL tối 24.11           

13h30         - Phim truyện: Ngược dòng tập 5 Phim Sigapore         

14h15         - Thể thao quốc tế: Tượng đài bóng đá-P1          

14h25         - Vui khỏe mỗi ngày.(PL sáng)                  

14h45         - Khám phá thế giới: Biển biến mất. P2              

14h55         - Khám phá Vĩnh Phúc .PL 24.11             

15h00         -Bắt mạch tình yêu tập 39               

15h15         - Phim Sitcom công sở. số 145                            

15h25         - Phóng sự tài liệu: PL Chiều 24.11                     

          - Giới thiệu phim giờ vàng                         

15h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật  PL 26.11                     

15h45         - Ca nhạc                      

16h00         - Phim hài Việt Nam: Lý toét xử kiện                  

16h15         - Phim Sitcom mắt nai.                    

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp. (PL mới)                

16h40         -Ca nhạc              

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 12 – Phim Việt Nam)          

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhôn tập 34          

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)                  

18h20         - Cuộc sống thường ngày. ( PL Chiều thứ 2)                 

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế           

          - Dự báo Thời tiết         

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)              

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)               

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc                

20h05         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn                 

20h10         - CM: An ninh Vĩnh Phúc                

20h20         - Phim truyện:  Vẫn cứ thích em  (Tập 12 – Phim Trung Quốc)                

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h05         - Mục: Thông tin NN              

21h15         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa (Tập 3.  phim Đài Loan)                 

23h00         - Bản tin cuối ngày.                

22h15         -Chung một cuộc tình tập 35. Phim Việt Nam              

23h00         - Xiếc ảo thuật quốc tế số 4            

23h15         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

THỨ TƯ 28/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 27 . Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Ngược dòng tập 5 Phim Sigapore

2h15  -Ký sự: Pl tối 23.11

2h25  -  Sitcom công sở

2h35  -Nhạc cắt

2h45  -Hành trình văn hóa.  PL 25.11

2h55  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử. (PLTối CN)

3h05  - Vui khỏe mỗi ngày

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 17 Phim Đài Loan

4h45  - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn .  PL Tối 27.11

4h55  -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển. PL Tối 24.11

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - CM: Pháp luật và đời sống.. PL Tối 23.11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

6h00  - Chào ngày mới

6h30  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

 6h40 -  Kết nối 24h. (Phát mới ) 

7h00  - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa (Tập 3.  phim Đài Loan)

7h45  - CM: An ninh Vĩnh Phúc.Pl tối 27.11

7h55  - CM: Pháp luật và đời sống.PL Tối 23.11

8h05  - Mục: Thông tin NN Pl tối 27.11

8h10  - CM: Pháp luật và đời sống.PL Tối 23.11

8h20  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 35. Phim Việt Nam

           - Giới thiệu phim truyện tuần

9h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389). PL Tối 23.11.

10h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 12 – Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

 11h20        - Bản tin thể thao (P. mới)

11h25         - Điểm báo trong ngày

          11h30         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 17 Phim Đài Loan

12h45         - Phim Sitcom mắt nai.(PL thứ 3)

13h00         - Mục: Tấm lòng nhân ái.Pl tối 25.11

13h10         - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (PL Thứ 2)

13h20         - CM: Tài nguyên và môi trường.PL tối 25.11

13h30         - Phim truyện: Ngược dòng tập 6 Phim Sigapore

14h15         - Vui khỏe mỗi ngày. Pl sáng

14h25         - Ca nhạc

14h35         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử. (PLTối CN)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h45         - Phim Sitcom công sở. số 128

15h05         - Ca nhạc

16h00         - Ước mơ của bé.

16h15         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h35         -Việt Nam quê hương.PL Tối 25.11

           - Giới thiệu kí sự:

16h40         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 13 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhộn tập 35

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày ( Phát mới)

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

          - Dự báo Thời tiết

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc

20h05         - Mục: Môi trường cuộc sống

20h10         - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc.

20h20         - Phim truyện:  Vẫn cứ thích em  (Tập 13 – Phim Trung Quốc)

21h05         -Mục: Sống khỏe mỗi ngày

21h10         - Ống kính phóng viên

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa (Tập 4.  phim Đài Loan)

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h15         -Chung một cuộc tình tập 36. Phim Việt Nam

23h00         -Vui khỏe mõi ngày Pl sáng

23h10         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h15         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ NĂM  29/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 28 . Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Giới thiệu văn bản pháp luật  PL 26.11

1h20  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Ngược dòng tập 6 Phim Sigapore

2h15  - Ống kính phóng viên. PL Tối 28.11

2h25  -  Sitcom công sở

2h35  -Nhạc cắt

2h45  - CM: Dân số phát triển PL Tối 24.11

2h55  -Thế giới ẩm thực: Món ăn gia đình của Gordon Ramsay  – P31.  PL Tối 24.11

3h05  - Vui khỏe mỗi ngày

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 18 Phim Đài Loan

4h45  - Phóng sự tài liệu: PL Chiều 24.11

5h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Khám phá Vĩnh Phúc .PL 24.11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 –Việt Nam quê hương tôi)

5h45  - Ước mơ của bé. 

6h00  - Chào ngày mới

  6h30         -Vui – khỏe mỗi ngày.

