LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÁNG 7 NĂM 2019 (30/06/2019 15:06)

Xem lịch phát sóng ngày:

THỨ HAI  1/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 4)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 25 – Phim Việt Nam)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

2h45  - CM: Dân số và phát triển .

2h55  - Phim Sitcom  công sở .

3h10  - CM: Tài nguyên và môi trường .

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 2 – Phim Việt Nam)

4h45  - CM: An toàn giao thông.

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T61)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 78. (9’58)

  6h40         - Kết nối 24h.

  7h00         - Phim Sitcom công sở. Số 211

  7h15         - Giới thiệu văn bản pháp luật

7h20  -CM: thi đua yêu nước.

7h30  - Mục: Tấm lòng nhân ái.

7h35  - CM: Tài nguyên và môi trường .

8h00  - Dành cho thiếu nhi:

8h15  - Vui – khỏe mỗi ngày

8h25  - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.

8h30  - Ca nhạc

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 13 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 31

 

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

          11h50         - Vui – khỏe mỗi ngày số 131. (9’48’)

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 3 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

12h50         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 26 – Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - Phim Sitcom công sở.  số 181

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 6.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - CM: Tài nguyên và môi trường .

14h50         - Mục: Tấm lòng nhân ái.

14h55         - CM: An toàn giao thông..

14h05         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

16h00         - Thời sự.

16h15         - Chuyện thật như đùa

16h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

16h25         - Phim Sitcom mắt nai. Số 89  (13’10’)

16h40         - Giới thiệu Trang địa phương.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 14 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 31

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục:Tài chính doanh nghiệp

20h10         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 11. – Phim Hàn Quốc)

20h55         - Vấn đề hôm nay

21h05         - Nhạc cắt 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - CM: Những con đường mang tên danh nhân .

21h20         - Phim truyện: Trái tim mỹ nhân (Tập 82 -  phim Ấn Độ)

22h05         - Kết nối 24h.

22h25         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc

22h40         - CM: Tài nguyên và môi trường .

22h50         - Hành trình văn hóa .

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         -Bản tin Thể Thao.

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BA  2/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 5)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 26 – Phim Việt Nam)

2h45  - Kết nối 24h. 

2h05  - Phim Sitcom công sở. số 164.

3h20  - CM: An toàn giao thông..

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 3 – Phim Việt Nam)

4h45  - Mục:Tài chính doanh nghiệp.

4h50  - Hành trình văn hóa .

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Bài 2 – Việt nam quê hương tôi)

5h40  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam .

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T62)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngàysố 79. (9’45)

6h40 -  Kết nối 24h.  

7h00  - Phim Sitcom công sở. tập Số 212

          - Giới thiệu phim

7h15  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc.

7h25  - Bắt mạch tình yêu.

7h50  - Mục:Tài chính doanh nghiệp.

7h55  - Hành trình văn hóa .

8h05  - Dành cho thiếu nhi:

8h20  - Vấn đề hôm nay .

8h25  - Ca nhạc

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 14 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 32

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

          12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 4 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 27 – Phim Việt Nam)

14h15         - CM: Quốc phòng quân khu II .

14h25         - Giới thiệu văn bản pháp luật.

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp   

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 7.   

14h55         - Hành trình văn hóa .  

15h05         - Phim Sitcom công sở. số 182         

15h20         - Bắt mạch tình yêu.tập 127   

15h25         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc .      

15h35         - Ca nhạc   

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h35         - Hành trình văn hóa .

16h50         - Phim Sitcom mắt nai. Số 90  (15’10’)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 15 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 32

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Thông tin NN

20h10         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 12. – Phim Hàn Quốc)

20h55         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h00         -Trang địa phương.

21h10         - Hài sitscomn Sến: Một vụ trộm

21h20         -Phim truyện: Trái tim mỹ nhân (Tập 83-  phim Ấn Độ)

22h05         - Kết nối 24h.

22h25         - CM: Những con đường mang tên danh nhân .

22h35         - Bắt mạch tình yêu.

22h55         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam .

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ TƯ 3/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 6)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 27 – Phim Việt Nam)

2h15  - CM: An ninh vĩnh Phúc.

2h25  - Bắt mạch tình yêu.

2h45  -Việt Nam quê hương.

3h00  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

3h10  -CM: Nội chính và PCTN.

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 4 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  - Giới thiệu văn bản pháp luật.

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T63)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày số 80. (9’52)

6h40 -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở.  213

7h15  - CM: CN và Thương mại.

7h25  - Bắt mạch tình yêu.

7h40  - Mục: Thông tin NN .

7h45  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc.

8h00  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

8h05  - Dành cho thiếu nhi:

8h20  - Mục:Tài chính doanh nghiệp.

8h25  - Nhạc cắt

8h30  - Ca nhạc

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h35  - Điểm báo trong ngày

  9h35         - Cuộc sống thường ngày

10h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 15 – Phim VN)

11h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 33

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

 11h20        - Bản tin thể thao

 11h25        - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 5 – Phim Việt Nam)

          12h45         - An toàn sống

12h55         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 28 – Phim Việt Nam)

14h15         - Vui – khỏe mỗi ngày số 191. (9’45’)

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 8.

          - Giới thiệu phim truyện tuần

14h40         - Phim Sitcom công sở.  số 213

14h55         - CM: An ninh vĩnh Phúc.

15h05         - Mục: Thông tin NN .

          - Nhạc cắt

15h10         -Trang địa phương.

15h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim giờ vàng

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - CM: CN và Thương mại.

16h45         - Phim Sitcom mắt nai. Số 91  (14’45’)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 16 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 33

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Môi trường cuộc sống.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Sống khỏe mỗi ngày.

20h10         - CM: Xây dựng Đảng

20h15         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 13 – Phim Hàn Quốc)

21h00         - Ống kính phóng viên 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 84 -  phim Ấn Độ)

22h05         - Kết nối 24h.

22h25         - Nhạc cắt

22h30         -Việt Nam quê hương.

22h45         -CM: Nội chính và PCTN.

22h55         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ NĂM 4/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 7)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 28 – Phim Việt Nam)

2h15  - CM: CN và Thương mại.

2h30  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

2h40  - Cuộc sống thường ngày

3h00  - CM: Quốc phòng quân khu II .

3h05  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 5 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h40  - Ống kính phóng viên.

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T64)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 81. (9’43)

  6h40         -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở.  Số 214

7h15  - Mục: Sống khỏe mỗi ngày.

7h20  - CM: Xây dựng Đảng .

7h30  - Ống kính phóng viên.

7h35  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc .

7h45  - Bắt mạch tình yêu.

8h05  - Dành cho thiếu nhi:

8h20  - Mục: Môi trường cuộc sống.

8h25  - CM: Những con đường mang tên danh nhân .

8h30  - Ca nhạc

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h35  - Điểm báo trong ngày

9h30  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 16 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 34

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

                   12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 6 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

12h50         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim giờ vàng

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 29 – Phim Việt Nam))

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

14h15         - Phim Sitcom công sở.  số 184

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 9.

14h45         - Ống kính phóng viên.

14h50         - Bắt mạch tình yêu. Tập 41

15h25         -Việt Nam quê hương.

          - Giới thiệu Việt Nam quê hương

15h35         - Mục: Thông tin NN.

15h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim giờ vàng

16h00         - Thời sự.

          - Chuyện thật như đùa

16h20         - CM: Quốc phòng quân khu II .

16h35         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

16h45         - Phim Sitcom mắt nai. Số 92

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 17 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 34

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h10         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 14 – Phim Hàn Quốc)

21h05         - CM: Quốc phòng quân khu II .

21h55         - Hài sitscomn Sến: Mưu cao

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 85 -  phim Ấn Độ)

22h00         - Kết nối 24h.

