LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÁNG 3 NĂM 2019 (27/02/2019 15:54)

Xem lịch phát sóng ngày:

THỨ SÁU  1/3/2019

0h00  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao tập 24.

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 72 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h. PL hôm trước

2h35  - Cuộc sống thường ngày

2h55  - Nhạc cắt

3h40  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 11 – Phim Việt Nam)

4h45  - Vấn đề hôm nay

4h50  -Việt Nam quê hương .

5h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Yoga)

5h40  - Mục: ATGT (PL 22.2)

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: Vòng xoáy thần tốc – T1 (13’52)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 149 (14,35)

6h40  -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở.  150 (14’35)

7h15    -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389).

7h20  - CM: VH&GĐ.

7h30  - Dành cho thiếu nhi:

7h45  - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 137 (14,35)

          - Giới thiệu phim truyện tuần

8h00  -CM: Hồn quê .

          -Nhạc cắt

8h40  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 9 – Phim Thái Lan)

11h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

11h00         - Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày (Phát lại)

 11h30        - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

          -Vui khỏe mỗi ngày số 96

          12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 11 – Phim Việt Nam)

12h45         -Việt Nam quê hương .

13h10         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 73 – Phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình.

14h15         - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 37 (9’31)

14h25         - CM: Pháp luật và đời sống. 

14h35         - Phim Sitcom công sở.  số 173 (17’23)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h50         - Nhạc cắt

15h00         - Mục: Môi trường và Cuộc sống .

15h05         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển .

15h10         - Ca nhạc

15h55         - Khám phá Vĩnh Phúc.

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h10         - Ước mơ của bé Tập 11 (14’19)

16h20         - Phim Sitcom mắt nai.  Số 75 (15’17’’)

16h35         - CM: CN&TM.

16h45         - Mục: Tấm lòng nhân ái.(PL 24.2)

16h50         - CM: Hồn quê .

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 10 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Ấu trùng tinh nghịch  T11– 13’52)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h50         - Vấn đề hôm nay (Phát mới)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu

 dùng.(389)

20h10         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (Tập 61. –Phim Trung Quốc)

21h00         - Mục: ATGT

21h05         -CM: Quốc phòng quân khu II

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân (Tập 26.  phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

22h00         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc.

22h10         - Phim Sitcom công sở. PL Chiều 1.3

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 11 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bản tin thể thao

23h20         - Bắt mạch tình yêu. Tập 15  (27’59)

23h50         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BẢY  2/2/2019

0h00  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao tập 25.

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 73 – Phim Ấn Độ)

2h15  -Mục:Tài chính doanh nghiệp.

2h20  - Cuộc sống thường ngày.

2h40  - Vấn đề hôm nay .

2h45  - Phim Sitcom mắt nai.  Số 18

3h00  - CM: Pháp luật và đời sống.

 3h10 - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 12 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h. PL hôm trước

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h40  - Vấn đề hôm nay .

5h45  - Ước mơ của bé.  T13 (14’26)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 150. 

6h40  -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. 151 (14’35)

 7h20 -CM: Tài nguyên và môi trường .

7h30  - Mục: Thông tin NN.

7h35  - CM: An toàn giao thông .

7h45  - Dành cho thiếu nhi: (PL Chiều 4.1) 

8h00  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn .

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

8h05  - CM: Pháp luật và đời sống.

8h15  - Mục: ATGT.

8h20  - Ca nhạc

8h50  -CM: Quốc phòng quân khu II.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

           - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 10 – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

          11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 12 – Phim Việt Nam)

12h45         - Phim Sitcom mắt nai.  Số 48 (15’16)

13h00         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc.

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.

13h10         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 74 – Phim Ấn Độ)

14h15         - Ống kính phóng viên .

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

14h25         - Bắt mạch tình yêu. Tập T39 (19,25)

14h55         - Mục: Môi trường cuộc sống

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h00         -CM: Quốc phòng quân khu II.

15h10         - Phim Sitcom công sở. số 174 (14’)

15h25         - Mục: Thông tin NN.

15h30         - CM: An ninh VP.

15h40         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h20         - Phim Sitcom mắt nai.  Số 76

16h50         - Mục Sống khỏe mỗi ngày.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 11 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T2– 14’00)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h10         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (Tập 62. –Phim Trung Quốc)

20h55         - Ngôi làng bình yên

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h05         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân (Tập 27.   phim Ấn Độ)

21h50         - CM: Trang địa phương.

22h00         - Mục: Môi trường cuộc sống

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 12 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         -CM: Tài nguyên và môi trường .

23h25         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc.

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

CHỦ NHẬT  3/2/2019

0h00  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao tập 26

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 74 – Phim Ấn Độ)

2h15  - CM: An toàn giao thông  .

2h25  - Bắt mạch tình yêu.

2h35  - Nhạc cắt

2h55  - Phim Sitcom công sở. 122 (14’35) (PL sáng 2.2)

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 13 – Phim Việt Nam)

4h45  - Khám phá Vĩnh Phúc.

4h50  - Kết nối 24h.

5h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 – Việt Nam quê hương tôi)

5h40  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. PL 28.2

5h45  - Vui – khỏe mỗi ngày 151

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Báo chí tuần qua.

 6h40 -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. 152  (15’44)

7h15  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn .

7h20  -CM: Tài nguyên và môi trường .

7h30  - Mục: Thông tin NN.

7h35  - Bắt mạch tình yêu. Tập T15

8h00  - Hành trình văn hóa

8h10  - CM: An toàn giao thông .

8h15  - Dành cho thiếu nhi:

8h30  - CM: Nội chính và PCTN .

8h40  - Mục: Môi trường cuộc sống.

8h45  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới (Phát lại)

9h30  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

9h50  - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 11 – Phim Thái Lan)

10h35         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

 11h00        - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Báo chí tuần qua.

          11h35         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 13 – Phim Việt Nam)

12h45         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển .           

12h50         -Việt Nam quê hương .           

13h00         - CM: Pháp luật và đời sống.           

13h10         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 75 – Phim Ấn Độ)               

14h15         - Phim Sitcom mắt nai.  Số 171                 

14h25         - CM: Trang địa phương.                 

14h35         - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 138(10’32)               

14h50         - Bắt mạch tình yêu.               

15h05         - Mục: Môi trường cuộc sống.          

15h10         - Phim Sitcom công sở. 147 (13’08)          

15h20         -CM: Quốc phòng quân khu II.                 

15h40         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

16h00         - Thời sự. (PL 11h)                 

16h20         - Ước mơ của bé tập 12 (11’54)                

16h30         - Mục: Môi trường và Cuộc sống .             

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình                

16h35         - CM: CN&TM. PL Tối 24.2           

16h45         - CM: VH&GĐ.PL Tối 22.2            

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.           

16h50         - Phim Sitcom mắt nai. Số 49 (15’13)                 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 12 – Phim Thái Lan)                 

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T3– 14’00)                

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)                  

18h20         - Cuộc sống thường ngày.                

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

18h55         - Mục: Vĩnh Phúc Hội nhập và phát triển.          

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.              

          - Điểm thời sự tuần                 

20h05         - CM: Xây dựng Đảng           

20h15         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (Tập 63. –Phim Trung Quốc)               

21h00         -Nhạc cắt             

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h05         - Phim truyện: Đòn quyết định ( Phim Mỹ P1)             

21h50         - Mục: Tấm lòng nhân ái                  

22h15         - Phim truyện: Đòn quyết định ( Phim Mỹ P2)             

23h00         - Bản tin cuối ngày.       23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Ký sự: sản xuất phim           

23h25         -  Việt Nam quê hương           

23h35         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

                            

THỨ HAI  4/2/2019

0h00  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao tập 27

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới (Phát mới)

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 75 – Phim Ấn Độ)

2h15  -CM: Hồn quê .

2h25  -Việt Nam quê hương.

2h35  - Bắt mạch tình yêu. PL tối thứ 6

2h45  - Hành trình văn hóa.

2h55  -Vui – khỏe mỗi ngày.  

3h05  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 14 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h45  - Phim hoạt hình:  Vòng xoáy thần tốc – T2 (13’53)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 152. 

6h40  -  Kết nối 24h. (Phát mới )

7h00  - Phim Sitcom công sở.  153 (14’22)

7h15  - Ống kính phóng viên .

7h20  - Giới thiệu văn bản pháp luật (Phát mới)

7h25  - CM: Xây dựng Đảng.

7h55  - CM: VH&GĐ.

8h10  - Dành cho thiếu nhi:

8h40  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 12 – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

11h45         -Vui khỏe mỗi ngày số 97

          12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 14 – Phim Việt Nam)

12h45         - Mục: Môi trường cuộc sống

12h50         - Hành trình văn hóa.