  6h40         -  Kết nối 24h. (Phát mới ) 

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp. (PL Thứ 3)

7h00  - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa (Tập 4.  phim Đài Loan)

7h45  -Mục: Sống khỏe mỗi ngày. PL Tối 28.11

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

7h50  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. PL Tối 28.11

7h55  - CM: Dân số phát triển .Pl tối 24.11

8h10  - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc.PL 28.11

8h20  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 36. Phim Việt Nam

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. PL tối 24.11

10h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 13 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 18 Phim Đài Loan

12h45         - Phim Sitcom mắt nai.(PL)

13h00         - CM: An toàn giao thông . PL Tối 26.11

13h10         - Giới thiệu giải trí tổng hợp. PL sáng thứ 3

13h20         - Vấn đề hôm nay. PL Tối 26.11

13h30         - Phim truyện: Ngược dòng tập 7 Phim Sigapore

14h15         - Ca nhạc

14h25         - Vui khỏe mỗi ngày.(PL sáng)

14h35         - Mục:Tài chính doanh nghiệp. PL tối 26.11.

14h45         - Bắt mạch tình yêu. Tập 40

15h05         - Du lịch bốn phương: Châu Âu P4.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h15         - Phim Sitcom công sở. số 147

15h30         - Ca nhạc

16h00         - Phim hài Việt Nam: Một chuyến nghe nhìn

16h30         -Thế giới động vật: hành tinh xanh của chúng ta P5

16h40         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h50         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 14 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhộn tập 36

18h00         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày. (PL chiều thứ 4)

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

18h55         - Dự báo Thời tiết

- Bản tin thể thao (Pl trưa)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc

20h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h10         - Phim truyện:  Vẫn cứ thích em  (Tập 14 – Phim Trung Quốc)

21h00         - CM: CN và thương mại

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa (Tập 5.  phim Đài Loan)

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h15         -Chung một cuộc tình tập 37. Phim Việt Nam

23h00         - Thế giới thời trang số 5.

23h10         -100 khám phá vĩ đại-Sinh học-P1.

23h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ SÁU  30/11/2018

0h00  - Phim truyện: Oan trái tình đời tập 29. Phim Việt Nam

0h45  - Chào ngày mới phát lại hôm trước

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Ngược dòng tập 7 Phim Sigapore

2h15  -Hành trình văn hóa.  PL 25.11

2h25  -  Sitcom công sở

2h40  - CM: Tài nguyên và môi trường.. PL 25.11

2h50  -Việt Nam quê hương. PL CN

3h00  - Vấn đề hôm nay . PL Tối 26.11

3h05  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 19 Phim Đài Loan

4h45  - Vui khỏe mỗi ngày

4h55  - Mục: Tấm lòng nhân ái PL 25.11

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  -Việt Nam quê hương.PL Tối 25.11

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình.

6h00  - Chào ngày mới

6h30  -Vui – khỏe mỗi ngày.

 6h40 -  Kết nối 24h. (Phát mới ) 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h00  - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa (Tập 5.  phim Đài Loan)

7h45  - Mục: Tấm lòng nhân ái.Pl tối 25.11

7h55  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.Pl tói 29.11

8h05  - Mục: Tôi yêu Việt Nam. PL 25.11

8h15  - CM: CN và thương mại . PL Tối 29.11

8h25  - Phim truyện: Chung một cuộc tình tập 37. Phim Việt Nam

9h10  - CM: Tài nguyên và môi trường.PL tối 25.11

9h15  - Nhạc cắt

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Cuộc sống thường ngày (PL hôm trước)

9h50  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

10h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 14 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

- Giới thiệu phim giờ vàng

          12h00         - Phim truyện: Bí mật của người vợ tập 19 Phim Đài Loan

12h15         - Phim Sitcom mắt nai.(PL thứ 5)

13h00         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.Pl tối 27.11

13h10         - Việt Nam quê hương. PL Tối CN

13h20         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn .  PL Tối 27.11

13h30         - Phim truyện: Ngược dòng tập 8 Phim Sigapore

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (PL Thứ 2)

14h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế .

14h15         - Vui khỏe mỗi ngày

14h40         - Ca nhạc

14h50         - Giới thiệu phim giờ vàng

15h00         - Mục: Thông tin NN Pl tối 27.11

15h10         - Phim Sitcom công sở. 148

15h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần

16h00         - Ước mơ của bé.

16h15         -Thế giới động vật: quần đảo Galapagos-thích nghi P5

16h25         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h40         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (Tập 15 – Phim Việt Nam)

17h20         - Dành cho thiếu nhi: Khu rừng vui nhôn tập 37

18h00         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày ( Phát mới)

18h40         - Thời sự trong nước+quốc tế

          - Dự báo Thời tiết

18h55         - Mục: ATGT

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         -Thời sự Vĩnh Phúc

20h05         -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389)

20h10         - PS: Chăm sóc NCT tại cộng đồng.

20h20         - Phim truyện:  Vẫn cứ thích em  (Tập 15 – Phim Trung Quốc)

21h05         - CM: Quốc phòng quân khu II

21h15         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa (Tập 6.  phim Đài Loan)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

22h00         - Bản tin cuối ngày. 

22h15         - Phim truyện: Tìm lại cuộc đời (Tập 1 -  phim Hàn Quốc)

23h00         -CM: Những con đường mang tên danh nhân

23h00         -Bắt mạch tình yêu tập 12

23h30         - Khám phá thế giới:

23h40         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

 Xem phản hồi

 
Tin khác