LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÁNG 8 NĂM 2017 (29/07/2017 16:25)

Xem lịch phát sóng ngày:

THỨ BA   1/8/2017

0h00  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 18, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Machu Picchu  (P.1) – Tối 30.7

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 54,55, Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Sa mạc  (P.1) – Tối 31.7

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá Austria  ( P2) – Tối 31.7

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM An ninh Vĩnh Phúc Tối 27/7

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập19– Phim  Đài Loan)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 29.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

6h35  - Vấn đề hôm nay – Tối 31.7

6h40  - Du lịch bốn phương: Khám phá Austria  ( P2) – Tối 31.7

6h55  - Phim truyện: Manh mối sự thật  (Tập 9 - Phim HQ)

7h40  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Sa mạc  (P.1) – Tối 31.7

8h25  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 20 - Phim HQ)

9h10  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: An ninh Vĩnh Phúc –PL Tối 27/7

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - Thế giới thời trang: Số 4 – T.7– Tối 27.7

10h15         - Phim truyện: Hành trình phá án (Tập 10 -  Phim HQ)

11h00         - P/s:Vĩnh Phúc với công tác đền ơn đáp nghĩa –PL Tối 27/7

11h10         - KH &CN: – Tối 27.7

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online - P1

                   - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí –TKBT,. PL Tối C.Nhật

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập19– Phim  Đài Loan)

12h55         - Khám phá Vĩnh Phúc - Tôi 29.7

13h00         - Tin vắn kinh tế

13h05         -Nhìn ra tỉnh bạn.

13h20         - Khám phá thế giới:Hawai Hoang dã – Bí mật của biển sâu  (P1)

13h35         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 56,57, Phim Hàn Quốc)

15h05         -Tạp chí thể thao: Uốn dẻo tạo hình – P1

15h20         - Tin vắn

15h25         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Machu Picchu – P1.

15h40         - CM: CN&TM. PL Tối 29/7

15h55         - Phóng sự tài  liệu.:PL Tối 29/7

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 18, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Hành trình phá án (Tập 11 -  Phim HQ)

18h25         - SViệt Nam:Số 1

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - P/s: Phát huy truyền thống 87 năm ngày truyền thống Ban tuyên giáo.

20h35         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc

20h50         - Phim truyện: Manh mối sự thật  (Tập 10 - Phim HQ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.8/2017

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

21h55         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 21 - Phim HQ)

23h20         -CM: Đánh giặc –Bức thông điệp lịch sử. PL Tối CN-30/7

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  2/8/2017

0h00  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 19, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II – Sa mạc  (P.1) – Tối 31.7

1h05  - Ca nhạc

1h35    - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 56,57, Phim Hàn Quốc)

3h05  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế. –Tối 29/7

3h20  - CM: Công nghiệp và thương mại –Tối 29/7

3h35  - Đánh giặc –Bức thông điệp lịch sử -Tối 30/7

3h50  - Tin vắn

3h55  - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất –P4

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 20– Phim  Đài Loan)

5h00  - Mục Môi trường và cuộc sống – Tối 29/7

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Cau chuyện trong tháng. –Tối 30/7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.8/2017 PL Tối 1/8

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

7h05  - Phim truyện: Manh mối sự thật  (Tập 10 - Phim HQ)

7h50  - P/s: Phát huy truyền thống 87 năm ngày truyền thống Ban tuyên giáo –PL Tối 1/8.

8h00  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc –PL Tối 1/8

8h15  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 21 - Phim HQ)

8h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Ký sự: Tối 28.7

10h00         - Phim truyện: Hành trình phá án (Tập 11 -  Phim HQ)

10h45         - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6) Tối 28/7

11h00         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất  (P.4)-Tối 28.7

11h15         -Vấn đề hôm nay-Tối 28/7

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - 5S Online – P2

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập20– Phim  Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Phim tài liệu: Đánh giặc bức thông điệp lịch sử - PL Tối C.nhật

13h15         - S. Việt Nam: Số 1-PL chiều 1/8

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 58,59 - Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h00         - Thế giới thời trang.

15h15         - Tin vắn

15h20         - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Sa mạc –P1

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 19, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Hành trình phá án (Tập 12 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h25         - P/s: Hạn chế nợ đọng xây dựng cơ bản trong XD NTM.

20h35         - Phim truyện: Manh mối sự thật  (Tập 11 - Phim HQ)

21h20         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h25         - Trang địa phương

21h40         - SViệt Nam:Số 1 PL chiều 1/8

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 22 - Phim HQ)

23h20         - Nhìn ra tỉnh bạn

23h35         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  3/8/2017

0h00  - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 20, Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.8/2017. - Tối 1/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 58,59 - Phim Hàn Quốc)

3h05  -Thế giới động vật:Hành trình trái đất II –P2. Tối 31/7

3h20  - Phóng sự tài liệu: PL Tối 29/7

3h35  P/s: Phát huy truyền thống 87 năm ngày truyền thống Ban tuyên giáo. Tối 1/8

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc. - Tối 1/8

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập21– Phim  Đài Loan)

5h00  - Bản tin nông nghiệp-  Tối 1/8

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Tập chí thể thao: PL Tôi 29/7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  -Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

6h40  - P/s: Hạn chế nợ đọng xây dựng cơ bản trong XD NTM. –PL Tối 2/8

6h50  - Phim truyện: Manh mối sự thật  (Tập 11 - Phim HQ)

7h35  - Trang địa phương –PL Tối 2/8

7h50  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h05  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 22 - Phim HQ)

8h50  -Khám phá Vĩnh Phúc –Tối 29/7

8h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Công nghiệp và thương mại. Tối 29/7

10h00         - Phóng sự tài liệu: Tối 29/7

10h15         - Cuộc sống xanh –Tối 29/7

10h30         - Phim truyện: Hành trình phá án (Tập 12 -  Phim HQ)

11h15         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P3

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập21– Phim  Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Du lịch bốn phương: Nepal  (P1)

13h15         - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Thảo  nguyên  (P.1) – Tối 3.7

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 60,61 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Du lịch bốn phương: Du lịch nước Nepal ( P1) – Tối 3.7

15h15         - Tin vắn

15h20         - Ca nhạc

15h40         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Sắc màu phù sa (Tập 20, Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Hành trình phá án (Tập 13 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Rừng nhiệt đới  (P.3)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h25         - P/s: Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

20h35         - CM: Xây dựng Đảng

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h50         - Phim truyện: Manh mối sự thật  (Tập 12 - Phim HQ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - KH &CN: Trước trận lụt – P2

21h55         - Cuộc sống xanh.

22h00         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 23 - Phim HQ)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 1 – T.8/2017.

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  4/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 1, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: Trước trận lụt – P2

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 60,61 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - P/s: Hạn chế nợ đọng xây dựng cơ bản trong XD NTM. Tối 2/8

3h15  - Trang địa phương – Tối 2/8

3h35  - Nhìn ra tỉnh bạn – PL Tối T.Tư

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương. Khám phá Austria P2. Tối 31/7

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 22– Phim  Đài Loan)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Bản tin nông nghiệp. PL Tối 1/8

5h50  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. PL Tối 2/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  - P/s: Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp- PL Tối 3/8

6h50  - Xây dựng Đảng – PL Tối 3/8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h05  - Phim truyện: Manh mối sự thật  (Tập 12 - Phim HQ)

7h50  - Thế giới thời trang: Số 1 – T.8/2017.PL Tối 3/8

8h05  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 23 - Phim HQ)

8h50  - KH &CN: Trước trận lụt – P2- PL Tối 3/8

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Phim tài liệu: Đánh giặc bức thông điệp lịch sử - PL Tối C.nhật

9h55  - Câu chuyện trong tháng –Tối 30/7

10h10         - SViệt Nam: Số 1-PL 1/8

10h25         - Phim truyện: Hành trình phá án (Tập 13 -  Phim HQ)

11h10         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Machu Picchu –P1

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P4

          12h05         -Phim truyện: Hương đêm  (Tập 22– Phim  Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Xiếc ảo thuạt Quốc tế: Số 4-T.8/2017. PL Tối 1/8

13h15         - P/s: Phát huy truyền thống 87 năm ngày truyền thống Ban tuyên giáo –PL Tối 1/8.

