LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÁNG 5 NĂM 2017 (29/04/2017 16:27)

Xem lịch phát sóng ngày:

THỨ HAI   1/5/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 29- Phim Hàn Quốc)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - CM: Câu chuyện trong tháng- Tối 28.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 51,52 - Phim HQ)

3h05  - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.5) – Tối 30.4

3h20  - Phóng sự tài liệu: - Tối 29.4

3h35  - CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 29.4

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 10 – Phim VN)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử - PL Tối Chủ nhật

          Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên

6h45  - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.5)- Tối 30.4

7h00  - Phim truyện: Truy tìm X413 (P.1-Phim Việt Nam)

7h50  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h00  - Phim truyện: Truy tìm X413 (P.2- Phim Việt Nam)

- Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

9h00 - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -  P/s: Xây dựng chỉnh đốn Đảng -từ nhận thức đến hành động–Tối 26.4

9h55  - CM: An toàn giao thông – Tối 26.4

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h10         - Nhìn ra tỉnh bạn – Tối 26.4

10h25         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 107 -  Phim HQ)

11h10         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45           -  Điểm báo trong ngày

11h50           - Thế giới thời trang 2

12h05           -  Phim truyện: Tình muộn (Tập 10 – Phim VN)

12h55           -  Tin vắn kinh tế

          13h00         - Kí sự: Vĩnh Phúc những dấu địa linh (Tập 7)- Tối 28.4

13h15         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P8) – Tối 28.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 53,54 - Phim HQ)

15h00         - Nhà nông làm giàu (Tối thứ 7)

15h05         - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

15h20         - Tin vắn

15h25         - Vấn đề hôm nay - Tối 28.4

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 29- Phim Hàn Quốc)

17h05

17h20         - Dành cho thiếu nhi: 

- S- Việt Nam (Phát mới)

17h25         - Ca nhạc

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 108 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT: Bóng đá muôn màu – Thủ môn ( P1)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45

 

20h20         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

- Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay:

20h30

 

20h45         - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc

 Giới thiệu Trang địa phương

- CM: Lao động và công đoàn

 Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn

21h00         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc

21h15         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 5-Phim Đài Loan)

          - Giới thiệu phim (mới)

22h00         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

22h05         - Du lịch bốn phương: Khám phá Ba Lan  (P1)

22h20         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 23, Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống  (P.8)

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ BA   2/5/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 30- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.5)- Tối 30.4

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 53,54 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.4

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá Ba Lan  (P1) – Tối 1.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống  (P.8) –Tối 1.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 11 – Phim VN)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00

6h30

6h35  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

- Vấn đề hôm nay – Tối 1.5

- CM: Đất và người Vĩnh Phúc – Tối 1.5

6h50  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN – Tối 1.5

6h55  - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc – Tối 1.5

 

7h15  -Nhạc cắt Đại bảo tháp Mandala:

- CM: Lao động và công đoàn – Tối 1.5

7h30  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 5-Phim Đài Loan)

8h15  - Du lịch bốn phương: Khám phá Ba Lan  (P1) – Tối 1.5

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h30

9h15  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 23, Phim Việt Nam)

-Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống  (P.8) –Tối 1.5

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30

9h45  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

- CM: An ninh Vĩnh Phúc- Tối 27.4

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h05         - Thế giới thời trang: Số 4 – T.4/2017. –Tối 27.4

10h20         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 108 -  Phim HQ)

11h05         - P/s: An toàn lao động trong các khu công nghiệp – Tối 27.4

11h20

 

 

11h30         - Ca nhạc

Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo thời tiết

         

          11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45

11h50         - Điểm báo trong ngày

- S- Việt Nam (PL Chiều T2)

11h55         - Tạp chí thể thao: Gala trượt băng vô địch châu Âu – Thủ môn (P1)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 11– Phim VN)

12h50         - Tin vắn kinh tế

12h55         - CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.4

13h10         - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát mới)

13h25         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 55,56 - Phim HQ)

15h00         - Phóng sự tài liệu: - Tối 29.4

15h15         - Tin vắn

15h20         - Cuộc sống xanh.- Tối 29.4

15h25         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 30- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 109 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới: Nile- Dòng sông của những vị vua (P.1)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45

 

20h20         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

 - Dự báo Thời tiết

 - Bản tin nông nghiệp

20h25         - P/s: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay

20h35         - Trang địa phương

20h55         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 6-Phim Đài Loan)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.5/2017

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 24, Phim Việt Nam)

23h20         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc – Tối 1.5 (PL)

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  3/5/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 31- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống  (P.8) –Tối 1.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 55,56 - Phim HQ)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.5/2017 – Tối 2.5

3h20  - CM: Lao động và công đoàn – Tối 1.5

3h35  - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - Tối 30.4

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá Ba Lan  (P1) – Tối 1.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 12 – Phim VN)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35

6h40  - Bản tin Nông nghiệp

- Trang địa phương- Tối 2.5

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên.

7h00  - P/s:Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay. – Tối 2.5

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

7h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 6-Phim Đài Loan)

7h55  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.5/2017 – Tối 2.5

8h10  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 24, Phim Việt Nam)

8h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Kí sự: Vĩnh Phúc những dấu địa linh (Tập 7) – Tối 28.4

10h00         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 109 -  Phim HQ)

10h45         - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)- T.28.4

11h00         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật (P.8) – Tối 28.4

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h15         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45

11h50         - Điểm báo trong ngày

- S- Việt Nam (PL Chiều T2)

            11h55   - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc – Tối 1.5 (PL)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 12 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử  Tối 30.4

13h10         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 57,58 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

14h40         - Thế giới thời trang: T 1.

15h00         - Tin vắn

15h05         - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.5)  – Tối 30.4

15h20         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 31- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 110, tập cuối-  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên.

18h50         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45

 

20h20         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

- CM: Xây dựng Đảng

20h35         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h40

20h50         -  P/s: Triển vọng từ HTX rau an toàn

- Mục Nhà nông làm giàu

20h55         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 7-Phim Đài Loan)

21h40

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

- Nhìn ra tỉnh bạn

          - Giới thiệu phim

22h00         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 25, Phim Việt Nam)

23h20         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc – Tối 1.5

23h35         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  4/5/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 32- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.5/2017 – Tối 2.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 57,58 - Phim HQ)

3h05  - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống  (P.8) –Tối 1.5

3h20  - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc – Tối 1.5

3h35  -  P/s:Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay. – Tối 2.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - Trang địa phương – Tối 2.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 13– Phim VN)

5h00  - Nhà nông làm giàu – Tối Thứ 4

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00

6h35

 

6h40

6h45

 

7h00

7h45

8h00

8h15  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

- Mục: Môi trường và Cuộc sống – Tối 3.5

 Nhạc cắt Đại bảo tháp Mandala

- Mục Nhà nông làm giàu

- P/s: Triển vọng từ HTX rau an toàn– Tối 3.5

Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

- Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 7-Phim Đài Loan)

- CM: Xây dựng Đảng – Tối 3.5

- Nhìn ra tỉnh bạn PL Tối T4.

- Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 25, Phim Việt Nam)

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.4

10h00

 

10h15         - Phóng sự tài liệu: - Tối 29.4

  Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

- Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 29.4

10h30         - Phim truyện: Son môi hồng (Tập 110, tập cuối -  Phim HQ)

11h15         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

 

          11h45

11h50         - Điểm báo trong ngày

-  S- Việt Nam (PL Chiều T2)

11h55         - Du lịch bốn phương: Khám phá Australia  (P1)

12h10         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 13– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc – Tối 1.5

13h15         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 59,60 - Phim HQ)

14h00

14h05         - Tin vắn

- CM: Đất và người Vĩnh Phúc – Tối 1.5

14h20         - CM: Lao động và công đoàn – Tối 1.5

15h35         - Ca nhạc

15h45         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 32- Phim HQ))

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 1 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống  (P.6)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h25

 

20h40         - P/s:Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

- Giới thiệu Phóng sự (TS)

- CM: Toàn dân PCCC

21h00         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 8-Phim Đài Loan)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

21h50         - KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P3)

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 26, Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 1 – T.5/2017.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  5/5/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 33- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P3) – Tối 4.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 59,60 - Phim HQ)

3h05  - P/s: Triển vọng từ HTX rau an toàn– Tối 3.5

3h15  - CM: Xây dựng Đảng – Tối 3.5

3h35  - Nhìn ra tỉnh bạn PL Tối T4

3h50  - Tin vắn

3h55  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 14– Phim VN)

4h10  - Thế giới thời trang: Số 1 – T.5/2017 – Tối 4.5

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  - P/s:Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả - Tối 4.5

6h55  - CM: Toàn dân PCCC – Tối 4.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 8-Phim Đài Loan)

7h55  - Thế giới thời trang: Số 1 – T.5/2017 – Tối 4.5

8h10  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 26, Phim Việt Nam)

8h55  - KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P3) – Tối 4.5

9h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Tấm lòng nhân ái – Tối 30.4

10h00         - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử - Tối 30.4

10h10         - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp (P.5) – Tối 30.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h25         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 1-  Phim HQ)

11h10

11h25         - Ca nhạc

- S- Việt Nam (PL Chiều T2)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 14– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Trang địa phương – Tối 2.5

13h20         - P/s:Tăng cường sụ lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay. – Tối 2.5

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 61,62 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - Thế giới động vật: Thiên nhiên kỳ thú  (P.1)

15h30

15h35         - Tin vắn

- Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.5/2017 – Tối 2.5

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 33- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         - Ca nhạc.

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 2 -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số T.2.2017

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay.

20h25

20h30         - Mục: ATGT

- CM: Lý luận và cuộc sống

20h45         - CM: Thú y với chăn nuôi.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

21h00         -Phim truyện:  Tình yêu quanh ta (Tập 9-Phim Đài Loan)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.1)

Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

22h05         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 27, Phim Việt Nam)

23h20         - Phụ nữ Việt

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  6/5/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 34- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 1 – T.5/2017 – Tối 4.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 61,62 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.1) – Tối 5.5

3h20  - CM: Toàn dân PCCC – Tối 4.5

3h35  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P3) – Tối 4.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 15– Phim VN)

5h00  -Vấn đề hôm nay -Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 5.5

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40  - Mục: ATGT

6h45  - CM: Lý luận và cuộc sống – Tối 5.5

7h00

7h15  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

- CM: Thú y với chăn nuôi – Tối 5.5

7h30  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 9 - Phim Đài Loan)

8h15  - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.1) – Tối 5.5

8h30  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 27, Phim Việt Nam)

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc – Tối 1.5

 

10h00

10h15         - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

- CM: Lao động và công đoàn – Tối 1.5

- CM: Đất và người Vĩnh Phúc – Tối 1.5

10h30         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 2-  Phim HQ)

11h15         - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống  (P.8) –Tối 1.5

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Lịch sử thế giới: Cổ cách (P.1)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 15– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Xây dựng Đảng – Tối 3.5

13h15         - P/s: Triển vọng từ HTX rau an toàn– Tối 3.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 63,64 - Phim HQ)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn – Tối 3.5

15h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số -T.3

15h30         - Tin vắn

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 34- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 3 -  Phim HQ)

18h25         - KH&CN: Siêu xe MV Agusta (P1)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Nhà nông làm giàu

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

20h45         - Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Tập 4)

21h00         - Phim truyện :Tình yêu quanh ta (Tập 10-Phim Đài Loan)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Cuộc sống xanh.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

22h00         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

22h15         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 28, Phim Việt Nam)

23h20         - CM: Toàn dân PCCC – Tối 4.5 (PL)

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   7/5/2017

0h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 35, tập cuối- Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.1) – Tối 5.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 63,64 - Phim HQ)

3h05  - Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Tập 4) – Tối 6.5

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Lý luận và cuộc sống – Tối 5.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 6.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 16– Phim VN)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Nhà nông làm giàu

6h40  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h45  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 6.5

7h00  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 10 - Phim Đài Loan)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h45  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc – Tối 6.5

8h00  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h05  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 28, Phim Việt Nam)

8h50  - Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Tập 4) – Tối 6.5

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -  P/s:Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay. – Tối 2.5

10h00         - Trang địa phương – Tối 2.5

10h20         -  Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.5/2017 – Tối 2.5

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h35         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 3-  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức phật (P.6)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 16– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Toàn dân PCCC – Tối 4.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - P/s:Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả - Tối 4.5

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 65,66 - Phim HQ)

15h00

15h15         - Du lịch bốn phương: Moscow  (P1)

 - KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P3) – Tối 4.5

15h30         - Tin vắn

15h35         - Thế giới thời trang: Số 1 – T.5/2017 – Tối 4.5

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 35, tập cuối- Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 4 -  Phim HQ)

18h35         - Tôi yêu Việt Nam

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20

20h25         -Mục: Tấm lòng nhân ái.

- Ông kính phóng viên

20h30         -CM: Bạn nhà nông

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h45         - Phim truyện: Kẻ bắt cóc dấu mặt  (P.1 - Phim Tâm lý Mỹ)

21h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h35         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

21h45         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về người Anasazi P1

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Kẻ bắt cóc dấu mặt  (P.2 - Phim Tâm lý Mỹ)

23h20         - CM: Lý luận và cuộc sống – Tối 5.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

THỨ HAI   8/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 1, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - CM: Thú y với chăn nuôi – Tối 5.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 65,66 - Phim HQ)

3h05  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về người Anasazi P1 – Tối 7.5

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc – Tối 6.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 6.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 17– Phim VN)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00

6h35  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

- Ông kính phóng viên – Tối 7.5

  6h40

 

  6h50         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử  - PL Tối chủ nhật

Nhạc cắt Sông quê

- CM: Bạn nhà nông – Tối 7.5

7h05  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về người Anasazi P1 – Tối 7.5

7h20  - Phim truyện: Kẻ bắt cóc dấu mặt  (P.1 - Phim Tâm lý Mỹ)

8h05  - Mục: Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h10  - Phim truyện: Kẻ bắt cóc dấu mặt  (P.2 - Phim Tâm lý Mỹ)

9h00  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Triển vọng từ HTX rau an toàn– Tối 3.5

10h00         - CM: Xây dựng Đảng – Tối 3.5

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h15         - Nhìn ra tỉnh bạn – Tối 3.5

10h30         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 4-  Phim HQ)

11h15         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang 2

          12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 17– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Lý luận và cuộc sống – Tối 5.5

-Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

13h15         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.1) – Tối 5.5

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 67,68 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Nhà nông làm giàu (Tối thứ 7)

15h10         - Vấn đề hôm nay – Tối 5.5

15h15         - Tin vắn

15h20         - CM: Thú y với chăn nuôi – Tối 5.5

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 1, Phim HQ)

17h05

17h20         - Dành cho thiếu nhi: 

- S- Việt Nam (Phát mới)

17h25         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 5 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT: Bóng đá muôn màu – Thủ môn ( P2)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay

20h30         - CM: Sức khoẻ cho mọi người

20h45         - Tác phẩm mới

21h00         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 11-Phim Đài Loan)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Du lịch bốn phương: Khám phá Ba Lan  (P2)

          - Giới thiệu phim (mới)

21h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 29, Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 1.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   9/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 2, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về người Anasazi P1 – Tối 7.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 67,68 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 1. Tối 8.5

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá Ba Lan  (P2) – Tối  8.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc – Tối 6.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 18– Phim VN)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam- Tối-8.5

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 8.5.