13h00         - CM: VH&GĐ.

13h10         - Ca nhạc

          -  Việt Nam quê hương.

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 76 – Phim Ấn Độ)

          - Mục: Tấm lòng nhân ái.

14h15         - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 139 (10’15)

14h25         - CM: Pháp luật và đời sống.

14h35         - CM: Xây dựng Đảng.

 14h45        - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (Phát mới)

- CM: Pháp luật và đời sống.

14h55         - Phim Sitcom công sở. 176 (13’42)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h10         -CM: Tài nguyên và môi trường .

15h20         - Ca nhạc

15h50         -CM: An toàn giao thông .

          - Giới thiệu phim truyện tuần  - Giới thiệu phim truyện tuần

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h20         - Phim Sitcom mắt nai. Số 78 (15’)

16h30         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (Phát mới)

16h35         - Ước mơ của bé.T13 (9’39)

16h45         - CM: CN&TM.

          - nhạc cắt

17h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 13– Phim Thái Lan)

17h55         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T4)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Vấn đề hôm nay

20h10         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (Tập 64. –Phim Trung Quốc

21h00         -Làng hát văn bên đất Mẫu Tây thiên

21h05         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân (Tập 28   phim Ấn Độ)

21h50         - CM: Xây dựng Đảng. Pl tối 3.2

22h00         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

22h05         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 13 -  phim VN)

22h55         - Nhạc cắt

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Ca nhạc

23h20         - CM: An ninh VP. PL Tối 27.2

23h40         - Nhạc cắt

24h00         - CM: VH&GĐ.PL Tối 22.2

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BA  5/2/2019

0h00  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao tập 28

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 76– Phim Ấn Độ)

2h15  - CM: Pháp luật và đời sống.

2h20  - Cuộc sống thường ngày

2h40  - Bắt mạch tình yêu.

3h10  - CM: CN&TM.

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 15 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h40  - Mục: Môi trường cuộc sống.

5h45  -Ước mơ của bé.T14(12’52)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 153. 

6h40  - Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. 154 (15’05)

7h15  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

7h25  - Hành trình văn hóa.

7h30  - Bắt mạch tình yêu. 

8h00  - Dành cho thiếu nhi:

8h15  - Giới thiệu văn bản pháp luật.

8h30  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

  9h35         - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 13 – Phim Thái Lan)

11h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

          12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 15 – Phim Việt Nam)

12h45         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc.

12h50         - Phim Sitcom mắt nai. Số 149 (12’44)

13h10         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 77 – Phim Ấn Độ)

14h15         -CM: Tài nguyên và môi trường .

14h25         - Phim Sitcom công sở. số 177(15’21)      

14h45         - Bắt mạch tình yêu. 40 (19’07)       

15h00         - CM: CN&TM.  

15h10         - Ca nhạc   

15h40         - CM: Trang địa phương.        

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h20         -CM: An toàn giao thông .

16h30         -Sitcom mắt nai 79

16h50         - CM: An ninh VP.

          - Nhạc cắt

17h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 14 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T5)

          - Giới thiệu văn bản pháp luật.

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục: thông tin nông nghiệp

20h10         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (Tập 65. –Phim Trung Quốc

21h00         -CM: Lý luận cuộc sống

21h10         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân (Tập 29.   phim Ấn Độ)

22h00         -Nhạc cắt

22h05         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

22h10         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 14 -  phim VN)

22h50         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc.

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - CM: Trang địa phương.

23h40         -Bản tin Thể Thao.

23h50         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ TƯ  6/2/2019

0h00  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao tập 29

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 77 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Cuộc sống thường ngày

2h35  - Hành trình văn hóa.

2h45  - Mục: Thông tin NN. 

2h50  - Phim Sitcom công sở. 

3h05  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 16 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Bài 2 –Việt nam quê hương tôi)

5h40  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: Vòng xoáy thần tốc. T3 (13’53)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 154. 

6h40  -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở.  155 (23’16)

7h15  - Mục: Thông tin NN

7h20  -CM: Lý luận cuộc sống .

7h30  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

          - Giới thiệu phim

7h35  - CM: Trang địa phương

7h45  -Mục: thông tin nông nghiệp.

7h50  - Dành cho thiếu nhi:

8h00  - Bắt mạch tình yêu. 

8h20  - CM: An ninh VP.

8h40  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 14 – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

          11h30         - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 16 – Phim Việt Nam)

12h45         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

13h10         - Ca nhạc  

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 78 – Phim Ấn Độ)

14h15         - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 140 (9’42)

14h30         - CM: Xây dựng Đảng .

14h40         -Việt Nam quê hương.

14h50         - Phim Sitcom công sở. số 178 (19’51)

          - Giới thiệu phim truyện tuần

15h10         - CM: Trang địa phương.

          -Nhạc cắt

15h20         -CM: Lý luận cuộc sống .

15h30         - Ca nhạc

15h45         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

15h50         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc.

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h15         - Ước mơ của bé. Tập 14 (14’09)

16h25         - Phim Sitcom mắt nai 80

16h35         -Mục: thông tin nông nghiệp.

           - Giới thiệu kí sự con đường khời nghiệp:

16h50         - CM: An ninh VP.

17h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 15 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T5)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         -Mục: Môi trường cuộc sống

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Ống kính phóng viên

20h10         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (Tập 66. –Phim Trung Quốc

21h05         -Đền Thoõng-Những câu chuyện thú vị

21h10         - Mục : sống khỏe mỗi ngày

21h15         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân (Tập 30.   phim Ấn Độ)

22h00         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

22h10         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 15 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         -CM: Lý luận cuộc sống .

23h25         - CM: Xây dựng Đảng .

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ NĂM  7/2/2019

0h00  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao tập 30

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 78 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống.

2h40  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

2h50  - Nhạc cắt

3h00  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 17 – Phim Việt Nam)

4h45  - Tấm lòng nhân ái.

4h50  - CM: Xây dựng đảng.

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  - Mục: Thông tin NN

5h45  - Ước mơ của bé. T15 (9’21)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 155. 

  6h40         -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở.  156(15’01)

         

7h15  - Tấm lòng nhân ái. PL Tối 3.3

7h20  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

          - Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

7h30  - Bắt mạch tình yêu. 

8h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống.

8h05  - CM: Xây dựng đảng.

8h15  - Dành cho thiếu nhi:

8h40  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 15 – Phim Thái Lan)

 10h45        - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

          11h30         -  Kết nối 24h. ( PL sáng)

- Giới thiệu phim giờ vàng      

12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 17 – Phim Việt Nam)        

12h45         - Phim Sitcom mắt nai. Số 53 (15’21)       

13h05         -Mục: Môi trường cuộc sống.

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp. PL sáng thứ 3        

13h10         - Ca nhạc   

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 79– Phim Ấn Độ)      

14h15         - Mục: Tấm lòng nhân ái.       

14h25         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

14h35         - Bắt mạch tình yêu. 41 (Phát mới) (13’55)        

15h00         - Mục: Thông tin NN    

15h10         - CM: Trang địa phương.        

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

15h20         - Phim Sitcom công sở. số 179 (17’05)     

15h25         - Mục: Sống khỏe mỗi ngày.   

15h30         - Ca nhạc   

16h00         - Thời sự. (PL 11h)       

16h20         - Phim Sitcom mắt nai.  Số 81

          - Giới thiệu Việt Nam quê hương     

16h50         - CM: Xây dựng đảng.  

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)     

17h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 16 – Phim Thái Lan)        

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T7– 14’00)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)        

18h20         - Cuộc sống thường ngày.       

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.       

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần.         

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN       

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.     

20h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h10         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (Tập 67 –Phim Trung Quốc)      

20h55         - CM: Bạn của nhà nông        

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

21h05         - Phim truyện: Trái mỹ nhân (Tập 31  phim Ấn Độ)    

21h50         -Nhạc cắt   

22h00         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

22h10         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 16 -  phim VN)     

23h00         - Bản tin cuối ngày.      

23h15         -CM: Lý luận cuộc sống .       

23h25         - Bản tin thể thao          

23h35         - Ca nhạc   

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai 

THỨ SÁU   8/2/2019

0h00  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao tập 31

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 79 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

2h20  -Việt Nam quê hương.

2h30  -Vui – khỏe mỗi ngày.  

2h40  - Bắt mạch tình yêu.

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 18 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h. 

4h55  - CM: Bạn của nhà nông.

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h3

          - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h40  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Vòng xoáy thần tốc tập 4(13’53)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới (Phát lại)

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 156.  

6h40  - Kết nối 24h. (Phát mới ) 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 157 (14’17)

7h15  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

7h20  - CM: Bạn của nhà nông .

