LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÁNG 3 NĂM 2017 (27/02/2017 16:00)

Xem lịch phát sóng ngày:

 

THỨ TƯ  1/3/2017

0h00  - Phim truyện: Yêu trong thù hận (Tập 28 - Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Thiên nhiên kỳ thú (P.7)- Tối 27.2

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 2,3 - Phim HQ)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.2/2017.-Tối 28.2

3h20  - Ca nhạc

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: Công nghiệp và thương mại.-Tối 28.2

4h10  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 9 – Phim VN)

5h00  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế -Tối 28.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h45  - P/s: Đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.-Tối 28.2

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

7h00  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 32 - Phim HQ)

7h45  - CM: Công nghiệp và thương mại -Tối 28.2

8h00  - Phim truyện: Lửa tình (Tập 30 - Phim TháiLan)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

8h45  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.2/2017. -Tối 28.2

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -Ký sự:Tây Thiên – nơi dừng chân của những người hành hương(T.5)-Tối 24.2

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

10h00         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 46 -  Phim HQ)

10h45         - Khám phá thế giới: Khoa học nơi tận cùng trái đất (P.1)-Tối 24.2

11h00         - Vấn đề hôm nay -Tối 24.2

11h05         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới ẩm thực: Vào bếp cùng siêu đầu bếp Gordon Ramsay –p18

12h05         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 9 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM: An toàn giao thông.- Tối 26.2

13h15         - TG nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật – Rothko (P3,Tối 26.2)

13h30         - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 4,5 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h05         - Lịch sử thế giới: Fidel Castro (P.4) – Tối 26.2

15h20         - Thế giới thời trang: T 11.2016

15h35         - Tin vắn

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện:Yêu trong thù hận (Tập 28 - Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h25         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 47 -  Phim HQ)

18h10         - Cuộc sống thường ngày.

18h20         -Ca nhạc

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Nhà nông làm giàu 

20h25         -Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - P/s: Vĩnh Phúc phát triển hạ tầng giao thông.

20h35         -Ps TGT: Khu đô thị Nam Vĩnh Yên-nơi ở lý tưởng cho mọi gia đình.

20h40         -CM: Nông thôn Vĩnh Phúc: Nông dân với phong trào xây dựng NTM

          -Nhạc cắt Gốm Hương Canh

20h55         -CM: Đất và người Vĩnh Phúc

21h10         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 33 - Phim HQ)

21h55         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lửa tình (Tập 31, tập cuối - Phim TháiLan)

23h20         - Nhìn ra tỉnh bạn

23h35         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  2/3/2017

0h00  - Phim truyện: Yêu trong thù hận (Tập 29 - Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.2/2017- Tối 7.2

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 4,5 - Phim HQ)

3h05  -CM: Nông thôn Vĩnh Phúc: Nông dân với phong trào XD NTM – Tối 1.3

3h20  -CM: Đất và người Vĩnh Phúc - Tối 1.3

3h35  -Ca nhạc

3h50  - Tin vắn

3h55  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

4h10  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 10 – Phim VN)

5h00  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục:Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt Mùa vàng

6h40  - Mục: Nhà nông làm giàu

6h45  - P/s: Vĩnh Phúc phát triển hạ tầng giao thông.- Tối 1.3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

7h00  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 33 - Phim HQ)

7h45  -CM: Nông thôn Vĩnh Phúc: Nông dân với phong trào XD NTM – Tối 1.3

8h00  - Nhìn ra tỉnh bạn

8h15  - Phim truyện: Lửa tình (Tập 31, tập cuối - Phim TháiLan)

9h00  -CM: Đất và người Vĩnh Phúc - Tối 1.3

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -CM: Tài nguyên và môi trường - Tối 25.2

10h00         - TG ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc - Thịt hoang dã và nấm – P2-Tối 25.2

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

10h15         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 25.2

10h30         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 47 -  Phim HQ)

11h20         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Du lịch bốn phương: Thụy sỹ (P1)

12h05         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 10 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM: An ninh Vĩnh Phúc.- Tối 27.2

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

13h15         -Câu chuyện trong tháng- Tối 27.2

13h30         - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 6,7 - Phim HQ)

15h00         - Thế giới động vật: Thiên nhiên kỳ thú (P.7)- Tối 27.2

          -Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

15h15         - Tin vắn

15h20         -Ca nhạc

15h50         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Yêu trong thù hận (Tập 29 - Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 48 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Thiên nhiên kỳ thú (P.5)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - P/s: Tuyên truyền pháp luật trong học sinh sinh viên.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h35         -Trang địa phương.

20h55         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 34 - Phim HQ)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P1.

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 1 - Phim Đài Loan)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 1 – T.3/2017.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         -Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  3/3/2017

0h00  - Phim truyện: Yêu trong thù hận (Tập 30, tập cuối - Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P1.- Tối 2.3

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 6,7 - Phim HQ)

3h05  - P/s: Vĩnh Phúc phát triển hạ tầng giao thông.- Tối 1.3

3h15  -Trang địa phương.- Tối 2.3

3h35  -Ca nhạc

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 1 – T.3/2017. – Tối 2.3

4h10  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 11 – Phim VN)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

          -Nhạc cắt Sông quê

6h40  - P/s: Tuyên truyền pháp luật trong học sinh, sinh viên.-Tối 2.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 34 - Phim HQ)

7h35  -Trang địa phương.- Tối 2.3

7h55  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 1 - Phim Đài Loan)

8h40  - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P1.- Tối 2.3

8h55  - Thế giới thời trang: Số 1 – T.3/2017. – Tối 2.3

9h10  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -CM: An toàn giao thông.- Tối 26.2

10h00         - Lịch sử thế giới: Fidel Castro (P.4) – Tối 26.2

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 48 -  Phim HQ)

11h00         - TG nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật – Rothko (P3,Tối 26.2)

11h15         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

12h05         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 11 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Công nghiệp và thương mại- Tối 28.2

13h15         - P/s: Đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Tối 28.2

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 8,9 - Phim HQ)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - Thế giới động vật: Vùng Caucasus hoang dã (P.1)

15h30         - Tin vắn

15h35         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Yêu trong thù hận (Tập 30, tập cuối - Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         -Ca nhạc

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 49 -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1-T.10.2016

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - CM:Xây dựng Đảng

20h35         - Mục: ATGT

20h40         -Vấn đề hôm nay:

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h50         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 35 - Phim HQ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Phụ nữ Việt

21h55         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 2 - Phim Đài Loan)

23h20         - Khám phá thế giới: Khoa học nơi tận cùng trái đất (P.2)

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  4/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 1- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 1 – T.3/2017. – Tối 2.3

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 8,9 - Phim HQ)

3h05  - Khám phá thế giới: Khoa học nơi tận cùng trái đất (P.2)-Tối 3.3

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM:Xây dựng Đảng.- Tối 3.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P1.- Tối 2.3

4h10  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 12 – Phim VN)

5h00  -Vấn đề hôm nay -Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40  - Mục: ATGT

6h45  - CM:Xây dựng Đảng.- Tối 3.3

7h00  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h15  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 35 - Phim HQ)

8h00  - Khám phá thế giới: Khoa học nơi tận cùng trái đất (P.2)-Tối 3.3

8h15  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 2 - Phim Đài Loan)

9h00  -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -Câu chuyện trong tháng- Tối 27.2

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Du lịch bốn phương: Du lịch Australia ( P4) – Tối 27.2

10h15         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 49 -  Phim HQ)

11h00         -CM: An ninh Vĩnh Phúc.- Tối 27.2

11h15         - Thế giới động vật: Thiên nhiên kỳ thú (P.7)- Tối 27.2

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Lịch sử thế giới: Vua Solomon (P.1)

12h05         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 12 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM: Nông thôn Vĩnh Phúc: Nông dân với phong trào XD NTM – Tối 1.3

13h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2-T.11.2016

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 10,11 - Phim HQ)

15h00         - P/s: Vĩnh Phúc phát triển hạ tầng giao thông.- Tối 1.3

15h10         - Thế giới nghệ thuật: Nghệ thuật nước Mỹ (P2)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h25         - Tin vắn

15h30         -CM: Đất và người Vĩnh Phúc - Tối 1.3

15h45         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 1- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 50 -  Phim HQ)

18h35         -KH&CN: Câu chuyện toán học – Các thiên tài phương Đông – P1

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Nhà nông làm giàu

          -Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         -CM: Toàn dân PCCC: Đảm bảo an toàn PCCC mùa lễ hội

20h45         -Phim tài liệu: Cụ Huỳnh Thúc Kháng trước vận nước ngàn cân treo sợi tóc (T.2)

          -Nhạc cắt Sông quê

21h00         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 36 - Phim HQ)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Thế giới ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc –Bánh mỳP1

22h05         - Cuộc sống xanh.

