LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÁNG 9 NĂM 2017 (30/08/2017 11:05)

Xem lịch phát sóng ngày:

THỨ SÁU  1/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 29 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Du lịch bốn phương: Khám phá Austria (P6). PL Tối 28.8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Cuộc chiến Kim Chi (Tập 6,7 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - P/s: Liên hoan ca múa nhạc Asean 2017 – Điểm hẹn nghệ thuật truyền thống. PL Tối 29.8

3h15  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Đồng cỏ (P1). PL Tối  28.8

3h30  - Nhìn ra tỉnh bạn – PL Tối T.Tư

3h45  - Tin vắn

3h50  - Xiếc, ảo thuật quốc tế: Số 5 – T.8/2017 – PL Tối 29.8

4h05  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 17– Phim Đài Loan)

4h55  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5- 31.8

5h00  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: VP sẵn sàng cho năm học mới – PL Tối 30.8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - KH &CN: Trước trận lụt – P6 – Tối 31.8

6h50  - P/s: Toàn dân đoàn kết XD NTM gắn với đô thị thông minh. PL tối 31.8

7h00  - Thế giới thời trang: Số 5 – T.8/2017 – Tối 31.8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h15  - Phim truyện: Dưới cờ phục quốc  (Tập 4)

8h00  - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc. PL tối 31.8

8h15  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 47 – Phim HQ)

9h00  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. Tối 31.8

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Lịch sử thế giới: Sự hình thành trái đất –Sa mạc Sahara (P.6) – PL Tối 27.8

9h55  - CM: An ninh Vĩnh Phúc – Tối 27.8

10h10         - Phim tài liệu: Đánh giặc bức thông điệp lịch sử - PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h25         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 25 -  Phim Đài Loan)

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 12)

11h25         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

 11h40        - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 16

12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 17– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Xiếc ảo thuật quốc tế.

13h15         - P/s: Liên hoan ca múa nhạc Asean 2017 – Điểm hẹn nghệ thuật truyền thống. PL Tối 29.8

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 8,9 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Sa mạc -2.

15h30         - Tin vắn

15h35         - CM: Công nghiệp và thương mại – PL Tối 29.8

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 29 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 13)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 17

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h35         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 26 -  Phim Đài Loan)

18h20         - Cuộc sống thường ngày

18h35         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: ATGT

20h25         - Vấn đề hôm nay.

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 12- Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 17 – Phim HQ)

22h00         - CM: Nông thôn vĩnh Phúc.

22h15         - CM:Đất và người Vĩnh Phúc.

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 48– Phim HQ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

23h20         - Khám phá thế giới: Thế giới bí ẩn của thực vật (P.2)

          - Giới thiệu trang địa phương

23h35         - Phụ nữ Việt

23h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h45         -Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  2/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 30 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: Số 5 – T.8/2017 – PL Tối 31.8

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 8,9 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc. PL Tối 31.8

3h20  - CM: Quốc phòng quân khu II – PL Tối 30.8

3h35  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: Trước trận lụt – P6 – PL Tối 31.8

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 18– Phim Đài Loan)

4h55  -Vấn đề hôm nay –Tối thứ 6

5h00  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Mục  phổ biến kiến thức y tế. – PL Tối 31.8

5h50  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Khám phá thế giới: Thế giới bí ẩn của thực vật (P.2) PL Tối 1.9

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h50  - Mục: ATGT

6h55  - CM: Nông thôn vĩnh Phúc.– Tối 1.9

7h10  - Vấn đề hôm nay.-PL Tối 1.9

7h15  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 17 – Phim HQ)

8h00  - CM:Đất và người Vĩnh Phúc.PL Tối 1.9

8h15  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 48– Phim HQ)

9h00  - Ca nhạc

          - Nhạc cắt

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Đồng cỏ  (P.1) – Tối 28.8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Du lịch bốn phương: Khám phá Austria ( P6) – PL Tối 28.8

10h15         - Phim truyện: Bong bóng mùa hè (Tập 26 -  Phim Đài Loan)

11h00         - Cuộc sống thường ngày –Phát lại Chiều Thứ Sáu

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 13)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 17

         

          12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 18– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL Tối 30.8

13h15         - CM: Quốc phòng quân khu II – PL Tối 30.8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 10,11 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - CM: Quốc phòng quân khu II – PL Tối 30.8

15h15         - P/s: Vĩnh Phúc sẵn sàng năm học mới– Tối 30.8

15h25         - Tin vắn

15h30         - Xiếc, ảo thuật quốc  tế.

15h45         - Lịch sử thế giới: Nikola Tesla  (P.5)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 30 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 14)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 18

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 1 -  Phim HQ)

18h25         - KH&CN: Bên ngoài vũ trụ – P1

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 13- Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 18 – Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

22h00         - Trang địa phương.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

22h15         - Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 49– Phim HQ)

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h45         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   3/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 31 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Thế giới bí ẩn của thực vật  (P.2) – PL Tối 1.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 10,11 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc – PL Tối 1.9

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Mục ATGT - PL Tối 1.9

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc – PL Tối 1.9

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 19 – Phim Đài Loan)

4h55  - Nhìn ra tỉnh bạn – PL Tối 30.8

5h10  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Ps: Toàn dân đoàn kết XDNTM  gắn với đô thị thông minh – PL Tối 31.8

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 2.9

6h40  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế. – Tối 2.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h55  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 18 – Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h40  - Trang địa phương. PL Tối 2.9

7h55  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h00  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 49– Phim HQ)

8h45  - Mục: Môi trường và Cuộc sống 

8h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Xiếc ảo thuật quốc tế: Số 5 – T.8/2017 – PL Tối 29.8

10h00         - CM: Công nghiệp và thương mại – PL Tối 29.8

10h15         - P/s: Đào tạo gắn với giải quyết việc làm - Tối 29.8

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h30         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h35         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 14)

10h50         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 1 -  Phim HQ)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Phim Sitcom công sở. Số 18

12h00         - Điểm báo trong ngày

         

          12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 19 – Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc. PL Tối 31.8

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - KH &CN: Trước trận lụt –P6.  PL Tối 31.8

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 12,13 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Du lịch bốn phương: Croatia (P1)

15h15         - Tin vắn

15h20         - Thế giới thời trang: Số 5 – T.8/2017 – PL Tối 31.8

15h35         - P/s: Toàn dân đoàn kết XD NTM gắn với đô thị thông minh. PL Tối 31.8

15h45         - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật -1

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 31 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 15)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 19

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 2 -  Phim HQ)

18h25         - Tôi yêu Việt Nam

18h30         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Tấm lòng nhân ái.

20h25         - Mục: Ống kính phóng viên.

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 14 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Trưởng lớp siêu quậy  (P1, Phim Mỹ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

22h00         - CM: Xây dựng Đảng.

22h15         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Trưởng lớp siêu quậy  (P2, Phim Mỹ)

23h20         - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Sa mạc Sahara  (P2)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

23h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   4/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 32 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  -Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế. – Tối 2.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 12,13 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Tạp chí thể thao: Thể thao quốc tế. PL Tối 2.9

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Trang địa phương– PL Tối 2.9

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Đồng cỏ (P1). PL Tối  28.8

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 20 – Phim Đài Loan)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Sa mạc Sahara  (P2) PL Tối 3.9

  6h50         - Mục: Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

6h55  - Mục: Ống kính phóng viên.

7h00  - Phim truyện: Trưởng lớp siêu quậy  (P1, Phim Mỹ)

7h45  - CM: Xây dựng Đảng.PL Tối 3.9

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

8h00  - Phim truyện: Trưởng lớp siêu quậy  (P2, Phim Mỹ)

8h45  - Phim hài Việt Nam: Tập 3

9h15  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Vĩnh Phúc sẵn sàng năm học mới– Tối 30.8

9h55  - CM: Quốc phòng quân khu II – PL Tối 30.8

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h10         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 2 -  Phim HQ)

10h55         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL Tối 30.8

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 15)

11h25         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 19

          12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 20 – Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Nông thôn vĩnh Phúc.– Tối 1.9

13h15         - Khám phá thế giới: Thế giới bí ẩn của thực vật (P.2) PL Tối 1.9

          -Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 14,15 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Thế giới thời trang.

15h15         - CM:Đất và người Vĩnh Phúc.PL Tối 1.9

15h30         - Tin vắn

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 32 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 16)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 20

17h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 3 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT: Gala trượt băng VĐTG 2017– P1

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Mục: Vấn đề hôm nay.

