LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÁNG 7 NĂM 2017 (30/06/2017 11:33)

Xem lịch phát sóng ngày:

THỨ BẢY  1/7/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 27, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 5 – T.6 – Tối 29.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 75,76- Phim HQ)

3h05  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.1)-Tối 30.6

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Câu chuyện trong tháng – Tối 29.6

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: – Tối 29.6

4h10  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 19 – Phim VN)

5h00  -Vấn đề hôm nay -Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40

5h45  - Thể dục buổi sáng

- CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  -Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40  - Mục: ATGT

6h45  - CM: Vì người nghèo.- Tối 30.6

7h00  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h15  - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 4 - Phim HQ)

8h00  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.1)-Tối 30.6

8h15  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống  (Tập 33 - Phim Việt Nam)

9h00  - CM: Cung ứng và sử dụng điện – Tối 30.6

9h15  - Ca nhạc

Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Vấn đề hôm nay – Tối 26.6

10h00         - Du lịch bốn phương: Khám phá  Argentina (P4)- Tối 26.6

10h15         - Phim truyện: Nữ cảnh sát  (Tập 58, tập cuối -  Phim HQ)

11h00         - CM: An toàn giao thông – Tối 26.6

11h15         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi (P.3) -Tối 26.6

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Lịch sử thế giới: Cách mạng công nghiệp  (P.5)

12h05         - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 19 – Phim VN)

12h50         - Tin vắn kinh tế

12h55         - CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua nước – Tối 28.6

13h10         - P/s: Giải pháp nào cho việc duy trì hành lang ATGT – Tối 28.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h20         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 77,78 - Phim HQ)

14h50         - Nhìn ra tỉnh bạn– Tối 28.6

15h05         - Xiếc ảo thuật quốc tế

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h25         - Tin vắn

15h30         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 27, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 1 -  Phim HQ)

18h35         - KH&CN: Bên trong giải ngân hà – P1

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.

20h30         - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc

- Giới thiệu Trang địa phương

20h50         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc

21h05         - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội tự bao đời (T.2-P.2)

21h20         - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ  (Tập 5 - Phim HQ)

22h05         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

22h10         - Cuộc sống xanh.

22h15         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống  (Tập 34 - Phim VN)

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   2/7/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 28, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.1)-Tối 30.6

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 77,78- Phim HQ)

3h05  - CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua nước – Tối 28.6

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.6

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 1.7

4h10  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 20– Phim VN)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Cung ứng và sử dụng điện – Tối 30.6

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h40  - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc – Tối 1.7

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

6h55  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc- Tối 1.7

7h10  - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 5 - Phim HQ)

7h55  - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội tự bao đời (T.2-P.2) – Tối 1.7

8h10  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống  (Tập 34 - Phim Việt Nam)

8h55  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

9h00  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 1.7

9h15  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 1.7

9h20  -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội –Tối 27.6

9h55  - CM:  An ninh Vĩnh Phúc – Tối 27.6

10h10         - Xiếc ảo thuật quốc tế - Tối 27.6

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 1 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu (P2)

12h05         - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 20 – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.6

13h15         - KH &CN: – Tối 29.6

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 79,80 - Phim HQ)

15h00         - P/s:Những tiện ích của sổ theo dõi, quản lý sức khoẻ - Tối 29.6

15h15         - Tin vắn

15h20         - Du lịch bốn phương: Moscow (P1)

15h35         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 28, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h25         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 2 -  Phim HQ)

18h10         - Tôi yêu Việt nam

18h15         -Ca nhạc

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

20h25         - Ống kính phóng viên.

20h30         - Trang địa phương

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h45         - Phim tài liệu: Đánh giặc bức thông điệp lịch sử

20h55         - Phim truyện: Vợ chồng siêu quậy (P.1, Phim Tâm lý- hài hước Mỹ)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla (P.6)

22h00         -Ca nhạc:

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Vợ chồng siêu quậy (P.2, Phim Tâm lý- hài hước Mỹ)

23h20         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc- Tối 1.7

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   3/7/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 29, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Phim tài liệu: Đánh giặc bức thông điệp lịch sử - PL Tối C.nhật

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 79,80 - Phim HQ)

3h05  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla (P.6) – Tối 2.7

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc- Tối 1.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 1.7

4h10  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 21– Phim VN)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội tự bao đời (T.2-P.3) – Tối 1.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         - Ống kính phóng viên.- Tối 2.7

6h40  - Trang địa phương – Tối 2.7

6h55  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla (P.6) – Tối 2.7

7h10  - Phim truyện: Vợ chồng siêu quậy (P.1, Phim Tâm lý- hài hước Mỹ)

            Nhạc cắt

7h50  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h00  - Phim truyện: Vợ chồng siêu quậy (P.2, Phim Tâm lý- hài hước Mỹ)

8h45  - Phim tài liệu: Đánh giặc bức thông điệp lịch sử - PL Tối C.nhật

9h00  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Giải pháp nào cho việc duy trì hành lang ATGT – Tối 28.6

9h55  - CM: Vĩnh Phúc với phong trào thi đua nước – Tối 28.6

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h10         - Nhìn ra tỉnh bạn– Tối 28.6

10h25         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 2 -  Phim HQ)

11h10         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang

12h05         - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 21– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Vì người nghèo.- Tối 30.6

13h15         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.1)-Tối 30.6

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 81,82 - Phim HQ)

15h00         - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

15h15         - Tin vắn

15h20         - Vấn đề hôm nay - Tối 30.6

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 29, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 3 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT: Gala trượt băng VĐTG 2017– P1

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - CM: Xây dựng Đảng

20h35         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h40         - Vấn đề hôm nay:

20h45         - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ  (Tập 6 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim (mới)

21h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h35         - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nepal ( P1)

          -Nhạc cắt Sông quê

21h50         - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.1)

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống  (Tập 35 - Phim VN)

23h20         - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc – Tối 1.7

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   4/7/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 30, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla (P.6) – Tối 2.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 81, 82 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.1) – Tối 3.7

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nepal ( P1) – Tối 3.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - Trang địa phương – Tối 2.7

4h10  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 22– Phim VN)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 1.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - CM: Xây dựng Đảng – Tối 3.7

6h45  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

          - Nhạc cắt Đại bảo tháp Mandala:

6h50  - Vấn đề hôm nay – Tối 3.7

6h55  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.1) – Tối 3.7

7h10  - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 6 - Phim HQ)

7h55  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nepal ( P1) – Tối 3.7

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h15  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống  (Tập 35 - Phim Việt Nam)

9h00  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.6

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - Thế giới thời trang: Số 5 – T.6 – Tối 29.6

10h15         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 3 -  Phim HQ)

11h00         - P/s:Những tiện ích của sổ theo dõi, quản lý sức khoẻ - Tối 29.6

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên:

11h15         - KH &CN: – Tối 29.6

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Tạp chí thể thao: Gala trượt băng VĐTG 2017– P2

12h05         - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 22– Phim VN)

12h50         - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 1.7

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc – Tối 1.7

13h15         - Nhìn ra tỉnh bạn

13h30         - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 83, tập cuối - Phim HQ)-

  Nhạc cắt

- Phim truyện : Son môi hồng (Tập 1, Phim Hàn Quốc)

15h00         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc- Tối 1.7

15h15         - Tin vắn

15h20         - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội tự bao đời (T.2-P.2) – Tối 1.7

15h35         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 1.7

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 30, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 4 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới:Hawai Hoang dã – Bí mật của biển sâu  (P1)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - P/s: Sự cần thiết phải sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế.

