LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÁNG 9 NĂM 2019 (30/08/2019 14:46)

Xem lịch phát sóng ngày:

CHỦ NHẬT   1/9/2019

0h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Phim HQ - Tập 26)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 13 - Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - Mục: Tấm lòng nhân ái. 

2h40  - CM: Tài nguyên và môi trường. 

2h50  - Vui - khỏe mỗi ngày. 

3h00  - Việt Nam quê hương. 

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Trả giá. (Tập 25 - Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày 

5h05  - Ca nhạc

      - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

      - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Vũ điệu dưỡng sinh)

5h40  - An toàn sống

5h50  - Khám phá Vĩnh Phúc. 

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Báo chí tuần qua 

6h40  - Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Hành trình văn hóa

7h25  - Vui - khỏe mỗi ngày 

7h30  - P/S: Công thương Vĩnh Phúc. 

7h40  - Mục: Môi trường và Cuộc sống.  

7h45  - Dành cho thiếu nhi

8h00  - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển. 

8h05  - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc. 

8h15  - Ca nhạc

      - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  -  Báo chí tuần qua 

9h40  - Cuộc sống thường ngày 

10h00 - Phim truyện: Trả giá (Tập 5 – Phim VN)

10h45 - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50 - Dành cho thiếu nhi: Phim hoạt hình. GGBOND 

      - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00 - Thời sự

      - Dự báo Thời tiết

11h20 - Bản tin thể thao

11h25 - Báo chí tuần qua 

11h35 - Kết nối 24h.

      - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00 - Phim truyện: Trả giá (Tập 26 – Phim Việt Nam)

12h45 -  An toàn sống              

      - Giới thiệu phim hài + hoạt hình              

12h55 - Ca nhạc             

13h30 - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu (Tập 14 – Phim TQ)                 

14h15 - CM: ATGT.                

14h25 - Vui - khỏe mỗi ngày             

      - Giới thiệu phim giờ vàng               

14h35 - Phim Sitcom công sở.           

14h50 - Hành trình văn hóa.             

      - Giới thiệu giải trí tổng hợp.           

15h00 - Vấn đề hôm nay.                  

15h05 - Bắt mạch tình yêu.               

15h25 - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.                    

15h30 - Ca nhạc             

16h00 - Thời sự.             

16h20 - Chuyện thật như đùa            

16h30 - Bản tin thể thao                   

16h35 - Phim Sitcom mắt nai.                    

16h50 - Mục: Môi trường và cuộc sống.               

      - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00 - Phim truyện: Trả giá. (Tập 6 – Phim VN)                  

17h45 - Dành cho thiếu nhi: Phim hoạt hình. GGBOND TVC.                  

18h00 - Kết nối 24h.                

18h20 - Cuộc sống thường ngày                  

18h40 - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

      - Dự báo thời tiết          

18h55 - Mục: 389                   

19h00 - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

19h45 - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

      - Thời sự Vĩnh Phúc.               

      - Điểm thời sự tuần                 

      - Dự báo thời tiết.                   

20h10 - Mục: Tấm lòng nhân ái.                 

20h15 - Phim truyện: Trăng nơi đáy giếng (Phần I – Phim VN)                 

21h00 - CM: Đất và người Vĩnh Phúc.                 

      - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h10 - Phim truyện: Trăng nơi đáy giếng (Phần 2 – Phim VN)                

21h55 - Kết nối 24h.                

      - Giới thiệu trang địa phương           

22h15 - Việt Nam quê hương            

22h30 - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.                    

22h35 - Hành trình văn hóa.             

22h45 - Chuyện thật như đùa            

23h00 - Bản tin cuối ngày.                

23h30 - Bản tin thể thao                   

23h35 - Ca nhạc             

      - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

 

THỨ HAI 2/9/2019

0h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu (Phim HQ - Tập 27)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 14 – Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - Hành trình văn hóa. 

2h45  - CM: An ninh Vĩnh Phúc. 

2h55  - Bắt mạch tình yêu. 

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Trả giá. (Tập 26 – Phim Việt Nam)

4h45  - Ký sự. 

4h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (YOGA 1000 người)

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 

6h40  -  Kết nối 24h.  

7h00  - Phim Sitcom công sở.  

7h15  - Giới thiệu văn bản pháp luật 

7h20  - Mục: Tấm lòng nhân ái. 

7h25  - Việt Nam quê hương. 

7h40  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc

7h50  - Dành cho thiếu nhi

8h05  - Vui – khỏe mỗi ngày 

8h20  - Mục: Môi trường và Cuộc sống.  

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 6 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h.  

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Vui – khỏe mỗi ngày 

12h00         - Phim truyện: Trả giá (Tập 27 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu (Tập 15 – Phim TQ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - CM: Nội chính và PCTN. 

4h25  - Mục: Môi trường và Cuộc sống.  

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

14h35         - Hành trình văn hóa. 

14h45         - Mục: Tấm lòng nhân ái. 

14h50         - Phim Sitcom công sở. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h05         - CM: An ninh Vĩnh Phúc. 

15h15         - Việt Nam quê hương. 

15h30         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự 

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao 

          - Giới thiệu phim truyện tuần. 

16h35         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

16h40         - Phim Sitcom mắt nai. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá (Tập 7 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC. 

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Vấn đề hôm nay 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết. 

20h05         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

20h10         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 22 – Phim Trung Quốc)

20h55         - CM: Trang địa phương. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện:  Kẻ bội tình. (Tập 16 - Phim Thái Lan)

22h00         - Kết nối 24h. 

22h20         - Việt Nam quê hương. 

22h35         - Hành trình văn hóa. 

