LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÁNG 4 NĂM 2017 (30/03/2017 08:46)

Xem lịch phát sóng ngày:

 

THỨ BẢY  1/4/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 29- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 5 – T.3/2017. – Tối 30.3

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Hoán đổi thân xác  (Tập 7,8 - Phim HQ)

3h05  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P4) –Tối 31.3

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Công nghiệp và thương mại- PL Tối 29.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: -Tối 30.3

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 20 – Phim VN)

5h00  -Vấn đề hôm nay -Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 31.3

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40  - Mục: ATGT

6h45  - CM: Vì người nghèo: Huyện Tam Dương với công tác giảm nghèo. –Tối 31.3

7h00  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h15  - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 5 - Phim Đài Loan)

8h00  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P4) –Tối 31.3

8h15  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 30 - Phim Đài Loan)

9h00  -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Câu chuyện trong tháng- Tối 30.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nga ( P4)- Tối 27.3

10h15         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 77 -  Phim HQ)

11h00         -CM: An ninh Vĩnh Phúc.- Tối 27.3

11h15         - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.3,tối 27.3)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50            - Lịch sử thế giới: Australia  (P.1).

          12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 20 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Công nghiệp và thương mại- Tối 29.3

13h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số -T.1

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Hoán đổi thân xác (Tập 9,10 - Phim HQ)

15h00         - P/s: Vệ sinh môi trường Vĩnh Phúc.- Tối 29.3

15h10         - CM: Cung ứng sử dụng điện – Tối 31.3 (PL)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h25         - Tin vắn

15h30         - Nhìn ra tỉnh bạn – Tối 29.3

15h45         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 29- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 78 -  Phim HQ)

18h25         -KH&CN: Câu chuyện toán học – Vô hạn và vô tỉ – P1

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Nhà nông làm giàu

          -Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30

20h45         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc

- Phim tài liệu: Anh Ba Lê Duẩn

 Giới thiệu Trang địa phương

21h15         - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 6 - Phim Đài Loan)

          - Nhạc cắt Sông quê

22h00         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

22h05         - Cuộc sống xanh.

22h10         - Ca nhạc 

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 31 - Phim Đài Loan)

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   2/4/2017

0h00  - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 30- Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - CM: Cung ứng sử dụng điện – Tối 30.3

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Hoán đổi thân xác  (Tập 9,10 - Phim HQ)

3h05  - P/s: Vệ sinh môi trường Vĩnh Phúc.- Tối 29.3

3h20  - Phụ nữ Việt (PL Tối T.31.3)

3h35  - CM: Vì người nghèo: Huyện Tam Dương với công tác giảm nghèo –Tối 31.3

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế -Tôi 1.4

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 21 – Phim VN)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Nhà nông làm giàu

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h45  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

6h50

7h05  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc –Tối 1.4

- Phim tài liệu: Anh Ba Lê Duẩn- Tối 1.4

7h35  - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 6 - Phim Đài Loan)

8h20  - Phụ nữ Việt (PL Tối T.31.3)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

8h40  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 31 - Phim Đài Loan)

9h25  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P /s: Công tác đo đạc bản đồ đất đai tỉnh Vĩnh Phúc.- Tối 28.3

9h55  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.3/2017- Tối 28.3

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h10         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h20

11h05         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 78 -  Phim HQ)

- Ca nhạc

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức phật  (P1)

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 21 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -  CM: Cung ứng sử dụng điện- Tối 30.3

13h15         -  P/s: Ngành GD&ĐT chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017.- Tối 30.3

13h30         - Phim truyện: Hoán đổi thân xác (Tập 11,12 - Phim HQ)

15h05         - Du lịch bốn phương: Đảo Síp (P1)

15h15         - Tin vắn

15h20         - Thế giới thời trang: Số 5 – T.3/2017. – Tối 30.3

15h35         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Ngày hôm qua (Tập 30- Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h25         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 79 -  Phim HQ)

18h10         - Tôi yêu Việt nam

18h15         -Ca nhạc

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

20h25         -Ống kính phóng viên.

20h30         -Trang địa phương

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h45         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

20h55         - Phim truyện: Chốn an toàn (P.1 - Phim hành động Mỹ)

22h00         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

22h05         - Lịch sử thế giới: Cách mạnh công nghiệp  (P.1)

22h20         -Ca nhạc:

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chốn an toàn (P.2 - Phim hành động Mỹ)

23h35         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc –Tối 1.4

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

23h50         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   3/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 1- Phim Hàn Quốc)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - CM: Vì người nghèo: Huyện Tam Dương với công tác giảm nghèo. –Tối 31.3

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Hoán đổi thân xác (Tập 11,12 - Phim HQ)

3h05  - Lịch sử thế giới: Cách mạnh công nghiệp  (P.1) – Tối 2.4

3h20  - Trang địa phương- Tối 2.4

3h35  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc – Tối 1.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 1.4

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 22 – Phim VN)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         -Ống kính phóng viên.- Tối 2.4

6h40  -Trang địa phương –Tối 2.4

 Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên

6h55  - Lịch sử thế giới: Cách mạnh công nghiệp  (P.1) – Tối 2.4

7h10  - Phim truyện: Chốn an toàn (P.1 - Phim hành động Mỹ)

8h15  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h20  - Phim truyện: Chốn an toàn (P.2 - Phim hành động Mỹ)

9h20 - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử ( PLTối chủ nhật)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Vệ sinh môi trường Vĩnh Phúc.- Tối 29.3

9h55  - CM: Công nghiệp và thương mại- Tối 29.3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h10         - Nhìn ra tỉnh bạn – Tối 29.3

10h25         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 79 -  Phim HQ)

11h10         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang 2016

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 22 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Vì người nghèo: Huyện Tam Dương với công tác giảm nghèo. –Tối 31.3

13h15         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P4) – Tối 31.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Hoán đổi thân xác (Tập 13,14 - Phim HQ)

15h00         - Nhà nông làm giàu (Tối thứ 7)

15h05         - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

15h20         - Tin vắn

15h25         - Vấn đề hôm nay - Tối 31.3

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 1- Phim Hàn Quốc)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 80 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT: Messi và hành trình 400 bàn thắng– P1

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45

 

20h20         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

- CM: Xây dựng Đảng: CCB Vĩnh Phúc tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ CQ

20h35         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h40         - Vấn đề hôm nay:

20h45         - P/s: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản vùng đất Tổ.

21h00         - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 7 - Phim Đài Loan)

          - Giới thiệu phim (mới)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P1)

22h05         -Ca nhạc:

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 32 - Phim Đài Loan.)

23h20         - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống  (P.4)

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   4/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 2- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Cách mạnh công nghiệp  (P.1) –Tối 2.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Hoán đổi thân xác (Tập 13,14 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc –Tối 1.4

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P1) – Tối 3.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống  (P.4) Tối 3.4

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 23 – Phim VN)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00

6h30  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

- Vấn đề hôm nay – Tối 3.4

6h35  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN

6h40  - CM:Xây dựng Đảng: CCB Vĩnh Phúc tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền Tối 3.4

          -Nhạc cắt Đại bảo tháp Mandala:

6h55  - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống  (P.4) – Tối 3.4

7h10  - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 7 - Phim Đài Loan)

8h05  - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P1) – Tối 3.4

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h20  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 32 - Phim Đài Loan.)