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 15 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 19 – Phim HQ)

22h00         - CM: Toàn dân PCCC.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

22h15         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P1)

          - Giới thiệu phim (mới)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 50– Phim HQ)

23h20         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Đồng cỏ -2

23h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h40         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   5/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 33 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Sa mạc Sahara  (P2) – PL Tối 3.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 14,15 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - CM: Xây dựng Đảng – PL Tối 3.9

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)- PL Tối 1.9

3h35  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc – PL Tối 1.9

3h50  - Tin vắn

3h55  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 21– Phim Đài Loan)

5h00  - Mục: Môi trường và cuộc sống –PL Tối 2.9

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc – PL Tối 2.9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P1) PL Tối 4.9

6h45  - Mục: Vấn đề hôm nay. PL Tối 4.9

6h50  - CM: Toàn dân PCCC.PL Tối 4.9

6h05  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Đồng cỏ -2 PL Tối 4.9

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

7h20  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 19– Phim HQ)

8h05  - Mục Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. PL Tối 4.9

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h10  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 50– Phim HQ)

8h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Thế giới thời trang: Số 5 – T.8/2017 – Tối 31.8

10h00         - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc – PL Tối 31.8

10h15         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 3 -  Phim HQ)

11h00         - KH &CN: Trước trận lụt – P5 – PL Tối 31.8

11h15         - P/s: Toàn dân đoàn kết XD NTM gắn với đô thị thông minh. PL Tối 31.8

11h25         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 16)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 20

12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 21– Phim Đài Loan)

12h50         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế. – Tối 2.9

13h05         - Tin vắn kinh tế

  13h10       - Trang địa phương. PL Tối 2.9

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 16,17 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn

15h15         - Tin vắn

15h20         - Tạp chí thể thao: Uốn dẻo tạo hình –P5.

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 33 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 17)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số  21

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 4 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới:Quyền năng của thực vật -1 

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 16 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 20 – Phim HQ)

22h00         - CM: Thú y với chăn nuôi.

22h15         - CM: Lý luận và cuộc  sống.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 51– Phim HQ)

23h20         - P/s: Phòng chống dịch bệnh hiệu quả từ cơ sở.

23h30         - Xiếc ảo thuật quốc tế.

23h45         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  6/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 34 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Đồng cỏ  (P.2) – PL Tối 4.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 16,17 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Mục: Tấm lòng nhân ái – PL Tối 3.9

3h10  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ. ( P1) – PL Tối 4.9

3h25  - Mục: Ống kính phóng viên – PL Tối 3.9

3h30  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc. PL Tối 1.9

3h45  - Tin vắn 

3h50  - Ca nhạc

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 22– Phim Đài Loan)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Toàn dân PCCC – PL Tối 4.9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Xiếc ảo thuật quốc tế - PL Tối 5.9 

6h50  - P/s: Phòng chống dịch bệnh hiệu quả từ cơ sở. PL Tối 5.9

7h00  - CM: Thú y với chăn nuôi.PL Tối 5.9

          -Nhạc cắt Sông quê

7h15  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 20 – Phim HQ)

8h00  - Bản tin Nông nghiệp

8h05  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 51– Phim HQ)

8h50  - CM: Lý luận và cuộc  sống. PL Tối 5.9

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Khám phá thế giới: Thế giới bí ẩn của thực vật (P.2) PL Tối 1.9 

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 4 -  Phim HQ)

10h45         - CM: Nông thôn vĩnh Phúc.– Tối 1.9

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h00         - CM:Đất và người Vĩnh Phúc.PL Tối 1.9

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 17)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

         

          11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 21

12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 22– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

13h15         - CM: Xây dựng Đảng.PL Tối 3.9

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 18,19– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h00         - Thế giới thời trang.

15h15         - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Sa mạc Sahara  (P2) PL Tối 3.9

15h30         - Tin vắn

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 34 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 18)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 22

          - Nhạc cắt.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 5 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h35         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 17 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 21 – Phim HQ)

22h00         - P/s: Hội nông dân tỉnh vì một nền nông nghiệp sạch.

22h10         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

          - Giới thiệu phim (PL Tối Thứ hai)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 52– Phim HQ)

23h20         - Nhìn ra tỉnh bạn

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

23h25         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h30         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  7/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 35 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: - PL Tối 5.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 18,19 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - CM: Lý luận và cuộc sống –PL  Tối 5.9

3h20  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

3h35  - P/s: Phòng chống dịch bệnh hiệu quả từ cơ sở – PL Tối 5.9

3h50  - Tin vắn

3h55  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4)  - PL Tối 6.9

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 23– Phim Đài Loan)

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Thú y với chăn nuôi – PL Tối 5.9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

6h40  - P/s: Hội nông dân tỉnh vì một nền nông nghiệp sạch. PL Tối 6.9

6h50  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 21– Phim HQ)

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

7h35  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc. PL Tối 6.9

7h50  - Nhìn ra tỉnh bạn.

8h05  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 52– Phim HQ)

8h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế. – Tối 2.9

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 5 -  Phim HQ)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

10h45         - Trang địa phương. PL Tối 2.9

11h00         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 18)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số  22

12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 23– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

          13h00         - CM: Toàn dân PCCC.PL Tối 4.9

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h15         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Đồng cỏ -2 PL Tối 4.9

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 20,21– Phim Hàn Quốc)

15h00         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P1) PL Tối 4.9

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

15h15         - Tin vắn

15h20         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Sa mạc 4

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 35 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 19)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 23

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 6 -  Phim HQ)

18h25         - Du lịch bốn phương: Great Barrier Reef  (P3)

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 18 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 22 – Phim HQ)

22h00         - P/s: Giải pháp nào cho việc chống lấn chiếm đất nông nghiệp.

20h10         - CM: Bạn nhà nông.

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 53– Phim HQ)

23h20         - Thế giới thời trang:

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - KH &CN:

23h50         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  8/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 36 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thanh niên Vĩnh Phúc–  PL Tối 6.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 20,21– Phim Hàn Quốc)

3h05  - Mục: Bản tin nông nghiệp –PL tối 5.9

3h20  - Nhìn ra tỉnh bạn.-Tối T.4

3h35  - Mục: Môi trường và cuộc sống. PL tối 6.9

3h50  - Tin vắn

3h55  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Đồng cỏ  (P.2) – PL Tối 4.9

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 24– Phim Đài Loan)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Hội nông dân tỉnh vì một nền nông nghiệp sạch.– PL Tối 6.9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Thế giới thời trang: PL Tối 7.9

6h50  - P/s: Giải pháp nào cho việc chống lấn chiếm đất nông nghiệp.-PL Tối 7.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h00  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 22 – Phim HQ)

7h45  - CM: Bạn nhà nông. PL Tối 7.9

8h00  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 53– Phim HQ)

8h45  - KH &CN: PL Tối 7.9

9h00  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Sa mạc Sahara  (P1) PL Tối 3.9

10h00         - CM: Xây dựng Đảng.PL Tối 3.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 6 -  Phim HQ)

11h00         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 19)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 23

          12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 24– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Thú y với chăn nuôi.PL Tối 5.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Sa mạc -3.

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 22,23 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - P/s: Phòng chống dịch bệnh hiệu quả từ cơ sở. PL Tối 5.9

15h25         - Tin vắn

15h30         - CM: Lý luận và cuộc  sống. PL Tối 5.9

15h45         - Xiếc ảo thuật quốc tế

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 36 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 20)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 24

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 7 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay.

20h25         - Mục: ATGT.

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 19 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 23 – Phim HQ)

22h00         - CM: Sức khỏe cho mọi người.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

22h15         - Tác phẩm mới.