22h45         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bản tin thể thao 

23h25         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA 3/9/2019

0h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu (Phim HQ - Tập 28)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu (Tập 15 – Phim TQ)

2h15  - Bắt mạch tình yêu.  

2h35  - Mục: Sống khỏe mỗi ngày.  

2h40  - CM: Nội chính và PCTN. 

2h50  - Kết nối 24h.  

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Trả giá (Tập 27 – Phim Việt Nam)

4h45  -Việt Nam quê hương. 

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Múa song quạt)

5h40  - Mục: Môi trường cuộc sống. 

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 

6h40  -  Kết nối 24h.   

7h00  - Phim Sitcom công sở.  

          - Giới thiệu phim 

7h15  - Hành trình văn hóa. 

7h25  - Mục: Tài chính doanh nghiệp. 

7h30  - CM: Trang địa phương.  

7h40  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

7h45  - Dành cho thiếu nhi  

8h00  - Vấn đề hôm nay

8h05  - Bắt mạch tình yêu

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 7 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND- Tập 94

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h. 

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 28 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống 

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 16 – Phim TQ)

14h15         - Bắt mạch tình yêu.   

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

14h45         - Phim Sitcom công sở.           

15h00 - Mục: Phổ biến kến thức y tế.        

15h05         - Vấn đề hôm nay.        

15h10         - CM: Công nghiệp và thương mại. 

15h20         - Việt Nam quê hương. 

15h35         - Ca nhạc   

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao 

16h35         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h50         - Ký sự. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 8 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND  TVC 

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00

19h45         - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết. 

20h05         - CM: Xây dựng Đảng

20h15         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 23 – Phim Trung Quốc)

21h00         - Mục thông tin nông nghiệp

21h05         - Hài sitscomn Sến:  Giỏi hơn thủ khoa

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện:  Kẻ bội tình. (Tập 17 - Phim Thái Lan)

22h00         - Kết nối 24h. 

22h20         - Hành trình văn hóa. 

22h30         - CM: Trang địa phương.  

22h35         - Mục: Tấm lòng nhân ái. 

22h45         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ 4/9/2019

0h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Phim HQ - Tập 29)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 16 – Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - Việt Nam quê hương. 

2h50  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

3h00  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc.  

3h10  - Cuộc sống thường ngày 

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Trả giá. (Tập 28 – Phim Việt Nam)

4h45  - Hành trình văn hóa. 

4h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Nhảy dân vũ 1000 học sinh 2019)

5h40  - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển. 

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 

 6h40 -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Mục thông tin nông nghiệp. 

7h20  - CM: Xây dựng Đảng. 

          - Giới thiệu phim truyện tuần

7h35  - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

7h40  - Bắt mạch tình yêu. 

8h00  - Dành cho thiếu nhi:   

8h15  - Việt Nam quê hương. 

8h30  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 8 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 29 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống 

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 17 – Phim TQ)

14h15         - Mục: Tài chính doanh nghiệp. 

14h20         - CM: QP Quân khu II. 

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

14h40         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

14h45         - CM: Xây dựng Đảng. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h00         - Phim Sitcom công sở. 

15h10         - Vấn đề hôm nay. 

15h15         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc.  

15h25         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao 

16h35         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h50         - CM: Những con đường mang tên danh nhân. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 9 - Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Phim hoạt hình. GGBOND  TVC 

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước + Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Môi trường cuộc sống 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết. 

20h05         - Mục: Sống khỏe mỗi ngày 

20h20         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 24 – Phim Trung Quốc)

21h05         - Ống kính phóng viên 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện:  Kẻ bội tình. (Tập 18 - Phim Thái Lan)

21h55         - Kết nối 24h. 

22h15         - Việt Nam quê hương. 

22h30         - Mục: Tấm lòng nhân ái. 

22h35         - CM: Xây dựng Đảng. 

22h50         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

THỨ NĂM 5/9/2019

0h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Phim HQ - Tập 30)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 17 – Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

2h45  - Bắt mạch tình yêu. 

2h55  - Hành trình văn hóa. 

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Trả giá (Tập 29 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Vũ điệu dưỡng sinh)

5h40  - Ống kính phóng viên  

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày

6h40  -  Kết nối 24h.   

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp. 

7h00  - Mục: Sống khỏe mỗi ngày. 

7h05  - Phim Sitcom công sở. 

7h20  - Mục: Môi trường cuộc sống. 

7h25  - CM: Phụ nữ Vĩnh Phúc.  

7h35  - Khám phá Vĩnh Phúc. 

7h40  - Bắt mạch tình yêu. 

8h00  - Dành cho thiếu nhi 

8h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 9 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi: Phim hoạt hình. GGBOND 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Trả giá (Tập 30 – Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - An toàn sống 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 18 – Phim TQ)

14h15         - Bắt mạch tình yêu.    

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Phim Sitcom công sở. 

14h55         - Mục: Sống khỏe mỗi ngày. 

15h00         - P/S: Công thương Vĩnh Phúc.

15h10         - Ống kính phóng viên  

15h15         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao 

16h35         - Phim Sitcom mắt nai. 

          - Giới thiệu Việt Nam quê hương

16h50         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 10 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND – TVC  

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Môi trường cuộc sống. 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

          - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết. 

20h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.

20h15         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược (Tập 25 – Phim Trung Quốc)

21h00         - Hài sitscomn Sến: Ham cá độ

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Ống kính phóng viên  

21h15         - Phim truyện:  Kẻ bội tình. (Tập 19 - Phim Thái Lan)

22h00         - Kết nối 24h. 

22h20         - Mục: Sống khỏe mỗi ngày. 