22h20         - CM: CN và Thương mại.

22h30         - Mục: Thông tin NN.

22h35         - Bắt mạch tình yêu.

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao.

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ SÁU  5/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 8)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 29 – Phim Việt Nam)

2h15  - CM: Những con đường mang tên danh nhân .

2h25  - Bắt mạch tình yêu.

2h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

2h40  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

2h50  - CM: Xây dựng Đảng .

3h00  -Việt Nam quê hương.

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 6 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h.  

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Bài 2 – Việt nam quê hương tôi)

5h40  - Ống kính phóng viên.

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T65)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày số 82. (9’10)

6h40 -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở.  Số 215

7h15  - CM: Xây dựng Đảng .

7h25  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

7h30  - CM: Những con đường mang tên danh nhân .

7h45  -Trang địa phương .

8h00  - Dành cho thiếu nhi:

8h15  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

8h20  - Nhạc cắt

8h25  - Ca nhạc

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 17 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 35

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

11h40         - Vui – khỏe mỗi ngày số 132. (9’58’)

          12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 7 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn. (Tập 30 – Phim Việt Nam))

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - Phim Sitcom mắt nai. Số 65 (14’55’)

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 10.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

14h45         - Hành trình văn hóa .

          - Giới thiệu phim truyện tuần

15h55         - CM: Xây dựng Đảng .

15h10         - Phim Sitcom công sở.  số 185

15h20         - Mục: Thông tin NN.

15h30         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - CM: Những con đường mang tên danh nhân.

16h40         - Phim Sitcom mắt nai. Số 93

16h50         - Bản tin thể thao. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 18 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 35

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Vấn đề hôm nay

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người

tiêu dùng.(389)

20h10         - Mục: ATGT

20h15         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 15 – Phim Hàn Quốc)

21h00         - Nhạc cắt

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         -CM: Lý luận cuộc sống

21h20         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 86 -  phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

22h05         - Kết nối 24h.

22h25         - Bắt mạch tình yêu. Số 70

22h45         -CM: Xây dựng Đảng .

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao. 

23h35         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BẢY  6/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 9)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 30 – Phim Việt Nam)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Nhạc cắt

   2h45        - Bắt mạch tình yêu.

2h05  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

3h15  -CM: Xây dựng Đảng .

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 7 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  - Mục:(389).

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T66)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày số 83. (9’34)

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở.  Số 216

7h15  - Nhạc cắt

7h25  - Vấn đề hôm nay.

7h30  - Bắt mạch tình yêu.

7h50  -CM: Lý luận cuộc sống.

8h00  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc .

8h10  - Dành cho thiếu nhi: 

8h25  -Mục:.(389)

8h30  - Mục: ATGT. 

8h35  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

  9h35         - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 18 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 36

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         -  Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 8 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h55         - Ca nhạc

13h10         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 31 – Phim Việt Nam))

13h55         - CM: Xây dựng Đảng .

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

14h05         - Phim Sitcom công sở. số 186

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 11.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h50         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

14h55         - Bắt mạch tình yêu. Tập 42 

15h15         - Vấn đề hôm nay .

15h20         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc .

16h45         - Phim Sitcom mắt nai. Số 94  (15’50’)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 19 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 36

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h10         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

20h20         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 16 – Phim Hàn Quốc)

21h05         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Hài sitscomn Sến: Nghịch dại

21h20         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 87 -  phim Ấn Độ)

          -Nhạc cắt

22h15         - Kết nối 24h.

22h35         - Vấn đề hôm nay.

22h40         - Hành trình văn hóa .

22h50         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc .

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

CHỦ NHẬT   7/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 10)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 31 – Phim Việt Nam)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Khám phá Vĩnh Phúc.

2h40  -CM: Xây dựng Đảng .

2h50  -Vui – khỏe mỗi ngày.

3h00  - Bắt mạch tình yêu.

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 8 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)

5h40  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T67)

5h45  - Vui – khỏe mỗi ngày số 84. (9’32)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Điểm báo trong tuần

6h40  - Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 217

7h15  - Hành trình văn hóa

7h25  - Khám phá Vĩnh Phúc.

7h30  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

7h45  - Mục: Môi trường và Cuộc sống .

7h50  - Dành cho thiếu nhi:

8h10  - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.

8h15  -CM: Xây dựng Đảng .

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong tuần

9h40  - Cuộc sống thường ngày

10h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 19 – Phim VN)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 37

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Báo chí tuần qua.

11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

          12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 9 – Phim Việt Nam)           

12h45         - An toàn sống              

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình              

12h55         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 32 – Phim Việt Nam))                

14h15         - CM: Thanh nien Vĩnh Phúc.          

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 12.           

14h35         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.          

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

14h45         - Phim Sitcom công sở. số 187                  

15h00         - Mục: Môi trường và Cuộc sống .             

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.           

15h10         - Khám phá Vĩnh Phúc –                 

15h05         -Nhạc cắt             

15h15         - Ca nhạc             

16h00         - Thời sự.             

16h20         - Chuyện thật như đùa            

16h30         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.           

16h40         - Phim Sitcom mắt nai. Số 95 (15’57’)               

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 20 – Phim VN)            

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 37               

18h00         - Kết nối 24h.                

18h20         - Cuộc sống thường ngày.                

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

18h55         - Nhạc cắt            

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.              

          - Điểm thời sự tuần                 

20h10         - Mục: Tấm lòng nhân ái.                 

20h15         - Phim truyện: Không cân sức. (Tập P1. – Phim Việt Nam)            

21h00         - CM: Bạn của nhà nông                  

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h10         - Phim truyện: Không cân sức. (Tập P2. – Phim Việt Nam)            

21h55         - Kết nối 24h.                

22h15         -Việt Nam quê hương             

22h40         - Mục: Môi trường và Cuộc sống .             

22h45         - Hành trình văn hóa .            

22h55         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.           

23h00         - Bản tin cuối ngày.                

23h30         - Bản tin thể thao                   

23h35         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

                            

THỨ HAI   8/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 11)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 32 – Phim Việt Nam)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - Hành trình văn hóa.

2h45  - CM: Xây dựng Đảng .

2h55  - Bắt mạch tình yêu.

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 9 – Phim Việt Nam)

4h45  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

4h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 –Việt Nam  quê hương tôi)

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T68)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 85. (10’32)

  6h40         -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở.  Số 218

7h15  - Giới thiệu văn bản pháp luật

7h20  - Mục: Tấm lòng nhân ái.

7h25  -Việt Nam quê hương.

7h40  - CM: Bạn của nhà nông .

7h50  - Dành cho thiếu nhi:

8h05  - Vui – khỏe mỗi ngày số 178. (9’10’)

8h20  - Mục: Tấm lòng nhân ái.

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 20 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 38

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

          11h50         - Vui – khỏe mỗi ngày số 133. (9’45’)

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 10 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 33 – Phim Việt Nam))

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 13.

14h40         - Hành trình văn hóa.

          - Giới thiệu văn bản pháp luật.

14h50         - Phim Sitcom công sở. số 188

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h00         - CM: Bạn của nhà nông .

15h15         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h35         -Việt Nam quê hương.

16h45         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

16h50         - Phim Sitcom mắt nai. Số 96  (15’12’)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 21– Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 38

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Vấn đề hôm nay

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục:Tài chính doanh nghiệp

20h10         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 17– Phim Hàn Quốc)

20h55         - CM: Sức khỏe cho mọi người.   

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h05         - CM: Tác phẩm mới.

21h15         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 88 -  phim Ấn Độ)

22h00         - Kết nối 24h.

22h35         -Việt Nam quê hương.