9h05

9h20  -  P/s: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản vùng đất Tổ.Tối 3.4

 - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30

9h45  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

- CM: Cung ứng sử dụng điện- Tối 30.3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - Thế giới thời trang: Số 5 – T.3/2017. – Tối 30.3

10h15         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 80 -  Phim HQ)

11h00         - P/s: Ngành GD&ĐT chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017. –Tối 30.3

-Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên

11h15

 

11h30         - PTL: Anh Ba Lê Duẩn – Tối 1.4

Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Tạp chí thể thao: C.Ronaldo – cuộc đời và sự nghiệp – P.1

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 23 – Phim VN)

12h50         - Tin vắn kinh tế

12h55         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc- Tối 1.4

13h10         - Nhìn ra tỉnh bạn

13h25         - Phim truyện: Hoán đổi thân xác (Tập 15,16 - Phim HQ)

15h00         - Phim tài liệu: Anh Ba Lê Duẩn Tối 1.4

15h30         - Tin vắn

15h35         - Cuộc sống xanh.- Tối 1.4

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 2- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 81 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới:Hành tinh băng giá- (P5)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45

 

20h20         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

 - Dự báo Thời tiết

 - P/s: Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn – Một trí tuệ lớn, một nhân cách lớn.

20h23         - Bản tin nông nghiệp

20h28         - P/s: Bảo tồn di tích cho thế hệ mai sau

20h40         - CM: Toàn dân PCCC: PCCC khu dân cư.

20h55         - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 8 - Phim Đài Loan)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.4/2017

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hương đêm (Tập 33, tập cuối, Phim Việt Nam)

23h25         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử Tối 2.4 (PL)

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

         

 

THỨ TƯ  5/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 3- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống  (P.4)- Tối 3.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Hoán đổi thân xác (Tập 15,16 - Phim HQ)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.4/2017 – Tối 4.4

3h20  - CM: Xây dựng Đảng: CCB Vĩnh Phúc tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ CQ –Tối 3.4

3h35  - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - Tối 2.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P1) –Tối 3.4

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 24 – Phim VN)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên.

6h45  - P/s: Bảo tồn di tích cho thế hệ mai sau – Tối 4.4

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

6h55  - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 8 - Phim Đài Loan)

7h40  - CM: Toàn dân PCCC: PCCC khu dân cư. Tối 4.4

7h55  - Phim truyện: Hương đêm (Tập 33, tập cuối, Phim Việt Nam)

8h40  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.4/2017 – Tối 4.4

8h55

 

9h00  - P/s: Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn – Một trí tuệ lớn, một nhân cách lớn. Tối 4.4

- Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Vì người nghèo: Huyện Tam Dương với công tác giảm nghèo. –Tối 31.3

10h00         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 81 -  Phim HQ)

10h45         - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)- T.31.3

11h00         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P4) – Tối 31.3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h15         - P/s: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản vùng đất Tổ.

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50

          - CM:Xây dựng Đảng: CCB Vĩnh Phúc tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền Tối 3.4 (PL)

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 24 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h0013h15         -Ống kính phóng viên.- Tối 2.4

- CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - Tối 2.4

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 1,2 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h05         - Thế giới thời trang: T 12.2016

15h20         - Tin vắn

15h25         - Lịch sử thế giới: Cách mạnh công nghiệp  (P.1) – Tối 2.4

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 3- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 82 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên.

18h50         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h25

20h35         - P/s: Công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm

- Mục Nhà nông làm giàu

20h40         - CM: Lý luận và cuộc sống: Văn hoá lễ hội 

20h55         - CM: Thú y với chăn nuôi

21h10         - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 9 - Phim Đài Loan)

21h55         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu phim

22h00         - Phim tài liệu: Tín ngưỡng Hùng Vương

   Nhạc cắt

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 1, Phim Việt Nam)

23h20         - Nhìn ra tỉnh bạn

23h35         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  6/4/2017

 

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 4- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.4/2017 – Tối 4.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 1,2 - Phim HQ)

3h05  - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống  (P.4) –Tối 3.4

3h20  - CM:Xây dựng Đảng: CCB Vĩnh Phúc tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền Tối 3.4

3h35  -  P/s: Bảo tồn di tích cho thế hệ mai sau – Tối 4.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: Lý luận và cuộc sống: Văn hoá lễ hội  Tối 5.4

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 25 – Phim VN)

5h00  - Nhà nông làm giàu – Tối Thứ 4

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - THTT: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc- Tối 1.4

10h00         - Phim tài liệu: Anh Ba Lê Duẩn Tối 1.4

  Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

10h30         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 82 -  Phim HQ)

11h15         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

 

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Du lịch bốn phương: Hy Lạp  (P2)

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 25 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM:Xây dựng Đảng: CCB Vĩnh Phúc tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, CQ- T.3.4

13h15         - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống  (P.4) – Tối 3.4

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 3,4 - Phim HQ)

15h00         - Vấn đề hôm nay – Tối 3.4

15h05         - Tin vắn

15h10         - Phim tài liệu: Tín ngưỡng Hùng Vương

15h35         -Ca nhạc

15h45         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 4- Phim HQ))

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 83 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống  (P.2)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h25         - P/s:Phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn tỉnh

20h35

20h50         -CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

- Toạ đàm: Tổng Bí thư Lê Duẩn – một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

21h00         - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 10 - Phim Đài Loan)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

21h50         - KH &CN:

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 2, Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 1 – T.4/2017.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  7/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 5- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: - Tối 6.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 3,4 - Phim HQ)

3h05  - P/s: Công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm – Tối 5.4

3h15  - CM: Thú y với chăn nuôi- Tối 5.4

3h35  - Nhìn ra tỉnh bạn – Tối 5.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 26 – Phim VN)

4h10  - Thế giới thời trang: Số 1 – T.4/2017.- Tối 6.4

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  - P/s:Phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn tỉnh – Tối 6.4

6h50  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc – Tối 6.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h05  - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 10 - Phim Đài Loan)

7h50  - Thế giới thời trang: Số 1 – T.4/2017.- Tối 6.4

8h05  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 2, Phim Việt Nam)

8h50  - KH &CN: - Tối 6.4

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Ống kính phóng viên.- Tối 2.4

10h00         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - Tối 2.4

10h15         - Lịch sử thế giới: Cách mạnh công nghiệp  (P.1) – Tối 2.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h30         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 83 -  Phim HQ)

11h15         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 26 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Toàn dân PCCC: PCCC khu dân cư. Tối 4.4

13h15         - P/s: Bảo tồn di tích cho thế hệ mai sau – Tối 4.4

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 5,6 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - Thế giới động vật: Mùa hè vùng cực  (P.1)

15h30

15h35         - Tin vắn

- P/s: Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn – Một trí tuệ lớn, một nhân cách lớn.Tối 4.4

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 5- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         - Ca nhạc.

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 84 -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số T.12.2016

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay.