20h35         - CM: Toàn dân PCCC.

20h50         - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ  (Tập 7 - Phim HQ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.7/2017

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống  (Tập 36 - Phim VN)

23h25         - CM: Xây dựng Đảng – Tối 3.7

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

         

THỨ TƯ  5/7/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 31, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.1) – Tối 3.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Nữ hoàng I Soo (Tập 83, tập cuối - Phim HQ)-

  Nhạc cắt

- Phim truyện : Son môi hồng (Tập 1, Phim Hàn Quốc)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.7/2017 – Tối 4.7

3h20  - CM: Xây dựng Đảng – Tối 3.7

3h35  - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội tự bao đời (T.2-P.3) – Tối 1.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nepal ( P1) – Tối 3.7

4h10  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 23– Phim VN)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Trang địa phương – Tối 2.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên.

6h45  - P/s: Sự cần thiết phải sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế - Tối 4.7

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

6h55  - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 7 - Phim HQ)

7h40  - CM: Toàn dân PCCC – Tối 4.7

7h55  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống  (Tập 36 - Phim Việt Nam)

8h40  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.7/2017 – Tối 4.7

8h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Vì người nghèo.- Tối 30.6

10h00         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 4 -  Phim HQ)

10h45         - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

11h00         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.1)-Tối 30.6

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h15         - CM: Cung ứng và sử dụng điện – Tối 30.6

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Nikola Tesla (P.6) – Tối 2.7

12h05         - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 23– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Phim tài liệu: Đánh giặc bức thông điệp lịch sử - PL Tối C.nhật

13h15         - Trang địa phương – Tối 2.7

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 2,3 - Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h00         - Thế giới thời trang

   Nhạc cắt

15h15         - Tin vắn

15h20         - Ống kính phóng viên.- Tối 2.7

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 31, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 5 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h25         - P/s: Công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVI.

20h35         -CM: Lý luận và cuộc sống

             Nhạc cắt

20h50         -CM: Thú y với chăn nuôi

21h05         - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ  (Tập 8 - Phim HQ)

22h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống  (Tập 37 - Phim VN)

23h20         - Nhìn ra tỉnh bạn

23h35         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  6/7/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 32, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.7/2017 – Tối 4.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 2,3 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.1) – Tối 3.7

3h20  - CM: Toàn dân PCCC – Tối 4.7

3h35  - P/s: Sự cần thiết phải sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế - Tối 4.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: Xây dựng Đảng – Tối 3.7

4h10  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 24– Phim VN)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống – Tối Thứ 4

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Toàn dân PCCC – Tối 4.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

6h40  - P/s: Công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVI – Tối 5.7

6h50  - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 8 - Phim HQ)

7h35  - CM: Lý luận và cuộc sống – Tối 5.7

7h55  - Nhạc cắt

8h00

12h00         - THTT Kỳ họp thứ 5 HĐND Tỉnh khoá XVI

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

12h10         - Bản tin thể thao (P. mới)

12h15         - Điểm báo trong ngày

12h20         - Du lịch bốn phương: Ba Lan  (P1)

12h35         - Tin vắn kinh tế

          12h40         - CM: Xây dựng Đảng – Tối 3.7

12h55         - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.1) – Tối 3.7

13h10         - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nepal ( P1) – Tối 3.7

13h25         - Tin vắn

13h30         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

13h45         - Ca nhạc

13h55         - Nhạc cắt

14h00         - THTT Kỳ họp thứ 5 HĐND Tỉnh khoá XVI

17h00         - Dành cho thiếu nhi: 

17h15         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 6 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi  (P.3)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h25         - P/s: Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017

20h35         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h50         - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ  (Tập 9- Phim HQ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

21h40         - KH &CN: Bên ngoài trái đất – P4

21h55         - Cuộc sống xanh.

22h00         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống  (Tập 38 – Phim VN)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 1 – T.7/2017.

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  7/7/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 33, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: Bên ngoài trái đất – P4 – Tối 6.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 4,5 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - P/s: Công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVI – Tối 5.7

3h15  - CM: Lý luận và cuộc sống – Tối 5.7

3h35  - Nhìn ra tỉnh bạn – PL Tối T.Tư

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 1 – T.7/2017 – Tối 6.7

4h10  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 25– Phim VN)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Sự cần thiết phải sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế - Tối 4.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  - P/s: Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 – Tối 6.7

6h50  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc – Tối 6.7

7h05  - Thế giới thời trang: Số 1 – T.7/2017.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h25  - Nhạc cắt

7h30  - THTT Kỳ họp thứ 5 HĐND Tỉnh khoá XVI

11h30         - Thời sự Vĩnh Phúc

          - Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 25– Phim VN)

12h35         - Tin vắn kinh tế

         

          12h40         - CM: Toàn dân PCCC – Tối 4.7

12h55         - P/s: Sự cần thiết phải sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế - Tối 4.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h05         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

13h20         - Thế giới động vật: Vùng Caucasus hoang dã (P.2)

13h35         - Tin vắn

13h40         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.7/2017 – Tối 4.7

13h55         - Nhạc cắt

14h00         - THTT Kỳ họp thứ 5 HĐND Tỉnh khoá XVI

17h00         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế.

17h30         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 7 -  Phim HQ)

18h15         - Cuộc sống thường ngày

18h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: ATGT

20h25         - Ps: Kinh tế xã hội Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2017

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h35         - CM: Bạn nhà nông.

20h50         - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ  (Tập 10 – Phim HQ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.1)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống  (Tập 39, tập cuối – Phim VN)

23h20         - Phụ nữ Việt

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  8/7/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 34, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 1 – T.7/2017 – Tối 6.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 6,7 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.1) – Tối 7.7

3h20  - CM: Thú y với chăn nuôi – Tối 5.7

3h35  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: Bên ngoài trái đất – P4 – Tối 6.7

4h10  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 26– Phim VN)

5h00  -Vấn đề hôm nay –Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc – Tối 6.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Ps: Kinh tế xã hội Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2017 – Tối 7.7

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h45  - Mục: ATGT

6h50  - CM: Bạn nhà nông – Tối 7.7

7h05  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h25  - Nhạc cắt

7h30  - THTT Kỳ họp thứ 5 HĐND Tỉnh khoá XVI

11h30         - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Lịch sử thế giới: Lịch sử Anasazi  (P.1)

12h05         - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 26– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Thú y với chăn nuôi – Tối 5.7

13h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế

                   - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 8,9 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - CM: Lý luận và cuộc sống – Tối 5.7

15h15         - P/s: Công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVI – Tối 5.7

15h25         - Tin vắn

15h30         - Ca nhạc

15h45         - Cuộc sống thường ngày –Phát lại Chiều Thứ Sáu

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 34, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 8 -  Phim HQ)

18h25         - KH&CN: Bên trong giải ngân hà – P2

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - Ps: Tổng hợp Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVI

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

20h40         - CM: Sức khoẻ cho mọi người

20h55         - Tác phẩm mới

21h10         - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ  (Tập 11 - Phim HQ)

21h55         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

22h00         - Cuộc sống xanh.

