LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÁNG 9 NĂM 2016 (26/08/2016 15:07)

Xem lịch phát sóng ngày:

 

THỨ NĂM  1/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 6 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 5 – T.8 /2016- Tối 30.8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 34,35 - Phim HQ)

3h05  - Phụ nữ Việt (Phát tối thứ 4) 

3h20  - Tiểu phẩm hài: Người phường phố.

3h50  - Tin vắn

3h55  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

4h10  - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 18 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Môi trường và Cuộc sống

6h40  - Nhà nông làm giàu

6h50  - P/s:VP đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm.- Tối 31.8

7h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 1 - Phim HQ)

7h45  - Phụ nữ Việt - Tối 31.8

8h00  - Nhìn ra tỉnh bạn – Tối thứ 4

8h15  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 8 - Phim HQ)

9h00  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - Cuộc sống đời thường.- PL 18h25 T.4

9h50  - An ninh Vĩnh Phúc – Tối 27.8

10h05         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 27.8

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

10h20         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 30 -  Phim HQ)

11h05         - Thế giới ẩm thực: Giấc mơ Sushi của Jiro (P.4) - Tối 27.8

11h20         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Du lịch bốn phương: Du lịch Macedonia (P2)

12h05         - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 18 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Công nghiệp và thương mại.- Tối 29.8

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 36,37 - Phim HQ)

15h00         - Phụ nữ Việt (Phát tối thứ 4) 

15h10         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 5 – T.8 /2016- Tối 30.8

15h25         - Tin vắn

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 6 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 31 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Công gô (P.2)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - CM: Phổ biến giáo dục pháp luật.

20h45         - Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

20h50         - P/s: Hướng đi mới trong đào tạo xuất khẩu lao động.

          - Giới thiệu Trang địa phương.

21h00         - Đất và người Vĩnh Phúc

21h15         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 2 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

22h10         - Bản tin thể thao

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

22h20         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 9 - Phim HQ)

23h05         - Thế giới thời trang: Số 1 – T.9/2016

23h20         - Cuộc sống xanh.

23h30         - Khoa học và công nghệ:

23h45         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ SÁU  2/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 7 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khoa học và công nghệ: - Tối 1.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 36,37 - Phim HQ)

3h05  - Phụ nữ Việt (Phát tối thứ 4) 

3h20  - Tiểu phẩm hài: Người tuổi voi.

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 1 – T.9/2016 - Tối 1.9

4h10  - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 19 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

6h40  - P/s: Hướng đi mới trong đào tạo xuất khẩu lao động.- Tối 1.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 2 - Phim HQ)

7h35  - Khoa học và công nghệ: - Tối 1.9

7h50  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 9 - Phim HQ)

8h35  - CM: Phổ biến giáo dục pháp luật.- PL tối thứ 5.

8h50  - Thế giới thời trang: Số 1 – T.9/2016 - Tối 1.9

9h05  - Đất và người Vĩnh Phúc – Tối 1.9

9h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - Câu chuyện trong tháng.- Tối 28.8

9h55  - Lịch sử thế giới: Lịch sử Australia –P.11.- Tối 28.8

          - Giới thiệu Trang địa phương- Tối 1.9

10h10         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 31 -  Phim HQ)

10h55         -Thế giới N.thuật: Sức mạnh của nghệ thuật -Van Gogh(P.2,Tối 28.8)

11h10         - Dấu ấn văn hóa Việt. - Tối 28.8

11h20         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

12h05         - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 19 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - P/s: Vĩnh Phúc sẵn sàng cho năm học mới.- Tối 30.8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 38,39 - Phim HQ)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - Thế giới động vật: Động vật – thời kỳ làm cha mẹ (P.1)

15h30         - Tin vắn

15h35         - Nhân đạo.- Tối 30.8

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 7 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h30         - Chuyện chúng mình.

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 32-  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1-T.5

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Vấn đề hôm nay

20h35         - Mục: ATGT

20h40         - Phụ nữ Vĩnh Phúc.

20h55         - Trang địa phương.

21h15         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 3 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

22h10         - Bản tin thể thao

22h15         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 10 - Phim HQ)

23h00         - Phụ nữ Việt

23h10         - Khám phá thế giới: Sống cùng hoang dã (P.1)

23h25         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  3/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 8 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 1 – T.9/2016 - Tối 1.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 38,39 - Phim HQ)

3h05  - Khám phá thế giới: Sống cùng hoang dã (P.1)- Tối 2.9

3h20  - Tiểu phẩm hài: Nhà thơ Trần Tu.

3h50  - Tin vắn

3h55  - Khoa học và công nghệ: - Tối 1.9

4h10  - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 20 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay

6h40  - Mục: ATGT

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h45  - Phụ nữ Vĩnh Phúc.- Tối 2.9

7h00  - Phụ nữ Việt

7h10  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 3 - Phim HQ)

8h00  - Khám phá thế giới: Sống cùng hoang dã (P.1)- Tối 2.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

8h15  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 10 - Phim HQ)

9h00  - Trang địa phương. - Tối 2.9

9h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - Công nghiệp và thương mại.- Tối 29.8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá quần đảo FiJi ( P1) - Tối 29.8

10h10         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 32 -  Phim HQ)

11h00         - Thế giới động vật: Thế giới động vật chân đốt (P.6) - Tối 29.8

11h15         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Lịch sử thế giới: Elizabeth Vua của nước Anh (P.1)

12h05         - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 20 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - P/s:VP đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm.- Tối 31.8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 40,41 - Phim HQ)

15h00         - Phụ nữ Việt - Tối 31.8

15h10         - Thế giới nghệ thuật: Danh họa Claude Monet (P1)

15h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 T.6

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h40         - Tin vắn

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 8 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 33 -  Phim HQ)

18h25         - Vẻ đẹp cuộc sống.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Xây dựng Đảng.

20h45         - Nhà nông làm giàu

20h50         - Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

21h00         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 4 - Phim HQ)

21h45         - Bản tin thể thao

21h50         - Cuộc sống xanh.

22h00         - Bản tin tổng hợp.

22h10         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 11 - Phim HQ)

22h55         - Thế giới ẩm thực: Giấc mơ Sushi của Jiro (P.5)

23h10         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h25         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   4/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 9 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Sống cùng hoang dã (P.1) - Tối 2.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 40,41 - Phim HQ)

3h05  - Thế giới ẩm thực: Giấc mơ Sushi của Jiro (P.5) – Tối 3.9

3h20  - Tiểu phẩm hài: Nhàn cư vi bất…

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 3.9

4h10  - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 21, tập cuối – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Nhà nông làm giàu

6h40  - Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h45  - Xây dựng Đảng.- Tối 3.9

7h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 4 - Phim HQ)

7h45  - Thế giới ẩm thực: Giấc mơ Sushi của Jiro (P.5) – Tối 3.9

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

8h00  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 11 - Phim HQ)

8h45  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 3.9

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - P/s: Vĩnh Phúc sẵn sàng cho năm học mới.- Tối 30.8

9h50  - Nhân đạo.- Tối 30.8

10h05         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 5 – T.8 /2016.- Tối 30.8

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 33 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Khám phá thế giới: Khủng long (P1)

12h05         - Phim truyện: Khát vọng tuổi trẻ (Tập 21, tập cuối – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - P/s: Hướng đi mới trong đào tạo xuất khẩu lao động.- Tối 1.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 42,43 - Phim HQ)

15h05         - Du lịch bốn phương: Khám phá vùng duyên hải Bulgaria (P1)

15h20         - Tin vắn

15h25         - CM: Phổ biến giáo dục pháp luật.- PL tối thứ 5.