22h50         - CM: Bạn của nhà nông .

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bản tin thể thao

23h25         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BA   9/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 12)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 33 – Phim Việt Nam)

2h15  - Bắt mạch tình yêu. 

2h40  - Khám phá Vĩnh Phúc.

2h45  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

3h00  - Kết nối 24h. 

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 10 – Phim Việt Nam)

4h45  -Việt Nam quê hương.

4h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  -Mục:Tài chính doanh nghiệp.

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T69)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày số 86. (9’43)

6h40  -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở.  Số 219

          - Giới thiệu phim

7h15  - Hành trình văn hóa.

7h25  - CM: Tác phẩm mới.

7h35  - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

7h50  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

7h55  - Dành cho thiếu nhi

8h10  - Vấn đề hôm nay . 

8h15  - Hành trình văn hóa.

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h50  - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 21 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 39

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

11h20         - Dự báo Thời tiết

- Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

          11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 11 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 34 – Phim Việt Nam))

14h15         - Bắt mạch tình yêu. Tập 43 

14h25         -Nhạc cắt   

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 14.

14h55         - Phim Sitcom công sở. số 189         

15h10         - CM: Tác phẩm mới.   

15h20         - Vấn đề hôm nay .       

15h25         - Ca nhạc   

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         -Mục:Tài chính doanh nghiệp.

16h35         - Phim Sitcom mắt nai. Số 97 (15’25’)

16h45         - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 22– Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 40

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00

19h45         - Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục thông tin nông nghiệp

20h10         -CM: Quốc phòng quân Khu II

20h20         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 18 – Phim Hàn Quốc)

21h05         - Hài sitscomn Sến: Hoang mang

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 89 -  phim Ấn Độ)

22h00         - Kết nối 24h.

22h20         -Mục:Tài chính doanh nghiệp.

22h25         -Việt Nam quê hương.

22h35         - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

22h45         - CM: Bạn của nhà nông .

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ TƯ 10/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 13)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 34 – Phim Việt Nam)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  -Việt Nam quê hương.

2h50  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

3h00  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

3h10  -CM: Quốc phòng quân Khu II .

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 11 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h40  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T70)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày số 87. (9’31)

 6h40 -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 220

7h15  - Mục thông tin nông nghiệp .

7h20  -CM: Quốc phòng quân Khu II .

          - Giới thiệu phim truyện tuần

7h30  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

7h35  - Bắt mạch tình yêu.

8h00  - Dành cho thiếu nhi:

8h15  -Việt Nam quê hương.

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h55  - Giới thiệu văn bản pháp luật.

10h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 22 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 40

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

 11h20        - Bản tin thể thao

 11h25        - Điểm báo trong ngày

 11h30        - Kết nối 24h.

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 12 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 35 – Phim Việt Nam))

14h15         -Việt Nam quê hương.

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 15.

14h40         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

14h45         - CM: Tác phẩm mới.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h55         - Phim Sitcom công sở. số 190

15h10         - Mục thông tin nông nghiệp .

15h15         - CM: Bạn của nhà nông .

          -Giới thiệu ký sự: Con đường khởi nghiệp

15h25         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật.

16h35         - Phim Sitcom mắt nai. Số 98 (15’10’)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 23– Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 40

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Môi trường cuộc sống

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục: Sống khỏe mỗi ngày 

20h10         - PS: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội

20h20         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 19 – Phim Hàn Quốc)

21h05         - Ống kính phóng viên 

21h10         - CM: Tài nguyên và môi trường

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 90 -  phim Ấn Độ)

22h05         - Kết nối 24h.

22h25         -Việt Nam quê hương.

22h30         -CM: Quốc phòng quân Khu II .

22h40         - Bắt mạch tình yêu.

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ NĂM  11/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 14)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 35 – Phim Việt Nam)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

2h45  - CM: Tài nguyên và môi trường .

2h55  - Hành trình văn hóa.

3h05  -Việt Nam quê hương.

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 12 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 –Việt Nam quê hương tôi)

5h40  - Ống kính phóng viên 

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T71)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 88. (10’01)

  6h40         -  Kết nối 24h.

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp.

7h00  - Mục: Sống khỏe mỗi ngày.

7h05  - Phim Sitcom công sở. số 221

7h20  - Mục thông tin nông nghiệp .

7h30  - Khám phá Vĩnh Phúc.

7h35  - CM: Tài nguyên và môi trường .

7h45  - PS: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

7h50  - Bắt mạch tình yêu.

8h15  - Hành trình văn hóa.

8h25  - Dành cho thiếu nhi:

8h40  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 23 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 41

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

          11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 13 – Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - An toàn sống

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 36 – Phim Việt Nam))

14h15         - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

14h25         - Bắt mạch tình yêu. Tập 47

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 16.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h00         - Phim Sitcom công sở. Số 191

15h15         -CM: Quốc phòng quân Khu II .

15h25         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - CM: Tài nguyên và môi trường .

16h40         - Phim Sitcom mắt nai. Số 99  (15’15’)

          - Giới thiệu Việt Nam quê hương

16h40         - Mục: Môi trường và Cuộc sống.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 24 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 41

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Sống khỏe mỗi ngày

20h10         -Ps: Dân số

20h20         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 20 – Phim Hàn Quốc)

21h05         - Nhạc cắt

21h15         - Hài sitscomn Sến: Ơi nghiện

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h30         - PS: Thực hiện chính sách khám chữa bệnh BHYT

21h40         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 91 -  phim Ấn Độ)

22h20         - Kết nối 24h.

22h40         - CM: Tài nguyên và môi trường .

22h50         - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ SÁU  12/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 15)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 36 – Phim Việt Nam)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

2h45  -Ps: Dân số.

2h50  -Việt Nam quê hương.

3h10  - CM: Bạn của nhà nông .

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 13 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T72)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

 6h30 - Vui – khỏe mỗi ngày số 89. (10’23)

 6h40 -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 222

7h15  - Mục: Sống khỏe mỗi ngày.

7h20  - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

7h30  - Dành cho thiếu nhi:

          - PS: Thực hiện chính sách khám chữa bệnh BHYT.

7h45  - Bắt mạch tình yêu.

8h00  - CM: Tác phẩm mới.

8h10  -Ps: Dân số.

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

10h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 24 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 42

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Vui – khỏe mỗi ngày số 134. (9’32’)

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 14 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

12h55         - Ca nhạc

          13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 37 – Phim Việt Nam))

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - CM: Tài nguyên và môi trường .

14h25         - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 17.

14h50         - Phim Sitcom công sở. số 192

15h05         - Bắt mạch tình yêu.

15h25         - CM: Tác phẩm mới.

15h35         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

15h40         - Ca nhạc

15h50         -CM: Quốc phòng quân Khu II .

          - Giới thiệu phim truyện tuần

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao

16h35         - Phim Sitcom mắt nai. Số 100 (14’38’)

16h45         -Ký sự: Con đường khởi nghiệp

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 25– Phim VN)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 42

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Vấn đề hôm nay

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: ATGT

20h10         -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389)

20h15         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 21. – Phim Hàn Quốc)

21h00         - CM: LĐ&CĐ

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 92 -  phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

21h55         - Kết nối 24h.

22h15         - CM: Tài nguyên và môi trường .

22h25         - CM: Tác phẩm mới.

22h35         - Bắt mạch tình yêu.

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BẢY  13/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 16)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 37– Phim Việt Nam)

2h15  - Kết nối 24h.

2h35  - Phim Sitcom công sở.

2h50  -Ký sự: Con đường khởi nghiệp.

3h00  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

3h10  - CM: LĐ&CĐ.

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 14 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  -Mục:Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389).