22h25         - Bắt mạch tình yêu. 

22h45         - Mục thông tin nông nghiệp. 

22h50         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU 6/9/2019

0h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Phim HQ - Tập 31)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 18 – Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - CM: Xây dựng Đảng. 

2h50  - Bắt mạch tình yêu. 

3h05  - Việt Nam quê hương. 

3h10  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc.  

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Trả giá. (Tập 30 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga 1000 người)

5h40  - Mục: Tấm lòng nhân ái. 

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

 6h30 - Vui – khỏe mỗi ngày 

 6h40 -  Kết nối 24h.   

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. 

7h20  - CM: Trang địa phương.  

7h45  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

7h50  - Dành cho thiếu nhi   

8h05  - Bắt mạch tình yêu.

8h20  - P/S: Công thương Vĩnh Phúc. 

8h30  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 10 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi: Phim hoạt hình. GGBOND 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00

11h00         - Thời sự

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Vui – khỏe mỗi ngày 

12h00         - Phim truyện: Trả giá (Tập 31 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu (Tập 19 – Phim TQ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - Phim Sitcom công sở.

14h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

14h45         - Bắt mạch tình yêu. 

15h05         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc.  

15h15         - Phim Sitcom mắt nai. 

15h30         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

15h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Bản tin thể thao

16h25         - Chuyện thật như đùa

16h35         - Hành trình văn hóa. 

16h45         - CM: Xây dựng Đảng. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá (Tập 11 - Phim VN)

17h20         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND – TVC 

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước + Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Vấn đề hôm nay 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết. 

20h05         - Mục: ATGT

20h10         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng (389).

20h15         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược (Tập 26 – Phim Trung Quốc)

21h00         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện:  Kẻ bội tình. (Tập 20 - Phim Thái Lan)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo

21h55         - Kết nối 24h. 

22h15         - CM: Xây dựng Đảng. 

22h30         - Bắt mạch tình yêu. 

22h50         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY 7/9/2019

0h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Phim HQ - Tập 32)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu  (Tập 19 – Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Phim Sitcom công sở. 

2h50  - CM: Đất và người Vĩnh Phúc. 

3h00  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

3h10  - CM: Trang địa phương.  

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Trả giá (Tập 31 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Múa song quạt)

5h40  - Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng (389). 

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 

6h40  -  Kết nối 24h.  

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - CM: Nhận diện sự thật. 

7h25  - Vấn đề hôm nay 

7h30  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc. 

7h40  - Bắt mạch tình yêu 

8h00  - CM: Xây dựng Đảng. 

8h10  - Dành cho thiếu nhi 

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

9h50  - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 11 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự 

          - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 32 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống  

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h55         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu (Tập 20 – Phim TQ)

14h15         - Bắt mạch tình yêu (Tập 60) 

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 75. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h45         - Phim Sitcom công sở. 

15h00         - Vấn đề hôm nay 

15h05         - CM: Đất và người Vĩnh Phúc.  

15h15         - Mục: ATGT.  

15h20         - CM: Trang địa phương.  

15h30         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng (389). 

15h35         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao 

16h35         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc. 

16h45         - Phim Sitcom mắt nai. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 12 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC  

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc.

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết. 

20h05         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h10         - CM: Bạn nhà nông.

20h20         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 27 – Phim Trung Quốc)

21h05         - Mục: Môi trường cuộc sống

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Hài sitscomn Sến: Hâm với chả nóng

21h20         - Phim truyện:  Kẻ bội tình. (Tập 21-  Phim Thái Lan)

22h05         - Kết nối 24h. 

22h25         - CM: Nhận diện sự thật.

22h35         - Bắt mạch tình yêu

22h50         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT 8/9/2019

0h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu (Phim HQ - Tập 33)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h15  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 20 – Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển. 

2h40  - CM: Xây dựng Đảng. 

2h55  - Vui – khỏe mỗi ngày. 

3h05  - P/S: Công thương Vĩnh Phúc. 

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Trả giá. (Tập 32 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Nhảy dân vũ 1000 học sinh 2019)

5h40  - An toàn sống

5h45  - Vui – khỏe mỗi ngày 

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

 6h30 - Báo chí tuần qua 

 6h40 - Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Khám phá Vĩnh Phúc. 

7h20  - Hành trình văn hóa

7h30  - Bắt mạch tình yêu 

7h50  - CM: Bạn nhà nông. 

8h00  - Dành cho thiếu nhi: 

8h15  - Mục: Môi trường cuộc sống. 

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Báo chí tuần qua  

9h40  - Cuộc sống thường ngày 

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 12 – Phim VN)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi: Phim hoạt hình. GGBOND 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Báo chí tuần qua  

11h30         - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 33 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống              

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình              

12h55         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 21 – Phim TQ)               

14h15         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.                    

14h20         - P/S: Công thương Vĩnh Phúc.                  

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.           

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày            

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

14h40         - Phim Sitcom công sở.                    

14h55         - Mục: Môi trường cuộc sống.                    

15h00         - CM: Xây dựng Đảng.           

15h15         - Khám phá Vĩnh Phúc.                   

15h20         - Ca nhạc             

16h00         - Thời sự.             

16h20         - Chuyện thật như đùa            

16h30         - Bản tin thể thao                   

16h35         - Phim Sitcom mắt nai.                    

16h50         - CM: Bạn nhà nông.              

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 13 – Phim VN)                

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Phim hoạt hình. GGBOND TVC                   

18h00         - Kết nối 24h.                

18h20         - Cuộc sống thường ngày.                

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

18h55         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.                  

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.              

