LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÁNG 6 NĂM 2017 (31/05/2017 16:53)

Xem lịch phát sóng ngày:

THỨ NĂM  1/6/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 25, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 5 – T.5/2017 – Tối 30.5

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 15,16 - Phim HQ)

3h05  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 4 –Tối 29.5

3h20  - CM:  Câu chuyện trong tháng Tối 30.5

3h35

3h45  - P/s: Các địa phương lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè – Tối 30.5

-  Mục: Môi trường và Cuộc sống  (PL Tối thứ tư)

3h50  - Tin vắn

3h55  -  CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.5

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 41– Phim VN)

5h00  - Nhà nông làm giàu – Tối Thứ 4

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử  - PL Tối chủ nhật

5h55  - Tin vắn

6h00

6h35

 

6h40

6h45

 

7h00

7h45

8h00

 

8h55  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

- Mục: Môi trường và Cuộc sống – Tối 31.5

 Nhạc cắt Đại bảo tháp Mandala

- Mục: Nhà nông làm giàu  - Tối 31.5

- P/s: Vùng cấm cho việc hút thuốc lá- Tối 31.5

Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

- Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 31 - Phim Đài Loan)

- Nhìn ra tỉnh bạn PL Tối T4.

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 7, Phim Việt Nam)

  Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

-  Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 27.5

10h00

 

10h15         - Phóng sự tài liệu: - Tối 27.5

  Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

- Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 27.5

10h30         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 28 -  Phim HQ)

11h15         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Du lịch bốn phương: Great Barrier Reef  (P1)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 41– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.5

13h15         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 17,18 - Phim HQ)

14h50

14h55         - Tin vắn

- Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 4 –Tối 29.5

15h10         - Du lịch bốn phương: Khám phá Croatia (P.2) – Tối 29.5

15h25         - Ca nhạc

15h45         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 25, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 29 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị  (P.2)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h25

 

20h40         - P/s: Ươm mầm khát vọng

- Giới thiệu Phóng sự (TS)

- CM: Đất và người Vĩnh Phúc

 - Giới thiệu Trang địa phương

20h55         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 32 - Phim Đài Loan)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

21h45         - KH &CN

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 8, Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 1 – T.6

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  2/6/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 26, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -  KH &CN: Tối 1.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 17,18 - Phim HQ)

3h05  -  P/s: Vùng cấm cho việc hút thuốc lá- Tối 31.5

3h15

3h25  -  CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử  - PL Tối chủ nhật

- Mục: Phổ biến kiến thức y tế (PL Tối Thứ Năm)

3h30  - Nhìn ra tỉnh bạn PL Tối T4

3h50  - Tin vắn

3h55  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 42– Phim VN)

4h40  -  Thế giới thời trang: Số 1 – T.6- Tối 1.6

4h55  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  Phóng sự tài liệu: - Tối 27.5

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  - P/s: Ươm mầm khát vọng – Tối 1.6

6h50  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc – Tối 1.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h05  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 32 - Phim Đài Loan)

7h50  - Thế giới thời trang: Số 1 – T.6- Tối 1.6

8h05  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 8, Phim Việt Nam)

8h50  - KH &CN: Tối 1.6

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Mục: Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật- 28.5

9h50  - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - Tối 28.5

10h00         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  (P.1) – Tối 28.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 29 -  Phim HQ)

11h00         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

11h55         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 42– Phim VN)

12h40         - Tin vắn kinh tế

12h45

13h00         - P/s: Các địa phương lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè – Tối 30.5

-  CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.5  (PL)

13h15         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 19,20 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

14h40         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

14h55         - Thế giới động vật: Dưới bầu trời bao la  (P.1)

15h10

15h15         - Tin vắn

- Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 5 – T.5/2017 – Tối 30.5

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 26, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         - Ca nhạc.

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 30 -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số T.1.2017

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay.

20h25

20h30         - Mục: ATGT

- Trang địa phương

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h55         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 33, tập cuối - Phim Đài Loan)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã – Bí mật của biển sâu (P.1)

 Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

22h00         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 9, Phim Việt Nam)

23h20         - Phụ nữ Việt

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

 

THỨ BẢY  3/6/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 27, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -  Thế giới thời trang: Số 1 – T.6- Tối 1.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 19,20 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã – Bí mật của biển sâu (P.1) – Tối 2.6

3h20  -  CM: Đất và người Vĩnh Phúc – Tối 1.6

3h35  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

 Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

3h50  - Tin vắn

3h55  -  KH &CN: Tối 1.6

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 43– Phim VN)

4h55

5h00  -Vấn đề hôm nay -Tối thứ 6

-  Mục: ATGT –Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  P/s: Ươm mầm khát vọng –Tối 1.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 2.6

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40  - Mục: ATGT

6h45  - Trang địa phương – Tối 2.6

7h05  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h20  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 33, tập cuối - Phim Đài Loan)

8h05  - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã – Bí mật của biển sâu (P.1) – Tối 2.6

8h20  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 9, Phim Việt Nam)

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.5

 

10h00

10h15         - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

- Du lịch bốn phương: Khám phá Croatia (P.2) – Tối 29.5

- Vấn đề hôm nay – Tối 29.5

10h20         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 30 -  Phim HQ)

11h05

11h20         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - 4 –Tối 29.5

- Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp  (P.1)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 43– Phim VN)

12h50         - Tin vắn kinh tế

12h55         - CM: Xây dựng Đảng – Tối 3.5

13h10         - P/s: Vùng cấm cho việc hút thuốc lá- Tối 31.5

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h20         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 21,22 - Phim HQ)

14h50         - Nhìn ra tỉnh bạn PL Tối 31.5

15h05         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số -T.4

15h20         - Tin vắn

15h25         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 27, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 31 -  Phim HQ)

18h25         - KH&CN: Câu chuyện toán học – Ngôn ngữ vũ trụ  (P1)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20

20h35         - CM: Xây dựng Đảng

- Khám phá Vĩnh Phúc

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

20h55         - Mục: Nhà nông làm giàu

21h00         - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội từ bao đời (Tập 1, P2)

21h15         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

21h20         - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 1-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

22h05         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

22h10         - Cuộc sống xanh.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

22h15         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 10, Phim Việt Nam)

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   4/6/2017

0h00  - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 28, tập cuối, Phim HQ)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -  Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã – Bí mật của biển sâu (P.1) – Tối 2.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 21,22 - Phim HQ)

3h05  -  Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam-Nguồn cội từ bao đời (Tập 1, P2)- Tối 3.6

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  -  CM: Xây dựng Đảng – Tối 3.6

3h50  - Tin vắn

3h55  -  Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 3.6

4h10

4h55  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 44– Phim VN)

-  Khám phá Vĩnh Phúc –Tối Thứ 7

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  Trang địa phương – Tối 2.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Nhà nông làm giàu

6h40  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h45  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 3.6

7h00  - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 1-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h45

8h00  - CM: Xây dựng Đảng – Tối 3.6

- Khám phá Vĩnh Phúc- Tối 3.6

8h05  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h10  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 10, Phim Việt Nam)

8h55  - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam-Nguồn cội từ bao đời (Tập 1, P2)- Tối 3.6

9h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -  P/s: Các địa phương lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè – Tối 30.5

9h55  -  Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 5 – T.5/2017 – Tối 30.5

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h10         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h30

11h15         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 31 -  Phim HQ)

- Ca nhạc

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã – lửa (P.2)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 44– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc – Tối 1.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         -  P/s: Ươm mầm khát vọng – Tối 1.6

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 23,24 - Phim HQ)

15h00

15h15         - Du lịch bốn phương: Australia  (P1)

 - KH &CN: Tối 1.6

15h30         - Tin vắn

15h35         - Thế giới thời trang: Số 1 – T.6 – Tối 1.6

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Kế hoạch báo thù (Tập 28, tập cuối, Phim HQ)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 32 -  Phim HQ)

18h35         - Tôi yêu Việt Nam

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20

20h25         - Mục: Tấm lòng nhân ái.