22h10         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 3 - Phim Đài Loan)

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   5/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 2- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Khoa học nơi tận cùng trái đất (P.2)-Tối 3.3

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 10,11 - Phim HQ)

3h05  - Thế giới ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc – Bánh mỳ– p1-Tối 4.3

3h20  -Phim tài liệu: Cụ Huỳnh Thúc Kháng trước vận nước ngàn cân treo sợi tóc (T.2) –Tối 4.3

3h35  -CM: Toàn dân PCCC: Đảm bảo AT PCCC mùa lễ hội –Tối 4.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 4.3

4h10  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 13 – Phim VN)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Nhà nông làm giàu

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h40  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

6h45  -CM: Toàn dân PCCC: Đảm bảo AT PCCC mùa lễ hội –Tối 4.3

7h00  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 36 - Phim HQ)

7h45  - Thế giới ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc – Bánh mỳ– p1-Tối 4.3

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

8h00  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 3 - Phim Đài Loan)

8h45  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h50  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 4.3

9h05  -Phim tài liệu: Cụ Huỳnh Thúc Kháng trước vận nước ngàn cân treo sợi tóc (T.2) –Tối 4.3

9h20  -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.- Tối 28.2

9h55  - CM: Công nghiệp và thương mại.- Tối 28.2

10h10         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.2/2017. - Tối 28.2

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 50 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Khám phá thế giới: Sa mạc xương trắng (P1)

12h05         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 13 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -Trang địa phương.- Tối 2.3

13h15         - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P1.- Tối 2.3

13h30         - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 12,13 - Phim HQ)

15h05         - P/s: Tuyên truyền pháp luật trong học sinh, sinh viên.-Tối 2.3

15h15         - Tin vắn

15h20         - Du lịch bốn phương: Iceland (P1)

15h35         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 2 - Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h25         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 51 -  Phim HQ)

18h10         - Tôi yêu Việt nam

18h15         -Ca nhạc

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

20h25         -Ống kính phóng viên.

20h30         -CM: Lý luận và cuộc sống

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h45         -CM: Thú y với chăn nuôi: Chiến dịch tiêm phòng GSGC đợt 1.2017

21h00         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 37 - Phim HQ)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.1)

22h05         -Ca nhạc:

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 4 - Phim Đài Loan)

23h20         - Thế giới nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật – Rothko – p4

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   6/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 3- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật – Rothko -p4,tối 5.3

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 12,13 - Phim HQ)

3h05  - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.1,Tối 5.3)

3h20  - Thế giới ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc – Bánh mỳ– p1-Tối 4.3

3h35  -CM:Thú y với chăn nuôi:Chiến dịch tiêm phòng GSGC đợt 1.2017-Tối.5.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 4.3

4h10  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 14 – Phim VN)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         -Ống kính phóng viên.- Tối 5.3

6h40  -CM: Lý luận và cuộc sống – Tối 5.3

6h55  - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.1,Tối 5.3)

7h10  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 37 - Phim HQ)

7h55  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h05  - Thế giới nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật – Rothko -p4,tối 5.3

8h20  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 4 - Phim Đài Loan)

9h05  -CM:Thú y với chăn nuôi:Chiến dịch tiêm phòng GSGC đợt 1.2017-Tối.5.3

9h20  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Vĩnh Phúc phát triển hạ tầng giao thông.- Tối 1.3

9h55  -CM: Nông thôn Vĩnh Phúc: Nông dân với phong trào XD NTM – Tối 1.3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h15         - Nhìn ra tỉnh bạn– Tối 1.3

10h30         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 51 -  Phim HQ)

11h15         -CM: Đất và người Vĩnh Phúc - Tối 1.3

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang: T 8.2016

12h05         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 14 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM:Xây dựng Đảng.- Tối 3.3

13h15         - Khám phá thế giới: Khoa học nơi tận cùng trái đất (P.2)-Tối 3.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 14,15 - Phim HQ)

15h00         - Nhà nông làm giàu (Tối thứ 7)

15h05         - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

15h20         - Tin vắn

15h25         - Vấn đề hôm nay - Tối 3.3

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 3- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 52 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT:Dance sport vô địch châu Âu 2016 – P1

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay:

20h30         -CM:Thanh niên Vĩnh Phúc.

          -Nhạc cắt Sông quê

20h45         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 38 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim (mới)

21h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h35         - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P1)

21h50         -Ca nhạc:

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 5 - Phim Đài Loan)

23h20         - Thế giới động vật: Thiên nhiên kỳ thú (P.4)

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   7/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 4- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.1,Tối 5.3)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 14,15 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Thế giới nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật – Rothko -p4,tối 5.3

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P1)- Tối 6.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới động vật: Thiên nhiên kỳ thú (P.4)- Tối 6.3

4h10  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 15 – Phim VN)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN

6h35  - Vấn đề hôm nay

          -Nhạc cắt Đại bảo tháp Mandala:

6h45  -CM:Thanh niên Vĩnh Phúc.- Tối 6.3

7h00  - Thế giới động vật: Thiên nhiên kỳ thú (P.4)- Tối 6.3

7h15  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 38 - Phim HQ)

8h00  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P1)- Tối 6.3

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h20  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 5 - Phim Đài Loan)

9h05  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -Trang địa phương.- Tối 2.3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - Thế giới thời trang: Số 1 – T.3/2017. – Tối 2.3

10h15         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 52 -  Phim HQ)

11h00         - P/s: Tuyên truyền pháp luật trong học sinh, sinh viên.-Tối 2.3

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên:

11h15         - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P1.- Tối 2.3

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Tạp chí thể thao: Bóng đá nghệ thuật freestyle– P5

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 15 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM: Toàn dân PCCC: Đảm bảo AT PCCC mùa lễ hội –Tối 4.3

13h15         - Nhìn ra tỉnh bạn

13h30         - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 16,17 - Phim HQ)

15h00         - Thế giới ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc – Bánh mỳ– p1-Tối 4.3

15h15         - Tin vắn

15h20         -Phim tài liệu: Cụ Huỳnh Thúc Kháng trước vận nước ngàn cân treo sợi tóc (T.2) –Tối 4.3

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 4- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 53 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới:Hành tinh băng giá- (P5)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - P/s: Đời sống nữ công nhân trong các khu công nghiệp.

20h35         - CM: Bạn nhà nông: Chăm sóc bưởi trên đất đồi.

20h50         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 39 - Phim HQ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.3/2017

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 6 - Phim Đài Loan)

23h25         -CM:Thú y với chăn nuôi:Chiến dịch tiêm phòng GSGC đợt 1.2017-Tối.5.3

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  8/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 5- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Thiên nhiên kỳ thú (P.4)- Tối 6.3

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 16,17 - Phim HQ)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.3/2017- Tối 7.3

3h20  -CM:Thanh niên Vĩnh Phúc.- Tối 6.3

3h35  -CM: Lý luận và cuộc sống – Tối 5.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P1)- Tối 6.3

4h10  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 16 – Phim VN)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên.