15h40         - Đất và người Vĩnh Phúc – Tối 1.9

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 9 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 34 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới thời trang: T 6.2016

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Tấm lòng nhân ái.

20h35         - Toàn dân PCCC

20h50         - Ống kính phóng viên.

21h05         - Bản tin thể thao

21h10         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 5 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

22h10         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 12 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

23h00         - Dấu ấn văn hóa Việt.

23h10         - Thế giới nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật – Van Gogh (P3)

23h25         - Lịch sử thế giới: Lịch sử Australia –P.12

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   5/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 10 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật – Van Gogh (P3) – Tối 4.9

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 42,43 - Phim HQ)

3h05  - Lịch sử thế giới: Lịch sử Australia –P.12- Tối 4.9

3h20  - Tiểu phẩm hài: Nhập viện cũng phải xem giờ.

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 3.9

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 1 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Toàn dân PCCC- Tối 4.9

6h50  - Ống kính phóng viên.- Tối 4.9

7h00  - Lịch sử thế giới: Lịch sử Australia –P.12- Tối 4.9

7h15  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 5 - Phim HQ)

8h00  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h10  - Thế giới nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật – Van Gogh (P3) – Tối 4.9

8h25  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 12 - Phim HQ)

9h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - P/s:VP đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm.- Tối 31.8

9h50  - Phụ nữ Việt - Tối 31.8

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h05         - Nhìn ra tỉnh bạn

10h20         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 34 -  Phim HQ)

11h05         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang: T 5.2016

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 1 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Phụ nữ Vĩnh Phúc.- Tối 2.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 44,45 - Phim HQ)

15h00         - Nhà nông làm giàu (Tối thứ 7)

15h10         - Trang địa phương. - Tối 2.9

15h30         - Tin vắn

15h35         - Vấn đề hôm nay – Tối 2.9

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 10 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 35 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí thể thao:

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h35         - Vấn đề hôm nay.

20h40         - Lý luận và cuộc sống.

20h55         - Thú y với chăn nuôi

21h10         - Bản tin thể thao 

21h15         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 6 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

          - Giới thiệu phim (mới)

22h10         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 13 - Phim HQ)

22h55         - Du lịch bốn phương: Khám phá đảo Fiji ( P2)

23h10         - Thế giới động vật: Thế giới động vật chân đốt (P.7)

23h30         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

THỨ BA   6/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 11 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Lịch sử Australia –P.12- Tối 4.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 44,45 - Phim HQ)

3h05  - Thế giới động vật: Thế giới động vật chân đốt (P.7)- Tối 5.9

3h20  - Tiểu phẩm hài: Nhất bên trọng.

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật – Van Gogh (P3) – Tối 4.9

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 2 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN

6h35  - Vấn đề hôm nay.

6h40  - Lý luận và cuộc sống.- Tối 5.9

6h55  - Thế giới động vật: Thế giới động vật chân đốt (P.7)- Tối 5.9

7h10  - Thú y với chăn nuôi - Tối 5.9

7h25  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 6 - Phim HQ)

8h15  - Du lịch bốn phương: Khám phá đảo Fiji ( P2)- Tối 5.9

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h30  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 13 - Phim HQ)

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - P/s: Hướng đi mới trong đào tạo xuất khẩu lao động.- Tối 1.9

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

9h50  - Thế giới thời trang: Số 1 – T.9/2016 - Tối 1.9

10h05         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 35 -  Phim HQ)

10h50         - Khoa học và công nghệ: - Tối 1.9

11h05         - Đất và người Vĩnh Phúc – Tối 1.9

11h20         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Tạp chí thể thao:

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 2 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Xây dựng Đảng.- Tối 3.9

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 46,47 - Phim HQ)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn

15h15         - Cuộc sống xanh - Tối 3.9

15h25         - Tin vắn

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 11 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 36 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới: Báu vật (P1)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Bản tin nông nghiệp

20h35         - Phổ biến kiến thức y tế

20h40         - P/s: Vệ sinh ATTP cần có giải pháp đồng bộ.

20h50         - Thanh niên Vĩnh Phúc

21h05         - Bản tin thể thao 

21h10         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 7 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

22h10         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 14 - Phim HQ)

23h00         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.9/2016

23h15         - Tiểu phẩm hài: Thầy đồ dạy học.

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ TƯ  7/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 12 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Thế giới động vật chân đốt (P.7) - Tối 5.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 46,47 - Phim HQ)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.9/2016 – Tối 6.9

3h20  - Tiểu phẩm hài: Nhồi nhét.

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá đảo Fiji ( P2)- Tối 5.9

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 3 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  - Phổ biến kiến thức y tế

6h50  - P/s: Vệ sinh ATTP cần có giải pháp đồng bộ.- Tối 6.9

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

7h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 7 - Phim HQ)

7h45  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.9/2016 – Tối 6.9

8h00  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 14 - Phim HQ)

8h45  - Thanh niên Vĩnh Phúc- Tối 6.9

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - Phụ nữ Vĩnh Phúc.- Tối 2.9

9h55  - Trang địa phương. - Tối 2.9

10h15         - Khám phá thế giới: Sống cùng hoang dã (P.1)- Tối 2.9

10h30         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 36 -  Phim HQ)

11h15         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới ẩm thực: Ẩm thực Tây Ban Nha của Rickstein (P1)

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 3 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Toàn dân PCCC- Tối 4.9

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 48,49 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h05         - Ống kính phóng viên.- Tối 4.9

15h20         - Thế giới thời trang: T 4.2016

15h35         - Tin vắn

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 12 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 37 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống đời thường.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Môi trường và Cuộc sống

20h35         - Nhà nông làm giàu 

20h40         - P/s: Nông dânVĩnh Phúc với công tác vệ sinh môi trường.

20h50         - Bạn nhà nông.

          - Giới thiệu Ký sự TH.

21h10         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 8 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

22h10         - Bản tin thể thao 

22h15         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 15 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

23h00         - Phụ nữ Việt

23h10         - Nhìn ra tỉnh bạn

23h30         - Ca nhạc

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ NĂM  8/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 13 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.9/2016 – Tối 6.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 48,49 - Phim HQ)

3h05  - Phụ nữ Việt (Phát tối thứ 4) 

3h20  - Tiểu phẩm hài: Những người đàn ông đảm.

3h50  - Tin vắn

3h55  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 4 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Môi trường và Cuộc sống

6h40  - Nhà nông làm giàu

6h50  - P/s: Nông dânVP với công tác vệ sinh môi trường.- Tối 7.9

7h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 8 - Phim HQ)

7h45  - Bạn nhà nông - Tối 7.9

8h00  - Phụ nữ Việt - Tối 7.9

8h15  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 15 - Phim HQ)

9h00  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - Cuộc sống đời thường.- PL 18h25 T.4

9h45  - Xây dựng Đảng.- Tối 3.9

10h00         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 3.9

10h15         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 37 -  Phim HQ)

11h00         - Thế giới ẩm thực: Giấc mơ Sushi của Jiro (P.5) – Tối 3.9

11h15         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Du lịch bốn phương: Du lịch Macedonia (P3)

          12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 4 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Lý luận và cuộc sống.- Tối 5.9

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 50,51 - Phim HQ)

15h00         - Vấn đề hôm nay. - Tối 5.9

15h05         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.9/2016 – Tối 6.9

15h20         - Tin vắn

15h25         - Thú y với chăn nuôi - Tối 5.9

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 13 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 38 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Công gô (P.3)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - CM: Phổ biến giáo dục pháp luật.

