LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÁNG 4 NĂM 2019 (31/03/2019 15:48)

Xem lịch phát sóng ngày:

THỨ HAI  1/4/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời. (Phim VN -  Tập 21)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 103 – Phim Ấn Độ)

2h15  - CM: CN&TM. 

2h25  -Việt Nam quê hương. 

2h40  - Bắt mạch tình yêu. 

3h00  - Hành trình văn hóa. 

3h10  -Vui – khỏe mỗi ngày.    

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 6 – Phim TQ)

4h45  - Kết nối 24h.  

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h45  - Phim hoạt hình:  Vòng xoáy thần tốc – T14 

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở.  

7h15  - Mục: Tấm lòng nhân ái. 

7h20  - Giới thiệu văn bản pháp luật

7h25  - CM: Xây dựng Đảng. 

7h40  - Dành cho thiếu nhi  

7h55  - Vui – khỏe mỗi ngày   

8h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 16 – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày  

11h30         - Kết nối 24h. 

- Giới thiệu phim giờ vàng

          11h50         - Vui – khỏe mỗi ngày.  

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 6 – Phim TQ)

12h45         - Hành trình văn hóa. 

12h55         - CM: Tài nguyên và môi trường. 

13h05         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 104 – Phim Ấn Độ)

14h15         - Mục: Tấm lòng nhân ái. 

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h20         - Bắt mạch tình yêu. 

14h40         - P/S Tài liệu:  

14h50         - Phim Sitcom công sở. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h05         - Việt Nam quê hương . 

15h15         - Ca nhạc 

          - Giới thiệu phim truyện tuần  - Giới thiệu phim truyện tuần

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h40         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

16h45         - Ước mơ của bé.

16h55         -Bản tin Thể Thao.

17h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 17 – Phim Thái Lan)

17h55         - Dành cho thiếu nhi:   Phim hoạt hình:  Vòng xoáy thần tốc – T31 

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Vấn đề hôm nay 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

20h10         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 18. – Phim Thái Lan)

20h55         - P/S: Tìm về nơi an yên giữa núi rừng Tam Đảo.

21h05         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân (Tập 52 -  phim Ấn Độ)

21h50         - CM:  Đất và người Vĩnh Phúc.

22h00         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 37 -  phim VN)

22h45         - Giới thiệu trang địa phương

          - Nhạc cắt

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bản tin Thể Thao. 

23h20         - CM:  An toàn giao thông. 

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BA  2/4/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời. (Phim VN -  Tập 22)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới  

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 104 – Phim Ấn Độ)

2h15  - CM: Dân số và phát triển. 

2h25  - Cuộc sống thường ngày

2h45  - Bắt mạch tình yêu. 

3h05  - Việt Nam quê hương. 

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 7 – Phim TQ)

4h45  - Kết nối 24h.  

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h40  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

5h45  -Ước mơ của bé.

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 

6h40  - Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc. 

          - Giới thiệu phim 

7h25  - Hành trình văn hóa. 

7h35  - P/S: Tìm về nơi an yên giữa núi rừng Tam Đảo. 

7h45  - Bắt mạch tình yêu.  

8h05  - Dành cho thiếu nhi:   

8h15  - Mục: Tài chính doanh nghiệp. 

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

  9h35         - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 17 – Phim Thái Lan)

11h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

          11h30         - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 7 – Phim TQ)

12h50         - Vấn đề hôm nay 

12h55         - Phim Sitcom công sở. 

13h10         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 105 – Phim Ấn Độ)

14h15         - Vấn đề hôm nay 

14h20         - Bắt mạch tình yêu.     

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp   

14h40         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc.       

14h50         - Mục: Tài chính doanh nghiệp.       

15h00         - CM: Thi đua yêu nước.        

15h10         - Ca nhạc   

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

16h00         - Thời sự. 

16h20         -Bản tin Thể Thao. 

16h25         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h45         - Khám phá Vĩnh Phúc. 

16h50         - P/S: Tìm về nơi an yên giữa núi rừng Tam Đảo. 

17h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 18 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:   Phim hoạt hình:  Vòng xoáy thần tốc – T32 

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h50         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục: thông tin nông nghiệp

20h10         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 19. – Phim Thái Lan)

20h55         - CM: Trang địa phương. 

21h05         - Hài sitscomn Sến.

21h15         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân (Tập 53 -  phim Ấn Độ)

22h00         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

22h05         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 38 -  phim VN)

22h50         - CM: PL Và đời sống. 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bắt mạch tình yêu. 

23h40         -Bản tin Thể Thao. 

23h45         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ TƯ  3/4/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời. (Phim VN -  Tập 23)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 105 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Cuộc sống thường ngày

2h35  - CM: Trang địa phương. 

2h45  - Vấn đề hôm nay.  

2h50  - Phim Sitcom công sở.  

3h05  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 8 – Phim TQ)

4h45  - Kết nối 24h.  

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Bài 2 –Việt nam quê hương tôi)

5h40  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

5h45  - Dành cho thiếu nhi:   Phim hoạt hình:  Vòng xoáy thần tốc – T15 

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày   

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở.  

7h15  - Mục: Thông tin NN 

7h20  - Bắt mạch tình yêu.

7h40  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

          - Giới thiệu phim 

7h45  - CM: Trang địa phương. 

7h55  -Mục: thông tin nông nghiệp. 

8h00  - Dành cho thiếu nhi:   

8h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 18 – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h. 

                    - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 8 – Phim TQ)

12h45         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

12h50         - Ca nhạc  

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 106 – Phim Ấn Độ)

14h15         - Vui – khỏe mỗi ngày.

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h25         -Mục: thông tin nông nghiệp. 

14h30         -Việt Nam quê hương. 

14h45         - Phim Sitcom công sở.

          - Giới thiệu phim truyện tuần

15h00         - CM: Trang địa phương.

15h10         - Mục: Thông tin NN 

15h15         - Hài sitscom Sến.  

15h20         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự.

16h20         - Ước mơ của bé. 

16h30         -Bản tin Thể Thao. 

16h35         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h50         - CM: Tài nguyên và môi trường. 

17h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 19 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:   Phim hoạt hình:  Vòng xoáy thần tốc – T33 

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         -Mục: Môi trường cuộc sống

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - CM: Xây dựng Đảng

20h20         - P/S: Đền cậu và những câu chuyện linh thiêng

20h25         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 20. – Phim Thái Lan)

21h10         - Mục : sống khỏe mỗi ngày

21h15         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân (Tập 54 -  phim Ấn Độ)

22h00         - Ống kính phóng viên

22h05         - CM: Trang địa phương. 

22h15         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 39 -  phim VN)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Việt Nam quê hương tôi. 

23h30         -Bản tin Thể Thao. 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ NĂM  4/4/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời. (Phim VN -  Tập 24)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 106 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. 

2h40  -Vui – khỏe mỗi ngày.  

2h50  - CM: Xây dựng đảng. 

3h00  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 9 – Phim TQ)

4h45  - Mục: Tài chính doanh nghiệp. 

4h50  - CM: Cung ứng sử dụng điện. 

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

   5h40        - Ống kính phóng viên. 

5h45  - Ước mơ của bé. 

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

   6h30        - Vui – khỏe mỗi ngày   

   6h40        -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở.  

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp. 

7h15  - Mục : sống khỏe mỗi ngày. 

7h20  - Bắt mạch tình yêu.  

7h40  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. 

7h45  - CM: Xây dựng đảng. 

          - P/S: Đền cậu và những câu chuyện linh thiêng. 

8h00  - Dành cho thiếu nhi: 

8h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 19 – Phim Thái Lan)

  10h45       - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

 11h20        - Bản tin thể thao

11h25            - Điểm báo trong ngày 

11h30            -  Kết nối 24h. 

- Giới thiệu phim giờ vàng

          12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 9 – Phim TQ)    

12h45         - Phim Sitcom công sở.

13h00         - Mục: Môi trường và Cuộc sống.    

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp. 

13h05         - Ca nhạc   

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 107 – Phim Ấn Độ)   

14h15         - Mục: Khám phá Vĩnh Phúc.          