- Ông kính phóng viên

20h30         - CM: Toàn dân PCCC

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h45         - Phim truyện: 40 ngày đêm  (P.1 - Phim Tâm lý Mỹ)

21h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h35         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

21h50         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: 40 ngày đêm  (P.2 - Phim Tâm lý Mỹ)

23h20         -  Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P2

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

 

THỨ HAI   5/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 1, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử  - PL Tối chủ nhật

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 23,24 - Phim HQ)

3h05  -  Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P2 – Tối 4.6

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  -  CM: Toàn dân PCCC – Tối 4.6

3h50  - Tin vắn

3h55  -  Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 3.6

4h10

4h55  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 45– Phim VN)

-  Ông kính phóng viên – Tối Chủ nhật

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-   Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam-Nguồn cội từ bao đời (Tập 1, P2)- Tối 3.6

5h55  - Tin vắn

6h00

6h35  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

- Ông kính phóng viên – Tối 4.6

  6h40

 

  6h50         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử  - PL Tối chủ nhật

Nhạc cắt Sông quê

- CM: Toàn dân PCCC – Tối 4.6

7h05  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P2 – Tối 4.6

7h20  - Phim truyện: 40 ngày đêm  (P.1 - Phim Tâm lý Mỹ)

8h05  - Mục: Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h10  - Phim truyện: 40 ngày đêm  (P.2 - Phim Tâm lý Mỹ)

9h00  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Vùng cấm cho việc hút thuốc lá- Tối 31.5

Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

9h55  - Nhìn ra tỉnh bạn PL Tối 31.5

10h10         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 32 -  Phim HQ)

11h00         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang T3

          12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 45– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Trang địa phương – Tối 2.6

-Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

13h15         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã – Bí mật của biển sâu (P.1) – Tối 2.6

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 25,26 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Nhà nông làm giàu (Tối thứ 7)

15h10         -  Vấn đề hôm nay – Tối 2.6

15h15         - Tin vắn

15h20         -  Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 1, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 33 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT: 100 bàn thắng đẹp nhất của Brazil tại WC ( P1)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay

20h30         - CM: Lý luận và cuộc sống

- Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h45         - CM: Thú y với chăn nuôi

21h00         - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 2-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P1)

          - Giới thiệu phim (mới)

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 11, Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị -P 1.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ BA   6/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 2, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -  Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P2 – Tối 4.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 25,26 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  -  Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - P1. Tối 5.6

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  -  Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P1) – Tối 5.6

3h50  - Tin vắn

3h55  -  CM: Lý luận và cuộc sống– Tối 5.6.

4h10

4h55  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 46– Phim VN)

-  Vấn đề hôm nay – Tối 5.6

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử  - PL Tối chủ nhật

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam- Tối-5.6

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 5.6.

6h40

 

6h55  - CM: Lý luận và cuộc sống– Tối 5.6.

- Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

 - CM: Thú y với chăn nuôi – Tối 5.6

7h10  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - P1. Tối 5.6

7h25  - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 2-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

8h10  - Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P1) – Tối 5.6

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h25  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 11, Phim Việt Nam)

9h10

          - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -  P/s: Ươm mầm khát vọng – Tối 1.6

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc – Tối 1.6

10h15         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 33 -  Phim HQ)

11h00         - KH &CN: Tối 1.6

11h15         - Thế giới thời trang: Số 1 – T.6- Tối 1.6

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Tạp chí thể thao: Messi – Hành trình theo những bàn thắng (P1)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h10         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 46– Phim VN)

12h55

13h00         - Tin vắn kinh tế

 - CM: Xây dựng Đảng – Tói 3.6

- Nhạc cắt Mùa vàng

13h15         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 3.6

13h30         -  Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 27,28 - Phim HQ)

15h00         -  CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử  - PL Tối chủ nhật

15h10         - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát mới)

15h15         - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam-Nguồn cội từ bao đời (Tập 1, P2)- Tối 3.6

15h30

15h40         - Tin vắn

-  Khám phá Vĩnh Phúc- Tối 3.6

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 2, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 34 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới: Nile- Trái tim hoang dã (P.2)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - P/s: Tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn

20h35         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

          -Nhạc cắt Đại bảo tháp Mandala

20h50         - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 3-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.5/2017

Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h00         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 12, Phim Việt Nam)

23h20         -  Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam-Nguồn cội từ bao đời (Tập 1, P2)- Tối 3.6

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

 

THỨ TƯ  7/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 3, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  -  Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - P1. Tối 5.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 27,28 - Phim HQ)

3h05  -  Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.5/2017 – Tối 6.6

3h20  -  CM: Thú y với chăn nuôi – Tối 5.6

3h35

3h45  -  P/s: Tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn – Tối 6.6

-  Vấn đề hôm nay – Tối 5.6.

3h50  - Tin vắn

3h55  -  Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P1) – Tối 5.6

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 47– Phim VN)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  CM: Lý luận và cuộc sống– Tối 5.6.

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  -   P/s: Tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn – Tối 6.6

6h50  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc – Tối 6.6

          -Nhạc cắt Sông quê

7h05  - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 3-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

7h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.5/2017 – Tối 6.6

8h05  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 12, Phim Việt Nam)

8h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Trang địa phương – Tối 2.6

10h05         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 34 -  Phim HQ)

10h50         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã – Bí mật của biển sâu (P.1) – Tối 2.6

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h05         -  Vấn đề hôm nay – Tối 2.6

11h10         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40

11h45

11h50

          - Bản tin thể thao (P. mới)

- Điểm báo trong ngày

-  CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử  - PL Tối chủ nhật

          12h00         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 47– Phim VN)

12h45

12h50         - Tin vắn kinh tế

- Ông kính phóng viên – Tối 4.6

13h00         -  CM: Thú y với chăn nuôi – Tối 5.6 (PL)

13h15         - CM: Toàn dân PCCC – Tối 4.6

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 29,30 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h00         - Thế giới thời trang: T 4.

15h15         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P2 – Tối 4.6

15h30         - Tin vắn

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 3, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 35 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt sông quê.

20h25         - Mục: Nhà nông làm giàu 

20h30         - P/s: Môi trường nông thôn Vĩnh Phúc vấn đề cần quan tâm

          - Giới thiệu Ký sự

20h40         - CM: Bạn nhà nông

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên

20h55         - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 4-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45

22h00         - Nhìn ra tỉnh bạn

 - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 13, Phim Việt Nam)

23h20         -  CM: Lý luận và cuộc sống– Tối 5.6.

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

23h40         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

 

THỨ NĂM  8/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 4, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  -  Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.5/2017 – Tối 6.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 29,30 - Phim HQ)

3h05  -  CM: Thanh niên Vĩnh Phúc – Tối 6.6

3h20  -   CM: Bạn nhà nông – Tối 7.6

3h35  -   Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội từ bao đời (Tập 1, P2)- Tối 3.6

3h50  - Tin vắn

3h55  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

4h10

4h55  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 48– Phim VN)

-  Mục: Môi trường và Cuộc sống-  Tối Thứ 4

5h00  - Nhà nông làm giàu – Tối Thứ 4

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  CM: Thanh niên Vĩnh Phúc – Tối 6.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

6h40  - Mục: Nhà nông làm giàu

6h45  -  P/s: Môi trường nông thôn Vĩnh Phúc vấn đề cần quan tâm –Tối 7.6

6h55  - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 4-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

7h40  - CM: Bạn nhà nông – Tối 7.6

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

7h55  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h10  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 13, Phim Việt Nam)

9h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội từ bao đời (Tập 1, P2)- Tối 3.6

10h00

10h15         - CM: Xây dựng Đảng – Tói 3.6

- Khám phá Vĩnh Phúc- Tối 3.6

10h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 3.6

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

10h35         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 35 -  Phim HQ)

11h15         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Du lịch bốn phương: Great Barrier Reef  (P2)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 48– Phim VN)

12h50

12h55         - Tin vắn kinh tế

- CM: Thú y với chăn nuôi – Tối 5.6

- Nhạc cắt Mùa vàng

13h10         - CM: Lý luận và cuộc sống– Tối 5.6.