20h45         - Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

20h50         - P/s: MTTQ tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền.

21h00         - Sức khỏe cho mọi người

21h15         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 9 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

22h10         - Bản tin thể thao

22h15         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 16 - Phim HQ)

23h00         - Thế giới thời trang: Số 2 – T.9/2016

23h15         - Cuộc sống xanh.

23h25         - Khoa học và công nghệ:

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

 

THỨ SÁU  9/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 14 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khoa học và công nghệ: - Tối 8.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 50,51 - Phim HQ)

3h05  - Phụ nữ Việt (Phát tối thứ 4) 

3h20  - Tiểu phẩm hài: Nỗi oan của sếp

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 2 – T.9/2016. – Tối 8.9

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 5 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

6h40  - P/s: MTTQ tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền.- Tối 8.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Sức khỏe cho mọi người- Tối 8.9

7h05  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 9 - Phim HQ)

7h50  - Khoa học và công nghệ: - Tối 8.9

8h05  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 16 - Phim HQ)

8h50  - CM: Phổ biến giáo dục pháp luật.- PL tối thứ 5.

9h05  - Thế giới thời trang: Số 2 – T.9/2016. – Tối 8.9

9h20  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - Toàn dân PCCC- Tối 4.9

9h55  - Lịch sử thế giới: Lịch sử Australia –P.12- Tối 4.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h10         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 38 -  Phim HQ)

10h55         - Ống kính phóng viên.- Tối 4.9

11h00         - Thế giới nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật – Van Gogh (P3) – Tối 4.9

11h15         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 5 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - P/s: Vệ sinh ATTP cần có giải pháp đồng bộ.- Tối 6.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 52,53 - Phim HQ)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - Thế giới động vật: Động vật – thời kỳ làm cha mẹ (P.2)

15h30         - Tin vắn

15h35         - Thanh niên Vĩnh Phúc- Tối 6.9

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 14 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h30         - Chuyện chúng mình.

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 39 -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2-T.5

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Vấn đề hôm nay

20h35         - Mục: ATGT

20h40         - Cựu chiến binh Vĩnh Phúc.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h55         - Ký sự truyền hình.

21h05         - Bản tin thể thao

21h10         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 10 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

22h10         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 17 - Phim HQ)

22h55         - Khám phá thế giới: Sống cùng hoang dã (P.2)

23h10         - Phụ nữ Việt

23h25         - Tiểu phẩm hài: Nhập viện cũng phải xem giờ.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ BẢY  10/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 15 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 2 – T.9/2016. – Tối 8.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 52,53 - Phim HQ)

3h05  - Khám phá thế giới: Sống cùng hoang dã (P.2) - Tối 9.9

3h20  - Tiểu phẩm hài: Ô sin nhà ai.

3h50  - Tin vắn

3h55  - Khoa học và công nghệ: - Tối 8.9

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 6 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40  - Mục: ATGT

6h45  - Cựu chiến binh Vĩnh Phúc.- Tối 9.9

7h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 10 - Phim HQ)

7h45  - Khám phá thế giới: Sống cùng hoang dã (P.2) - Tối 9.9

8h00  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 17 - Phim HQ)

8h45  - Ký sự truyền hình.- Tối 9.9

9h00  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - Lý luận và cuộc sống.- Tối 5.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá đảo Fiji ( P2) - Tối 5.9

10h10         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 39 -  Phim HQ)

11h00         - Thế giới động vật: Thế giới động vật chân đốt (P.7)- Tối 5.9

11h15         - Thú y với chăn nuôi - Tối 5.9

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày.

11h50         - Lịch sử thế giới: Elizabeth Vua của nước Anh (P.2)

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 6 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Bạn nhà nông - Tối 7.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 54,55 - Phim HQ)

15h00         - P/s: Nông dânVP với công tác vệ sinh môi trường.- Tối 7.9

15h10         - Thế giới nghệ thuật: Danh họa Claude Monet (P2)

15h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 T.6

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h40         - Tin vắn

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 15 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 40 -  Phim HQ)

18h25         - Vẻ đẹp cuộc sống.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Nhà nông làm giàu

20h35         - Môi trường và Cuộc sống

20h40         - Tài nguyên và môi trường.

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

20h55         - Dư địa chí

21h10         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 11 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

22h10         - Bản tin thể thao

22h15         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 18 - Phim HQ)

23h00         - Thế giới ẩm thực: Giấc mơ Sushi của Jiro (P.6)

23h15         - Cuộc sống xanh.

23h25         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

21h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   11/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 16 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Sống cùng hoang dã (P.2) - Tối 9.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 54,55 - Phim HQ)

3h05  - Thế giới ẩm thực: Giấc mơ Sushi của Jiro (P.6) – Tối 10.9

3h20  - Tiểu phẩm hài: Ô sin siêu văn minh.

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 10.9

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 7 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Nhà nông làm giàu

6h40  - Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h45  - Thế giới ẩm thực: Giấc mơ Sushi của Jiro (P.6) – Tối 10.9

7h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 11 - Phim HQ)

7h45  - Tài nguyên và môi trường.- Tối 10.9

8h00  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h10  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 18 - Phim HQ)

8h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 10.9

9h10  - Dư địa chí.- Tối 10.9

9h25  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - P/s: Vệ sinh ATTP cần có giải pháp đồng bộ.- Tối 6.9

9h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1 – T.9/2016 – Tối 6.9

10h05         - Thanh niên Vĩnh Phúc- Tối 6.9

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 40 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Khám phá thế giới: Khủng long (P2)

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 7 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Trang địa phương. - Tối 2.9

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 56,57 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h05         - Du lịch bốn phương: Khám phá vùng duyên hải Bulgaria (P2)

15h20         - Tin vắn

15h25         - CM: Phổ biến giáo dục pháp luật.- PL tối thứ 5.

15h40         - P/s: MTTQ tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền.- Tối 8.9

15h50         - Ca nhạc.

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 16 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 41 -  Phim HQ)

18h25         - Tôi yêu Việt Nam.

18h30         - Ca nhạc

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Tấm lòng nhân ái.

20h35         - Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

20h50         - Bản tin thể thao

21h00         - Dấu ấn văn hóa Việt.

21h10         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 12 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

22h15         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 19 - Phim HQ)

23h00         - Thế giới nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật – Van Gogh (P4)

23h15         - Lịch sử thế giới: Lịch sử Australia –P.13

23h30         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   12/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 17 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật – Van Gogh (P4) – Tối 11.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 56,57 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Lịch sử thế giới: Lịch sử Australia –P.13- Tối 11.9

3h20  - Tiểu phẩm hài: Ôi cái sự văn minh.

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 10.9

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 8 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         - Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.- Tối 11.9

6h50  - Lịch sử thế giới: Lịch sử Australia –P.13- Tối 11.9

7h05  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 12 - Phim HQ)

7h55  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h05  - Thế giới nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật – Van Gogh (P4) – Tối 11.9

8h20  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 19 - Phim HQ)

9h05  - Ca nhạc

           - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - P/s: Nông dânVP với công tác vệ sinh môi trường.- Tối 7.9

9h50  - Bạn nhà nông - Tối 7.9

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h05         - Nhìn ra tỉnh bạn

10h20         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 41 -  Phim HQ)

11h05         - Phụ nữ Việt - Tối 7.9

11h20         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang: T 5.2016

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 8 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Cựu chiến binh Vĩnh Phúc.- Tối 9.9

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 58,59 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Nhà nông làm giàu (Tối thứ 7)

15h10         - Ký sự truyền hình.- Tối 9.9

15h25         - Tin vắn

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 17 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 42 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí thể thao:

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h35         - Vấn đề hôm nay.