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 54 – Phim HQ)

23h20         - Khám phá thế giới: Thế giới bí ẩn của thực vật (P.3)

23h35         - Phụ nữ Việt

23h50         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  9/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 37 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang: –PL Tối 7.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 22,23 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - KH &CN: PL Tối 7.9

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Bạn nhà nông. PL Tối 7.9

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: -PL Tối 7.9

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 25– Phim Đài Loan)

5h00  -Vấn đề hôm nay –Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Giải pháp nào cho việc chống lấn chiếm đất nông nghiệp.-PL Tối 7.9

          - Bản tin Nông nghiệp – PL Tối 5.9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Khám phá thế giới: Thế giới bí ẩn của thực vật (P.2) PL Tối 8.9

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h50  - Mục: ATGT

6h55  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h10  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 23 – Phim HQ)

7h55  - Vấn đề hôm nay. Tối 8.9

8h00  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 54 – Phim HQ)

8h45  - CM: Sức khỏe cho mọi người.PL Tối 8.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h00  - Tác phẩm mới.PL Tối 8.9

9h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P1) PL Tối 4.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 7 -  Phim HQ)

10h45         - CM: Toàn dân PCCC.PL Tối 4.9

11h00         - Cuộc sống thường ngày – PL Chiều thứ Sáu

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 20)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 24

12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 25– Phim Đài Loan)

12h40         - Tin vắn kinh tế

12h45         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc. PL Tối 6.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h00         - Lịch sử thế giới: Nikola Tesla  (P.6)

13h15         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 24,25– Phim Hàn Quốc)

15h00         - P/s: Hội nông dân tỉnh vì một nền nông nghiệp sạch.-PL Tối 6.9

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h10         - Tin vắn

15h15         - Xiếc, ảo thuật quốc tế.

15h30         - Cuộc sống thường ngày – PL Chiều thứ Sáu

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 37 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 21)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 25

          - Nhạc cắt.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 8 -  Phim HQ)

18h25         - KH&CN: Bên ngoài vũ trụ – P2

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 20 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 24 – Phim HQ)

22h00         - CM: Quốc phòng quân khu II.

          -Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

22h15         - Phim TL: Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời. (T4-P2)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 55 – Phim HQ)

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h45         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   10/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 38- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Thế giới bí ẩn của thực vật  (P.3) – PL Tối 8.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 24,25– Phim Hàn Quốc)

3h05  - Phụ nữ Việt – Tối 8.9

3h20  - Nhìn ra tỉnh bạn.-Tối T.4- PL Tối 6.9

3h35  - CM: Sức khỏe cho mọi người – Tối 8.9

3h50  - Tin vắn

3h55  - Vấn đề Hôm nay – Tối 8.9

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 26– Phim Đài Loan)

5h00  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế -Tối 7.9

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Mục ATGT – PL Tối 8.9

5h50  - Cuộc sống xanh. PL Tối 7.9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Phim TL: Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời. (T4-P2) PL Tối 9.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 9.9

6h55  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 24 – Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h40  - CM: Quốc phòng quân khu II. PL Tối 9.9

7h55  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h00  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 55 – Phim HQ)

8h45  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 9.9

9h00  - Mục:Môi trường và Cuộc sống

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Phòng chống dịch bệnh hiệu quả từ cơ sở. PL Tối 5.9

9h55  - CM: Thú y với chăn nuôi. PL Tối 5.9

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

10h10         - CM: Lý luận và cuộc  sống. PL Tối 5.9

10h25         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 8 -  Phim HQ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

11h10         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 21)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 25

12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 26– Phim Đài Loan)

12h50         - Tin vắn kinh tế

12h55         - P/s: Giải pháp nào cho việc chống lấn chiếm đất nông nghiệp.-PL Tối 7.9

13h05         - CM: Bạn nhà nông. PL Tối 7.9

13h20         - Thế giới thời trang: PL Tối 7.9

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 26,27 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Du lịch bốn phương: Croatia (P2)

15h15         - Tin vắn

15h20         - KH &CN: PL Tối 7.9

15h35         - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật -2

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 38- Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 22)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 26

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 9 -  Phim HQ)

18h25         - Tôi yêu Việt Nam

18h30         - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 21 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Ông bầu sân cỏ  (P.1, Phim Tâm lý Mỹ)

22h00         - CM: Tài nguyên và môi trường.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

22h15         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Ông bầu sân cỏ  (P.2, Phim Tâm lý Mỹ)

23h20         - CM: Dư địa chí.

23h35         - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Sa mạc Sahara  (P3)

23h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   11/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 39- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - CM: Quốc phòng quân khu II – Tối 9.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 26,27– Phim Hàn Quốc)

3h05  - Cuộc sống xanh. PL Tối 9.9

3h20  - Tác phẩm mới. PL Tối 8.9

3h25  - Mục:Môi trường và cuộc sống. PL Tối 9.9

3h30  - Phim TL: Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời. (T4-P2)- PL Tối 9.9

3h45  - Tin vắn

3h50  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 9.9

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 27– Phim Đài Loan)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Bạn nhà nông. PL Tối 7.9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Sa mạc Sahara  (P3) PL Tối 10.9

6h50  - CM: Dư địa chí.PL Tối 10.9

7h05  - Phim truyện: Ông bầu sân cỏ  (P.1, Phim Tâm lý Mỹ)

7h50  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

7h55  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

8h10  - CM: Tài nguyên và môi trường.PL Tối 10.9

8h25  - Phim truyện: Ông bầu sân cỏ  (P.2, Phim Tâm lý Mỹ)

9h10  - Phim hài Việt Nam: Tập 4

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Hội nông dân tỉnh vì một nền nông nghiệp sạch. PL Tối 6.9

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 9 -  Phim HQ)

10h15         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc. PL Tối 6.9

10h30         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 22)

10h45         - Cuộc sống thường ngày. (PL Ngày thứ 6)- 8.9

11h00         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 26

          12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 27– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Khám phá thế giới: Thế giới bí ẩn của thực vật (P.2) PL Tối 8.9

13h15         - CM: Sức khỏe cho mọi người.PL Tối 8.9

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 28,29– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Tác phẩm mới.PL Tối 8.9

15h10         - Tin vắn

15h15         - Thế giới thời trang.

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 39- Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 23)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 27

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 10 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT: Gala trượt băng VĐTG 2017– P2

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 22 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 25 – Phim HQ)

22h00         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

22h15         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P2)

          - Giới thiệu phim (mới)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 56 – Phim HQ)

23h20         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Đồng cỏ -3

23h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h40         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   12/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 40- Phim Việt Nam)             

0h45  - Tin vắn kinh tế           

0h50  - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Sa mạc Sahara  (P3) – Tối 10.9          

1h05  - Ca nhạc             

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 28,29 ( Phim Hàn Quốc)          

3h05  - CM: Dư địa chí. PL Tối 10.9         

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)             

3h35  - Tấm lòng nhân ái. PL  Tối 10.9               

3h50  - Tin vắn             

3h55  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật                

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 28– Phim Đài Loan)          

5h00  -CM: Tài nguyên và môi trường. PL Tối 10.9               

5h05  - Ca nhạc             

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP         

5h35  - Chào cờ             

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)           

5h40  - Thể dục buổi sáng                

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc -Tối tối 9.9           

5h55  - Tin vắn             

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)                 

6h30  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P2) PL Tối 11.9           

6h45  - Vấn đề hôm nay. PL Tối 11.9                 

6h50  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.PL Tối 11.9               

7h05  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Đồng cỏ -3. PL Tối 11.9          

7h20  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 25 – Phim HQ)            

8h05  - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN. PL Tối 11.9          

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)              

8h10  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 56 – Phim HQ)                  

8h55  - Ca nhạc             

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)                 

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)         

9h45  - Thế giới thời trang: PL Tối 7.9                

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.            

10h00         - CM: Bạn nhà nông. PL Tối 7.9               

10h15         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 10 -  Phim HQ)         

11h00         - P/s: Giải pháp nào cho việc chống lấn chiếm đất nông nghiệp.-PL Tối 7.9                 

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 23)            

          -Nhạc cắt             

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết         

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)               

11h45         - Phim Sitcom công sở. Số 27

          11h50         - Điểm báo trong ngày

12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 28– Phim Đài Loan)

12h50         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 9.9

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Nhìn ra tỉnh bạn

13h15         - CM: Quốc phòng quân khu II. PL Tối 9.9

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 30,31– Phim Hàn Quốc)

15h00         - Tin vắn

15h05         - Phim TL: Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời. (T4-P2) PL Tối 9.9

15h20         - Tạp chí thể thao: Uốn dẻo tạo hình –P6.

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 40- Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 24)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 28

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 11 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới:Quyền năng của thực vật -2

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 23 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 26 – Phim HQ)

22h00         - P/s: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng trong giai đoạn hiện nay.

22h15         - CM: Lao động công đoàn.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 57 – Phim HQ)

23h20         - Xiếc ảo thuật quốc tế.