13h25         -  Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 31,32 - Phim HQ)

14h55         -  Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - P1. Tối 5.6

15h10         - Vấn đề hôm nay – Tối 5.6.

15h15         - Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P1) – Tối 5.6

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

15h30         - Tin vắn

15h45         -Ca nhạc

15h45         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 4, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h25         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 36 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị  (P.3)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h30         - P/s: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4: Những việc cần làm ngay

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h40

20h55         - CM: Sức khoẻ cho mọi người.

- Tác phẩm mới

21h10         - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 5-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

21h55         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

22h00         - KH &CN:

22h15         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 14, Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 2 – T.6.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

- Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  9/6/2017

  0h00         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 5, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -  KH &CN: – Tối 8.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 31,32 - Phim HQ)

3h05

3h15  -  P/s: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4: Những việc cần làm ngay –Tối 8.6

-  Mục: Phổ biến kiến thức y tế-  Tối thứ 5

3h20  - Nhìn ra tỉnh bạn.-Tối T.4

3h35  -  Tác phẩm mới- Tối 8.6

3h50  - Tin vắn

3h55  -  Thế giới thời trang: Số 2 – T.6. – Tối 8.6

4h10  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 49– Phim VN)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-   CM: Sức khoẻ cho mọi người. – Tối 8.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  - P/s: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4: Những việc cần làm ngay –Tối 8.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 5-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

7h35  - CM: Sức khoẻ cho mọi người. – Tối 8.6

7h50  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 14, Phim Việt Nam)

8h35

8h50  - KH &CN: – Tối 8.6

- Tác phẩm mới – Tối 8.6

9h05  - Thế giới thời trang: Số 2 – T.6. – Tối 8.6

9h20  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30

9h45  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

- Ông kính phóng viên – Tối 4.6

9h50  - CM: Toàn dân PCCC – Tối 4.6

10h05         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P2 – Tối 4.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h20         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 36 -  Phim HQ)

11h05

11h15         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử  - PL Tối chủ nhật

- Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

          11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

11h55         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 49– Phim VN)

12h40         - Tin vắn kinh tế

12h45         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc – Tối 6.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h00         -  P/s: Tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn – Tối 6.6

13h15         -  Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

13h30         -  Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 33,34 - Phim HQ)

15h00         - Thế giới động vật: Dưới bầu trời bao la  (P.2)

15h15         - Tin vắn

15h20         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.5/2017 – Tối 6.6

15h35         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 5, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         - Ca nhạc.

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 37 -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số T.1.2017

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20

20h25

 

20h30

20h45

21h00

21h45

21h50

 

22h05

22h30

22h35

23h20

23h35

 

          - Vấn đề hôm nay

- Mục ATGT

Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

- CM: CCB Vĩnh Phúc

- Ký sự: Đất nở hoa (Tập 2)

- Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 6-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

- Bản tin thể thao (PL trưa)

- Phụ nữ Việt

Giới thiệu Phóng sự (TS)-PL Tối T5

- Ca nhạc

- Bản tin tổng hợp

 - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 15, Phim Việt Nam)

-  Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu  (P.2)

- Ca nhạc

Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  10/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 6, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -  Thế giới thời trang: Số 2 – T.6. – Tối 8.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 33,34 - Phim HQ)

3h05  -  Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu  (P.2) Tối 9.6

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Ký sự: Đất nở hoa (Tập 2)- Tối 9.6

3h50  - Tin vắn

3h55  -  KH &CN: – Tối 8.6

4h10

4h55  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 50– Phim VN)

-  Mục: ATGT-  Tối thứ 6

5h00  - Vấn đề hôm nay -Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  CM: Sức khoẻ cho mọi người. – Tối 8.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 9.6

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40  - Mục: ATGT

6h45  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h00  - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 6-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

7h45  - Ký sự: Đất nở hoa (Tập 2)- Tối 9.6

8h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 15, Phim Việt Nam)

8h45

9h00  - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu  (P.2) Tối 9.6

- CM: CCB Vĩnh Phúc – Tối 9.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h15  -  Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45

9h50  - Vấn đề hôm nay – Tối 5.6.

 - CM: Lý luận và cuộc sống– Tối 5.6.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h05         - Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P1) – Tối 5.6

10h20         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 37 -  Phim HQ)

11h05         - CM: Thú y với chăn nuôi – Tối 5.6

11h20         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị - P1. Tối 5.6

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp  (P.2)

12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 50– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Nhìn ra tỉnh bạn –Tối 7.6

13h15         -  P/s: Môi trường nông thôn Vĩnh Phúc vấn đề cần quan tâm –Tối 7.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 35,36 - Phim HQ)

15h00         - CM: Bạn nhà nông – Tối 7.6

15h15         -  Xiếc ảo thuật quốc tế: Số -T.4

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h30         - Tin vắn

15h35         -  Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 6, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 38 -  Phim HQ)

18h25         - KH&CN: Câu chuyện toán học – Ngôn ngữ vũ trụ (P2)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45

 

20h20         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

- Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Mục: Nhà nông làm giàu

20h30         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

20h35         - CM: Tài nguyên và môi trường

20h50

21h05         - Phóng sự tài liệu:

- CM: Dư địa chí

21h20         - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 7-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

22h05         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

22h10         - Cuộc sống xanh.

22h15         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 16, Phim Việt Nam)

23h20         -  Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   11/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 7, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -  Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu  (P.2) Tối 9.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 35,36 - Phim HQ)

3h05  -  Ký sự: Đất nở hoa (Tập 2)- Tối 9.6

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  -  CM: CCB Vĩnh Phúc – Tối 9.6

3h50  - Tin vắn

3h55  -  Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 10.6

4h10

4h55  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 51– Phim VN)

-  Khám phá Vĩnh Phúc—Tối 10.6

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  CM: CCB Vĩnh Phúc – Tối 9.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35

6h40  - Mục: Nhà nông làm giàu

- Khám phá Vĩnh Phúc—Tối 10.6

6h45  - Mục:Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Phóng sự tài liệu: - Tối 10.6

7h05  - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 7-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h50  - CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 10.6

8h05  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h10  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 16, Phim Việt Nam)

8h55

9h10  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 10.6

- CM: Dư địa chí – Tối 10.6

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -  P/s: Tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn – Tối 6.6

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

9h55  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc – Tối 6.6

10h10         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.5/2017 – Tối 6.6

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 38 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40

11h45

 11h50

12h05         - Bản tin thể thao (P. mới)

- Điểm báo trong ngày

- Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã – lửa (P.3)

- Phim truyện: Tình muộn (Tập 51– Phim VN)

          12h50         - Tin vắn kinh tế

12h55         - Trang địa phương – Tối 2.6

13h15         -   P/s: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4: Những việc cần làm ngay –Tối 8.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 37,38 - Phim HQ)

15h00         - Du lịch bốn phương: Australia  (P2)

15h15         - Tin vắn

15h20

15h35

15h50         - KH &CN: – Tối 8.6

- Tác phẩm mới – Tối 8.6

- CM: Sức khoẻ cho mọi người. – Tối 8.6

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 7, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc.

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 39 -  Phim HQ)

18h25         - Tôi yêu Việt Nam

18h30         - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

20h25         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h40         - Phim truyện: Bảo vệ Thảo cầm viên  (P.1 - Phim Tâm lý- hài hước Mỹ)

21h25

21h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

 - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

21h40

21h55         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P3.

 - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Bảo vệ Thảo cầm viên  (P.2 - Phim Tâm lý- hài hước Mỹ)

23h25         -  Ký sự: Đất nở hoa (Tập 2)- Tối 9.6

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   12/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 8, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -  Phóng sự tài liệu: - Tối 10.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 37,38 - Phim HQ)

3h05  -  Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P3- Tối 11.6

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  -  CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 10.6

3h50  - Tin vắn

3h55  -  Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 10.6

4h10

4h55  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 52, tập cuối– Phim VN)

-  Mục: Môi trường và Cuộc sống – Tối Thứ 7

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  CM: Dư địa chí – Tối 10.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 11.6

6h50  -  Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P3- Tối 11.6

7h05  - Phim truyện: Bảo vệ Thảo cầm viên  (P.1 - Phim Tâm lý- hài hước Mỹ)

7h50  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

 

7h55  - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

- Phim truyện: Bảo vệ Thảo cầm viên  (P.2 - Phim Tâm lý- hài hước Mỹ)

 Giới thiệu chương trình khoa giáo và giải trí- TKBT, PL tối C.Nhật

8h40

8h50  - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - PL Tối chủ nhật

- Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -  P/s: Môi trường nông thôn Vĩnh Phúc vấn đề cần quan tâm –Tối 7.6

9h55  - CM: Bạn nhà nông – Tối 7.6

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h10         - Nhìn ra tỉnh bạn –Tối 7.6

10h25         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 39 -  Phim HQ)

11h10         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45

11h50         - Điểm báo trong ngày

 - Thế giới thời trang T3

          12h05         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 52, tập cuối– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu  (P.2)

 - Tối 9.6

13h15         -  Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 39,40 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Nhà nông làm giàu (Tối thứ 7)

15h05         - Tin vắn

15h10

15h20         - Vấn đề hôm nay – Tối 9.6

- CM: CCB Vĩnh Phúc – Tối 9.6

15h35         - Ký sự: Đất nở hoa (Tập 2)- Tối 9.6

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 8, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc

- Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 40 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT: 100 bàn thắng đẹp nhất của Brazil tại WC ( P2)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h30

20h45         - CM: Lao động và công đoàn

- Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 8-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

21h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h35         - Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P2)

          - Giới thiệu phim (mới)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 17, Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi (P.1)

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ BA   13/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 9, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -  Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P3- Tối 11.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 39,40 - Phim HQ)

3h05  -  Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi (P.1)–Tối 12.6

3h20  -  CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 11.6

3h35  -  Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P2) – Tối 12.6

3h50  - Tin vắn

3h55  -  CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - PL Tối chủ nhật

4h10

4h55  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 1– Phim VN)

-  Vấn đề hôm nay-  Tối T.2

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  Phóng sự tài liệu: - Tối 10.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 12.6

6h40  - CM: Lao động và công đoàn – Tối 12.6

6h55  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi (P.1)–Tối 12.6

7h10  - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 8-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

7h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P2) – Tối 12.6

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h10

8h55  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 17, Phim Việt Nam)

- Ca nhạc

Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -  P/s: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4: Những việc cần làm ngay –Tối 8.6

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

9h55  - CM: Sức khoẻ cho mọi người. – Tối 8.6

10h10         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 40 -  Phim HQ)

10h55

11h10         - Thế giới thời trang: Số 2 – T.6. – Tối 8.6

   Tác phẩm mới – Tối 8.6

11h25

11h40         - KH &CN: – Tối 8.6

- Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Tạp chí thể thao: Messi – Hành trình theo những bàn thắng (P2)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 1– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 10.6

13h15         - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát mới)

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 41,42 - Phim HQ)

15h00         -  Tin vắn

15h05         -  CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 10.6

15h20

15h25         -  Khám phá Vĩnh Phúc—Tối 10.6

 - CM: Dư địa chí – Tối 10.6

15h40         - Phóng sự tài liệu: - Tối 10.6

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 9, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 41 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới: Nile- Trái tim hoang dã (P.3)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - P/s: Đảm bảo nguồn vốn cho DN sản xuất

20h35         - CM: Nông nghiệp, nông thôn và nông dân VP

20h50         - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 9-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

21h45         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.5/2017

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 18, Phim Việt Nam)

23h20         -  CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 11.6

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

THỨ TƯ  14/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 10, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  -  Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi (P.1)–Tối 12.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 41,42 - Phim HQ)

3h05  -  Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.5/2017 – Tối 13.6

3h20  -  CM: Lao động và công đoàn – Tối 12.6

3h35  -  CM: Nông nghiệp, nông thôn và nông dân VP – Tối 13.6

3h50  - Tin vắn

3h55  -  Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P2) – Tối 12.6

4h10

4h55  - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu (Tập 2– Phim VN)

-  Vấn đề hôm nay.-  Tối T.2

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 11.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  -  P/s: Đảm bảo nguồn vốn cho DN sản xuất – Tối 13.6

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

6h50  - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 9 - Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

7h35  - CM: Nông nghiệp, nông thôn và nông dân VP – Tối 13.6

7h50  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 18, Phim Việt Nam)

8h35  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.5/2017 – Tối 13.6

8h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Vấn đề hôm nay – Tối 9.6

9h50  - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 41 -  Phim HQ)

10h35

10h50

11h05         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu  (P.2) - Tối 9.6

- Ký sự: Đất nở hoa (Tập 2)- Tối 9.6

- CM: CCB Vĩnh Phúc – Tối 9.6

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h20         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45

11h50         - Điểm báo trong ngày

- CM: Lao động và công đoàn – Tối 12.6 (PL)

          12h05         - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 2– Phim VN)

12h50         - Tin vắn kinh tế

12h55         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 11.6

- Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

13h10         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P3- Tối 11.6

13h25         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 43,44 - Phim HQ)

15h00         - Thế giới thời trang: T 4

15h15

15h20         - Tin vắn

- CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - PL Tối chủ nhật

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 10, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 42 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h35         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

          -Nhạc cắt

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h25         - P/s: Vĩnh Phúc sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế

20h3520h40         - Nhà nông làm giàu 

- Chuyên mục: Khuyến học khuyến tài

20h55         - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 10-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45

22h00         -  Nhìn ra tỉnh bạn

- Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 19, Phim Việt Nam)

23h20         -   CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 11.6

23h35         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

 

THỨ NĂM  15/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 11, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  -  Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.5/2017 – Tối 13.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 43,44 - Phim HQ)

3h05  -  P/s: Đảm bảo nguồn vốn cho DN sản xuất – Tối 13.6

3h20  -   Tác phẩm mới – Tối 8.6

3h35  -  Chuyên mục: Khuyến học khuyến tài – Tối 14.6

          -Nhạc cắt

3h50  - Tin vắn

3h55  -  CM: Nông nghiệp, nông thôn và nông dân VP – Tối 13.6

4h10

4h55  - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 3– Phim VN)

-  Mục: Môi trường và Cuộc sống -  Tối Thứ 4

5h00  - Nhà nông làm giàu – Tối Thứ 4

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - PL Tối chủ nhật

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

6h40  - Nhà nông làm giàu

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

6h45  -  P/s: Vĩnh Phúc sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế - Tối 14.6

6h55  - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 10 - Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

7h40  - Nhìn ra tỉnh bạn. –Tối Thứ tư

7h55  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 19, Phim Việt Nam)

8h40

8h55  - Chuyên mục: Khuyến học khuyến tài – Tối 14.6

- Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45

10h00

10h15         -  CM: Dư địa chí – Tối 10.6

- Phóng sự tài liệu: - Tối 10.6

- CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 10.6

10h30         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 42 -  Phim HQ)

11h15         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40

11h45         -  Bản tin thể thao (P. mới)

- Điểm báo trong ngày

          11h50         - Du lịch bốn phương: Great Barrier Reef  (P3)

12h05         - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 3– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Lao động và công đoàn – Tối 12.6

          Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

13h15         - Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P2) – Tối 12.6

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 45,46 - Phim HQ)

15h00         - Vấn đề hôm nay – Tối 12.6

15h05         - Tin vắn

15h10

15h25         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi (P.1)–Tối 12.6 

- Ca nhạc

15h45         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 11, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 43 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Các đô thị  (P.4)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h25         - P/s: Mái ấm tình thương

20h35         - CM: Giáo duc và đào tạo

 

20h50         - Giới thiệu Phóng sự (TS)

- Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 11-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          -Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

21h40         - KH &CN:

21h55         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 20, Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 3 – T.6

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ SÁU  16/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 12, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -  KH &CN:– Tối 15.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 45,46 - Phim HQ)

3h05  -  Chuyên mục: Khuyến học khuyến tài – Tối 14.6

3h20  -  P/s: Vĩnh Phúc sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế - Tối 14.6