          - Điểm thời sự tuần                 

          - Dự báo thời tiết.                   

20h10         - Mục: Tấm lòng nhân ái.                 

20h15         - Phim truyện: Người tìm vàng (P1. – Phim Việt Nam)          

21h00         - CM: Sức khỏe cho mọi người.                 

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h10         - Phim truyện: Người tìm vàng (P2. – Phim Việt Nam)          

21h55         - Kết nối 24h.                

22h15         - Tác phẩm mới            

22h25         -Việt Nam quê hương             

22h40         - Vấn đề hôm nay                   

22h45         - Chuyện thật như đùa            

23h00         - Bản tin cuối ngày.                

23h30         - Bản tin thể thao                   

23h35         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

 

THỨ HAI   9/9/2019

0h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Phim HQ - Tập 34)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 21 – Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h.

2h35  - Mục: ATGT.  

2h40  - Tác phẩm mới. 

2h50  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc.

3h00  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Trả giá. (Tập 33 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Vũ điệu dưỡng sinh)

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Giới thiệu văn bản pháp luật 

7h20  - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

7h30  - Việt Nam quê hương. 

7h45  - Dành cho thiếu nhi:   

8h00  - Mục: Tấm lòng nhân ái. 

8h05  - CM: Bạn nhà nông. 

8h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

9h55  - Vấn đề hôm nay. 

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 13 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

         - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h.  

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Vui – khỏe mỗi ngày 

12h00         - Phim truyện: Trả giá (Tập 34 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 22 – Phim TQ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - Hành trình văn hóa. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h25         - Mục: Môi trường cuộc sống. 

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

          - Giới thiệu phim truyện tuần. 

14h45         - Phim Sitcom công sở. 

14h55         - Hành trình văn hóa. 

15h05         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc. 

15h15         - Mục: Tấm lòng nhân ái. 

15h20         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao 

16h35         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h50         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 14 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC.  

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

18h55         - Vấn đề hôm nay

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết. 

20h05         - Mục: Tài chính doanh nghiệp

20h10         - P/S: Chăm sóc NCT tại cộng đồng.

20h20         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 28 – Phim Trung Quốc)

21h05         - CM: Quốc phòng quân khu II.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Phim truyện:  Kẻ bội tình. (Tập 22 -  Phim Thái Lan)

22h00         - Kết nối 24h. 

22h20         - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

22h30         - Việt Nam quê hương. 

22h45         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA 10/9/2019

0h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Phim HQ -  Tập 35)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 22 – Phim TQ)

2h15  - CM: Bạn nhà nông. 

2h25  - Việt Nam quê hương. 

2h40  - Cuộc sống thường ngày 

3h00  - Hành trình văn hóa. 

3h10  - Vấn đề hôm nay. 

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Trả giá. (Tập 34 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga 1000 người)

5h40  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 

6h40  -  Kết nối 24h.   

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

          - Giới thiệu phim 

7h15  - Bắt mạch tình yêu. 

7h30  - Mục: Tài chính doanh nghiệp. 

7h35  - CM: Quốc phòng quân khu II.

7h45  - Dành cho thiếu nhi   

8h00  - P/S: Chăm sóc NCT tại cộng đồng. 

8h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 14 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h.  

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 35– Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - An toàn sống 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 23 – Phim TQ)

14h15         - Bắt mạch tình yêu.     

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

14h40         - Phim Sitcom công sở.           

14h55         - CM: Bạn nhà nông.    

15h05         - Tác phẩm mới. 

15h15         - Ca nhạc   

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao 

16h35         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h50         - P/S: Chăm sóc NCT tại cộng đồng. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá (Tập 15 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC  

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Thông tin NN 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết. 

20h05         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.

20h10         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 29 – Phim Trung Quốc)

20h55         - CM: Tài nguyên và môi trường.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h05         - Hài sitscomn Sến: Hoang mang

21h15         - Phim truyện:  Kẻ bội tình. (Tập 23 -  Phim Thái Lan)

22h00         - Kết nối 24h.

22h20         - Việt Nam quê hương. 

22h35         - Bắt mạch tình yêu. 

22h50         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ 11/9/2019

0h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Phim HQ -  Tập 36)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 23 – Phim TQ)

2h15  - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

2h25  - Việt Nam quê hương. 

2h40  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

2h50  - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc. 

3h00  - Cuộc sống thường ngày 

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Trả giá. (Tập 35– Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h40  - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 

6h40  -  Kết nối 24h.

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

          - Giới thiệu phim truyện tuần

7h15  - Mục: Thông tin NN. 

7h20  - CM: Tài nguyên và môi trường. 

7h30  - Tác phẩm mới. 

7h40  - Bắt mạch tình yêu. 

7h55  - Dành cho thiếu nhi:   

8h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 15 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi: Phim hoạt hình. GGBOND 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Trả giá (Tập 36– Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống 

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu (Tập 24 – Phim TQ)

14h15         - Việt Nam quê hương. 

14h30         - Vui - khỏe mỗi ngày 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Phim Sitcom công sở. 

14h55         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc. 

15h05         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

15h10         - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

          - Giới thiệu kí sự: Con đường khởi nghiệp

15h20         - Bản tin thể thao 

15h25         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao 

16h35         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h45         - Mục: Thông tin NN. 

16h50         - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá (Tập 16 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Phim hoạt hình. GGBOND TVC 

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Môi trường cuộc sống

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết. 

20h05         - Mục: Sống khỏe mỗi ngày.  

20h10         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

20h20         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược (Tập 30 – Phim Trung Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h05         - Ống kính phóng viên

21h10         - Phim truyện:  Kẻ bội tình. (Tập 24 - Phim Thái Lan)

21h55         - Kết nối 24h. 