20h40         - Lao động và công đoàn.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

21h00         - Bản tin thể thao 

21h10         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 13 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim (mới)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

22h10         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 20 - Phim HQ)

22h55         - Thế giới động vật: Sự sống (P.1)

23h10         - Du lịch bốn phương: Khám phá đảo Fiji ( P3)

23h25         - Tiểu phẩm hài: Phú ông hà tiện.

23h40         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

THỨ BA   13/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 18 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Lịch sử Australia –P.13- Tối 11.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 58,59 - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Thế giới động vật: Sự sống (P.1) - Tối 12.9

3h20  - Tiểu phẩm hài: Ông Thành.

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật – Van Gogh (P4) – Tối 11.9

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 9 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN

6h35  - Vấn đề hôm nay.

6h40  - Lao động và công đoàn.- Tối 12.9

6h55  - Thế giới động vật: Sự sống (P.1) - Tối 12.9

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

7h15  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 13 - Phim HQ)

8h00  - Du lịch bốn phương: Khám phá đảo Fiji ( P.3) - Tối 12.9

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h15  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 20 - Phim HQ)

9h00  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - P/s: MTTQ tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền.- Tối 8.9

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

9h50  - Thế giới thời trang: Số 2 – T.9/2016. – Tối 8.9

10h05         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 42 -  Phim HQ)

10h50         - Sức khỏe cho mọi người- Tối 8.9

11h05         - Khoa học và công nghệ: - Tối 8.9

11h20         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Tạp chí thể thao:

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 9 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Tài nguyên và môi trường.- Tối 10.9

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 60,61 - Phim HQ)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn

15h20         - Dư địa chí.- Tối 10.9

15h35         - Tin vắn

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 18 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 43 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới: Báu vật (P2)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Bản tin nông nghiệp

20h35         - Phổ biến kiến thức y tế

20h40         - P/s: Vấn đề đảm bảo an toàn lao động trên công trường

20h50         - Nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

21h05         - Nông thôn Vĩnh Phúc

21h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 14 - Phim HQ)

22h05         - Bản tin tổng hợp.

22h15         - Bản tin thể thao 

22h20         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 21 - Phim HQ)

23h05         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.9/2016

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

23h20         - Tiểu phẩm hài: Ông mê cổ bà mê tân.

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  14/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 19 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Sự sống (P.1) - Tối 12.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 60,61 - Phim HQ)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.9/2016 – Tối 13.9

3h20  - Tiểu phẩm hài: Phạm húy.

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá đảo Fiji ( P.3) - Tối 12.9

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 10 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  - Phổ biến kiến thức y tế

6h50  - P/s: Vấn đề đảm bảo an toàn lao động trên công trường- Tối 13.9

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

7h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 14 - Phim HQ)

7h45  - Nông nghiệp, nông thôn và nông dân.- Tối 13.9

8h00  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 21 - Phim HQ)

8h45  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.9/2016 – Tối 13.9

9h00  - Nông thôn Vĩnh Phúc - Tối 13.9

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - Cựu chiến binh Vĩnh Phúc.- Tối 9.9

9h55  - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 43 -  Phim HQ)

10h40         - Ký sự truyền hình.- Tối 9.9

10h55         - Khám phá thế giới: Sống cùng hoang dã (P.2) - Tối 9.9

11h10         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới ẩm thực: Ẩm thực Tây Ban Nha của Rickstein (P2)

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 10 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.- Tối 11.9

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 62,63 - Phim HQ)

15h05         - Dấu ấn văn hóa Việt. - Tối 11.9

15h20         - Thế giới thời trang: T 4.2016

15h35         - Tin vắn

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 19 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 44 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống đời thường.

18h35         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Môi trường và Cuộc sống

20h35         - Nhà nông làm giàu 

20h40         - P/s: Tết Trung thu – Tết của trẻ em.

20h50         - Tuổi cao gương sáng.

21h05         - Khuyến học khuyến tài.

21h20         -Vui hội trăng rằm 2016 (P.1)

21h40         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 15 - Phim HQ)

22h25         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Bản tin thể thao 

22h40         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 22 - Phim HQ)

23h25         - Phụ nữ Việt

23h40         - Nhìn ra tỉnh bạn

23h55         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  15/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 20 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.9/2016 – Tối 13.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 62,63 - Phim HQ)

3h05  - Phụ nữ Việt (Phát tối thứ 4) 

3h20  - Tiểu phẩm hài: Phòng chống thiên tai.

3h50  - Tin vắn

3h55  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 11 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Môi trường và Cuộc sống

6h40  - Nhà nông làm giàu

6h50  - P/s: Tết Trung thu – Tết của trẻ em.- Tối 14.9

7h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 15 - Phim HQ)

7h45  - Tuổi cao gương sáng.- Tối 14.9

8h00  - Nhìn ra tỉnh bạn

8h15  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 22 - Phim HQ)

9h00  - Khuyến học khuyến tài.- Tối 14.9

9h15  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - Cuộc sống đời thường.- PL 18h25 T.4

9h50  - Tài nguyên và môi trường.- Tối 10.9

10h05         - Dư địa chí.- Tối 10.9

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

10h20         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 44 -  Phim HQ)

11h05         -Vui hội trăng rằm 2016 (P.1)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Du lịch bốn phương: Du lịch Macedonia (P4)

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 11 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Lao động và công đoàn.- Tối 12.9

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 64,65 - Phim HQ)

15h00         - Vấn đề hôm nay.- Tối 12.9

15h10         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 2 – T.9/2016 – Tối 13.9

15h25         - Tin vắn

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 20 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 45 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Công gô (P.4)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - CM: Phổ biến giáo dục pháp luật.

20h45         - Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

20h50         - P/s: CCB Vĩnh Phúc giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi.

21h00         - Giáo dục và Đào tạo.

21h15         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 16 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

22h15         - Bản tin thể thao

22h20         -Phim tài liệu

22h40         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 23 - Phim HQ)

23h05         - Khoa học và công nghệ:

23h20         - Thế giới thời trang: Số 3 – T.9/2016

23h35         -Cuộc sống xanh

23h45         -Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  16/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 21 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khoa học và công nghệ: - Tối 15.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 64,65 - Phim HQ)

3h05  - Phụ nữ Việt (Phát tối thứ 4) 

3h20  - Tiểu phẩm hài: Quan mơ.

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 3 – T.9/2016 - Tối 15.9

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 12 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

6h40  - P/s: CCB Vĩnh Phúc giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi.- Tối 15.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 16 - Phim HQ)

7h35  - Khoa học và công nghệ: - Tối 15.9

7h50  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 23 - Phim HQ)

8h35  - CM: Phổ biến giáo dục pháp luật.- PL tối thứ 5.