20h25         - Mục: ATGT

20h30         - CM: Bạn nhà nông.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h45         - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 11 - Phim Đài Loan)

21h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h35         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.5)

Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

21h50         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 3, Phim Việt Nam)

23h20         - Phụ nữ Việt

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  8/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 6- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 1 – T.4/2017.- Tối 6.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 5,6 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.5) –Tối 7.4

3h20  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc – Tối 6.4

3h35  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: - Tối 6.4

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 27 – Phim VN)

5h00  -Vấn đề hôm nay -Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 7.4

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40  - Mục: ATGT

6h45  - CM: Bạn nhà nông- Tối 7.4

7h00  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h15  - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 11 - Phim Đài Loan)

8h00  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.5) – Tối 7.4

8h15  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 3, Phim Việt Nam)

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM:Xây dựng Đảng: CCB Vĩnh Phúc tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, CQ- T.3.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P1) – Tối 3.4

10h15         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 84 -  Phim HQ)

11h00         - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống  (P.4) – Tối 3.4

11h15         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Lịch sử thế giới: Australia  (P.2)

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 27 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Lý luận và cuộc sống: Văn hoá lễ hội  Tối 5.4

13h15         - P/s: Công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm – Tối 5.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 7,8 - Phim HQ)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn – Tối 5.4

15h15         - CM: Thú y với chăn nuôi- Tối 5.4

15h30         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số -T.1

15h45         - Tin vắn

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 6- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 85 -  Phim HQ)

18h25         - KH&CN: Câu chuyện toán học – Vô hạn và vô tỉ – P2

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Nhà nông làm giàu

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - CM: Sức khoẻ cho mọi người.

 

20h45         -Giới thiệu ký sự

- Tác phẩm mới

20h55         - Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Tập 1)

21h10         - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 12 - Phim Đài Loan)

21h55         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h00         - Cuộc sống xanh.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

22h05         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

22h20         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 4, Phim Việt Nam)

23h20         - CM: Bạn nhà nông- Tối 7.4

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   9/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 7- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.5) –Tối 7.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 7,8 - Phim HQ)

3h05  - Tác phẩm mới Tối 8.4

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Bạn nhà nông- Tối 7.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 8.4

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 28 – Phim VN)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Nhà nông làm giàu

6h40  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h45  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 8.4

7h00  - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 12 - Phim Đài Loan)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h45  - CM: Sức khoẻ cho mọi người.Tối 8.4

8h00  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h05  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 4, Phim Việt Nam)

8h50  - Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Tập 1) – Tối 8.4

9h05

9h20  - Tác phẩm mới Tối 8.4

- Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Bảo tồn di tích cho thế hệ mai sau – Tối 4.4

10h00         - CM: Toàn dân PCCC: PCCC khu dân cư. Tối 4.4

10h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.4/2017 – Tối 4.4

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 85 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức phật (P.2)

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 28 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc – Tối 6.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - P/s:Phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn tỉnh – Tối 6.4

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 9,10 - Phim HQ)

15h00

15h15         - Du lịch bốn phương: Đảo Síp (P2)

 - KH &CN: - Tối 6.4

15h30         - Tin vắn

15h35         - Thế giới thời trang: Số 1 – T.4/2017.- Tối 6.4

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 7- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 86 -  Phim HQ)

18h35         - Tôi yêu Việt Nam

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         -Mục: Tấm lòng nhân ái.

20h25         -CM: CCB Vĩnh Phúc: Hội CCB huyện Sông Lô giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h40         - Phim truyện: Kế hoạch đổi đời (P.1 - Phim Tâm lý Mỹ)

21h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h35         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

21h45         - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.2)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Kế hoạch đổi đời (P.2 - Phim Tâm lý Mỹ)

23h25         - CM: Sức khoẻ cho mọi người.Tối 8.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

THỨ HAI   10/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 8- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Tập 1) – Tối 8.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 9,10 - Phim HQ)

3h05  - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.2) –Tối 9.4

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Sức khoẻ cho mọi người. – Tối 8.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 8.4

4h10  - Phim truyện:  Vùng hạ chuyển mình  (Tập 29 – Phim VN)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35

 

  6h50         - CM: CCB Vĩnh Phúc: Hội CCB huyện Sông Lô giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Tối 9.4

- CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử  - PL Tối chủ nhật

 Nhạc cắt Sông quê

7h00  - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.2) – Tối 9.4

7h15  - Phim truyện: Kế hoạch đổi đời (P.1 - Phim Tâm lý Mỹ)

8h05  - Mục: Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h10  - Phim truyện: Kế hoạch đổi đời (P.2 - Phim Tâm lý Mỹ)

9h00  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm – Tối 5.4

9h55  - CM: Lý luận và cuộc sống: Văn hoá lễ hội  Tối 5.4

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h15         - CM: Thú y với chăn nuôi- Tối 5.4

10h30         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 86 -  Phim HQ)

11h15         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang 2016

          12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 29 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Bạn nhà nông- Tối 7.4

13h15         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.5) – Tối 7.4

          -Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 11,12 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Nhà nông làm giàu (Tối thứ 7)

15h10         - Vấn đề hôm nay – Tối 7.4

15h15         - Tin vắn

15h20         - Phụ nữ Việt – Tối 7.4

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 8- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 87 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT: Messi và hành trình 400 bàn thắng– P2

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay

20h30         -CM: Tài nguyên và Môi trường

20h45         -CM: Dư địa chí

21h00         - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 13 - Phim Đài Loan)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P.2)

          - Giới thiệu phim (mới)

21h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 5, Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống.(P.5)

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   11/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 9- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.2) – Tối 9.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 11,12 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống. (P.5) – Tối 10.4

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P.2)- Tối 10.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: Bạn nhà nông- Tối 7.4

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 30 – Phim VN)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam- Tối-10.4

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 10.4.

6h40

6h 55 - CM: Dư địa chí- Tối 10.4

 - CM: Tài nguyên và Môi trường Tối 10.4

7h10  - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống.(P.5) – Tối 10.4

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

7h25  - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 13 - Phim Đài Loan)

8h10  - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P.2)- Tối 10.4

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h25  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 5, Phim Việt Nam)

9h10  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s:Phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn tỉnh – Tối 6.4

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc – Tối 6.4

10h15         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 87 -  Phim HQ)

11h00         - KH &CN: - Tối 6.4

11h15         - Thế giới thời trang: Số 1 – T.4/2017.- Tối 6.4

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Tạp chí thể thao: C.Ronaldo – cuộc đời và sự nghiệp – P.2

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 30 – Phim VN)

12h55

13h00         - Tin vắn kinh tế

 - Trang địa phương – Tối 2.4

13h15         - CM: Sức khoẻ cho mọi người.Tối 8.4

          - Nhạc cắt Mùa vàng

13h30         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử  - PL Tối chủ nhật

13h45         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 13,14 - Phim HQ)

15h15         - Nhìn ra tỉnh bạn

15h30         - Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Tập 1) – Tối 8.4

15h45         - Tin vắn

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 9- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 88 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới:Hành tinh băng giá- (P6)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - P/s: Vĩnh Phúc chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

20h35         -CM: Tiếng nói cử tri & Đại biểu nhân dân

          -Nhạc cắt Đại bảo tháp Mandala

20h50         - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 14 - Phim Đài Loan)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.4/2017

Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h00         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 6, Phim Việt Nam)

23h20         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử (PL –Tối 9.4)

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

THỨ TƯ  12/4/2017

 

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 10- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống. (P.5) – Tối 10.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 13,14 - Phim HQ)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.4/2017 – Tối 11.4

3h20  - CM: Tài nguyên và Môi trường Tối 10.4

3h35  - P/s: Vĩnh Phúc chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi –Tối 11.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P.2)- Tối 10.4

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 31 – Phim VN)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  -  P/s: Vĩnh Phúc chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi –Tối 11.4

6h55  - CM: Tiếng nói cử tri & Đại biểu nhân dân Tối 11.4

          -Nhạc cắt Sông quê

7h10  - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 14 - Phim Đài Loan)

7h55  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.4/2017 – Tối 11.4

8h10  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 6, Phim Việt Nam)

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Bạn nhà nông- Tối 7.4

10h00         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 88 -  Phim HQ)

10h45         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.5) – Tối 7.4

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h00         - Vấn đề hôm nay – Tối 7.4

11h05         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - Tối 9.4

12h00         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 31 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Tài nguyên và Môi trường  PL Tối 10.4

13h15         - CM: CCB Vĩnh Phúc: Hội CCB huyện Sông Lô giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Tối 9.4

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 15,16 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h05         - Thế giới thời trang: T 12.2016

15h20         - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.2) – Tối 9.4

15h35         - Tin vắn

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 10- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 89 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt sông quê.