14h20         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc.       

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp   

14h30         - Bắt mạch tình yêu.     

14h50         - Mục : sống khỏe mỗi ngày. 

14h55         - CM: Trang địa phương.        

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

15h05         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc.        

15h10         - Mục : sống khỏe mỗi ngày. 

15h30         - Ca nhạc   

16h00         - Thời sự.   

16h20         - Phim Sitcom mắt nai.           

          - Giới thiệu Việt Nam quê hương     

16h35         - P/S: Tìm về nơi an yên giữa núi rừng Tam Đảo.         

16h45         - CM: Xây dựng đảng. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)     

17h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 20 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T34)

18h00         - Kết nối 24h.      

18h20         - Cuộc sống thường ngày.       

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.       

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần.         

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN       

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.     

20h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h10         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 21. – Phim Thái Lan) 

20h55         - Mục : sống khỏe mỗi ngày. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

21h05         - Hài sitscomn Sến.       

21h10         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân (Tập 55 -  phim Ấn Độ)     

21h50         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc.       

          - nhạc cắt   

22h00         - Phim truyện: Hoa bay (Tập 40 -  phim VN)     

23h00         - Bản tin cuối ngày.      

23h15         - CM: Xây dựng đảng. 

23h30         - Bản tin thể thao          

23h35         - CM: Xây dựng đảng. 

23h50         - Ca nhạc   

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai 

THỨ SÁU   5/4/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời. (Phim VN -  Tập 25)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 107 – Phim Ấn Độ)

2h15  -Mục: Phổ biến kiến thức y tế. 

2h20  -Việt Nam quê hương. 

2h30  -Vui – khỏe mỗi ngày.   

2h40  - Bắt mạch tình yêu.  

3h00  - CM: Xây dựng đảng. 

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 10 – Phim TQ)

4h45  - Kết nối 24h.  

4h05  - CM: Trang địa phương. 

5h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h40  -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389). 

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T16)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày   

6h40  - Kết nối 24h.   

7h00  - Phim Sitcom công sở.  

7h15  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. 

7h20  - Bắt mạch tình yêu.   

7h40  - Dành cho thiếu nhi:   

7h55  - Vui – khỏe mỗi ngày 

8h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

10h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 20 – Phim Thái Lan)

          - Nhạc cắt

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h. 

         

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

11h40         - Vui – khỏe mỗi ngày. 

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 10 – Phim TQ)

12h45         - Mục: Tài chính doanh nghiệp. 

13h10         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 108 – Phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h45         - CM: Trang địa phương. 

14h55         - Phim Sitcom công sở.  

15h05         - Ông kính phóng viên. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h10         - CM: ATGT . 

15h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Ước mơ của bé. 

16h35         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. 

16h40         - Phim Sitcom mắt nai. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 21 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T35)

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Vấn đề hôm nay 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389)

20h10         - Mục: ATGT

20h15         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 22. – Phim Thái Lan)

21h00         - P/S: Thăm đền thiêng chân suối.

21h10         - Thú y và chăn nuôi.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân (Tập 56 -  phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

22h05         - CM: Trang địa phương. 

22h15         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa  (Tập 1 -  Phim Đài Loan)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bắt mạch tình yêu 

23h35         -Bản tin Thể Thao. 

23h40         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BẢY 6/4/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời. (Phim VN -  Tập 26)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 108 – Phim Ấn Độ)

2h15  - CM: Xây dựng đảng. 

2h30  - Bắt mạch tình yêu. 

2h50  - CM: An ninh Vĩnh Phúc. 

3h00  - P/S: Đền cậu và những câu chuyện linh thiêng. 

3h10  -Vui – khỏe mỗi ngày.  

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 11 – Phim TQ)

4h45  - Kết nối 24h.  

5h05  - Mục: Sống khỏe mỗi ngày. 

5h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Bài 2- Việt Nam quê hương tôi)

5h40  -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389). 

5h45  - Ước mơ của bé.

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày   

6h40 -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở.  

7h15  - Vấn đề hôm nay .  

7h20  - P/S: Thăm đền thiêng chân suối. 

7h30  - Mục: ATGT. 

7h35  - Dành cho thiếu nhi:   

  7h50         - Thú y và chăn nuôi.

 8h20 - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 21 – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

          11h30         - Kết nối 24h. 

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 11 – Phim TQ)

12h45         - Mục: Môi trường cuộc sống. 

12h50         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc. 

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 109 – Phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) 

14h15         - Phim Sitcom mắt nai. 

14h30         - CM: Xây dựng đảng. 

14h45         - Bắt mạch tình yêu.   

15h05         - Thú y và chăn nuôi.

15h15         - Phim Sitcom công sở. 

15h30         - Mục: ATGT. 

15h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim giờ vàng

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Ước  mơ của bé. 

16h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 22 – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T36)

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h10         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 23. – Phim Thái Lan)

20h55         - Khám phá Vĩnh Phúc

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h00         - Hài sitscomn Sến.

21h10         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân (Tập 57 -  phim Ấn Độ)

21h55         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

22h05         -Bản tin Thể Thao. 

22h15         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa  (Tập 2 -  Phim Đài Loan)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - P/S: Tìm về nơi an yên giữa núi rừng Tam Đảo.

23h25         - Vấn đề hôm nay . 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

CHỦ NHẬT   7/4/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời. (Phim VN -  Tập 27)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 109 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Khám phá Vĩnh Phúc

2h20  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc. 

2h30  - Phim Sitcom công sở.

3h45  - Bắt mạch tình yêu. 

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 12 – Phim TQ)

4h45  - Kết nối 24h.  

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. 

5h45  - Vui – khỏe mỗi ngày   

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Điểm báo tuần qua  

 6h40 -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở 

7h15  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. 

7h20  - Hành trình văn hóa

          - Giới thiệu phim hài+hoạt hình. 

7h30  - Khám phá Vĩnh Phúc 

7h40  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc. 

7h50  - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển. 

7h55  - Dành cho thiếu nhi:   

8h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo tuần qua  

9h35  - Cuộc sống thường ngày

10h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 22 – Phim Thái Lan)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

 11h00        - Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Báo chí tuần qua. 

11h35         - Kết nối 24h. 

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 12 – Phim TQ)

          12h45         -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389).                   

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp            

12h50         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 110 – Phim Ấn Độ)             

14h15         - Vui – khỏe mỗi ngày.                    

14h25         - CM: Trang địa phương.                 

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình              

14h35         - Bắt mạch tình yêu.               

15h00         - Phim Sitcom công sở.                    

15h15         - Mục: Môi trường và Cuộc sống.              

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

15h20         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.                    

15h30         - Ca nhạc             

16h00         - Thời sự.             

16h20         - Ước mơ của bé.                    

16h30         - Phim Sitcom mắt nai.                    

          - Giới thiệu phim                    

16h45         -Bản tin Thể Thao.                 

16h50         - Khám phá Vĩnh Phúc                    

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 23 – Phim Thái Lan)         

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T37)          

18h00         - Kết nối 24h.                

18h20         - Cuộc sống thường ngày.                

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết          

18h55         - Vấn đề hôm nay .                 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.              

          - Điểm thời sự tuần                 

20h05         - Mục: Tấm lòng nhân ái.                 

20h10         - P/S: Những sắc mầu mang biểu tượng tâm linh của Tây Thiên.              

20h20         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 24. – Phim Thái Lan)           

21h05         - CM: Bạn nhà nông               

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h15         - Phim truyện: Mặt trăng (P1.  Phim Mỹ )          

22h00         -Việt Nam quê hương             

22h10         - Phim truyện: Mặt trăng (P2.  Phim Mỹ )          

22h55         -Bản tin Thể Thao.                 

23h00         - Bản tin cuối ngày.                

23h15         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.                    

23h25         - Hành trình văn hóa.             

23h35         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

THỨ HAI  8/4/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời. (Phim VN -  Tập 28)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới   

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 110 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  -Vui – khỏe mỗi ngày.   