3h35  -  CM: Nông nghiệp, nông thôn và nông dân VP – Tối 13.6

3h50  - Tin vắn

3h55  -  Thế giới thời trang: Số 3 – T.6 – Tối 15.6

4h10

4h55  - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 4– Phim VN)

-  Mục: Phổ biến kiến thức y tế -  Tối thứ 5

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  Chuyên mục: Khuyến học khuyến tài – Tối 14.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  -  P/s: Mái ấm tình thương – Tối 15.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 11 - Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

7h35  - CM: Giáo duc và đào tạo – Tối 15.6

7h50  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 20, Phim Việt Nam)

8h35  - Thế giới thời trang: Số 3 – T.6 – Tối 15.6

8h50  -  KH &CN:– Tối 15.6

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 11.6

10h00         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P3- Tối 11.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15

11h00         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 43 -  Phim HQ)

- CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - PL Tối chủ nhật

11h15         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

11h55         - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 4– Phim VN)

12h40         - Tin vắn kinh tế

12h45         - CM: Nông nghiệp, nông thôn và nông dân VP – Tối 13.6

13h00         - P/s: Đảm bảo nguồn vốn cho DN sản xuất – Tối 13.6

13h15         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 47,48 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

14h45         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.5/2017 – Tối 13.6

15h00         - Thế giới động vật: Dưới bầu trời bao la  (P.3)

15h15         - Tin vắn

15h20         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 12, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         - Ca nhạc

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 44 -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số T.1.2017

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay.

20h25         - Mục: ATGT

20h30         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h45         - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 12-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

21h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h35         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu  (P.3)

Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

21h50         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 21, Phim Việt Nam)

23h20         - Phụ nữ Việt

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ BẢY  17/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 13, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 3 – T.6 – Tối 15.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 47,48 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  -  Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu  (P.3)- Tối 16.6

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  -  CM: Giáo duc và đào tạo – Tối 15.6

3h50  - Tin vắn

3h55  -  KH &CN:– Tối 15.6

4h10

4h55  - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 5– Phim VN)

-  Mục: ATGT-  Tối thứ 6

5h00  -Vấn đề hôm nay -Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  P/s: Mái ấm tình thương – Tối 15.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 16.6

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40  - Mục: ATGT

6h45  - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.6

7h00  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h15  - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 12 - Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

8h00  - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu  (P.3)- Tối 16.6

8h15  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 21, Phim Việt Nam)

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Vấn đề hôm nay – Tối 12.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h50  - Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P2) – Tối 12.6

10h05

10h50         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 44 -  Phim HQ)

 - CM: Lao động và công đoàn – Tối 12.6

    Nhạc cắt

11h05

11h20         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi (P.1)–Tối 12.6

- Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp  (P.3)

12h05         - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 5– Phim VN)

12h50         - Tin vắn kinh tế

12h55         - Nhìn ra tỉnh bạn –Tối 14.6

13h10         -  P/s: Vĩnh Phúc sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế - Tối 14.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h20         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 49,50 - Phim HQ)

14h50         - Chuyên mục: Khuyến học khuyến tài – Tối 14.6

15h05         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số -T.4

15h20         - Tin vắn

15h25

15h50         - Chuyên mục: Phụ nữ Vĩnh Phúc – Tối 17.5

- Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 13, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 45 -  Phim HQ)

18h25         - KH&CN: Câu chuyện toán học – Ngôn ngữ vũ trụ (P3)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45

 

20h20         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

- Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống 

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

20h30         - Mục: Nhà nông làm giàu

20h35

20h50         - CM: Hộp thư truyền hình

- CM: Văn học nghệ thuật

21h05         - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội từ bao đời (Tập 2, P1)

21h20         - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 13-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

22h05         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

- Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

22h10         - Cuộc sống xanh

22h15         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 22, Phim Việt Nam)

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   18/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 14, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -  Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu  (P.3)- Tối 16.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 49,50 - Phim HQ)

3h05  -  CM: Văn học nghệ thuật – Tối 17.6

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  -  P/s: Mái ấm tình thương – Tối 15.6

3h50  - Tin vắn

3h55  -  Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối17.6

4h10

4h55  - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 6– Phim VN)

-  Khám phá Vĩnh Phúc – Tối Thứ 7

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-   CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35

6h40  - Mục: Nhà nông làm giàu

- Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 17.6

6h45  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội từ bao đời (Tập 2, P1) – Tối 17.6

7h05  - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 13 - Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h50  - CM: Hộp thư truyền hình – Tối 17.6

8h05  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h10

8h55

  9h15         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 22, Phim Việt Nam)

- Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối17.6

- CM: Văn học nghệ thuật – Tối 17.6

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -  P/s: Đảm bảo nguồn vốn cho DN sản xuất – Tối 13.6

9h55  - CM: Nông nghiệp, nông thôn và nông dân VP – Tối 13.6

10h10         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.5/2017 – Tối 13.6

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 45-  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40

11h45         - Bản tin thể thao (P. mới)

-  Điểm báo trong ngày

          11h50         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã – lửa (P.4)

12h05         - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 6– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00

13h20         - Trang địa phương – Tối 2.6

 - CM: Giáo duc và đào tạo – Tối 15.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30

15h00         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 51,52 - Phim HQ)

- Thế giới thời trang: Số 3 – T.6 – Tối 15.6

15h15

15h30         - Du lịch bốn phương: Australia  (P3)

-  P/s: Mái ấm tình thương – Tối 15.6

15h40

15h45         - Tin vắn

- KH &CN – Tối 15.6

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 14, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 46 -  Phim HQ)

18h25         - Tôi yêu Việt Nam

18h30         -Ca nhạc

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         -Mục: Tấm lòng nhân ái.

Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h25         - CM: Cải cách hành chính

          - Giới thiệu Ký sự

20h40         - Phim truyện: Đội khảo cổ nhí  ( P.1- Phim Phiêu lưu- hài hước Mỹ)

21h25         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h30         - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

21h40         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P4

21h55         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Đội khảo cổ nhí  ( P.2- Phim Phiêu lưu- hài hước Mỹ)

23h25         -  CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   19/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 15, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -  CM: Hộp thư truyền hình – Tối 17.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 51,52 - Phim HQ)

3h05  -  Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P4 – Tối 18.6

3h20  -  Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  -  CM: Văn học nghệ thuật – Tối 17.6

3h50  - Tin vắn

3h55  -  Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối17.6

4h10

4h55  - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 7– Phim VN)

-  Mục: Môi trường và Cuộc sống  -Tối Thứ 7

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội từ bao đời (Tập 2, P1) – Tối 17.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         - CM: Cải cách hành chính – Tối 18.6

6h50  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P4 – Tối 18.6

7h05  - Phim truyện: Đội khảo cổ nhí  ( P.1- Phim Phiêu lưu- hài hước Mỹ)

7h50  - Mục: Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

 

8h00  - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

 - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử - PL Tối chủ nhật

8h10  - Phim truyện: Đội khảo cổ nhí  ( P.2- Phim Phiêu lưu- hài hước Mỹ)

8h55  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -  P/s: Vĩnh Phúc sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế - Tối 14.6

9h55  - Nhìn ra tỉnh bạn –Tối 14.6

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h10         - Chuyên mục: Khuyến học khuyến tài – Tối 14.6

10h25         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 46-  Phim HQ)

11h10         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang T3

          12h05         - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 7– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.6

13h15         -  Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu  (P.3)- Tối 16.6

          -Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 53,54 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Nhà nông làm giàu (Tối thứ 7)

15h05         - Vấn đề hôm nay – Tối 16.6

15h10         - Tin vắn

15h15         - Phụ nữ Việt – PL Tối T6

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 15, Phim Việt Nam)

17h05

17h20         - Dành cho thiếu nhi: 

-  Ca nhạc

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 47 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT: 100 bàn thắng đẹp nhất của Brazil tại W3 ( P3)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25

20h30         - Vấn đề hôm nay.