20h25         - Mục: Nhà nông làm giàu 

20h30         - P/s: Ấm áp hơn từ những ngôi nhà đại đoàn kết

          - Giới thiệu Ký sự

20h45         -CM: Lao động và công đoàn: Hoạt động công đoàn Tam Đảo

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên

21h00         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 15 - Phim Đài Loan)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Nhìn ra tỉnh bạn

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 7, Phim Việt Nam)

23h20         - CM: Tiếng nói cử tri & Đại biểu nhân dân Tối 11.4 (PL)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

23h40         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  13/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 11- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.4/2017 – Tối 11.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 15,16 - Phim HQ)

3h05  - CM: Tiếng nói cử tri & Đại biểu nhân dân Tối 11.4

3h20  - CM: Lao động và công đoàn: Hoạt động công đoàn Tam Đảo- Tối 12.4

3h35  -  P/s: Vĩnh Phúc chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi –Tối 11.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 32 – Phim VN)

5h00  - Nhà nông làm giàu – Tối Thứ 4

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

6h40  - Mục: Nhà nông làm giàu

6h45  - P/s: Ấm áp hơn từ những ngôi nhà đại đoàn kết – Tối 12.4

6h55  - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 15 - Phim Đài Loan)

7h40  - CM: Lao động và công đoàn: Hoạt động công đoàn Tam Đảo- Tối 12.4

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

7h55  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h10  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 7, Phim Việt Nam)

8h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Tập 1) – Tối 8.4

10h00         - CM: Sức khoẻ cho mọi người.Tối 8.4

10h15         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 8.4

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

10h30         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 89 -  Phim HQ)

11h15         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Du lịch bốn phương: Đảo Fiji  (P1)

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 32 – Phim VN)

12h50         - Tin vắn kinh tế

12h55         - CM: Tài nguyên và Môi trường Tối 10.4

          - Nhạc cắt Mùa vàng

13h10         - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống.(P.5) – Tối 10.4

13h25         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 17,18 - Phim HQ)

15h00         - Vấn đề hôm nay – Tối 10.4.

15h05         - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P.2)- Tối 10.4

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

15h20         - Tin vắn

15h25         -Ca nhạc

15h50         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 11- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h25         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 90 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống  (P.3)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h30         - P/s: Diệt chuột bảo vệ đồng ruộng cần thực hiện đồng bộ

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h40         -CM: Nông nghiệp- Nông thôn và Nông dân.

20h55         - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 16 - Phim Đài Loan)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - KH &CN:

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 8, Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 2 – T.4/2017.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

- Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

THỨ SÁU  14/4/2017

  0h00         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 12- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: - Tối 13.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: : Đoạt tình (Tập 17,18 - Phim HQ)

3h05  - Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Tập 1) – Tối 8.4

3h20  - Nhìn ra tỉnh bạn.-Tối T.4

3h35  -  CM: Lao động và công đoàn: Hoạt động công đoàn Tam Đảo- Tối 12.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 2 – T.4/2017. – Tối 13.4

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 33 – Phim VN)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  - P/s: Diệt chuột bảo vệ đồng ruộng cần thực hiện đồng bộ - Tối 13.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 16 - Phim Đài Loan)

7h35  - CM: Nông nghiệp- Nông thôn và Nông dân . Tối 13.4

7h50  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 8, Phim Việt Nam)

8h35  - KH &CN: - Tối 13.4

8h50  - Thế giới thời trang: Số 2 – T.4/2017. – Tối 13.4

9h05  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: CCB Vĩnh Phúc: Hội CCB huyện Sông Lô giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Tối 9.4

10h00         - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.2) – Tối 9.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 90 -  Phim HQ)

11h00

11h15         - CM: Lao động và công đoàn: Hoạt động công đoàn Tam Đảo- Tối 12.4

 - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - Tối 9.4

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

          11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 33 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Tiếng nói cử tri & Đại biểu nhân dân Tối 11.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - P/s: Vĩnh Phúc chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi –Tối 11.4

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 19,20 - Phim HQ)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - Thế giới động vật: Mùa hè vùng cực  (P.2)

15h30         - Tin vắn

15h35         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.4/2017 – Tối 11.4

15h50         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 12- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         - Ca nhạc.

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 91 -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số T.12.2016

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h00  - THTT : Ca nhạc “Mơ về nơi xa”

22h00  - Vấn đề hôm nay

22h05  - Mục ATGT

22h10  - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

            -  CM:Khuyến học khuyến tài.

22h30  - Bản tin tổng hợp

22h35  - Kí sự: Vĩnh Yên – thành phố tôi yêu (Tập 3)

22h45  - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 17 - Phim Đài Loan)

23h30  - Bản tin thể thao

23h35 - Phụ nữ Việt

 - Ca nhạc

   Nhạc cắt

23h40  - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  15/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 13- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 2 – T.4/2017. – Tối 13.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 19,20 - Phim HQ)

3h05  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.6) – Tối 14.4

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Nông nghiệp- Nông thôn và Nông dân . Tối 13.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: - Tối 13.4

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 34 – Phim VN)

5h00  -Vấn đề hôm nay -Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 14.4

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h45  - Mục: ATGT

6h50  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h05  - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 17 - Phim Đài Loan)

7h50  - Kí sự: Vĩnh Yên – thành phố tôi yêu (Tập 3) – Tối 14.4

8h00  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 9, Phim Việt Nam)

8h45  -CM:Khuyến học khuyến tài – Tối 14.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h00

9h15  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.6) – Tối 14.4

- Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Tài nguyên và Môi trường Tối 10.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P.2)- Tối 10.4

10h15         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 91 -  Phim HQ)

11h00         - CM: Dư địa chí- Tối 10.4

11h15         - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống.(P.5) – Tối 10.4

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Lịch sử thế giới: Australia  (P.3)

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 34 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Nhìn ra tỉnh bạn –Tối 12.4

13h15         - P/s: Ấm áp hơn từ những ngôi nhà đại đoàn kết – Tối 12.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 21,22 - Phim HQ)

15h00         - CM: Nông nghiệp- Nông thôn và Nông dân (PL Tối 13.4)

15h15         - CM: Lao động và công đoàn: Hoạt động công đoàn Tam Đảo- Tối 12.4

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h30         - Tin vắn

15h35         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số -T.1

15h50         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 13- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 92 -  Phim HQ)

18h25         - KH&CN: Câu chuyện toán học – Vô hạn và vô tỉ – P3

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Nhà nông làm giàu

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

20h30         -CM: GD&ĐT: Trường Cao đẳng sư phạm VP sau 20 năm xây dựng và phát triển

20h45         -Phóng sự tài liệu:

21h00         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 18 - Phim Đài Loan)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Cuộc sống xanh.