6h45  - P/s: Đời sống nữ công nhân trong các khu công nghiệp.- Tối 7.3

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

6h55  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 39 - Phim HQ)

7h40  - CM: Bạn nhà nông: Chăm sóc bưởi trên đất đồi.-Tối 7.3

7h55  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 6 - Phim Đài Loan)

8h40  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.3/2017- Tối 7.3

8h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM:Xây dựng Đảng.- Tối 3.3

10h00         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 53 -  Phim HQ)

10h45         - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

11h00         - Khám phá thế giới: Khoa học nơi tận cùng trái đất (P.2)-Tối 3.3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h15         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới ẩm thực: Vào bếp cùng siêu đầu bếp Gordon Ramsay –p19

          12h05         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 16 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -Ống kính phóng viên.- Tối 5.3

13h15         -CM: Lý luận và cuộc sống – Tối 5.3

13h30         - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 18,19 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h05         - Thế giới thời trang: T 11.2016

15h20         - Tin vắn

15h25         -CM:Thú y với chăn nuôi:Chiến dịch tiêm phòng GSGC đợt 1.2017-Tối.5.3

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 5- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 54 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h35         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h25         -P/s: Vai trò của phụ nữ trong đời sống hiện đại.

20h35         - Nhà nông làm giàu 

20h40         -CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc

          -Giới thiệu Ký sự

20h55         -CM: Sức khỏe cho mọi người: Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng y học cổ truyền.

21h10         -Tác phẩm mới.

21h20         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 40 - Phim HQ)

22h05         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

22h10         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 7 - Phim Đài Loan)

23h20         - Nhìn ra tỉnh bạn

23h35         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  9/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 6- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.3/2017- Tối 7.3

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 18,19 - Phim HQ)

3h05  - Thế giới động vật: Thiên nhiên kỳ thú (P.4)- Tối 6.3

3h20  - CM: Bạn nhà nông: Chăm sóc bưởi trên đất đồi.-Tối 7.3

3h35  - P/s: Đời sống nữ công nhân trong các khu công nghiệp.- Tối 7.3

3h50  - Tin vắn

3h55  -Tác phẩm mới. Tối 8.3

4h10  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 17 – Phim VN)

5h00  - Nhà nông làm giàu – Tối Thứ 4

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  -Mục: Môi trường và Cuộc sống

6h40  - Nhà nông làm giàu

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

6h50  -P/s: Vai trò của phụ nữ trong đời sống hiện đại.- Tối 8.3

7h00  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 40 - Phim HQ)

7h45  -CM: Sức khỏe cho mọi người: Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng y học cổ truyền.- Tối 8.3

8h00  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h15  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 7 - Phim Đài Loan)

9h00  -CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc -Tối 8.3

9h15  -Tác phẩm mới. -Tối 8.3

          -Nhạc cắt

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -Phim tài liệu: Cụ Huỳnh Thúc Kháng trước vận nước ngàn cân treo sợi tóc (T.2) –Tối 4.3

10h00         -CM: Toàn dân PCCC: Đảm bảo AT PCCC mùa lễ hội –Tối 4.3

10h15         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 4.3

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

          -Nhạc cắt

10h30         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 54 -  Phim HQ)

11h20         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Du lịch bốn phương: Thụy sỹ (P2)

12h05         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 17 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM:Thanh niên Vĩnh Phúc.- Tối 6.3

13h15         - Thế giới động vật: Thiên nhiên kỳ thú (P.5)- Tối 13.2

13h30         - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 20,21 - Phim HQ)

15h00         - Vấn đề hôm nay:- Tối 6.3

15h05         - Tin vắn

15h10         - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P1)- Tối 6.3

15h25         -Ca nhạc

15h50         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 6- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 55 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Thiên nhiên kỳ thú (P.6)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h25         - P/s:Sự cần thiết của việc khám sàng lọc sau sinh.

20h35         -CM: CCBVĩnh Phúc: Hội CCB Yên Lạc đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h50         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 41 - Phim HQ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

21h40         - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P2

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 8 - Phim Đài Loan)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 2 – T.3/2017.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  10/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 7- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P2.- Tối 9.3

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 20,21 - Phim HQ)

3h05  - P/s: Đời sống nữ công nhân trong các khu công nghiệp.- Tối 7.3

3h15  -CM: Sức khỏe cho mọi người: Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng y học cổ truyền.- Tối 8.3

3h35  -CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc -Tối 8.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 2 – T.3/2017. – Tối 9.3

4h10  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 18 – Phim VN)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  - P/s:Sự cần thiết của việc khám sàng lọc sau sinh.- Tối 9.3

6h50  -CM: CCBVĩnh Phúc: Hội CCB Yên Lạc đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.- Tối 9.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h05  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 41 - Phim HQ)

7h50  -CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.2

8h05  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 8 - Phim Đài Loan)

8h50  - Thế giới thời trang: Số 2 – T.3/2017. – Tối 9.3

9h05  - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P2.- Tối 9.3

9h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -CM:Thú y với chăn nuôi:Chiến dịch tiêm phòng GSGC đợt 1.2017-Tối.5.3

10h00         -CM: Lý luận và cuộc sống – Tối 5.3

10h15         - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.1,Tối 5.3)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h30         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 55 -  Phim HQ)

11h15         - Thế giới nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật – Rothko -p4,tối 5.3

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

12h05         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 18 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Bạn nhà nông: Chăm sóc bưởi trên đất đồi.-Tối 7.3

13h15         - P/s: Đời sống nữ công nhân trong các khu công nghiệp.- Tối 7.3

13h30         - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 22,23 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - Thế giới động vật: Vùng Caucasus hoang dã (P.2)

15h30         - Tin vắn

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 7- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         - Ca nhạc.

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 56 -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2-T.10.2016

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay.

20h25         - Mục: ATGT

20h30         -CM: Tài nguyên và môi trường.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h45         -CM: Dư địa chí

21h00         -Ký sự: Vĩnh Yên – Thành phố tôi yêu (T.2)

21h10         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 42 - Phim HQ)

21h55         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

22h00         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.1)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

22h15         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 9 - Phim Đài Loan)

23h20         - Phụ nữ Việt

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  11/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 8- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 2 – T.3/2017. – Tối 9.3

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 22,23 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.1, tối 10.3)

3h20  -Ký sự: Vĩnh Yên – Thành phố tôi yêu (T.2) –Tối 10.3

3h35  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P2.- Tối 9.3

4h10  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 19 – Phim VN)

5h00  -Vấn đề hôm nay -Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40  - Mục: ATGT

6h45  -CM: Tài nguyên và môi trường.-Tối 10.3

7h00  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h15  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 42 - Phim HQ)

8h00  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.1, tối 10.3)

8h15  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 9 - Phim Đài Loan)

9h00  -CM: Dư địa chí -Tối 10.3

9h15  -Ký sự: Vĩnh Yên – Thành phố tôi yêu (T.2) –Tối 10.3

          - Nhạc cắt

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -CM:Thanh niên Vĩnh Phúc.- Tối 6.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P1)- Tối 6.3

10h15         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 56 -  Phim HQ)

11h00         - Thế giới động vật: Thiên nhiên kỳ thú (P.4)- Tối 6.3

11h15         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Lịch sử thế giới: Vua Solomon (P.2)

12h05         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 19 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -Trang địa phương.- Tối 2.3

13h15         -P/s: Vai trò của phụ nữ trong đời sống hiện đại.- Tối 8.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 24,25 - Phim HQ)

15h00         - Thế giới nghệ thuật: Nghệ thuật nước Mỹ (P3)

15h15         -CM: Sức khỏe cho mọi người: Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng y học cổ truyền.- Tối 8.3

15h30         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3-T.11.2016

15h45         - Tin vắn

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 8- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 57 -  Phim HQ)

18h25         -KH&CN: Câu chuyện toán học – Các thiên tài phương Đông – P2

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Nhà nông làm giàu

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         -CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.

          -Giới thiệu ký sự

20h50         -Phóng sự tài liệu:

21h05         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 43 - Phim HQ)

21h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h55         - Thế giới ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc- Bánh mỳ,p2

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

22h10         - Cuộc sống xanh.