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T73)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày số 90. (9’10)

 6h40 -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. số 223

7h15  - Mục: ATGT. 

7h20  - CM: LĐ&CĐ.

7h30  - Bắt mạch tình yêu

8h00  - Vấn đề hôm nay

8h05  - Dành cho thiếu nhi:

8h20  - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

8h30  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h50  - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 25 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 43

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự ( Trong tỉnh 10’; TN&QT 8’)

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 15 – Phim Việt Nam)

          12h45         - An toàn sống

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h55         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 38 – Phim Việt Nam))

14h15         - Bắt mạch tình yêu. Tập 51

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 18.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h45         - Phim Sitcom công sở. số 193

15h00         - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

15h10         - Vấn đề hôm nay

15h15         -Ps: Dân số.

15h25         -PS: tài liệu

15h35         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h25         - Vấn đề hôm nay

16h30         - Phim Sitcom mắt nai. Số 101 (15’52’)

          - Giới thiệu ký sự: Dấu xưa còn mãi

16h45         - Mục: ATGT. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 26– Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 43

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h10         - CM: NN-NT&ND.

20h20         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 22 – Phim Hàn Quốc)

21h05         -Mục: Môi trường cuộc sống

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Hài sitscomn Sến: Ôi…không cần

21h25         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 93 -  phim Ấn Độ)

22h10         - Kết nối 24h.

22h30         - CM : Tiếng nói cử tri và ĐBND .

22h40         - Mục: ATGT. 

22h45         - CM: LĐ&CĐ.

22h55         -Nhạc cắt

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

CHỦ NHẬT   14/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 17)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 38 – Phim Việt Nam)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Khám phá Vĩnh Phúc.

2h40  -CM: Quốc phòng quân Khu II .

2h50  -Vui – khỏe mỗi ngày.

3h00  -PS: tài liệu .

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 15 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)

5h40  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T74)

5h45  - Vui – khỏe mỗi ngày số 91. (9’48)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

 6h30 - Báo chí tuần qua 

 6h40 -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. số 224

7h15  - Khám phá Vĩnh Phúc.

7h20  - Hành trình văn hóa

7h35  - Bắt mạch tình yêu.

8h00  - CM: NN-NT&ND.

8h10  - Dành cho thiếu nhi: 

8h25  -PS: tài liệu .

8h35  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Báo chí tuần qua

9h40  - Cuộc sống thường ngày

10h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 26 – Phim VN)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 44

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Báo chí tuần qua.

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 16 – Phim Việt Nam)

          12h45         - An toàn sống              

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình              

12h55         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 39 – Phim Việt Nam))                

14h15         -Ký sự: Con đường khởi nghiệp.                

14h25         - Nhạc cắt            

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.           

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 19.           

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

14h40         - Phim Sitcom công sở. số 194                  

14h55         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển .           

15h00         -Ps: Dân số.                  

15h10         - Khám phá Vĩnh Phúc.                   

15h15         - Ca nhạc             

16h00         - Thời sự.             

16h20         - Chuyện thật như đùa            

16h30         - Bản tin thể thao                   

16h35         - Phim Sitcom mắt nai. Số 102  (15’35’)            

16h50         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.            

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 27 – Phim VN)            

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 44               

18h00         - Kết nối 24h.                

18h20         - Cuộc sống thường ngày.                  

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

          - Giới thiệu phim truyện tuần.                   

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.              

          - Điểm thời sự tuần                 

20h20         -PS: Tổng hợp kết quả kỳ họHĐND tỉnh            

20h30         - Phim truyện: Thời xa vắng. ( P1. – Phim Việt Nam)            

21h15         - Mục: Tấm lòng nhân ái.                 

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h20         - Phim truyện: Thời xa vắng. (P2. – Phim Việt Nam)             

22h05         - Kết nối 24h.                

22h25         -Việt Nam quê hương             

22h40         -Ps: Dân số.                  

22h50         - Hành trình văn hóa.             

23h00         - Bản tin cuối ngày.                

23h30         - Bản tin thể thao                   

23h35         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

THỨ HAI   15/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 18)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 39 – Phim Việt Nam)

2h15  - Kết nối 24h.

2h35  - Mục: Tấm lòng nhân ái.

2h40  - Hành trình văn hóa.

2h55  - CM: NN-NT&ND.

3h05  - Vui – khỏe mỗi ngày. 

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 16 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 –Việt Nam  quê hương tôi)

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T75)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 92. (9’58)

  6h40         -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. số 225

7h15  - Giới thiệu văn bản pháp luật

7h20  - CM: NN-NT&ND.

7h30  -Việt Nam quê hương.

7h45  - Dành cho thiếu nhi: 

8h00  - Vui – khỏe mỗi ngày số 182. (9’58’)

8h15  -PS: Tổng hợp kết quả kỳ họHĐND tỉnh. 

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h50  - Mục: Tấm lòng nhân ái.

10h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 27 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 45

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự 

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Vui – khỏe mỗi ngày số 135.

          12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 17 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 40 – Phim Việt Nam))

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - Hành trình văn hóa.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h25         - CM: LĐ&CĐ.

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 20.

          - Giới thiệu phim truyện tuần. 

14h40         - Phim Sitcom công sở. số 195

14h55         - Khám phá Vĩnh Phúc.

15h00         -Nhạc cắt

15h10         - Ca nhạc

15h20         - CM: Du lịch cùng Vĩnh Phúc.

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

16h45         - Phim Sitcom mắt nai. Số 103 (14’16’)

16h50         -Việt Nam quê hương.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 28 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 45

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục:Tài chính doanh nghiệp

20h10         - CM: Giáo dục và đào tạo

20h20         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 23 – Phim Hàn Quốc)

21h05         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 94 -  phim Ấn Độ)

21h55         - Kết nối 24h.

22h15         - Mục: Tấm lòng nhân ái.

22h20         - CM: Hộp thư truyền hình

22h30         -Việt Nam quê hương.

22h45         -Ký sự: Con đường khởi nghiệp.

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BA   16/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 19)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 40 – Phim Việt Nam)

2h15  -Việt Nam quê hương.

2h35  -Ps: Dân số.

2h45  - Cuộc sống thường ngày

3h05  - Hành trình văn hóa.

3h10  - Vấn đề hôm nay.

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 17 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  - Khám phá Vĩnh Phúc.

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T76)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày số 93. (9’45’)

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. số 226

          - Giới thiệu phim

7h15  - Giới thiệu văn bản pháp luật

7h20  - Bắt mạch tình yêu.

7h45  - Mục:Tài chính doanh nghiệp.

7h50  - CM : Tiếng nói cử tri và ĐBND .

8h00  - Dành cho thiếu nhi:

8h15  - CM: Giáo dục và đào tạo .

8h25  - CM: Du lịch cùng Vĩnh Phúc.

8h35  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

10h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 28 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 46

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

11h20         - Bản tin thể thao

          - Dự báo Thời tiết

11h25         - Điểm báo trong ngày

 11h30        - Kết nối 24h.

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 18– Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - An toàn sống

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 41 – Phim Việt Nam))

14h15         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam   

14h20         - Bắt mạch tình yêu. 53

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 21. 

14h50         - Phim Sitcom công sở. số 196         

15h05         - CM: NN-NT&ND.      

15h15         - Ca nhạc   

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

16h00         - Thời sự.

          - Chuyện thật như đùa

16h20         - Bản tin thể thao

16h25         - Phim Sitcom mắt nai. Số 104 (15’15’)

16h40         - Mục: Tấm lòng nhân ái.

16h45         - CM: Giáo dục và đào tạo .