21h55         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

22h10         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 10, Phim Việt Nam)

23h20         - CM:Khuyến học khuyến tài – Tối 14.4

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   16/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 14- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.6) – Tối 14.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 21,22 - Phim HQ)

3h05  - Kí sự: Vĩnh Yên – thành phố tôi yêu (Tập 3) – Tối 14.4

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM:Khuyến học khuyến tài – Tối 14.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 15.4

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 35 – Phim VN)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Nhà nông làm giàu

6h40  - Mục:Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h45  - Phóng sự tài liệu –Tối 15.4

7h00  - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 18 - Phim Đài Loan)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h50  -CM: GD&ĐT: Trường Cao đẳng sư phạm VP sau 20 năm xây dựng và phát triển- Tối 15.4

8h05  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h10  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 10, Phim Việt Nam)

9h00  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 15.4

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Vĩnh Phúc chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi –Tối 11.4

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

9h55  - CM: Tiếng nói cử tri & Đại biểu nhân dân Tối 11.4

10h10         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.4/2017 – Tối 11.4

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 92 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức phật (P.3)

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 35 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         CM: Nông nghiệp- Nông thôn và Nông dân . Tối 13.4

13h15         - P/s: Diệt chuột bảo vệ đồng ruộng cần thực hiện đồng bộ - Tối 13.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 23,24 - Phim HQ)

15h00         - Du lịch bốn phương: Đảo Síp (P3)

15h15         - Tin vắn

15h20

15h35         - KH &CN: - Tối 13.4

- Thế giới thời trang: Số 2 – T.4/2017. – Tối 13.4

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 14- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc.

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 93 -  Phim HQ)

18h25         - Tôi yêu Việt Nam

18h30         - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

20h25         -CM: An ninh Vĩnh Phúc

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h40         - Phim truyện: Ánh sáng thiên đường (P.1 - Phim Tâm lý Mỹ)

21h45

21h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

 - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

22h00         - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.3)

22h15         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Ánh sáng thiên đường (P.2 - Phim Tâm lý Mỹ)

23h35         - CM: GD&ĐT: Trường Cao đẳng sư phạm VP sau 20 năm xây dựng và phát triển- Tối 15.4

23h50         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   17/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 15- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Phóng sự tài liệu –Tối 15.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 23,24 - Phim HQ)

3h05  - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.3) – Tối 16.4

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM:Khuyến học khuyến tài – Tối 14.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 15.4

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 36 – Phim VN)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.4

6h50  - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.3) – Tối 16.4

7h05  - Phim truyện: Ánh sáng thiên đường (P.1 - Phim Tâm lý Mỹ)

8h10  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

 

8h15  - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

 - Phim truyện: Ánh sáng thiên đường (P.2 - Phim Tâm lý Mỹ)

 Giới thiệu chương trình khoa giáo và giải trí- TKBT, PL tối C.Nhật

9h15  - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - PL Tối chủ nhật

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Ấm áp hơn từ những ngôi nhà đại đoàn kết – Tối 12.4

9h55  -CM: Lao động và công đoàn: Hoạt động công đoàn Tam Đảo- Tối 12.4

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h15         - Nhìn ra tỉnh bạn –Tối 12.4

10h30         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 93 -  Phim HQ)

11h15         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang 2016

          12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 36 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.6) – Tối 14.4

13h15         - CM:Khuyến học khuyến tài – Tối 14.4

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 25,26 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Nhà nông làm giàu (Tối thứ 7)

15h05         - Tin vắn

15h10         - Vấn đề hôm nay – Tối 14.4

15h15         - Kí sự: Vĩnh Yên – thành phố tôi yêu (Tập 3) – Tối 14.4

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 15- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - S – Việt Nam (Phát mới)

- Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h30         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 94 -  Phim HQ)

18h15         - Tạp chí TT: Messi và hành trình 400 bàn thắng– P3

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h30

20h45         - CM: Hộp thư truyền hình

 - CM: Văn học nghệ thuật

20h50         - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 19 - Phim Đài Loan)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P.3)

          - Giới thiệu phim (mới)

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 11, Phim Việt Nam)

23h20         - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.6)

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   18/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 16- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.3) – Tối 16.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 25,26 - Phim HQ)

3h05  - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.6) –Tối 17.4

3h20  - CM: Hộp thư truyền hinh – Tối 17.4

3h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P.3) –Tối 17.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.4

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 37 – Phim VN)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 17.4

6h40

6h55  - CM: Hộp thư truyền hinh – Tối 17.4

 - CM: Văn học nghệ thuật – Tối 17.4

7h10  - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.6) –Tối 17.4

7h25  - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 19 - Phim Đài Loan)

8h10  - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P.3) –Tối 17.4

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h25  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 11, Phim Việt Nam)

9h10

9h25  - Ca nhạc

- S- Việt Nam (PL Chiều T2)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Diệt chuột bảo vệ đồng ruộng cần thực hiện đồng bộ - Tối 13.4

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - CM: Nông nghiệp- Nông thôn và Nông dân. Tối 13.4

10h15         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 94 -  Phim HQ)

11h00         - Thế giới thời trang: Số 2 – T.4/2017. – Tối 13.4

11h15         - KH &CN: - Tối 13.4

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Tạp chí thể thao: C.Ronaldo – cuộc đời và sự nghiệp – P.3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 37 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Trang địa phương- Tối 2.4

13h15         - Nhìn ra tỉnh bạn

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 27,28 - Phim HQ)

15h00         - Cuộc sống xanh. - Tối 15.4

15h05         - Tin vắn

15h10         - CM: GD&ĐT: Trường Cao đẳng sư phạm VP sau 20 năm xây dựng và phát triển- Tối 15.4

15h25         - Phóng sự tài liệu –Tối 15.4

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 16- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 95 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới:Hành tinh băng giá- (P7)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - P/s:Nghị lực sống của những người khuyết tật.

 - Giới thiệu Ký sự

20h35         -CM: Cải cách hành chính: Nhìn lại hội thi CCHC

20h50         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 20 - Phim Đài Loan)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

21h45         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.4/2017

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 12, Phim Việt Nam)

23h20         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - PL Tối 16.4

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

THỨ TƯ  19/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 17- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.6) –Tối 17.4)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 27,28 - Phim HQ)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.4/2017- Tối 18.4

3h20  - CM: Cải cách hành chính: Nhìn lại hội thi CCHC –Tối 18.4

3h35  - CM: Văn học nghệ thuật – Tối 17.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P.3) –Tối 17.4

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 38 – Phim VN)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  - P/s:Nghị lực sống của những người khuyết tật – Tối 18.4

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

6h55  - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 20 - Phim Đài Loan)

7h40  -CM: Cải cách hành chính: Nhìn lại hội thi CCHC –Tối 18.4

7h55  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 12, Phim Việt Nam)

8h00  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.4/2017- Tối 18.4

8h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM:Khuyến học khuyến tài – Tối 14.4

10h00         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 95 -  Phim HQ)

10h45

11h00         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.6) – Tối 14.4

- Kí sự: Vĩnh Yên – thành phố tôi yêu (Tập 3) – Tối 14.4

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h15         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45

11h50         - Điểm báo trong ngày

- S – Việt Nam

11h55         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử  (PL Tối 16.4)

          12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 38 – Phim VN)

12h45         - Tin vắn kinh tế

12h50         - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.4

13h10         - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.3) – Tối 16.4

13h25         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 29,30 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h00         - Thế giới thời trang: T 12.2016

15h15         - Tin vắn

15h20         - CM: Cải cách hành chính: Nhìn lại hội thi CCHC –PL Tối 18.4

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 17- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 96 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h35         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

          -Nhạc cắt

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h25         - P/s: Vai trò của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khoá XII

20h35         - Nhà nông làm giàu 

20h40         -CM: Vĩnh Phúc học tập tấm gương đạo đức HCM: Tam Đảo học tập Bác.