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 1 - Phim HQ)

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   9/7/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 35, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.1) – Tối 7.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 8,9 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - CM: Bạn nhà nông – Tối 7.7

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Tác phẩm mới – Tối 8.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế. – Tối 8.7

4h10  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 27– Phim VN)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Ps: Kinh tế xã hội Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2017 – Tối 7.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

6h40  - Ps: Tổng hợp Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVI – Tối 8.7

6h50  - CM: Sức khoẻ cho mọi người – Tối 8.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h05  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 8.7

7h10  - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 11 - Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h55  - Tác phẩm mới – Tối 8.7

8h10  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h15  - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 1 - Phim HQ)

9h00  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế. – Tối 8.7

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Sự cần thiết phải sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế - Tối 4.7

9h55  - CM: Toàn dân PCCC – Tối 4.7

10h10         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.7/2017 – Tối 4.7

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 8 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu (P3)

12h05         - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 27– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc – Tối 6.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - KH &CN: Bên ngoài trái đất – P4 – Tối 6.7

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 10,11 - Phim Hàn Quốc)

15h00         - Du lịch bốn phương: Moscow (P2)

15h15         - Tin vắn

15h20         - Thế giới thời trang: Số 1 – T.7/2017 – Tối 6.7

15h35         - P/s: Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 – Tối 6.7

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 35, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 9 -  Phim HQ)

18h35         - Tôi yêu Việt Nam

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Tấm lòng nhân ái.

20h25         - CM: Quốc phòng Quân khu II

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h40         - CM: CCB Vĩnh Phúc

20h55         - Phim truyện: Át chủ bài  (P1, Phim Tâm lý Mỹ)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Át chủ bài  (P2, Phim Tâm lý Mỹ)

23h20         - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Dãy An-pơ  (P1)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   10/7/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 36, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Tác phẩm mới – Tối 8.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 10,11 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Dãy An-pơ  (P1) – Tối 9.7

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Sức khoẻ cho mọi người – Tối 8.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế. – Tối 8.7

4h10  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 28– Phim VN)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - CM: Quốc phòng Quân khu II

  6h50         - Mục: Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

6h55  - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Dãy An-pơ  (P1) – Tối 9.7

7h10  - Phim truyện: Át chủ bài  (P1, Phim Tâm lý Mỹ)

7h55  - CM: CCB Vĩnh Phúc – Tối 9.7

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h10  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

8h20  - Phim truyện: Át chủ bài  (P2, Phim Tâm lý Mỹ)

9h05  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVI – Tối 5.7

9h55  - CM: Lý luận và cuộc sống – Tối 5.7

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h15         - CM: Thú y với chăn nuôi – Tối 5.7

10h30         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 9 -  Phim HQ)

11h15         - Nhìn ra tỉnh bạn- Tối 5.7

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang

          12h05         - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 28– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Bạn nhà nông – Tối 7.7

13h15         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.1) – Tối 7.7

          -Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 12,13 - Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Phụ nữ Việt –Tối 7.7

15h15         - Ps: Kinh tế xã hội Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2017 – Tối 7.7

15h25         - Tin vắn

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 36, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 10 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT: Gala trượt băng VĐTG 2017– P3

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - P/s: VKSND TP Vĩnh Yên thực hiện tốt quyền công tố

20h35         - CM: Tài nguyên và môi trường

20h50         - Dư địa chí

21h05         - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ  (Tập 12 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

21h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h55         - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nepal ( P2)

          - Giới thiệu phim (mới)

22h10         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 2 - Phim HQ)

23h20         - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.2)

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   11/7/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 37, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Dãy An-pơ  (P1) – Tối 9.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 12,13 - Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.2) – Tối 10.7

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nepal ( P2) – Tối 10.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

4h10  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 29– Phim VN)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 8.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Mục Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

6h35  - P/s: VKSND TP Vĩnh Yên thực hiện tốt quyền công tố -Tối 10.7

6h50  - Dư địa chí – Tối 10.7

7h05  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.2) – Tối 10.7

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

7h20  - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 12 - Phim HQ)

8h05  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nepal ( P2) – Tối 10.7

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h20  - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 2 - Phim HQ)

9h05  - CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 10.7

9h20  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 – Tối 6.7

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc – Tối 6.7

10h15         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 10 -  Phim HQ)

11h00         - KH &CN: Bên ngoài trái đất – P4 – Tối 6.7

11h15         - Thế giới thời trang: Số 1 – T.7/2017 – Tối 6.7

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Tạp chí thể thao: Gala trượt băng VĐTG 2017– P4

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 29– Phim VN)

12h50         - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 8.7

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Sức khoẻ cho mọi người – Tối 8.7

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h15         - Trang địa phương

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 14,15 - Phim Hàn Quốc)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn

15h15         - Ps: Tổng hợp Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVI – Tối 8.7

15h25         - Tin vắn

15h30         - Tác phẩm mới – Tối 8.7

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 37, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 11 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới:Hawai Hoang dã – Bí mật của biển sâu  (P2)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - P/s: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước

20h35         - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ  (Tập 13 - Phim HQ)

          -Nhạc cắt Đại bảo tháp Mandala

21h20         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.7/2017

21h40         - CM: CCB Vĩnh Phúc –PL  Tối 9.7

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 3 - Phim HQ)

23h20         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

THỨ TƯ  12/7/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 38, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.2) – Tối 10.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 14,15 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.7/2017- Tối 11.7

3h20  - Dư địa chí – Tối 10.7

3h35  - P/s: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước – Tối 11.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nepal ( P2) – Tối 10.7

4h10  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 30– Phim VN)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 10.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  - P/s: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước – Tối 11.7

6h50  - CM: CCB Vĩnh Phúc –PL  Tối 9.7

          -Nhạc cắt Sông quê

7h05  - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 13 - Phim HQ)

7h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.7/2017- Tối 11.7

8h05  - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 3 - Phim HQ)

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Bạn nhà nông – Tối 7.7

10h00         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 11 -  Phim HQ)

10h45         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.1) – Tối 7.7

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h00         - Ps: Kinh tế xã hội Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2017 – Tối 7.7

11h10         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 10.7

12h05         - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 30– Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

13h15         - CM: CCB Vĩnh Phúc – Tối 9.7

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 16,17 - Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h05         - Thế giới thời trang

15h20         - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Dãy An-pơ  (P1) – Tối 9.7

15h35         - Tin vắn

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 38, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 12-  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h35         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt sông quê.