22h15         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 10 - Phim Đài Loan)

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   12/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 9- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.1, tối 10.3)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 24,25 - Phim HQ)

3h05  - Thế giới ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc – Bánh mỳ– p2-Tối 11.3

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  -CM: Tài nguyên và môi trường.-Tối 10.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 11.3

4h10  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 20, tập cuối – Phim VN)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Nhà nông làm giàu

6h40  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h45  - Thế giới ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc – Bánh mỳ– p2-Tối 11.3

7h00  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 43 - Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h50  -CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.-Tối 11.3

8h05  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h10  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 10 - Phim Đài Loan)

9h00  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 11.3

9h15  -Phóng sự tài liệu: -Tối 11.3

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Đời sống nữ công nhân trong các khu công nghiệp.- Tối 7.3

9h55  - CM: Bạn nhà nông: Chăm sóc bưởi trên đất đồi.-Tối 7.3

10h10         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.3/2017- Tối 7.3

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 57 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Khám phá thế giới: Sa mạc xương trắng (P2)

12h05         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 20, tập cuối – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM: CCBVĩnh Phúc: Hội CCB Yên Lạc đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.- Tối 9.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - P/s:Sự cần thiết của việc khám sàng lọc sau sinh.- Tối 9.3

13h30         - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 26,27 - Phim HQ)

15h00         - Du lịch bốn phương: Iceland (P2)

15h15         - Tin vắn

15h20         - Thế giới thời trang: Số 2 – T.3/2017. – Tối 9.3

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 9- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 58 -  Phim HQ)

18h35         - Tôi yêu Việt Nam

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         -Mục: Tấm lòng nhân ái.

20h25         -CM: Lao động và công đoàn: Hoạt động CĐ huyện Bình Xuyên

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 44 - Phim HQ)

21h05         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h10         - TG nghệ thuật: Báu vật bị thất lạc của Leonardo da Vinci (P1)

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

21h35         - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.2)

21h50         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 11 - Phim Đài Loan)

23h20         -CM: Tài nguyên và môi trường.-Tối 10.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   13/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 10- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc – Bánh mỳ– p2-Tối 11.3

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 26,27 - Phim HQ)

3h05  - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.1,Tối 12.3)

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  -CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.-Tối 11.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 11.3

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 1 – Phim VN)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         -CM: Lao động và công đoàn: Hoạt động CĐ huyện Bình Xuyên-Tối 12.3

6h50  - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.1,Tối 12.3)

7h05  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 44 - Phim HQ)

7h55  - Mục: Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h05  - TG nghệ thuật: Báu vật bị thất lạc của Leonardo da Vinci (P1,tối 12.3)

8h20  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 11 - Phim Đài Loan)

9h05  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -P/s: Vai trò của phụ nữ trong đời sống hiện đại.- Tối 8.3

9h55  -CM: Sức khỏe cho mọi người: Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng y học cổ truyền.- Tối 8.3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h15         -CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc -Tối 8.3

10h30         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 58 -  Phim HQ)

11h15         -Tác phẩm mới. -Tối 8.3

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang: T 8.2016

          12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 1 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM: Tài nguyên và môi trường.-Tối 10.3

13h15         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.1, tối 10.3)

          -Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

13h30         - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 28,29, tập cuối - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Nhà nông làm giàu (Tối thứ 7)

15h10         - Vấn đề hôm nay - Tối 10.3

15h15         - Tin vắn

15h20         -CM: Dư địa chí -Tối 10.3

15h35         -Ký sự: Vĩnh Yên – Thành phố tôi yêu (T.2) –Tối 10.3

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 10- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 59 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT:Dance sport vô địch châu Âu 2016 – P.2

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         -Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

20h30         -Ps: Tây Thiên sau 1 năm trở thành Di tích cấp quốc gia đặc biệt.(Đài Tam Đảo t/h)

20h40         -CM: NN-NT&ND: Đảm bảo nước tưới vụ Xuân.

20h55         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 45 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P2)

          - Giới thiệu phim (mới)

21h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 12 - Phim Đài Loan)

23h20         - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống.(P.1)

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   14/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 11- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.1,Tối 12.3)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Manh mối cuối cùng (Tập 28,29, tập cuối - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.1,tối 13.3)

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P2)- Tối 13.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - TG nghệ thuật: Báu vật bị thất lạc của Leonardo da Vinci (P1,tối 12.3)

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 2 – Phim VN)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN

6h35  - Vấn đề hôm nay.

6h40  -Ps: Tây Thiên sau 1 năm trở thành Di tích cấp quốc gia đặc biệt.(Đài Tam Đảo t/h) –Tối 13.3

6h50  -CM: NN-NT&ND: Đảm bảo nước tưới vụ Xuân.-Tối 13.3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

7h10  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 45 - Phim HQ)

7h55  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P2)- Tối 13.3

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h10  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 12 - Phim Đài Loan)

9h00  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s:Sự cần thiết của việc khám sàng lọc sau sinh.- Tối 9.3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         -CM: CCBVĩnh Phúc: Hội CCB Yên Lạc đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.- Tối 9.3

10h15         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 59 -  Phim HQ)

11h00         - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P2.- Tối 9.3

11h15         - Thế giới thời trang: Số 2 – T.3/2017. – Tối 9.3

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Tạp chí thể thao: Bóng đá nghệ thuật freestyle– P2

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 2 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.-Tối 11.3

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h15         - Thế giới ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc – Bánh mỳ– p2-Tối 11.3

13h30         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 1,2 - Phim HQ)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn

15h20         -Phóng sự tài liệu: -Tối 11.3

15h35         - Tin vắn

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 11- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 60 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới:Hành tinh băng giá- (P6)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - P/s: Chống xe quá tải cần có giải pháp đồng bộ.

20h35         -CM: Khuyến học khuyến tài

          -Nhạc cắt Đại bảo tháp Mandala

20h50         -CM: Tuổi cao gương sáng: NCT Yên Lạc xây dựng nếp sống VH mới

21h05         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 46 - Phim HQ)

21h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h55         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.3/2017

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h10         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 13 - Phim Đài Loan)

23h20         -CM: Lao động và công đoàn: Hoạt động CĐ huyện Bình Xuyên-Tối 12.3

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  15/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 12- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.1,tối 13.3)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 1,2 - Phim HQ)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.3/2017- Tối 14.3

3h20  -CM: NN-NT&ND: Đảm bảo nước tưới vụ Xuân.-Tối 13.3

3h35  -Ps: Tây Thiên sau 1 năm trở thành Di tích cấp quốc gia đặc biệt.(Đài Tam Đảo t/h) –Tối 13.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P2)- Tối 13.3

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 3 – Phim VN)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  - P/s: Chống xe quá tải cần có giải pháp đồng bộ.- Tối 14.3

6h50  -CM: Tuổi cao gương sáng: NCT Yên Lạc xây dựng nếp sống VH mới- Tối 14.3

          -Nhạc cắt Sông quê

7h05  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 46 - Phim HQ)

7h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.3/2017- Tối 14.3

8h05  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 13 - Phim Đài Loan)

8h50  -CM: Khuyến học khuyến tài- Tối 14.3

9h05  -Ký sự: Vĩnh Yên – Thành phố tôi yêu (T.2) –Tối 10.3

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -CM: Tài nguyên và môi trường.-Tối 10.3

10h00         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 60 -  Phim HQ)

10h45         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.1, tối 10.3)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h00         -CM: Dư địa chí -Tối 10.3

11h15         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới ẩm thực: Vào bếp cùng siêu đầu bếp Gordon Ramsay –p20

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 3 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - TG nghệ thuật: Báu vật bị thất lạc của Leonardo da Vinci (P1,tối 12.3)

13h15         -CM: Lao động và công đoàn: Hoạt động CĐ huyện Bình Xuyên-Tối 12.3

13h30         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 3,4 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h05         - Thế giới thời trang: T 11.2016

15h20         - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.1,Tối 12.3)

15h35         - Tin vắn

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 12- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 61 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h35         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt sông quê.

20h25         - Mục: Nhà nông làm giàu 

20h30         - P/s: Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.

20h40         -Ps TGT: Khu đô thị Nam Vĩnh Yên-nơi ở lý tưởng cho mọi gia đình.