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 29 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 46

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Thông tin NN

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

20h10         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 24– Phim Hàn Quốc)

20h55         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h05         - Hài sitscomn Sến: Phải thuê gia sư

21h10         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 95 -  phim Ấn Độ)

21h55         - Kết nối 24h.

22h15         - CM: Giáo dục và đào tạo .

22h20         - An toàn sống .

22h30         - Bắt mạch tình yêu.

22h55         - Nhạc cắt

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ TƯ 17/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 20)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 41 – Phim Việt Nam)

2h15  - Chuyện thật như đùa.

2h25  -Việt Nam quê hương.

2h40  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

2h50  - CM: LĐ&CĐ.

3h00  - Cuộc sống thường ngày

3h20  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn .

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 18 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h.

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h40  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T77)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày số 94. (9’52’)

 6h40 -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. số 227

7h15  - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

7h25  - CM: Du lịch cùng Vĩnh Phúc.

7h40  - Hành trình văn hóa.

7h50  - Bắt mạch tình yêu.

          - Giới thiệu phim truyện tuần

8h20  - Mục: Thông tin NN.

8h25  - Dành cho thiếu nhi:

8h40  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 29 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 47

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

 11h20        - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 19 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 42 – Phim Việt Nam)

14h15         -Việt Nam quê hương.

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 22.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Phim Sitcom công sở. số 197

14h55         - Hành trình văn hóa.

15h05         - CM: Giáo dục và đào tạo .

          - Giới thiệu kí sự: Dòng chảy thời gian

15h15         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

15h20         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

15h30         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Nhạc cắt

16h35         - Bản tin thể thao

16h40         - Phim Sitcom mắt nai. Số 105  (14’09’)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 30– Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 47

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Ống kính phóng viên

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Môi trường cuộc sống

20h10         -CM: Khuyến học khuyến tài

20h20         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 25– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h00         - Hộp thư truyền hình

21h10         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 96 -  phim Ấn Độ)

21h55         - Kết nối 24h.

22h15         - An toàn sống .

22h25         - Bắt mạch tình yêu.

22h50         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ NĂM  18/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 21)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

0h55  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 42 – Phim Việt Nam)

2h15  - Kết nối 24h.

2h35  - CM: Du lịch cùng Vĩnh Phúc.

2h45  - Cuộc sống thường ngày

3h05  - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 19 – Phim Việt Nam)

4h45  - Hộp thư truyền hình.

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 –Việt Nam quê hương tôi)

5h40  - Ống kính phóng viên.

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T78)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

   6h30        - Vui – khỏe mỗi ngày số 95. (9’43’)

   6h40        -  Kết nối 24h.

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp.

7h00  - Phim Sitcom công sở. số 228

          -Nhạc cắt

7h15  - Mục: Môi trường và Cuộc sống.

7h20  -CM: Khuyến học khuyến tài.

7h30  - Mục Sống khỏe mỗi ngày.

7h35  - Bắt mạch tình yêu.

8h00  - CM: NN-NT&ND.

8h10  - Dành cho thiếu nhi:

8h25  - Hộp thư truyền hình.

8h35  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 30 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 48

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

          11h50         - Phim Sitcom công sở. số 198

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 20 – Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - An toàn sống

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 43 – Phim Việt Nam))

14h15         - CM: Giáo dục và đào tạo .

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 23.

14h40         - Bắt mạch tình yêu. 54 

15h00         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h10         - Mục: Thông tin NN.

15h15         - Hành trình văn hóa.

15h25         - Ca nhạc

15h50         - Hộp thư truyền hình.

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao

          - Giới thiệu Việt Nam quê hương

16h35         -CM: Khuyến học khuyến tài.

16h45         - Phim Sitcom mắt nai. Số 106  (14’13’)

          -Giới thiệu ký sự: Dấu xưa còn mãi

16h50         - Ống kính phóng viên.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập 31 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 48

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

          - CM: Đại Đoàn Kết.

20h10         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 26. – Phim Hàn Quốc)

20h55         - CM: Cải cách hành chính.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h05         - Hài sitscomn Sến: Phí bán hàng

21h10         -Phim truyện: Trái tim mỹ nhân (Tập 97 -  phim Ấn Độ)

21h55         - Kết nối 24h.

22h15         - CM: Du lịch cùng Vĩnh Phúc.

22h25         - Mục Sống khỏe mỗi ngày.

22h30         - Hành trình văn hóa.

22h40         - Bắt mạch tình yêu.

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bản tin thể thao

23h25         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ SÁU  19/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 22)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 43 – Phim Việt Nam)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Cuộc sống thường ngày

2h55  -CM: Khuyến học khuyến tài.

3h05  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 20 – Phim Việt Nam)

4h45  - Ống kính phóng viên.

4h50  -Việt Nam quê hương.

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Yoga)

5h40  - Mục Sống khỏe mỗi ngày.

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T79)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày số 96. (9’10’)

6h40  -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. số 229

7h15  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

7h20  - CM: Cải cách hành chính.

7h30  - Dành cho thiếu nhi:

7h45  - Vui – khỏe mỗi ngày số 128. (9’52’)

          - Giới thiệu phim truyện tuần

7h55  - Bắt mạch tình yêu.

8h15  - CM: Đại Đoàn Kết.

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Ánh đèn nơi thành thị. (Tập  31– Phim VN)

11h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 49

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Vui – khỏe mỗi ngày số 136. (9’10’)

          12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 21 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

13h00         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 44 – Phim Việt Nam))

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

14h25         - Phim Sitcom công sở. số 199

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 24.

14h55         -CM: Khuyến học khuyến tài.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

15h10         - Hành trình văn hóa.

15h20         - Ca nhạc

15h50         - CM: Cải cách hành chính.

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao

16h45         - CM: Đại Đoàn Kết.

16h55         - Phim Sitcom mắt nai. Số 107  (13’19’)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 1 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 49

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: ATGT

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         - Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu

 dùng.(389)

20h10         -CM: Học tập và làm theo Bác

20h15         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 27 – Phim Hàn Quốc)

21h00         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 98 -  phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

21h55         - Kết nối 24h.

22h05         - An toàn sống.

22h15         - Bắt mạch tình yêu. Số 79 

21h35         -Việt Nam quê hương.

22h50         - CM: Cải cách hành chính.

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BẢY  20/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 23)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 44 – Phim Việt Nam)

2h15  - CM: Giáo dục và đào tạo .

2h25  - Cuộc sống thường ngày.

2h45  - Hộp thư truyền hình.

2h55  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

3h05  - An toàn sống.

 3h15 - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 21 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h40  - Vấn đề hôm nay .

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T80)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày số 97. (9’34’)

6h40  -  Kết nối 24h.

7h00  -Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389).

    7h05       - Phim Sitcom công sở. số 230

7h15  -CM: Học tập và làm theo Bác.

7h25  - Vấn đề hôm nay.

7h30  - CM: Giáo dục và đào tạo .

7h40  - Mục: ATGT.

7h45  - Bắt mạch tình yêu.

8h05  - Dành cho thiếu nhi:

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

 9h35 - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 1 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 50

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         -  Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

          11h50         - Phim Sitcom công sở. số 200

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 22 – Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - An toàn sống

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 45 – Phim Việt Nam)

14h15         -CM: Khuyến học khuyến tài.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 25.

14h30         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

14h40         - Bắt mạch tình yêu. Tập 59

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) 

15h05         - Mục: ATGT.

15h15         - Ca nhạc

15h35         -Ký sự: Dấu xưa còn mãi.

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao.

16h35         - CM: Cải cách hành chính.

15h45         - Phim Sitcom mắt nai. Số 108 (15’38’)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 2 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 50

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h10         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND

20h20         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 28– Phim Hàn Quốc)

20h55         - Mục: môi trường cuộc sống

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h00         - Hài sitscomn Sến: Phục kích

21h10         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 99 -  phim Ấn Độ)

21h55         - An toàn sống. 