20h30         - P/s: Chuyển biến từ giải toả hành lang ATGT

20h45         -CM: Lao động và công đoàn.

          - Giới thiệu ký sự

21h00         - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ  (Tập 14 - Phim HQ)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Nhìn ra tỉnh bạn

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 4 - Phim HQ)

23h20         -CM: NN-NT&ND: Đảm bảo nước tưới vụ Xuân.-Tối 13.3

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

23h40         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  13/7/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 39, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.7/2017- Tối 11.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 16,17 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - CM: CCB Vĩnh Phúc –PL  Tối 9.7

3h20  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

3h35  - P/s: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước – Tối 11.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

4h10  - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 31, tập cuối – Phim VN)

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 10.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

6h45  -  P/s: Chuyển biến từ giải toả hành lang ATGT – Tối 12.7

6h55  - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 14 - Phim HQ)

7h40  - CM: Lao động và công đoàn – Tối 12.7

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

7h55  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h10  - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 4 - Phim HQ)

8h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 8.7

9h50  - Tác phẩm mới – Tối 8.7

10h00         - CM: Sức khoẻ cho mọi người – Tối 8.7

10h15         - Ps: Tổng hợp Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVI – Tối 8.7

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

10h25         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 12-  Phim HQ)

11h15         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Du lịch bốn phương: Ba Lan  (P2)

12h05         - Phim truyện: Hợp đồng tình yêu  (Tập 31, tập cuối – Phim VN)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 10.7

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h15         - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.2) – Tối 10.7

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 18,19 - Phim Hàn Quốc)

15h00         - P/s: VKSND TP Vĩnh Yên thực hiện tốt quyền công tố -Tối 10.7

15h10         - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nepal ( P2) – Tối 10.7

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

15h25         - Tin vắn

15h30         -Ca nhạc

15h45         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 39, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h25         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 13-  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Những dãy núi  (P.4)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

          - Giới thiệu Chuyên mục Du lịch Vĩnh Phúc

20h30         - P/s: Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong điều trị bệnh

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h40         -CM: Nông nghiệp- Nông thôn và Nông dân Vĩnh Phúc

20h55         - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ  (Tập 15 - Phim HQ)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - KH &CN: Bên ngoài trái đất – P.5

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 5 - Phim HQ)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 2 – T.7/2017.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  14/7/2017

0h00  - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 40- tập cuối, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: Bên ngoài trái đất – P.5 – Tối 13.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 18,19 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - P/s: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước – Tối 11.7

3h20  - Nhìn ra tỉnh bạn.-Tối T.4

3h35  - CM: Lao động và công đoàn – Tối 12.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 2 – T.7/2017 –Tối 13.7

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 1– Phim Đài Loan)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Chuyển biến từ giải toả hành lang ATGT – Tối 12.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  - P/s: Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong điều trị bệnh – Tối 13.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 15 - Phim HQ)

7h35  - CM: Nông nghiệp- Nông thôn và Nông dân Vĩnh Phúc – Tối 13.7

7h50  - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 5 - Phim HQ)

8h35  - KH &CN: Bên ngoài trái đất – P.5 – Tối 13.7

8h50  - Thế giới thời trang: Số 2 – T.7/2017 –Tối 13.7

9h05  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: CCB Vĩnh Phúc – Tối 9.7

10h00         - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Dãy An-pơ  (P1) – Tối 9.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 13-  Phim HQ)

11h00         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

11h10         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 1– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 11.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - Thế giới động vật: Vùng Caucasus hoang dã (P.3)

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 20,21 - Phim Hàn Quốc)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - P/s: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước – Tối 11.7

15h25         - Tin vắn

15h30         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.7/2017- Tối 11.7

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Vùng hạ chuyển mình (Tập 40- tập cuối, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         - Xiếc ảo thuật quốc tế

17h35         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 14-  Phim HQ)

18h20         - Cuộc sống thường ngày

18h35         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay

20h25         - Mục: ATGT

20h30         -CM: Đại đoàn kết

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h45         - CM: Tuổi cao gương sáng

21h00         - Ký sự: Đất nở hoa (Tập3)

21h15         - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ  (Tập 16 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h05         - Phụ nữ Việt

22h20         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 6 - Phim HQ)

23h20         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.2)

23h35         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  15/7/2017

0h00  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 1- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 2 – T.7/2017 –Tối 13.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 20,21 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.2) – Tối 14.7

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Lao động và công đoàn – Tối 12.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: Bên ngoài trái đất – P.5 – Tối 13.7

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 2– Phim Đài Loan)

5h00  -Vấn đề hôm nay –Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Nông nghiệp- Nông thôn và Nông dân Vĩnh Phúc – Tối 13.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40  - Mục: ATGT

6h45  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h00  - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 16 - Phim HQ)

7h45  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.2) – Tối 14.7

8h00  - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 6 - Phim HQ)

8h45  - CM: Đại đoàn kết – Tối 14.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h00  - CM: Tuổi cao gương sáng – Tối 14.7

9h15  - Ký sự: Đất nở hoa (Tập3) – Tối 14.7

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: VKSND TP Vĩnh Yên thực hiện tốt quyền công tố -Tối 10.7

9h55  - CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 10.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 14-  Phim HQ)

11h00         - Dư địa chí – Tối 10.7

11h15         - Cuộc sống thường ngày – PL Chiều thứ Sáu

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Lịch sử thế giới: Lịch sử Anasazi  (P.2)

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 2– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Nhìn ra tỉnh bạn – Tối 12.7

13h15         - CM: Lao động và công đoàn – Tối 12.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 22,23 - Phim Hàn Quốc)

15h00         - P/s: Chuyển biến từ giải toả hành lang ATGT – Tối 12.7

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h10         - Tin vắn

15h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế

15h30         - Cuộc sống thường ngày – PL Chiều thứ Sáu

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 1- Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 15-  Phim HQ)

18h25         - KH&CN: Bên trong giải ngân hà – P3

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - CM: Du lịch Vĩnh Phúc: Bảo vệ môi trường để du lịch phát triển bền vững

          Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

20h45         - CM: Giáo dục và đào tạo

21h00         - Phóng sự tài liệu:

21h15         - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ  (Tập 17 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

22h05         - Cuộc sống xanh.

22h10         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 7 - Phim HQ)

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   16/7/2017

0h00  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 2- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.2) – Tối 14.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 22,23 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - CM: Tuổi cao gương sáng – Tối 14.7

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Đại đoàn kết – Tối 14.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 15.7

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 3– Phim Đài Loan)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Ký sự: Đất nở hoa (Tập3) – Tối 14.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục:Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h40  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 15.7

6h45  - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 17 - Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h30  - CM: Giáo dục và đào tạo – Tối 15.7

7h45  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

7h50  - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 7 - Phim HQ)

8h35  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 15.7

8h50  - Phóng sự tài liệu – Tối 15.7

9h05  - CM: CM: Du lịch Vĩnh Phúc: Bảo vệ môi trường để du lịch phát triển bền vững – Tối 15.7

9h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước – Tối 11.7

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

9h55  - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 11.7

10h10         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.7/2017- Tối 11.7

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 15-  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã- Bí mật của biển sâu (P4)

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 3– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Nông nghiệp- Nông thôn và Nông dân Vĩnh Phúc – Tối 13.7

13h15         - Thế giới thời trang: Số 2 – T.7/2017 –Tối 13.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 24,25 - Phim Hàn Quốc)

15h00         - Du lịch bốn phương: St. Peterburg (P1)

15h15         - Tin vắn

15h20         - KH &CN: Bên ngoài trái đất – P.5 – Tối 13.7

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 2- Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc.