2h45  -Việt Nam quê hương. 

3h00  - Phim Sitcom công sở.   

3h15  - P/S: Thăm đền thiêng chân suối. 

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 13 – Phim TQ)

4h45  - CM: Xây dựng đảng. 

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T17)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày   

  6h40         - Kết nối 24h. 

  7h00         - Phim Sitcom công sở.  

  7h15         - Giới thiệu văn bản pháp luật

7h20  - CM: Bạn nhà nông. 

7h30  - P/S: Những sắc mầu mang biểu tượng tâm linh của Tây Thiên. 

7h40  - Mục: Tấm lòng nhân ái. 

7h45  -Việt Nam quê hương. 

8h00  - Dành cho thiếu nhi:   

8h15  - Vui – khỏe mỗi ngày  

8h25  - Ca nhạc

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 23 – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h. 

- Giới thiệu phim giờ vàng

          11h50         - Vui – khỏe mỗi ngày.  

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 13 – Phim TQ)

12h45         - Khám phá Vĩnh Phúc 

12h50         - CM: Xây dựng đảng. 

13h05         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 111 – Phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - Thú y và chăn nuôi. 

14h25         - Phim Sitcom công sở. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Mục: Tấm lòng nhân ái. 

14h45         - P/S: Đền cậu và những câu chuyện linh thiêng. 

14h55         - Giới thiệu văn bản pháp luật. 

15h00         -Việt Nam quê hương. 

14h15         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần. 

16h00         - Thời sự.

16h15         - Ước mơ của bé. 

16h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

16h25         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h40         -Việt Nam quê hương. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 24  – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T38)

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần.  

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục:Tài chính doanh nghiệp

20h10         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 25. – Phim Thái Lan)

20h55         - P/S: Chùa Hà Tiên và những câu chuyện về Quốc mẫu Tây Thiên.

21h05         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân (Tập 58 -  phim Ấn Độ)

21h55         - CM: Sức khỏe cho mọi người.

22h05         - CM: Tác phẩm mới

22h15         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa  (Tập 3 -  Phim Đài Loan)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Hành trình văn hóa. 

23h25         -Bản tin Thể Thao. 

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BA   9/4/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời. (Phim VN -  Tập 29)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 111 – Phim Ấn Độ)

          - Bắt mạch tình yêu. 

2h45  - Kết nối 24h.  

2h05  - Phim Sitcom công sở.   

3h20  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc. 

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 14 – Phim TQ)

4h45  - Vấn đề hôm nay. 

4h50  - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Bài 2 – Việt nam quê hương tôi)

5h40  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

5h45  - Ước mơ của bé.

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày  

6h40 -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

          - Giới thiệu phim 

7h15  - Mục:Tài chính doanh nghiệp. 

7h20  - Bắt mạch tình yêu. 

7h50  - CM: Tác phẩm mới. 

8h00  - P/S: Chùa Hà Tiên và những câu chuyện về Quốc mẫu Tây Thiên. 

8h10  - Dành cho thiếu nhi: 

8h25  - Ca nhạc

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 24  – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

          11h30         - Kết nối 24h. 

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 14 – Phim TQ)

12h45         - Phim Sitcom mắt nai. 

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp. 

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 112 – Phim Ấn Độ)

14h15         - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

14h25         - Vấn đề hôm nay .   

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp   

14h30         - Bắt mạch tình yêu.              

14h55         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.          

15h05         - Phim Sitcom công sở.           

15h20         - CM: CCB Vĩnh Phúc 

15h30         - Ca nhạc   

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h35         - CM: Tác phẩm mới. 

16h45         - Bản tin thể thao 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 25  – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T39)

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần. 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Thông tin NN

20h10         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 26. – Phim Thái Lan)

20h55         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h00         - Hài sitscomn Sến.

21h10         - Phim truyện: Tình yêu của đời tôi (Tập 1 -  phim Ấn Độ)

21h55         - CM: Quốc phòng quân khu II.

22h05         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa  (Tập 4 -  Phim Đài Loan)

22h50         - CM: Tác phẩm mới. 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bản tin thể thao 

23h20         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc. 

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ TƯ  10/4/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời. (Phim VN -  Tập 30)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 112 – Phim Ấn Độ)

2h15  - CM : Thú y và chăn nuôi. 

2h25  - Bắt mạch tình yêu. 

2h35  -Việt Nam quê hương. 

2h50  -Vui – khỏe mỗi ngày.   

3h00  - CM: Bạn nhà nông. 

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 15 – Phim TQ)

4h45  - Kết nối 24h.  

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T18)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày  

6h40 -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - CM: Quốc phòng quân khu II. 

7h25  - Bắt mạch tình yêu. 

7h40  - CM: CCB Vĩnh Phúc. 

7h50  - Mục: Thông tin NN 

7h55  - P/S: Thăm đền thiêng chân suối. 

8h05  - Dành cho thiếu nhi: 

8h20  - Ca nhạc

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h35  - Điểm báo trong ngày 

  9h35         - Cuộc sống thường ngày 

  9h55         - P/S: Những sắc mầu mang biểu tượng tâm linh của Tây Thiên. 

10h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 25  – Phim Thái Lan)

11h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

 11h20        - Bản tin thể thao 

 11h25        - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h. 

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 15 – Phim TQ)

12h45         - Mục: Thông tin NN 

12h50         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 113 – Phim Ấn Độ)

14h15         - Vui – khỏe mỗi ngày.  

14h25         -Việt Nam quê hương. 

          - Giới thiệu phim truyện tuần

14h35         - Phim Sitcom công sở

14h50         - CM : Thú y và chăn nuôi.

15h00         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

          - Giới thiệu ký sự: Con đường khởi nghiệp

15h05         - CM: Bạn nhà nông. 

15h15         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim giờ vàng

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Ước mơ của bé. 

16h30         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h45         -Việt Nam quê hương. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 26  – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T40)

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Môi trường cuộc sống.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Sống khỏe mỗi ngày.

20h10         - Ống kính phóng viên 

20h15         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 27. – Phim Thái Lan)

          - P/S: Về đền thánh mẫu.

21h00         - CM: Tài nguyên và môi trường.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện: Tình yêu của đời tôi (Tập 2 -  phim Ấn Độ)

21h55         - CM: Bạn nhà nông. 

22h05         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa  (Tập 5 -  Phim Đài Loan)

22h50         - CM: CCB Vĩnh Phúc. 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bắt mạch tình yêu

23h40         - Bản tin thể thao 

23h45         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ NĂM  11/4/2019

0h00  - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời. (Phim VN -  Tập 31)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 113 – Phim Ấn Độ)

2h15  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc. 

2h25  -Vui – khỏe mỗi ngày.   

2h35  - Cuộc sống thường ngày

2h55  - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

3h05  - Ống kính phóng viên .

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 16 – Phim TQ)

4h45  - Kết nối 24h.  

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h40  - Ống kính phóng viên. 

5h45  - Ước mơ của bé.

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày  

  6h40         -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở.  

7h15  - Mục: Môi trường cuộc sống. 

7h20  - CM: Tài nguyên và môi trường. 

7h30  - P/S: Chùa Hà Tiên và những câu chuyện về Quốc mẫu Tây Thiên. 

7h40  - Mục: Sống khỏe mỗi ngày.

7h45  - Dành cho thiếu nhi:   

8h00  - Ca nhạc

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h35  - Điểm báo trong ngày 

9h30  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 26  – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h. 

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 16 – Phim TQ)

12h45         - Mục: Sống khỏe mỗi ngày.

12h50         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim giờ vàng

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 114 – Phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

14h15         - Phim Sitcom công sở. 

14h30         - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

14h40         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

14h45         - Bắt mạch tình yêu. 

15h05         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc. 

          - Giới thiệu Việt Nam quê hương

15h20         - Mục: Môi trường cuộc sống. 

15h25         - Ca nhạc 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h35         - CM: Tác phẩm mới. 

16h45         - P/S: Về đền thánh mẫu. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 27  – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T41)

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần. 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h10         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

20h20         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 28. – Phim Thái Lan)

21h05         - Hài sitscomn Sến.