6h40

6h 55 - CM: Sức khoẻ cho mọi người- Tối 8.5

 - Tác phẩm mới- T.8.5

7h10  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 1. Tối 8.5

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

7h25  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 11 - Phim Đài Loan)

8h10  - Du lịch bốn phương: Khám phá Ba Lan  (P2) – Tối  8.5

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h25  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 29, Phim Việt Nam)

9h10

          - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s:Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả - Tối 4.5

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - CM: Toàn dân PCCC – Tối 4.5

10h15         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 5 -  Phim HQ)

11h00         - KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P3) – Tối 4.5

11h15         - Thế giới thời trang: Số 1 – T.5/2017 – Tối 4.5

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45

11h50         - Điểm báo trong ngày

- S- Việt Nam (PL Chiều T2)

11h55         - Tạp chí thể thao: Gala trượt băng vô địch châu Âu – Thủ môn (P2)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h10         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 18– Phim VN)

12h55

13h00         - Tin vắn kinh tế

 - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc – Tối 6.5

13h15         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 6.5

          - Nhạc cắt Mùa vàng

13h30         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử  - PL Tối chủ nhật

13h45         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 69,70 - Phim HQ)

15h15         - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát mới)

15h30         - Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Tập 4) – Tối 6.5

15h45         - Tin vắn

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 2, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 6 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới: Nile- Dòng sông của những vị vua (P.2)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - P/s: An toàn giao thông nhìn từ ý thức của người dân

20h40         -CM: CCB Vĩnh Phúc:Phong trào CCB gương mẫu Lập Thạch

          -Nhạc cắt Đại bảo tháp Mandala

20h55         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 12- Phim Đài Loan)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.5/2017

Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h00         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 30, Phim Việt Nam)

23h20         - CM: Bạn nhà nông – Tối 7.5 (PL)

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

THỨ TƯ  10/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 3, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 1. Tối 8.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 69,70 - Phim HQ)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.5/2017 – Tối 9.5

3h20  - CM: Sức khoẻ cho mọi người- Tối 8.5

3h35  - P/s: An toàn giao thông nhìn từ ý thức của người dân – Tối 9.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá Ba Lan  (P2) – Tối  8.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 19– Phim VN)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  -  P/s: An toàn giao thông nhìn từ ý thức của người dân – Tối 9.5

6h55  - CM: CCB Vĩnh Phúc:Phong trào CCB gương mẫu Lập Thạch –Tối 9.5

          -Nhạc cắt Sông quê

7h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 12 - Phim Đài Loan)

7h55  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.5/2017 – Tối 9.5

8h10  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 30, Phim Việt Nam)

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Lý luận và cuộc sống – Tối 5.5

10h00         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 6 -  Phim HQ)

10h45         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.1) – Tối 5.5

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h00         - CM: Thú y với chăn nuôi – Tối 5.5

11h15         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40

11h45

11h50         - Bản tin thể thao (P. mới)

- Điểm báo trong ngày

- S- Việt Nam (PL Chiều T2)

          11h55         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - Tối 7.5

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 19– Phim VN)

12h50

12h55         - Tin vắn kinh tế

- Ông kính phóng viên – Tối 7.5

13h00         - CM: Sức khoẻ cho mọi người- Tối 8.5 (PL)

13h15         - CM: Bạn nhà nông – Tối 7.5

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 71,72 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h05         - Thế giới thời trang: T 1.

15h20         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về người Anasazi P1 – Tối 7.5

15h35         - Tin vắn

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 3, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 7 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt sông quê.

20h25         - Mục: Nhà nông làm giàu 

20h30         - P/s: Bài toán nguồn lao động cho các doanh nghiệp

          - Giới thiệu Ký sự

20h45

21h00         -CM: Tài nguyên và môi trường

- CM: Dư địa chí

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên

21h15         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 13-Phim Đài Loan)

22h00         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 31, Phim Việt Nam)

23h20         - Nhìn ra tỉnh bạn

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

23h40         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  11/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 4, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.5/2017 – Tối 9.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 71,72 - Phim HQ)

3h05  - CM: CCB Vĩnh Phúc:Phong trào CCB gương mẫu Lập Thạch –Tối 9.5

3h20  -  CM: Dư địa chí – Tối 10.5

3h35  -  P/s: An toàn giao thông nhìn từ ý thức của người dân – Tối 9.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 20– Phim VN)

5h00  - Nhà nông làm giàu – Tối Thứ 4

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

6h40  - Mục: Nhà nông làm giàu

6h45  - P/s: Bài toán nguồn lao động cho các doanh nghiệp – Tối 10.5

6h50  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 13 - Phim Đài Loan)

7h35

7h50  - CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 10.5

- CM: Dư địa chí – Tối 10.5

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

8h05  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h20  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 31, Phim Việt Nam)

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Tập 4) – Tối 6.5

10h00         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc – Tối 6.5

10h15         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 6.5

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

10h30         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 7 -  Phim HQ)

11h15         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45

11h50         - Điểm báo trong ngày

- S- Việt Nam (PL Chiều T2)

11h55         - Du lịch bốn phương: Khám phá Australia  (P2)

12h10         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 20– Phim VN)

12h55

13h00         - Tin vắn kinh tế

- Trang địa phương – Tối 2.5

13h15         - CM: Sức khoẻ cho mọi người- Tối 8.5

          - Nhạc cắt Mùa vàng

13h30         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 1. Tối 8.5

13h45         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 73,74 - Phim HQ)

15h15         - Vấn đề hôm nay – Tối 8.5

15h20         - Du lịch bốn phương: Khám phá Ba Lan  (P2) – Tối  8.5

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

15h35         - Tin vắn

15h40         -Ca nhạc

15h50         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 4, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h25         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 8 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống  (P.7)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h30         - P/s: Thế hệ măng non của Đảng

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h40         -CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.

21h00         -Phim truyện:  Tình yêu quanh ta (Tập 14-Phim Đài Loan)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P4)

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 32, Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 2 – T.5/2017.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

- Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

THỨ SÁU  12/5/2017

  0h00         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 5, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P4) – Tối 11.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 73,74 - Phim HQ)

3h05  - P/s: Bài toán nguồn lao động cho các doanh nghiệp – Tối 10.5

3h20  - Nhìn ra tỉnh bạn.-Tối T.4

3h35  -  CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 10.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 2 – T.5/2017 – Tối 11.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 21– Phim VN)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  - P/s: Thế hệ măng non của Đảng – Tối 11.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 14 - Phim Đài Loan)

7h35  - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 11.5

7h50  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 32, Phim Việt Nam)

8h35  - KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P4) – Tối 11.5

8h50  - Thế giới thời trang: Số 2 – T.5/2017 – Tối 11.5

9h05  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30

9h45  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

- Ông kính phóng viên – Tối 7.5

9h50  - CM: Bạn nhà nông – Tối 7.5

10h05         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về người Anasazi P1 – Tối 7.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h20         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 8 -  Phim HQ)

11h05

11h20         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - Tối 7.5

- Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

          11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45

11h50         - Điểm báo trong ngày

- S- Việt Nam (PL Chiều T2)

11h55         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

12h00         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 21– Phim VN)

12h45         - Tin vắn kinh tế

12h50         - CM: CCB Vĩnh Phúc:Phong trào CCB gương mẫu Lập Thạch –Tối 9.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h05         - P/s: An toàn giao thông nhìn từ ý thức của người dân – Tối 9.5

13h15         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 75,76 - Phim HQ)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - Thế giới động vật: Thiên nhiên kỳ thú  (P.2)

15h30         - Tin vắn

15h35         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.5/2017 – Tối 9.5

15h50         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 5, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         - Ca nhạc.