20h55         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 21 - Phim Đài Loan)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - Nhìn ra tỉnh bạn

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 13, Phim Việt Nam)

23h20         - P/s:Nghị lực sống của những người khuyết tật – Tối 18.4 (PL)

23h35         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  20/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 18- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.4/2017- Tối 18.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 29,30 - Phim HQ)

3h05  - P/s:Nghị lực sống của những người khuyết tật – Tối 18.4

3h20  - CM: Hộp thư truyền hinh – Tối 17.4

3h35  - CM: Vĩnh Phúc học tập tấm gương đạo đức HCM: Tam Đảo học tập Bác. Tối 19.4

          -Nhạc cắt

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: Cải cách hành chính: Nhìn lại hội thi CCHC –Tối 18.4

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 39 – Phim VN)

5h00  - Nhà nông làm giàu – Tối Thứ 4

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  -Mục: Môi trường và Cuộc sống

6h40  - Nhà nông làm giàu

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

6h50  - P/s: Vai trò của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khoá XII- Tối 19.4

7h00  - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 21 - Phim Đài Loan)

7h45  - CM: Vĩnh Phúc học tập tấm gương đạo đức HCM: Tam Đảo học tập Bác. Tối 19.4

8h00  - Nhìn ra tỉnh bạn. –Tối Thứ tư

8h15  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 13, Phim Việt Nam)

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Phóng sự tài liệu –Tối 15.4

10h00

 

10h15         - CM: GD&ĐT: Trường Cao đẳng sư phạm VP sau 20 năm xây dựng và phát triển- Tối 15.4

- Nhìn ra tỉnh bạn PL Chiều T ba

10h30         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 96 -  Phim HQ)

11h15         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40

11h45         -  Bản tin thể thao (P. mới)

- Điểm báo trong ngày

          11h50         - Du lịch bốn phương: Đảo Fiji  (P2)

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 39 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Hộp thư truyền hình – Tối 17.4

13h15         - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P.3) –Tối 17.4

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 31,32 - Phim HQ)

15h00         - Vấn đề hôm nay -  Tối 17.4

15h05         - Tin vắn

15h10         - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.6) –Tối 17.4

15h25         -Ca nhạc

15h50         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20

17h05         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 18- Phim HQ)

- S- Việt Nam (PL Chiều T2)

17h10         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 97 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống  (P.4)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h25         - P/s:Vĩnh Phúc chủ động các giải pháp nâng cao chỉ số PCI.

20h35         -CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân

 

20h50         - Giới thiệu Phóng sự (TS)

- Kí sự: Nét văn hoá đặc sắc của người dân tộc Sán Dìu ở Vĩnh Phúc (Tập 3)

21h00         - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 22 - Phim Đài Loan)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          -Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

21h50         - KH &CN:

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 14, Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 3 – T.4/2017.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  21/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 19- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: - Tối 20.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 31,32 - Phim HQ)

3h05  - CM: Cải cách hành chính: Nhìn lại hội thi CCHC –Tối 18.4

3h20  - Kí sự:Nét văn hoá đặc sắc của người dân tộc Sán Dìu ở Vĩnh Phúc (Tập 3) – Tối 20.4

3h35  - CM: Vĩnh Phúc học tập tấm gương đạo đức HCM: Tam Đảo học tập Bác. Tối 19.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 3 – T.4/2017. – Tối 20.4

4h10  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 40, tập cuối – Phim VN)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  - P/s:Vĩnh Phúc chủ động các giải pháp nâng cao chỉ số PCI – Tối 20.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 22 - Phim Đài Loan)

7h35

7h50  - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân –Tối 20.4

- Kí sự:Nét văn hoá đặc sắc của người dân tộc Sán Dìu ở Vĩnh Phúc (Tập 3) – Tối 20.4

8h00  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 14, Phim Việt Nam)

8h45  - Thế giới thời trang: Số 3 – T.4/2017. – Tối 20.4

9h00  - KH &CN: - Tối 20.4

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.4

10h00         - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.3) – Tối 16.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 97 -  Phim HQ)

11h00

11h10         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - Tối16.4

- Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

12h05         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình  (Tập 40, tập cuối – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Cải cách hành chính: Nhìn lại hội thi CCHC –Tối 18.4

13h15         - P/s:Nghị lực sống của những người khuyết tật – Tối 18.4

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 33,34 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.4/2017- Tối 18.4

15h15         - Thế giới động vật: Mùa hè vùng cực  (P.3)

15h30         - Tin vắn

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 19- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20

17h35         - Ca nhạc.

- S- Việt Nam (PL Chiều T2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 98 -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số T.12.2016

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay.

20h25         - Mục: ATGT

20h30         -CM: Quốc Phòng Vĩnh Phúc.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h45         - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 23 - Phim Đài Loan.)

21h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h35         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.7)

Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

21h50         - Phụ nữ Việt

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 15, Phim Việt Nam)

23h20         - CM: Vĩnh Phúc học tập tấm gương đạo đức HCM: Tam Đảo học tập Bác. Tối 19.4

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  22/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 20- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 3 – T.4/2017. – Tối 20.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 33,34 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.7) – Tối 21.4

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân –Tối 20.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: - Tối 20.4

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 1 – Phim VN)

5h00  -Vấn đề hôm nay -Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 21.4

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40  - Mục: ATGT

6h45  - CM: Quốc Phòng Vĩnh Phúc.-Tối 21.4

7h00  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h15  - Phim truyện: Bong bong mùa hè (Tập 23 - Phim Đài Loan.)

8h00  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.7) – Tối 21.4

8h15  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 15, Phim Việt Nam)

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Hộp thư truyền hình – Tối 17.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P.3) –Tối 17.4

10h15

11h00         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 98 -  Phim HQ)

 - CM: Văn học nghệ thuật – Tối 17.4

-Nhạc cắt

11h15         - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.6) –Tối 17.4

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Lịch sử thế giới: Australia  (P.4)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 1 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Nhìn ra tỉnh bạn –Tối 19.4

13h15         - P/s: Vai trò của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khoá XII- Tối 19.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 35,36 - Phim HQ)

15h00         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân –Tối 20.4 (PL)

15h15         - CM: Vĩnh Phúc học tập tấm gương đạo đức HCM: Tam Đảo học tập Bác. Tối 19.4

15h30         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số -T.1

15h45         - Tin vắn

15h50         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 20- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 99 -  Phim HQ)

18h25         - KH&CN: Câu chuyện toán học – Vô hạn và vô tỉ – P4

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống 

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

20h25         - Mục: Nhà nông làm giàu

20h30

20h45         - CM: Văn hoá gia đình.

- CM: Hồn quê

21h00         - Phim tài liệu: Đaị tướng Võ Nguyên Giáp (Tập 2)

21h15         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 24 - Phim Đài Loan.)