21h15         - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h25         - Phim truyện: Tình yêu của đời tôi (Tập 3 -  phim Ấn Độ)

22h00         - CM: Sức khỏe cho mọi người.  

22h15         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa  (Tập 6 -  Phim Đài Loan)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - CM: Quốc phòng quân khu II. 

23h25         - Bản tin thể thao. 

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ SÁU  12/4/2019

0h00  - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Phim TQ -  Tập 1)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 114 – Phim Ấn Độ)

2h15  - CM: Bạn nhà nông.

2h25  - Bắt mạch tình yêu.   

2h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. 

2h40  -Vui – khỏe mỗi ngày.  

2h50  - CM: CCB Vĩnh Phúc. 

3h00  -Việt Nam quê hương. 

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 17 – Phim TQ)

4h45  - Kết nối 24h.  

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Bài 2 – Việt nam quê hương tôi)

5h40  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T19)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

6h40 -  Kết nối 24h.  

7h00  - Phim Sitcom công sở.  

7h15  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. 

7h20  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. 

7h30  - Dành cho thiếu nhi:   

7h45  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

7h55  - Ca nhạc

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 27  – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h. 

- Giới thiệu phim giờ vàng

11h40         -Vui khỏe mỗi ngày 

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 17 – Phim TQ)

12h45         - CM: Bạn nhà nông. 

          12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 115 – Phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - Phim Sitcom công sở. 

14h30         - CM: Quốc phòng quân khu II.  

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. 

14h45         - CM: CCB Vĩnh Phúc. 

14h55         - P/S: Những sắc mầu mang biểu tượng tâm linh của Tây Thiên.  .4

          - Giới thiệu phim truyện tuần

15h05         -Việt Nam quê hương. 

15h20         - Vui – khỏe mỗi ngày.  

15h30         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.   

15h40         - Ca nhạc

15h50         -Việt Nam quê hương. 

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Ước mơ của bé. 

16h30         - Ký sự: con đường khởi nghiệp.

16h40         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h55         - Bản tin thể thao. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 28  – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T42)

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Vấn đề hôm nay 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người

tiêu dùng.(389)

20h10         - Mục: ATGT

20h15         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 29. – Phim Thái Lan)

21h00         - P/S: Đến thăm chùa Dậu.

21h10         - CM: Lao động và công đoàn

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện: Tình yêu của đời tôi (Tập 4 -  phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

22h05         - CM: Bạn nhà nông. 

22h15         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa  (Tập 7 -  Phim Đài Loan)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bản tin thể thao. 

23h20         - Bắt mạch tình yêu. 

23h45         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BẢY  13/4/2019

0h00  - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Phim TQ -  Tập 2)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 115 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - CM: Tài nguyên và môi trường. 

2h45  - Bắt mạch tình yêu. 

2h50  -Vui – khỏe mỗi ngày.     

3h00  -Ký sự: con đường khởi nghiệp . 

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 18 – Phim TQ)

4h45  - Cuộc sống thường ngày 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  -Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389). 

5h45  - Ước mơ của bé. 

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày

 6h40 -  Kết nối 24h.  

7h00  - Phim Sitcom công sở.  

7h15  - CM: Lao động và công đoàn. 

7h25  - Vấn đề hôm nay.

7h30  - Bắt mạch tình yêu.   

7h50  - Mục: ATGT. 

7h55  - P/S: Đến thăm chùa Dậu. 

8h05  - Dành cho thiếu nhi: 

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày

   9h35        - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 28  – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Báo chí tuần qua 

11h30         - Kết nối 24h. 

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 18 – Phim TQ)

12h45         - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 116 – Phim Ấn Độ)

14h15         - CM: Tài nguyên và môi trường. 

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) 

14h25         - Phim Sitcom công sở. 

14h40         - CM: Tác phẩm mới. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h50         - Vấn đề hôm nay. 

14h55         - Bắt mạch tình yêu.      

15h15         - Mục: ATGT. 

          - P/S: Chùa Hà Tiên và những câu chuyện về Quốc mẫu Tây Thiên.

15h20         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - PS tài liệu: 

16h30         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h45         - P/S: Về đền thánh mẫu. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 29  – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T43)

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc. 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h10         - CN: NN –NT&ND

20h20         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 30. – Phim Thái Lan)

21h05         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Hài sitscomn Sến.

21h20         - Phim truyện: Tình yêu của đời tôi (Tập 5 -  phim Ấn Độ)

22h05         -Ký sự: con đường khởi nghiệp . 

22h15         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa  (Tập 8 -  Phim Đài Loan)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bản tin thể thao 

23h20         - Bắt mạch tình yêu. 

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

CHỦ NHẬT   14/4/2019

0h00  - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Phim TQ -  Tập 3)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 116 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - Khám phá Vĩnh Phúc 

2h40  - Phóng sự tài liệu .

2h50  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

3h00  - Bắt mạch tình yêu.

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 19 – Phim TQ)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)

5h40  - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển. 

5h45  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Điểm báo trong tuần 

 6h40 - Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Hành trình văn hóa

7h25  - Khám phá Vĩnh Phúc 

7h35  - Bắt mạch tình yêu. 

7h50  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. 

7h55  - Dành cho thiếu nhi:   

8h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong tuần 

9h40  - Cuộc sống thường ngày 

10h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 29  – Phim Thái Lan)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Báo chí tuần qua. 

11h30         - Kết nối 24h. 

- Giới thiệu phim giờ vàng

          12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 19 – Phim TQ)            

12h45         - CM: Quốc phòng quân khu II.                

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình              

12h55         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 117 – Phim Ấn Độ)             

14h15         - CM: CCB Vĩnh Phúc.                    

14h25         - Vui – khỏe mỗi ngày.                    

14h35         - CN: NN –NT&ND.              

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.           

14h45         - Phóng sự tài liệu .                 

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

14h55         - Phim Sitcom công sở.                    

15h10         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.              

15h20         - Khám phá Vĩnh Phúc                    

15h25         - Ca nhạc             

16h00         - Thời sự.             

16h20         - Ước mơ của bé.                    

16h30         - Mục: Môi trường và Cuộc sống.              

16h40         - Phim Sitcom mắt nai.                    

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 30  – Phim Thái Lan)                  

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T44)          

18h00         - Kết nối 24h.                

18h20         - Cuộc sống thường ngày.                

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

18h55         - Mục: ATGT.               

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.              

          - Điểm thời sự tuần                 

20h15         - Mục: Tấm lòng nhân ái.                

20h20         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 31. – Phim Thái Lan)           

21h05         -Việt Nam quê hương             

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h15         - Phim truyện: Đấu súng (P1. Phim Mỹ)             

22h00         - CM: CCB Vĩnh Phúc.                    

22h10         - Phim truyện: Đấu súng (P2. Phim Mỹ)             

22h55         - Bản tin thể thao                   

23h00         - Bản tin cuối ngày.                

23h15         - CM: Lao động và công đoàn.                  

23h25         - Hành trình văn hóa.             

23h35         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

THỨ HAI   15/4/2019

0h00  - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Phim TQ -  Tập 4)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 117 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - Ký sự: con đường khởi nghiệp .

2h45  - P/S: Đến thăm chùa Dậu.  

2h55  - CM: Lao động và công đoàn. 

3h05  - Bắt mạch tình yêu. 

3h35  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 20 – Phim TQ)

4h45  - CM: Lao động và công đoàn. 

4h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 –Việt Nam  quê hương tôi)

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T20)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày.  

  6h40         -  Kết nối 24h.  

7h00  - Phim Sitcom công sở.  

7h15  - Giới thiệu văn bản pháp luật 

7h20  - Mục: Tấm lòng nhân ái. 

7h25  -Việt Nam quê hương. 

7h40  - Dành cho thiếu nhi:   

7h55  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

8h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 30  – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h.  

                    - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Vui – khỏe mỗi ngày.  

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 20 – Phim TQ)

12h45         - CM: Tài nguyên và môi trường. 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 118 – Phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - P/S: Về đền thánh mẫu. 