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 62,63 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - SViệt Nam: Số 1-PL 1/8

15h15         - Thế giới động vật: Dưới bầu trời bao la (P.2)

15h30         - Tin vắn

15h35         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc –PL Tối 1/8

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 1, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         - Xiếc ảo thuật quốc tế.

17h35         - Phim truyện: Hành trình phá án (Tập 14 -  Phim HQ)

18h20         - Cuộc sống thường ngày

18h35         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: ATGT

20h25         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h40         - CM: Toàn dân PCCC

20h55         - Phim truyện: Manh mối sự thật  (Tập 13 - Phim HQ)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.1)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 24 - Phim HQ)

23h20         - Phụ nữ Việt

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  5/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 2, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 1 – T.8/2017. Tối 3/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 62,63 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.1) PL Tối 4/8

3h20  - CM: Xây dựng Đảng –Tối 3/8

3h35  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: Trước trận lụt – P2 – Tối 3/8

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 23– Phim Đài Loan)

5h00  -Vấn đề hôm nay –Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp - Tối  3/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: ATGT

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h45  - Vấn đề hôm nay – PL Tối 4/8

6h50  - CM: Toàn dân PCCC –PL Tối 4/8

7h05  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h20  - Phim truyện: Manh mối sự thật  (Tập 13 - Phim HQ)

8h05  - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.1) PL Tối 4/8

8h20  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 24 - Phim HQ)

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II – Sa mạc. –P1- Tối 31/7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Du lịch bốn phương: Khám phá Austria.  ( P1) – Tối 31.7

10h15         - Phim truyện: Hành trình phá án (Tập 14 -  Phim HQ)

11h00         - Cuộc sống thường ngày –Phát lại Chiều Thứ Sáu

11h15         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

 

          11h50         - 5S Online – P5

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 23– Phim Đài Loan)

12h55         - Lịch sử thế giới: Nikola  (P.1)

13h10         - Tin vắn kinh tế

13h15         - Trang địa phương –PL Tối 2/8

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 64,65 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Xiếc ảo thuật quốc tế

15h15         - P/s: Hạn chế nợ đọng xây dựng cơ bản trong XD NTM. –PL Tối 2/8

15h25         - Tin vắn

15h30         - Ca nhạc

15h45         - Cuộc sống thường ngày –Phát lại Chiều Thứ Sáu

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 2, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Hành trình phá án (Tập 15 -  Phim HQ)

18h25         - KH&CN: Bên trong giải ngân hà – P5

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - CM:Thú y với chăn nuôi

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

20h45         - Phim tài liệu: Biển đảo VN-Nguồn cội tự bao đời ( T3P2)

21h00         - Phim truyện: Manh mối sự thật  (Tập 14- Phim HQ)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

21h50         - Cuộc sống xanh.

21h55         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 25 - Phim HQ)

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   6/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 3, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.1)- Tối 4/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 64,65 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - CM: Toàn dân PCCC. Tối 4/8

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Vấn đề hôm nay-Tối 4/8

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.-Tối 5/8

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 24– Phim Đài Loan)

5h00  - Mục: ATGT- Tối  4/8

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Cuộc sống xanh.- 3/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

6h40  - Thú y với chăn nuôi - PL Tối 5/8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h55  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 5.8

7h10  - Phim truyện: Manh mối sự thật  (Tập 14- Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h55  - Phim tài liệu: Biển đảo VN-Nguồn cội tự bao đời ( T3P2)– Tối 5.8

8h10  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h15  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 25 - Phim HQ)

9h00  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế. – Tối 5.8

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Phát huy truyền thống 87 năm ngày truyền thống Ban tuyên giáo –PL Tối 1/8.

9h55  - Xiếc ảo thuật Quốc tế: Số 4 –T.8 / 2017 –PL Tối 1/8

10h10         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc –PL Tối 1/8

10h25         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h35         - Phim truyện: Hành trình phá án (Tập 15 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P6

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 24– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Xây dựng Đảng - PL Tối 3/8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - KH &CN: Trước trận lụt – P2- PL Tối 3/8

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 66,67 - Phim Hàn Quốc)

15h00         - Du lịch bốn phương: Argentina (P1)

15h15         - Tin vắn

15h20         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất (P3)

15h35         - P/s: Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp- PL Tối 3/8

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 3, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Hành trình phá án (Tập 16 -  Phim HQ)

18h35         - Tôi yêu Việt Nam

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Tấm lòng nhân ái.

20h25         - Mục: Ống kính phóng viên

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h30         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc

20h45         - Phim truyện: Tìm lại Ký ức  (P1, Phim Tâm lý Mỹ)

21h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h35         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

21h50         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Tìm lại Ký ức  (P2, Phim Tâm lý Mỹ)

23h20         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Machu Picchu -P2

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI  7/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 4, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 1 – T.8/2017. Tối 3/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  -  Phim truyện : Son môi hồng (Tập 66,67 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.-Tối 5/8

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Thú y với chăn nuôi. –Tối 5/8

3h50  - Tin vắn

3h55  - Phim tài liệu: Biển đảo VN-Nguồn cội tự bao đời ( T3P2). Tối 5/8

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 25– Phim Đài Loan)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Ống kính phóng viên- PL Tối 6/8

  6h40         - Mục: Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

6h45  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Machu Picchu P2 – PL Tối 6/7

7h00  - Phim truyện: Tìm lại Ký ức  (P1, Phim Tâm lý Mỹ)

7h45  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc – PL Tối 6/8

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h00  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối CN 6/8

8h15  - Phim truyện: Tìm lại Ký ức  (P2, Phim Tâm lý Mỹ)

9h00  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Hạn chế nợ đọng xây dựng cơ bản trong XD NTM. –PL Tối 2/8

9h55  - Trang địa phương –PL Tối 2/8

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h15         - SViệt Nam:Số 1

10h30         - Phim truyện: Hành trình phá án (Tập 16 -  Phim HQ)

11h15         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P7

          12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 25– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thế giới thời trang

13h15         - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.1) PL Tối 4/8

13h30         - Vấn đề hôm nay – PL Tối 4/8

13h35         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 68,69 – Phim Hàn Quốc)

          -Giới thiệu Phóng sự (TS). –PL Tối thứ 5

15h05         - Tạp chí Thể thao: Gala trượt băng VĐ Châu Âu – P1

15h20         - CM: Toàn dân PCCC –PL Tối 4/8

15h35         - Tin vắn

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 4, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 1 -  Phim Đài Loan)

18h25         - SviệtNam –Số 2

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Mục: Vấn đề Hôm nay.

20h30         - CM: Bạn nhà nông

20h45         -Phim truyện: Manh mối sự thật  (Tập 15- Phim HQ)

21h30         -  Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          -Nhạc cắt

21h40         - Du lịch bốn phương: Khám phá Australia ( P3)

21h45         - Giới thiệu phim (mới)

21h50         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 26 – Phim HQ)

23h20         - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Sa mạc  (P.2)

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   8/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập5, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế. – Tối 5.8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 68,69 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Machu Picchu -P2 – Tối 6/8

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc. PL Tối 6/8

3h50  - Tin vắn

3h55  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 26– Phim Đài Loan)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc. –Tối 5/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Mục: Vấn đề Hôm nay.- PL Tối 7/8

6h35  - SviệtNam –Số 2 –PL 7/8

6h50  - CM: Bạn nhà nông – PL Tối 7/8

7h05  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Sa mạc  (P.2) –PL Tối 7/8

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

7h20  - Phim truyện: Manh mối sự thật  (Tập 15- Phim HQ)

8h05  - Du lịch bốn phương: Khám phá Australia ( P3)- PL Tối 7/8

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h20  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 26 – Phim HQ)

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp- PL Tối 3/8

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - Xây dựng Đảng – PL Tối 3/8

10h15         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 1 -  Phim Đài Loan)

11h00         - KH &CN: Trước trận lụt – P2- PL Tối 3/8

11h15         - Thế giới thời trang: Số 1 – T.8/2017.PL Tối 3/8

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P8

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 26– Phim Đài Loan)

12h50         - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 5/8

12h55         - Tin vắn kinh tế

 13h00        - CM: Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế. –PL Tối 5/8

13h15         - Phim tài liệu: Biển đảo VN-Nguồn cội tự bao đời ( T3P2) PL Tối 5/8

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 70,71- Phim Hàn Quốc)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn

15h15         - Thú y với chăn nuôi – PL Tối 5/8

15h35         - Tin vắn

15h35         - Tạp chí thể thao: Uốn dẻo tạo hình – P2

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập5, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 2 -  Phim Đài Loan)

18h25         - Khám phá thế giới:Hawai Hoang dã – Bí mật của biển sâu  (P2)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - P/s: VP nhiều giải pháp phòng chống tái nghèo.