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 16-  Phim HQ)

18h25         - Tôi yêu Việt Nam

18h30         - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

20h25         -CM: An ninh Vĩnh Phúc

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h40         - Phim truyện: Cớm quậy  (P.1, Phim Tâm lý Mỹ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

21h50         - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Dãy An-pơ  (P2)

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Cớm quậy  (P.2, Phim Tâm lý Mỹ)

23h25         - CM: Đại đoàn kết – Tối 14.7

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   17/7/2017

0h00  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 3- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - CM: Giáo dục và đào tạo – Tối 15.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 24,25 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Dãy An-pơ  (P2) – Tối 16.7

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Phóng sự tài liệu – Tối 15.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 15.7

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 4– Phim Đài Loan)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Du lịch Vĩnh Phúc – Tối 15.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.7

6h50  - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Dãy An-pơ  (P2) – Tối 16.7

7h05  - Phim truyện: Cớm quậy  (P.1, Phim Tâm lý Mỹ)

8h00  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h05  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

8h15  - Phim truyện: Cớm quậy  (P.2, Phim Tâm lý Mỹ)

9h05  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Chuyển biến từ giải toả hành lang ATGT – Tối 12.7

9h55  - CM: Lao động và công đoàn – Tối 12.7

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h10         - Nhìn ra tỉnh bạn – Tối 12.7

10h25         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 16-  Phim HQ)

11h10         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang

          12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 4– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.2) – Tối 14.7

13h15         - CM: Đại đoàn kết – Tối 14.7

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 26,27 - Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Ký sự: Đất nở hoa (Tập3) – Tối 14.7

15h15         - Tin vắn

15h20         - Vấn đề hôm nay – Tối 14.7

15h25         - CM: Tuổi cao gương sáng – Tối 14.7

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 3- Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 17-  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT: Gala trượt băng VĐTG 2017– P5

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h30         - Hộp thư truyền hình

20h45         - Văn học nghệ thuật

21h00         - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ  (Tập 18 - Phim HQ)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nepal ( P3)

          - Giới thiệu phim (mới)

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 8 - Phim HQ)

23h20         - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.3)

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   18/7/2017

0h00  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 4 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Dãy An-pơ  (P2) – Tối 16.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 26,27 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.3) – Tối 17.7

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nepal ( P3) – Tối 17.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 5– Phim Đài Loan)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 15.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN

6h35  - Vấn đề hôm nay.

6h40  - Hộp thư truyền hình – Tối 17.7

6h55  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.3) – Tối 17.7

7h10  - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 18 - Phim HQ)

7h55  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nepal ( P3) – Tối 17.7

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h10  - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 8 - Phim HQ)

8h55  - Văn học nghệ thuật – Tối 17.7

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong điều trị bệnh – Tối 13.7

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - CM: Nông nghiệp- Nông thôn và Nông dân Vĩnh Phúc – Tối 13.7

10h15         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 17-  Phim HQ)

11h00         - Thế giới thời trang: Số 2 – T.7/2017 –Tối 13.7

11h15         - KH &CN: Bên ngoài trái đất – P.5 – Tối 13.7

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Tạp chí thể thao: Gala trượt băng VĐTG 2017 – P6

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 5– Phim Đài Loan)

12h50         -  Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 15.7

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Trang địa phương

13h15         - Nhìn ra tỉnh bạn

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 28,29 - Phim Hàn Quốc)

15h00         - Cuộc sống xanh. - Tối 15.7

15h05         - Tin vắn

15h10         - CM: Du lịch Vĩnh Phúc: Bảo vệ môi trường để du lịch phát triển bền vững – Tối 15.7

15h25         - Phóng sự tài liệu – Tối 15.7

15h40         - CM: Giáo dục và đào tạo – Tối 15.7

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 4 – Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 18-  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới:Hawai Hoang dã – Bí mật của biển sâu  (P3)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - P/s: Những nét mới trong công tác vận động dùng hàng VN của UB MTTQ các cấp

          - Giới thiệu Ký sự

20h35         - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ  (Tập 19 – Phim HQ)

21h20         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

21h30         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.72017

21h45         - CM: An ninh Vĩnh Phúc – PL Tối 16.7

22h00         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 9 – Phim HQ)

23h20         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  19/7/2017

0h00  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 5 – Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.3) – Tối 17.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 28,29 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.72017 – Tối 18.7

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Hộp thư truyền hình – Tối 17.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nepal ( P3) – Tối 17.7

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 6– Phim Đài Loan)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Văn học nghệ thuật – Tối 17.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  - P/s: Những nét mới trong công tác vận động dùng hàng VN của UB MTTQ các cấp – Tối 18.7

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

6h55  - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 19 – Phim HQ)

7h40  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.72017 – Tối 18.7

          Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

7h55  - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 9 – Phim HQ)

           Nhạc cắt

8h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Đại đoàn kết – Tối 14.7

10h00         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 18-  Phim HQ)

10h45         - CM: Tuổi cao gương sáng – Tối 14.7

11h00         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.2) – Tối 14.7

11h15         - Ký sự: Đất nở hoa (Tập3) – Tối 14.7

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

          12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 6– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.7

13h15         - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Dãy An-pơ  (P2) – Tối 16.7

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 30,31 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h00         - Thế giới thời trang

15h15         - Tin vắn

15h20         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 5 – Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 19-  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h25         - P/s:  Doanh nghiệp chủ động PCCC

20h35         - CM: Vĩnh Phúc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

20h50         - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ  (Tập 20 – Phim HQ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Nhìn ra tỉnh bạn

            Nhạc cắt

22h00         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 10 – Phim HQ)

23h20         - Văn học nghệ thuật – Tối 17.7

23h35         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  20/7/2017

0h00  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 6 – Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.72017 – Tối 18.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 30,31 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Hộp thư truyền hình – Tối 17.7

3h20  - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.7

3h35  - Phóng sự tài liệu – Tối 15.7

          -Nhạc cắt

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: Du lịch Vĩnh Phúc – Tối 15.7

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 7– Phim Đài Loan)

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Những nét mới trong công tác vận động dùng hàng VN của UB MTTQ các cấp – Tối 18.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  -Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

6h45  - P/s:  Doanh nghiệp chủ động PCCC – Tối 19.7

6h55  - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 20 – Phim HQ)

7h40  - CM: Vĩnh Phúc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM – Tối 19.7

7h55  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h10  - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 10 – Phim HQ)

8h55  -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Phóng sự tài liệu – Tối 15.7