14h25         - Phim Sitcom công sở. 

14h40         - Hành trình văn hóa. 

14h50         - CM: Lao động và công đoàn. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h00         -Việt Nam quê hương. 

15h15         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần. 

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Ước mơ của bé.

16h35         - CM: Du lịch cùng VP. 

16h45         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

16h50         - Phim Sitcom mắt nai. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 31  – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T45)

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Tấm lòng nhân ái.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục:Tài chính doanh nghiệp

20h10         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 32. – Phim Thái Lan)

20h55         - P/S: Thăm đền thiêng chân suối.

21h05         - CM: GD&ĐT     

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Tình yêu của đời tôi (Tập 6 -  phim Ấn Độ)

22h00         - Vấn đề hôm nay

22h15         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa  (Tập 9 -  Phim Đài Loan)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - CM: Tài nguyên và môi trường. 

23h25         - Bản tin thể thao 

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BA   16/4/2019

0h00  - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Phim TQ -  Tập 5)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 118 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Bắt mạch tình yêu.  

2h45  - Vấn đề hôm nay. 

2h50  - Phóng sự tài liệu . 

3h00  - Kết nối 24h.  

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 21 – Phim TQ)

4h45  - CM: GD&ĐT.       

4h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  - Mục:Tài chính doanh nghiệp. 

5h45  - Ước mơ của bé. 

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

6h40  -  Kết nối 24h.    

7h00  - Phim Sitcom công sở.  

          - Giới thiệu phim 

7h15  - Hành trình văn hóa. 

7h25  - CM: Du lịch cùng VP.  

7h35  - Bắt mạch tình yêu.  

7h50  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

7h55  - Dành cho thiếu nhi:   

8h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

9h50  - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 31  – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

11h20         - Dự báo Thời tiết

- Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

          11h30         - Kết nối 24h. 

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 21 – Phim TQ)

12h45         - CN: NN –NT&ND. 

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 119 – Phim Ấn Độ)

14h15         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. 

14h25         - Bắt mạch tình yêu.     

14h50         - CM: GD&ĐT.            

15h00         - Phim Sitcom công sở.           

15h10         - Phóng sự tài liệu .       

15h20         - Ca nhạc   

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h30         - CM: Du lịch cùng VP.  

16h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 32  – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T46)

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

           -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00

19h45         - Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục thông tin nông nghiệp

20h10         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

20h20         - Phim truyện: Điệp vụ chân dài (Tập 33. – Phim Thái Lan)

21h05         - Hài sitscomn Sến.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Tình yêu của đời tôi (Tập 7 -  phim Ấn Độ)

22h00         - Ký sự: con đường khởi nghiệp . 

22h10         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa  (Tập 10 -  Phim Đài Loan)

22h55         - Bản tin thể thao

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Mục:Tài chính doanh nghiệp. 

23h20         - CM: Du lịch cùng VP.  

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ TƯ 17/4/2019

0h00  - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Phim TQ -  Tập 6)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Con đường hạnh phúc.  (Tập 119 – Phim Ấn Độ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - Ký sự: con đường khởi nghiệp . 

2h45  -Vui – khỏe mỗi ngày.   

2h55  - CM: Lao động và công đoàn. 

3h05  - Ký sự: con đường khởi nghiệp . 

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 22 – Phim TQ)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h40  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T21)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày   

 6h40 -  Kết nối 24h.   

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Mục thông tin nông nghiệp . 

7h20  - CM: An ninh Vĩnh Phúc. 

           - Giới thiệu phim truyện tuần

7h30  - Mục thông tin nông nghiệp. 

7h35  - Bắt mạch tình yêu. 

8h00  - Dành cho thiếu nhi:   

8h15  - P/S: Đến thăm chùa Dậu. 

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 32  – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

 11h20        - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h. 

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 22 – Phim TQ)

12h45         - Ký sự: con đường khởi nghiệp . 

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 1 – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

14h15         - Vui – khỏe mỗi ngày.  

14h25         -Việt Nam quê hương. 

14h40         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

14h45         - CN: NN –NT&ND. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h55         - Phim Sitcom công sở

15h10         - CM: Lao động và công đoàn. 

15h20         - Hành trình văn hóa.   

15h30         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Ước mơ của bé. 

16h35         -Việt Nam quê hương. 

16h50         - Phim Sitcom mắt nai. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 33  – Phim Thái Lan)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T47)

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Môi trường cuộc sống

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục: Sống khỏe mỗi ngày 

20h10         - Phim truyện: Quyền lực quý ông  (Tập 1 – Phim Ấn Độ)

20h55         - P/S: Về đền thánh mẫu

21h05         - CM: Khuyến học khuyến tài.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Tình yêu của đời tôi (Tập 8 -  phim Ấn Độ)

22h00         - Ống kính phóng viên 

22h05         - Hộp thư truyền hình.

22h10         -Nhạc cắt

22h15         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa  (Tập 11 -  Phim Đài Loan)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         -Việt Nam quê hương. 

23h30         - Bản tin thể thao 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ NĂM  18/4/2019

0h00  - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Phim TQ -  Tập 7)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 1 – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  -Vui – khỏe mỗi ngày.  

2h45  - CM: Du lịch cùng VP.  

2h55  - Hành trình văn hóa. 

3h05  - Hộp thư truyền hình. 

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 23 – Phim TQ)

4h45  - Cuộc sống thường ngày 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 –Việt Nam quê hương tôi)

5h40  - Mục:Tài chính doanh nghiệp. 

5h45  - Ước mơ của bé. 

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày.  

  6h40         -  Kết nối 24h.   

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp. 

7h00  -Mục: Sống khỏe mỗi ngày. 

7h05  - Phim Sitcom công sở. 

7h20  - P/S: Về đền thánh mẫu. 

7h30  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. 

7h35  - Hộp thư truyền hình. 

7h45  - Ống kính phóng viên 

7h50  - Bắt mạch tình yêu

8h10  - Dành cho thiếu nhi:   

8h25  - CM: Khuyến học khuyến tài. 

8h35  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Người thứ 3. (Tập 33  – Phim Thái Lan)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

         

          11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 23 – Phim TQ)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - CM: An ninh Vĩnh Phúc. 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 2 – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

14h15         - CM: Du lịch cùng VP.  

14h25         - Bắt mạch tình yêu.      

14h45         - CN: NN –NT&ND. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h55         - Phim Sitcom công sở. 

          - Giới thiệu kí sự

15h10         - CM: GD&ĐT.       

15h20         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Phim Sitcom mắt nai. 

          - Giới thiệu Việt Nam quê hương

16h40         - Mục: Môi trường và Cuộc sống. 

16h45         - CM: An ninh Vĩnh Phúc. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 1 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T48)

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần. 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h10         - Phim truyện: Quyền lực quý ông  (Tập 2 – Phim Ấn Độ)

20h55         - Hài sitscomn Sến.

21h05         - CM: Du lịch cùng VP.  

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện: Tình yêu của đời tôi (Tập 9 -  phim Ấn Độ)

22h00         -Việt Nam quê hương. 

22h10         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa  (Tập 12 -  Phim Đài Loan)

          - Nhạc cắt

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Phóng sự tài liệu .

23h25         - Bản tin thể thao 

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ SÁU  19/4/2019

0h00  - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Phim TQ -  Tập 8)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 2 – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - CM: An ninh Vĩnh Phúc. 

2h45  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. 

2h50  - Bắt mạch tình yêu

3h20  - CM: Du lịch cùng VP

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 24 – Phim TQ)

4h45  - Cuộc sống thường ngày 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  - Mục thông tin nông nghiệp. 

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T22)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

 6h30 - Vui – khỏe mỗi ngày    

 6h40 -  Kết nối 24h.   

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. 

7h20  - Bắt mạch tình yêu.  

7h45  - Dành cho thiếu nhi:   

8h00  - Bắt mạch tình yêu. 

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Vui – khỏe mỗi ngày.  

10h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 1 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         -  Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         -Vui khỏe mỗi ngày 

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 24 – Phim TQ)

12h45         - CM: Du lịch cùng VP.  