20h35         - Tác phẩm mới (10p)

20h50         - Phim truyện: Manh mối sự thật  (Tập 16- Phim HQ)

21h35         - CM: Sức khỏe cho mọi người

21h50         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.8/2017

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 27 – Phim HQ)

23h20         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

THỨ TƯ  9/8/2017

0h00  -Tình muộn (Tập 6, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Sa mạc  (P.2). – Tối 7/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 70,71- Phim Hàn Quốc)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.8/2017. –Tối 8/8

3h20  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.-Tối 5/8

3h35  - Phim tài liệu: Biển đảo VN-Nguồn cội tự bao đời ( T3P2)- Tối 5/8

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc-Tối 6/8

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 27– Phim Đài Loan)

5h00  - Mục: Ống kính phóng viên- PL Tối 6/8

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Bạn nhà nông.- Tối 7/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  - P/s: VP nhiều giải pháp phòng chống tái nghèo.-PL Tối 8/8

6h50  - CM: Sức khỏe cho mọi người – PL Tối 8/8

7h05  - Phim truyện: Manh mối sự thật  (Tập 16- Phim HQ)

7h50  - Tác phẩm mới

8h05  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 27 – Phim HQ)

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Toàn dân PCCC –PL Tối 4/8

10h00         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 2 -  Phim Đài Loan)

10h45         - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.1) PL Tối 4/8

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h00         - Vấn đề hôm nay – PL Tối 4/8

11h05         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P9

 

          12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 27– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L CN6/8

13h15         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc – PL Tối 6/8

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 72,73 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h05         - Thế giới thời trang

15h20         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Machu Picchu P2 – PL Tối 6/8

15h35         - Tin vắn

15h40         - SviệtNam –Số 2 –PL 7/8

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         -Tình muộn (Tập 6, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 3 -  Phim Đài Loan)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h35         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h25         - P/s: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo TTATGT.

20h40         - CM: Quốc phòng quân khu II

          - Giới thiệu ký sự: Đất nở hoa (tập 4)

20h55         - CM CCB Vĩnh Phúc

21h10         - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 1- Phim HQ)

21h55         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

22h00         - Nhìn ra tỉnh bạn

          - Giới thiệu phim (PL Tối Thứ hai)

22h15         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 28 – Phim HQ)

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

23h40         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  10/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 7, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Du lịch bốn phương: Khám phá Australia ( P3). –Tối 7/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 72,73 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - CM: Bạn nhà nông. –Tối 7/8

3h20  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử-PL Tối CN

3h35  - P/s: VP nhiều giải pháp phòng chống tái nghèo. Tối 8/8

3h50  - Tin vắn

3h55  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 28– Phim Đài Loan)

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Sức khỏe cho mọi người. Tối 8/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

6h45  - Nhìn ra tỉnh bạn.

- P/s: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo TTATGT.-PL Tối 9/8

6h55  - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 1- Phim HQ)

7h40  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc.-PL Tối 9/8

           - Nhạc cắt

7h55  - CM CCB Vĩnh Phúc – PL Tối 9/8

8h10  - P/s: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo TTATGT.-PL Tối 9/8

8h25  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 28 – Phim HQ)

9h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 8.7

9h50  - Thú y với chăn nuôi – PL Tối 5/8

10h00         - CM: Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế. –PL Tối 5/8

10h15         - Phim tài liệu: Biển đảo VN-Nguồn cội tự bao đời (T3P2)PLTối 5/8

10h30         - SviệtNam –Số 2 –PL 7/8

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

10h45         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 3 -  Phim Đài Loan)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

          11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P10

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 28– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Bạn nhà nông – PL Tối 7/8

13h15         - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Sa mạc  (P.2) PL Tối 7/8

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 74,75 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Mục: Vấn đề Hôm nay.-Tối 7/8

15h05         - Du lịch bốn phương: Khám phá Australia ( P3)- PL Tối 7/8

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

15h20         - Tin vắn

15h25         - Du lịch bốn phương: Nepal  (P2)

15h40         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 7, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h25         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 4 -  Phim Đài Loan)

18h25         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Rừng nhiệt đới (P.4)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

          - Giới thiệu Chuyên mục Du lịch Vĩnh Phúc

20h30         - P/s: UBMTTQVN tỉnh tham gia giám sát phản biện xã hội.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h40         -CM: Tài nguyên và môi trường

20h55         - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 2- Phim HQ)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         -CM: Dư địa chí

22h00         - KH &CN: Trước trận lụt – P3

22h15         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 29 – Phim HQ)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 2 – T.8/2017.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  11/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 8, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.8/2017. –Tối 8/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 74,75 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - P/s: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo TTATGT. - Tối 10/8

3h20  - Nhìn ra tỉnh bạn.-Tối T.4

3h35  - CM CCB Vĩnh Phúc. Tối 9/8

3h50  - Tin vắn 

3h55  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Sa mạc  (P.2). -Tối 7/8

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 29– Phim Đài Loan)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5-Tối 10/8

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: UBMTTQVN tỉnh tham gia giám sát phản biện xã hội.- Tối 10/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  - P/s: UBMTTQVN tỉnh tham gia giám sát phản biện xã hội.-PL tối 10/8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 2- Phim HQ)

7h35  -CM: Tài nguyên và môi trường –PL Tối 10/8

7h50  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 29 - Phim HQ)

8h35  -CM: Dư địa chí – PL Tối 10/8

8h50  - KH &CN: Trước trận lụt – P3 PL Tối 10/8

9h05  - Thế giới thời trang: Số 2 – T.8/2017. PL Tối 10/8

          - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc – PL Tối 6/8

10h00         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Machu Picchu P2 – PL Tối 6/7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 4 -  Phim Đài Loan)

11h00         - Mục: Ống kính phóng viên- PL Tối 6/8

          Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

11h05         -Ca nhạc

11h30

 

11h40         - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

- Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P11

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 29– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Sức khỏe cho mọi người – PL Tối 8/8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - Thế giới động vật: Dưới bầu trời bao la (P.3)

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 76,77- Phim Hàn Quốc)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - Tác phẩm mới –PL Tối 8/8

15h30         - P/s: VP nhiều giải pháp phòng chống tái nghèo.-PL Tối 8/8

15h40         - Tin vắn

15h45         - Xiếc ảo thuật quốc tế.