20h45         -CM: Giáo dục và Đào tạo: VP nâng cao chất lượng giáo dục.

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên

21h00         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 47 - Phim HQ)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Nhìn ra tỉnh bạn

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 14 - Phim Đài Loan)

23h20         -CM: NN-NT&ND: Đảm bảo nước tưới vụ Xuân.-Tối 13.3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

23h40         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  16/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 13- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.3/2017- Tối 14.3

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 3,4 - Phim HQ)

3h05  -CM: Khuyến học khuyến tài- Tối 14.3

3h20  -CM: Tuổi cao gương sáng: NCT Yên Lạc xây dựng nếp sống VH mới- Tối 14.3

3h35  - P/s: Chống xe quá tải cần có giải pháp đồng bộ.- Tối 14.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 4 – Phim VN)

5h00  - Nhà nông làm giàu – Tối Thứ 4

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

6h40  - Mục: Nhà nông làm giàu

6h45  - P/s: Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.- Tối 15.3

6h55  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 47 - Phim HQ)

7h40  -CM: Giáo dục và Đào tạo:VP nâng cao chất lượng giáo dục-Tối 15.3

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

7h55  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h10  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 14 - Phim Đài Loan)

8h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -Phóng sự tài liệu: -Tối 11.3

10h00         -CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.-Tối 11.3

10h15         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 11.3

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

10h30         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 61 -  Phim HQ)

11h20         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Du lịch bốn phương: Thụy sỹ (P3)

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 4 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM: NN-NT&ND: Đảm bảo nước tưới vụ Xuân.-Tối 13.3

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h15         -Ps: Tây Thiên sau 1 năm trở thành Di tích cấp quốc gia đặc biệt.(Đài Tam Đảo t/h) –Tối 13.3

13h25         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 5,6 - Phim HQ)

15h00         - Vấn đề hôm nay.- Tối 13.3

15h05         - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P2)- Tối 13.3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

15h20         - Tin vắn

15h25         -Ca nhạc

15h50         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 13- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h25         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 62 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Thiên nhiên kỳ thú (P.7)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h30         - P/s: Tạo sự chuyển biến trong công tác cán bộ.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h40         -CM: An ninh Vĩnh Phúc

20h55         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 48 - Phim HQ)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P.3

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 15 - Phim Đài Loan)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 2 – T.3/2017.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  17/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 14- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P3.- Tối 16.3

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 5,6 - Phim HQ)

3h05  -Ký sự: Vĩnh Yên – Thành phố tôi yêu (T.2) –Tối 10.3

3h20  - Nhìn ra tỉnh bạn.-Tối T.4

3h35  -CM: Giáo dục và Đào tạo:VP nâng cao chất lượng giáo dục-Tối 15.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 3 – T.3/2017. – Tối 16.3

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 5 – Phim VN)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  - P/s: Tạo sự chuyển biến trong công tác cán bộ.- Tối 16.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 48 - Phim HQ)

7h35  -CM: An ninh Vĩnh Phúc- Tối 16.3

7h50  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 15 - Phim Đài Loan)

8h35  - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P3.- Tối 16.3

8h50  - Thế giới thời trang: Số 3 – T.3/2017. – Tối 16.3

9h05  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -CM: Lao động và công đoàn: Hoạt động CĐ huyện Bình Xuyên-Tối 12.3

10h00         - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.1,Tối 12.3)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 62 -  Phim HQ)

11h00         - TG nghệ thuật: Báu vật bị thất lạc của Leonardo da Vinci (P1,tối 12.3)

11h15         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

 

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 5 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM: Khuyến học khuyến tài- Tối 14.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - P/s: Chống xe quá tải cần có giải pháp đồng bộ.- Tối 14.3

13h30         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 7,8 - Phim HQ)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - Thế giới động vật: Vùng Caucasus hoang dã (P.3)

15h30         - Tin vắn

15h35         -CM: Tuổi cao gương sáng: NCT Yên Lạc xây dựng nếp sống VH mới- Tối 14.3

15h50         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 14- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         - Ca nhạc.

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 63 -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3-T.10.2016

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay

20h25         - Mục: ATGT

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h35         -CM: Hộp thư truyền hình.

20h50         -CM: Văn học nghệ thuật

21h05         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 49 - Phim HQ)

          - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Phụ nữ Việt

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 16 - Phim Đài Loan)

23h20         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.2)

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  18/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 15- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 3 – T.3/2017. – Tối 16.3

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 7,8 - Phim HQ)

3h05  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.2, Tối 17.3)

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  -CM: An ninh Vĩnh Phúc- Tối 16.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P3.- Tối 16.3

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 6 – Phim VN)

5h00  -Vấn đề hôm nay -Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h45  - Mục: ATGT

6h50  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h05  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 49 - Phim HQ)

7h50  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.2, Tối 17.3)

8h05  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 16 - Phim Đài Loan)

8h50  -CM: Hộp thư truyền hình.- Tối 17.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h05  -CM: Văn học nghệ thuật.- Tối 17.3

          - Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên.

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -CM: NN-NT&ND: Đảm bảo nước tưới vụ Xuân.-Tối 13.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P2)- Tối 13.3

10h15         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 63 -  Phim HQ)

11h00         -Ps: Tây Thiên sau 1 năm trở thành Di tích cấp quốc gia đặc biệt.(Đài Tam Đảo t/h) –Tối 13.3

11h10         - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.1,tối 13.3)

          -Nhạc cắt

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Lịch sử thế giới: Vua Solomon (P.3)

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 6 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -Trang địa phương.- Tối 2.3

13h15         - P/s: Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.- Tối 15.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 9,10 - Phim HQ)

15h00         - Thế giới nghệ thuật: Nghệ thuật nước Mỹ (P4)

15h15         -CM: Giáo dục và Đào tạo:VP nâng cao chất lượng giáo dục-Tối 15.3

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h30         - Tin vắn

15h35         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4-T.11.2016

15h50         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 15- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 64 -  Phim HQ)

18h25         -KH&CN: Câu chuyện toán học – Các thiên tài phương Đông – P3

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Nhà nông làm giàu

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

20h30         -CM: Kq vận động Ngày vì người nghèo và xây nhà ĐĐK

          -Giới thiệu ký sự

20h45         -Phim tài liệu:

21h00         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 50 - Phim HQ)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Thế giới ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc –Trứng và pho mát,  (P.1)

22h05         - Cuộc sống xanh.

22h10         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 17 - Phim Đài Loan)

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   19/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 16- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.2, Tối 17.3)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 9,10 - Phim HQ)

3h05  - Thế giới ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc –Trứng và pho mát,  (P.1) -Tối 18.3

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  -CM: Văn học nghệ thuật.- Tối 17.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 18.3

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 7 – Phim VN)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Nhà nông làm giàu

6h40  - Mục:Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h45  - Thế giới ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc –Trứng và pho mát,  (P.1) -Tối 18.3

7h00  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 50 - Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h50  -CM: Kq vận động Ngày vì người nghèo và xây nhà ĐĐK-Tối 18.3

8h05  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h10  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 17 - Phim Đài Loan)

9h00  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 18.3

9h15  -Phim tài liệu: -Tối 18.3

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Chống xe quá tải cần có giải pháp đồng bộ.- Tối 14.3

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

9h55  -CM: Khuyến học khuyến tài- Tối 14.3

10h10         -CM: Tuổi cao gương sáng: NCT Yên Lạc xây dựng nếp sống VH mới- Tối 14.3

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 64 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Khám phá thế giới: Sa mạc xương trắng (P3)

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập7 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM: An ninh Vĩnh Phúc- Tối 16.3

13h15         - P/s: Tạo sự chuyển biến trong công tác cán bộ.- Tối 16.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 11,12 - Phim HQ)

15h00         - Du lịch bốn phương: Iceland (P3)

15h15         - Tin vắn

15h20         - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P3.- Tối 16.3

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 16- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc.