22h15         - CM: Thanh niên Vĩnh Phúc. 

22h25         - Việt Nam quê hương. 

22h40         - Tác phẩm mới.

22h50         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM 12/9/2019

0h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Phim HQ - Tập 37)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 24 – Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h.

2h35  - CM: Quốc phòng quân khu II.

2h45  - Cuộc sống thường ngày 

3h05  - Bắt mạch tình yêu. 

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Trả giá (Tập 36– Phim Việt Nam)

4h45  - CM: Bạn nhà nông. 

4h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (nhảy dân vũ 1000 học sinh 2019)

5h40  - Mục: Tài chính doanh nghiệp. 

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 

6h40  - Kết nối 24h.   

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. 

7h20  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. 

7h30  - Mục Sống khỏe mỗi ngày. 

7h35  - Việt Nam quê hương. 

7h50  - Ống kính phóng viên. 

7h55  - Dành cho thiếu nhi:   

8h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 16 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi: Phim hoạt hình. GGBOND

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

 

11h00         - Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Phim Sitcom công sở.  

12h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 37 – Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - An toàn sống 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu  (Tập 25– Phim TQ)

14h15         - CM: Quốc phòng quân khu II. 

14h25         - Ống kính phóng viên. 

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

14h40         - Bắt mạch tình yêu.   

14h55         - CM: Bạn nhà nông. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h05         - Mục: Môi trường và Cuộc sống. 

15h10         - Hành trình văn hóa. 

15h20         - P/S: Chăm sóc NCT tại cộng đồng. 

15h30         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao 

          - Giới thiệu Việt Nam quê hương

16h35         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. 

16h45         - Phim Sitcom mắt nai. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 17 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC  

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần. 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết. 

20h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h10         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 31 – Phim Trung Quốc)

20h55         - CM: LĐ& công đoàn.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h05         - Hài sitscomn Sến: “Kế” để không bị đánh

21h10         - Phim truyện: Kẻ bội tình (Tập 25 - Phim Thái Lan)

21h55         - Kết nối 24h. 

22h15         - CM: Bạn nhà nông. 

22h25         - P/S: Chăm sóc NCT tại cộng đồng. 

22h35         - CM: Quốc phòng quân khu II.

22h45         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bản tin thể thao 

23h25         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

 

 

THỨ SÁU 13/9/2019

0h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Phim HQ -  Tập 38)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 25– Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - Cuộc sống thường ngày 

2h55  - Tác phẩm mới. 

3h05  - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Trả giá. (Tập 37 – Phim Việt Nam)

4h45  -Việt Nam quê hương. 

4h50  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Vũ điệu dưỡng sinh)

5h40  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. 

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. 

7h20  - CM: Tài nguyên và môi trường. 

7h30  - Dành cho thiếu nhi:   

          - Giới thiệu phim truyện tuần

7h45  - Bắt mạch tình yêu. 

8h05  - CM: LĐ& công đoàn. 

8h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 17 – Phim VN)

11h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Vui – khỏe mỗi ngày 

12h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 38 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 26– Phim TQ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         -Việt Nam quê hương. 

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

14h40         - CM: Tài nguyên và môi trường. 

14h50         - Phim Sitcom công sở. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h00         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. 

15h05         - Tác phẩm mới. 

15h15         - CM: Sức khỏe cho mọi người. 

15h25         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao 

16h35         - Kí sự: Con đường Khởi nghiệp.

16h45         - Phim Sitcom mắt nai. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá (Tập 18 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC 

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: ATGT 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết. 

20h05         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu

 Dùng (389)

20h10         - CM: NN – NT&ND.

20h20         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 32 – Phim Trung Quốc)

21h05         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện:  Kẻ bội tình. (Tập 26 -  Phim Thái Lan)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

21h55         - Kết nối 24h.

22h15         - Bắt mạch tình yêu. 

21h35         -Việt Nam quê hương. 

22h50         - Chuyện thật như đùa

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY  14/9/2019

0h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Phim HQ -  Tập 39)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 26– Phim TQ)

2h15  - Bắt mạch tình yêu. 

2h35  - Cuộc sống thường ngày 

2h55  - Kí sự: Con đường Khởi nghiệp.

3h05  - CM: Quốc phòng quân khu II.

 3h10 - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Trả giá. (Tập 38 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h.  

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( YOGA 1000 người)

5h40  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. 

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - CM : Nhận diện sự thật.

7h25  - Vấn đề hôm nay. 

7h30  - CM: NN – NT&ND.

7h40  - Kí sự: Con đường Khởi nghiệp.

7h50  - Mục: ATGT. 

7h55  - Bắt mạch tình yêu. 

8h10  - Dành cho thiếu nhi:   

          - Giới thiệu phim truyện tuần. 

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

 9h35 - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 18 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         -  Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Phim Sitcom công sở. 

12h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 39 – Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - An toàn sống 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 27– Phim TQ)

14h15         - P/S: Chăm sóc NCT tại cộng đồng. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày

14h35         - CM: Quốc phòng quân khu II.

14h45         - Bắt mạch tình yêu. 

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo

15h05         - Mục: ATGT. 

15h10         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. 

15h20         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao.

16h35         - Phóng sự tài liệu. 

15h45         - Phim Sitcom mắt nai. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 19 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC  

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày.

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc. 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết. 

20h05         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h10         - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc.

20h20         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 33 – Phim Trung Quốc)

21h05         - Mục: Môi trường cuộc sống

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Hài sitscomn Sến: Kỳ vọng của mẹ

21h20         - Phim truyện:  Kẻ bội tình. (Tập 27 -  Phim Thái Lan)

22h05         - Kết nối 24h. 