23h30         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

23h45         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h50         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  13/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 41- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Hành trình trái đất II –Đồng cỏ  (P.3) – Tối 11.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 30,31– Phim Hàn Quốc)

3h05  - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN. PL Tối 11.9

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6) PL Tối 8.9

3h35  - Tấm lòng nhân ái – Tối 10.9

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P2) – Tối 11.9

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 29 – Phim Đài Loan)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Tiếng nói cử tri và ĐBND – Tối 11.9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Xiếc ảo thuật quốc tế– PL Tối 12.9

6h50  - P/s: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng trong giai đoạn hiện nay. PL Tối 12.9

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

7h00  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 26 – Phim HQ)

7h45  - Bản tin Nông nghiệp

          Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

7h50  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 57 – Phim HQ)

8h35  - CM: Lao động công đoàn. PL Tối 12.9

8h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Khám phá thế giới: Thế giới bí ẩn của thực vật (P.2) PL Tối 8.9

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 11 -  Phim HQ)

10h45         - CM: Sức khỏe cho mọi người.PL Tối 8.9

11h00         - Tác phẩm mới.PL Tối 8.9

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 24)

11h25         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 28

12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 29 – Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Tài nguyên và môi trường.PL Tối 10.9

13h15         - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Sa mạc Sahara  (P3) PL Tối 10.9

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 32,33 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h00         - Thế giới thời trang.

15h15         - Tin vắn

15h20         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

15h35         - CM: Dư địa chí.PL Tối 10.9

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 41- Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 25)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 29

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 12 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 24 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 27 – Phim HQ)

22h00         - P/s:  Hoạt động Trung tâm hành chính công.

22h10         - CM: NN-NT&ND.

          - Giới thiệu kí sự: Đất nở hoa (Tập 5).

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 58 – Phim HQ)

23h20         - Nhìn ra tỉnh bạn

23h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

20h40         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  14/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 42- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế:– Tối 12.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 32,33 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Nhìn ra tỉnh bạn. PL Tối 13.9

3h20  - CM: Lao động và công đoàn – Tối 12.9

3h35  - P/s: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng trong giai đoạn hiện nay. PL Tối 12.9

          -Nhạc cắt

3h50  - Tin vắn

3h55  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 30 – Phim Đài Loan)

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Cuộc sống thường ngày. PL 13.9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

6h40  - P/s:  Hoạt động Trung tâm hành chính công. PL Tối 13.9

6h50  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 27 – Phim HQ)

7h35  - CM: NN-NT&ND. PL Tối 13.9

7h50  - Nhìn ra tỉnh bạn.- PL Tối 13.9

          - Giới thiệu kí sự: Đất nở hoa (Tập 5).

8h05  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 58 – Phim HQ)

8h50  -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 9.9

10h00         - CM: Quốc phòng quân khu II. PL Tối 9.9

10h15         - Phim TL: Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời. (T4-P2) PL Tối 9.9

10h30         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 12 -  Phim HQ)

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 25)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 29

12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 30 – Phim Đài Loan)

          12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Du lịch bốn phương: Great Barrer Reef (P4)

13h15         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Đồng cỏ -3. PL Tối 11.9

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 34,35 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Tin vắn

15h05         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

15h20         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.PL Tối 11.9

15h35         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P2) PL Tối 11.9

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 42- Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 26)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 30

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 13 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Đồng cỏ -1

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 25 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 28– Phim HQ)

22h00         - P/s: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

22h10         - KH &CN:

22h25         -Ca nhạc

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 59 – Phim HQ)

23h20         - Thế giới thời trang:

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h45         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  15/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 43- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Đồng cỏ -3. PL Tối 11.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 34,35 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Nhìn ra tỉnh bạn – TốiThứ Tư

3h20  - P/s:  Hoạt động Trung tâm hành chính công. PL Tối 13.9

3h30  - CM: NN – NT – ND.  – PL Tối 13.9

3h45  - Tin vắn

3h50  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. PL Tối 13.9

3h55  - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Sa mạc Sahara  (P3) PL Tối 10.9

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 31 – Phim Đài Loan)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s:  Hoạt động Trung tâm hành chính công. PL Tối 13.9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Thế giới thời trang:– PL Tối14.9

6h50  - P/s: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.PL Tối 14.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h00  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 28– Phim HQ)

7h45  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

7h50  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 59 – Phim HQ)

8h35  - Cuộc sống xanh. –PL Tối 14.9

8h50  - KH &CN – Tối 14.9

9h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Lịch sử thế giới: Lịch sử hình thành trái đất – Sa mạc Sahara  (P3) PL Tối 10.9

10h00         - CM: Tài nguyên và môi trường.PL Tối 10.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 13 -  Phim HQ)

11h00         - CM: Dư địa chí.PL Tối 10.9

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 26)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 30

          12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 31 – Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Xiếc ảo thuật quốc tế– PL Tối 12.9    

13h15           - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Sa mạc -4.

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 36,37 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - CM: Lao động công đoàn. PL Tối 12.9

15h15         - Tin vắn

15h20         - P/s: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng trong giai đoạn hiện nay. PL Tối 12.9

15h30         - Xiếc ảo thuật quốc tế

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 43- Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 27)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 31

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 14 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay.

20h25         - Mục: ATGT.

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 26 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 29 – Phim HQ)

22h00         - CM: GD&ĐT.

22h15         - Kí sự: Đất nở hoa(Tập 5).

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 60 – Phim HQ)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

23h20         - Phụ nữ Việt

23h35         - Khám phá thế giới: Thế giới bí ẩn của thực vật (P.4)

23h50         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  16/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 44- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang:– PL Tối 14.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 36,37– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 9.9

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Lao động công đoàn. PL Tối 12.9

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN – Tối 14.9

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 32 – Phim Đài Loan)

5h15  -Vấn đề hôm nay –Tối thứ 6

5h20  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.PL Tối 14.9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Khám phá thế giới: Thế giới bí ẩn của thực vật (P.4) PL Tối 15.9

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h50  - Mục: ATGT

6h55  - CM: GD&ĐT. PL Tối 15.9

7h10  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h25  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 29 – Phim HQ)

8h10  - Vấn đề hôm nay

8h15  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 60 – Phim HQ)

9h00  - Kí sự: Đất nở hoa(Tập 5). PL Tối 15.9

9h15  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Đồng cỏ -3. PL Tối 11.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P2) PL Tối 11.9

10h15         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 14 -  Phim HQ)

11h00         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.PL Tối 11.9

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 27)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

         

          11h50         - Phim Sitcom công sở. Số  31

12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 32 – Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: NN-NT&ND. PL Tối 13.9

13h15         - Xiếc, ảo thuật quốc tế.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 38,39 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - P/s:  Hoạt động Trung tâm hành chính công.PL Tối 13.9

15h10         - Tin vắn

15h15         - Cuộc sống thường ngày PL Chiều thứ Sáu

15h30         - Lịch sử thế giới: Machu Pichu   (P.1)

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 44- Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 28)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 32

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 15 -  Phim HQ)

18h25         - KH&CN: Bên ngoài vũ trụ – P3

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

20h30         - Mục: Môi trường và Cuộc sống 

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 27 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 30– Phim HQ)

22h00         -.CM: An ninh Vĩnh Phúc.

22h15         - Phóng sự tài liệu:

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 61 – Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

23h20         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h45         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT   17/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 45- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Thế giới bí ẩn của thực vật (P.4) PL Tối 15.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 38,39 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Ký sự: Đất nở hoa (T5) – PL Tối 15.9

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Vấn đề hôm nay. PL Tối 15.9

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: GD&ĐT. PL Tối 15.9

4h10  - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 33– Phim Đài Loan)

5h00  - Mục: ATGT –PL Tối 15.9

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - CM: Cuộc sống xanh – PL Tối 14.9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 16.9

6h50  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 16.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h55  -.CM: An ninh Vĩnh Phúc. PL Tối 16.9

7h10  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 30 – Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h55  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h00  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 61 – Phim HQ)

8h45  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

8h50  - Phóng sự tài liệu: PL Tối 16.9

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Xiếc ảo thuật quốc tế– PL Tối 12.9

9h55  - P/s: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng trong giai đoạn hiện nay. PL Tối 12.9

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h10         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h15         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 15 -  Phim HQ)

11h00         - CM: Lao động công đoàn.PL Tối 12.9

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 28)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 32

          12h05         - Phim truyện: Tình yêu quanh ta  (Tập 33– Phim Đài Loan)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật -3

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - Thế giới thời trang:– PL Tối14.9

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 40,41 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Du lịch bốn phương : Ba Lan (P1)

15h15         - Tin vắn

15h20         - P/s: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.PL Tối 14.9

15h30         - KH &CN – Tối 14.9

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 45- Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 29)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 33

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 16 -  Phim HQ)

18h25         - Tôi yêu Việt Nam

18h30         - Ca nhạc

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Tấm lòng nhân ái.