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 8, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         - SviệtNam –Số 2 –PL 7/8

17h35         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 5 -  Phim Đài Loan)

18h20         - Cuộc sống thường ngày

18h35         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay

20h25         - Mục: ATGT

20h30         -CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h45         - Ký sự: Đất nở hoa (Tập4)

21h00         - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 3- Phim HQ)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Phụ nữ Việt

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 30 - Phim HQ)

23h20         - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.2)

23h35         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  12/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 9, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -CM: Dư địa chí. –Tối 10/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 76,77- Phim Hàn Quốc)

3h05  - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.2). Tối 11/8

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6) –Tối 11/8

3h35  -CM: Tài nguyên và môi trường. – Tối 10/8

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: Trước trận lụt – P3. –Tối 10/8

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 30– Phim Đài Loan)

5h00  -Vấn đề hôm nay –Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Ký sự: Đất nở hoa (Tập4). –Tối 11/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay- PL Tối 11/8

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40  - Mục: ATGT

6h45  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h00  - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 3- Phim HQ)

7h45  - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.2) PL Tối 11/8

8h00  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 30 - Phim HQ)

8h45  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND- PL Tối 11/8

9h00  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Sa mạc  (P.2)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h15  - Ký sự: Đất nở hoa (Tập4) – Tối 11.8

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - TGĐV: Hành trình trái đất. P2 PL Tối 7/8

10h00         - CM: Bạn nhà nông – PL Tối 7/8

10h15         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 5 -  Phim Đài Loan)

11h00         - Mục: Vấn đề Hôm nay.- PL Tối 7/8

11h05         - Du lịch bốn phương: Khám phá Australia ( P3)- PL Tối 7/8

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P12

          12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 30– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Nhìn ra tỉnh bạn – Tối 12.7

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 78,79- Phim Hàn Quốc)

15h00         - P/s: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo TTATGT.-PL Tối 9/8

          - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc.-PL Tối 9/8

          - CM CCB Vĩnh Phúc – PL Tối 9/8

15h10         - Tin vắn

15h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế.

15h30         - Lịch sử thế giới: Nikola Tesla  (P.2)

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 9, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 6 -  Phim Đài Loan)

18h25         - KH&CN: Bên trong giải ngân hà – P6

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - CM: Lao động công đoàn

          Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

20h45         - Phóng sự tài liệu:

21h00         - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 4- Phim HQ)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         -Cuộc sống xanh

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 31 - Phim HQ)

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   13/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 10, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.2). Tối 11/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 78,79- Phim Hàn Quốc)

3h05  -CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. –Tối 11/8

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - SviệtNam –Số 2 –PL 7/8

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: Lao động công đoàn -Tối 12/8

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 31– Phim Đài Loan)

5h00  - Mục: ATGT. –Tối 11/8

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Ký sự: Đất nở hoa (Tập4). Tối 11/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục:Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h40  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 12/8

6h45  - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 4- Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h30  - CM: Lao động công đoàn – PL Tối 12/8

7h45  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

7h50  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 31 - Phim HQ)

8h35  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 12.8

8h50  - Phóng sự tài liệu – Tối 12.8

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: VP nhiều giải pháp phòng chống tái nghèo.-PL Tối 8/8

9h55  - CM: Sức khỏe cho mọi người – PL Tối 8/8

10h10         - Tác phẩm mới –PL Tối 8/8

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 6 -  Phim Đài Loan)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P13

          5        - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 31– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM: Tài nguyên và môi trường –PL Tối 10/8

13h15         - P/s: UBMTTQVN tỉnh tham gia giám sát phản biện xã hội.-PL tối 10/8

13h25         - Khám phá thế giới: Câu chuyện về trái đất (P4)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h40         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 80,81 - Phim Hàn Quốc)

15h00         -CM: Dư địa chí - PL Tối 10/8

15h15         - Du lịch bốn phương: Argentina (P2)

15h30         - Tin vắn

15h35         - KH &CN: Trước trận lụt – P3 PL Tối 10/8

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 10, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc.

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 7 -  Phim Đài Loan)

18h25         - Tôi yêu Việt Nam

18h30         - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5-Tối 10/8

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

20h25         -CM: CM NN –NT và ND

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h40         - Phim truyện: Trí lực siêu phàm  (P.1, Phim Tâm lý Mỹ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

21h50         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Machu Picchu P3

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Trí lực siêu phàm  (P.2, Phim Tâm lý Mỹ)

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   14/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 11, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - CM: Lao động công đoàn. Tối 12/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 80,81 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 12/8

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Phóng sự tài liệu: -Tối 12/8

3h50  - Tin vắn

3h55  - Cuộc sống thường ngày- PL 11/8

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 32– Phim Đài Loan)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Thế giới thời trang: Số 2 – T.8/2017. PL Tối 10/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         -CM: CM NN –NT và ND –PL Tối 13/8

6h50  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Machu Picchu P3 – PL Tối 13/8

7h05  - Phim truyện: Trí lực siêu phàm  (P.1, Phim Tâm lý Mỹ)

8h00  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h05  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối CN-13/8

8h15  - Phim truyện: Trí lực siêu phàm  (P.2, Phim Tâm lý Mỹ)

9h05  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo TTATGT.-PL Tối 9/8.

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

9h55  - CM CCB Vĩnh Phúc – PL Tối 9/8

10h10         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 7 -  Phim Đài Loan)

10h55         - CM: Quốc phòng quân khu II.-PL Tối 9/8.

11h10         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P14

          12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 32– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - KPTG: Quyền năng của thực vật –P2. PL Tối 11/8

13h15         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND- PL Tối 11/8

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 82,83 - Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Ký sự: Đất nở hoa (Tập4) – Tối 11.8

15h15         - Tin vắn

15h20         - Vấn đề hôm nay- PL Tối 11/8

          - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6) –Tối 11/8

15h25         - Thế giới Thời trang:

15h40         - Tạp chí Thể thao: Gala trượt băng VĐ Châu Âu – P2

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 11, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 8 -  Phim Đài Loan)

18h25         - SviệtNam –Số 3.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h30         - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 5- Phim HQ)

21h15         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h20         - Du lịch bốn phương: Khám phá Australia ( P4)

21h35         - Giới thiệu phim (mới)

21h40         - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Sa mạc  (P.3)

22h55         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 32 - Phim HQ)

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   15/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 12, Phim VN)             

0h45  - Tin vắn kinh tế           

0h50  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Machu Picchu P3. –Tối 13/8                

1h05  - Ca nhạc             

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 82,83 - Phim Hàn Quốc)          

3h05  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử. –Tối 13/8          

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)             

3h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá Australia ( P4)         

3h50  - Tin vắn             

3h55  -CM: CM NN –NT và ND-Tối 13/8          

4h10  - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 33 – Phim Đài Loan)          

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2         

5h05  - Ca nhạc             

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP         

5h35  - Chào cờ             

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)           

5h40  - Thể dục buổi sáng                

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 12.8            

5h55  - Tin vắn             

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)                 

6h30  - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN.           

6h35  - Vấn đề hôm nay.-PL Tối 14/8                 

6h40  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Sa mạc  (P.3)  PL Tối 14/8              

6h55  - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 5- Phim HQ)               

7h40  - Du lịch bốn phương: Khám phá Australia ( P4)- PL Tối 14/8                 

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)              

7h55  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 32 - Phim HQ)                  

8h40  - SviệtNam –Số 3. PL 14/8              

8h55  -Ca nhạc              

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)                 

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)         

9h45  - P/s: UBMTTQVN tỉnh tham gia giám sát phản biện xã hội.-PL tối 10/8          

10h00         -CM: Dư địa chí – PL Tối 10/8                  

10h15         -CM: Tài nguyên và môi trường –PL Tối 10/8              

10h30         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 8 -  Phim Đài Loan)           

11h15         - Thế giới thời trang: Số 2 – T.8/2017. PL Tối 10/8               

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết         

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)               

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P15

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Hương đêm  (Tập 33 – Phim Đài Loan)

12h50         - CM: Lao động công đoàn – PL Tối 12/8

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Tạp chí thể thao: Uốn dẻo tạo hình – P3

13h15         - Nhìn ra tỉnh bạn

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 84,85 - Phim Hàn Quốc)

15h00         - Cuộc sống xanh. - Tối 12.8

15h05         - Tin vắn

15h10         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.PL Tối 12/8

15h25         - Phóng sự tài liệu – Tối 12.8

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 12, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 9-  Phim Đài Loan)

18h25         - Khám phá thế giới:Hawai Hoang dã – Bí mật của biển sâu  (P3)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - P/s: Công tác bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

20h35         - CM: GD&ĐT

20h50         - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 6- Phim HQ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