8h50  - Thế giới thời trang: Số 3 – T.9/2016 - Tối 15.9

9h05  - Giáo dục và Đào tạo.- Tối 15.9

9h20  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.- Tối 11.9

9h55  - Lịch sử thế giới: Lịch sử Australia –P.13- Tối 11.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h10         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 45 -  Phim HQ)

10h55         - Thế giới nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật – Van Gogh (P4) – Tối 11.9

11h10         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 12 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Nông nghiệp, nông thôn và nông dân.- Tối 13.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 66,67 - Phim HQ)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - Thế giới động vật: Động vật – thời kỳ làm cha mẹ (P.3)

15h30         - Tin vắn

15h35         - P/s: Vấn đề đảm bảo an toàn lao động trên công trường- Tối 13.9

15h45         - Nông thôn Vĩnh Phúc - Tối 13.9

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 21 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h30         - Chuyện chúng mình.

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 46 -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3-T.5

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Vấn đề hôm nay

20h35         - Mục: ATGT

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h45         - An ninh Vĩnh Phúc

21h00         - Bản tin thể thao

21h05         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 17 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

22h10         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 24 - Phim HQ)

23h00         - Phụ nữ Việt

23h10         - Khám phá thế giới: Sống cùng hoang dã (P.3)

23h25         - Tiểu phẩm hài: Người từ thành phố về.

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  17/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 22 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 3 – T.9/2016 - Tối 15.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 66,67 - Phim HQ)

3h05  - Khám phá thế giới: Sống cùng hoang dã (P.3) - Tối 16.9

3h20  - Tiểu phẩm hài: Sát thủ võ lâm

3h50  - Tin vắn

3h55  - Khoa học và công nghệ: - Tối 15.9

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 13 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40  - Mục: ATGT

6h45  - An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.9

7h00  - Phụ nữ Việt

7h10  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 17 - Phim HQ)

8h00  - Khám phá thế giới: Sống cùng hoang dã (P.3) - Tối 16.9

8h15  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 24 - Phim HQ)

9h00  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - Lao động và công đoàn.- Tối 12.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá đảo Fiji ( P.3) - Tối 12.9

10h10         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 46 -  Phim HQ)

11h00         - Thế giới động vật: Sự sống (P.1) - Tối 12.9

11h15         - Ca nhạc.

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Lịch sử thế giới: Elizabeth Vua của nước Anh (P.3)

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 13 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Tuổi cao gương sáng.- Tối 14.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 68,69 - Phim HQ)

15h00         - P/s: Tết Trung thu – Tết của trẻ em.- Tối 14.9

15h10         - Thế giới nghệ thuật: Danh họa Claude Monet (P3)

15h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 T.6

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h40         - Tin vắn

15h45         - Khuyến học khuyến tài.- Tối 14.9

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 22 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 47 -  Phim HQ)

18h25         - Vẻ đẹp cuộc sống.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Nhà nông làm giàu

20h35         - Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

20h45         - Hộp thư Truyền hình.

21h00         - Văn học nghệ thuật.

21h15         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 18 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

22h10         - Bản tin thể thao

22h15         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 25 - Phim HQ)

23h00         - Thế giới ẩm thực: Giấc mơ Sushi của Jiro (P.7)

23h15         - Cuộc sống xanh.

23h25         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

21h40         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   18/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 23 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Sống cùng hoang dã (P.3) - Tối 16.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 68,69 - Phim HQ)

3h05  - Thế giới ẩm thực: Giấc mơ Sushi của Jiro (P.7) – Tối 17.9

3h20  - Tiểu phẩm hài: Sếp đi câu.

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 17.9

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 14 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Nhà nông làm giàu

6h40  - Môi trường và Cuộc sống

6h45  - Hộp thư Truyền hình.- Tối 17.9

7h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 18 - Phim HQ)

7h45  - Thế giới ẩm thực: Giấc mơ Sushi của Jiro (P.7) – Tối 17.9

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

8h00  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 25 - Phim HQ)

8h45  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h55  - Văn học nghệ thuật. - Tối 17.9

9h10  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 17.9

9h25  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - P/s: Vấn đề đảm bảo an toàn lao động trên công trường- Tối 13.9

9h50  - Nông nghiệp, nông thôn và nông dân.- Tối 13.9

10h05         - Nông thôn Vĩnh Phúc - Tối 13.9

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 47 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Khám phá thế giới: Khủng long (P3)

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 14 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Trang địa phương. - Tối 2.9

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 70,71 - Phim HQ)

15h05         - P/s: CCB Vĩnh Phúc giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi.- Tối 15.9

15h20         - Tin vắn

15h25         - CM: Phổ biến giáo dục pháp luật.- PL tối thứ 5.

15h40         - Du lịch bốn phương: Khám phá vùng duyên hải Bulgaria (P3)

15h55         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 23 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 48 -  Phim HQ)

18h25         - Tôi yêu Việt nam

18h30         -Ca nhạc

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Tấm lòng nhân ái.

20h35         - Phóng sự truyền thống 60 năm ngành PT-TH.

20h45         - Đại đoàn kết.

21h00         - Hỏi đáp pháp luật cho người lao động.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

21h10         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 19 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

22h10         - Bản tin thể thao - Bản tin thể thao

22h15         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 26 - Phim HQ)

23h00         - Lịch sử thế giới: Lịch sử Australia –P.14

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

23h15         - Dấu ấn văn hóa Việt.

23h30         - Thế giới nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật – Carravagio( P.1).

23h45         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   19/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 24 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - T.G nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật-Carravagio(P.1-Tối 18.9)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 70,71 - Phim HQ)

3h05  - Lịch sử thế giới: Lịch sử Australia –P.14- Tối 18.9

3h20  - Tiểu phẩm hài: Sếp đi săn.

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 17.9

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 15 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         - Đại đoàn kết.- Tối 18.9

6h50  - Lịch sử thế giới: Lịch sử Australia –P.14- Tối 18.9

7h05  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 19 - Phim HQ)

7h55  - Phóng sự truyền thống 60 năm ngành PT-TH.- Tối 18.9

8h05  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h10  - T.G nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật-Carravagio(P.1-Tối 18.9)

8h25  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 26 - Phim HQ)

9h10  - Hỏi đáp pháp luật cho người lao động.- Tối 18.9

9h20  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - P/s: Tết Trung thu – Tết của trẻ em.- Tối 14.9

9h50  - Tuổi cao gương sáng.- Tối 14.9

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h05         - Nhìn ra tỉnh bạn– Tối 17.8

10h20         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 48 -  Phim HQ)

11h05         - Khuyến học khuyến tài.- Tối 14.9

11h20         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang: T 5.2016

          12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 15 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 72,73 - Phim HQ)

15h00         - Nhà nông làm giàu (Tối thứ 7)

15h10         - T.G nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật-Carravagio(P.1-Tối 18.9)

15h25         - Tin vắn

15h30         - Vấn đề hôm nay –  Tối 16.9

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 24 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 49 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí thể thao:

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h35         - Vấn đề hôm nay.

20h40         - Vĩnh Phúc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

21h00         - Bản tin thể thao 

21h10         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 20 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim (mới)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

22h10         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 27 - Phim HQ)

22h55         - Thế giới động vật: Sự sống (P.2)

23h10         - Du lịch bốn phương: Du lịch Carpathia( P1)

23h25         - Tiểu phẩm hài: Thầy đồ dạy học.

23h40         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

THỨ BA   20/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 25 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Lịch sử Australia –P.14- Tối 18.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 72,73 - Phim HQ)

3h05  - Thế giới động vật: Sự sống (P.2) - Tối 19.9

3h20  - Tiểu phẩm hài: Tiết kiệm.

3h50  - Tin vắn

3h55  - T.G nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật-Carravagio(P.1-Tối 18.9)

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 16 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN

6h35  - Vấn đề hôm nay.