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 28 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Tri kỷ ngày tận thế  (P.1, Phim Tâm lý Mỹ)

22h00         - CM: Khuyến học khuyến tài.

22h15         - Hộp thư TH.

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Tri kỷ ngày tận thế  (P.2, Phim Tâm lý Mỹ)

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

23h20         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới  (P1)

23h35         - CM: VHNT.

23h50         -  Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   18/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 46- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang:– PL Tối14.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 40,41 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Khám phá thế giới: Thế giới bí ẩn của thực vật (P.4) PL Tối 15.9

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Nhìn ra tỉnh bạn – PL Tối 13.9

3h35  - Mục ATGT – PL  Tối 15.9

3h50  - Tin vắn

          -Vấn đề hôm nay. PL Tối 15.9

3h55  - Kí sự: Đất nở hoa(Tập 5). PL Tối 15.9

4h10  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 1– Phim Việt Nam)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc – PL Tối 16.9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới  (P1) PL Tối 17.9

6h50  - CM: Khuyến học khuyến tài. PL Tối 17.9

7h05  - Phim truyện: Tri kỷ ngày tận thế  (P.1, Phim Tâm lý Mỹ)

7h50  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

8h05  - Phim truyện: Tri kỷ ngày tận thế  (P.2, Phim Tâm lý Mỹ)

8h40  - Hộp thư TH. PL Tối 17.9

8h55  - CM: VHNT. PL Tối 17.9

9h10  - Phim hài Việt Nam: Tập 5

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s:  Hoạt động Trung tâm hành chính công.PL Tối 13.9

9h55  - CM: NN-NT&ND. PL Tối 13.9

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h25         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 16 -  Phim HQ)

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 29)

11h25         - Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 33

12h05         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 1– Phim Việt Nam)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: GD&ĐT. PL Tối 15.9

13h15         - Khám phá thế giới: Thế giới bí ẩn của thực vật (P.4) PL Tối 15.9

          -Nhạc cắt Vĩnh Yên hôm nay

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 42,43 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Thế giới thời trang.

15h15         - Tin vắn

15h20         - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

15h35         - Kí sự: Đất nở hoa(Tập 5). PL Tối 15.9

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 46- Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 30)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 34

          - Giới thiệu kí sự: Nghề mây tre đan ở Vĩnh Phúc (T3)

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 17 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT: Gala trượt băng VĐTG 2017– P3

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         -Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 29 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 31 – Phim HQ)

22h00         - CM: Đại đoàn kết.

          - Giới thiệu phim (mới)

22h15         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P3)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 62 – Phim HQ)

          - Giới thiệu Kí sự: Nghề mây tre đan ở Vĩnh Phúc. (T3)

23h20         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Đồng cỏ -4.

23h25         - Bản tin thể thao (PL trưa)

23h30         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   19/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 47- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Khám phá thế giới: Thế giới bí ẩn của thực vật (P.4) PL Tối 15.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 42,43 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

3h05  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 16.9

3h20  - CM: An ninh Vĩnh Phúc – PL Tối 16.9

3h35  - Phụ nữ Việt- PL Tối Thứ Sáu

3h50  - Tin vắn

3h55  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

4h10  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 2 – Phim Việt Nam)

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Phóng sự tài liệu – PL Tối 16.9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h30  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P3) PL Tối 18.9

6h45  - Vấn đề hôm nay.

6h50  - CM: Đại đoàn kết. PL Tối 18.9

          - Giới thiệu Kí sự: Nghề mây tre đan ở Vĩnh Phúc. (T3)

7h05  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 31 – Phim HQ)

7h40  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

7h55  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 62 – Phim HQ)

8h40  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Đồng cỏ -4.PL Tối 18.9

8h55  - Ca nhạc

- Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Thế giới thời trang:PL Tối 14.9

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 17 -  Phim HQ)

10h15         - KH &CN – Tối 14.9

11h00         - P/s: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.PL Tối 14.9

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 30)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 34

                  

12h05         - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 2 – Phim Việt Nam)

12h50         - Tin vắn kinh tế

12h55         -.CM: An ninh Vĩnh Phúc. PL Tối 16.9

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h10         - Phóng sự tài liệu: PL Tối 16.9

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 44,45 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn

15h15         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.- Tối 16.9

15h30         - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

15h35         - Tin vắn

15h40         - Khám phá thế giới:Quyền năng của thực vật -3

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 47- Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 31)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 35

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 18 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí thể thao: Bóng đá muôn màu Tiền vệ -P1

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - P/s: Truyền hình Vĩnh Phúc gần hơn với khán giả.

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 30 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 32– Phim HQ)

22h00         - Bản tin nông nghiệp

22h05         - CM: VP học tập và làm theo TT,ĐĐ, Phong cách HCM.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 63 – Phim HQ)

23h20         - Xiếc ảo thuật quốc tế:

23h35         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

23h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  20/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 48- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - CM: Khuyến học khuyến tài. PL Tối 17.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 44,45 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - CM: VHNT. PL Tối 17.9

3h20  - Hộp thư TH. PL Tối 17.9

3h35  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật 17.9

3h50  - Tin vắn

3h55  - Khám phá thế giới: Thế giới bí ẩn của thực vật (P.4) PL Tối 15.9

4h10  -  Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 3 – Phim Việt Nam)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới  (P1) PL Tối 17.9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Xiếc ảo thuật quốc tế: – PL Tối 19.9

6h50  - P/s: Truyền hình Vĩnh Phúc gần hơn với khán giả.PL Tối 19.9

          -Nhạc cắt Sông quê

7h00  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 32– Phim HQ)

7h45  - Bản tin Nông nghiệp

7h50  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 63 – Phim HQ)

8h35  - CM: VP học tập và làm theo TT,ĐĐ, Phong cách HCM. PL Tối 19.9

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

8h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Khám phá thế giới: Thế giới bí ẩn của thực vật (P.4) PL Tối 15.9

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 18 -  Phim HQ)

10h45         - CM: GD&ĐT. PL Tối 15.9

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

11h00         - Kí sự: Đất nở hoa(Tập 5). PL Tối 15.9   

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 31)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 35

12h05         -  Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 3 – Phim Việt Nam)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới  (P1) PL Tối 17.9

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

13h15         - CM: Khuyến học khuyến tài. PL Tối 17.9

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 46,47 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h00         - Thế giới thời trang.

15h15         - Tin vắn

15h20         - Hộp thư TH. PL Tối 17.9

15h35         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

15h50           - CM: VHNT. PL Tối 17.9

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 48- Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 32)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 36

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 19 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h35         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 31 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 33– Phim HQ)

22h00         - P/s: Nhiều chính sách hỗ trợ chăn nuôi phát triển.

22h15         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 64 – Phim HQ)

23h20         - Kí sự: Nghề mây tre đan ở Vĩnh Phúc (T3)

23h35         - Nhìn ra tỉnh bạn

23h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  21/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 49- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Đồng cỏ -4.PL Tối 18.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 46,47 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - CM: Đại đoàn kết. PL Tối 18.9

3h20  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

3h35  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P3) PL Tối 18.9

3h50  - Tin vắn

3h55  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4) 

4h10  -  Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 4 – Phim Việt Nam)

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 16.9

5h50  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN- PL Tối 18.9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Kí sự: Nghề mây tre đan ở Vĩnh Phúc (T3)- PL Tối 20.9

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

6h50  - P/s: Nhiều chính sách hỗ trợ chăn nuôi phát triển.PL Tối 20.9

7h00  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 33– Phim HQ)

7h45  - Mục: Môi trường và Cuộc sống

7h50  - Nhìn ra tỉnh bạn.- Tối 20.9

8h05  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 64 – Phim HQ)

8h50  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. PL Tối 20.9

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 16.9

9h50  -.CM: An ninh Vĩnh Phúc. PL Tối 16.9

10h05         - Phóng sự tài liệu: PL Tối 16.9

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

10h20         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 19 -  Phim HQ)

11h05         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

11h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 32)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 36 

          12h05         -  Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 4 – Phim Việt Nam)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Đại đoàn kết. PL Tối 18.9

          -Nhạc cắt Mùa vàng

13h15         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Đồng cỏ -4.PL Tối 18.9

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 48,49 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P3) PL Tối 18.9

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

15h15         - Tin vắn

15h20         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Đồng cỏ -2

15h35         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

15h50         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 49- Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 33)

17h25         - Phim Sitcom công sở. Số 37

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 20 -  Phim HQ)

18h25         - Du lịch bốn phương: Nepal (P1) 

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 32 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 34 – Phim HQ)

22h00         - P/s: Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa – vấn đề cần làm ngay.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

22h15         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc.