22h00         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

- Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

22h05         - Cuộc sống xanh

22h10         - Ca nhạc

- Nhạc cắt

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 16, Phim Việt Nam)

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   23/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 21- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.7) – Tối 21.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 35,36 - Phim HQ)

3h05  - CM: Quốc Phòng Vĩnh Phúc.-Tối 21.4

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - P/s:Vĩnh Phúc chủ động các giải pháp nâng cao chỉ số PCI – Tối 20.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 22.4

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 2 – Phim VN)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Nhà nông làm giàu

6h40  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h45  - Phim tài liệu: Đaị tướng Võ Nguyên Giáp (Tập 2) – Tối 22.4

7h00  - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 24 - Phim Đài Loan.)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h45  - CM: Văn hoá gia đình –Tối 22.4

8h00  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h05

9h00  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 16, Phim Việt Nam)

 - CM: Hồn quê – Tối 22.4

9h15  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s:Nghị lực sống của những người khuyết tật – Tối 18.4

9h55  - CM: Cải cách hành chính: Nhìn lại hội thi CCHC –Tối 18.4

10h10         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.4/2017- Tối 18.4

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 99 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức phật (P.4)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 2 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân –Tối 20.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - P/s:Vĩnh Phúc chủ động các giải pháp nâng cao chỉ số PCI – Tối 20.4

13h30

15h00         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 37,38 - Phim HQ)

- Phim tài liệu:Nét văn hoá đặc sắc của người dân tộc Sán Dìu ở Vĩnh Phúc (Tập 3) – Tối 20.4

15h15         - Du lịch bốn phương: Đảo Síp (P4)

15h30         - Tin vắn

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 21- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 100 -  Phim HQ)

18h25         - Tôi yêu Việt Nam

18h30         -Ca nhạc

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         -Mục: Tấm lòng nhân ái.

20h25         -CM: Pháp luật và đời sống

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h40         - Phim truyện: Đấu súng  (P.1- Phim Hành động Mỹ)

21h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h35         - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

21h45         - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.4)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Đấu súng  (P.2- Phim Hành động Mỹ)

23h25         - CM: Hồn quê – Tối 22.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

THỨ HAI   24/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 22- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - CM: Văn hoá gia đình –Tối 22.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 37,38 - Phim HQ)

3h05  - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.4) – Tối 23.4

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Hồn quê – Tối 22.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 22.4

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 3 – Phim VN)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         - CM: Pháp luật và đời sống- Tối 23.4

6h50  - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.4) – Tối 23.4

7h05  - Phim truyện: Đấu súng  (P.1- Phim Hành động Mỹ)

7h55  - Mục: Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

 

8h00  - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

 - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử - PL Tối chủ nhật

8h10  - Phim truyện: Đấu súng  (P.2- Phim Hành động Mỹ)

9h00  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -P/s: Vai trò của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khoá XII- Tối 19.4

9h55  - CM: Vĩnh Phúc học tập tấm gương đạo đức HCM: Tam Đảo học tập Bác. Tối 19.4

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h15         - Nhìn ra tỉnh bạn – Tối 19.4

10h30         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 100 -  Phim HQ)

11h15         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang 2016

          12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 3 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Quốc Phòng Vĩnh Phúc.-Tối 21.4

13h15         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.7) – Tối 21.4

          -Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 39,40 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Nhà nông làm giàu (Tối thứ 7)

15h10         - Vấn đề hôm nay – Tối 21.4

15h15         - Tin vắn

15h20         - Phụ nữ Việt – Tối 21.4

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 22- Phim HQ)

17h0517h20

17h25         - Dành cho thiếu nhi: 

- S- Việt Nam (Phát mới)

- Ca nhạc

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 101 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT: Messi và hành trình 400 bàn thắng– P4

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         -Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

20h30         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 25 - Phim Đài Loan.)

21h15         - Bản tin thể thao (PL trưa)

  Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

21h20         - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P.4)

- Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

21h40         - T. giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.7)

  Giới thiệu phim (mới)

21h55         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 17, Phim Việt Nam)

23h20         - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử - Tối 23.4

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   25/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 23- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.4) – Tối 23.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 39,40 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - T.giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống. (P.7) – Tối 24.4

3h20  - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P.4) – Tối 24.4

3h35  - CM: Văn hoá gia đình –Tối 22.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử - PL Tối chủ nhật

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 4 – Phim VN)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN

  Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 24.4

- Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

6h40  - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 25 - Phim Đài Loan.)

7h25  - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P.4) – Tối 24.4

  Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

7h40  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 17, Phim Việt Nam)

  Nhạc cắt gốm Hương Canh

8h30  - T.giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.7) – Tối 24.4

8h50

9h20  - Ca nhạc

 - S- Việt Nam (PL Chiều T2)

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s:Vĩnh Phúc chủ động các giải pháp nâng cao chỉ số PCI – Tối 20.4

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00

10h15         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân –Tối 20.4

- Phim tài liệu:Nét văn hoá đặc sắc của người dân tộc Sán Dìu ở Vĩnh Phúc (Tập 3) – Tối 20.4

10h30         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 101 -  Phim HQ)

11h15         - Thế giới thời trang: Số 3 – T.4/2017. – Tối 20.4

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

            11h45  - Điểm báo trong ngày

11h50         - Tạp chí thể thao: C.Ronaldo – cuộc đời và sự nghiệp – P.4

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 4 – Phim VN)

12h55

13h00         - Tin vắn kinh tế

- Trang địa phương – Tối 2.4

13h15         - CM: Văn hoá gia đình –Tối 22.4

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h30

15h00         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 41,42 - Phim HQ)

 -Nhìn ra tỉnh bạn

15h15         - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

          -Nhạc cắt

15h20         - Tin vắn

15h25         - Phim tài liệu: Đaị tướng Võ Nguyên Giáp (Tập 2) – Tối 22.4

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 23- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 102 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới: Hành tinh băng giá- (P8)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên

20h25

20h40         - P/s: Vĩnh Phúc với công tác giảm nghèo bền vững

 - CM: Tài nguyên và môi trường

20h55         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 26, tập cuối - Phim Đài Loan.)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.4/2017

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 18, Phim Việt Nam)

23h20         - CM: Pháp luật và đời sống- Tối 23.4

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

THỨ TƯ  26/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 24- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - T.giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.7) – Tối 24.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 41,42 – Phim HQ)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.4/2017 – Tối 25.4

3h20  - CM: Pháp luật và đời sống- Tối 23.4

3h35  - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử - Tối 23.4

3h50  - Tin vắn 

3h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P.4) – Tối 24.4

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 5 – Phim VN)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi  ong

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  - P/s: Vĩnh Phúc với công tác giảm nghèo bền vững – Tối 25.4

          -Nhạc cắt Sông quê

6h50  - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 26, tập cuối - Phim Đài Loan.)

7h35  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.4/2017 – Tối 25.4

7h50  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 18, Phim Việt Nam)

8h35  - CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 25.4

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45

10h00         - CM: Quốc Phòng Vĩnh Phúc.-Tối 21.4

- Vấn đề hôm nay – Tối 21.4

10h05         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 102 -  Phim HQ)

10h50         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.7) – Tối 21.4

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h05         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45

11h50         - Điểm báo trong ngày

 - S- Việt Nam (PL Chiều T2)

11h55         - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử - Tối 23.4)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 5 – Phim VN)

12h50         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 25.4

- Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

13h15         - CM: Pháp luật và đời sống- Tối 23.4

13h30         - Phim truyện:  Đoạt tình (Tập 43,44 – Phim HQ)

15h05         - Thế giới thời trang : T 12.2016

15h20         - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.4) – Tối 23.4

15h35         - Tin vắn

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 24- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 103 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt sông quê.

20h25         - Mục: Nhà nông làm giàu 

20h30         - P/s: Xây dựng chỉnh đốn Đảng  - từ nhận thức đến hành động.