          12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 3 – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - Vui – khỏe mỗi ngày.  

14h25         - CM: Du lịch cùng VP.  

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h35         -Việt Nam quê hương. 

14h50         - Phim Sitcom công sở. 

15h05         - Bắt mạch tình yêu. 

15h25         - CM: An ninh Vĩnh Phúc. 

15h35         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. 

15h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Ước mơ của bé. 

16h25         - Bản tin thể thao 

16h30         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h45         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. 

          - Nhạc cắt

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 2 – Phim Việt Nam)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T49)

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Vấn đề hôm nay 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - CM: Học tập và làm theo Bác

20h10         -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389)

20h15         - Phim truyện: Quyền lực quý ông  (Tập 3 – Phim Ấn Độ)

21h00         - Mục: ATGT

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h05         - Phim truyện: Tình yêu của đời tôi (Tập 10 -  phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

21h50         - CM: An ninh Vĩnh Phúc. 

22h00         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa  (Tập 13 -  Phim Đài Loan)

22h45         -Việt Nam quê hương. 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bắt mạch tình yêu 

23h35         - Bản tin thể thao 

23h40         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BẢY  20/4/2019

0h00  - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Phim TQ -  Tập 9)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 3 – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Phim Sitcom công sở. 

2h50  - CM: GD&ĐT.       

3h00  -Vui – khỏe mỗi ngày.  

3h10  - Hộp thư truyền hình. 

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 25 – Phim TQ)

4h45  - Cuộc sống thường ngày 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389). 

5h45  - Ước mơ của bé. 

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

 6h40 -  Kết nối 24h.    

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Mục: ATGT. 

7h20  - CM: Học tập và làm theo Bác. 

7h30  - Bắt mạch tình yêu 

8h00  - Vấn đề hôm nay 

8h05  - Dành cho thiếu nhi:   

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

9h50  - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 2 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         -  Kết nối 24h.

         

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 25 – Phim TQ)

12h45         - Hộp thư truyền hình. 

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h55         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) 

13h30         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 4 – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

14h15         - Bắt mạch tình yêu.   

14h35         - CM: GD&ĐT.       

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Phim Sitcom công sở. 

14h55         - CM: Du lịch cùng VP.  

15h05         - Mục: ATGT. 

15h10         - CM: Khuyến học khuyến tài. 

15h20         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Ước mơ của bé. 

16h30         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h45         - Kí sự: Bên dòng sông mẹ

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 3 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T50)

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h10         - Khám phá Vĩnh Phúc.

20h15         - Phim truyện: Quyền lực quý ông  (Tập 4 – Phim Ấn Độ)

21h00         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Hài sitscomn Sến.

21h20         - Phim truyện: Tình yêu của đời tôi (Tập 11 -  phim Ấn Độ)

22h05         - Hộp thư truyền hình. 

22h15         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa  (Tập 14 -  Phim Đài Loan)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - CM: Du lịch cùng VP.  

23h25         - Bản tin thể thao 

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

CHỦ NHẬT   21/4/2019

0h00  - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Phim TQ -  Tập 10)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 4 – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - Kí sự: Bên dòng sông mẹ. 

2h45  - CM: An ninh Vĩnh Phúc. 

2h55  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

2h05  -Việt Nam quê hương. 

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 26 – Phim TQ)

4h45  - Cuộc sống thường ngày 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)

5h40  - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển . 

5h45  - Vui – khỏe mỗi ngày

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

 6h30 - Báo chí tuần qua  

 6h40 -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Khám phá Vĩnh Phúc 

7h20  - Hành trình văn hóa

7h30  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. 

7h35  - Bắt mạch tình yêu. 

8h00  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. 

8h10  - Dành cho thiếu nhi:   

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Báo chí tuần qua  

9h40  - Cuộc sống thường ngày 

10h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 3 – Phim Việt Nam)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Báo chí tuần qua. 

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 26 – Phim TQ)

          12h45         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.               

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình              

12h55         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 5 – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)              

14h15         - Vui – khỏe mỗi ngày.                    

14h25         - Kí sự: Bên dòng sông mẹ.              

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.           

14h35         - Khám phá Vĩnh Phúc                    

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

14h40         - Phim Sitcom công sở.                    

14h55         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển .                    

15h00         - Hộp thư truyền hình.           

15h10         - Mục: Môi trường và Cuộc sống.              

15h15         - Ca nhạc             

16h00         - Thời sự.             

16h20         - Ước mơ của bé.                    

16h30         - Bản tin thể thao                   

16h35         - Phim Sitcom mắt nai.                    

16h50         - Khám phá Vĩnh Phúc                    

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 4 – Phim Việt Nam)           

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T50)          

18h00         - Kết nối 24h.                

18h20         - Cuộc sống thường ngày.                

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

          - Giới thiệu phim truyện tuần.                   

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.              

          - Điểm thời sự tuần                 

20h10         - Mục: Tấm lòng nhân ái.                 

20h15         - Phim truyện: Quyền lực quý ông  (Tập 5 – Phim Ấn Độ)              

21h00         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc         

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h10         - Phim truyện: Hàng xóm ẩn thân  (P1. Phim Mỹ)                 

21h55         -Việt Nam quê hương             

22h10         - Phim truyện: Hàng xóm ẩn thân  (P2. Phim Mỹ)                 

22h55         - Bản tin thể thao                   

23h00         - Bản tin cuối ngày.                

23h15         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.               

23h25         - Vấn đề hôm nay                   

23h30         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

THỨ HAI   22/4/2019

0h00  - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Phim TQ -  Tập 11)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới  

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 5 – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Khám phá Vĩnh Phúc 

2h40  -Việt Nam quê hương

2h55  - Bắt mạch tình yêu

3h20  - Vui – khỏe mỗi ngày

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 27 – Phim TQ)

4h45  - Cuộc sống thường ngày 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 –Việt Nam  quê hương tôi)

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T23)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày.  

  6h40         -  Kết nối 24h.  

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Giới thiệu văn bản pháp luật 

7h20  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc. 

7h30  -Việt Nam quê hương. 

7hh45         - Dành cho thiếu nhi:   

8h00  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

8h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

9h50  - Mục: Tấm lòng nhân ái. 

10h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 4 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h.  

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Vui – khỏe mỗi ngày.  

          12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 27 – Phim TQ)

12h45         - Hộp thư truyền hình. 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 6 – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - CM: Khuyến học khuyến tài

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h25         - CM: Học tập và làm theo Bác

14h35         - Mục: Tấm lòng nhân ái

           - Giới thiệu phim truyện tuần. 

14h40         - Phim Sitcom công sở. 

14h55         - Khám phá Vĩnh Phúc 

15h00         - Kí sự: Bên dòng sông mẹ. 

15h10         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Ước mơ của bé. 

16h30         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h45         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

16h50         -Việt Nam quê hương. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 5 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T51)

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

          - Giới thiệu phim truyện tuần. 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục:Tài chính doanh nghiệp

20h10         - CM: VH & GĐ

20h20         - Phim truyện: Quyền lực quý ông  (Tập 6 – Phim Ấn Độ)

21h05         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện: Tình yêu của đời tôi (Tập 12 -  phim Ấn Độ)

21h55         - CM: Hồn quê

22h15         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa  (Tập 16 -  Phim Đài Loan)

          - Nhạc cắt

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - CM: Khuyến học khuyến tài. 

23h25         - Bản tin thể thao 

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BA   23/4/2019

0h00  - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Phim TQ -  Tập 12)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 6 – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

2h15  - Bắt mạch tình yêu.  

2h35  - CM: Hồn quê. 

2h40  - Cuộc sống thường ngày

3h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

3h10  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. 

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 28 – Phim TQ)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  - Khám phá Vĩnh Phúc 

5h45  - Ước mơ của bé. 

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

          - Giới thiệu phim 

7h15  - Vấn đề hôm nay. 

7h20  - Bắt mạch tình yêu. 

7h45  - Mục:Tài chính doanh nghiệp 

7h50  - CM: Hồn quê. 