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 9 -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số T.2.2017

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20

20h25

 

20h35

20h45

21h30

21h35

 

21h50

22h05

22h30

22h35

23h20

23h35

 

          - Vấn đề hôm nay

- Mục ATGT

Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

- Ký sự: Đất nở hoa (Tập 1)

- Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 15-Phim Đài Loan)

- Bản tin thể thao (PL trưa)

- Phụ nữ Việt

Giới thiệu Phóng sự (TS)-PL Tối T5

- Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.2)

- Ca nhạc

- Bản tin tổng hợp

 - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 33, Phim Việt Nam)

- CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 10.5

 - Ca nhạc

Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  13/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 6, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 2 – T.5/2017 – Tối 11.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 75,76 - Phim HQ)

3h05  - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.2)  - Tối 12.5

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 11.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P4) – Tối 11.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 22– Phim VN)

5h00  -Vấn đề hôm nay -Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 12.5

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h45  - Mục: ATGT

6h50  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h05  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 15 - Phim Đài Loan)

7h50  - Ký sự: Đất nở hoa (Tập 1)- Tối 12.5

8h00  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 33, Phim Việt Nam)

8h45  - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.2)  - Tối 12.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h00  -  Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Sức khoẻ cho mọi người- Tối 8.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Du lịch bốn phương: Khám phá Ba Lan  (P2) – Tối  8.5

10h15         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 9 -  Phim HQ)

11h00         - Tác phẩm mới- Tối 8.5

11h15         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 1. Tối 8.5

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Lịch sử thế giới: Cổ cách  (P.2)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 22– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Nhìn ra tỉnh bạn –Tối 10.5

13h15         - P/s: Bài toán nguồn lao động cho các doanh nghiệp – Tối 10.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 77,78 - Phim HQ)

15h00         - CM: Dư địa chí – Tối 10.5

15h15         - CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 10.5

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h30         - Tin vắn

15h35         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số -T.3

15h50         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 6, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 10 -  Phim HQ)

18h25         - KH&CN: Siêu xe MV Agusta (P2)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Nhà nông làm giàu

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

20h30         - CM: NN-NT&ND Vĩnh Phúc

20h45         - Phóng sự tài liệu:

21h00         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 16 - Phim Đài Loan)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Cuộc sống xanh.

21h55         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

22h10         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 34, Phim Việt Nam)

23h20         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 11.5

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   14/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 7, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.2)  - Tối 12.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 77,78 - Phim HQ)

3h05  - Ký sự: - Tối 12.5

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 11.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 13.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 23– Phim VN)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Nhà nông làm giàu

6h40  - Mục:Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h45  - Phóng sự tài liệu: - Tối 13.5

7h00  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 16 - Phim Đài Loan)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h50  - CM: NN-NT&ND Vĩnh Phúc– Tối 13.5

8h05  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h10  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 34, Phim Việt Nam)

8h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 13.5

9h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: An toàn giao thông nhìn từ ý thức của người dân – Tối 9.5

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

9h55  - CM: CCB Vĩnh Phúc:Phong trào CCB gương mẫu Lập Thạch –Tối 9.5

10h10         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.5/2017 – Tối 9.5

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 10 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40

11h45

 11h50

12h05         - Bản tin thể thao (P. mới)

- Điểm báo trong ngày

- Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức phật (P.7)

- Phim truyện: Tình muộn (Tập 23– Phim VN)

          12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 11.5

13h15         -  P/s: Thế hệ măng non của Đảng – Tối 11.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 79,80 - Phim HQ)

15h00         - Du lịch bốn phương: Moscow  (P2)

15h15         - Tin vắn

15h20

15h35         - KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P4) – Tối 11.5

- Thế giới thời trang: Số 2 – T.5/2017 – Tối 11.5

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 7, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc.

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 11 -  Phim HQ)

18h25         - Tôi yêu Việt Nam

18h30         - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

20h25

20h40         - CM: Khuyến học khuyến tài: Khuyến học Thị xã Phúc Yên

- CM: Tuổi cao gương sáng: Lan toả phong trào Tuổi cao gương sáng huyện       Tam Dương

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h55         - Phim truyện: Ở nhà một mình  (Tập 1, P.1 - Phim Tâm lý Mỹ)

21h40

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

 - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

22h00         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Ở nhà một mình  (Tập 2, P.1 - Phim Tâm lý Mỹ)

23h25         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về người Anasazi –P2

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   15/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 8, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Phóng sự tài liệu: - Tối 13.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 79,80 - Phim HQ)

3h05  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về người Anasazi –P2 – Tối 14.5

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: NN-NT&ND – Tối 13.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 13.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 24– Phim VN)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         - CM: Khuyến học khuyến tài: Khuyến học Thị xã Phúc Yên –T.14.5

6h50  -  Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về người Anasazi –P2 – Tối 14.5

7h05  - Phim truyện: Ở nhà một mình  (Tập 1, P.1 - Phim Tâm lý Mỹ)

7h50

7h55  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

- CM: Tuổi cao gương sáng: Lan toả phong trào Tuổi cao gương sáng huyện Tam Dương – Tối 14.5

 

8h10  - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

- Phim truyện: Ở nhà một mình  (Tập 2, P.1 - Phim Tâm lý Mỹ)

 Giới thiệu chương trình khoa giáo và giải trí- TKBT, PL tối C.Nhật

9h00

9h10  - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - PL Tối chủ nhật

- Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Bài toán nguồn lao động cho các doanh nghiệp – Tối 10.5

9h55  - CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 10.5

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h15         - Nhìn ra tỉnh bạn –Tối 10.5

10h30         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 11 -  Phim HQ)

11h15         - CM: Dư địa chí – Tối 10.5

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

            11h50   - Thế giới thời trang 2

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 24– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.2)  - Tối 12.5

13h15         - Phụ nữ Việt - Tối 12.5

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 81,82 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Nhà nông làm giàu (Tối thứ 7)

15h05         - Tin vắn

15h10         - Vấn đề hôm nay – Tối 12.5

15h15         - Ký sự: Đất nở hoa (Tập 1)- Tối 12.5

15h25         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 8, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - S – Việt Nam (Phát mới)

- Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 12 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT: Bóng đá muôn màu – Tiền đạo ( P1)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h30

20h45         - CM: GD&ĐT: Chủ động chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017

- Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 17 - Phim Đài Loan)

21h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h35         - Du lịch bốn phương: Khám phá Ba Lan  (P.3)

          - Giới thiệu phim (mới)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 35, Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 2.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   16/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 9, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về người Anasazi –P2 – Tối 14.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 81,82 - Phim HQ)

3h05  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 2. –Tối 15.5

3h20  - CM: Khuyến học khuyến tài: Khuyến học Thị xã Phúc Yên –T.14.5

3h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá Ba Lan  (P.3) – Tối 15.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: Tuổi cao gương sáng: Lan toả phong trào Tuổi cao gương sáng huyện Tam Dương – Tối 14.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 25– Phim VN)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 15.5

6h40

          - CM: GD&ĐT: Chủ động chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017 –Tối 15.5

6h50  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 2. –Tối 15.5

7h05  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 17 - Phim Đài Loan)

7h50  - Du lịch bốn phương: Khám phá Ba Lan  (P.3) – Tối 15.5

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h05

8h50  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 35, Phim Việt Nam)

- Ca nhạc

Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Thế hệ măng non của Đảng – Tối 11.5

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

9h55  - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 11.5

10h10         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 12 -  Phim HQ)

10h55         - Thế giới thời trang: Số 2 – T.5/2017 – Tối 11.5

   Nhạc cắt

11h10         - KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P4) – Tối 11.5

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45

11h50         - Điểm báo trong ngày

- S – Việt Nam (PL Chiều T2)

11h55         - Tạp chí thể thao: Gala trượt băng vô địch châu Âu – Thủ môn (P3)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 25– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 13.5

13h15         - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát mới)

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 83,84 - Phim HQ)

15h00         - Cuộc sống xanh. - Tối 13.5

15h05         - Tin vắn

15h10         - CM: NN-NT&ND Vĩnh Phúc – Tối 13.5

15h25         - Phóng sự tài liệu: - Tối 13.5

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 9, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 13 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới: Nile- Dòng sông của những vị vua (P.3)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - P/s: Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp.