6h40  - Vĩnh Phúc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.- Tối 19.9

6h55  - Thế giới động vật: Sự sống (P.2) - Tối 19.9

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

7h15  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 20 - Phim HQ)

8h00  - Du lịch bốn phương: Du lịch Carpathia( P1) – Tối 19.9

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h20  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 27 - Phim HQ)

9h05  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - P/s: CCB Vĩnh Phúc giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi.- Tối 15.9

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

9h50  - Thế giới thời trang: Số 3 – T.9/2016 - Tối 15.9

10h05         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 49 -  Phim HQ)

10h50         - Giáo dục và Đào tạo.- Tối 15.9

11h05         - Phim tài liệu - Tối 15.9

11h20         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Tạp chí thể thao:

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 16 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Hộp thư Truyền hình.- Tối 17.9

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 74,75 - Phim HQ)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn

15h20         - Văn học nghệ thuật. - Tối 17.9

15h35         - Tin vắn

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 25 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 50 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới: Báu vật (P3)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Bản tin nông nghiệp

20h35         - Phổ biến kiến thức y tế

20h40         - P/s: Thắp sáng ước mơ hướng thiện.

20h50         - Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.

21h05         - Bản tin thể thao 

21h10         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 21 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h10         - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 28, tập cuối - Phim HQ)

22h55         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.9/2016

23h10         - Tiểu phẩm hài:  Thị Hến kén chồng

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  21/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 26 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Sự sống (P.2) - Tối 19.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 74,75 - Phim HQ)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.9/2016 – Tối 20.9

3h20  - Tiểu phẩm hài: Siêu thực

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Du lịch Carpathia( P1) – Tối 19.9

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 17 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  - Phổ biến kiến thức y tế

6h50  - P/s: Thắp sáng ước mơ hướng thiện.- Tối 20.9

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

7h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 21 - Phim HQ)

7h45  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.9/2016 – Tối 20.9

8h00  - Phim truyện: Arang huyền bí (Tập 28, tập cuối - Phim HQ)

8h45  - Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.- Tối 20.9

9h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - An ninh Vĩnh Phúc – Tối 16.9

9h50  - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 50 -  Phim HQ)

10h35         - Phụ nữ Việt.- Tối 16.9

10h45         - Khám phá thế giới: Sống cùng hoang dã (P.3) - Tối 16.9

11h00         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới ẩm thực: Ẩm thực Tây Ban Nha của Rickstein (P3)

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 17 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Đại đoàn kết.- Tối 18.9

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 76,77 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h05         - Hỏi đáp pháp luật cho người lao động.- Tối 18.9

15h20         - Thế giới thời trang: T 4.2016

15h35         - Tin vắn

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 26 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 51 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống đời thường.

18h35         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Môi trường và Cuộc sống

20h35         - Nhà nông làm giàu 

20h40         - P/s:Vĩnh Phúc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

20h50         - Quốc phòng Vĩnh Phúc.

21h05         - Bản tin thể thao 

21h10         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 22 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

          - Giới thiệu ký sự truyền hình

22h10         - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 1 - Phim HQ)

23h00         - Phụ nữ Việt

23h10         - Nhìn ra tỉnh bạn

23h25         - Tiểu phẩm hài: Thầy sáu bóng.

23h40         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  22/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 27 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.9/2016 – Tối 20.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 76,77 - Phim HQ)

3h05  - Phụ nữ Việt (Phát tối thứ 4) 

3h20  - Tiểu phẩm hài: Sinh quý tử.

3h50  - Tin vắn

3h55  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 18 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Môi trường và Cuộc sống

6h40  - Nhà nông làm giàu

6h50  - P/s:Vĩnh Phúc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.- Tối 21.9

7h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 22 - Phim HQ)

7h45  - Phụ nữ Việt

8h00  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h15  - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 1 - Phim HQ)

9h00  - Quốc phòng Vĩnh Phúc.- Tối 21.9

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - Cuộc sống đời thường.- PL 18h25 T.4

9h50  - Hộp thư Truyền hình.- Tối 17.9

10h05         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 17.9

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

10h20         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 51 -  Phim HQ)

11h05         - Thế giới ẩm thực: Giấc mơ Sushi của Jiro (P.7) – Tối 17.9

11h20         - Văn học nghệ thuật. - Tối 17.9

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Du lịch bốn phương: Du lịch Thụy sỹ (P1)

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 18 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Vĩnh Phúc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.- Tối 19.9

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 78,79 - Phim HQ)

15h00         - Vấn đề hôm nay.- Tối 19.9

15h05         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.9/2016 – Tối 20.9

15h20         - Tin vắn

15h25         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 27 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 52 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Nơi tận cùng trái đất (P.1)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - CM: Phổ biến giáo dục pháp luật.

20h45         - Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

20h50         - P/s: Hiệu quả từ các mô hình khuyến nông.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

21h05         - Bản tin thể thao

21h10         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 23 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

22h10         - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 2 - Phim HQ)

23h00         - Khoa học và công nghệ:

23h15         - Thế giới thời trang: Số 4– T9/2016

23h30         - Cuộc sống xanh.

23h45         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

 

THỨ SÁU  23/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 28 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khoa học và công nghệ:- Tối 22.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 78,79 - Phim HQ)

3h05  - Phụ nữ Việt (Phát tối thứ 4) 

3h20  - Tiểu phẩm hài: Sống nhờ ô sin

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 4 – T.9/2016 - Tối 22.9

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 19 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

6h40  - P/s: Hiệu quả từ các mô hình khuyến nông.- Tối 22.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 23 - Phim HQ)

7h35  - Khoa học và công nghệ:- Tối 22.9

7h50  - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 2 - Phim HQ)

8h35  - CM: Phổ biến giáo dục pháp luật.- PL tối thứ 5.

8h50  - Thế giới thời trang: Số 4 – T.9/2016 - Tối 22.9

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - Đại đoàn kết.- Tối 18.9

9h55  - Lịch sử thế giới: Lịch sử Australia –P.14- Tối 18.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h10         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 52 -  Phim HQ)

10h55         - T.G nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật-Carravagio(P.1-Tối 18.9)

11h10         - Hỏi đáp pháp luật cho người lao động.- Tối 18.9

11h20         - Ca nhạc.

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 19 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.- Tối 20.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 80,81 - Phim HQ)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - Thế giới động vật: Động vật – thời kỳ làm cha mẹ (P.4)

15h30         - Tin vắn

15h35         - P/s: Thắp sáng ước mơ hướng thiện.- Tối 20.9

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 28 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h30         - Chuyện chúng mình.

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 53 -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4-T.5

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Vấn đề hôm nay

20h35         - Mục: ATGT

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h45         - Pháp luật và đời sống.

21h00         - Ký sự truyền hình.

21h10         - Bản tin thể thao

21h15         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 24 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

22h10         - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 3 - Phim HQ)

23h00         - Phụ nữ Việt

23h10         - Khám phá thế giới: Sống cùng hoang dã (P.4)

23h25         - Tiểu phẩm hài: Thông điệp của nước.