8h00  - Dành cho thiếu nhi:   

8h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 5 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

11h20         - Bản tin thể thao 

          - Dự báo Thời tiết

11h25         - Điểm báo trong ngày 

          11h30         - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 28 – Phim TQ)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 7  – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

14h15         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam    

14h25         - Bắt mạch tình yêu.     

14h40         - Kí sự: Bên dòng sông mẹ.    

14h50         - Phim Sitcom công sở.

15h05         - CM: VH & GĐ.          

15h15         - Ca nhạc   

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Bản tin thể thao

16h25         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h40         - Mục:Tài chính doanh nghiệp 

16h45         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 6 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T52)

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Thông tin NN 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

20h10         - Phim truyện: Quyền lực quý ông  (Tập 7 – Phim Ấn Độ)

20h55         - CM: Pháp luật và đời sống 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h05         - Hài sitscomn Sến.

21h10         - Phim truyện: Tình yêu của đời tôi (Tập 13 -  phim Ấn Độ)

21h55         - Kí sự: Bên dòng sông mẹ. 

22h10         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa  (Tập 17 -  Phim Đài Loan)

22h55         - Bản tin thể thao

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

23h20         -Việt Nam quê hương. 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ TƯ 24/4/2019

0h00  - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Phim TQ -  Tập 13)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 7  – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

2h15  - CM: Học tập và làm theo Bác. 

2h25  -Việt Nam quê hương. 

2h40  -Vui – khỏe mỗi ngày.  

2h50  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc. 

3h00  - Cuộc sống thường ngày 

3h20  - Mục: Thông tin NN 

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 29 – Phim TQ)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h40  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T24)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

 6h40 -  Kết nối 24h.   

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - CM: Pháp luật và đời sống. 

7h25  -Việt Nam quê hương. 

7h40  - Hành trình văn hóa. 

7h50  - Bắt mạch tình yêu. 

           - Giới thiệu phim truyện tuần

8h20  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

8h25  - Dành cho thiếu nhi:   

8h40  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 6 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

 11h20        - Bản tin thể thao 

 11h25        - Điểm báo trong ngày 

          11h30         - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 29 – Phim TQ)

12h45         - CM: Học tập và làm theo Bác. 

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 8  – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

14h15         - Vui – khỏe mỗi ngày.  

14h25         -Việt Nam quê hương. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Phim Sitcom công sở. 

14h55         - Hành trình văn hóa. 

15h05         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc. 

          - Giới thiệu kí sự: Dòng chảy thời gian

15h15         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

15h20         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự

16h20         - Ước mơ của bé.

16h30         - Mục: Thông tin NN 

16h35         - Bản tin thể thao 

16h40         - Phim Sitcom mắt nai. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 7 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T53)

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Ống kính phóng viên 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Môi trường cuộc sống

20h10         - Phim truyện: Quyền lực quý ông  (Tập 8 – Phim Ấn Độ)

20h55         - Mục Sống khỏe mỗi ngày.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h00         - Phim truyện: Tình yêu của đời tôi (Tập 14 -  phim Ấn Độ)

21h45         -Việt Nam quê hương. 

22h00         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa  (Tập 18 -  Phim Đài Loan)

22h45         - CM: Du lịch cùng VP.  

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc. 

23h25         - Bản tin thể thao 

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ NĂM  25/4/2019

0h00  - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Phim TQ -  Tập 14)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

0h55  - Mục:Tài chính doanh nghiệp 

1h00  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 8  – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h25  -Vui – khỏe mỗi ngày.   

2h35  - Kí sự: Bên dòng sông mẹ. 

2h45  - Cuộc sống thường ngày

3h05  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 30 – Phim TQ)

4h45  -Việt Nam quê hương. 

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 –Việt Nam quê hương tôi)

5h40  - Ống kính phóng viên. 

5h45  - Ước mơ của bé. 

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

    6h30       - Vui – khỏe mỗi ngày.  

    6h40       -  Kết nối 24h.   

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

7h15  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. 

7h20  -Việt Nam quê hương. 

7h35  - Mục Sống khỏe mỗi ngày.

7h40  - Bắt mạch tình yêu. 

8h05  - Dành cho thiếu nhi:

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 7 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Phim Sitcom công sở. 

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 30 – Phim TQ)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - CM: Pháp luật và đời sống. 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 9  – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

14h15         - Kí sự: Bên dòng sông mẹ. 

14h25         - Bắt mạch tình yêu.  

14h45         - CM: VH & GĐ. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h55         - Ống kính phóng viên. 

15h00         - CM: Hồn quê. 

15h10         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Phim Sitcom mắt nai. 

          - Giới thiệu Việt Nam quê hương

16h35         - CM: Hồn quê. 

16h45         - Bản tin thể thao 

16h50         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 8 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T54)

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần. 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h10         - Phim truyện: Quyền lực quý ông  (Tập 9 – Phim Ấn Độ)

20h55         - CM: Tài nguyên và môi trường.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h05         - Hài sitscomn Sến.

21h10         - Phim truyện: Tình yêu của đời tôi (Tập 15 -  phim Ấn Độ)

21h55         -Việt Nam quê hương. 

22h15         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa  (Tập 19 -  Phim Đài Loan)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. 

23h25         - Bản tin thể thao 

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ SÁU  26/4/2019

0h00  - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Phim TQ -  Tập 15)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 9  – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - Cuộc sống thường ngày 

2h55  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc. 

3h05  -Vui – khỏe mỗi ngày.  

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 31 – Phim TQ)

4h45  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

4h50  -Việt Nam quê hương. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Yoga)

5h40  - Vấn đề hôm nay. 

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: Vòng xoáy thần tốc tập 25

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. 

7h20  - CM: Tài nguyên và môi trường. 

7h30  - Dành cho thiếu nhi:   

7h45  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

          - Giới thiệu phim truyện tuần

7h55  - Bắt mạch tình yêu. 

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 8 – Phim Việt Nam)

11h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

 11h30        - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Vui – khỏe mỗi ngày.  

          12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 31 – Phim TQ)

12h45         -Việt Nam quê hương. 

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 10  – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc. 

14h25         - Phim Sitcom công sở. 

14h40         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

14h45         - CM: Pháp luật và đời sống. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h55         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. 

15h05         - CM: Tài nguyên và môi trường. 

15h15         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Ước mơ của bé 

16h30         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h45         - Ký sự:

16h55         - Bản tin thể thao 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 9 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T55)

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: ATGT 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         - Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu

 dùng.(389)

20h10         - CM: An toàn giao thông

20h20         - Phim truyện: Quyền lực quý ông  (Tập10 – Phim Ấn Độ)

20h55         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h00         - Phim truyện: Tình yêu của đời tôi (Tập 16 -  phim Ấn Độ)

21h45         -Vui – khỏe mỗi ngày.   

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo 

21h55         - CM: VH & GĐ. 

22h05         - Bản tin thể thao 

22h15         - Phim truyện: Phụ nữ đào hoa  (Tập 20 -  Phim Đài Loan)

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Mục: Môi trường và Cuộc sống. 

23h20         - Bắt mạch tình yêu. 

23h45         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BẢY  27/4/2019

0h00  - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Phim TQ -  Tập 16)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 10  – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

2h15  - CM: An toàn giao thông. 

2h25  - Cuộc sống thường ngày.  

2h45  - CM: VH & GĐ. 

2h55  -Vui – khỏe mỗi ngày.   

3h05  - Ký sự. 

 3h15 - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 32 – Phim TQ)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h40  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. 

5h45  - Ước mơ của bé.  

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  -Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389). 

    7h05       - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - CM: An toàn giao thông. 

7h25  - Vấn đề hôm nay.

7h30  - Ký sự. 

7h40  - Mục: ATGT. 

7h45  - Bắt mạch tình yêu. 

8h05  - Dành cho thiếu nhi:   

          - Giới thiệu phim truyện tuần. 

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày 

 9h35 - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 9 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình.

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         -  Kết nối 24h. 

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Phim Sitcom công sở. 