20h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

20h50         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 18 - Phim Đài Loan)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

21h45         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.5/2017

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 36, Phim Việt Nam)

23h20         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - PL Tối chủ nhật 14.5

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

THỨ TƯ  17/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 10, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 2. –Tối 15.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 83,84 - Phim HQ)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.5/2017 – Tối 16.5

3h20  - CM: GD&ĐT: Chủ động chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017 –Tối 15.5

3h35  - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá Ba Lan  (P.3) – Tối 15.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 26– Phim VN)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  - P/s: Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp – Tối 16.5

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

6h50  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 18 - Phim Đài Loan)

7h35  - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.5

7h50  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 36, Phim Việt Nam)

8h35  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.5/2017 – Tối 16.5

8h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Vấn đề hôm nay – Tối 12.5

9h50  - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 13 -  Phim HQ)

10h35

10h50         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.2)  - Tối 12.5

- Ký sự: Đất nở hoa (Tập 1) - Tối 12.5

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h00         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45

11h50

11h55         - Điểm báo trong ngày

 - S – Việt Nam (PL Chiều T2)

- CM: GD&ĐT: Chủ động chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017 –Tối 15.5 (PL)

          12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 26– Phim VN)

12h45         - Tin vắn kinh tế

12h50         - CM: Khuyến học khuyến tài: Khuyến học Thị xã Phúc Yên –T.14.5

- Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

13h10         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về người Anasazi  (P2) – Tối 14.5

13h25         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 85,86 - Phim HQ)

15h00         - Thế giới thời trang: T 1

15h15

15h20         - Tin vắn

- CM: Tuổi cao gương sáng: Lan toả phong trào Tuổi cao gương sáng huyện Tam Dương – Tối 14.5

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 10, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 14 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h35         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

          -Nhạc cắt

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h25         - P/s: Đổi mới công tác tuyển sinh ĐH, CĐ.

20h3520h40         - Nhà nông làm giàu 

- Chuyên mục: Phụ nữ Vĩnh Phúc

20h55

21h10         - Hộp thư truyền hình

- CM: Văn học nghệ thuật

21h25         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 19 - Phim Đài Loan)

22h10         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

22h15         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 37, Phim Việt Nam)

23h20         -  Nhìn ra tỉnh bạn

23h35         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  18/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 11, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.5/2017 – Tối 16.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 85,86 - Phim HQ)

3h05  - P/s: Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp – Tối 16.5

3h20  - Hộp thư truyền hình – Tối 17.5

3h35  - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.5

          -Nhạc cắt

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: Tuổi cao gương sáng: Lan toả phong trào Tuổi cao gương sáng huyện Tam Dương – Tối 14.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 27– Phim VN)

5h00  - Nhà nông làm giàu – Tối Thứ 4

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  -Mục: Môi trường và Cuộc sống

6h40  - Nhà nông làm giàu

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

6h45  - P/s: Đổi mới công tác tuyển sinh ĐH, CĐ – Tối 17.5

6h55  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 19 - Phim Đài Loan)

7h40  - Hộp thư truyền hình – Tối 17.5

7h55

8h10  - Nhìn ra tỉnh bạn. –Tối Thứ tư

- CM: Văn học nghệ thuật – Tối 17.5

8h25  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 37, Phim Việt Nam)

9h15  - Chuyên mục: Phụ nữ Vĩnh Phúc – Tối 17.5

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Phóng sự tài liệu: - Tối 13.5

10h00

10h15         - CM: NN-NT&ND Vĩnh Phúc – Tối 13.5

- Nhìn ra tỉnh bạn PL Chiều T ba

10h30         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 14 -  Phim HQ)

11h15         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40

11h45

11h50         -  Bản tin thể thao (P. mới)

- Điểm báo trong ngày

-  S – Việt Nam (PL Chiều T2)

          11h55         - Du lịch bốn phương: Khám phá Australia  (P3)

12h10         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 27– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: GD&ĐT: Chủ động chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017 –Tối 15.5

          Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

13h15         - Du lịch bốn phương: Khám phá Ba Lan  (P.3) – Tối 15.5

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 87,88 - Phim HQ)

15h00         - Vấn đề hôm nay – Tối 15.5

15h05         - Tin vắn

15h10

15h25         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 2. –Tối 15.5

-  Trang địa phương – Tối 2.5

15h50         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 11, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 15 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Thành tựu của động vật xương sống  (P.8)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h25         - P/s:Sáng ngời tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

- Giới thiệu ký sự

20h35         -CM: Đại đoàn kết

 

20h50         - Giới thiệu Phóng sự (TS)

- Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 20 - Phim Đài Loan)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          -Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

21h40         - KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P5)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 38, Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 3 – T.5/2017.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  19/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 12, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P5) – Tối 18.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 87,88 - Phim HQ)

3h05  - CM: Văn học nghệ thuật – Tối 17.5

3h20  - P/s: Đổi mới công tác tuyển sinh ĐH, CĐ – Tối 17.5

3h35  - CM: Đại đoàn kết  - Tối 18.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 3 – T.5/2017- Tối 18.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 28– Phim VN)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  - P/s:Sáng ngời tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM – Tối 18.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 20 - Phim Đài Loan)

7h35  - CM: Đại đoàn kết  - Tối 18.5

7h50  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 38, Phim Việt Nam)

8h35  - Thế giới thời trang: Số 3 – T.5/2017- Tối 18.5

8h50  -  KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P5) – Tối 18.5

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Khuyến học khuyến tài: Khuyến học Thị xã Phúc Yên –T.14.5

10h00         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về người Anasazi  (P2) – Tối 14.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15

11h00         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 15 -  Phim HQ)

- CM: Tuổi cao gương sáng: Lan toả phong trào Tuổi cao gương sáng huyện Tam Dương – Tối 14.5

11h15         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - Tối14.5

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45

11h50         - Điểm báo trong ngày

- S – Việt Nam (PL Chiều T2)

11h55         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 28– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.5

13h15         - P/s: Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp – Tối 16.5

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 89,90 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.5/2017 – Tối 16.5

15h15         - Thế giới động vật: Thiên nhiên kỳ thú  (P.3)

15h30         - Tin vắn

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 12, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         - Ca nhạc

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 16 -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số T.2.2017

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay.