 - Giới thiệu Ký sự

20h40         -CM: An toàn giao thông

20h55         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 1-Phim Đài Loan)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - Nhìn ra tỉnh bạn

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 19, Phim Việt Nam)

23h20         - P/s: Vĩnh Phúc với công tác giảm nghèo bền vững – Tối 25.4

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  27/4/2017l

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 25- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.4/2017 – Tối 25.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 43,44 - Phim HQ)

3h05  - P/s: Vĩnh Phúc với công tác giảm nghèo bền vững – Tối 25.4

3h20  - CM: An toàn giao thông – Tối 26.4

3h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P.4) – Tối 24.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 6 – Phim VN)

5h00  - Nhà nông làm giàu – Tối Thứ 4

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

6h40  - Mục: Nhà nông làm giàu

6h45  - P/s: Xây dựng chỉnh đốn Đảng -từ nhận thức đến hành động–Tối 26.4

7h00  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 1-Phim Đài Loan)

7h45  - CM: An toàn giao thông – Tối 26.4

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

8h00  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h15  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 19, Phim Việt Nam)

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Văn hoá gia đình –Tối 22.4

10h00         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 22.4

10h15

11h00         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 103 -  Phim HQ)

- Phim tài liệu: Đaị tướng Võ Nguyên Giáp (Tập 2) – Tối 22.4

          -Nhạc cắt

11h15         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Du lịch bốn phương: Đảo Fiji  (P3)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 6 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - T.giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.7) – Tối 24.4

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h15         -  Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P.4) – Tối 24.4

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 45,46 - Phim HQ)

15h00         - Vấn đề hôm nay – Tối 24.4

15h05         - Tin vắn

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

15h10         -Ca nhạc

15h45         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15

16h20         - Điểm báo trong ngày

- S- Việt Nam (PL Chiều T2)

16h25         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 25- Phim HQ)

17h10         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 104 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống  (P.5)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h25         - P/s: An toàn lao động trong các khu công nghiệp

20h40         -CM: An ninh Vĩnh Phúc

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

21h55         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 2-Phim Đài Loan)

22h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - KH &CN:

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 20, Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 4 – T.4/2017.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  28/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 26- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: - Tối 27.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 45,46 - Phim HQ)

3h05  - P/s: An toàn lao động trong các khu công nghiệp – Tối 27.4

3h15  - CM: An toàn giao thông – Tối 26.4

3h35  -Ca nhạc

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 4 – T.4/2017. –Tối 27.4

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 7 – Phim VN)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

          -Nhạc cắt Sông quê

6h40

6h55  - P/s: An toàn lao động trong các khu công nghiệp – Tối 27.4

 - CM: An ninh Vĩnh Phúc- Tối 27.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 2-Phim Đài Loan)

7h55  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

8h00  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 20, Phim Việt Nam)

8h45  - KH &CN: - Tối 27.4

9h00  - Thế giới thời trang: Số 4 – T.4/2017. –Tối 27.4

9h15  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Pháp luật và đời sống- Tối 23.4

10h00         - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.4) – Tối 23.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15

11h00         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 104 -  Phim HQ)

 - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử- Tối 23.4

11h15         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 7 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 25.4

13h15         - P/s: Vĩnh Phúc với công tác giảm nghèo bền vững – Tối 25.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 47,48 - Phim HQ)

15h0015h15         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

- Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.4/2017 – Tối 25.4

15h30         - Thế giới động vật: Mùa hè vùng cực  (P.4)

15h45         - Tin vắn

15h50         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 26- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20

17h35         -Ca nhạc

- S- Việt Nam (PL Chiều T2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 105 -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số T.12.2016

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: ATGT

20h25         - Vấn đề hôm nay

20h30         - Kí sự: Vĩnh Phúc những dấu địa linh (Tập 7)

 

20h40         - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

- CM: Câu chuyện trong tháng

20h55         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 3-Phim Đài Loan)

21h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h55         - Phụ nữ Việt

22h10         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 21, Phim Việt Nam)

23h20         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.8)

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  29/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 27- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 4 – T.4/2017. –Tối 27.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 47,48 - Phim HQ)

3h05  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.8) – Tối 28.4

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Câu chuyện trong tháng- Tối 28.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: - Tối 27.4

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 8 – Phim VN)

5h00  -Vấn đề hôm nay -Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 28.4

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40

6h45  - Mục: ATGT

 - Kí sự: Vĩnh Phúc những dấu địa linh (Tập 7)

6h55  - CM: Câu chuyện trong tháng- Tối 28.4

7h10  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h25  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 3-Phim Đài Loan)

8h10  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.8) – Tối 28.4

8h25  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 21, Phim Việt Nam)

9h10  -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Vấn đề hôm nay – Tối 24.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h50  - Du lịch bốn phương: Khám phá Great Barrier Reef (P.4) – Tối 24.4

10h05         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 105 -  Phim HQ)

10h50

11h05         - T.giới động vật:Thành tựu của động vật xương sống.(P.7) – Tối 24.2

- Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Lịch sử thế giới: Australia  (P.5)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 8 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: An toàn giao thông – Tối 26.4

13h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số -T.1

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 49,50 - Phim HQ)

15h00         - P/s: Xây dựng chỉnh đốn Đảng -từ nhận thức đến hành động–Tối 26.4

15h15         - CM: An ninh Vĩnh Phúc- Tối 27.4 (PL)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h30         - Tin vắn

15h35         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 27- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 106 -  Phim HQ)

18h35         - KH&CN: Câu chuyện toán học – Vô hạn và vô tỉ – P5

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Nhà nông làm giàu

          -Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - CM: Công nghiệp và thương mại

20h45         - Phóng sự tài liệu:

          -Nhạc cắt Sông quê

21h00         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 4-Phim Đài Loan)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Cuộc sống xanh

21h55         -Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

22h10         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 22, Phim Việt Nam)

23h20         - CM: Câu chuyện trong tháng- Tối 28.4

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   30/4/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 28- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.8) – Tối 28.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 49,50 - Phim HQ)

3h05  - CM: Câu chuyện trong tháng- Tối 28.4

3h20  - Phóng sự tài liệu: - Tối 29.4

3h35  - CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 29.4

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 9 – Phim VN)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Nhà nông làm giàu

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h40  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

6h45  - CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.4

7h00  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 4-Phim Đài Loan)

7h45  - Phóng sự tài liệu: - Tối 29.4

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

8h00  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 22, Phim Việt Nam)

8h45  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h50  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 29.4

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Vĩnh Phúc với công tác giảm nghèo bền vững – Tối 25.4

10h00         - CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 25.4

10h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.4/2017 – Tối 25.4

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 106 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45           -  Điểm báo trong ngày

11h50           -  Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức phật (P.5)

          12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 9 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: An ninh Vĩnh Phúc- Tối 27.4

13h15         - KH &CN: - Tối 27.4

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 51,52 - Phim HQ)

15h00         - P/s: An toàn lao động trong các khu công nghiệp – Tối 27.4

15h15         - Tin vắn

15h20         - Du lịch bốn phương: Du lịch Thái Lan (P1)

15h35         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 28- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h25         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 107 -  Phim HQ)

18h10         - Tôi yêu Việt nam

18h15         -Ca nhạc

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

20h25         - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử

Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h40         - Phim truyện: 40 ngày đêm  (P.1-Phim Tâm lý Mỹ)

21h25

21h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

- Phóng sự tài liệu: - Tối 29.4

21h45         - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.5)

22h00         -Ca nhạc:

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: 40 ngày đêm  (P.2-Phim Tâm lý Mỹ)

23h20         - CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.4

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày maiXem phản hồi

 
Tin khác