22h05         - Kết nối 24h.

22h25         - Vấn đề hôm nay.

22h30         -CM: Khuyến học khuyến tài.

          -Nhạc cắt

22h40         - Bắt mạch tình yêu.

          - Nhạc cắt

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bản tin thể thao .

23h25         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

CHỦ NHẬT   21/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 24)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 45 – Phim Việt Nam)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h45  - Khám phá Vĩnh Phúc.

2h50  - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

3h00  -Vui – khỏe mỗi ngày.

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 22 – Phim Việt Nam)

4h45  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)

5h40  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T81)

5h45  - Vui – khỏe mỗi ngày số 98. (9’32’)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

 6h30 - Báo chí tuần qua 

 6h40 -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. số 231

7h15  - Khám phá Vĩnh Phúc.

7h20  - Hành trình văn hóa

7h35  - Bắt mạch tình yêu.

8h05  -Ký sự: Dấu xưa còn mãi.

8h15  - Dành cho thiếu nhi:

8h30  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

8h40  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Báo chí tuần qua.

9h40  - Cuộc sống thường ngày

10h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 2 – Phim Việt Nam)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 51

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         -Cuộc sống 4.0

11h30         - Báo chí tuần qua.

11h35         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 23 – Phim Việt Nam)

          12h50         - An toàn sống              

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình              

13h10         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 46 – Phim Việt Nam))                

14h15         - Khám phá Vĩnh Phúc.                   

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 26.           

14h35         -CM: Học tập và làm theo Bác.                 

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.           

14h45         - Vấn đề hôm nay .                 

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

14h55         - Phim Sitcom công sở. số 201                  

15h05         - Hành trình văn hóa .            

15h15         - Ca nhạc             

15h35         -Ký sự: Dấu xưa còn mãi.                

16h00         - Thời sự.             

16h20         - Chuyện thật như đùa            

16h30         - Bản tin thể thao                   

16h35         - Phim Sitcom mắt nai. Số 1  (15’25’)                

16h50         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.            

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 3– Phim Việt Nam)            

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 51               

18h00         - Kết nối 24h.                

18h20         - Cuộc sống thường ngày.                

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

          - Giới thiệu phim truyện tuần.                   

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.              

          - Điểm thời sự tuần                 

20h10         - Mục: Tấm lòng nhân ái.                 

20h15         - Phim truyện: Tiếng dương cầm trong mưa. ( P1. – Phim Việt Nam)                 

21h00         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc         

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h10         - Phim truyện: Tiếng dương cầm trong mưa. ( P2. – Phim Việt Nam)                 

21h55         - Kết nối 24h.                

22h15         -Việt Nam quê hương             

22h30         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.            

22h35         - Hành trình văn hóa .            

22h45         -Ký sự: Dấu xưa còn mãi.                

22h55         - Nhạc cắt            

23h00         - Bản tin cuối ngày.                

23h30         - Bản tin thể thao                   

23h35         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

                            

THỨ HAI   22/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 25)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 46 – Phim Việt Nam)

2h15  - Kết nối 24h.

2h35  -Ký sự: Dấu xưa còn mãi.

2h45  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc .

2h55  - Bắt mạch tình yêu.

3h20  - Vui – khỏe mỗi ngày. 

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 23 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 –Việt Nam  quê hương tôi)

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T82)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 99. (9’48’)

  6h40         -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. số 232

7h15  - Giới thiệu văn bản pháp luật

7h20  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc .

7h30  -Việt Nam quê hương.

7h45  - Vui – khỏe mỗi ngày số 186. (9’10’)

7h55  -CM: Khuyến học khuyến tài.

8h05  - Dành cho thiếu nhi: 

8h20  - Mục: Tấm lòng nhân ái.

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

9h50  - Mục: môi trường cuộc sống.

10h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 3 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 52

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h. 

- Giới thiệu phim giờ vàng

          11h50         - Phim Sitcom công sở. số 202

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 24 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 47 – Phim Việt Nam))

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         -Ký sự: Dấu xưa còn mãi.

14h25         -CM: Học tập và làm theo Bác.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 27.

14h40         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.

14h50         - CM: Cải cách hành chính.

15h00         - Khám phá Vĩnh Phúc.

15h15         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao

16h35         - Phim Sitcom mắt nai. Số 2 (15’35’)

16h50         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 4 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 52

18h00         - Kết nối 24h

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục:Tài chính doanh nghiệp

20h10         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 29– Phim Hàn Quốc)

21h05         - Vấn đề hôm nay

21h10         - PS: sản xuất sạch hơn

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 100 -  phim Ấn Độ)

22h05         - Kết nối 24h.

22h15         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.

22h20         - CM: Hồn quê.

22h30         -Việt Nam quê hương.

22h50         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BA   23/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 26)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 47 – Phim Việt Nam)

2h15  - Bắt mạch tình yêu. 

2h35  - CM: Hồn quê. 

2h40  - Cuộc sống thường ngày

3h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

3h10  - CM: Cải cách hành chính.

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 24 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h.

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  - Khám phá Vĩnh Phúc –

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T83)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày số 100. (9’58’)

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. số 233

          - Giới thiệu phim

7h15  - Vấn đề hôm nay.

7h20  - Bắt mạch tình yêu.

7h50  - PS: sản xuất sạch hơn .

8h00  - Mục:Tài chính doanh nghiệp –

8h05  - CM: Hồn quê. 

8h15  - Dành cho thiếu nhi: 

8h30  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 4 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 53

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

11h20         - Bản tin thể thao

          - Dự báo Thời tiết

11h25         - Điểm báo trong ngày

          11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 25 – Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - An toàn sống

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 48 – Phim Việt Nam))

14h15         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

14h20         - Bắt mạch tình yêu. 60          

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 28. 

14h40         -Ký sự: Dấu xưa còn mãi.       

14h50         - Phim Sitcom công sở. số 203         

15h05         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.     

15h15         - Ca nhạc   

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao

16h35         - Phim Sitcom mắt nai. Số 3 (15’13’)

16h40         - Mục:Tài chính doanh nghiệp

16h45         - CM: Đại Đoàn Kết.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 5 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 53

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Thông tin NN

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

20h10         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 30– Phim Hàn Quốc)

20h55         - CM: Pháp luật và đời sống 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h05         - Hài sitscomn Sến: Quí đen

21h10         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 101 -  phim Ấn Độ)

21h55         - Kết nối 24h.

22h15         - Khám phá Vĩnh Phúc –

22h20         - Hành trình văn hóa .

22h30         - PS: sản xuất sạch hơn .

22h40         - Bắt mạch tình yêu.

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ TƯ 24/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 27)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 48 – Phim Việt Nam)

2h15  -CM: Học tập và làm theo Bác.

2h25  -Việt Nam quê hương.

2h40  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

2h50  -Ký sự: Dấu xưa còn mãi.

3h00  - Cuộc sống thường ngày

3h20  - Mục: Thông tin NN.

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 25 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h40  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T84)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày số 101. (9’45’)

 6h40 -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. số 234

7h15  - CM: Pháp luật và đời sống. 

7h25  -Việt Nam quê hương.

7h40  - Hành trình văn hóa.

7h50  - Bắt mạch tình yêu.

          - Giới thiệu phim truyện tuần

8h20  - Mục: Thông tin NN.

8h25  - Dành cho thiếu nhi:

8h40  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 5 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 54

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

  11h20       - Bản tin thể thao

  11h25       - Điểm báo trong ngày

          11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 26 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 49 – Phim Việt Nam)

14h15         -Việt Nam quê hương.