21h40         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.8/2017

21h55         - Nhạc cắt

22h00         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 33 - Phim HQ)

23h20         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  16/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 13, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Sa mạc  (P.3). Tối 14/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 84,85 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - P/s: Công tác bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.-Tối 15/8

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)- Tối 11/8

3h35  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá Australia ( P4). – Tối 14/8

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 1– Phim Đài Loan)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - SviệtNam –Số 3. PL 14/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  - P/s: Công tác bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.-PL Tối 15/8

6h50  - CM: GD&ĐT – PL Tối 15/8

7h05  - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 6- Phim HQ)

7h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.8/2017- PL Tối 15/8

          Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

8h05  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 33 - Phim HQ)

8h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND- PL Tối 11/8

10h00         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 9-  Phim Đài Loan)

10h45         - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6) –Tối 11/8

11h00         - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.2) PL Tối 11/8

11h15         - Ký sự: Đất nở hoa (Tập4) – Tối 11.8

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P16

          12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 1– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         -CM: CM NN –NT và ND –PL Tối 13/8

13h15         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Machu Picchu P3 – PL Tối 13/8

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 86,87 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h00         - Thế giới thời trang

15h15         - Tin vắn

15h20         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối CN-13/8

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 13, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 10 -  Phim Đài Loan)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h25         - P/s:  Ngành Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

20h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

20h50         - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 7- Phim HQ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Nhìn ra tỉnh bạn

            Nhạc cắt

22h00         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 34 - Phim HQ)

23h20         -CM: GD&ĐT –PL Tối 15/8

23h35         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  17/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 14, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.8/2017. –Tối 15/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 86,87 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - CM: An ninh Vĩnh Phúc. – Tối 16/8

3h20  - CM: GD&ĐT. –Tối 15/8

3h35  - Bản tin nông nghiệp. –Tối 15/8

          -Nhạc cắt

3h50  - Tin vắn

3h55  - Nhìn ra tỉnh bạn. –Tối 16/8

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 2– Phim Đài Loan)

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Công tác bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.-Tối 15/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  -Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

6h45  - P/s:  Ngành Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.-PL Tối 16/8

6h55  - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 7- Phim HQ)

7h40  - CM: An ninh Vĩnh Phúc – PL Tối 16/8

7h55  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h10  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 34 - Phim HQ)

8h55  -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Phóng sự tài liệu – Tối 12.8

10h00         - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 12/8

10h05         - CM: Lao động công đoàn – PL Tối 12/8

10h20         - SviệtNam –Số 3. PL 14/8

10h35         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 10 -  Phim Đài Loan)

11h20         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P17

 

          12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 2– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Du lịch bốn phương: Nepal  (P3)

13h15         - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Sa mạc  (P.3) PL Tối 14/8

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 88,89 - Phim Hàn Quốc)

15h00         - Vấn đề hôm nay.-PL Tối 14/8

15h05         - Tin vắn

15h10         - Du lịch bốn phương: Khám phá Australia ( P4)- PL Tối 14/8

15h45         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta (Tập 14, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 11 -  Phim Đài Loan)

18h25         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Sa mạc  (P.1)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h25         - P/s: Công An Vĩnh Phúc đấu tranh với các loại tội phạm.

20h35         - Hộp thư Truyền hình

20h50         -CM: Khuyến học, khuyến tài

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

21h05         - Văn học nghệ thuật

21h50         - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 8- Phim HQ)

22h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

22h40         - KH &CN: Trước trận lụt – P4

22h55         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 35 - Phim HQ)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 3 – T.8/2017.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  18/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 15, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: Trước trận lụt – P4. –Tối 17/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 88,89 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Nhìn ra tỉnh bạn – TốiThứ Tư 16/8

3h20  -P/s:  Ngành Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.-Tối 16/8

3h35  - Văn học nghệ thuật – Tối 17.8

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 3 – T.8/2017.-Tối 17/8

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 3– Phim Đài Loan)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5- Tối 17/8

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - SviệtNam –Số 3. PL 14/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  - P/s: Công An Vĩnh Phúc đấu tranh với các loại tội phạm.-PL Tối 17/8

6h50  -CM: Khuyến học, khuyến tài – Tối 17/8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h05  - Văn học nghệ thuật – Phát tối 17/8

7h20  - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 8- Phim HQ)

8h05  - Hộp thư Truyền hình –PL Tối 17/8

8h20  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 35 – Phim HQ)

9h05  - Thế giới thời trang: Số 3 – T.8/2017. PL Tối 17/8

9h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  -CM: CM NN –NT và ND –PL Tối 13/8

10h00         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Machu Picchu P3 – PL Tối 13/8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         -- Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 11 -  Phim Đài Loan)

11h00         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối CN-13/8

11h10         -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

11h30         - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

 

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P18

12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 3– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thế giới động vật: Dưới bầu trời bao la (P.4)

13h15         - P/s: Công tác bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.-PL Tối 15/8

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 90,91 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS) – PL Tối T5

15h00         - CM: GD&ĐT – PL Tối 15/8

15h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế:

15h15         - Tin vắn

15h25         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 15, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         - Xiếc ảo thuật quốc tế

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 12 -  Phim Đài Loan)

18h25         - Cuộc sống thường ngày

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay.

20h25         - Mục: ATGT

20h30         - CM: Cải cách hành chính

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h45         - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 9- Phim HQ)

21h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h35         - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.3)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

21h50         - Phụ nữ Việt

          - Giới thiệu ký sự: Nghề mây tre đan ở Vĩnh Phúc ( T2)

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 36 – Phim HQ)

23h20         - P/s:  Ngành Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.-PL Tối 16/8

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  19/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 16, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.3). –Tối 18/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 90,91 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.2) PL Tối 18/8

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6) –Tối 18/8

3h35  -CM: Khuyến học, khuyến tài. –Tố 17/8

3h50  - Tin vắn

3h55  - Hộp thư Truyền hình. –Tối 17/8

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 4– Phim Đài Loan)

5h00  -Vấn đề hôm nay –Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Văn học nghệ thuật. PL Tối 17/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay.-PL Tối 18/8

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40  - Mục: ATGT

6h45  - CM: Cải cách hành chính – PL Tối 18/8

7h00  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h15  - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 9- Phim HQ)

8h00  - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.2) PL Tối 18/8

8h15  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 36 - Phim HQ)

9h00  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Sa mạc  (P.3)  PL Tối 14/8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Du lịch bốn phương: Khám phá Australia ( P4)- PL Tối 14/8

10h15         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 12 -  Phim Đài Loan)

11h15         - Vấn đề hôm nay.-PL Tối 14/8

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - 5S Online – P19

12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 4– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: An ninh Vĩnh Phúc – PL Tối 16/8

13h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 92,93 - Phim Hàn Quốc)

15h00         - P/s:  Ngành Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.-PL Tối 16/8

15h10         - Tin vắn

15h15         - Cuộc sống thường ngày PL Chiều thứ Sáu

15h30         - Lịch sử thế giới: Nikola Tesla  (P.3)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 16, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 13 -  Phim Đài Loan)

18h25         - KH&CN: Bên trong giải ngân hà – P7

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

20h30         - Mục: Môi trường và Cuộc sống 

20h35         -.CM: VP học tập và làm theo TT,ĐĐ, phong cách HCM

20h50         - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- nguồn cội tự bao đời (T3, P3)

21h05         - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 10- Phim HQ)

21h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

21h55         -Cuộc sống xanh

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 37 - Phim HQ)

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   20/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 17, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã  - Lửa (P1)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 92,93 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - CM: Cải cách hành chính. – Tối 18/8

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - .CM: VP học tập và làm theo TT,ĐĐ, phong cách HCM. –Tối 19/8

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 19/8

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 5– Phim Đài Loan)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối 19/8

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Văn học nghệ thuật – Phát tối 17/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

6h40  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 19/8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h45  -.CM: VP học tập và làm theo TT,ĐĐ, phong cách HCM –PL Tối 19/8

7h00  - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 10- Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h45  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

7h50  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 37 - Phim HQ)

8h35  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 19/8

8h50  - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- nguồn cội tự bao đời (T3, P3) –PL Tối 19/8

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Công tác bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.-PL Tối 15/8

9h55  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.8/2017- PL Tối 15/8

 10h10        - CM: GD&ĐT – PL Tối 15/8

10h25         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h35         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 13 -  Phim Đài Loan)

11h20         - Ca nhạc

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P20

12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 5– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Hộp thư Truyền hình –PL Tối 17/8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - Thế giới thời trang: Số 3 – T.8/2017. PL Tối 17/8

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 94,95– Phim Hàn Quốc)

15h00         - Du lịch bốn phương: Argentina (P3)

15h15         - Tin vắn

15h20         - CM: Khuyến học, khuyến tài – Tối 17/8

15h35         - P/s: Công An Vĩnh Phúc đấu tranh với các loại tội phạm.-PL Tối 17/8

15h45         - KH &CN: Trước trận lụt – P4 – PL Tối 17/8

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 17, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 14 -  Phim Đài Loan)

18h25         - Tôi yêu Việt Nam

18h30         - Ca nhạc

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Tấm lòng nhân ái.