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 65 – Phim HQ)

23h20         - Thế giới thời trang:

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - KH &CN:

23h55         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  22/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 50 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Xiếc ảo thuật quốc tế: – PL Tối 19.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 48,49 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - P/s: Truyền hình Vĩnh Phúc gần hơn với khán giả.PL Tối 19.9

3h15  - Nhìn ra tỉnh bạn.-Tối T.4

3h30  - CM: VP học tập và làm theo TT,ĐĐ, Phong cách HCM. PL Tối 19.9

3h45  - Tin vắn

3h50  - Thế giới thời trang: Số 2 – T.7/2017 –Tối 13.7

          -Nhạc cắt

4h10  -  Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 5 – Phim Việt Nam)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Chuyển biến từ giải toả hành lang ATGT – Tối 12.7

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Thế giới thời trang.  –PL Tối 21.9

6h50  - P/s: Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa – vấn đề cần làm ngay.PL Tối 21.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h00  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 34– Phim HQ)

7h45  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc. PL Tối 21.9

8h00  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 65 – Phim HQ)

8h45  - KH &CN: PL Tối 21.9

9h00  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - CM: Khuyến học khuyến tài. PL Tối 17.9

10h00         - CM: VHNT. PL Tối 17.9

10h15         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 20 -  Phim HQ)

11h00         - Hộp thư TH. PL Tối 17.9

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 33)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

          11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 37

12h05         -  Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 5 – Phim Việt Nam)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: VP học tập và làm theo TT,ĐĐ, Phong cách HCM. PL Tối 19.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - Xiếc ảo thuật quốc tế.

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 50,51– Phim Hàn Quốc)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - P/s: Truyền hình Vĩnh Phúc gần hơn với khán giả.PL Tối 19.9

15h25         - Tin vắn

15h30         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Đồng cỏ -1.

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 50 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 34)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 38

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 21 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

          -Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay

20h25         - Mục: ATGT

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 33 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 35– Phim HQ)

22h00         - CM: VP với phong trào thi đua yêu nước.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

22h15         - CM: Hồn quê.

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 66 – Phim HQ)

23h20         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h25         - Phụ nữ Việt

23h40         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh thời cổ đại  (P.1)

23h55         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  23/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 51 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. PL Tối 20.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 50,51– Phim Hàn Quốc)

3h05  - Kí sự: Nghề mây tre đan ở Vĩnh Phúc (T3)- PL Tối 20.9

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - Xiếc ảo thuật quốc tế: – PL Tối 19.9

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: VP học tập và làm theo TT,ĐĐ, Phong cách HCM. PL Tối 19.9 

4h10  -  Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 6 – Phim Việt Nam)

5h00  -Vấn đề hôm nay –Tối thứ 6

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Nhiều chính sách hỗ trợ chăn nuôi phát triển.PL Tối 20.9 

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh thời cổ đại  (P.1) PL Tối 22.9

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h50  - Mục: ATGT

6h55  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

7h10  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 35– Phim HQ)

8h05  - Vấn đề hôm nay.

8h10  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 66 – Phim HQ)

8h55  - CM: VP với phong trào thi đua yêu nước. PL Tối 22.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h10  - CM: Hồn quê. PL Tối 22.9

9h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P3) PL Tối 18.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 21 -  Phim HQ)

10h15         - CM: Đại đoàn kết. PL Tối 18.9

10h30         - Cuộc sống thường ngày – PL Chiều thứ Sáu

10h45         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Đồng cỏ -4.PL Tối 18.9

11h00         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 34)

11h15         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 38

          12h05         -  Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 6 – Phim Việt Nam)

12h40         - Tin vắn kinh tế

12h45         - Kí sự: Nghề mây tre đan ở Vĩnh Phúc (T3)- PL Tối 20.9

13h00         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. PL Tối 20.9

13h15         - Lịch sử thế giới: Machu Pichu   (P.2)

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 52,53 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - P/s: Nhiều chính sách hỗ trợ chăn nuôi phát triển.PL Tối 20.9

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h10         - Tin vắn

15h15         - Xiếc, ảo thuật quốc tế.

15h30         - Cuộc sống thường ngày – PL Chiều thứ Sáu

15h45         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 51 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 35)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 39

17h35         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 22 -  Phim HQ)

18h25         - KH&CN: Bên ngoài vũ trụ – P4

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 34 - Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 36– Phim HQ)

22h00         - CM: Pháp luật và đời sống.

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

22h15         -Phim tài liệu: Biển đảo VN-Nguồn cội tự bao đời(Tập 5-P1).

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 67 – Phim HQ)

23h20         - Cuộc sống xanh.

23h25         - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

23h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h45         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT  24/9/2017

0h00  - Phim truyện: Tình muộn (Tập 52 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới thời trang.  – PL Tối 21.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 52,53 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Nhìn ra tỉnh bạn. PL Tối 20.9

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - KH &CN: PL Tối 21.9

3h50  - Tin vắn

3h55  - P/s: Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa – vấn đề cần làm ngay.PL Tối 21.9

4h05  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế –PL Tối 21.9

4h10  -  Phim truyện: Quyến rũ  (Tập7 – Phim Việt Nam)

5h00  - Mục: Môi trường và Cuộc sống-Tối Tối 20.9

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Nhiều chính sách hỗ trợ chăn nuôi phát triển.PL Tối 20.9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 23.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

6h50  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 23.9   

6h55  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 36 – Phim HQ)

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn.  (PL Tối T.7)

7h40  - CM: Pháp luật và đời sống. PL Tối 23.9

7h55  - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

8h00  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 67 – Phim HQ)

8h15  - Mục:Môi trường và Cuộc sống

8h20  -Phim tài liệu: Biển đảo VN-Nguồn cội tự bao đời(Tập 5-P1). PL 23.9

8h35  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Xiếc ảo thuật quốc tế: – PL Tối 19.9

          -Nhạc cắt Gốm Hương canh

9h55  - CM: VP học tập và làm theo TT,ĐĐ, Phong cách HCM. PL Tối 19.9

10h10         - P/s: Truyền hình Vĩnh Phúc gần hơn với khán giả.PL Tối 19.9

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

10h25         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h30         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 22 -  Phim HQ)

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 35)

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

 11h30        - Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 39

         

          12h05         -  Phim truyện: Quyến rũ  (Tập7 – Phim Việt Nam)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc. PL Tối 21.9

13h15         - Thế giới thời trang.  –PL Tối 21.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 54,55 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Du lịch bốn phương : Ba Lan (P2)

15h15         - Tin vắn

15h20         - KH &CN: PL Tối 21.9

15h35         - P/s: Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa – vấn đề cần làm ngay.PL Tối 21.9

15h45         - Khám phá thế giới: Quyền năng của thực vật -4

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Tình muộn (Tập 52 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 36)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 40

          - Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn- (PL Tối T.7)

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 23 -  Phim HQ)

18h25         - Tôi yêu Việt Nam

18h30         - Cuộc sống xanh.- Tối thứ 7

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Tấm lòng nhân ái.

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 35- Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Những kẻ thí nghiệm  (P.1, Phim hành động  Mỹ)

22h00         - CM: Dân số và phát triển.