23h45         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  24/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 29 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 4 – T.9/2016 - Tối 22.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 80,81 - Phim HQ)

3h05  - Khám phá thế giới: Sống cùng hoang dã (P.4) - Tối 23.9

3h20  - Tiểu phẩm hài: Sống thử

3h50  - Tin vắn

3h55  - Khoa học và công nghệ:- Tối 22.9

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 20 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h40  - Mục: ATGT

6h45  - Pháp luật và đời sống.- Tối 23.9

7h00  - Phụ nữ Việt

7h10  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 24 - Phim HQ)

8h00  - Ký sự truyền hình.- Tối 23.9

8h10  - Khám phá thế giới: Sống cùng hoang dã (P.4) - Tối 23.9

8h25  - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 3 - Phim HQ)

9h10  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - Vĩnh Phúc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.- Tối 19.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h55  - Du lịch bốn phương: Du lịch Carpathia( P1) – Tối 19.9

10h10         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 53 -  Phim HQ)

11h00         - Thế giới động vật: Sự sống (P.2) - Tối 19.9

11h15         - Ca nhạc.

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Lịch sử thế giới: Elizabeth Vua của nước Anh (P.4)

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 20 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - P/s:Vĩnh Phúc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.- Tối 21.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 82,83 - Phim HQ)

15h00         - Quốc phòng Vĩnh Phúc.- Tối 21.9

15h15         - Thế giới nghệ thuật: Câu chuyện tân cổ điển và lãng mạn Pháp (P1)

15h30         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 T.6

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h45         - Tin vắn

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 29 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 54 -  Phim HQ)

18h25         - Vẻ đẹp cuộc sống.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Nhà nông làm giàu

20h35         - Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

20h45         - Dân số và phát triển.

21h00         - Bản tin thể thao

21h05         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 25 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

22h10         - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 4 - Phim HQ)

22h55         - Thế giới ẩm thực:Thời kỳ vàng của những trái táo Anh (P.1)

23h10         - Cuộc sống xanh.

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   25/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 30 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Sống cùng hoang dã (P.4) - Tối 23.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 82,83 - Phim HQ)

3h05  -Thế giới ẩm thực:Thời kỳ vàng của những trái táo Anh (P.1Tối 24.9)

3h20  - Tiểu phẩm hài: Sức tưởng tượng

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 24.9

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 21 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Nhà nông làm giàu

6h40  - Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h45  -Thế giới ẩm thực:Thời kỳ vàng của những trái táo Anh (P.1Tối 24.9)

7h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 25 - Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h50  - Dân số và phát triển.- Tối 24.9

8h05  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h15  - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 4 - Phim HQ)

9h00  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 24.9

9h15  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - P/s: Thắp sáng ước mơ hướng thiện.- Tối 20.9

9h50  - Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân.- Tối 20.9

10h05         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 3 – T.9/2016 – Tối 20.9

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 54 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Khám phá thế giới: Các ca mổ (P1)

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 21 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Trang địa phương. - Tối 2.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 84,85 - Phim HQ)

15h00         - Du lịch bốn phương: Khám phá vùng duyên hải Bulgaria (P4)

15h15         - Tin vắn

15h20         - CM: Phổ biến giáo dục pháp luật.- PL tối thứ 5.

15h35         - P/s: Hiệu quả từ các mô hình khuyến nông.- Tối 22.9

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 30 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 55 -  Phim HQ)

18h25         - Tôi yêu Việt Nam

18h30         -Ca nhạc

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Tấm lòng nhân ái.

20h35         - Tài nguyên và môi trường.

20h50         - Bản tin thể thao

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

21h00         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 26 - Phim HQ)

21h45         - Dấu ấn văn hóa Việt.

22h00         - Bản tin tổng hợp.

22h10         - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 5 - Phim HQ)

22h55         - Lịch sử thế giới: Lịch sử Australia –P.15

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

23h10         - Thế giới nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật-Carravagio(P.2)

23h25         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   26/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 31 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - T.G nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật-Carravagio(P.2-Tối 25.9)

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 84,85 - Phim HQ)

3h05  - Lịch sử thế giới: Lịch sử Australia –P.15- Tối 25.9

3h20  - Tiểu phẩm hài: Tại cả đôi bên.

3h50  - Tin vắn

3h55  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 24.9

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 22 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         - Tài nguyên và môi trường.- Tối 25.9

6h50  - Lịch sử thế giới: Lịch sử Australia –P.15- Tối 25.9

7h05  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 26 - Phim HQ)

7h55  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h05  - T.G nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật-Carravagio(P.2-Tối 25.9)

8h20  - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 5 - Phim HQ)

9h05  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - P/s:Vĩnh Phúc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.- Tối 21.9

9h50  - Quốc phòng Vĩnh Phúc.- Tối 21.9

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h05         - Nhìn ra tỉnh bạn – Tối 21.9

10h20         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 55 -  Phim HQ)

11h05         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới thời trang: T 5.2016

          12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 22 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Pháp luật và đời sống.- Tối 23.9

13h30         - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 86, tập cuối - Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

          - Phim truyện: Thương trường dậy sóng (Tập 1 - Phim HQ)

15h00         - Nhà nông làm giàu (Tối thứ 7)

15h10         - Ký sự truyền hình.- Tối 23.9

15h20         - Tin vắn

15h25         - Vấn đề hôm nay – Tối 23.9

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 31 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 56 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí thể thao:

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h35         - Vấn đề hôm nay.

20h40         - An toàn giao thông.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

21h00         - Bản tin thể thao 

21h10         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 27 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim (mới)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

22h10         - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 6 - Phim HQ)

22h55         - Thế giới động vật: Sự sống (P.3)

23h10         - Du lịch bốn phương: Du lịch Carpathia( P2)

23h30         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   27/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 32 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Lịch sử Australia –P.15- Tối 25.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Phía Đông vườn địa đàng (Tập 86,tập cuối, Phim HQ)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

          - Phim truyện: Thương trường dậy sóng (Tập 1 - Phim HQ)

3h05  - Thế giới động vật: Sự sống (P.3) - Tối 26.9

3h20  - Tiểu phẩm hài: Tất cả vì con.

3h50  - Tin vắn

3h55  - T.G nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật-Carravagio(P.2-Tối 25.9)

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 23 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN

6h35  - Vấn đề hôm nay.

6h40  - Thế giới động vật: Sự sống (P.3) - Tối 26.9

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

7h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 27 - Phim HQ)

7h45  - Du lịch bốn phương: Du lịch Carpathia( P2) – Tối 26.9

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h00  - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 6 - Phim HQ)

8h45  - An toàn giao thông.- Tối 26.9

9h00  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - P/s: Hiệu quả từ các mô hình khuyến nông.- Tối 22.9

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

9h50  - Thế giới thời trang: Số 4 – T.9/2016 - Tối 22.9

10h05         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 56 -  Phim HQ)

10h50         - Khoa học và công nghệ:- Tối 22.9

11h05         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Tạp chí thể thao:

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 23 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Dân số và phát triển.- Tối 24.9

13h30         - Phim truyện: Thương trường dậy sóng (Tập 2,3 - Phim HQ)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn

15h20         - Thế giới động vật: Sự sống (P.3) - Tối 26.9

15h35         - Tin vắn

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 32 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 57 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới: Báu vật (P4)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Bản tin nông nghiệp

20h35         - Phổ biến kiến thức y tế

20h40         - P/s: Bình Xuyên hoàn thành huyện Nông thôn mới.

20h50         - An ninh Vĩnh Phúc

21h05         - Câu chuyện trong tháng

21h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 28 - Phim HQ)

22h05         - Bản tin tổng hợp.

22h15         - Bản tin thể thao 

22h20         - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 7 - Phim HQ)

23h05         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.9 /2016

23h20         - Tiểu phẩm hài: Ông mê cổ bà mê tân.