- CM: Vĩnh Phúc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

20h45         - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 14-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

21h30         - Bản tin thể thao (PL trưa)

 Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

21h35         -  Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi (P.2)

            Giới thiệu phim (mới)

21h55         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 23, Phim Việt Nam)

23h20         -  Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P3)

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

 

THỨ BA   20/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 16, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -  Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P4 – Tối 18.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 53,54 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  -  Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi (P.2) – Tối 19.6

3h20  -  Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P3) – Tối 19.6

3h35  -  Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội từ bao đời (Tập 2, P1) – Tối 17.6

3h50  - Tin vắn

3h55  -  CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử - PL Tối chủ nhật

4h10

4h55  - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 8– Phim VN)

-  Vấn đề hôm nay. Tối Thứ 2

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  CM: Cải cách hành chính – Tối 18.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN

  Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 19.6

- Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

6h40

 

6h55  -CM: Vĩnh Phúc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM - Tối 19.6

- Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 14 - Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

7h40  - Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P3) – Tối 19.6

  Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

7h55  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 23, Phim Việt Nam)

  Nhạc cắt gốm Hương Canh

8h40  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi (P.2) – Tối 19.6

9h00

          - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -  P/s: Mái ấm tình thương – Tối 15.6

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00

10h15         - CM: Giáo duc và đào tạo – Tối 15.6

- KH &CN – Tối 15.6

10h30         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 47-  Phim HQ)

11h15         - Thế giới thời trang: Số 3 – T.6 – Tối 15.6

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

            11h45: - Điểm báo trong ngày

11h50         - Tạp chí thể thao: Messi – Hành trình theo những bàn thắng (P3)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 8– Phim VN)

12h55

13h00

13h15         - Tin vắn kinh tế

- CM: Văn học nghệ thuật – Tối 17.6

-  Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội từ bao đời (Tập 2, P1) – Tối 17.6

13h30         -  Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 55,56 - Phim HQ)

15h00

15h15

15h20         -Nhìn ra tỉnh bạn (Phát mới)

 - Tin vắn

-  CM: Hộp thư truyền hình – Tối 17.6

15h35         - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

          -Nhạc cắt

15h40         -  Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 17.6

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 16, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 48 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới: Thiên đường trái đất (P.1)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên

20h25

20h35

20h50         - P/s: Vĩnh Phúc sẵn sang cho Kỳ thi THPT Quốc gia 2017

 - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân

- Ký sự: Nét văn hoá đặc sắc của người dân tộc Sán Dìu ở Vĩnh Phúc (T5)

21h05         - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 15-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

21h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 24, Phim Việt Nam)

23h20         -  Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.5/2017

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  21/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 17, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  -  Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi (P.2) – Tối 19.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 55,56 - Phim HQ)

3h05  -  Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.5/2017 – Tối 20.6

3h20  -   P/s: Vĩnh Phúc sẵn sang cho Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 –Tối 20.6

3h35  - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử - PL Tối chủ nhật

3h50  - Tin vắn 

3h55  -  Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P3) – Tối 19.6

4h10

4h55  - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 9– Phim VN)

-  Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam –Tối Thứ 2

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-CM: Vĩnh Phúc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM - Tối 19.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  -  P/s: Vĩnh Phúc sẵn sang cho Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 –Tối 20.6

          -Nhạc cắt Sông quê

6h50  - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 15 - Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

7h35  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.5/2017 – Tối 20.6

7h50  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 24, Phim Việt Nam)

8h35  - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 20.6

 

8h50  - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

- Ký sự: Nét văn hoá đặc sắc của người dân tộc Sán Dìu ở Vĩnh Phúc (T5) – Tối 20.6

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45

10h00         - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.6

- Vấn đề hôm nay – Tối 16.6

10h05         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 48-  Phim HQ)

10h50         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu  (P.3)- Tối 16.6

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h05         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử -PL Tối chủ nhật

12h00         - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 9– Phim VN)

12h45         - Tin vắn kinh tế

12h50         - CM: Cải cách hành chính – Tối 18.6

- Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

13h05         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc – T.21.5

13h20         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 57,58 - Phim HQ)

14h50         - Thế giới thời trang : T 4

15h05         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P4 – Tối 18.6

15h20         - Tin vắn

15h25         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 17, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 49 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt sông quê.

20h25         - Mục: Nhà nông làm giàu 

20h30         - P/s: Truyền thanh cơ sở- cầu nối giữa ý Đảng-lòng dân

20h40         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

- Giới thiệu ký sự

20h55         - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 16-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - Nhìn ra tỉnh bạn

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 25, Phim Việt Nam)

23h20         -  CM: Vĩnh Phúc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- Tối 19.6

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ NĂM  22/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 18, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  -  Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.5/2017 – Tối 20.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 57,58 - Phim HQ)

3h05  -  P/s: Vĩnh Phúc sẵn sang cho Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 –Tối 20.6

3h20  - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 20.6

3h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P3) – Tối 19.6

3h50  - Tin vắn

3h55  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

4h10

4h55  - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 10– Phim VN)

-  Mục: Môi trường và Cuộc sống– Tối Thứ 4

5h00  - Nhà nông làm giàu – Tối Thứ 4

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  Ký sự: Nét văn hoá đặc sắc của người dân tộc Sán Dìu ở Vĩnh Phúc (T5) – Tối 20.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

6h40  - Mục: Nhà nông làm giàu

6h45  -  P/s: Truyền thanh cơ sở- cầu nối giữa ý Đảng-lòng dân – Tối 21.6

6h55  - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 16 - Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

7h40  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc – Tối 21.6

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

7h55  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h10  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 25, Phim Việt Nam)

8h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Hộp thư truyền hình – Tối 17.

10h00

10h15         - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội từ bao đời (Tập 2, P1) – Tối 17.6-

 - CM: Văn học nghệ thuật – Tối 17.6

10h30         -  Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 49-  Phim HQ)

          -Nhạc cắt

11h15         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Du lịch bốn phương: Great Barrier Reef  (P4)

12h05         - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 10– Phim VN)

12h50

12h55         - Tin vắn kinh tế

- CM: Vĩnh Phúc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM - Tối 19.6

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h15         - Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P3) – Tối 19.6

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 59,60 - Phim HQ)

15h00         - Vấn đề hôm nay – Tối 19.6

15h05

15h10         - Tin vắn

- Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi (P.2) – Tối 19.6

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

15h25         -Ca nhạc

15h45         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 18, Phim Việt Nam)

17h10         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 50 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi (P1)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h25         - P/s: Tuổi trẻ Đoàn khối DN xung kích, tình nguyện

20h35         - CM: Văn hoá gia đình

 

20h50         - Giới thiệu Phóng sự (TS)

- CM: Hồn quê

21h05         - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 17-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

21h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h55         - KH &CN:

22h10         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 26, Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 4 – T.6

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  23/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 19, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -  KH &CN:– Tối 22.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 59,60- Phim HQ)

3h05  -  P/s: Truyền thanh cơ sở- cầu nối giữa ý Đảng-lòng dân – Tối 21.6

3h15  -  CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc – Tối 21.6

3h35  - Ca nhạc

3h50  - Tin vắn

3h55  -  Thế giới thời trang: Số 4 – T.6 – Tối 22.6

4h10

4h55  - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 11– Phim VN)

-  Mục: Phổ biến kiến thức y tế- Tối thứ 5

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 20.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

          -Nhạc cắt Sông quê

6h40

6h50  -  P/s: Tuổi trẻ Đoàn khối DN xung kích, tình nguyện – Tối 22.6

 - CM: Văn hoá gia đình- Tối 22.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h05  - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 17 - Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

7h50  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

7h55  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 26, Phim Việt Nam)

8h40

 

8h55  - KH &CN:– Tối 22.6

Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

 - CM: Hồn quê – Tối 22.6

9h10  - Thế giới thời trang: Số 4 – T.6 – Tối 22.6

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Cải cách hành chính – Tối 18.6

10h00         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P4 – Tối 18.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15

11h00         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 50-  Phim HQ)

 - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

11h10         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

                        - Dự báo Thời tiết

   11h40    - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

11h55         - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 11– Phim VN)