22h15         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Những kẻ thí nghiệm  (P.1, Phim hành động  Mỹ)

          - Giới thiệu Chương trình Khoa giáo và giải trí ( TKBT)

23h20         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới  (P2)

23h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h40         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ HAI   25/9/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống. (Tập 1- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - CM: VP với phong trào thi đua yêu nước. PL Tối 22.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 54,55 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh thời cổ đại  (P.1) PL Tối 22.9

3h20  - CM: Khuyến học khuyến tài. PL Tối 17.9

3h35  - CM: Hồn quê. PL Tối 22.9

          - Nhạc cắt

3h50  - Tin vắn

3h55  - CM: VHNT. PL Tối 17.9

4h10  -  Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 8 – Phim Việt Nam)

5h00  - Tấm lòng nhân ái.-Tối C.nhật

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Cuộc sống xanh. – PL Tối 21.9

5h50  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

  6h35         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới  (P2) PL Tối 24.9

6h50  - CM: Dân số và phát triển. PL Tối 24.9

7h05  - Phim truyện: Những kẻ thí nghiệm  (P.1, Phim hành động  Mỹ)

7h50  - Tấm lòng nhân ái- PL Tối C.nhật

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

 7h55 - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

8h10  - Phim truyện: Những kẻ thí nghiệm  (P.2, Phim hành động  Mỹ)

8h55  - Phim hài Việt Nam: Tập 6

9h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - P/s: Nhiều chính sách hỗ trợ chăn nuôi phát triển.PL Tối 20.9

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

9h55  - Kí sự: Nghề mây tre đan ở Vĩnh Phúc (T3)- PL Tối 20.9

10h10         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 23 -  Phim HQ)

10h55         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. PL Tối 20.9

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 36)

11h25         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 40

12h05         -  Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 8 – Phim Việt Nam)

          12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh thời cổ đại  (P.1) PL Tối 22.9

13h15         - CM: VP với phong trào thi đua yêu nước. PL Tối 22.9

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 56,57 – Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

15h00         - Thế giới thời trang.

15h15         - Tin vắn

15h20         - CM: Hồn quê. PL Tối 22.9

15h30         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống. (Tập 1- Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 37)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 41

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 24 -  Phim HQ)

18h25         - Tạp chí TT: Gala trượt băng VĐTG 2017– P4

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h25         - Vấn đề hôm nay.

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 36- Phim Vệt Nam)

21h5  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 37– Phim HQ)

22h00         - CM: Tài nguyên và môi trường.

22h15         -P/s: Vĩnh Phúc tiêm phòng đàn GSGC đợt 2-2017.

22h30         - Bản tin tổng hợp.

          - Giới thiệu phim (mới)

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 68 – Phim HQ)

23h20         - Thế giới động vật: Các hòn đảo. (P1)

23h35         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P4)

23h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h45         - Ca nhạc.

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   26/9/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống. (Tập 2- Phim Việt Nam)                  

0h45  - Tin vắn kinh tế           

0h50  - CM: Phim tài liệu: Biển đảo VN-Nguồn cội tự bao đời(Tập 5-P1). PL 23.9               

1h05  - Ca nhạc             

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 56,57– Phim Hàn Quốc)          

3h05  - CM: Pháp luật và đời sống. PL Tối 23.9          

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)- 22.9              

3h35  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh thời cổ đại  (P.1) PL Tối 22.9                  

3h50  - Tin vắn             

3h55  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật                

4h10  -  Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 9 – Phim Việt Nam)             

5h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam-Tối T.2         

5h05  - Ca nhạc             

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP         

5h35  - Chào cờ             

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)           

5h40  - Thể dục buổi sáng                

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc – Tối 23.9            

5h50  - Tin vắn             

          -Nhạc cắt             

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)                 

6h30  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P4) PL 25.9                   

6h45  - Vấn đề hôm nay.                  

6h50  - CM: Tài nguyên và môi trường. PL Tối 25.9             

7h05  - Thế giới động vật: Các hòn đảo. (P1) PL Tối 25.9               

7h20  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 37 – Phim HQ)            

8h05  - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN            

8h10  -P/s: Vĩnh Phúc tiêm phòng đàn GSGC đợt 2-2017.              

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)              

8h20  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 68 – Phim HQ)                  

9h05  - Ca nhạc             

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)                 

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)         

9h45  - Thế giới thời trang.  –PL Tối 21.9           

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.            

10h00         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc. PL Tối 21.9                 

10h15         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 24 -  Phim HQ)         

11h00         - P/s: Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa – vấn đề cần làm ngay.PL Tối 21.9           

11h10         - KH &CN: PL Tối 21.9         

11h25         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 37)            

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết         

          11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)      

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 41

          - Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

12h05         -  Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 9 – Phim Việt Nam)

12h50         -Nhạc cắt             

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 58,59  – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Tin vắn

15h05         - Phim tài liệu: Biển đảo VN-Nguồn cội tự bao đời(Tập 5-P1). PL 23.9

15h20         - Nhìn ra tỉnh bạn

15h35         - CM: Pháp luật và đời sống. PL Tối 23.9

15h50         - Tạp chí thể thao: Bóng đá muôn màu Tiền vệ -P2

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống. (Tập 2- Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 38)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 42

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 25 -  Phim HQ)

18h25         - Khám phá thế giới:Quyền năng của thực vật -4

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Bản tin nông nghiệp

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 37- Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 38 – Phim HQ)

22h00         - P/s: Vĩnh Phúc với tháng an toàn giao thông.

22h10         - CM: An toàn giao thông.

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 69 – Phim HQ)

23h20         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

23h35         - Xiếc ảo thuật quốc tế.

23h40         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h45         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ  27/9/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống. (Tập 3- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới  (P2) PL Tối 24.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 58,59 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 23.9

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: Dân số và phát triển. PL Tối 24.9

3h50  - Tin vắn

4h10  -  Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 10 – Phim Việt Nam)

5h00  - Bản tin nông nghiệp- Tối Thứ 3

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Xiếc ảo thuật quốc tế: – PL Tối 26.9

6h50  - P/s: Vĩnh Phúc với tháng an toàn giao thông.PL Tối 26.9

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

7h00  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 38 – Phim HQ)

7h45  - Bản tin Nông nghiệp

          Giới thiệu C trình Khoa giáo và giải trí – TKBT,PL Tối C.nhật.

7h50  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 69 – Phim HQ)

8h35  - CM: An toàn giao thông. PL Tối 26.9

8h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh thời cổ đại  (P.1) PL Tối 22.9

10h00         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 25 -  Phim HQ)

10h45         - CM: Hồn quê. PL Tối 22.9

10h55         - CM: VP với phong trào thi đua yêu nước. PL Tối 22.9

11h10         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 38)

11h25         - Ca nhac

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 42

          12h05         -  Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 10 – Phim Việt Nam)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - CM: Dân số và phát triển. PL Tối 24.9

13h15         - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới  (P2) PL Tối 24.9

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 60,61– Phim Hàn Quốc)

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

15h00         - Thế giới thời trang.

15h15         - Tin vắn

15h20         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử - P.L Tối Chủ nhật

15h35         - Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống. (Tập 3- Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 39)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 43

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 26 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 38- Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 39 – Phim HQ)

22h00         - CM: CCB Vĩnh Phúc.

          - Giới thiệu Kí sự Dòng chảy thời gian( Tập 3)

22h15         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 70 – Phim HQ)

23h20         - P/s: Vĩnh Phúc  nhiều chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.

23h30         - Nhìn ra tỉnh bạn

23h35         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

23h40         - Ca nhạc.

          -Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  28/9/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống. (Tập 4- Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế

0h50  - Thế giới động vật: Các hòn đảo. (P1) PL Tối 25.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 60,61– Phim Hàn Quốc)

3h05  - CM: Tài nguyên và môi trường. PL Tối 25.9

3h20  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh thời cổ đại  (P.1) PL Tối 22.9

3h35  - CM: Pháp luật và đời sống. PL Tối 23.9

          -Nhạc cắt

3h50  - Tin vắn

3h55  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P4) PL 25.9

4h10  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 11 – Phim Việt Nam)

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa – vấn đề cần làm ngay.PL Tối 21.9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  -Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu Kí sự Dòng chảy thời gian( Tập 3)

6h40  - P/s: Vĩnh Phúc  nhiều chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.PL Tối 27.9

6h50  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 39– Phim HQ)

7h35  - CM: An ninh Vĩnh Phúc. PL Tối 27.9

7h50  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 70 – Phim HQ)

8h35  - CM: CCB Vĩnh Phúc. PL Tối 27.9

8h50  -Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế - Tối 23.9

10h00         - Phim tài liệu: Biển đảo VN-Nguồn cội tự bao đời(Tập 5-P1). PL 23.9

10h15         - CM: Pháp luật và đời sống. PL Tối 23.9

10h30         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 26 -  Phim HQ)

11h15         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 39)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 43

          12h05         -  Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 11 – Phim Việt Nam)

12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P4) PL 25.9

13h15         - Thế giới động vật: Các hòn đảo. (P1)PL Tối 25.9

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 62,63 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Tin vắn

15h05         - Cuộc sống thường ngày.(PL Thứ 4)

15h20         - CM: Tài nguyên và môi trường. PL Tối 25.9

15h30         -P/s: Vĩnh Phúc tiêm phòng đàn GSGC đợt 2-2017.