20h25

20h30         - Mục: ATGT

- Phóng sự: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh

20h40         -CM: Vĩnh Phúc học tập tấm gương đạo đức HCM.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h55         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 21 - Phim Đài Loan)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.3) 

Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 39, Phim Việt Nam)

23h20         - Phụ nữ Việt

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  20/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 13, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 3 – T.5/2017- Tối 18.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 89,90 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.3)  - Tối 19.5

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Đại đoàn kết  - Tối 18.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P5) – Tối 18.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 29– Phim VN)

5h00  -Vấn đề hôm nay -Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 19.5

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40

6h45  - Mục: ATGT

- Phóng sự: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh – Tối 19.5

6h55  - CM: Vĩnh Phúc học tập tấm gương đạo đức HCM.-T.19.5

7h10  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h25  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 21 - Phim Đài Loan)

8h10  - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.3)  - Tối 19.5

8h25  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 39, Phim Việt Nam)

9h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Vấn đề hôm nay – Tối 15.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h50  - Du lịch bốn phương: Khám phá Ba Lan  (P.3) – Tối 15.5

10h05

10h50         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 16 -  Phim HQ)

 - CM: GD&ĐT: Chủ động chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017 –T 15.5

    Nhạc cắt

11h10         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 2. –Tối 15.5

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Lịch sử thế giới: Cổ cách  (P.3)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 29– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Nhìn ra tỉnh bạn –Tối 17.5

13h15         - P/s: Đổi mới công tác tuyển sinh ĐH, CĐ.– Tối 17.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h25         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 91,92 - Phim HQ)

14h55         - Hộp thư truyền hình – Tối 17.5

15h10         - CM: Văn học nghệ thuật – Tối 17.5

15h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số -T.3

15h40         - Tin vắn

15h45         - Chuyên mục: Phụ nữ Vĩnh Phúc – Tối 17.5

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 13, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 17 -  Phim HQ)

18h25         - KH&CN: Siêu xe MV Agusta (P3)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống 

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

20h25         - Mục: Nhà nông làm giàu

20h30

20h45         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân

- Ký sự : Nét văn hoá đặc sắc của người dân tộc Sán Dìu ở VP. (T4)

21h00         - Phim tài liệu:

21h15         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 22 - Phim Đài Loan)

22h00         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

- Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

22h05         - Cuộc sống xanh

22h10         - Ca nhạc

- Nhạc cắt

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 40, Phim Việt Nam)

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   21/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 14, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.3)  - Tối 19.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 91,92 - Phim HQ)

3h05  - CM: Vĩnh Phúc học tập tấm gương đạo đức HCM.-T.19.5

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - P/s:Sáng ngời tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM – Tối 18.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 20.5.

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 30– Phim VN)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Nhà nông làm giàu

6h40  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h45  - Phim tài liệu: – Tối 20.5

7h00  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 22 - Phim Đài Loan)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h45  - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân –T 20.5

8h00  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h05

8h50

  9h05         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 40, Phim Việt Nam)

 - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 20.5.

- Ký sự: Nét văn hoá đặc sắc của người dân tộc Sán Dìu ở VP. (T4)-   Tối 20.5

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp – Tối 16.5

9h55  - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.5

10h10         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.5/2017 – Tối 16.5

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 17 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về cuộc đời Đức phật (P.8)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 30– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Đại đoàn kết  - Tối 18.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - P/s:Sáng ngời tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM – Tối 18.5

13h30

15h00         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 93,94 - Phim HQ)

- Thế giới thời trang: Số 3 – T.5/2017- Tối 18.5

15h15         - Du lịch bốn phương: St. Pererburg  (P1)

15h30

15h35         - Tin vắn

- KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P5) – Tối 18.5

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 14, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 18 -  Phim HQ)

18h25         - Tôi yêu Việt Nam

18h30         -Ca nhạc

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         -Mục: Tấm lòng nhân ái.

20h25         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h40         - Phim truyện: Ở nhà một mình  (Tập 1, P.2- Phim Tâm lý Mỹ)

21h25         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h30         - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

21h45         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về người Anasazi  (P3)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Ở nhà một mình  (Tập 2, P.2- Phim Tâm lý Mỹ)

23h25         - CM: Vĩnh Phúc học tập tấm gương đạo đức HCM.-T.19.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

THỨ HAI   22/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 15, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân –T 20.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 93,94 - Phim HQ)

3h05  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về người Anasazi  (P3) – Tối 21.5

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Vĩnh Phúc học tập tấm gương đạo đức HCM.-T.19.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 20.5.

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 31– Phim VN)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc – T.21.5

6h50  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về người Anasazi  (P3) – Tối 21.5

7h05  - Phim truyện: Ở nhà một mình  (Tập 1, P.2- Phim Tâm lý Mỹ)

7h50  - Mục: Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

 

8h00  - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

 - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử - PL Tối chủ nhật

8h10  - Phim truyện: Ở nhà một mình  (Tập 2, P.2- Phim Tâm lý Mỹ)

8h55  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Đổi mới công tác tuyển sinh ĐH, CĐ – Tối 17.5

9h55  - Hộp thư truyền hình – Tối 17.5

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h15         - CM: Văn học nghệ thuật – Tối 17.5

10h30         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 18 -  Phim HQ)

11h15         - Chuyên mục: Phụ nữ Vĩnh Phúc – Tối 17.5

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang 2

          12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 31– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Vĩnh Phúc học tập tấm gương đạo đức HCM.-T.19.5

13h15         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.3)  - Tối 19.5

          -Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

13h30         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 95,96 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Nhà nông làm giàu (Tối thứ 7)

15h10         - Vấn đề hôm nay – Tối 19.5

15h15

15h20         - Tin vắn

- Phóng sự: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh – Tối 19.5

15h30         - Phụ nữ Việt – Tối 19.5

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 15, Phim HQ)

17h0517h20

17h25         - Dành cho thiếu nhi: 

- S- Việt Nam (Phát mới)

- Ca nhạc

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 19 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT: Bóng đá muôn màu – Tiền đạo ( P2)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         -Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25

20h30         - Vấn đề hôm nay.

- CM: Hồn quê

20h40         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 23 - Phim Đài Loan)

21h25         - Bản tin thể thao (PL trưa)

21h30         - Du lịch bốn phương: Khám phá Croatia (P.1)

- Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

21h45         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 3

. Giới thiệu phim (mới)

22h00         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 41, Phim Việt Nam)

23h20         - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử - Tối 21.5

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   23/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 16, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về người Anasazi  (P3) – Tối 21.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 95,96 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 3 – Tối 22.5

3h20  - Du lịch bốn phương: Khám phá Croatia (P.1) – Tối 22.5

3h35  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc – T.21.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử - PL Tối chủ nhật

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 32– Phim VN)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN

  Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 22.5

- Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

6h40

6h50  - CM: Hồn quê  - Tối 22.5

- Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 23 - Phim Đài Loan)

7h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá Croatia (P.1) – Tối 22.5

  Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

7h50  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 41, Phim Việt Nam)

  Nhạc cắt gốm Hương Canh

8h35  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 3 – Tối 22.5

8h50

          - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s:Sáng ngời tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM – Tối 18.5

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00

10h15         - CM: Đại đoàn kết  - Tối 18.5

- KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P5) – Tối 18.5

10h30         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 19 -  Phim HQ)

11h15         - Thế giới thời trang: Số 3 – T.5/2017- Tối 18.5

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

            11h45  - Điểm báo trong ngày

  11h50  - S – Việt Nam (PL Chiều T2)

11h55         - Tạp chí thể thao: Gala trượt băng vô địch châu Âu – Thủ môn (P4)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 32– Phim VN)

12h55

13h00         - Tin vắn kinh tế

- Ký sự: Nét văn hoá đặc sắc của người dân tộc Sán Dìu ở VP. (T4) - Tối 20.5

13h10         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân –T 20.5

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h30

15h00         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 97,98, tập cuối - Phim HQ)

 -Nhìn ra tỉnh bạn (Phát mới)

15h15         - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

          -Nhạc cắt

15h20         - Tin vắn

15h25         - Phim tài liệu: – Tối 20.5

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 16, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 20 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới: Nile- Trái tim hoang dã (P.1)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên

20h25

20h35         - P/s: Công tác xây dựng, phát triển Đảng ở Lập Thạch

 - CM: Pháp luật và đời sống

20h50         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 24 - Phim Đài Loan)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.5/2017

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 42, tập cuối, Phim Việt Nam)

23h20         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc – T.21.5

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

THỨ TƯ  24/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 17, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 3 – Tối 22.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 97,98, tập cuối - Phim HQ)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.5/2017 – Tối 23.5