12h40         - Tin vắn kinh tế

12h45         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 20.6

13h00         -   P/s: Vĩnh Phúc sẵn sang cho Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 –Tối 20.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h10         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 61,62 - Phim HQ)

14h4014h55

15h10         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

- Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.5/2017 – Tối 20.6

- Ký sự: Nét văn hoá đặc sắc của người dân tộc Sán Dìu ở Vĩnh Phúc (T5) – Tối 20.6

15h25         - Thế giới động vật: Dưới bầu trời bao la  (P.4)

15h40         - Tin vắn

15h45         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 19, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         -Ca nhạc

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 51 -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số T.1.2017

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: ATGT

20h25

20h30         - Vấn đề hôm nay

- CM: Pháp luật và đời sống

20h45         - Kí sự: Vĩnh Phúc những dấu địa linh (Tập 9)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

21h00         - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 18-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

22h50         - Phụ nữ Việt

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 27, Phim Việt Nam)

23h20         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu  (P.4)

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  24/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 20, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 4 – T.6 – Tối 22.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 61,62- Phim HQ)

3h05  -  Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu  (P.4)- Tối 23.6

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  -  CM: Văn hoá gia đình- Tối 22.6

3h50  - Tin vắn

3h55  -  KH &CN:– Tối 22.6

4h10

4h55  - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 12– Phim VN)

-  Mục: ATGT -  Tối thứ 6

5h00  -Vấn đề hôm nay -Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  CM: Hồn quê – Tối 22.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 23.6

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40

6h45  - Mục: ATGT

 - Kí sự: Vĩnh Phúc những dấu địa linh (Tập 9) – Tối 23.6

7h00  - CM: Pháp luật và đời sống – Tối 23.6

7h15  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h30  - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 18 - Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

8h15  - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu  (P.4)- Tối 23.6

8h30  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 27, Phim Việt Nam)

9h15  -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Vấn đề hôm nay – Tối 19.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h50  - Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P3) – Tối 19.6

10h05         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 51-  Phim HQ)

10h50

11h05

11h20         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi (P.2) – Tối 19.6

-CM: Vĩnh Phúc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM - Tối 19.6

- Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp  (P.4)

12h05         - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 12– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc – Tối 21.6

13h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số -T.4

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 63,64 - Phim HQ)

15h00         -  P/s: Truyền thanh cơ sở- cầu nối giữa ý Đảng-lòng dân – Tối 21.6

15h10         - CM: Hồn quê – Tối 22.6 (PL)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h25         - Tin vắn

15h30         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 20, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 52 -  Phim HQ)

18h35         - KH&CN: Câu chuyện toán học – Ngôn ngữ vũ trụ (P4)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45

 

20h20         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

- Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Mục: Nhà nông làm giàu

          -Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.

20h30         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h35         - Phóng sự tài liệu:

          -Nhạc cắt Sông quê

20h50         - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 19-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Cuộc sống xanh

21h45

22h00         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

 Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 28, Phim Việt Nam)

23h20         -  CM: Văn hoá gia đình- Tối 22.6

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   25/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 21, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -  Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu  (P.4)- Tối 23.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 63,64- Phim HQ)

3h05  -  CM: Pháp luật và đời sống – Tối 23.6

3h20  - Kí sự: Vĩnh Phúc những dấu địa linh (Tập 9) – Tối 23.6

3h35  - CM: Hồn quê – Tối 22.6

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 24.6

4h10

4h55  - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 13– Phim VN)

-  Khám phá Vĩnh Phúc - Tối T.7

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  CM: Văn hoá gia đình- Tối 22.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Nhà nông làm giàu

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h40  - Khám phá Vĩnh Phúc- Tối 24.6

6h45  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

6h50  - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 19 - Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

7h35  - Phóng sự tài liệu: - Tối 24.6

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h50  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 28, Phim Việt Nam)

8h35  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h40  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 24.6

8h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -  P/s: Vĩnh Phúc sẵn sang cho Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 –Tối 20.6

9h55

10h10         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 20.6

- Ký sự: Nét văn hoá đặc sắc của người dân tộc Sán Dìu ở Vĩnh Phúc (T5) – Tối 20.6

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 52-  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45           -  Điểm báo trong ngày

11h50           -  Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu  (P.1)

 

 

          12h05         - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 13– Phim VN)

12h50         - Tin vắn kinh tế

12h55         - Trang địa phương – Tối 2.6

13h15         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 65,66 - Phim HQ)

14h45         -  P/s: Tuổi trẻ Đoàn khối DN xung kích, tình nguyện – Tối 22.6

14h55

15h00

 

15h15         - Tin vắn

- CM: Hồn quê – Tối 22.6

   Nhạc cắt

- CM: Văn hoá gia đình- Tối 22.6

15h30         - Du lịch bốn phương: Australia  (P4)

15h45         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 21, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h25         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 53 -  Phim HQ)

18h10         - Tôi yêu Việt nam

18h15         -Ca nhạc

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

20h25

20h40         - CM: Tài nguyên và môi trường

 - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử

Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h50         - Phim truyện: Chú chó đỏ  (P.1 - Phim Tâm lý Mỹ)

21h35

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

- Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P5

21h55         -Ca nhạc:

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chú chó đỏ  (P.2 - Phim Tâm lý Mỹ)

23h20         -  Kí sự: Vĩnh Phúc những dấu địa linh (Tập 9) – Tối 23.6

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ HAI   26/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 22, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -  Phóng sự tài liệu: - Tối 24.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 65,66- Phim HQ)

3h05  -  Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P5 – Tối 25.6

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  -  CM: Tài nguyên và môi trường- Tối 25.6

3h50  - Tin vắn

3h55  -  Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 24.6

4h10

4h55  - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 14– Phim VN)

-  Mục: Nhà nông làm giàu – Tối Thứ 7

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  CM: Pháp luật và đời sống – Tối 23.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35

          - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử  - PL Tối chủ nhật

 Nhạc cắt Sông quê

6h45  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P5 – Tối 25.6

7h00  - Phim truyện: Chú chó đỏ  (P.1 - Phim Tâm lý Mỹ)

7h45  - Mục: Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

7h50

8h35  - Phim truyện: Chú chó đỏ  (P.2 - Phim Tâm lý Mỹ)

- CM: Tài nguyên và môi trường- Tối 25.6

8h50  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -  P/s: Truyền thanh cơ sở- cầu nối giữa ý Đảng-lòng dân – Tối 21.6

10h55         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc – Tối 21.6

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h10

11h55         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 53-  Phim HQ)

- Nhìn ra tỉnh bạn- Tối 21.6

11h10         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang T3

          12h05         - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 14– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Pháp luật và đời sống – Tối 23.6

13h15         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu  (P.4)- Tối 23.6

          -Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 67,68 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Nhà nông làm giàu (Tối thứ 7)

15h05         - Vấn đề hôm nay – Tối 23.6

15h10

15h15         - Tin vắn

-  Kí sự: Vĩnh Phúc những dấu địa linh (Tập 9) – Tối 23.6

15h30         - Phụ nữ Việt – Tối 26.5

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 22, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 54 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT: 100 bàn thắng đẹp nhất của Brazil tại WC ( P4)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay

20h30         - CM: An toàn giao thông

20h45         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi (P.3)

21h00         - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 20-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

Giới thiệu phim (mới)

21h55         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 29, Phim Việt Nam)

23h20         - Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P4)

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ BA   27/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 23, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -  Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P5 – Tối 25.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 67,68- Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  -  Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi (P.3) -Tối 26.6

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  -  Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P4)- Tối 26.6

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử  - PL Tối chủ nhật

4h10

4h55  - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 15– Phim VN)

-  Vấn đề hôm nay – Tối Thứ 2

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  CM: Tài nguyên và môi trường- Tối 25.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 26.6

6h40  - CM: An toàn giao thông – Tối 26.6

6h55  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi (P.3) -Tối 26.6

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

7h10  - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 20 - Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

7h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P4)- Tối 26.6

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h10  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 29, Phim Việt Nam)

8h55  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -  P/s: Tuổi trẻ Đoàn khối DN xung kích, tình nguyện – Tối 22.6