7h30  - Vui – khỏe mỗi ngày. 

7h40  - Bắt mạch tình yêu.

8h10  - Dành cho thiếu nhi:

8h40  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

10h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 16– Phim Thái Lan)

          - Nhạc cắt

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

11h00         - Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

         

          11h40         -Vui khỏe mỗi ngày số 98

12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 18 – Phim Việt Nam)

12h45         - Hành trình văn hóa.

12h55         - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 141 (10’00)

13h10         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 80 – Phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (PL Thứ 2)

14h45         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

14h55         - CM: Xây dựng Đảng .

15h05         - Phim Sitcom công sở.  số 180 (23’04)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h25         - CM: Bạn của nhà nông .

15h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h20         - Ước mơ của bé. Tập T15 (14’05)

16h35         -CM: Lý luận cuộc sống .

16h45         - Phim Sitcom mắt nai. Số 82 (15’27)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 17 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T8)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Vấn đề hôm nay

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389)

20h10         - Mục: ATGT

20h15         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (Tập 68–Phim Trung Quốc)

21h00         -Đền Thoõng và những câu chuyện từ quá khứ

21h05         - CM: Sức khỏe cho mọi người

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện: Trái mỹ nhân (Tập 32 phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

21h55         - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc

22h05         - CM: Tác phẩm mới

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 17 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bắt mạch tình yêu tập 16 (27’55)

23h35         - CM: Bạn của nhà nông.

23h45         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BẢY 9/2/2019

0h00  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao tập 32 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 80 – Phim Ấn Độ)

2h15  - CM: Tác phẩm mới.

2h25  - CM: Sức khỏe cho mọi người .

2h35  - Bắt mạch tình yêu.

3h05  - Nhạc cắt

3h15  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 19 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h. 

4h55  - Vấn đề hôm nay .

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Bài 2- Việt Nam quê hương tôi)

5h40  - Mục: ATGT.

5h45  - Ước mơ của bé.T16 (11’51)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 157. 

6h40 -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở.  158 (13’51)

7h15  - Vấn đề hôm nay .

7h20  - CM: Tác phẩm mới.

7h30  - Mục: ATGT.

7h35  - CM: Sức khỏe cho mọi người .

  7h55         - Dành cho thiếu nhi:

8h10  - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc.

8h20  - Ca nhạc

8h50  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 17 – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

          11h30         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 19 – Phim Việt Nam)

12h45         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

12h50         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc. PL 6.3

         

13h10         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 81 – Phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

14h15         - Phim Sitcom mắt nai. Số 55 (15’18)

14h25         - CM: Sức khỏe cho mọi người .

          - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc.

14h35         - Bắt mạch tình yêu. Tập 42

15h05         - CM: Bạn của nhà nông .

15h10         - Phim Sitcom công sở. số 150 (16’21)

15h25         - CM: Tác phẩm mới.

15h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim giờ vàng

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h20         - Phim Sitcom mắt nai.  Số 83

16h50         - Phóng sự tài liệu:

          - Nhạc cắt

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 18 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T9)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h10         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (Tập 69 –Phim Trung Quốc)

20h55         - Khám phá Vĩnh Phúc

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h00         - Phim truyện: Trái mỹ nhân (Tập 33  phim Ấn Độ)

21h45         -Nhạc cắt

21h50         - CM: Quốc phòng quân khu II

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 18 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - CM: Tác phẩm mới .

23h25         - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc.

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

CHỦ NHẬT   10/2/2019

0h00  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao tập 33 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 81 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Khám phá Vĩnh Phúc

2h20  - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc.

2h30  - Phim Sitcom công sở. 

3h45  - Bắt mạch tình yêu.

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 20 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h.  PL hôm trước

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  - Mục: Môi trường và Cuộc sống.

5h45  - Vui – khỏe mỗi ngày 158. 

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Điểm báo tuần qua 

 6h40 -  Kết nối 24h. (Phát mới )

7h00  - Phim Sitcom công sở tập 159 (15’27)

7h15  - Mục: Môi trường và Cuộc sống.

7h20  - Hành trình văn hóa

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (PL Thứ 2)

7h30  - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc.

7h40  - Khám phá Vĩnh Phúc –

7h45  - CM: Sức khỏe cho mọi người .

7h55  - CM: Quốc phòng quân khu II .

8h05  - Dành cho thiếu nhi:

8h40  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Cuộc sống thường ngày

10h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 18 – Phim Thái Lan)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

 11h00        - Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Báo chí tuần qua.

11h35         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 20 – Phim Việt Nam)

          12h45         - Mục: ATGT.              

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp            

12h50         - Tác phẩm mới.           

13h10         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 82 – Phim Ấn Độ)               

14h15         - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 142 (9’31)                

14h25         - CM: Quốc phòng quân khu II .              

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình.               

14h35         - Bắt mạch tình yêu.               

15h05         - Phim Sitcom công sở. số 151 (14’22)               

15h15         - Khám phá Vĩnh Phúc –                 

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

15h20         - CM: Bạn của nhà nông .                

15h40         - Ca nhạc             

16h00         - Thời sự. (PL 11h)                 

16h20         - Ước mơ của bé. Tập 16 (10’45)              

16h30         - Phim Sitcom mắt nai. Số 84 (15’17)                 

          - Giới thiệu phim          

16h45         - Hành trình văn hóa.             

16h55         - Mục: Môi trường và Cuộc sống.              

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 19 – Phim Thái Lan)                 

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T10)                 

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)                  

18h20         - Cuộc sống thường ngày.                

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết          

18h55         - Mục: Tấm lòng nhân ái.                 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.              

          - Điểm thời sự tuần                 

20h55         -Đền cậu và những câu chuyện linh thiêng          

20h10         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (Tập 70 –Phim Trung Quốc)                

20h55         - CM: Tài nguyên và môi trường               

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h10         - Phim truyện: Đặc vụ bóng đêm (P1.  Phim Mỹ )                  

21h55         -Việt Nam quê hương             

22h15         - Phim truyện: Đặc vụ bóng đêm (P2.  Phim Mỹ )                  

23h00         - Bản tin cuối ngày.                

23h15         - CM: Quốc phòng quân khu II.                

23h25         - Hành trình văn hóa.             

23h35         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

THỨ HAI  11/2/2019

0h00  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao tập 34 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 82 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h.  PL hôm trước

2h35  -Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 157.

2h45  -Việt Nam quê hương.

2h55  - Phim Sitcom công sở. số 163.

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 21 – Phim Việt Nam)

4h45  - Mục: Tấm lòng nhân ái.

4h55  - Hành trình văn hóa.

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)

5h45  - Phim hoạt hình: Vòng xoáy thần tốc tập 5.(13’53)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 159

  6h40         - Kết nối 24h.

  7h00         - Phim Sitcom công sở.  tập 160 (14’25)

   7h20        - Giới thiệu văn bản pháp luật

7h25  - CM: Tài nguyên và môi trường .

7h35  - Phim hài Việt Nam (Phát mới): Người tìm việc-Việc tìm người (26’37)

7h45  - Mục: Tấm lòng nhân ái.

7h50  - Vui – khỏe mỗi ngày. 

8h00  - Dành cho thiếu nhi:

8h40  - Ca nhạc

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 19 – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

          11h40         -Vui khỏe mỗi ngày số 99

12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 21 – Phim Việt Nam)

12h45         - Khám phá Vĩnh Phúc

12h50         - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc .

13h10         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 83 – Phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (Phát mới)

14h15         - CM: Tác phẩm mới. PL 8.3

14h25         - Phim Sitcom công sở.  số 152 ( 23’13)

14h45         - CM: Sức khỏe cho mọi người .

14h55         - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 143(9’56)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h05         - CM: Tài nguyên và môi trường.

15h15         - Ca nhạc

15h40         - CM: Quốc phòng quân khu II.

15h50         - Giới thiệu văn bản pháp luật.

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h15         - Ước mơ của bé. Tập 17 (9’38)

16h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (Phát mới)

16h25         - Phim Sitcom mắt nai. Số 85 (14’54)

16h40         -Việt Nam quê hương. Pl tối 10.3

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 20 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T11)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục:Tài chính doanh nghiệp

20h10         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (Tập 71–Phim Trung Quốc)

20h55         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h00         - Phim truyện: Trái mỹ nhân (Tập 34 phim Ấn Độ)

21h45         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

21h55         -Nhạc cắt

22h05         - CM: Tài nguyên và môi trường.

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 19 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Hành trình văn hóa.

23h25         - CM: Tác phẩm mới.

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BA   12/2/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời tập 1 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 83 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Bắt mạch tình yêu.

2h45  - Kết nối 24h. 

2h05  - Phim Sitcom công sở. số 164.