3h20  - CM: Hồn quê  - Tối 22.5

3h35  - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử - PL Tối chủ nhật

3h50  - Tin vắn 

3h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá Croatia (P.1) – Tối 22.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 33– Phim VN)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi  ong

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  - P/s: Công tác xây dựng, phát triển Đảng ở Lập Thạch – Tối 23.5

          -Nhạc cắt Sông quê

6h50  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 24 - Phim Đài Loan)

7h35  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.5/2017 – Tối 23.5

7h50  - Phim truyện: Chuyện quí bà (Tập 42, tập cuối, Phim Việt Nam)

8h35  - CM: Pháp luật và đời sống – Tối 23.5

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45

10h00         - CM: Vĩnh Phúc học tập tấm gương đạo đức HCM.-T.19.5

- Vấn đề hôm nay – Tối 19.5

10h05         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 20 -  Phim HQ)

10h50         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.3)  - Tối 19.5

 

11h05         - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

- Phóng sự: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh – Tối 19.5

11h15         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45

11h50         - Điểm báo trong ngày

- S – Việt Nam (PL Chiều T2)

11h55         - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử - (Tối 21.5)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 33– Phim VN)

12h50         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Pháp luật và đời sống – Tối 23.5 (PL)

- Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

13h15         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc – T.21.5

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 1,2 - Phim HQ)

15h05         - Thế giới thời trang : T 1

15h20         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về người Anasazi  (P3) – Tối 21.5

15h35         - Tin vắn

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 17, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 21 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt sông quê.

20h25         - Mục: Nhà nông làm giàu 

20h30         - P/s: Trách nhiệm trong việc giám sát VSATTP ở trường mầm non

20h40         - CM: Dân số và phát triển

- Giới thiệu ký sự

20h55         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 25 - Phim Đài Loan)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - Nhìn ra tỉnh bạn

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 1, Phim Việt Nam)

23h20         - P/s: Công tác xây dựng, phát triển Đảng ở Lập Thạch – Tối 23.5

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  25/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 18, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.5/2017 – Tối 23.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 1,2 - Phim HQ)

3h05  - P/s: Công tác xây dựng, phát triển Đảng ở Lập Thạch – Tối 23.5

3h20  - CM: Pháp luật và đời sống – Tối 23.5

3h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá Croatia (P.1) – Tối 22.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 34– Phim VN)

5h00  - Nhà nông làm giàu – Tối Thứ 4

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

6h40  - Mục: Nhà nông làm giàu

6h45  - P/s: Trách nhiệm trong việc giám sát VSATTP ở trường mầm non – Tối 24.5

6h55  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 25 - Phim Đài Loan)

7h40  - CM: Dân số và phát triển – Tối 24.5

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

8h00  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h15  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 1, Phim Việt Nam)

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân –T 20.5

10h00

10h15         - Phim tài liệu: – Tối 20.5

- Ký sự: Nét văn hoá đặc sắc của người dân tộc Sán Dìu ở VP. (T4) - Tối 20.5

10h25         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 21 -  Phim HQ)

          -Nhạc cắt

11h15         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45

11h50         - Điểm báo trong ngày

- S – Việt Nam (PL Chiều T2)

          11h55         - Du lịch bốn phương: Khám phá Australia  (P4)

12h10         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 34– Phim VN)

12h55

13h00         - Tin vắn kinh tế

- Trang địa phương – Tối 2.5

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h15         -  Du lịch bốn phương: Khám phá Croatia (P.1) – Tối 22.5

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 3,4 - Phim HQ)

15h00         - Vấn đề hôm nay – Tối 22.5

15h05

15h10         - Tin vắn

- CM: Hồn quê  - Tối 22.5

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

15h20         -Ca nhạc

15h45         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 18, Phim HQ)

17h10         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 22 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- các đô thị-1

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h25         - P/s: Bài toán cho việc xử lý rác thải sinh hoạt vùng nông thôn

20h35         - CM: Tài nguyên và môi trường

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

21h50         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 26 - Phim Đài Loan)

22h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P6)

22h55         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 2, Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 4 – T.5/2017.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  26/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 19, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P6) – Tối 25.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 3,4 - Phim HQ)

3h05  - P /s: Trách nhiệm trong việc giám sát VSATTP ở trường mầm non – Tối 24.5

3h15  - CM: Dân số và phát triển – Tối 24.5

3h35  -Ca nhạc

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 4 – T.5/2017 – Tối 25.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 35– Phim VN)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

          -Nhạc cắt Sông quê

6h40

6h50  - P/s: Bài toán cho việc xử lý rác thải sinh hoạt vùng nông thôn –Tối 25.5

 - CM: Tài nguyên và môi trường –Tối 25.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h05  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 26 - Phim Đài Loan)

7h50  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

7h55  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 2, Phim Việt Nam)

8h40  - KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P6) – Tối 25.5

8h55  - Thế giới thời trang: Số 4 – T.5/2017 – Tối 25.5

9h10  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc – T.21.5

10h00         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về người Anasazi  (P3) – Tối 21.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15

11h00         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 22 -  Phim HQ)

 - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử- Tối 21.5

11h15         - Ca nhạc

 

11h30

 

11h40         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

- Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45

11h50         - Điểm báo trong ngày

- S – Việt Nam (PL Chiều T2)

11h55         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 35– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Pháp luật và đời sống – Tối 23.5

13h15         - P/s: Công tác xây dựng, phát triển Đảng ở Lập Thạch – Tối 23.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 5,6 - Phim HQ)

15h0015h15         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

- Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.5/2017 – Tối 23.5

15h30         - Thế giới động vật: Thiên nhiên kỳ thú  (P.4)

15h45         - Tin vắn

15h50         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 19, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         -Ca nhạc

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 23 -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số T.2.2017

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: ATGT

20h25

20h30         - Vấn đề hôm nay

- CM: ATGT

20h45         - Kí sự: Vĩnh Phúc những dấu địa linh (Tập 8)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

21h00         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 27 - Phim Đài Loan)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

22h50         - Phụ nữ Việt

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 3, Phim Việt Nam)

23h20         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.4) 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  27/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 20, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 4 – T.5/2017 – Tối 25.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 5,6 - Phim HQ)

3h05  - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.4)  - Tối 26.5

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Tài nguyên và môi trường –Tối 25.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P6) – Tối 25.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 36– Phim VN)

5h00  -Vấn đề hôm nay -Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 26.5

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40

6h45  - Mục: ATGT

 - Kí sự: Vĩnh Phúc những dấu địa linh (Tập 8)-  Tối 26.5

6h55  - CM: ATGT- Tối 26.5

7h10  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h25  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 27 - Phim Đài Loan)

8h10  - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.4)  - Tối 26.5

8h25  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 3, Phim Việt Nam)

9h10  -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Vấn đề hôm nay – Tối 22.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h50  - Du lịch bốn phương: Khám phá Croatia (P.1) – Tối 22.5

10h05         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 23 -  Phim HQ)

10h50

11h05

11h20         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 3 – Tối 22.5

-   CM: Hồn quê  - Tối 22.5

- Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Lịch sử thế giới: Cổ cách    (P.4)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 36– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Dân số và phát triển – Tối 24.5

13h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số -T.3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 7,8 - Phim HQ)

15h00         - P/s: Trách nhiệm trong việc giám sát VSATTP ở trường mầm non – Tối 24.5

15h15         - CM: Tài nguyên và môi trường –Tối 25.5 (PL)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h30         - Tin vắn

15h35         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 20, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 24 -  Phim HQ)

18h35         - KH&CN: Siêu xe MV Agusta (P4)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Nhà nông làm giàu

          -Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

20h45         - Phóng sự tài liệu:

          -Nhạc cắt Sông quê

21h00         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 28 - Phim Đài Loan)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Cuộc sống xanh

21h55         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 4, Phim Việt Nam)

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   28/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 21, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.4)  - Tối 26.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 7,8 - Phim HQ)

3h05  - CM: ATGT- Tối 26.5

3h20  - Phóng sự tài liệu: - Tối 27.5

3h35  - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 27.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 27.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 37– Phim VN)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Nhà nông làm giàu

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h40  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

6h45  - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 27.5

7h00  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 28 - Phim Đài Loan)

7h45  - Phóng sự tài liệu: - Tối 27.5

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

8h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 4, Phim Việt Nam)

8h45  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h50  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 27.5

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Công tác xây dựng, phát triển Đảng ở Lập Thạch – Tối 23.5

10h00         - CM: Pháp luật và đời sống – Tối 23.5

10h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.5/2017 – Tối 23.5

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 24 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45           -  Điểm báo trong ngày

11h50           -  Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.1)

          12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 37– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Tài nguyên và môi trường –Tối 25.5

13h15         - KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P6) – Tối 25.5

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 9,10 - Phim HQ)

15h00         - P/s: Bài toán cho việc xử lý rác thải sinh hoạt vùng nông thôn –Tối 25.5

15h15

15h20         - Tin vắn

- Thế giới thời trang: Số 4 – T.5/2017 – Tối 25.5

15h35         - Du lịch bốn phương: St. Pererburg  (P2)

15h50         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 21, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h25         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 25 -  Phim HQ)

18h10         - Tôi yêu Việt nam

18h15         -Ca nhạc

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

20h25         - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử

Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h40         - Phim truyện: Ở nhà một mình  (Tập 1,P.3-Phim Tâm lý Mỹ)

21h25

21h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

- Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  (P.1)

21h45         - Phóng sự tài liệu: - Tối 27.5 (PL)

22h00         -Ca nhạc:

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Ở nhà một mình  (Tập 2,P.3-Phim Tâm lý Mỹ)

23h20         - CM: ATGT- Tối 26.5

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   29/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 22, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Phóng sự tài liệu: - Tối 27.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 9,10 - Phim HQ)

3h05  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  (P.1) – Tối 28.5

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 27.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 27.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 38– Phim VN)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35

          - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử  - PL Tối chủ nhật

 Nhạc cắt Sông quê

6h50  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  (P.1) – Tối 28.5

7h05  - Phim truyện: Ở nhà một mình  (Tập 1,P.3-Phim Tâm lý Mỹ)

7h50  - Mục: Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h00  - Phim truyện: Ở nhà một mình  (Tập 2,P.3-Phim Tâm lý Mỹ)

8h50  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -  P/s: Trách nhiệm trong việc giám sát VSATTP ở trường mầm non – Tối 24.5

10h00         - CM: Dân số và phát triển – Tối 24.5

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h15

11h00         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 25 -  Phim HQ)

- Nhìn ra tỉnh bạn- Tối 24.5

11h15         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang 2

          12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 38– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: ATGT- Tối 26.5

13h15         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.4)  - Tối 26.5

          -Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 11,12 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Nhà nông làm giàu (Tối thứ 7)

15h10         - Vấn đề hôm nay – Tối 26.5

15h15

15h20         - Tin vắn

- Kí sự: Vĩnh Phúc những dấu địa linh (Tập 8)-  Tối 26.5

15h30         - Phụ nữ Việt – Tối 26.5

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 22, Phim HQ)

17h05

17h10         - Dành cho thiếu nhi: 

- S- Việt Nam (Phát mới)

17h15         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 26 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT: Bóng đá muôn màu – Tiền vệ ( P1)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay

20h30         - CM: Công nghiệp và thương mại

20h45         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 4

21h00         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 29 - Phim Đài Loan)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

21h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

Giới thiệu phim (mới)

22h00         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 5, Phim Việt Nam)

23h20         - Du lịch bốn phương: Khám phá Croatia (P.2)

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   30/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 23, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  (P.1) – Tối 28.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 11,12 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 4 –Tối 29.5

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá Croatia (P.2) – Tối 29.5

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử  - PL Tối chủ nhật

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 39– Phim VN)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 29.5

6h40  - CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.5

6h55  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 4 –Tối 29.5

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

7h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 29 - Phim Đài Loan)

8h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá Croatia (P.2) – Tối 29.5

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h15  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 5, Phim Việt Nam)

9h00  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Bài toán cho việc xử lý rác thải sinh hoạt vùng nông thôn –Tối 25.5

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - CM: Tài nguyên và môi trường –Tối 25.5

10h15         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 26 -  Phim HQ)

11h00         - KH &CN: Bên trong dải ngân hà (P6) – Tối 25.5

11h15         - Thế giới thời trang: Số 4 – T.5/2017 – Tối 25.5

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45

11h50         - Điểm báo trong ngày

- S – Việt Nam (PL Chiều T2)

11h55         - Tạp chí thể thao: Gala trượt băng vô địch châu Âu – Thủ môn (P5)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h10         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 39– Phim VN)

12h55

13h00         - Tin vắn kinh tế

 - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 27.5

13h15         - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 27.5

          - Nhạc cắt Mùa vàng

13h30         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử  - PL Tối chủ nhật

13h45         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 13,14 - Phim HQ)

15h15         - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát mới)

15h30         - Phóng sự  tài liệu: - Tối 27.5

15h45         - Tin vắn

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 23, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 27 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới: Nile- Trái tim hoang dã (P.2)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - P/s: Các địa phương lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè

20h35         - CM:  Câu chuyện trong tháng

          -Nhạc cắt Đại bảo tháp Mandala

20h50         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 30 - Phim Đài Loan)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 5 – T.5/2017

Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h00         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 6, Phim Việt Nam)

23h20         - CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.5

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

THỨ TƯ  31/5/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 24, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 4 –Tối 29.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 13,14 - Phim HQ)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 5 – T.5/2017 – Tối 30.5

3h20  - CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.5

3h35  - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử  - PL Tối chủ nhật

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá Croatia (P.2) – Tối 29.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 40– Phim VN)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  -  P/s: Các địa phương lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè – Tối 30.5

6h50  - CM:  Câu chuyện trong tháng – Tối 30.5

          -Nhạc cắt Sông quê

7h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 30 - Phim Đài Loan)

7h55  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 5 – T.5/2017 – Tối 30.5

8h10  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 6, Phim Việt Nam)

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: ATGT- Tối 26.5

10h00         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 27 -  Phim HQ)

10h45         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã (P.4)  - Tối 26.5

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h00

11h10         - Kí sự: Vĩnh Phúc những dấu địa linh (Tập 8)-  Tối 26.5

- Vấn đề hôm nay – Tối 26.5

11h15         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40

11h45

11h50

11h55

 

          - Bản tin thể thao (P. mới)

- Điểm báo trong ngày

- S- Việt Nam

- Phim truyện: Tình muộn (Tập 40– Phim VN

          12h40         - Tin vắn kinh tế

12h45         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - Tối 28.5

13h00         - CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.5 (PL)

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 15,16 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

14h40         - Thế giới thời trang: T 1.

15h05         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  (P.1) – Tối 28.5

15h20         - Tin vắn

15h25         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 24, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 28 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt sông quê.

20h25         - Mục: Nhà nông làm giàu 

20h30         - P/s: Vùng cấm cho việc hút thuốc lá

          - Giới thiệu Ký sự

21h50         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 31 - Phim Đài Loan)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Nhìn ra tỉnh bạn

21h55         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 7, Phim Việt Nam)

23h20         - CM:  Câu chuyện trong tháng – Tối 30.5 (PL)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

23h40         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 Xem phản hồi

 
Tin khác