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

9h55  - CM: Văn hoá gia đình- Tối 22.6

10h10         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 54-  Phim HQ)

10h55

11h10         - KH &CN:– Tối 22.6

- CM: Hồn quê – Tối 22.6

11h25         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Tạp chí thể thao: Messi – Hành trình theo những bàn thắng (P4)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 15– Phim VN)

12h50

12h55

13h00         - Tin vắn kinh tế

- Khám phá Vĩnh Phúc- Tối 24.6

 - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 24.6

13h15         - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 27.5

          - Nhạc cắt Mùa vàng

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 69,70 - Phim HQ)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát mới)

15h15         - Phóng sự tài liệu: - Tối 24.6

15h30

15h35         - Tin vắn

 - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử  - PL Tối chủ nhật

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 23, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 55 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới: Thiên đường trái đất (P.2)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - P/s: Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội

20h35         - CM:  An ninh Vĩnh Phúc

          -Nhạc cắt Đại bảo tháp Mandala

20h50         - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 21-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.5/2017

Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

21h55         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 30, Phim Việt Nam)

23h20         -  CM: Tài nguyên và môi trường- Tối 25.6

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

 

THỨ TƯ  28/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 24, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  -  Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi (P.3) -Tối 26.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 69,70- Phim HQ)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.5/2017 – Tối 27.6

3h20  -  P/s: Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội –Tối 27.6

3h35  - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử  - PL Tối chủ nhật

3h50  - Tin vắn

3h55  -  Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P4)- Tối 26.6

4h10

4h55  - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 16– Phim VN)

-  Mục Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam- Tối Thứ 2

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  CM: An toàn giao thông – Tối 26.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  -   P/s: Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội –Tối 27.6

6h50  - CM:  An ninh Vĩnh Phúc – Tối 27.6

          -Nhạc cắt Sông quê

7h05  - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 21 - Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

7h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.5/2017 – Tối 27.6

8h05  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 30, Phim Việt Nam)

8h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Pháp luật và đời sống – Tối 23.6

10h00         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 55-  Phim HQ)

10h45         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu  (P.4)- Tối 23.6

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h00

11h15         -  Kí sự: Vĩnh Phúc những dấu địa linh (Tập 9) – Tối 23.6

- Vấn đề hôm nay – Tối 23.6

11h20         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40

11h45

11h50

12h05

          - Bản tin thể thao (P. mới)

- Điểm báo trong ngày

-  CM:  An ninh Vĩnh Phúc – Tối 27.6 (PL)

- Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 16– Phim VN)

          12h50         - Tin vắn kinh tế

12h55         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử -PL Tối chủ nhật

13h05         - CM: Tài nguyên và môi trường- Tối 25.6

13h20         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 71,72 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

14h50         - Thế giới thời trang: T 4.

15h05         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P5 – Tối 25.6

15h20         - Tin vắn

15h25         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 24, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 56 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt sông quê.

20h25         - Mục: Nhà nông làm giàu 

20h30

20h40         - P/s: Giải pháp nào cho việc duy trì hành lang ATGT

- CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua nước

20h55         - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 22-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - Nhìn ra tỉnh bạn

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 31, Phim Việt Nam)

23h20         -  CM: An toàn giao thông – Tối 26.6

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

23h40         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

 

 

 

 

THỨ NĂM  29/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 25, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  -  Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.5/2017 – Tối 27.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 71,72- Phim HQ)

3h05  -  Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi (P.3) -Tối 26.6

3h20  -  CM:  An ninh Vĩnh Phúc – Tối 27.6

3h35  -   P/s: Giải pháp nào cho việc duy trì hành lang ATGT – Tối 28.6

3h50  - Tin vắn

3h55  -  CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua nước – Tối 28.6

4h10

4h15  - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 17– Phim VN)

-  Mục: Môi trường và Cuộc sống– Tối Thứ 4

5h00  - Nhà nông làm giàu – Tối Thứ 4

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  P/s: Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội –Tối 27.6

5h55  - Tin vắn

6h00

6h35

 

6h40

6h45

 

7h00

7h45

8h00

8h15  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

- Mục: Môi trường và Cuộc sống

 Nhạc cắt Đại bảo tháp Mandala

- Mục Nhà nông làm giàu

- P/s: Giải pháp nào cho việc duy trì hành lang ATGT – Tối 28.6

Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

- Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 22 - Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

- CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua nước – Tối 28.6

- Nhìn ra tỉnh bạn PL Tối T4.

- Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 31, Phim Việt Nam)

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Khám phá Vĩnh Phúc- Tối 24.6

9h50

 

10h05         - Phóng sự tài liệu: - Tối 24.6

  Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

- Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 24.6

10h20         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 56-  Phim HQ)

11h05

11h20         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

- Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Du lịch bốn phương: Công viên Yosmite 

12h05         - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 17– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00

13h15         - CM: An toàn giao thông – Tối 26.6

-  Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi (P.3) -Tối 26.6

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 73,74 - Phim HQ)

15h00

15h05         - Tin vắn

- Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P4)- Tối 26.6

15h20         - Vấn đề hôm nay- Tối 26.6

15h25         - Ca nhạc

15h45         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 25, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 57 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi (P2)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h25

 

20h35

20h50         - P/s:Những tiện ích của sổ theo dõi, quản lý sức khoẻ

- Giới thiệu Phóng sự (TS)

- CM: Công nghiệp và thương mại

- Câu chuyện trong tháng

21h05         - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 23-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

21h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

21h55         - KH &CN

22h10         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 32, Phim Việt Nam)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 5 – T.6

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  30/6/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 26, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -  KH &CN: – Tối 29.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 73,74- Phim HQ)

3h05  -  P/s: Giải pháp nào cho việc duy trì hành lang ATGT – Tối 28.6

3h15  -  CM:  An ninh Vĩnh Phúc – Tối 27.6

3h35  - Nhìn ra tỉnh bạn PL Tối T4

3h50  - Tin vắn

3h55

4h40  - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 18– Phim VN)

-  Mục: Phổ biến kiến thức y tế-  Tối thứ 5

4h45  -  Thế giới thời trang: Số 5 – T.6 – Tối 29.6

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

-  CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua nước – Tối 28.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  -  P/s:Những tiện ích của sổ theo dõi, quản lý sức khoẻ - Tối 29.6

6h50  - CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h05  - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 23 - Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

7h50  - Thế giới thời trang: Số 5 – T.6 – Tối 29.6

8h05  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 32, Phim Việt Nam)

8h50

9h05  - KH &CN: – Tối 29.6

- Câu chuyện trong tháng – Tối 29.6

9h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Tấm lòng nhân ái – Tối 25.6

9h50  - CM: Đánh giặc: Bức thông điệp lịch sử - PL Tối chủ nhật

10h00         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla  P5 – Tối 25.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 57-  Phim HQ)

11h00

11h15         - CM: Tài nguyên và môi trường- Tối 25.6

- Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40

11h45

11h50

          - Bản tin thể thao (P. mới)

-  Điểm báo trong ngày

 - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

 

          11h55         - Phim truyện: Hợp đồng  tình yêu  (Tập 18– Phim VN)

12h40         - Tin vắn kinh tế

12h45         - CM:  An ninh Vĩnh Phúc – Tối 27.6

13h00

13h15         -  Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.5/2017 – Tối 27.6

-  Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 75,76 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         -  Thế giới động vật: Vùng Caucasus hoang dã  (P.1)

15h15

15h20         - Tin vắn

-  P/s: Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội –Tối 27.6

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 26, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         - Ca nhạc.

17h40         - Phim truyện: Nữ cảnh sát (Tập 58, tập cuối -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số T.1.2017

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay.

20h25

20h30         - Mục: ATGT

- CM: Vì người nghèo

- Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h45         - CM: Cung ứng và sử dụng điện.

21h00         - Phim truyện :Nữ điệp viên (Tập 24-Phim Hành động, Tâm lý Mỹ)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về Trái đất  (P.1)

22h05         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống (Tập 33, Phim Việt Nam)

23h20         - Phụ nữ Việt

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 Xem phản hồi

 
Tin khác