3h15  - CM: Quốc phòng quân khu II.

3h20  - Nhạc cắt

3h30  - Mục:Tài chính doanh nghiệp .

3h35  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 22 – Phim Việt Nam)

4h45  - Vấn đề hôm nay.

4h50  - Hành trình văn hóa.

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Bài 2 – Việt nam quê hương tôi)

5h40  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. PL Tối 11.3

5h45  - Ước mơ của bé.T17 (10’22)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 160. 

6h40 -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. tập 161 ( 15’08)

          - Giới thiệu phim

7h15  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. PL Chiều 11.3

7h20  - Bắt mạch tình yêu.

7h50  - Vấn đề hôm nay

7h55  - Dành cho thiếu nhi:

8h40  - Ca nhạc

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 20 – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

          11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 22 – Phim Việt Nam)

12h45         - Phim Sitcom mắt nai. Số 58 (15’27)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.

13h10         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 84 – Phim Ấn Độ)

14h15         - Bắt mạch tình yêu.tập 43  (14’30)

14h45         - Phim Sitcom mắt nai. Số 30 (14’37)

15h00         - CM: Bạn của nhà nông .      

15h10         - Mục:Tài chính doanh nghiệp .       

15h15         - Phim Sitcom công sở. số 153 ( 20’24)    

15h30         - CM: Quốc phòng quân khu II .      

15h40         - Ca nhạc   

15h50         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.     

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h20         - Phim Sitcom mắt nai.  Số 86

16h40         - CM:Quốc phòng quân khu II.

          - Nhạc cắt

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 21 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T11)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Thông tin NN

20h10         - Tìm về nơi bình yên giữa núi rừng Tam Đảo

20h15         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (Tập 72 –Phim Trung Quốc)

21h00         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện: Trái mỹ nhân (Tập 35  phim Ấn Độ)

21h55         - CM: LĐ & Công đoàn

22h05         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 20 -  phim VN)

22h50         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bản tin thể thao

23h20         - CM: Quốc phòng quân khu II .

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ TƯ  13/2/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời tập 2 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 84 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Hành trình văn hóa.

2h25  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

2h35  - Bắt mạch tình yêu.

3h00  -Việt Nam quê hương.

3h10  -Vui – khỏe mỗi ngày.  

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 23 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  - Mục: Tấm lòng nhân ái.

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T6)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 161. 

6h40 -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở.  162(14’03)

7h15  - CM: LĐ & Công đoàn.

7h25  - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

7h30  - CM: Tác phẩm mới.

7h40  - Mục: Thông tin NN

7h45  - Bắt mạch tình yêu.

8h15  - Dành cho thiếu nhi:

8h40  - Ca nhạc

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h35  - Điểm báo trong ngày

  9h35         - Cuộc sống thường ngày

10h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 21 – Phim Thái Lan)

11h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

 11h20        - Bản tin thể thao

 11h25        - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 23 – Phim Việt Nam)

          12h45         - CM: Sức khỏe cho mọi người .

13h10         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (Phát lại thứ 2)

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 85 – Phim Ấn Độ)

14h15         - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 144 (10’07)

14h25         -Việt Nam quê hương.

          - Giới thiệu phim truyện tuần

14h35         - Hành trình văn hóa.

14h45         - Phim Sitcom công sở.  số 154 (16’05)

15h00         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

15h10         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

15h15         -Giới thiệu ký sự: Con đường khởi nghiệp

15h20         - CM: Tài nguyên và môi trường .

15h30         - Ca nhạc

15h50         - Giới thiệu văn bản pháp luật.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h20         - Ước mơ của bé. T18 (12’47)

16h30         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. PL Chiều 11.3

16h35         - Phim Sitcom mắt nai. Số 87 (15’14)

16h50         - CM: LĐ & Công đoàn.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 22 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T12)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Môi trường cuộc sống.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Sống khỏe mỗi ngày.

20h10         - Ống kính phóng viên 

20h15         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (Tập 73 –Phim Trung Quốc)

21h00         -Nhạc căt

21h05         - CM: NN-NT và ND.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Trái mỹ nhân (Tập 36  phim Ấn Độ)

20h05         - CM: LĐ & Công đoàn.

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 21 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

23h25         - Bản tin thể thao

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ NĂM  14/2/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời tập 3 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 85 – Phim Ấn Độ)

2h15  - CM: LĐ & Công đoàn.

2h25  -Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 160.

2h35  - Cuộc sống thường ngày

2h55  - CM: NN – NT&ND.

3h05  - Ống kính phóng viên  .

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 24 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h40  - Mục: Sống khỏe mỗi ngày.

5h45  - Ước mơ của bé.Tập 18 (14’00)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 162. 

  6h40         -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở.  163 (13’51)

7h15  - Mục: Môi trường cuộc sống.

7h20  - CM: Quốc phòng quân khu II .

7h30  - Bắt mạch tình yêu.

8h00  - Mục: Sống khỏe mỗi ngày.

8h05  - Dành cho thiếu nhi:

8h40  - Ca nhạc

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h35  - Điểm báo trong ngày

9h30  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 22 – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h. 

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 24 – Phim Việt Nam)

12h45         - CM: Tài nguyên và môi trường .

13h10         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim giờ vàng

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 86 – Phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

14h15         - Phim Sitcom mắt nai. Số 60 (15’19) 

14h30         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

14h40         - Ống kính phóng viên.

14h45         - Bắt mạch tình yêu. Tạp 44 (Phát mới)  (19’54)

15h00         - CM: LĐ & Công đoàn.

          - Giới thiệu Việt Nam quê hương

15h10         - Phim Sitcom công sở.  số 155 (12’51)

15h20         - Ca nhạc

15h50         - CM: NN – NT&ND.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h20         - Phim Sitcom mắt nai.  Số 88

16h50         - CM: Quốc phòng quân khu II .

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 23 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T13)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h10         - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc

20h20         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (Tập 74–Phim Trung Quốc)

21h05         - Thăm Đền chân suối

21h10         - Hộp thư truyền hình

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện: Trái mỹ nhân (Tập 37.  phim Ấn Độ)

22h05         - CM: NN – NT&ND.PL Tối 13.3

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 22 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         -Việt Nam quê hương.

          - Bản tin thể thao.

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ SÁU  15/2/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời tập 4 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 86 – Phim Ấn Độ)

2h15  - CM: NN – NT&ND.

2h25  - CM: LĐ & Công đoàn.

2h35  - Mục: Môi trường cuộc sống.

2h40  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

2h50  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế .

2h55  -Việt Nam quê hương.

3h05  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 25 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Bài 2 – Việt nam quê hương tôi)

5h40  - Mục: Sống khỏe mỗi ngày.

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T7)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 163 (10’32)

6h40 -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở.  164 (13’29)

7h15  - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc.

7h25  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

7h30  - Nhạc cắt

7h40  - Vui – khỏe mỗi ngày. 

7h50  - Dành cho thiếu nhi: (PL Chiều 14.3) 

8h05  - Ca nhạc

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 23 – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

11h40         -Vui khỏe mỗi ngày số 100

          12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 25 – Phim Việt Nam)

12h45         - CM: LĐ & Công đoàn.

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 87 – Phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình

14h15         - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 145 (10’07)

14h30         - CM: NN – NT&ND.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Hành trình văn hóa. PL Sáng 10.3

14h50         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

14h55         - Phim Sitcom công sở. số 156 ( 24’27)

15h10         - CM: Tài nguyên và môi trường .

          - Giới thiệu phim truyện tuần

15h20         -Việt Nam quê hương. Pl tối 10.3

15h30         -Ký sự: con đường khởi nghiệp

15h40         - Ca nhạc

15h50         - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc.

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h20         - Ước mơ của bé. T19 (10’40)

16h30         - CM: Quốc phòng quân khu II .

          - Giới thiệu kí sự

16h40         - Phim Sitcom mắt nai. Số 89 (15’32)

16h55         - CM: Du lịch cùng VP.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 24 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T14)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Vấn đề hôm nay

19h00         Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389)

20h10         - Mục: ATGT

20h15         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 1 –Phim Thái Lan)

21h00         - CM: Giáo dục và đào tạo

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện: Trái mỹ nhân (Tập 38  phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

21h55         - Mục: Môi trường cuộc sống. PL 13.3

22h00         -Việt Nam quê hương. Pl tối 10.3

22h10         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. PL Tối 14.3

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 23 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc.

23h25         - Bắt mạch tình yêu. Tập 17(22’21)

23h45         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BẢY  16/2/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời tập 5 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 87 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Vấn đề hôm nay .

2h40  - Bắt mạch tình yêu.

3h10  -Vui – khỏe mỗi ngày.   số 163.