15h45         - Du lịch bốn phương: Nepal (P2)

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống. (Tập 4- Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 40)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 44

          - Giới thiệu phim ( PL Tối Thứ 2)

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 27 -  Phim HQ)

18h25         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II- Đồng cỏ -3

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 39- Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 40 – Phim HQ)

22h00         - P/s: Hiệu quả từ mô hình giáo dục trải nghiệm sáng tạo đối với học sịnh.

22h10         - CM: Vì người nghèo.

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 71 – Phim HQ)

23h20         - Thế giới thời trang:

23h35         - Cuộc sống xanh.

23h40         - KH &CN- KH &CN

23h55         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU  29/9/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống. (Tập 5 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - Thế giới động vật: Các hòn đảo. (P1) PL Tối 25.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 62,63 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - P/s: Vĩnh Phúc với tháng an toàn giao thông.PL Tối 26.9

3h20  - Xiếc ảo thuật quốc tế: – PL Tối 26.9

3h35  - Nhìn ra tỉnh bạn (Phát tối  thứ 4)  

3h50  - Tin vắn

3h55  - Xiếc ảo thuật quốc tế: – PL Tối 26.9

4h10  -  Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 12 – Phim Việt Nam)

5h00  - Cuộc sống xanh.-Tối thứ 5

5h05  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - Mục: Bản tin nông nghiệp. PL Tối 26.9

5h50  - Tin vắn

5h55  - Vấn đề hôm nay.PL Tối 25.9

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Thế giới thời trang: PL  Tối 28.9

6h50  - P/s: Hiệu quả từ mô hình giáo dục trải nghiệm sáng tạo đối với học sịnh. PL Tối 28.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

7h00  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 40 – Phim HQ)

7h45  - CM: Vì người nghèo. PL Tối 28.9

8h00  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 71 – Phim HQ)

8h45  - KH &CN: -Tối 28.9

9h00  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

9h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Lịch sử thế giới: Những phát minh làm thay đổi thế giới  (P2) PL Tối 24.9

10h00         - CM: Dân số và phát triển. PL Tối 24.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h15         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 27 -  Phim HQ)

11h00         - Phim tài liệu: Đánh giặc- Bức thông điệp lịch sử- PL Tối chủ nhật

          - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 40)

11h10         -Ca nhạc

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 44

12h05         -  Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 12 – Phim Việt Nam)

         

          12h55         - Tin vắn kinh tế

13h00         - Xiếc ảo thuật quốc tế: – PL Tối 26.9 

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h15         - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II –Đồng cỏ -2.

13h30         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 64,65 – Phim Hàn Quốc)

15h00         - Nhìn ra tỉnh bạn- PL chiều thứ 3.

15h15         - P/s: Vĩnh Phúc với tháng an toàn giao thông.PL Tối 26.9

15h25         - Tin vắn

15h30         - CM: An toàn giao thông. PL Tối 26.9

15h45         - Xiếc ảo thuật quốc tế.

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống. (Tập 5 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 41)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 45

           - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 28 -  Phim HQ)

18h25         - Cuộc sống thường ngày

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Vấn đề hôm nay

20h25         - Mục: ATGT

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 40- Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 41– Phim HQ)

22h00         - CM: Công nghiệp và thương mại.

22h15         - Ký sự: Dòng chảy thời gian( Tập 3)

22h30         - Bản tin tổng hợp.

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 72 – Phim HQ)

23h20         - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh thời cổ đại  (P.2)

23h35         - Phụ nữ Việt

23h50         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY 30/9/2017

0h00  - Phim truyện: Thử thách cuộc sống. (Tập 6 - Phim Việt Nam)

0h45  - Tin vắn kinh tế 

0h50  - CM: An ninh Vĩnh Phúc. PL Tối 27.9

1h05  - Ca nhạc

1h35  - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 64,65 – Phim Hàn Quốc)

3h05  - Thế giới thời trang: PL  Tối 28.9

3h20  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

3h35  - CM: CCB Vĩnh Phúc. PL Tối 27.9

3h50  - Tin vắn

3h55  - KH &CN: -Tối 28.9

4h10  - Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 13 – Phim Việt Nam)

4h55  -Vấn đề hôm nay –Tối thứ 6

5h00  - Ca nhạc

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng

5h45  - P/s: Vĩnh Phúc  nhiều chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.PL Tối 27.9

5h55  - Tin vắn

6h00  - Thời sự Vĩnh Phúc ( PL 19h45 hôm trước)

6h35  - Khám phá thế giới: Người ngoài hành tinh thời cổ đại  (P.2) PL Tối 29.9

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

6h50  - Mục: ATGT

6h55  - CM: Công nghiệp và thương mại.PL Tối 29.9

7h00  - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 41– Phim HQ)

7h45  - Phụ nữ Việt (PLTối thứ 6)

8h00  - Vấn đề hôm nay

8h15  - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 72 – Phim HQ)

9h00  - Ký sự: Dòng chảy thời gian( Tập 3) PL Tối 29.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

9h15  - Tạp chí thể thao: Thể thao Quốc tế.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h30 đến 11h30)

9h30  - Thời sự cấp huyện (PL18h45 hôm trước)

9h45  - Du lịch bốn phương: Khám phá những công viên quốc gia vùng Bắc Mỹ ( P4) PL 25.9

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

10h00         - CM: Tài nguyên và môi trường. PL Tối 25.9

10h15         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 28 -  Phim HQ)

11h00         - Thế giới động vật: Các hòn đảo. (P1)PL Tối 25.9

11h15         -P/s: Vĩnh Phúc tiêm phòng đàn GSGC đợt 2-2017.

11h25         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 41)

 

11h30         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h30 đến 16h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

11h40         - Bản tin thể thao (P. mới)

11h45         - Điểm báo trong ngày

11h50         - Phim Sitcom công sở. Số 45

12h05         -  Phim truyện: Quyến rũ  (Tập 13 – Phim Việt Nam)

12h40         - Tin vắn kinh tế

12h45         - CM: An ninh Vĩnh Phúc. PL Tối 27.9

13h00         - Lịch sử thế giới: Machu Pichu   (P.3)

                   - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

13h25         - Phim truyện : Cuộc chiến Kim Chi (Tập 66,67– Phim Hàn Quốc)

14h55         - Xiếc, ảo thuật quốc tế.

15h10         - Tin vắn

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) PL Tối T.6

15h15         - Cuộc sống thường ngày – PL Chiều T. Sáu

15h30         - CM: CCB Vĩnh Phúc. PL Tối 27.9

15h45         - P/s: Vĩnh Phúc  nhiều chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.PL Tối 27.9

15h55         -Ca nhạc

 

16h00         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 16h00 đến 19h45)

- Thời sự Vĩnh Phúc (PL 11h30)

16h10         - Bản tin thể thao (PL trưa)

16h15         - Điểm báo trong ngày

16h20         - Phim truyện: Thử thách cuộc sống. (Tập 6 - Phim Việt Nam)

17h05         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình (tập 42)

17h20         - Phim Sitcom công sở. Số 46

          - Giới thiệu Phóng sự (TS)- PL Tối T.5

17h40         - Phim truyện: Trái tim người mẹ (Tập 29 -  Phim HQ)

18h25         - KH&CN:

18h40         - Giới thiệu văn bản pháp luật và Giải đáp pháp luật.

18h45         - Thời sự cấp huyện

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc

- Dự báo Thời tiết

20h20         - Khám phá Vĩnh Phúc

20h25         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

20h30         - Phim truyện:Bí thư Tỉnh ủy. (Tập 41- Phim Vệt Nam)

21h15         - Phim truyện: Cạm bẫy ái tình  (Tập 42– Phim HQ)

22h00         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc.

22h15         - CM: Cung ứng sử dụng điện.

22h30         - Bản tin tổng hợp.

22h35         - Phim truyện: Lọ lem thành phố  (Tập 73 – Phim HQ)

          Giới thiệu chương trình Nhìn ra tỉnh bạn. 

23h20         - Phóng sự tài liệu:

23h35         - Câu chuyện trong tháng.

23h50         - Cuộc sống xanh.

23h55         - Bản tin thể thao (Pl trưa)

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 Xem phản hồi

 
Tin khác