22h25         - CM : Nhận diện sự thật. 

22h35         - Bắt mạch tình yêu. 

22h50         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h15         - Bản tin thể thao .

23h25         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

CHỦ NHẬT  15/9/2019

0h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Phim HQ - Tập 40)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 27– Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - Vấn đề hôm nay. 

2h40  - Phóng sự tài liệu. 

2h50  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

3h00  - CM: Tài nguyên và môi trường. 

3h10  - Bắt mạch tình yêu. 

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Trả giá. (Tập 39 – Phim Việt Nam)

4h45  - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)

5h40  - An toàn sống

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc. 

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

 6h30 - Báo chí tuần qua  

 6h40 -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Vui – khỏe mỗi ngày 

7h20  - Hành trình văn hóa

7h30  - Bắt mạch tình yêu. 

7h50  - Mục: môi trường cuộc sống. 

7h55  - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc. 

8h10  - Dành cho thiếu nhi   

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Báo chí tuần qua. 

9h40  - Cuộc sống thường ngày 

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 19 – Phim VN)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Báo chí tuần qua.

11h30         - Kết nối 24h. 

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 40 – Phim Việt Nam)

12h50         - An toàn sống              

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình              

13h00         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 28– Phim TQ)                

14h15         - Khám phá Vĩnh Phúc.                   

14h20         - CM: Tài nguyên và môi trường.              

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày            

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.           

14h40         - Mục: môi trường cuộc sống.                    

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

14h45         - Phim Sitcom công sở.                    

15h00         - Phóng sự tài liệu.                  

15h10         - CM: LĐ& công đoàn.                    

15h20         - Ca nhạc             

16h00         - Thời sự.             

16h20         - Chuyện thật như đùa            

16h30         - Bản tin thể thao                   

16h35         - Phim Sitcom mắt nai.                    

16h50         - CM: Du lịch Vĩnh Phúc.                

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 20 – Phim VN)                

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC                  

18h00         - Kết nối 24h.                

18h20         - Cuộc sống thường ngày.                

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

18h55         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389).                   

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.              

          - Điểm thời sự tuần                 

          - Dự báo thời tiết.                   

20h10         - Mục: Tấm lòng nhân ái.                 

20h15         - Phim truyện: Ai xuôi vạn lý. ( P1. – Phim Việt Nam)          

21h00         - CM: Giáo dục & đạo tạo.              

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h10         - Phim truyện: Ai xuôi vạn lý. ( P2. – Phim Việt Nam)          

21h55 - Kết nối 24h.              

22h15         -Việt Nam quê hương             

22h30         - Khám phá Vĩnh Phúc.                   

22h35         - Bắt mạch tình yêu.               

22h50         - Chuyện thật như đùa            

23h00         - Bản tin cuối ngày.                

23h30         - Bản tin thể thao                   

23h35         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai           

 

THỨ HAI   16/9/2019

0h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Phim HQ - Tập 41)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu (Tập 28– Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. 

2h45  - Việt Nam quê hương. 

3h00  - Bắt mạch tình yêu. 

3h20  - Hành trình văn hóa. 

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Trả giá. (Tập 40 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Nhảy dân vũ 1000 học sinh 2019)

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 

6h40  -  Kết nối 24h.  

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Giới thiệu văn bản pháp luật 

7h20  -Việt Nam quê hương. 

7h35  - Vui – khỏe mỗi ngày 

7h45  - CM: Du lịch Vĩnh Phúc. 

7h55  - Dành cho thiếu nhi:   

8h10  - CM: Giáo dục & đạo tạo. 

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

9h50  - Mục: Tấm lòng nhân ái. 

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 20 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 107

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày

11h30         - Kết nối 24h.   

- Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Phim Sitcom công sở.   

12h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 41 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 29– Phim TQ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - Kí sự: Con đường Khởi nghiệp.

14h25         - Mục: môi trường cuộc sống. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

14h45         - Hành trình văn hóa.

14h55         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. 

15h05         -Việt Nam quê hương. 

15h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần. (Phát mới)

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao 

16h35         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h50         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 21 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC 

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc. 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết. 

20h05         - Mục:Tài chính doanh nghiệp 

20h10         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

20h20         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 34 – Phim Trung Quốc)

21h05         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện:  Kẻ bội tình. (Tập 28 -  Phim Thái Lan)

21h55         - Kết nối 24h.  

22h15         - CM: NN – NT&ND.

22h25         - Kí sự: Con đường Khởi nghiệp.

22h35         -Việt Nam quê hương. 

22h50         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BA   17/9/2019

0h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Phim HQ -  Tập 42)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 29– Phim TQ)

2h15  - Bắt mạch tình yêu.  

2h35  - Phóng sự tài liệu. 

2h45  - Cuộc sống thường ngày 

3h05  - Hành trình văn hóa. 

3h10  - CM: LĐ& công đoàn. 

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Trả giá. (Tập 41 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Vũ điệu dưỡng sinh)

5h40  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. 

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 

6h40  -  Kết nối 24h.   

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

          - Giới thiệu phim 

7h15  - Vấn đề hôm nay. 

7h20  - Bắt mạch tình yêu. 

7h40  - Hành trình văn hóa. 

7h50  - Mục: Tài chính doanh nghiệp 

7h55  - CM: An ninh Vĩnh Phúc. 

8h05  - Dành cho thiếu nhi:   

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 21 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h.  

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Trả giá (Tập 42 – Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - An toàn sống 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 30 – Phim TQ)

14h15         - Phóng sự tài liệu.        