3h20  -Ký sự: con đường khởi nghiệp .

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 26 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  -Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389). PL Tối 15.3

5h45  - Ước mơ của bé. Tập 19 (14’03)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 164. 

 6h40 -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở.  tập 165 (14’07)

7h15  - CM: Giáo dục và đào tạo .

7h25  - Vấn đề hôm nay.

7h30  - CM: Du lịch cùng VP.

7h40  - Bắt mạch tình yêu. (

8h10  - Mục: ATGT.

8h15  - Dành cho thiếu nhi:

8h40  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)        - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

  9h35         - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Sau ánh hào quang. (Tập 24 – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Báo chí tuần qua

11H30        - Kết nối 24h.

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 26 – Phim Việt Nam)

12h45         - CM: NN-NT và ND.

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp. (PL Thứ 3)

13h10         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 88 – Phim Ấn Độ)

14h15         - CM: Du lịch cùng VP.Pl 15.3

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

14h25         - Phim Sitcom mắt nai.)

14h40         - Bắt mạch tình yêu. Tập 45 (Phát mới)  (14’45)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h00         -Ký sự: con đường khởi nghiệp .

15h15         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

15h25         - Vấn đề hôm nay . PL Tối 15.3

15h30         - Ca nhạc

15h50         -PS tài liệu

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h20         - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc.

16h30         - Phim Sitcom mắt nai.  Số 157

16h50         - CM: Giáo dục và đào tạo .

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 1 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T15)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc. (Phát mới)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - CM: An ninh VP

20h15         -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h20         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 2 –Phim Thái Lan)

21h05         -Những màu sắc mang biểu tượng tâm linh của Tây Thiên

21h10         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Trái mỹ nhân (Tập 39  phim Ấn Độ)

22h00         - Vui – khỏe mỗi ngày. 

22h10         -PS tài liệu .

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 24 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bản tin thể thao

23h20         - Bắt mạch tình yêu.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

CHỦ NHẬT   17/2/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời tập 6 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 88 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Khám phá Vĩnh Phúc. 

2h40  - CM: An ninh VP .

2h50  -Vui – khỏe mỗi ngày.

3h00  - Bắt mạch tình yêu.

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 27 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)

5h40  - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.

5h45  - Vui – khỏe mỗi ngày 165. 

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Điểm báo trong tuần

 6h40 - Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. tập 166 (18’10)

7h15  - Hành trình văn hóa

7h25  -Nhạc cắt

7h35  - Khám phá Vĩnh Phúc. 

7h40  - Bắt mạch tình yêu.

8h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống.

8h05  - Dành cho thiếu nhi:

8h40  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong tuần

9h40  - Cuộc sống thường ngày

10h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 1 – Phim Thái Lan)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Báo chí tuần qua.

11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

          12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 27 – Phim Việt Nam)                  

12h45         - CM: LĐ & Công đoàn.                  

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (PL Thứ 2)                

13h10         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 89– Phim Ấn Độ)                

14h15         - CM: Nông thôn VP .            

14h25         - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 146 (9’30)                

14h35         - CM: An ninh VP . PL Tối 16.3               

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.           

14h45         -Phóng sự tài liệu . PL  16.3             

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

14h55         - Phim Sitcom công sở. số 158 (12’44)               

15h10         - CM: Du lịch cùng VP.                    

15h40         - Ca nhạc             

          - Khám phá Vĩnh Phúc.                   

16h00         - Thời sự. (PL 11h)                 

16h20         - Ước mơ của bé. T20  (10’25)                  

16h30         - CM: Giáo dục và đào tạo .             

16h40         - Phim Sitcom mắt nai. Số 91 (14’51)                

16h55         - Mục: Môi trường và Cuộc sống.              

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 2 – Phim Thái Lan)          

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T16)                 

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)                  

18h20         - Cuộc sống thường ngày.                

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc.  PL 16.3              

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.              

          - Điểm thời sự tuần                 

20h15         - Mục: Tấm lòng nhân ái.                

20h20         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 3 –Phim Thái Lan)               

21h05         - CM: Khuyến học khuyến tài.                  

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h15         - Phim truyện: Không lùi bước  (P1. Phim Mỹ)            

          -Hộp thư truyền hình             

22h00         -Việt Nam quê hương             

22h15         - Phim truyện: Không lùi bước  (P2. Phim Mỹ)            

23h00         - Bản tin cuối ngày.                

23h15         - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc.           

23h25         - Hành trình văn hóa.             

23h35         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

THỨ HAI   18/2/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời tập 7 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 89 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h.  PL hôm trước

2h35  - CM: NN-NT và ND.

2h45  -Việt Nam quê hương.

2h55  - CM: Khuyến học khuyến tài.

3h05  - Bắt mạch tình yêu.

3h35  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 28 – Phim Việt Nam)

4h45  - Hộp thư truyền hình.

4h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 –Việt Nam  quê hương tôi)

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T8)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 166. 

  6h40         -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở.  167 (15’23)

7h15  - Giới thiệu văn bản pháp luật

7h20  - Mục: Tấm lòng nhân ái.

7h25  - Vui – khỏe mỗi ngày. 

7h35  -Việt Nam quê hương.

7h40  -Hộp thư truyền hình .

7h50  - CM: Du lịch cùng VP.

8h00  - Dành cho thiếu nhi:

8h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

10h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 2 – Phim Thái Lan)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

          11h40         -Vui khỏe mỗi ngày số 101

12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 28 – Phim Việt Nam)

12h45         - CM: Giáo dục và đào tạo .

13h10         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 90 – Phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình . (Phát mới)

14h15         - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 147 (9’30)

14h25         -Ký sự: con đường khởi nghiệp .

14h35         - Phim Sitcom công sở. số 159 (18’26)

14h50         - Hành trình văn hóa.

          -Giới thiệu ký sự:

15h00         - CM: Khuyến học khuyến tài.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h10         -Việt Nam quê hương.

15h25         - Ca nhạc

15h50         -Hộp thư truyền hình .

          - Giới thiệu phim truyện tuần. (Phát mới)

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h20         - Ước mơ của bé. T21

16h35         - CM: Du lịch cùng VP.

16h45         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (Phát mới)

16h50         - Phim Sitcom mắt nai. Số 92 (15’22)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 3 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T17)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục:Tài chính doanh nghiệp

20h10         -Chùa Hà tiên và câu chuyện về Quốc mẫu Tây thiên

20h15         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 4 –Phim Thái Lan)

21h00         - CM: Đại đoàn kết     

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện: Trái mỹ nhân (Tập 40  phim Ấn Độ)

21h55         - Vấn đề hôm nay

22h00         - CM: Cải cách hành chính.

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 25 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Giới thiệu văn bản pháp luật.

23h25         - Bản tin thể thao

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BA   19/2/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời tập 8 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 90 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Bắt mạch tình yêu. 

2h45  - Khám phá Vĩnh Phúc –

2h50  - CM: Du lịch cùng VP.

3h00  - Kết nối 24h. 

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 29 – Phim Việt Nam)

4h45  - Hành trình văn hóa.

4h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  -Mục:Tài chính doanh nghiệp

5h45  - Ước mơ của bé. T20 (13’55)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 167. 

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở.  168 (23’14)

          - Giới thiệu phim

7h15  - Mục: Tấm lòng nhân ái.

7h20  - CM: Cải cách hành chính.

7h30  -Mục:Tài chính doanh nghiệp

7h35  - CM: Khuyến học khuyến tài.

7h45  - Vấn đề hôm nay.

7h50  - Dành cho thiếu nhi: 

7h20  - Bắt mạch tình yêu. 

8h40  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h50  - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 3 – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’

11h20         - Dự báo Thời tiết

- Bản tin thể thao

          11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 29 – Phim Việt Nam)

12h45         -Phóng sự tài liệu .

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.

13h10         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 91 – Phim Ấn Độ)

14h15         - Phim Sitcom mắt nai. Số 65 (14’56)

14h30         - CM: Khuyến học khuyến tài.         

14h40         - Bắt mạch tình yêu. Tập 46   

15h00         - CM: An ninh VP .      

15h10         - Phim Sitcom công sở. số 160 (13’27)     

15h25         - Ca nhạc   

15h45         - CM: Du lịch cùng VP.

15h55         -Hộp thư truyền hình .  

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h20         - Phim Sitcom mắt nai.  Số 93

16h50         - Hành trình văn hóa.

          - Nhạc cắt

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 4 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T18)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày. (PL Chiều thứ 2)

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

           - Giới thiệu phim truyện tuần. (PL Thứ 2)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

20h10         -CM: Học tập và làm theo Bác

20h20         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 5 –Phim Thái Lan)

21h10         - Mục thông tin nông nghiệp

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Trái mỹ nhân (Tập 41  phim Ấn Độ)

22h00         -Hộp thư truyền hình .