20h25         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND

20h40         -Ký sự: Nghề may tre đan ở Vĩnh Phúc ( T2)

20h55         - Phim truyện: Hận thù (P.1, Phim Hành động ( Mỹ)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         -  Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

22h00         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Machu Picchu P4

22h15         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Hận thù (P.2, Phim Hành động ( Mỹ)

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   21/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 18, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -  Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử. –Tối 20/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 94,95– Phim Hàn Quốc)

3h05  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Machu Picchu P4. –Tối 20/8

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6) –Tối 18/8

3h35  - Ký sự: Mây tre đan – Tối 20.8

3h35  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. Tối 20/8

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.-Tối 19/8

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 6– Phim Đài Loan)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Cuộc sống xanh. –Tối  19/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND – PL Tối 20/8

          -Ký sự: Nghề may tre đan ở Vĩnh Phúc ( T2) PL Tối 20/8

6h50  - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Machu Picchu P3 – PL Tối 20/8

7h05  - Phim truyện: Hận thù (P.1, Phim Hành động ( Mỹ)

7h50  - Mục: Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

7h55  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối CN 20/8

8h10  - Phim truyện: Hận thù (P.2, Phim Hành động ( Mỹ)

8h55  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s:  Ngành Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.-PL Tối 16/8

9h55  - CM: An ninh Vĩnh Phúc – PL Tối 16/8

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h10         - Nhìn ra tỉnh bạn – Tối 19.7

10h25         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 14 -  Phim Đài Loan)

11h5  - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P21

          12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 6– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thế giới thời trang

13h15         - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.3) PL Tối 18/8

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 96,97 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Vấn đề hôm nay.-PL Tối 18/8

15h05         - Tin vắn

15h10         - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6) –Tối 18/8

15h25         - CM: Cải cách hành chính – PL Tối 18/8

15h40         - Tạp chí Thể thao: Gala trượt băng VĐ Châu Âu – P3

15h55         - Nhạc cắt

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 18, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         -- Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 15 -  Phim Đài Loan)

18h25         - SviệtNam –Số 4.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         -Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

20h30         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc

20h45         - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 11- Phim HQ)

21h30         - Bản tin thể thao (PL trưa)

21h35         - Du lịch bốn phương: Khám phá Austria ( P5)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

21h50         - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Sa mạc  (P.4) 

          - Giới thiệu phim (mới)

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 38- Phim HQ)

23h20         -Cuộc sống thường ngày. PL Thứ 6

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   22/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 19, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc.-Tối 21/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 96,97 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Sa mạc  (P.4)-Tối 21/8

3h20  - Du lịch bốn phương: Khám phá Austria ( P5)-Tối 21/8

3h35  - Phụ nữ Việt- PL Tối Thứ Sáu-18/8

3h50  - Tin vắn

3h55  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 7– Phim Đài Loan)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2-21/8

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - SviệtNam –Số 4.- PL 21/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN

6h35  - Vấn đề hôm nay.- PL Tối 21/8

6h40  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc – PL Tối 21/8

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

6h55  - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 11- Phim HQ)

7h40  - Du lịch bốn phương: Khám phá Australia ( P5) –PL Tối 21/8

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

7h55  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 38- Phim HQ)

8h40  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Sa mạc  (P.4)  PL Tối 21/8

8h55  - Văn học nghệ thuật – Phát tối 17/8

9h10  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Khuyến học, khuyến tài – Tối 17/8

10h00         - Hộp thư Truyền hình –PL Tối 17/8

10h15         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 15 -  Phim Đài Loan)

11h00         - P/s: Công An Vĩnh Phúc đấu tranh với các loại tội phạm.-PL Tối 17/8

11h15         -Nhạc cắt

11h25         - VHNT: PL Tối 17/8

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P22

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 7– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Khuyến học, khuyến tài – Tối 17/8

13h15         - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- nguồn cội tự bao đời (T3, P3) –PL Tối 19/8

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 98,99 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn

15h15         - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

15h20         - Tin vắn

15h25         - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 22.7

15h30         - Tạp chí thể thao: Uốn dẻo tạo hình – P4

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 19, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 16 -  Phim Đài Loan)

18h25         - Khám phá thế giới:Hawai Hoang dã – Bí mật của biển sâu  (P4)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - P/s: Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

20h35         - CM: Hồn quê

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

20h45         - CM: Văn hóa gia đình

21h00         - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 12- Phim HQ)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.8/2017

22h05         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 39- Phim HQ)

23h20         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  23/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 20, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.8/2017-Tối 22/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 98,99 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - P/s: Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.-Tối 22/8

3h20  - CM: Văn hóa gia đình. Tối 22/8

3h35  -CM: Hồn quê-Tối 22/8

3h45  - Tin vắn

3h50  - SviệtNam –Số 4.

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 8– Phim Đài Loan)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 19/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  - P/s: Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.-PL Tối 22/8

6h50  - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 12- Phim HQ)

7h35  -Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.8/2017- PL Tối 22/8

7h50  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 39- Phim HQ)

8h35  - CM: Văn hóa gia đình –PL Tối 22/8

8h50  - CM: Hồn quê – PL Tối 22/8

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Cải cách hành chính – PL Tối 18/8

10h00         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 16 -  Phim Đài Loan)

10h45         - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.3) PL Tối 18/8

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h00         - Vấn đề hôm nay.-PL Tối 18/8

11h05         - SviệtNam –Số 4.- PL 21/8

11h20         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P23

12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 8– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND – PL Tối 20/8

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

13h15         - LSTG: Những bí ẩn về Machu Picchu P4

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 100,101 - Phim Hàn Quốc)

15h05         -Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Machu Picchu P3. – PL Tối 20/8

15h20         - Thế giới thời trang.

15h35         - Tin vắn

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 20, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 17 -  Phim Đài Loan)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h35         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h25         - P/s: Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp Vĩnh Phúc.

20h35         - CM: Pháp luật và đời sống

          - Giới thiệu ký sự.

20h50         - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 13- Phim HQ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Nhìn ra tỉnh bạn

21h55         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 40- Phim HQ)

23h20         -CM: VP học tập và làm theo TT,ĐĐ, phong cách HCM –PL Tối 19/8

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  24/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 21, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.8/2017 –Tối 22/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 100,101 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Sa mạc  (P.2)

3h20  - CM: Pháp luật và đời sống. –Tối 23/8

3h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá Austria ( P5).-Tối 21/8

3h50  - Tin vắn

3h55  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 9– Phim Đài Loan)

5h00  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp Vĩnh Phúc.-Tối 23/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

6h40  - P/s: Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp Vĩnh Phúc.-PL Tối 23/8

6h50  - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 13- Phim HQ)

7h35  - CM: Pháp luật và đời sống – PL Tối 23/8

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

7h50  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h05  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 40- Phim HQ)

8h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam- nguồn cội tự bao đời (T3, P3) –PL Tối 19/8

10h00         - CM: VP học tập và làm theo TT,ĐĐ, phong cách HCM –PL Tối 19/8

10h15         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 1978

10h30         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 17 -  Phim Đài Loan)

11h15         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P24

          12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 9– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc – PL Tối 21/8

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h15         - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Sa mạc  (P.4)  PL Tối 21/8

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 102,103 - Phim Hàn Quốc)

15h00         - Vấn đề hôm nay.- PL Tối 21/8

15h05         - Du lịch bốn phương: Khám phá Australia ( P5) –PL Tối 21/8

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

15h20         - Tin vắn

15h25         -Ca nhạc

15h45         - Du lịch bốn phương: Great Barrier Reef  (P1)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 21, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 18 -  Phim Đài Loan)

18h25         - SviệtNam –Số 4.- PL 21/8

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h30         - P/s: Khuyến công đồng hành cùng doanh nghiệp.