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 32 – Phim TQ)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - Ký sự. 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 11  – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

14h15         - CM: VH & GĐ. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h25         -Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu

 dùng.(389). 

14h30         - CM: Hồn quê. 

14h40         - Bắt mạch tình yêu. 

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) 

15h05         - CM: Tài nguyên và môi trường. 

15h15         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h35         - PS: Tài liệu

15h45         - Bản tin thể thao .

          - Nhạc cắt

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 10 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T56)

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h10         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

20h20         - Phim truyện: Quyền lực quý ông  (Tập 11 – Phim Ấn Độ)

20h55         - Mục: môi trường cuộc sống

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h00         - Hài sitscomn Sến.

21h10         - Phim truyện:  Biệt động Sài Gòn – Điểm hẹn  (Phần 1 -  phim VN)

21h55         - Phóng sự tài liệu . 

          - Nhạc cắt

22h05         - Phim truyện:  Biệt động Sài Gòn – Điểm hẹn  (Phần 2 -  phim VN)

22h50         - CM: Tài nguyên và môi trường.

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Hành trình văn hóa. 

23h25         - Bản tin thể thao .

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

CHỦ NHẬT   28/4/2019

0h00  - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Phim TQ -  Tập 17)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 11  – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h45  - Khám phá Vĩnh Phúc 

2h50  - CM: Pháp luật và đời sống. 

3h00  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 33 – Phim TQ)

4h45  - Cuộc sống thường ngày 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)

5h40  - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển. 

5h45  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

 6h30 - Báo chí tuần qua  

 6h40 -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Khám phá Vĩnh Phúc 

7h20  - Hành trình văn hóa

7h30  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. 

7h35  - Bắt mạch tình yêu. 

8h05  - CM: An ninh Vĩnh Phúc. 

8h15  - Dành cho thiếu nhi:   

8h30  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Báo chí tuần qua. 

9h40  - Cuộc sống thường ngày 

10h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 10 – Phim Việt Nam)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Báo chí tuần qua. 

11h30         - Kết nối 24h. 

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 33 – Phim TQ)

          12h50         - CM: An toàn giao thông.               

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình              

13h10         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 12  – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)           

14h15         - CM: Pháp luật và đời sống.           

14h25         - Vui – khỏe mỗi ngày            

14h35         - CM: Tài nguyên và môi trường.              

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.           

14h45         - Phóng sự tài liệu .                 

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

14h55         - Phim Sitcom công sở.                    

15h05         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.               

15h15         - Ca nhạc             

16h00         - Thời sự.             

16h20         - Ước mơ của bé.                    

16h30         - Bản tin thể thao                   

16h35         - Phim Sitcom mắt nai.                    

16h50         - Khám phá Vĩnh Phúc                    

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 11 – Phim Việt Nam)                  

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T57)          

18h00         - Kết nối 24h.                

18h20         - Cuộc sống thường ngày.                

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

          - Giới thiệu phim truyện tuần.                   

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.              

          - Điểm thời sự tuần                 

20h10         - CM: Nội chính và PCTN.              

20h20         - Phim truyện: Quyền lực quý ông  (Tập 12 – Phim Ấn Độ)            

20h55         - Mục: Tấm lòng nhân ái.                 

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h00         - Phim truyện:  Biệt động Sài Gòn – Tình lặng  (Phần 1 -  phim VN)                 

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)                 

21h45         - CM: Những con đường mang tên danh nhân              

21h55         - Phim truyện:  Biệt động Sài Gòn – Tình lặng  (Phần 2 -  phim VN)                 

22h40         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.            

22h45         -Việt Nam quê hương             

23h00         - Bản tin cuối ngày.                

23h15         - Ký sự.               

23h25         - Bản tin thể thao                   

23h30         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

THỨ HAI   29/4/2019

0h00  - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Phim TQ -  Tập 18)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 12  – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Ký sự. 

2h45  -Việt Nam quê hương. 

3h00  - Bắt mạch tình yêu. 

3h25  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

3h35  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 34 – Phim TQ)

4h45  - Cuộc sống thường ngày 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 –Việt Nam  quê hương tôi)

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T26)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày.  

  6h40         -  Kết nối 24h.  

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Giới thiệu văn bản pháp luật 

7h20  - CM: Nội chính và PCTN. 

7h30  -Việt Nam quê hương. 

7h45  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

7h55  - CM: Những con đường mang tên danh nhân. 

8h05  - Dành cho thiếu nhi:   

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

9h50  - Mục: Tấm lòng nhân ái. 

10h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 11 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h.  

- Giới thiệu phim giờ vàng

          11h50         - Phim Sitcom công sở. 

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 34 – Phim TQ)

12h45         - CM: Những con đường mang tên danh nhân. 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 13  – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - Ký sự. 

14h25         - CM: An toàn giao thông. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h35         - Mục: Tấm lòng nhân ái. 

14h40         - Vui – khỏe mỗi ngày

14h50         - CM: Những con đường mang tên danh nhân. 

15h00         -Việt Nam quê hương. 

15h15         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần.  

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Ước mơ của bé. 

16h30         - Bản tin thể thao 

16h35         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h50         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 12 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T58)

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

          - Giới thiệu phim truyện tuần

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục:Tài chính doanh nghiệp

20h10         - CM: Công nghiệp và thương mại

20h20         - Phim truyện: Quyền lực quý ông  (Tập 13– Phim Ấn Độ)

21h05         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện:  Biệt động Sài Gòn – Cơn giông (Phần 1 -  phim VN)

21h55         - Phóng sự tài liệu . 

22h10         - Phim truyện:  Biệt động Sài Gòn – Cơn giông (Phần 2 -  phim VN)

21h55         - Mục: Môi trường và Cuộc sống. 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - CM: Tài nguyên và môi trường. 

23h25         - Bản tin thể thao 

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BA   30/4/2019

0h00  - Phim truyện: Mối thù gia tộc. (Phim TQ -  Tập 19)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 13  – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

2h15  - Bắt mạch tình yêu. 

2h40  -Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389). 

2h45  - Cuộc sống thường ngày 

3h05  - CM: Những con đường mang tên danh nhân. 

3h15  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 35 – Phim TQ)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  - Vấn đề hôm nay. 

5h45  - Ước mơ của bé. 

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

          - Giới thiệu phim 

7h15  - Vấn đề hôm nay. 

7h20  - Bắt mạch tình yêu. 

7h50  - Mục:Tài chính doanh nghiệp 

7h55  - CM: Những con đường mang tên danh nhân. 

8h05  - Dành cho thiếu nhi:   

8h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 12 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

11h20         - Bản tin thể thao 

          - Dự báo Thời tiết

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Phim Sitcom công sở. 

12h00         - Phim truyện: Vẫn cứ thích em. (Tập 35 – Phim TQ)

                   - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - CM: An ninh Vĩnh Phúc. 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Mặt trời mùa đông.  (Tập 14  – Phim Thổ Nhĩ Kỳ)

14h15         - CM: Tài nguyên và môi trường.     

14h25         - Bắt mạch tình yêu.     

14h40         - CM: Công nghiệp và thương mại. 

14h50         - Phóng sự tài liệu .       

15h00         -Việt Nam quê hương.   

15h15         - Ca nhạc   

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h35         - CM: Những con đường mang tên danh nhân. 

16h45         - Hành trình văn hóa. 

          - Nhạc cắt

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu. (Tập 13 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T59)

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Thông tin NN 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

20h10         - Phim truyện: Quyền lực quý ông  (Tập 14 – Phim Ấn Độ)

20h55         - CM: QP quân khu II. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

          - Hài sitscomn Sến.

21h05         - Phim truyện:  Biệt động Sài Gòn – Trả lại tên cho em

 (Phần 1 -  phim VN)

21h50         - Phóng sự tài liệu . 

22h10         - Phim truyện:  Biệt động Sài Gòn – Trả lại tên cho em

 (Phần 2 -  phim VN)

22h55         - Mục: Môi trường và Cuộc sống. 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bản tin thể thao 

23h20         - CM: Những con đường mang tên danh nhân. 

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 Xem phản hồi

 
Tin khác