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 26 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Hành trình văn hóa.

23h25         - Bản tin thể thao (PL trưa)

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ TƯ 20/2/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời tập 9 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 91 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h.  PL hôm trước

2h35  -Ký sự: con đường khởi nghiệp .

2h45  -Vui – khỏe mỗi ngày.  

2h55  - CM: Khuyến học khuyến tài.

3h00  - Ca nhạc

3h10  - CM: An ninh VP .

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 30 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng

5h40  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn .

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T9)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 168. 

 6h40 -  Kết nối 24h. (Phát mới ) 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 169 (16’53)

7h15  -Mục:Tài chính doanh nghiệp.

7h20  -CM: Học tập và làm theo Bác.

           - Giới thiệu phim truyện tuần

7h30  - Mục thông tin nông nghiệp.

7h35  - Bắt mạch tình yêu.

8h00  - Dành cho thiếu nhi:

8h20  - CM: Khuyến học khuyến tài.

8h35  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 4 – Phim Thái Lan)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

 11h20        - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

          12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 30 – Phim Việt Nam)

12h45         - CM: Du lịch cùng VP.

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. (PL Thứ 2)

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 92 – Phim Ấn Độ)

14h05         - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 148 (10’01)

14h20         -Việt Nam quê hương.

14h30         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn .

14h35         -Hộp thư truyền hình .

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h50         - Phim Sitcom công sở. số 161 (15’00)

15h10         - CM: An ninh VP .

15h20         - CM: Khuyến học khuyến tài.

15h30         - Ca nhạc

15h50         - Hành trình văn hóa.

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h20         - Ước mơ của bé. T22

16h35         - Ký sự: Bên dòng sông mẹ

16h45         - Bản tin thể thao (PL trưa)

          - Giới thiệu kí sự: Vườn quốc gia Tam Đảo:

16h50         - Phim Sitcom mắt nai. Số 94  (15’40)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 5 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T19)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Môi trường cuộc sống

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục: Sống khỏe mỗi ngày 

20h10         -Về Đền thánh Mẫu

20h15         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 6 –Phim Thái Lan)

21h00         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện: Trái mỹ nhân (Tập 42  phim Ấn Độ)

21h55         - Ống kính phóng viên 

22h00         - Hành trình văn hóa.

22h10         -Nhạc cắt

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 27 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         -CM: Học tập và làm theo Bác.

23h25         - Bản tin thể thao

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ NĂM  21/2/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời tập 10 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 92 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

2h50  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

3h00  - Hành trình văn hóa. Chủ nhật

3h10  - Ký sự: 

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 31 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 –Việt Nam quê hương tôi)

5h40  - Ống kính phóng viên.

5h45  - Ước mơ của bé. Tập 21  (14’04)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 169. 

  6h40         -  Kết nối 24h. 

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp.

7h00  -Mục: Sống khỏe mỗi ngày.

7h05  - Phim Sitcom công sở. 170(12’10)

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

7h20  - Mục: Môi trường và Cuộc sống.

7h25  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

7h35  - Ống kính phóng viên . 

7h40  - Bắt mạch tình yêu.

8h00  - Dành cho thiếu nhi:

8h20  - CM: Khuyến học khuyến tài.

8h35  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 5 – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

          11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 31 – Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.

12h45         - Phim Sitcom mắt nai. Số 67 (15’17)  

13h10         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 93 – Phim Ấn Độ)

14h15         - CM: Phụ nữ VP .

14h25         - Bắt mạch tình yêu. Tập 47

14h45         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h55         - Phim Sitcom công sở. 162 (20’15)

15h15         - CM: Khuyến học khuyến tài.

15h25         - Ca nhạc

15h50         - CM: Du lịch cùng VP.

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h20         - Phim Sitcom mắt nai.  Số 95

          - Giới thiệu Việt Nam quê hương

16h40         -CM: Học tập và làm theo Bác.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 6 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T20)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h10         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 7 –Phim Thái Lan)

20h55         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h05         - Phim truyện: Trái mỹ nhân (Tập 43.  phim Ấn Độ)

21h50         -Việt Nam quê hương. PL chủ nhật

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 28 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

23h25         - Bản tin thể thao

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ SÁU  22/2/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời tập 11 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 93 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - CM: An ninh VP .

2h45  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

2h50  - Bắt mạch tình yêu.

3h20  -Việt Nam quê hương.

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 32 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  - Mục: Môi trường và Cuộc sống.

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T10)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

 6h30 - Vui – khỏe mỗi ngày 170. 

 6h40 -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 171 (13’36)

7h15  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

7h20  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc .

7h30  - Bắt mạch tình yêu.

8h00  - Dành cho thiếu nhi: 

8h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 6 – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

11h49         -Vui khỏe mỗi ngày số 102

12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 32 – Phim Việt Nam)

          12h45         - Hành trình văn hóa.

13h10         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 94 – Phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình.

14h15         - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 149 (9’44)

14h30         - CM: Khuyến học khuyến tài.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h50         - Phim Sitcom công sở. số 163 (22’48)

15h05         -Hộp thư truyền hình .

15h10         - Bắt mạch tình yêu.

15h25         - CM: Du lịch cùng VP.

15h35         - Ca nhạc

15h50         Hành trình văn hóa.

          - Giới thiệu phim truyện tuần

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h20         - Ước mơ của bé. T23

16h25         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc .

16h35         - Phim Sitcom mắt nai. Số 96 (15’37) 

16h50         -CM: Học tập và làm theo Bác.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 7 – Phim Thái Lan)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T21)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Vấn đề hôm nay (Phát mới)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05           -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389)

20h10         - Mục: ATGT

20h15         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 8 –Phim Thái Lan)

21h00         -Đến thăm chùa Dậu

21h05         - CM: thi đua yêu nước

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Trái mỹ nhân (Tập 44.  phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

22h00         -CM: Hồn quê

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 29 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bắt mạch tình yêu tập 18(14’54)

23h30         - CM: Du lịch cùng VP.

23h45         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BẢY  23/2/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời tập 12 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 94 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h.

2h35  - Phim Sitcom công sở.

2h50  - Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389). PL Tối 22.3

2h55  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 33 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

4h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  - Mục: ATGT.

5h45  - Ước mơ của bé. Tập 22 (12’39)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 171. 

 6h40 -  Kết nối 24h.  

7h00  - Phim Sitcom công sở. 172 (18’12)

7h15  - CM: thi đua yêu nước .

7h25  - Mục: ATGT.

7h30  -CM: Hồn quê.

7h40  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

7h45  - Bắt mạch tình yêu

8h15  - Dành cho thiếu nhi:

8h30  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

          - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h50  - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 7 – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h.

         

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 33 – Phim Việt Nam)

12h45         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

          -

13h10         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 95 – Phim Ấn Độ)

14h15         - Bắt mạch tình yêu. Tập 48

14h35         - CM: thi đua yêu nước .

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h50         - Phim Sitcom công sở.164 (19’05)

15h10         - CM: Phụ nữ VP .

15h20         -CM: Hồn quê.

15h30         - Ca nhạc

15h50         - CM: Khuyến học khuyến tài.

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h20         - Phim Sitcom mắt nai.  Số 97

16h50         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc .

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 8 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T22 )

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h10         - Khám phá Vĩnh Phúc.

20h15         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 9 –Phim Thái Lan)

21h00         - CM: Pháp luật và đời sống

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện: Trái mỹ nhân (Tập 45.  phim Ấn Độ)

21h55         - Mục: ATGT. PL Tối 22.3

22h00         - Phim Sitcom mắt nai. Số 69 (15’43)

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 30 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Ký sự: 

23h25         -CM: Hồn quê.

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

CHỦ NHẬT   24/2/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời tập 13 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 95 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - CM: Cải cách hành chính.

2h45  - CM: Pháp luật và đời sống.

2h55  -Vui – khỏe mỗi ngày.

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 34 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)

5h40  - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển . PL Tối 23.3

5h45  - Vui – khỏe mỗi ngày 172. 

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

 6h30 - Báo chí tuần qua 

 6h40 -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở.  173 (12’23)

7h15  - Khám phá Vĩnh Phúc

7h20  - Hành trình văn hóa

7h30  - Mục: Môi trường và Cuộc sống.

7h35  - Bắt mạch tình yêu.

8h05  - CM: Pháp luật và đời sống.

8h15  - Dành cho thiếu nhi:

8h30  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30

9h40  - Báo chí tuần qua 

- Cuộc sống thường ngày

10h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 8 – Phim Thái Lan)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Báo chí tuần qua.