14h25         - Khám phá Vĩnh Phúc.          

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

14h40         - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc. 

14h50 - Phim Sitcom công sở.         

15h05         - Bắt mạch tình yêu.     

15h20         - Ca nhạc   

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao 

16h35         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h50         - CM: An ninh Vĩnh Phúc. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá (Tập 22 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi: Phim hoạt hình. GGBOND TVC 

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Thông tin NN 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn

20h10         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 35 – Phim Trung Quốc)

20h55         - CM: Khuyến học khuyến tài.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h05         - Hài sitscomn Sến: Lão hàng xóm

21h15         - Phim truyện:  Kẻ bội tình. (Tập 29 -  Phim Thái Lan)

22h00         - Kết nối 24h. 

22h20         - Hộp thư truyền hình

22h30         -Việt Nam quê hương. 

22h45         - Mục: môi trường cuộc sống. 

22h50         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ TƯ 18/9/2019

0h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Phim HQ -  Tập 43)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 30 – Phim TQ)

2h15  - CM: Du lịch Vĩnh Phúc.

2h20  - Việt Nam quê hương. 

2h35  -Vui – khỏe mỗi ngày.  

2h45  - Bắt mạch tình yêu. 

3h05  - Cuộc sống thường ngày 

3h15  - Kí sự: Con đường Khởi nghiệp.

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Trả giá. (Tập 42 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h40  - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 

6h40  -  Kết nối 24h.   

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - CM: Giáo dục & đạo tạo. 

7h25  - Hộp thư truyền hình. 

7h35  - CM: Khuyến học khuyến tài.

7h45  - Bắt mạch tình yêu. 

          - Giới thiệu phim truyện tuần

8h05  - Mục: Thông tin NN. 

8h10  - Dành cho thiếu nhi  

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 22 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

 11h00 - Thời sự

- Dự báo Thời tiết

 11h20 - Bản tin thể thao

 11h25 - Mục:  Cuộc sống 4.0

 11h30 - Điểm báo trong ngày 

 11h35 - Kết nối 24h. 

           - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Tình thù hai mặt (Tập 1 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống 

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 31 – Phim TQ)

14h15         - Việt Nam quê hương. 

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Phim Sitcom công sở. 

14h55         - CM: Du lịch Vĩnh Phúc. 

15h05         - Kí sự: Con đường Khởi nghiệp.

15h15         - Hộp thư truyền hình. 

          - Giới thiệu ký sự: Dấu xưa còn mãi

15h25         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự.   

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - CM: NN – NT&ND.

16h40         - Bản tin thể thao 

16h45         - Phim Sitcom mắt nai. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 23 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC  

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Ống kính phóng viên 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết. 

20h05         - Mục: Môi trường cuộc sống.

          - CM: Cải cách hành chính

20h10         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 36 – Phim Trung Quốc)

20h55         - Mục Sống khỏe mỗi ngày.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h00         - CM: Đại đoàn kết

21h10         - Phim truyện:  Kẻ bội tình (Tập 30 - Phim Thái Lan)

21h55         - Kết nối 24h.

22h15         - Bắt mạch tình yêu. 

22h35         -Việt Nam quê hương. 

22h50         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ NĂM  19/9/2019

0h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Phim HQ - Tập 44)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 31 – Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h35  - Vui – khỏe mỗi ngày.  

2h45  - Phóng sự tài liệu. 

2h55  - Cuộc sống thường ngày 

3h15  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Tình thù hai mặt (Tập 1 – Phim Việt Nam)

4h45  - CM: An ninh Vĩnh Phúc. 

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( YOGA 1000 người)

5h40  - Ống kính phóng viên. 

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 

6h40  -  Kết nối 24h.   

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

          - Nhạc cắt Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

7h15  - Mục: Môi trường và Cuộc sống.   

7h20  - CM: Cải cách hành chính. 

7h30  - Mục Sống khỏe mỗi ngày. 

7h35  - Bắt mạch tình yêu. 

7h55  - CM: Đại đoàn kết. 

8h05  - Dành cho thiếu nhi  

8h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 23 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi: Phim hoạt hình. GGBOND 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Phim Sitcom công sở. 

12h00         - Phim truyện: Tình thù hai mặt (Tập 2 – Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - An toàn sống 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 32 – Phim TQ)

14h15         - Phóng sự tài liệu. 

14h25         - Ống kính phóng viên. 

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Mục: Môi trường và Cuộc sống.  

14h45         - Hành trình văn hóa. 

14h55         - Bắt mạch tình yêu.   

15h15         - CM: An ninh Vĩnh Phúc. 

15h25         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h25         - Bản tin thể thao 

          - Giới thiệu Việt Nam quê hương

16h30         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h45         - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 24 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC 

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần. 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - CM: Học tập và làm theo Bác.

20h15         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 37 – Phim Trung Quốc)

21h00         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h15         - Hài sitscomn Sến: Lập mưu bắt trộm

21h25         - Phim truyện:  Kẻ bội tình. (Tập 31 -  Phim Thái Lan)

22h10         - Kết nối 24h. 

22h30 - Phóng sự tài liệu. 

22h40         - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc. 

22h50         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ SÁU 20/9/2019

0h00  - Phim truyện: Bí ẩn của tình yêu. (Phim HQ - Tập 45)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu. (Tập 32 – Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - Cuộc sống thường ngày 

2h55  -Việt Nam quê hương. 

3h10  - Bắt mạch tình yêu. 

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Tình thù hai mặt(Tập 2 – Phim Việt Nam)

4h45  - Mục: Thông tin NN. 

4h50  - CM: Du lịch Vĩnh Phúc. 