10h00         - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 15.7

10h05         - CM: Giáo dục và đào tạo – Tối 15.7

10h20         - CM: Du lịch Vĩnh Phúc: Bảo vệ môi trường để du lịch phát triển bền vững – Tối 15.7

10h35         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 19-  Phim HQ)

11h20         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Du lịch bốn phương: Ba Lan  (P3)

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 7– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Hộp thư truyền hình – Tối 17.7

13h15         - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.3) – Tối 17.7

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 32,33 - Phim Hàn Quốc)

15h00         - Vấn đề hôm nay:- Tối 17.7

15h05         - Tin vắn

15h10         - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nepal ( P3) – Tối 17.7

15h25         -Ca nhạc

15h45         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 6 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 20-  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Thảo nguyên  (P.1)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h25         - P/s: Vĩnh Phúc chủ động phòng chống lụt bão

20h35         -CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân

20h50         - Ký sự: Nghề mây tre đan ở Vĩnh Phúc (T1)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

21h05         - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ  (Tập 21, tập cuối - Phim HQ)

21h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h55         - KH &CN

22h10         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 11 - Phim HQ

23h20         - Thế giới thời trang: Số 3 – T.7/2017.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  21/7/2017

0h00  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 7 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN – Tối 20.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 32,33 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - Nhìn ra tỉnh bạn – TốiThứ Tư

3h20  - P/s:  Doanh nghiệp chủ động PCCC – Tối 19.7

3h35  - Văn học nghệ thuật – Tối 17.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 3 – T.7/2017 – Tối 20.7

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 8– Phim Đài Loan)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  CM: Vĩnh Phúc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM – Tối 19.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  - P/s: Vĩnh Phúc chủ động phòng chống lụt bão – Tối 20.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 21, Tập cuối – Phim HQ)

7h35  - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 20.7

7h50  - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 11 – Phim HQ)

8h35  - Thế giới thời trang: Số 3 – T.7/2017 – Tối 20.7

8h50  - KH &CN – Tối 20.7

9h05  - Ký sự: Nghề mây tre đan ở Vĩnh Phúc (T1)– Tối 20.7

9h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.7

10h00         - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Dãy An-pơ  (P2) – Tối 16.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 20-  Phim HQ)

11h00         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

11h10         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.72017 – Tối 18.7

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 8– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thế giới động vật: Vùng Caucasus hoang dã (P.4)

13h15         - P/s: Những nét mới trong công tác vận động dùng hàng VN của UB MTTQ các cấp – Tối 18.7

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 34,35 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - Tin vắn

          - Nhạc cắt

15h25         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 7 – Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         - Xiếc ảo thuật quốc tế

            Nhạc cắt

17h40         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 21, tập cuối -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay.

20h25         - Mục: ATGT

20h30         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h45         - Phim truyện: Manh mối của sự thật (Tập 1 – Phim HQ)

21h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h35         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.3)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

21h50         - Phụ nữ Việt

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 12 – Phim HQ

23h20         - CM: Vĩnh Phúc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM – Tối 19.7

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  22/7/2017

0h00  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 8 – Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 3 – T.7/2017 – Tối 20.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 34,35 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.3) – Tối 21.7

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 20.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN – Tối 20.7

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 9– Phim Đài Loan)

5h00  -Vấn đề hôm nay –Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Ký sự: Mây tre đan – Tối 20.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40  - Mục: ATGT

6h45  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc – Tối 21.7

7h00  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h15  - Phim truyện: Manh mối của sự thật (Tập 1 – Phim HQ)

8h00  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.3) – Tối 21.7

8h15  - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 12 - Phim HQ)

9h00  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Hộp thư truyền hình – Tối 17.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nepal ( P3) – Tối 17.7

10h15         - Phim truyện: Phù thuỷ tình yêu (Tập 21, tập cuối -  Phim HQ)

11h00         - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.3) – Tối 17.7

11h15         - Cuộc sống thường ngày PL Chiều thứ Sáu

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Lịch sử thế giới: Lịch sử Anasazi  (P.3)

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 9– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Vĩnh Phúc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM – Tối 19.7

13h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 36,37 - Phim Hàn Quốc)

15h00         - P/s:  Doanh nghiệp chủ động PCCC – Tối 19.7.

15h10         - Tin vắn

15h15         - Cuộc sống thường ngày PL Chiều thứ Sáu

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 8 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Hành trình phá án  (Tập 1-  Phim HQ)

18h25         - KH&CN: Bên trong giải ngân hà – P4

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

20h30         - Mục: Môi trường và Cuộc sống 

20h35         -.CM: Hồn quê

20h50         - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- nguồn cội tự bao đời (T1, P3)

21h05         - Phim truyện: Manh mối của sự thật (Tập 2 – Phim HQ)

21h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

21h55         - Cuộc sống xanh.

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 13 - Phim HQ)

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   23/7/2017

0h00  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 9 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.3) – Tối 21.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 36,37 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - Ký sự: Mây tre đan – Tối 20.7

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - P/s: Vĩnh Phúc chủ động phòng chống lụt bão – Tối 20.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 22.7

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 10– Phim Đài Loan)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc – Tối 21.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

6h40  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 22.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h45  - CM: Hồn quê – Tối 22.7

7h00  - Phim truyện: Manh mối của sự thật (Tập 2 – Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h45  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

7h50  - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 13 – Phim HQ)

8h35  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 22.7

8h50  - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- nguồn cội tự bao đời (T1, P3) –Tối 22.7

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Những nét mới trong công tác vận động dùng hàng VN của UB MTTQ các cấp – Tối 18.7

9h55  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.72017 – Tối 18.7

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h10         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h20         - Phim truyện: Hành trình phá án  (Tập 1-  Phim HQ)

11h05         - Ca nhạc

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P1)

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 10– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 20.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - Thế giới thời trang: Số 3 – T.7/2017 – Tối 20.7

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 38,39 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Du lịch bốn phương : St. Peterburg (P2)

15h15         - Tin vắn

15h20         - P/s: Vĩnh Phúc chủ động phòng chống lụt bão – Tối 20.7

15h30         - Ký sự: Nghề mây tre đan ở Vĩnh Phúc (T1)– Tối 20.7

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 9 – Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Hành trình phá án  (Tập 2-  Phim HQ)

18h25         - Tôi yêu Việt Nam

18h30         - Ca nhạc

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Tấm lòng nhân ái.