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 65 -  Phim HQ)

18h25         - Tôi yêu Việt Nam

18h30         - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

20h25         -CM: VP học tập TGĐĐHCM: Thanh niên VP làm theo lời Bác.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 51 - Phim HQ)

21h25         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h30         - TG nghệ thuật: Báu vật bị thất lạc của Leonardo da Vinci (P2)

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

21h45         - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.3)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 18 - Phim Đài Loan)

23h20         -CM: Văn học nghệ thuật.- Tối 17.3

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   20/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 17- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - TG nghệ thuật: Báu vật bị thất lạc của Leonardo da Vinci (P2,tối 19.3)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 11,12 - Phim HQ)

3h05  - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.3,Tối 19.3)

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Thế giới ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc –Trứng và pho mát,  (P.1) -Tối 18.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 18.3

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 8 – Phim VN)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         -CM: VP học tập TGĐĐHCM: Thanh niên VP làm theo lời Bác.-Tối 19.3

6h50  - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.3,Tối 19.3)

7h05  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 51 - Phim HQ)

7h55  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h05  - TG nghệ thuật: Báu vật bị thất lạc của Leonardo da Vinci (P2,tối 19.3)

8h20  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 18 - Phim Đài Loan)

9h05  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.- Tối 15.3

9h55  -CM: Giáo dục và Đào tạo:VP nâng cao chất lượng giáo dục-Tối 15.3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h15         - Nhìn ra tỉnh bạn – Tối 15.3

10h30         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 65 -  Phim HQ)

11h15         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang: T 8.2016

          12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 8 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.2, Tối 17.3)

13h15         -CM: Hộp thư truyền hình.- Tối 17.3

13h30         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 13,14 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Nhà nông làm giàu (Tối thứ 7)

15h05         - Tin vắn

15h10         - Vấn đề hôm nay – Tối 17.3

15h15         -CM: Văn học nghệ thuật.- Tối 17.3

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 17- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 66 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT:Dance sport vô địch châu Âu 2016 – P3

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h30         -CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.

20h45         -Ký sự: Nét văn hóa đặc sắc của người dân tộc Sán Dìu ở VP (T.2)

20h55         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 52 - Phim HQ)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P3)

          - Giới thiệu phim (mới)

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 19 - Phim Đài Loan)

23h20         - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.2)

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   21/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 18- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.3,Tối 19.3)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 13,14 - Phim HQ)

3h05  - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.2,tối 20.3)

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P3)- Tối 20.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - TG nghệ thuật: Báu vật bị thất lạc của Leonardo da Vinci (P2,tối 19.3)

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 9 – Phim VN)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN

6h35  - Vấn đề hôm nay.

6h40  -CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.- Tối 20.3

6h55  - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.2,tối 20.3)

7h10  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 52 - Phim HQ)

7h55  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P3)- Tối 20.3

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h10  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 19 - Phim Đài Loan)

8h55  -Ký sự: Nét văn hóa đặc sắc của người dân tộc Sán Dìu ở VP (T.2)-Tối 20.3

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Tạo sự chuyển biến trong công tác cán bộ.- Tối 16.3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         -CM: An ninh Vĩnh Phúc- Tối 16.3

10h15         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 66 -  Phim HQ)

11h00         - Thế giới thời trang: Số 3 – T.3/2017. – Tối 16.3

11h15         - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P3.- Tối 16.3

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Tạp chí thể thao: Bóng đá nghệ thuật freestyle– P3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 9 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM: Kq vận động Ngày vì người nghèo và xây nhà ĐĐK-Tối 18.3

13h15         - Nhìn ra tỉnh bạn

13h30         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 15,16 - Phim HQ)

15h00         - Cuộc sống xanh. - Tối 18.3

15h05         - Tin vắn

15h10         - Thế giới ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc –Trứng và pho mát,  (P.1) -Tối 18.3

15h25         -Phim tài liệu: -Tối 18.3

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 18- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 67 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới:Hành tinh băng giá- (P7)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - P/s: Tuổi trẻ Vĩnh Phúc tự tin lập nghiệp.

20h35         -CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

20h50         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 53 - Phim HQ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

21h45         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.3/2017

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 20 - Phim Đài Loan)

23h20         -CM: VP học tập TGĐĐHCM: Thanh niên VP làm theo lời Bác.-Tối 19.3

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  22/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 19- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.2,tối 20.3)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 15,16 - Phim HQ)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.3/2017- Tối 21.3

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  -CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.- Tối 20.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P3)- Tối 20.3

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 10 – Phim VN)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  - P/s: Tuổi trẻ Vĩnh Phúc tự tin lập nghiệp.- Tối 21.3

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

6h50  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 53 - Phim HQ)

7h40  -CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc- Tối 21.3

7h55  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 20 - Phim Đài Loan)

8h00  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.3/2017- Tối 21.3

8h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -CM: Hộp thư truyền hình.- Tối 17.3

10h00         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 67 -  Phim HQ)

10h45         -CM: Văn học nghệ thuật.- Tối 17.3

11h00         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.2, Tối 17.3)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h15         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới ẩm thực: Vào bếp cùng siêu đầu bếp Gordon Ramsay –p21

          12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 10 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM: VP học tập TGĐĐHCM: Thanh niên VP làm theo lời Bác.-Tối 19.3

13h15         - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.3,Tối 19.3)

13h30         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 17,18 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h05         - Thế giới thời trang: T 11.2016

15h20         - Tin vắn

15h25         - TG nghệ thuật: Báu vật bị thất lạc của Leonardo da Vinci (P2,tối 19.3)

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 19- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 68 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h35         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

          -Nhạc cắt

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h25         -P/s: Khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản từ xây dựng nông thôn mới.

20h35         - Nhà nông làm giàu 

20h40         -CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua yêu nước.

          -Giới thiệu ký sự.

20h55         -CM: Hồn quê

21h10         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 54 - Phim HQ)

21h55         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 21 - Phim Đài Loan)

23h20         - Nhìn ra tỉnh bạn

23h35         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  23/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 20- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.3/2017- Tối 21.3

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 17,18 - Phim HQ)

3h05  - P/s: Tuổi trẻ Vĩnh Phúc tự tin lập nghiệp.- Tối 21.3

3h20  -CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.- Tối 20.3

3h35  -Ký sự: Nét văn hóa đặc sắc của người dân tộc Sán Dìu ở VP (T.2)-Tối 20.3

          -Nhạc cắt

3h50  - Tin vắn

3h55  -CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc- Tối 21.3

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 11 – Phim VN)

5h00  - Nhà nông làm giàu – Tối Thứ 4

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  -Mục: Môi trường và Cuộc sống

6h40  - Nhà nông làm giàu

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

6h50  -P/s: Khắc phục nợ đọng XD cơ bản từ xây dựng NTM -Tối 22.3.

7h00  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 54 - Phim HQ)

7h45  -CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua yêu nước.- Tối 22.3

8h00  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h15  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 21 - Phim Đài Loan)

9h00  -CM: Hồn quê.- Tối 22.3

9h15  -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -Phim tài liệu: -Tối 18.3

10h00         -CM: Kq vận động Ngày vì người nghèo và xây nhà ĐĐK-Tối 18.3

10h15         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 18.3

10h30         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 68 -  Phim HQ)

          -Nhạc cắt

11h20         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Du lịch bốn phương: Thụy sỹ (P4)

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 11 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.- Tối 20.3

13h15         -Ký sự: Nét văn hóa đặc sắc của người dân tộc Sán Dìu ở VP (T.2)-Tối 20.3

13h30         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 19,20 - Phim HQ)

15h00         - Vấn đề hôm nay:- Tối 20.3

15h05         - Tin vắn

15h10         - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.2,tối 20.3)

15h25         -Ca nhạc

15h50         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 20- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 69 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Thiên nhiên kỳ thú (P.8)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h25         - P/s:Thanh niên VP viết tiếp truyền thống Đoàn TNCSHCM.