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 29.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Phim Sitcom công sở. số 204

14h55         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc .

15h05         - Hành trình văn hóa.

15h15         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

          -Giới thiệu ký sự: Dòng chảy thời gian

15h20         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Mục: Thông tin NN.

16h35         - Bản tin thể thao

16h40         - Phim Sitcom mắt nai. Số 4  (15’18’)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 6 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 54

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Ống kính phóng viên

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Môi trường cuộc sống.

20h10         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 31– Phim Hàn Quốc)

20h55         - Mục Sống khỏe mỗi ngày.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h00         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 102 -  phim Ấn Độ)

21h45         - Kết nối 24h

22h05         - PS: sản xuất sạch hơn .

22h15         -Việt Nam quê hương.

22h30         - PS: sản xuất sạch hơn .

22h40         - Bắt mạch tình yêu.

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ NĂM  25/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 28)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

0h55  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 49 – Phim Việt Nam)

2h15  - Kết nối 24h.

2h25  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

2h35  -Ký sự: Dấu xưa còn mãi.

2h45  - Cuộc sống thường ngày

3h05  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 26 – Phim Việt Nam)

4h45  -Việt Nam quê hương.

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Bài 2 –Việt Nam quê hương tôi)

5h40  - Ống kính phóng viên.

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T85)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

    6h30       - Vui – khỏe mỗi ngày số 102. (9’52’)

    6h40       -  Kết nối 24h. 

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp.

7h00  - Phim Sitcom công sở. số 235

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

7h15  - Mục: Môi trường và Cuộc sống.

7h20  -Ký sự: Dấu xưa còn mãi.

7h30  - Mục Sống khỏe mỗi ngày.

7h35  - Bắt mạch tình yêu.

8h05  - Dành cho thiếu nhi:

8h20  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

8h30  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 6 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 55

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Phim Sitcom công sở. số 205

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 27 – Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - An toàn sống

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 50– Phim Việt Nam))

14h15         - PS: sản xuất sạch hơn .

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 30.

14h40         - Bắt mạch tình yêu. T62

14h50         - CM: Pháp luật và đời sống. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h00         - Ống kính phóng viên.

15h05         - Hành trình văn hóa.

15h15         - Ca nhạc

15h55         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h25         - Bản tin thể thao

          - Giới thiệu Việt Nam quê hương

16h35         - nhạc cắt

16h45         - Phim Sitcom mắt nai. Số 5  (15’37’)

16h50         - CM: Hồn quê. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 7 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 55

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần. 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h10         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 32– Phim Hàn Quốc)

20h55         - CM: Tài nguyên và môi trường.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h05         - Hài sitscomn Sến: tham thì thâm

21h20         -Ký sự: Dấu xưa còn mãi.

21h10         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 103 -  phim Ấn Độ)

21h55         - Kết nối 24h.

22h15         - CM: Pháp luật và đời sống. 

22h25         - Bắt mạch tình yêu.

22h50         - Hành trình văn hóa .

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ SÁU  26/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 29)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 50 – Phim Việt Nam)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Cuộc sống thường ngày

2h55  -Ký sự: Dấu xưa còn mãi.

3h05  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 27 – Phim Việt Nam)

4h45  -Mục: Môi trường và cuộc sống.

4h50  -An toàn sống.

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Yoga)

5h40  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T86)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày số 103. (9’34’)

6h40  -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. số 236

7h15  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

7h20  - CM: Tài nguyên và môi trường.

7h30  - Dành cho thiếu nhi:

7h45  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc .

          - Giới thiệu phim truyện tuần

7h55  - Bắt mạch tình yêu.

8h20  - PS: sản xuất sạch hơn .

8h30  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 7 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 56

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Vui – khỏe mỗi ngày số 138. (9’20’)

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 28 – Phim Việt Nam)

12h45         -Việt Nam quê hương.

13h00         - Ca nhạc

          13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 51 – Phim Việt Nam))

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - An toàn sống

14h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 31.

14h45         - CM: Tài nguyên và môi trường.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h55         - Phim Sitcom công sở. số 206

15h10         - CM: Pháp luật và đời sống. 

15h20         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         -Ký sự: 

          - Phim Sitcom mắt nai. Số 6  (15’09’)

16h45         - Hành trình văn hóa.

16h55         - Bản tin thể thao

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 8 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 56

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: ATGT

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         - Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         -Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu

 dùng.(389)

          -CM: An toàn giao thông

20h10         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 33– Phim Hàn Quốc)

20h55         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h00         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 104 -  phim Ấn Độ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

21h45         - Kết nối 24h.

22h05         -Vui – khỏe mỗi ngày. 

22h15         - CM: Tài nguyên và môi trường.

22h30         - Bắt mạch tình yêu. Số 83

22h50         - PS: sản xuất sạch hơn .

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BẢY  27/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 30)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 51 – Phim Việt Nam)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - CM: Tài nguyên và môi trường.

   2h45        - Bắt mạch tình yêu.

2h05  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

3h15  -Ký sự:

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 28 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  -Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389).

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T87)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày số 104. (9’34)

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở.  Số 237

7h15  -CM: An toàn giao thông .

7h25  - Vấn đề hôm nay.

7h30  - Bắt mạch tình yêu.

7h50  - CM: Hồn quê. 

8h00  - Mục: ATGT.

8h10  - Dành cho thiếu nhi: 

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

  9h35         - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 8 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 57

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         -  Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

                   - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 29 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 52 – Phim Việt Nam))

14h15         - PS: sản xuất sạch hơn .

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) 

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 32.

14h40         - CM: Dân số phát triẻn.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h50         - Vấn đề hôm nay.

14h55         - Bắt mạch tình yêu. Tập 65 

15h15         - Mục: ATGT.

15h20         - Phim Sitcom công sở. số 207

15h40         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - PS tài liệu: 

16h40         - Phim Sitcom mắt nai. Số 7  (15’50’)

16h50         -CM: An toàn giao thông .

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 9 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 57

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h10         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

20h20         - Phim truyện: Ngã ba Đồng Lộc phần 1. (Phim Việt Nam)

21h05         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Hài sitscomn Sến: Thần tượng phàn 1

21h20         - Phim truyện: Ngã ba Đồng Lộc phần 2. ( Phim Việt Nam)

22h15         - Kết nối 24h.

22h35         - Vấn đề hôm nay.

22h40         - An toàn sống.

22h50         - CM: Tài nguyên và môi trường.

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

CHỦ NHẬT   28/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 31)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 52 – Phim Việt Nam)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  -Ký sự:

2h40  - CM: Pháp luật và đời sống. 

2h50  -Vui – khỏe mỗi ngày.

3h00  - Bắt mạch tình yêu.

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 29 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)

5h40  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T88)

5h45  - Vui – khỏe mỗi ngày số 105. (9’32)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Điểm báo trong tuần

6h40  - Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. Số 238

7h15  - Hành trình văn hóa

7h25  - Khám phá Vĩnh Phúc.

7h30    -Ký sự: 

7h45  - Mục: Môi trường và Cuộc sống.

7h50  - Dành cho thiếu nhi: 

8h05  - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

8h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong tuần

9h40  - Cuộc sống thường ngày

10h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 9 – Phim Việt Nam)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 58

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Báo chí tuần qua.

11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 30 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

12h55         - Ca nhạc

                            

          13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 53 – Phim Việt Nam))                  

14h15         - Hành trình văn hóa .            

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 33.           

14h35         - CM: Tài nguyên và môi trường.              

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

14h45         - Phim Sitcom công sở. số 208                  

15h00           -Ký sự:         

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.           

15h10         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.           

15h15         - Ca nhạc             

16h00         - Thời sự.             