20h40         - CM: Dân số và phát triển

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h55         - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 14- Phim HQ)

21h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h45         - KH &CN: Trước trận lụt – P5

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập41- Phim HQ)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 4 – T.8/2017.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  25/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 22, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Du lịch bốn phương: Great Barrier Reef  (P1). –PL 24/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 102,103 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - P/s: Khuyến công đồng hành cùng doanh nghiệp. –Tối 24/8

3h20  - CM: Dân số và phát triển. –Tối 24/8

3h35  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 4 – T.8/2017. –Tối 24/8

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 10– Phim Đài Loan)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - SviệtNam –Số 4.- PL 21/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

6h40  - P/s: Khuyến công đồng hành cùng doanh nghiệp.-PL Tối 24/8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 14- Phim HQ)

7h35  - CM: Dân số và phát triển – PL Tối 24/8

7h50  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập41- Phim HQ)

8h35  - KH &CN: Trước trận lụt – P5 – PL Tối 24/8

8h50  - Thế giới thời trang: Số 4 – T.8/2017. PL Tối 24/8

9h05  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND – PL Tối 20/8

10h00         - Lịch sử thế giới: Những bí ẩn về Machu Picchu P3 – PL Tối 20/8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 18 -  Phim Đài Loan)

11h00         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

          -Ký sự: Nghề may tre đan ở Vĩnh Phúc ( T2) PL Tối 20/8

11h10         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P25

          12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 10– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Văn hóa gia đình –PL Tối 22/8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         -  Thế giới động vật: Hành trình trái đất II – Sa mạc (P.1)

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 104,105 - Phim Hàn Quốc)

15h00         - CM: Hồn quê – PL Tối 22/8

15h10         - Xiếc ảo thuật quốc tế.

15h25         - P/s: Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.-PL Tối 22/8

15h35         - Tin vắn

15h40         -Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.8/2017- PL Tối 22/8

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 22, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         - Xiếc ảo thuật quốc tế

           Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 19 -  Phim Đài Loan)

18h25         - Cuộc sống thường ngày

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay

20h25         - Mục: ATGT

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h30         - CM: Tài nguyen và môi trường

20h45         - Ký sự (Tập 2):

21h00         - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 15- Phim HQ)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Phụ nữ Việt

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

22h05         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 42- Phim HQ)

23h20         - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.4)

23h35         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

         

 

THỨ BẢY 26/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 23, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - KH &CN: Trước trận lụt – P5.-Tối 24/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 104,105 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.4)-Tối 25/8

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Tài nguyen và môi trường.-Tối 25/8

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 4 – T.8/2017. –PL Tối 24/8

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 11– Phim Đài Loan)

5h00  - SviệtNam –Số 4.- PL 21/8

5h15  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. –Tối 24/8

5h50  - Mục: ATGT-PL Tối 25/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay- PL Tối 25/8

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40  - Mục: ATGT

6h45  - CM: Tài nguyen và môi trường – PL  tối 25/8

7h00  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h15  - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 15- Phim HQ)

8h00  - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.4) PL tối 25/8

8h15  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 42- Phim HQ)

9h00  - Ký sự (Tập 2):- Tối 25.8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc – PL Tối 21/8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Du lịch bốn phương: Khám phá Australia ( P5) –PL Tối 21/8

10h15         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 19 -  Phim Đài Loan)

11h00         -Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Sa mạc  (P.4)  PL Tối 21/8

11h15         - Cuộc sống thường ngày – PL Chiều T. Sáu

          - Vấn đề hôm nay.- PL Tối 21/8

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P26

12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 11– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Pháp luật và đời sống – PL Tối 23/8

13h15         - P/s: Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp Vĩnh Phúc.-PL Tối 23/8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h25         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 106,107 - Phim Hàn Quốc)

14h55         - Xiếc ảo thuật quốc tế

15h10         - Tin vắn

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h15         - Lịch sử thế giới: Nikola Tesla  (P.4)

15h30         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 23, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 20 -  Phim Đài Loan)

18h25         - KH&CN: Bên trong giải ngân hà – P8

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - CM: An toàn giao thông

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn

20h45         -Phóng sự tài liệu:

21h00         - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 16- Phim HQ)

21h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h50         - Cuộc sống xanh.

22h00         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 43- Phim HQ)

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   27/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 24, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -Phóng sự tài liệu:-Tối 26/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 106,107 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - Ký sự (Tập 2): -Tối  25/8

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: An toàn giao thông – Tối 26.8

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 26/8

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 12– Phim Đài Loan)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối T.7- 26/8

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Ký sự (Tập 2):-PL Tối 25/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục:Môi trường và Cuộc sống

6h40  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 29.7

6h45  - CM: An toàn giao thông –PL Tôi 26/8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h00  - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 16- Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h45  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

7h50  - Phim truyện: Lọ lem thành phố (Tập 19  - Phim HQ)

8h35  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 26/8

8h50  - Phóng sự tài liệu: - Tối 26.8

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.-PL Tối 22/8

          - CM: Hồn quê – PL Tối 22/8

9h55  - CM: Văn hóa gia đình –PL Tối 22/8

10h10         -Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.8/2017- PL Tối 22/8

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 20 -  Phim Đài Loan)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P27

          12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 12– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Dân số và phát triển – PL Tối 24/8

13h15         - Thế giới thời trang: Số 4 – T.8/2017. PL Tối 24/8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 108,109 - Phim Hàn Quốc)

15h00         - Du lịch bốn phương: Argentina (P4)

15h15         - Tin vắn

15h20         - Khám phá thế giới: Hawai Hoang dã – Lửa (P2)

15h35         - P/s: Khuyến công đồng hành cùng doanh nghiệp.-PL Tối 24/8

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 24, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc.

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 21 -  Phim Đài Loan)

18h25         - Tôi yêu Việt Nam

18h30         - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

20h25         - CM: An ninh Vĩnh Phúc

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

20h40         - Phim truyện: Lẩn trốn (P.1, Phim Tâm lý – điều tra Mỹ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

21h55         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lẩn trốn (P.2, Phim Tâm lý – điều tra Mỹ)

23h25         - Lịch sử thế giới: Sự hình thành trái đất – Sa mạc Sahara P1

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI  28/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 25, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử.-Tối 27/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 108,109 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - Lịch sử thế giới: Sự hình thành trái đất – Sa mạc Sahara P1- Tối 27/8

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: An ninh Vĩnh Phúc. Tối 27/8

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 26/8

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 13– Phim Đài Loan)

5h00  - Tấm lòng nhân ái –Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Cuộc sống xanh. –Tối  26/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - CM: An ninh Vĩnh Phúc –PL Tối 27/8

  6h50         - Tấm lòng nhân ái- PL Tối 27/8

6h55  - Lịch sử thế giới: Sự hình thành trái đất – Sa mạc Sahara P1- PL Tối 27/8

7h10  - Phim truyện: Lẩn trốn (P.1, Phim Tâm lý – điều tra Mỹ)

7h55  - CM: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h10  - Phim truyện: Lẩn trốn (P.2, Phim Tâm lý – điều tra Mỹ)