20h35         -CM: Pháp luật và đời sống: Tư pháp hướng về cơ sở.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h50         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 55 - Phim HQ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          -Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

21h40         - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P.4

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 22 - Phim Đài Loan)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 4 – T.3/2017.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  24/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 21- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P4.- Tối 23.3

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 19,20 - Phim HQ)

3h05  -CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc- Tối 21.3

3h20  -CM: Hồn quê.- Tối 22.3

3h35  -CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua yêu nước.- Tối 22.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 4 – T.3/2017. – Tối 23.3

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 12 – Phim VN)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  - P/s:Thanh niên VP viết tiếp truyền thống Đoàn TNCSHCM.-Tối 23.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 55 - Phim HQ)

7h35  -CM: Pháp luật và đời sống: Tư pháp hướng về cơ sở.-Tối 23.3

7h50  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 22 - Phim Đài Loan)

8h35  - Thế giới thời trang: Số 4 – T.3/2017. – Tối 23.3

8h50  - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P4.- Tối 23.3

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -CM: VP học tập TGĐĐHCM: Thanh niên VP làm theo lời Bác.-Tối 19.3

10h00         - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.3,Tối 19.3)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 69 -  Phim HQ)

11h00         - TG nghệ thuật: Báu vật bị thất lạc của Leonardo da Vinci (P2,tối 19.3)

11h15         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 12 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc- Tối 21.3

13h15         - P/s: Tuổi trẻ Vĩnh Phúc tự tin lập nghiệp.- Tối 21.3

13h30         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 21,22 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - Thế giới động vật: Dưới bầu trời bao la (P.1)

15h30         - Tin vắn

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 21- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         - Ca nhạc.

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 70 -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4-T.10.2016

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay.

20h25         - Mục: ATGT

20h30         -CM: Dân số và phát triển.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h45         -Ký sự: Vĩnh Phúc những dấu địa linh.

20h55         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 56 - Phim HQ)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.3)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

22h00         - Phụ nữ Việt

22h15         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 23 - Phim Đài Loan)

23h20         -CM: Hồn quê.- Tối 22.3

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  25/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 22- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 4 – T.3/2017. – Tối 23.3

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 21,22 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P3, Tối 24.3)

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  -CM: Pháp luật và đời sống: Tư pháp hướng về cơ sở.-Tối 23.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P4.- Tối 23.3

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 13 – Phim VN)

5h00  -Vấn đề hôm nay -Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40  - Mục: ATGT

6h45  -CM: Dân số và phát triển.- Tối 24.3

7h00  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h15  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 56 - Phim HQ)

8h00  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P3, Tối 24.3)

8h15  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 23 - Phim Đài Loan)

9h00  -Ký sự: Vĩnh Phúc những dấu địa linh.- Tối 24.3

9h10  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.- Tối 20.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P3)- Tối 20.3

10h15         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 70 -  Phim HQ)

11h00         - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.2,tối 20.3)

          -Nhạc cắt

11h15         -Ký sự: Nét văn hóa đặc sắc của người dân tộc Sán Dìu ở VP (T.2)-Tối 20.3

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Lịch sử thế giới: Vua Solomon (P.4)

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 13 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -Trang địa phương.- Tối 2.3

13h15         -P/s: Khắc phục nợ đọng XD cơ bản từ xây dựng NTM -Tối 22.3.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 23,24 - Phim HQ)

15h00         - Thế giới nghệ thuật: Nghệ thuật nước Đức (P1)

15h15         -CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua yêu nước.- Tối 22.3

15h30         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1-T.12.2016

15h45         - Tin vắn

15h50         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 22- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 71 -  Phim HQ)

18h25         -KH&CN: Câu chuyện toán học – Các thiên tài phương Đông – P4

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống 

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

20h30         -Mục: Nhà nông làm giàu

20h35         -CM: Tài nguyên và môi trường.

          -Giới thiệu ký sự

20h50         -Phóng sự tài liệu:

21h05         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 57 - Phim HQ)

21h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h55         - Thế giới ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc –Trứng và pho mát,  (P.2)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

22h10         - Cuộc sống xanh.

22h15         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 24 - Phim Đài Loan)

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   26/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 23- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P3, Tối 24.3)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 23,24 - Phim HQ)

3h05  - Thế giới ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc –Trứng và pho mát,  (P.2)- Tối 25.3

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - P/s:Thanh niên VP viết tiếp truyền thống Đoàn TNCSHCM.-Tối 23.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 25.3

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 14 – Phim VN)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Nhà nông làm giàu

6h40  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h45  - Thế giới ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc –Trứng và pho mát,  (P.2)- Tối 25.3

7h00  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 57 - Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h50  -CM: Tài nguyên và môi trường.- Tối 25.3

8h05  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h10  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 24 - Phim Đài Loan)

9h00  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 25.3

9h15  -Phóng sự tài liệu: -Tối 25.3

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Tuổi trẻ Vĩnh Phúc tự tin lập nghiệp.- Tối 21.3

9h55  -CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc- Tối 21.3

10h10         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.3/2017- Tối 21.3

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 71 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Khám phá thế giới: Sa mạc xương trắng (P4)

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 14 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM: Pháp luật và đời sống: Tư pháp hướng về cơ sở.-Tối 23.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - P/s:Thanh niên VP viết tiếp truyền thống Đoàn TNCSHCM.-Tối 23.3

13h30         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 25,26 - Phim HQ)

15h00         - Du lịch bốn phương: Iceland (P4)

15h15         - Tin vắn

15h20         - Thế giới thời trang: Số 4 – T.3/2017. – Tối 23.3

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 23- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 72 -  Phim HQ)

18h25         - Tôi yêu Việt Nam

18h30         -Ca nhạc

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         -Mục: Tấm lòng nhân ái.

20h25         -CM: An toàn giao thông

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 58, tập cuối - Phim HQ)

21h25         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h30         - TG nghệ thuật: Báu vật bị thất lạc của Leonardo da Vinci (P3)

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

21h45         - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.4)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 25 - Phim Đài Loan)

23h20         - P/s:Thanh niên VP viết tiếp truyền thống Đoàn TNCSHCM.-Tối 23.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   27/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 24- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - TG nghệ thuật: Báu vật bị thất lạc của Leonardo da Vinci (P3,tối 26.3)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 25,26 - Phim HQ)

3h05  - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.4,Tối 26.3)

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  -Ký sự: Vĩnh Phúc những dấu địa linh.- Tối 24.3

3h35  - Thế giới ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc –Trứng và pho mát,  (P.2)- Tối 25.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 25.3

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 15 – Phim VN)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         -CM: An toàn giao thông- Tối 26.3

6h50  - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.4,Tối 26.3)

7h05  - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 58, tập cuối - Phim HQ)

7h55  - Mục: Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h05  - TG nghệ thuật: Báu vật bị thất lạc của Leonardo da Vinci (P3,tối 26.3)

8h20  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 25 - Phim Đài Loan)

9h05  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -P/s: Khắc phục nợ đọng XD cơ bản từ xây dựng NTM -Tối 22.3.

9h55  -CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua yêu nước.- Tối 22.3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h15         - Nhìn ra tỉnh bạn – Tối 22.3

10h30         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 72 -  Phim HQ)

11h15         -CM: Hồn quê.- Tối 22.3

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang: T 8.2016

          12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 15 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM: Dân số và phát triển.- Tối 24.3

13h15         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P3, Tối 24.3)

          -Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

13h30         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 27,28, tập cuối - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Nhà nông làm giàu (Tối thứ 7)

15h10         - Vấn đề hôm nay - Tối 24.3

15h15         - Tin vắn

15h20         -Ký sự: Vĩnh Phúc những dấu địa linh.- Tối 24.3

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 24- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 73 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT:Dance sport vô địch châu Âu 2016 – P4

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         -Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

20h30         -CM: An ninh Vĩnh Phúc.

20h45         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 1 - Phim Đài Loan)

21h30         - Bản tin thể thao (PL trưa)

21h35         - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P4)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

21h50         - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.3)

          - Giới thiệu phim (mới)

22h10         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 26 - Phim Đài Loan)

23h20         -CM: An toàn giao thông- Tối 26.3

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   28/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 25- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.4,Tối 26.3)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 27,28, tập cuối - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.3,tối 27.3)

3h20  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P4)- Tối 27.3

3h35  -CM: Tài nguyên và môi trường.- Tối 25.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - TG nghệ thuật: Báu vật bị thất lạc của Leonardo da Vinci (P3,tối 26.3)

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 16 – Phim VN)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN

6h35  - Vấn đề hôm nay.