16h20         - Chuyện thật như đùa            

16h30         - Khám phá Vĩnh Phúc.                   

16h40         - Phim Sitcom mắt nai. Số 8 (15’57’)                 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 10 – Phim Việt Nam)         

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 58               

18h00         - Kết nối 24h.               

18h20         - Cuộc sống thường ngày.                

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

18h55         - Mục: Môi trường và Cuộc sống.              

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.              

          - Điểm thời sự tuần                 

20h10         - Mục: Tấm lòng nhân ái.                 

20h15         - Phim truyện: Chiến trường chia nửa vầng trăng. ( P1. – Phim Việt Nam)                   

21h00         - PS: Sản xuất sạch hơn         

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h10         - Phim truyện: Chiến trường chia nửa vầng trăng. ( P2. – Phim Việt Nam)                   

21h55         - Kết nối 24h.                

22h15         -Việt Nam quê hương             

22h40         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.               

22h45         -CM: An toàn giao thông .               

22h55         -Ký sự:        

23h00         - Bản tin cuối ngày.                

23h30         - Bản tin thể thao                   

23h35         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

                  

                            

THỨ HAI  29/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 32)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 53 – Phim Việt Nam)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

2h45  -CM: An toàn giao thông .

2h55  - Phim Sitcom mắt nai. số 163.

3h10  - CM: Dân số phát triẻn.

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 30 – Phim Việt Nam)

4h45  -Việt Nam quê hương.

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T89)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 106. (9’58)

  6h40         - Kết nối 24h.

  7h00         - Phim Sitcom công sở.  tập Số 239

  7h15         - Giới thiệu văn bản pháp luật

7h20  - PS: Sản xuất sạch hơn .

7h30  - An toàn sống.

7h35  - Hành trình văn hóa .

8h00  - Dành cho thiếu nhi: 

8h15  - Vui – khỏe mỗi ngày số

8h25  - Mục: Tấm lòng nhân ái.

8h30  - Ca nhạc

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 10 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 59

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

          -Cuộc sống 4.0

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

          11h50         - Vui – khỏe mỗi ngày số 139. (9’48’)

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 31 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

12h50         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 54 – Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - Phim Sitcom công sở.  số 209

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 34.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

14h50         - Mục: Tấm lòng nhân ái.

14h55         -CM: An toàn giao thông .

14h05         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

16h00         - Thời sự.

16h15         - Chuyện thật như đùa

16h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

16h25         - Phim Sitcom mắt nai. Số 9  (13’10’)

16h40         -Việt Nam quê hương.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 11 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 59

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục:Tài chính doanh nghiệp

20h10         -CM: Công nghiệp và thương mại

20h20         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 34. – Phim Hàn Quốc)

21h05         - Vấn đề hôm nay

          - Nhạc cắt 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - PS: Sản xuất sạch hơn .

21h20         -Phim truyện: Trái tim mỹ nhân (Tập 105 -  phim Ấn Độ)

22h05         - Kết nối 24h.

22h25         -Việt Nam quê hương.

22h40         - PS: sản xuất sạch hơn .

          - Nhạc cắt

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         -Bản tin Thể Thao.

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ BA  30/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 33)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 54 – Phim Việt Nam)

2h45  - Kết nối 24h. 

2h05  - Phim Sitcom công sở. số 164.

3h20  -CM: Công nghiệp và thương mại .

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 31 – Phim Việt Nam)

4h45  - Mục Sống khỏe mỗi ngày.

4h50  - Hành trình văn hóa .

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Bài 2 – Việt nam quê hương tôi)

5h40  - Mục:Tài chính doanh nghiệp.

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T90)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngàysố 107. (9’45)

6h40 -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. tập Số 240

          - Giới thiệu phim

7h15  -CM: Công nghiệp và thương mại .

7h25  - Bắt mạch tình yêu.

7h50  - Mục:Tài chính doanh nghiệp.

7h55  - CM: Tài nguyên và môi trường.

8h05  - Dành cho thiếu nhi:

8h20  - Mục: Tấm lòng nhân ái.

8h25  - Ca nhạc

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 11 – Phim Việt Nam)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 60

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

- Giới thiệu phim giờ vàng

          12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 32 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 55 – Phim Việt Nam)

14h15         - PS: Sản xuất sạch hơn .

14h25         -CM: Công nghiệp và thương mại .

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp   

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 35.

14h55         - Hành trình văn hóa .  

15h05         - Phim Sitcom công sở. số 210         

15h20         - Bắt mạch tình yêu.tập 65     

15h25         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.     

15h35         - Ca nhạc   

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h35         - Hành trình văn hóa .

16h50         - Phim Sitcom mắt nai. Số 10  (15’10’)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 12 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 60

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Thông tin NN

          -CM: Cung ứng sử dụng điện

20h10         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 35. – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h00         - CM: Quốc phòng Quân khu II

21h10         - Hài sitscomn Sến: Thần tượng phần 2

21h20         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 106 -  phim Ấn Độ)

22h05         - Kết nối 24h.

22h25         - CM: Những con đường mang tên danh nhân

22h35         - Bắt mạch tình yêu.

22h55         - Mục:Tài chính doanh nghiệp.

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

THỨ TƯ 31/7/2019

0h00  - Phim truyện: Hoa bay. (Phim Việt Nam -  Tập 34)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 55 – Phim Việt Nam)

2h15  - CM: Những con đường mang tên danh nhân.

2h25  - Bắt mạch tình yêu.

2h45  -Việt Nam quê hương.

3h00  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

3h10  -CM: Công nghiệp và thương mại .

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 32 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga)

5h40  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

5h45  - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình: ( Vòng xoáy thần tốc  T91)

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày số 108. (9’52)

6h40 -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở.  241

7h15  - CM: Cung ứng sử dụng điện.

7h25  - Bắt mạch tình yêu.

7h40  - CM: Quốc phòng Quân khu II.

7h45  -CM: An toàn giao thông .

8h00  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

8h05  - Dành cho thiếu nhi:

8h20  - PS: Sản xuất sạch hơn .

8h25  - Mục: Thông tin NN.

8h30  - Ca nhạc

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h35  - Điểm báo trong ngày

  9h35         - Cuộc sống thường ngày

10h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 12 – Phim Việt Nam)

11h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 61

11h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

- Thời sự

- Dự báo Thời tiết

 11h20        - Bản tin thể thao

 11h25        - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 33 – Phim Việt Nam)

          12h45         - An toàn sống

12h55         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

13h30         - Phim truyện: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.  (Tập 56 – Phim Việt Nam)

14h15         - Vui – khỏe mỗi ngày số 191. (9’45’)

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 36.

          - Giới thiệu phim truyện tuần

14h40         - Phim Sitcom công sở.  số 211

14h55         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

15h05         - Nhạc cắt

15h10         - CM: Cung ứng sử dụng điện.

15h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim giờ vàng

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - CM: Những con đường mang tên danh nhân.

16h45         - Phim Sitcom mắt nai. Số 11 (14’45’)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Sương khói đồng hoang. (Tập 13 – Phim Việt Nam)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC Tập 61

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Môi trường cuộc sống.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

20h05         - Mục: Sống khỏe mỗi ngày.

20h10         - Ống kính phóng viên 

20h15         - Phim truyện: Thiên đường tình yêu. (Tập 36 – Phim Hàn Quốc)

21h00         - CM: Thi đua yêu nước.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện:  Trái tim mỹ nhân (Tập 107 -  phim Ấn Độ)

22h05         - Kết nối 24h.

22h25         - Mục: Thông tin NN

22h30         - Hành trình văn hóa .

22h45         - An toàn sống.

22h55         - CM: Những con đường mang tên danh nhân .

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 Xem phản hồi

 
Tin khác