20h25         - CM: Pháp luật và đời sống

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h40         - Phim truyện: Con cái là số một (P.1, Phim Tâm lý Mỹ)

21h25         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h30         -  Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

21h45         - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Dãy An-pơ  (P3)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Con cái là số một (P.2, Phim Tâm lý Mỹ)

23h20         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc – Tối 21.7

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   24/7/2017

0h00  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 10 – Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- nguồn cội tự bao đời (T1, P3) –Tối 22.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 38,39 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Dãy An-pơ  (P3) – Tối 23.7

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Ký sự: Mây tre đan – Tối 20.7

3h35  - CM: Hồn quê – Tối 22.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 22.7

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 11– Phim Đài Loan)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 22.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         - CM: Pháp luật và đời sống – Tối 23.7

6h50  - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Dãy An-pơ  (P3) – Tối 23.7

7h05  - Phim truyện: Con cái là số một (P.1, Phim Tâm lý Mỹ)

7h50  - Mục: Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h00  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

8h10  - Phim truyện: Con cái là số một (P.2, Phim Tâm lý Mỹ)

9h00  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s:  Doanh nghiệp chủ động PCCC – Tối 19.7

9h55  - CM: Vĩnh Phúc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM – Tối 19.7

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h10         - Nhìn ra tỉnh bạn – Tối 19.7

10h25         - Phim truyện: Hành trình phá án  (Tập 2-  Phim HQ)

11h10         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang

          12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 11– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc – Tối 21.7

13h15         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.3) – Tối 21.7

          -Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 40, 41 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Vấn đề hôm nay – Tối 21.7

15h05         - Tin vắn

15h10         - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 10 – Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Hành trình phá án  (Tập 3-  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT: Gala trượt băng VĐTG 2017– P7

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         -Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

20h30         - CM: Dân số và phát triển.

20h45         - Phim truyện: Manh mối của sự thật (Tập 3 – Phim HQ)

21h30         - Bản tin thể thao (PL trưa)

21h35         - Du lịch bốn phương: Khám phá Austria ( P1)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

21h50         - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.4)

          - Giới thiệu phim (mới)

22h10         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 14 – Phim HQ)

23h20         - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- nguồn cội tự bao đời (T1, P3) –Tối 22.7

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   25/7/2017

0h00  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 11 – Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Dãy An-pơ  (P3) – Tối 23.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 40, 41 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.4) – Tối 24.7

3h20  - Du lịch bốn phương: Khám phá Austria ( P1)- Tối 24.7

3h35  - Phụ nữ Việt- PL Tối Thứ Sáu

3h50  - Tin vắn

3h55  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 12– Phim Đài Loan)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Pháp luật và đời sống – Tối 23.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN

6h35  - Vấn đề hôm nay.

6h40  - CM: Dân số và phát triển – Tối 24.7

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

7h00  - Phim truyện: Manh mối của sự thật (Tập 3 – Phim HQ)

7h45  - Du lịch bốn phương: Khám phá Austria ( P1)- Tối 24.7

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h00  - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 14 – Phim HQ)

8h45  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.4) – Tối 24.7

9h00  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Vĩnh Phúc chủ động phòng chống lụt bão – Tối 20.7

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - CM: Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân – Tối 20.7

10h15         - Phim truyện: Hành trình phá án  (Tập 3-  Phim HQ)

11h00         - KH &CN – Tối 20.7

11h15         - Ký sự: Nghề mây tre đan ở Vĩnh Phúc (T1)– Tối 20.7

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Tạp chí thể thao: Gala trượt băng VĐTG 2017 – P8

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 12– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Trang địa phương

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h15         - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- nguồn cội tự bao đời (T1, P3) –Tối 22.7

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 42, 43 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn

          -Nhạc cắt

15h15         - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

15h20         - Tin vắn

15h25         - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 22.7

15h30         - CM: Hồn quê – Tối 22.7

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 11 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Hành trình phá án  (Tập 4-  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới:Hawai Hoang dã – Bí mật của biển sâu  (P4)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên

20h25         - P/s: Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động

20h35         - CM: Tài nguyên và môi trường

20h50         - Phim truyện: Manh mối của sự thật (Tập 4 – Phim HQ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.7/2017

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 15 - Phim HQ)

23h20         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  26/7/2017

0h00  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 12 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.4) – Tối 24.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 42, 43 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.7/2017 – Tối 25.7

3h20  - CM: Dân số và phát triển – Tối 24.7

3h35  - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- nguồn cội tự bao đời (T1, P3) –Tối 22.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá Austria ( P1)- Tối 24.7

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 13– Phim Đài Loan)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  - P/s: Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động – Tối 25.7

          -Nhạc cắt Sông quê

6h50  - Phim truyện: Manh mối của sự thật (Tập 4 – Phim HQ)

7h35  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.7/2017 – Tối 25.7

7h50  - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 15 - Phim HQ)

8h35  - CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 25.7

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc – Tối 21.7

10h00         - Phim truyện: Hành trình phá án  (Tập 4-  Phim HQ)

10h45         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.3) – Tối 21.7

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h00         - Vấn đề hôm nay – Tối 21.7

11h05         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

            Nhạc cắt

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 13– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Dãy An-pơ  (P3) – Tối 23.7

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

13h15         - CM: Pháp luật và đời sống – Tối 23.7

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 44, 45 - Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h00         - Thế giới thời trang

15h15         - Tin vắn

15h20         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 12 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Hành trình phá án  (Tập 5-  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h35         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt sông quê.

20h25         - P/s: Hành trình về Điện Biên

20h35         - CM: An toàn giao thông

          - Giới thiệu ký sự

20h50         - Phim truyện: Manh mối của sự thật (Tập 5 – Phim HQ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Nhìn ra tỉnh bạn

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 16 - Phim HQ)

23h20         - CM: Dân số và phát triển – Tối 24.7

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  27/7/2017

0h00  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 13 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.7/2017 – Tối 25.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 44, 45 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.4) – Tối 24.7

3h20  - CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 25.7

3h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá Austria ( P1)- Tối 24.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 14– Phim Đài Loan)

5h00  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động – Tối 25.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

6h40  - P/s: Hành trình về Điện Biên – Tối 26.7

6h50  - Phim truyện: Manh mối của sự thật (Tập 5 – Phim HQ)

7h35  - CM: An toàn giao thông – Tối 26.7

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

7h55  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h10  - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 16  - Phim HQ)

8h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- nguồn cội tự bao đời (T1, P3) –Tối 22.7

10h00         - CM: Hồn quê – Tối 22.7

10h15         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 22.7

10h30         - Phim truyện: Hành trình phá án  (Tập 5-  Phim HQ)

11h15         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Du lịch bốn phương: Croatia  (P1)

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 14– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Dân số và phát triển – Tối 24.7

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h15         - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.4) – Tối 24.7

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 46, 47 - Phim Hàn Quốc)

15h00         - Vấn đề hôm nay.- Tối 24.7

15h05         - Du lịch bốn phương: Khám phá Austria ( P1)- Tối 24.7

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

15h20         - Tin vắn

15h25         -Ca nhạc

15h45         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 13 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Hành trình phá án  (Tập 6-  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Thảo nguyên  (P.2)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h25         - P/s: Vĩnh Phúc với công tác đền ơn đáp nghĩa.