6h40  -CM: An ninh Vĩnh Phúc.- Tối 27.3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

7h00  - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 1 - Phim Đài Loan)

7h45  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P4)- Tối 27.3

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h00  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 26 - Phim Đài Loan)

8h45  - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.3,tối 27.3)

9h00  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s:Thanh niên VP viết tiếp truyền thống Đoàn TNCSHCM.-Tối 23.3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         -CM: Pháp luật và đời sống: Tư pháp hướng về cơ sở.-Tối 23.3

10h15         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 73 -  Phim HQ)

11h00         - KH &CN: Siêu xe MV Agusta – P4.- Tối 23.3

11h15         - Thế giới thời trang: Số 4 – T.3/2017. – Tối 23.3

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Tạp chí thể thao: Bóng đá nghệ thuật freestyle– P4

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 16 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM: Tài nguyên và môi trường.- Tối 25.3

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h15         - Thế giới ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc –Trứng và pho mát,  (P.2)- Tối 25.3

13h30         - Phim truyện: Hoán đổi thân xác (Tập 1,2 - Phim HQ)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn

          -Nhạc cắt

15h20         - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

15h25         - Tin vắn

15h30         -Phóng sự tài liệu: -Tối 25.3

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 25- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 74 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới: Hành tinh băng giá- (P8)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên

20h30         - P/s: Công tác đo đạc bản đồ đất đai tỉnh Vĩnh Phúc.

20h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 2 - Phim Đài Loan)

21h25         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h30         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.3/2017

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

21h50         -CM: An toàn giao thông- PL Tối 26.3

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 27 - Phim Đài Loan)

23h20         -CM: Tài nguyên và môi trường.- PLTối 25.3

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  29/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 26- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.3,tối 27.3)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Hoán đổi thân xác (Tập 1,2 - Phim HQ)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.3/2017- Tối 28.3

3h20  -CM: An toàn giao thông- Tối 26.3

3h35  -CM: Tài nguyên và môi trường.- Tối 25.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P4)- Tối 27.3

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 17 – Phim VN)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  - P/s: Công tác đo đạc bản đồ đất đai tỉnh Vĩnh Phúc.- Tối 28.3

          -Nhạc cắt Sông quê

6h50  - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 2 - Phim Đài Loan)

7h35  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.3/2017- Tối 28.3

7h50  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 27 - Phim Đài Loan)

8h35  -CM: Tài nguyên và môi trường.- PLTối 25.3

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -CM: Dân số và phát triển.- Tối 24.3

10h00         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 74 -  Phim HQ)

10h45         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P3, Tối 24.3)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h00         -Ký sự: Vĩnh Phúc những dấu địa linh.- Tối 24.3

11h10         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới ẩm thực: Vào bếp cùng siêu đầu bếp Gordon Ramsay –p22

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 17 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - TG nghệ thuật: Báu vật bị thất lạc của Leonardo da Vinci (P3,tối 26.3)

13h15         -CM: An toàn giao thông- Tối 26.3

13h30         - Phim truyện: Hoán đổi thân xác (Tập 3,4 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h05         - Thế giới thời trang: T 11.2016

15h20         - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.4,Tối 26.3)

15h35         - Tin vắn

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 26- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 75 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h35         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt sông quê.

20h25         - Mục: Nhà nông làm giàu 

20h30         - P/s: Vệ sinh môi trường Vĩnh Phúc.

20h40         -CM: Công nghiệp và thương mại

20h55         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 3 - Phim Đài Loan)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - Nhìn ra tỉnh bạn

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 28 - Phim Đài Loan)

23h20         - P/s: Công tác đo đạc bản đồ đất đai tỉnh Vĩnh Phúc.- Tối 28.3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  30/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 27- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.3/2017- Tối 28.3

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Hoán đổi thân xác (Tập 3,4 - Phim HQ)

3h05  - P/s: Công tác đo đạc bản đồ đất đai tỉnh Vĩnh Phúc.- Tối 28.3

3h20  -CM: Công nghiệp và thương mại- Tối 29.3

3h35  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P4)- Tối 27.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 18 – Phim VN)

5h00  - Nhà nông làm giàu – Tối Thứ 4

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

6h40  - Mục: Nhà nông làm giàu

6h45  - P/s: Vệ sinh môi trường Vĩnh Phúc.- Tối 29.3

6h55  - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 3 - Phim Đài Loan)

7h40  -CM: Công nghiệp và thương mại- Tối 29.3

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

8h00  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h15  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 28 - Phim Đài Loan)

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -CM: Tài nguyên và môi trường.- Tối 25.3

10h00         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 25.3

10h15         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 75 -  Phim HQ)

11h00         - Thế giới ẩm thực: Bí quyết nấu ăn của Raymond Blanc –Trứng và pho mát,  (P.2)- Tối 25.3

          -Nhạc cắt

11h20         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Du lịch bốn phương: Hy Lạp (P1)

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 18– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM: An ninh Vĩnh Phúc.- Tối 27.3

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h15         - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.3,tối 27.3)

13h30         - Phim truyện: Hoán đổi thân xác (Tập 5,6 - Phim HQ)

15h00         - Vấn đề hôm nay.- Tối 27.3

15h05         - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P4)- Tối 27.3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

15h20         - Tin vắn

15h25         -Ca nhạc

15h50         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 27- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 76 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống (P.1)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h25         - P/s: Ngành GD&ĐT chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

20h35         -CM: Cung ứng sử dụng điện

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h50         -CM: Câu chuyện trong tháng

21h05         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 4 - Phim Đài Loan)

21h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h55         - KH &CN:

22h10         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 29 - Phim Đài Loan)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 5 – T.3/2017.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  31/3/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 28- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: -Tối 30.3

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Hoán đổi thân xác (Tập 5,6 - Phim HQ)

3h05  - P/s: Ngành GD&ĐT chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017.- Tối 30.3

3h20  -CM: An ninh Vĩnh Phúc.- Tối 27.3

3h35  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 5 – T.3/2017. – Tối 30.3

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 19 – Phim VN)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  -CM: Câu chuyện trong tháng- Tối 30.3

6h55  - P/s: Ngành GD&ĐT chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017.- Tối 30.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h05  - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 4 - Phim Đài Loan)

7h50  -CM: Cung ứng sử dụng điện- Tối 30.3

8h05  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 29 - Phim Đài Loan)

8h50  - KH &CN: -Tối 30.3

9h05  - Thế giới thời trang: Số 5 – T.3/2017. – Tối 30.3

9h20  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -CM: An toàn giao thông- Tối 26.3

10h00         - Lịch sử thế giới: Cổ Cách, vương quốc đã mất của Tây Tạng (P.4,Tối 26.3)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 76 -  Phim HQ)

11h00         - TG nghệ thuật: Báu vật bị thất lạc của Leonardo da Vinci (P3,tối 26.3)

11h15         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

 

          12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 19 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM: An toàn giao thông- PL Tối 26.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - P/s: Công tác đo đạc bản đồ đất đai tỉnh Vĩnh Phúc.- Tối 28.3

13h30         - Phim truyện: Hoán đổi thân xác (Tập 7,8 - Phim HQ)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - Thế giới động vật: Dưới bầu trời bao la (P.2)

15h30         - Tin vắn

15h35         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 28- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         - Ca nhạc.

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 77 -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1-T.11.2016

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay

20h25         - Mục: ATGT

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h35         -CM: Vì người nghèo: Huyện Tam Dương với công tác giảm nghèo.

20h50         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 5 - Phim Đài Loan)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Phụ nữ Việt

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

21h55         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P4)

22h10         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 30 - Phim Đài Loan)

23h20         -CM: Công nghiệp và thương mại- PL Tối 29.3

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai .



Xem phản hồi

 
Tin khác