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

THỨ TƯ  28/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 33 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Sự sống (P.3) - Tối 26.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Thương trường dậy sóng (Tập 2,3 - Phim HQ)

3h05  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.9/2016 – Tối 27.9

3h20  - Tiểu phẩm hài: Tên làng.

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Du lịch Carpathia( P2) – Tối 26.9

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 24 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Bản tin Nông nghiệp

6h40  - Phổ biến kiến thức y tế

6h50  - P/s: Bình Xuyên hoàn thành huyện Nông thôn mới.- Tối 27.9

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

7h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 28 - Phim HQ)

7h45  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.9/2016 – Tối 27.9

8h00  - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 7 - Phim HQ)

8h45  - An ninh Vĩnh Phúc – Tối 27.9

9h00  - Câu chuyện trong tháng - Tối 27.9

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - Ký sự truyền hình.- Tối 23.9

9h50  - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 57 -  Phim HQ)

10h35         - Pháp luật và đời sống.- Tối 23.9

10h50         - Khám phá thế giới: Sống cùng hoang dã (P.4) - Tối 23.9

11h05         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Thế giới ẩm thực: Ẩm thực Tây Ban Nha của Rickstein (P4)

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 24 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - Tài nguyên và môi trường.- Tối 25.9

13h30         - Phim truyện: Thương trường dậy sóng (Tập 4,5 - Phim HQ)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h05         - Du lịch bốn phương: Du lịch Carpathia( P2) – Tối 26.9

15h20         - Thế giới thời trang: T 4.2016

15h35         - Tin vắn

15h40         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 33 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 58 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống đời thường.

18h35         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Môi trường và Cuộc sống

20h35         - Nhà nông làm giàu 

20h40         - P/s: 5 năm thực hiện phong trào Toàn dân PCCC.

20h50         - Vĩnh Phúc với phong trào thi đua yêu nước.

21h05         - Dân chủ ở cơ sở

21h20         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 29 - Phim HQ)

22h05         - Bản tin tổng hợp.

22h10         - Bản tin thể thao 

22h15         - Phụ nữ Việt

22h30         - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 8 - Phim HQ)

23h15         - Nhìn ra tỉnh bạn

23h30         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 

THỨ NĂM  29/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 34 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.9/2016 – Tối 27.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Thương trường dậy sóng (Tập 4,5 - Phim HQ)

3h05  - Phụ nữ Việt (Phát tối thứ 4) 

3h20  - Tiểu phẩm hài: Thẩm mỹ viện như ý.

3h50  - Tin vắn

3h55  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 25 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Môi trường và Cuộc sống

6h40  - Nhà nông làm giàu

6h50  - P/s: 5 năm thực hiện phong trào Toàn dân PCCC. - Tối 28.9

7h00  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 29 - Phim HQ)

7h45  - Vĩnh Phúc với phong trào thi đua yêu nước.- Tối 28.9

8h00  - Dân chủ ở cơ sở - Tối 28.9

8h15  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h30  - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 8 - Phim HQ)

9h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - Cuộc sống đời thường.- PL 18h25 T.4

9h50  - Dân số và phát triển.- Tối 24.9

10h05         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 24.9

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

10h20         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 58 -  Phim HQ)

11h05         -Thế giới ẩm thực:Thời kỳ vàng của những trái táo Anh (P.1Tối 24.9)

11h20         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Du lịch bốn phương: Du lịch Thụy sỹ (P2)

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 25 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - An toàn giao thông.- Tối 26.9

13h30         - Phim truyện: Thương trường dậy sóng (Tập 6,7 - Phim HQ)

15h00         - Vấn đề hôm nay.- Tối 26.9

15h05         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 4 – T.9/2016 – Tối 27.9

15h20         - Tin vắn

15h25         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 34 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

17h30         - Chuyện chúng mình.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 59 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Nơi tận cùng trái đất (P.2)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - CM: Phổ biến giáo dục pháp luật.

20h45         - Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

20h50         - P/s: Các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

21h00         - Vì người nghèo.

21h15         - Công nghiệp và thương mại.

21h30         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 30 - Phim HQ)

22h15         - Bản tin tổng hợp.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

22h25         - Bản tin thể thao

22h30         - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 9 - Phim HQ)

23h15         - Khoa học và công nghệ:

23h30         - Thế giới thời trang: Số 5– T9/2016

23h45         - Cuộc sống xanh.

23h55         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  30/9/2016

0h00  - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 35 – Phim VN)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khoa học và công nghệ:- Tối 29.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện: Thương trường dậy sóng (Tập 6,7 - Phim HQ)

3h05  - Phụ nữ Việt (Phát tối thứ 4) 

3h20  - Tiểu phẩm hài: Tham sân si

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới thời trang: Số 5 – T.9/2016 - Tối 29.9

4h10  - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 26 – Phim HQ)

5h00  - Bản tin thể thao

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

6h40  - P/s: Các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.- Tối 29.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 30 - Phim HQ)

7h35  - Công nghiệp và thương mại.- Tối 29.9

7h50  - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 9 - Phim HQ)

8h35  - CM: Phổ biến giáo dục pháp luật.- PL tối thứ 5.

8h50  - Thế giới thời trang: Số 5 – T.9/2016 - Tối 29.9

9h05  - Vì người nghèo.- Tối 29.9

9h20  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự

9h40  - Tài nguyên và môi trường.- Tối 25.9

9h55  - Lịch sử thế giới: Lịch sử Australia –P.15- Tối 25.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h10         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 59 -  Phim HQ)

10h55         - T.G nghệ thuật: Sức mạnh của nghệ thuật-Carravagio(P.2-Tối 25.9)

11h10         - Hỏi đáp pháp luật cho người lao động.- Tối 21.8

11h20         - Ca nhạc.

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự ( PL 9h30 sáng)

- Dự báo Thời tiết

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Nhà nông làm giàu (PL Tối thứ 4)

12h05         - Phim truyện: Đoạt tình (Tập 26 – Phim HQ)

12h55         - Tin vắn kinh tế

          13h00         - Thời sự cấp huyện

- Dự báo Thời tiết

13h15         - An ninh Vĩnh Phúc – Tối 27.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện: Thương trường dậy sóng (Tập 8,9 - Phim HQ)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - Thế giới động vật: Động vật nước (P.1)

15h30         - Tin vắn

15h35         - P/s: Bình Xuyên hoàn thành huyện Nông thôn mới.- Tối 27.9

15h45         - Câu chuyện trong tháng - Tối 27.9

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự

16h10         - Điểm báo trong ngày

16h15         - Phim truyện: Lời nguyền Saphire (Tập 35 – Phim VN)

17h15         - Dành cho thiếu nhi: 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h30         - Chuyện chúng mình.

17h40         - Phim truyện: Nữ hoàng Insoo (Tập 60 -  Phim HQ)

18h25         - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 1-T.6

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h30         - Vấn đề hôm nay

20h35         - Mục: ATGT

20h40         - Vĩnh Phúc với phong trào thi đua yêu nước

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

20h55         - Cung ứng sử dụng điện.

21h10         - Bản tin thể thao

21h15         - Phim truyện: Sống để yêu (Tập 31 - Phim HQ)

22h00         - Bản tin tổng hợp.

22h10         - Phim truyện: Cuộc chiến Kim Chi (Tập 10 - Phim HQ)

23h00         - Phụ nữ Việt

23h10         - Khám phá thế giới: Sa mạc và sự sống – Namib (P.1)

23h25         - Tiểu phẩm hài: Tình yêu @.

23h45         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

          PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 Xem phản hồi

 
Tin khác