9h00  - Ca nhạc 

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp Vĩnh Phúc.-PL Tối 23/8

9h55  - CM: Pháp luật và đời sống – PL Tối 23/8

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h10         - Tạp chí Thể thao: Gala trượt băng VĐ Châu Âu – P4

10h25         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 21 -  Phim Đài Loan)

11h10         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P28

 

          12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 13– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.4) PL tối 25/8

13h15         - CM: Tài nguyen và môi trường – PL Tối 25/8

13h30         - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 110 - Phim Hàn Quốc)

          - Nhạc cắt

          -  Phim truyện : Cuộc Chiến Kim chi (Tập 1- Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Ký sự (Tập 2):- Tối 25.8

15h15         - Tin vắn

15h20         - Vấn đề hôm nay- PL Tối 25/8

15h25         - Thế giới thời trang:

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 25, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 22 -  Phim Đài Loan)

18h25         - SviệtNam –Số 5.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

20h30         - CM: Câu chuyện trong tháng

20h45         - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 17- Phim HQ)

21h30         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h35         - Du lịch bốn phương: Khám phá Austria ( P6)

          - Giới thiệu phim (mới)

21h50         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 44- Phim HQ)

23h20         - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II – Đồng cỏ  (P.1)

23h30         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA  29/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 26, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Sự hình thành trái đất – Sa mạc Sahara P1. –Tối 27/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Son môi hồng (Tập 110 - Phim Hàn Quốc)

          -Nhạc cắt

          -Phim truyện : Cuộc Chiến Kim chi (Tập 1- Phim Hàn Quốc)

3h05  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II – Đồng cỏ  (P.1).- Tối 28/8

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá Austria ( P6). –Tối 28/8

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: Câu chuyện trong tháng. Tối 28/8

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 14– Phim Đài Loan)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 26/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

6h35  - CM: Câu chuyện trong tháng –PL Tối 28/8

6h50  - Vấn đề hôm nay – Tối 28/8

6h55  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II – Đồng cỏ  (P.1) PL Tối 28/8

7h10  - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 17- Phim HQ)

7h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá Australia ( P6) –PL Tối 28/8

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h10  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 44- Phim HQ)

8h55  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Dân số và phát triển – PL Tối 24/8

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - Thế giới thời trang: Số 4 – T.8/2017. PL Tối 24/8

10h15         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 22 -  Phim Đài Loan)

11h00         - P/s: Khuyến công đồng hành cùng doanh nghiệp.-PL Tối 24/8

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên:

11h10         - KH &CN: Trước trận lụt – P5 – PL Tối 24/8

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P29

12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 14– Phim Đài Loan)

12h50         - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 26/8

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: An toàn giao thông –PL Tôi 26/8

13h15         - Nhìn ra tỉnh bạn

13h30         - Phim truyện : Cuộc Chiến Kim chi (Tập 2,3 - Phim Hàn Quốc)

15h00         - Tạp chí thể thao: Uốn dẻo tạo hình – P5

15h15         - Tin vắn

15h20         - SviệtNam –Số 5.

15h35         - Phóng sự tài liệu: - Tối 26.8

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 26, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         -Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 23 -  Phim Đài Loan)

18h25         - CM: KPTG: Quyền năng thực vật  (P1)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h25         - P/s: Đào tạo gắn với giải quyết việc làm tại trường CĐ Nghề VP.

20h35         - CM: Công nghiệp và thương mại

20h50         - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 18- Phim HQ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 5 – T.8/2017

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

21h55         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 45- Phim HQ)

23h25         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử. PL Tối CN

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ 30/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 27, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II – Đồng cỏ  (P.1) –Tối 28/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc Chiến Kim chi (Tập 2,3 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 5 – T.8/2017. –Tối 29/8

3h20  - CM: Công nghiệp và thương mại. Tối 29/8

3h35  - P/s: Đào tạo gắn với giải quyết việc làm tại trường CĐ Nghề VP. –Tối 29/8

3h50  - Tin vắn

3h55  - SviệtNam –Số 5.

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 15– Phim Đài Loan)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  -  CM: Câu chuyện trong tháng. –PL 28/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  - P/s: Đào tạo gắn với giải quyết việc làm tại trường CĐ Nghề VP.PLTôi 29/8

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

6h50  - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 18- Phim HQ)

7h35  -CM: Công nghiệp và thương mại –PL Tối 29/8

7h50  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 45- Phim HQ)

8h35  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 5 – T.8/2017 –PL Tối 29/8

8h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Vấn đề hôm nay- PL Tối 25/8

9h50  - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 23 -  Phim Đài Loan)

10h35         - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

10h50         - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật  (P.4) PL tối 25/8

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h05         - CM: Tài nguyen và môi trường – PL Tối 25/8

11h20         - Ký sự (Tập 2):- Tối 25.8

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P30

          12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 15– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: An ninh Vĩnh Phúc –PL Tối 27/8

13h15         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử –PL Tối 27/8

13h30         - Phim truyện : Cuộc Chiến Kim chi (Tập 4,5 - Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h00         - Thế giới thời trang

15h15         - Tin vắn

15h20         - Lịch sử thế giới: Sự hình thành trái đất – Sa mạc Sahara P1- PL Tối 27/8

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 27, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 24 -  Phim Đài Loan)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

          -Nhạc cắt Danh thắng Tây Thiên.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h25         - P/s: VP sẵn sàng cho năm học mới.

20h35         - Quốc phòng quân khu II

             Nhạc cắt

20h50         - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 19- Phim HQ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

21h40         - Nhìn ra tỉnh bạn

21h55         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 46- Phim HQ)

23h20         - CM: Công nghiệp và thương mại. PL Tối 29/8

23h35         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  31/8/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 28, Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 5 – T.8/2017. PL Tối 29/8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc Chiến Kim chi (Tập 4,5 - Phim Hàn Quốc)

3h05  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II – Đồng cỏ  (P.1)- Tối 28/8

3h20  - Nhìn ra tỉnh bạn. PL Tối thứ 4

3h35  - P/s: VP sẵn sàng cho năm học mới. –Tối 30/8

3h50  - Tin vắn

3h55  - Phim tài liệu: Đánh giặc bức thông điệp lịch sử - PL Tối C.nhật

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 16– Phim Đài Loan)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống – Tối Thứ 4

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Cuộc sống thường ngày. –PL 30/8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  -Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

6h40  - P/s: VP sẵn sàng cho năm học mới.-PL Tối 30/8

6h50  - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 19- Phim HQ)

7h35  - Nhìn ra tỉnh bạn.

7h50  - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 46- Phim HQ)

          -Nhạc cắt

8h35  - CM: Thú y với chăn nuôi – Tối 5.7

8h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - SviệtNam –Số 5.

10h00         - Phóng sự tài liệu: - Tối 26.8

10h15         - CM: An toàn giao thông –PL Tôi 26/8

10h30         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 24 -  Phim Đài Loan)

11h15         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 26/8

11h25         - Cuộc sống xanh. - Tối 26.8

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - 5S Online – P31

12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 16– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Câu chuyện trong tháng- PL Tối 28/8

13h15         - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II – Đồng cỏ  (P.1) PL Tối 28/8

13h30         - Phim truyện : Cuộc Chiến Kim chi (Tập 6,7- Phim Hàn Quốc)

15h00         - Du lịch bốn phương: Great Barrier Reef  (P2)

15h15         - Tin vắn

15h20         - Vấn đề hôm nay – Tối 28/8

15h25         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 28, Phim VN)

17h05         - Dành cho thiếu nhi: 

17h20         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 25 -  Phim Đài Loan)

18h25         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Sa mạc  (P.3)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h25         - P/s: Toàn dân đoàn kết XD NTM gắn với đô thị thông minh.

20h35         - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h50         - Phim truyện: Cạm bẫy tình ái  (Tập 20- Phim HQ)

21h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

21h40         - KH &CN: Trước trận lụt – P6

21h55         - Cuộc sống xanh.

22h00         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem đường phố  (Tập 47- Phim HQ)

23h20         - Thế giới thời trang: Số 5 – T.8/2017.

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 Xem phản hồi

 
Tin khác