11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 34 – Phim Việt Nam)

          12h45         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc .                 

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình.               

13h10         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 96 – Phim Ấn Độ)               

          - CM: Cải cách hành chính.              

14h15         - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 150 (9’31)                

14h25         - CM: Pháp luật và đời sống.           

                            

14h35         -CM: Hồn quê. PL Chiều 22.3         

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

14h45         - Phim Sitcom công sở. số T165 (12’15)             

15h05         - Mục: Môi trường và Cuộc sống.              

15h20         - CM: Đại đoàn kết .               

15h30         - Ca nhạc             

15h55         - Khám phá Vĩnh Phúc.                   

16h00         - Thời sự. (PL 11h)                 

16h20         - Ước mơ của bé. Tập 24                 

16h30         - Bản tin thể thao (PL trưa)              

16h35         - Phim Sitcom mắt nai. Số 98 (15’14)                 

16h50         - CM: thi đua yêu nước .                  

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 9 – Phim Thái Lan)          

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T23)                 

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)                  

18h20         - Cuộc sống thường ngày. (Phát mới)                  

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

          - Giới thiệu phim truyện tuần.                   

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.              

          - Điểm thời sự tuần                 

20h10         - CM: Dân số và phát triển.             

20h20         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 10 –Phim Thái Lan)             

21h05         - Mục: Tấm lòng nhân ái.                 

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h10         - Phim truyện: Kẻ chết trở lại  (P1. Phim Mỹ)              

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)                 

21h55         -Việt Nam quê hương             

22h15         - Phim truyện: Kẻ chết trở lại  (P2. Phim Mỹ)              

23h00         - Bản tin cuối ngày.                

23h15         - CM: Cải cách hành chính.              

23h25         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển . PL Tối 23.3          

23h30         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

HỨ HAI   25/2/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời tập 14 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 96 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h.

2h35  - CM: Dân số và phát triển.

2h45  -Việt Nam quê hương.

2h55  - Bắt mạch tình yêu.

3h25  - Vui – khỏe mỗi ngày. 

3h35  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 35 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 –Việt Nam  quê hương tôi)

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T1)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

  6h30         -Vui – khỏe mỗi ngày 173. 

  6h40         -  Kết nối 24h.  (Phát mới )

7h00  - Phim Sitcom công sở. 174 (17’23)

7h15  - Giới thiệu văn bản pháp luật

7h20  - CM: Dân số và phát triển.

7h30  -Việt Nam quê hương.

8h00  - Dành cho thiếu nhi: 

8h35  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h50  - Mục: Tấm lòng nhân ái.

10h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 9 – Phim Thái Lan)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

11h40         -Vui khỏe mỗi ngày số 103

          12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 35 – Phim Việt Nam)

12h45         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

13h10         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 97 – Phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình . (Phát mới)

14h15         - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 151 (9’48)

14h25         - Ký sự:  PL Chiều 20.3

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - CM: thi đua yêu nước .

14h50         -CM: Hồn quê.

15h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật – PL sáng 25.3

15h10         - CM: Dân số và phát triển.

15h20         - Phim Sitcom công sở.

15h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần. (Phát mới)

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h20         - Ước mơ của bé. 25

16h30         - Phim Sitcom mắt nai.  Số 66

16h45         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (Phát mới)

16h50         -Việt Nam quê hương. Pl tối 24.3

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 10 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T24)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục:Tài chính doanh nghiệp

20h10         -CM: Tài nguyên và môi trường

20h20         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 11 –Phim Thái Lan)

21h10         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Trái mỹ nhân (Tập 46.  phim Ấn Độ)

          -Nhạc cắt

22h00         - Giới thiệu văn bản pháp luật

22h05         - Hành trình văn hóa.

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 31 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Hành trình văn hóa.

23h25         - Bản tin thể thao

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BA   26/2/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời tập 15 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 97 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Bắt mạch tình yêu. 

2h35  -Mục:Tài chính doanh nghiệp

2h40  - Cuộc sống thường ngày

3h10  - CM: Dân số và phát triển.

3h20  -CM: Tài nguyên và môi trường

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 36 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h. PL hôm trước

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  - Vấn đề hôm nay.

5h45  - Ước mơ của bé. Tập 23 (14’12)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 174. 

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 175

          - Giới thiệu phim

7h15  - Vấn đề hôm nay.

7h20  - Bắt mạch tình yêu.

7h50  -Mục:Tài chính doanh nghiệp

7h55  - Dành cho thiếu nhi:

8h35  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 10 – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’

11h20         - Bản tin thể thao

          - Dự báo Thời tiết

11h25         - Điểm báo trong ngày

          11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Kẻ giấu mặt. (Tập 36 – Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp. (Phát mới)

12h45         -CM: Hồn quê.

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 98– Phim Ấn Độ)

14h15         - CM: Dân số và phát triển.   

14h25         - Bắt mạch tình yêu.T1 (Phát mới) (24’39)

14h40         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc .       

14h50         - Phim Sitcom công sở. số 167 (14’11)     

15h15         -CM: Tài nguyên và môi trường.      

15h25         - Ca nhạc   

15h50         -Việt Nam quê hương.   

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h20         - Phim Sitcom mắt nai.  Số 100

16h50         - CM: Pháp luật và đời sống.

          - Nhạc cắt

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 11 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T25)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Thông tin NN

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

20h10         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 12 –Phim Thái Lan)

20h55         - CM: An toàn giao thông 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h05         - Phim truyện: Trái mỹ nhân (Tập 47.  phim Ấn Độ)

21h50         -CM: Tài nguyên và môi trường. 

22h00         -Việt Nam quê hương. 

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 32-  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bản tin thể thao

          -Nhạc cắt

23h25         -Mục:Tài chính doanh nghiệp

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ TƯ 27/2/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời tập 16 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 98 – Phim Ấn Độ)

2h15  - CM: An toàn giao thông  .

2h25  -Việt Nam quê hương.

2h35  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

2h50  - CM: Dân số và phát triển.

3h00  - Cuộc sống thường ngày

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 1 – Phim Trung Quốc)

4h45  - Kết nối 24h.

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h40  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn .

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T12)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới (Phát lại)

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 175. 

 6h40 -  Kết nối 24h. (Phát mới ) 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 176

7h15  - CM: An toàn giao thông .

7h25  -Mục:Tài chính doanh nghiệp –

7h30  - Hành trình văn hóa.

7h40  - Bắt mạch tình yêu.

           - Giới thiệu phim truyện tuần

8h10  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn .

8h15  - Dành cho thiếu nhi:

8h35  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 11 – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự (Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

 11h20        - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

          11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 1 – Phim Trung Quốc)

12h45         - CM: Dân số và phát triển.

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình.

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 99 – Phim Ấn Độ)

14h15         - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 152 (9’30)

14h30         -Việt Nam quê hương.

14h40         - Mục: Thông tin NN.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h45         - Phim Sitcom công sở. số 168 (11’54)

15h00         - Hành trình văn hóa.

15h15         -CM: Hồn quê.

15h20         -CM: Tài nguyên và môi trường.

15h35         - Ca nhạc

15h55         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn .

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h20         - Ước mơ của bé. T26 (8’31)

16h30         - CM: An toàn giao thông 

16h40         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h45         - Phim Sitcom mắt nai. Số 101 (15’07)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 12 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T26)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Ống kính phóng viên

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Môi trường cuộc sống

20h10         - CM: An ninh VP.

20h20         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 13 –Phim Thái Lan)

21h05         - Mục Sống khỏe mỗi ngày.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân. (Tập 48.  phim Ấn Độ)

22h00         - CM: An toàn giao thông  .

22h10         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn .

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 33 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Hành trình văn hóa.

23h25         - Bản tin thể thao

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ NĂM  28/2/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời tập 17 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

0h55  - Mục: Môi trường cuộc sống.

1h00  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 99 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h. PL hôm trước

2h25  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

2h35  - CM: An toàn giao thông  .

2h45  - Cuộc sống thường ngày

3h05  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 2 – Phim Trung Quốc)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 –Việt Nam quê hương tôi)

5h40  - Ống kính phóng viên.

5h45  - Ước mơ của bé.  Tập 24(13’27)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 176. 

  6h40         -  Kết nối 24h. (Phát mới ) 

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp.

7h00  - Phim Sitcom công sở.  177

7h15  - CM: An ninh VP.

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

7h25  - Mục: Môi trường và Cuộc sống.

7h30  - CM: An toàn giao thông  .

8h10  -Việt Nam quê hương.

8h20  - CM: Những con đường mang tên danh nhân. (Phát mới)

8h30  - Bắt mạch tình yêu.