20h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h50         - Phim truyện: Manh mối của sự thật (Tập 6 – Phim HQ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - KH &CN:

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 17 - Phim HQ)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 4 – T.3/2017.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  28/7/2017

0h00  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 14 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: -Tối 27.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 46, 47 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - P/s: Vĩnh Phúc với công tác đền ơn đáp nghĩa – Tối 27.7

3h20  - CM: An toàn giao thông – Tối 26.7

3h35  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 4 – T.3/2017 – Tối 27.7

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 15– Phim Đài Loan)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Hành trình về Điện Biên – Tối 26.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  - P/s: Vĩnh Phúc với công tác đền ơn đáp nghĩa – Tối 27.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Phim truyện: Manh mối của sự thật (Tập 6 – Phim HQ)

7h35  - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 27.7

7h50  - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 17  - Phim HQ)

8h35  - KH &CN: -Tối 27.7

8h50  - Thế giới thời trang: Số 4 – T.3/2017 – Tối 27.7

9h05  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Pháp luật và đời sống – Tối 23.7

10h00         - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Dãy An-pơ  (P3) – Tối 23.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         - Phim truyện: Hành trình phá án  (Tập 6-  Phim HQ)

11h00         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

11h10         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - CM: An toàn giao thông – PL Tối 26.7

          12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 15– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 25.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         -  Thế giới động vật: Dưới bầu trời bao la (P.1)

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 48, 49 - Phim Hàn Quốc)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - P/s: Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động – Tối 25.7

15h25         - Tin vắn

15h30         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.7/2017 – Tối 25.7

15h45         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 14 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         - Xiếc ảo thuật quốc tế

           Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

17h40         - Phim truyện: Hành trình phá án  (Tập 7 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay

20h25         - Mục: ATGT

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h30         - Ký sự:

20h45         - Phim truyện: Manh mối của sự thật (Tập 7 – Phim HQ)

21h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h35         - Phụ nữ Việt

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

21h55         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 18- Phim HQ)

23h20         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.4)

23h35         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

         

 

THỨ BẢY 29/7/2017

0h00  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 15 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 4 – T.3/2017 – Tối 27.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 48, 49 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.4) – Tối 28.7

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 27.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: -Tối 27.7

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 16– Phim Đài Loan)

5h00  -Vấn đề hôm nay –Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động – Tối 25.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40  - Mục: ATGT

6h45  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h00  - Phim truyện: Manh mối của sự thật (Tập 7 – Phim HQ)

7h45  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.4) – Tối 28.7

8h00  - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 18  - Phim HQ)

8h45  - Ký sự: - Tối 28.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Dân số và phát triển – Tối 24.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Du lịch bốn phương: Khám phá Austria ( P1)- Tối 24.7

10h15         - Phim truyện: Hành trình phá án  (Tập 7 -  Phim HQ)

11h00         - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.4) – Tối 24.7

11h15         - Cuộc sống thường ngày – PL Chiều T. Sáu

          -Nhạc cắt

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Lịch sử thế giới: Lịch sử Anasazi  (P.4)

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 16– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: An toàn giao thông – Tối 26.7

13h15         - P/s: Hành trình về Điện Biên – Tối 26.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h25         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 50, 51 - Phim Hàn Quốc)

14h55         - Xiếc ảo thuật quốc tế

15h10         - Tin vắn

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h15         - Cuộc sống thường ngày – PL Chiều T. Sáu

15h30         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 15 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Hành trình phá án  (Tập 8 -  Phim HQ)

18h25         - KH&CN: Bên trong giải ngân hà – P5

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn

20h30         - CM: Công nghiệp và thương mại

20h45         -Phóng sự tài liệu:

21h00         - Phim truyện: Manh mối của sự thật (Tập 8 – Phim HQ)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Cuộc sống xanh.

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 19 - Phim HQ)

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   30/7/2017

0h00  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 16 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.4) – Tối 28.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 50, 51 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 27.7

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: An toàn giao thông – Tối 26.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 29.7

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 17– Phim Đài Loan)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Ký sự: - Tối 28.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục:Môi trường và Cuộc sống

6h40  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 29.7

6h45  - CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h00  - Phim truyện: Manh mối của sự thật (Tập 8 – Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h45  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

7h50  - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 19  - Phim HQ)

8h35  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 29.7

8h50  - Phóng sự tài liệu: - Tối 29.7

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -P/s: Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động – Tối 25.7

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

9h55  - CM: Tài nguyên và môi trường – Tối 25.7

10h10         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.7/2017 – Tối 25.7

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Hành trình phá án  (Tập 8 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P1)

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 17– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 27.7

13h15         - Thế giới thời trang: Số 4 – T.3/2017 – Tối 27.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 52, 53 - Phim Hàn Quốc)

15h00         - Du lịch bốn phương: Công viên Yosemite (P3)

15h15         - Tin vắn

15h20         - KH &CN: -Tối 27.7

15h35         - P/s: Vĩnh Phúc với công tác đền ơn đáp nghĩa – Tối 27.7

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 16 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc.

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Hành trình phá án  (Tập 9 -  Phim HQ)

18h25         - Tôi yêu Việt Nam

18h30         - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

20h25         - CM: Quốc phòng Quân khu II

20h40         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h50         - Phim truyện: Chú nhóc tỳ siêu quậy (P.1, Phim Tâm lý Mỹ)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - Câu chuyện trong tháng

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Chú nhóc tỳ siêu quậy (P.2, Phim Tâm lý Mỹ)

23h25         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Machu Picchu  (P.1)

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   31/7/2017

0h00  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 17 – Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Phóng sự tài liệu: - Tối 29.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 52, 53 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Machu Picchu  (P.1) – Tối 30.7

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Công nghiệp và thương mại – Tối 29.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 29.7

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 18– Phim Đài Loan)

5h00  - Tấm lòng nhân ái –Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 29.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - CM: Quốc phòng Quân khu II

  6h50         - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

6h55  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Machu Picchu  (P.1) – Tối 30.7

7h10  - Phim truyện: Chú nhóc tỳ siêu quậy (P.1, Phim Tâm lý Mỹ)

8h00  - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h10  - Phim truyện: Chú nhóc tỳ siêu quậy (P.2, Phim Tâm lý Mỹ)

9h00  - Câu chuyện trong tháng – Tối 30.7

9h15  - Ca nhạc 

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Hành trình về Điện Biên – Tối 26.7

9h55  - CM: An toàn giao thông – Tối 26.7

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h10         - Nhìn ra tỉnh bạn – Tối 26.7

10h25         - Phim truyện: Hành trình phá án  (Tập 9 -  Phim HQ)

11h10         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang

         

          12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 18– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.4) – Tối 28.7

13h15         - CM: Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng – Tối 28.7

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 54, 55 - Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Ký sự: - Tối 28.7

15h15         - Tin vắn

15h20         - Vấn đề hôm nay – Tối 28.7

15h25         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 17 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Hành trình phá án  (Tập 10 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT: Gala trượt băng VĐTG 2017– P9

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

20h30         - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II – Sa mạc  (P.1)

20h45         - Phim truyện: Manh mối của sự thật (Tập 9 – Phim HQ)

21h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h35         - Du lịch bốn phương: Khám phá Austria ( P2)

          - Giới thiệu phim (mới)

21h55         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 20 - Phim HQ)

23h20         - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - PL Tối C.nhật

23h30         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 Xem phản hồi

 
Tin khác