8h00  - Dành cho thiếu nhi:

8h35  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 12 – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

          11h20         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 2 – Phim Trung Quốc)

          -

12h45         - Phim Sitcom mắt nai. Số 74 (15’32)  

13h10         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 100– Phim Ấn Độ)

14h15         -CM: Tài nguyên và môi trường.  Pl tối 25.3

14h25         - Bắt mạch tình yêu. 2

14h45         - CM: Những con đường mang tên danh nhân. .PL sáng

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h00         - Phim Sitcom công sở. T169 (18’24)

15h20         - CM: An toàn giao thông  .

15h30         - Ca nhạc

15h55         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn .

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h20         - Phim Sitcom mắt nai.  Số 102

          - Giới thiệu Việt Nam quê hương

16h40         - CM: Dân số và phát triển.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 13 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T27)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h10         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 14 –Phim Thái Lan)

20h55         - Mục: Thông tin NN. Pl 26.3

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h05         - Phim truyện: Trái mỹ nhân (Tập 49.  phim Ấn Độ)

21h50         -Việt Nam quê hương. Pl Chủ nhật

22h05         - CM: An ninh VP.PL Tối 27.3

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 34 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Hành trình văn hóa.

23h25         - Bản tin thể thao

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ SÁU  29/2/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời tập 18 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 100 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h.  PL hôm trước

2h35  - Cuộc sống thường ngày

2h55  - CM: Những con đường mang tên danh nhân. . PL sáng 28.3

3h40  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 3 – Phim Trung Quốc)

4h45  - Mục: Tấm lòng nhân ái.

4h50  -Việt Nam quê hương .

5h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Yoga)

5h40  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: Vòng xoáy thần tốc tập 13

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 177 (14,35)

6h40  -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở.  178(14’35)

7h15  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. PL 28.3

7h20  - CM: Những con đường mang tên danh nhân. . PL sáng 28.3

7h30  - Dành cho thiếu nhi:

7h45  - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 121 (14,35)

          - Giới thiệu phim truyện tuần

8h00  - CM: An ninh VP.

          -Nhạc cắt

8h40  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 13 – Phim Thái Lan)

11h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 17h00)

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

 11h30        - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

11h40         -Vui khỏe mỗi ngày số 104

          12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 3 – Phim Trung Quốc)

12h45         -Việt Nam quê hương .

13h10         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 101 – Phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình.

14h15         - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 153 (9’31)

14h25         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.     

14h35         - Phim Sitcom công sở.  số 170 (17’23)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h50         - Nhạc cắt

15h00         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

15h15         - Mục: Thông tin NN. Pl 26.3

15h20         - Ca nhạc

15h40         - CM: Những con đường mang tên danh nhân. . PL sáng 28.3

15h50         -CM: Tài nguyên và môi trường. 

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h10         - Ước mơ của bé Tập 27 (14’19)

16h20         - Phim Sitcom mắt nai.  Số 103 (15’17’’)

16h35         - Ký sự

16h45         - Mục Sống khỏe mỗi ngày.

16h50         - CM: An ninh VP.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 14 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T28)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày. (Phát mới)

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h50         - Vấn đề hôm nay (Phát mới)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu

 dùng.(389)

20h10         -CM: CN & Thương mại

20h20         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 15 –Phim Thái Lan)

21h10         - Mục: ATGT

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân (Tập 50.  phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

          - Nhạc cắt

22h00         - Phim Sitcom công sở. PL Chiều

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 35 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bản tin thể thao

23h20         - Bắt mạch tình yêu. Tập 19  (27’59)

23h50         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BẢY  30/2/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời tập 19 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 101 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Mục: ATGT .

2h20  - Cuộc sống thường ngày.

2h40  - Vấn đề hôm nay .

2h45  - Phim Sitcom mắt nai.  Số 18

3h00  - CM: Công nghiệp và thương mại .

 3h10 - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 4 – Phim Trung Quốc)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h40  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

5h45  - Ước mơ của bé.  T25 (14’26)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 178. 

6h40  -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. 179 (14’35)

 7h20 - CM: Những con đường mang tên danh nhân. . PL sáng 28.3

7h30  - Vấn đề hôm nay.

7h35  - CM: Công nghiệp và thương mại .

7h45  - Dành cho thiếu nhi: 

8h00  - Mục: ATGT.

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

8h05  -Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu

 dùng.(389).

8h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

           - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 14 – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

          11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 4 – Phim Trung Quốc)

12h45         - Phim Sitcom mắt nai.  Số 48 (15’16)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.

13h10         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 102 – Phim Ấn Độ)

14h15         - CM: Những con đường mang tên danh nhân. . PL sáng 28.3

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo

14h25         - Bắt mạch tình yêu. Tập T3 (19,25)

14h45         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h00         - Phim Sitcom công sở. số 171 (14’)

15h20         - Mục: ATGT.

15h25         -CM: CN & Thương mại .

15h35         - Ca nhạc

15h50         - CM: Dân số và phát triển.

16h00         - Thời sự. (PL 11h)

16h20         - Phim Sitcom mắt nai.  Số 104

16h50         - PS: Tài liệu

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 15 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T29)

18h00         - Kết nối 24h. ( PL sáng)

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc. (Phát mới)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h10         -CM: Quốc phòng quân khu II

20h20         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 16 –Phim Thái Lan)

21h10         -CM : Cung ứng sử dụng điện

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân (Tập 51.   phim Ấn Độ)

22h10         - Mục: môi trường cuộc sống

          - Nhạc cắt

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 36 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         -CM: CN & Thương mại .

23h25         - Bản tin thể thao .

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

CHỦ NHẬT  31/2/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời tập 20 (Phim VN)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 102 – Phim Ấn Độ)

2h15  -CM : Cung ứng sử dụng điện .

2h25  - Bắt mạch tình yêu.

2h35  - Nhạc cắt

2h55  - Phim Sitcom công sở. 122 (14’35)

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 5 – Phim Trung Quốc)

4h45  - Khám phá Vĩnh Phúc.

4h50  - Kết nối 24h.  PL hôm trước

5h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 – Việt Nam quê hương tôi)

5h40  -Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển .

5h45  - Vui – khỏe mỗi ngày 179. 

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Báo chí tuần qua.

 6h40 -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. 180 (15’44)

7h15  - Mục: Vĩnh Phúc Hội nhập và phát triển.

7h20  -CM : Cung ứng sử dụng điện .

7h30  - Mục: Môi trường và Cuộc sống.

7h35  - Bắt mạch tình yêu. Tập T15

8h00  - Hành trình văn hóa

8h10  - Khám phá Vĩnh Phúc.

8h15  - Dành cho thiếu nhi:

8h30  - PS: Chợ quê ngày tết .

8h40  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h30)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới (Phát lại)

9h30  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

9h50  - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 15 – Phim Thái Lan)

10h35         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình

 11h00        - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Báo chí tuần qua.

11h35         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 5 – Phim Trung Quốc)

          12h45         - Mục: Vĩnh Phúc Hội nhập và phát triển.          

12h50         - Hành trình văn hóa.             

13h10         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 103 – Phim Ấn Độ)             

14h15         - Nhạc cắt            

14h25         - Vui – khỏe mỗi ngày.  Số 154 (10’32)              

14h40         -CM : Cung ứng sử dụng điện.                   

14h50         - Bắt mạch tình yêu.               

15h10         -CM: Quốc phòng quân khu II.                 

15h20         - Phim Sitcom công sở. 172 (13’08)          

15h40         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

16h00         - Thời sự. (PL 11h)                 

16h20         - Ước mơ của bé tập 28(11’54)                 

16h30         - Mục: Môi trường và Cuộc sống.              

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình                

16h35         -CM: CN & Thương mại .                

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.           

16h50         - Phim Sitcom mắt nai. Số 105 (15’13)               

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Người thứ ba. (Tập 16 – Phim Thái Lan)                 

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: (  Ấu trùng tinh nghịch  T30)                 

18h00         - Kết nối 24h.                

18h20         - Cuộc sống thường ngày.                

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

18h55         - Mục: Vĩnh Phúc Hội nhập và phát triển.          

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.              

          - Điểm thời sự tuần                 

20h05         - CM: Xây dựng Đảng           

20h15         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 17 –Phim Thái Lan)             

21h00         -PS tài liệu Pl chiều 30.3                  

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h05         - Phim truyện: Hiệu ứng bóng ma (Phim Mỹ P1)          

21h50         - Mục: Tấm lòng nhân ái                  

22h15         - Phim truyện: Hiệu ứng bóng ma (Phim Mỹ P2)          

23h00         - Bản tin cuối ngày.       23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Hành trình văn hóa.             

23h25         -  Việt Nam quê hương           

23h35         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 Xem phản hồi

 
Tin khác