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Nhảy dân vũ 1000 học sinh 2019)

5h40  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. 

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế.  

7h20  - CM: Học tập và làm theo Bác. 

7h30  - Dành cho thiếu nhi:   

7h45  - CM: Khuyến học khuyến tài.

7h55  - Bắt mạch tình yêu. 

          - Giới thiệu phim truyện tuần

8h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 24 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Vui – khỏe mỗi ngày 

12h00         - Phim truyện: Tình thù hai mặt (Tập 3 – Phim Việt Nam)

12h45         - Hộp thư truyền hình. 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 33 – Phim TQ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - An toàn sống 

14h25         - Mục Sống khỏe mỗi ngày. 

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

14h40         - CM: Giáo dục & đạo tạo. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h50         - Phim Sitcom công sở. 

15h05         - CM: Du lịch Vĩnh Phúc

15h15         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự.

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao 

16h45         - Kí sự: Dấu xư còn mãi

16h55         - Phim Sitcom mắt nai. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 25 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC 

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: ATGT 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết. 

20h05         - Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu

 dùng (389)

20h10         - P/S: TT giảm thiểu mất cân bằng giới tính.

20h20         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 38– Phim Trung Quốc)

21h05         - Vấn đề hôm nay

21h10         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h20         - Phim truyện:  Phép thử tình yêu (Tập 1 - Phim Thái Lan)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

22h05         - Kết nối 24h. 

22h15         - Hộp thư truyền hình. 

22h25         - Bắt mạch tình yêu. 

22h45         - Mục Sống khỏe mỗi ngày. 

22h50         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

THỨ BẢY 21/9/2019

0h00  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao. (Phim VN  -  Tập 1 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 33 – Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng (389). 

2h40  - Bắt mạch tình yêu. 

3h00  - CM: Học tập và làm theo Bác. 

3h10  - Kí sự: Dấu xư còn mãi. 

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Tình thù hai mặt (Tập 3 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Múa song quạt)

5h40  - Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng (389). 

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 

6h40  -  Kết nối 24h.  

7h00  - Phim Sitcom công sở.  

7h15  - CM : Nhận diện sự thật. 

7h25  - Vấn đề hôm nay. 

7h30  - Bắt mạch tình yêu. 

7h50  - Kí sự: Dấu xư còn mãi. 

8h00  - Mục: ATGT. 

8h05  - Dành cho thiếu nhi    

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Trả giá (Tập 25 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Mục: Cuộc sống 4.0

11h30         - Điểm báo trong ngày 

11h35         - Kết nối 24h

          - Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Tình thù hai mặt (Tập 4 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 34 – Phim TQ)

14h15         - CM: Đại đoàn kết. 

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo

14h25         - Vấn đề hôm nay. 

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày

14h40         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h50         - Bắt mạch tình yêu.    

15h10         - CM: Cải cách hành chính.  

15h20         - Phim Sitcom công sở.  

15h35         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao 

16h40         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h55         - P/S: TT giảm thiểu mất cân bằng giới tính. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 26 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC  

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc. 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết. 

20h05         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h10         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc.

20h20         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 39 – Phim Trung Quốc)

21h05         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Hài sitscomn Sến: Lời muốn nói

21h20         - Phim truyện:  Phép thử tình yêu  (Tập 2 -  Phim Thái Lan)

22h05         - Kết nối 24h. 

22h25         - CM : Nhận diện sự thật. 

22h35         - Kí sự: Dấu xư còn mãi. 

22h45         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

 

CHỦ NHẬT  22/9/2019

0h00  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao. (Phim VN  -  Tập 2)

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 34 – Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - Hộp thư truyền hình. 

2h45  - CM: Khuyến học khuyến tài.

2h55  -Vui – khỏe mỗi ngày

3h05  - Bắt mạch tình yêu. 

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Tình thù hai mặt (Tập 4 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Nhảy dân vũ 1000 học sinh 2019)

5h40  - An toàn sống

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc. 

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Báo chí tuần qua. 

6h40  - Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Hành trình văn hóa

7h25  - Vui – khỏe mỗi ngày 

7h30  - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc. 

7h40  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. 

7h45  - Dành cho thiếu nhi:   

8h00  - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển. 

8h05  - Kí sự: Dấu xư còn mãi. 

8h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Báo chí tuần qua. 

9h40  - Cuộc sống thường ngày 

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 26 – Phim VN)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Báo chí tuần qua

11h30         - Kết nối 24h. 

- Giới thiệu phim giờ vàng

12h00         - Phim truyện: Tình thù hai mặt (Tập 5 – Phim Việt Nam)             

12h45         - An toàn sống              

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình              

12h55         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 35 – Phim TQ)               

14h15         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.                    

14h20         - CM: Học tập và làm theo Bác.                

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày            

14h40         - Hành trình văn hóa.             

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

14h50         - Phim Sitcom công sở.           

15h05         - CM: Khuyến học khuyến tài.                  

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.           

15h15         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.            

15h20         - Ca nhạc             

16h00         - Thời sự.             

16h20         - Chuyện thật như đùa            

16h30         - Bản tin thể thao                   

16h40         - Phim Sitcom mắt nai.                    

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 27 – Phim VN)                

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC                  

18h00         - Kết nối 24h.                

18h20         - Cuộc sống thường ngày.                

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

18h55         - Mục: ATGT.               

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.              

          - Điểm thời sự tuần                 

          - Dự báo thời tiết.                   

20h10         - Mục: Tấm lòng nhân ái.                 

20h15         - Phim truyện: Hiệu ứng bóng ma. ( P1. – Phim Mỹ)             

21h00         - P/S Sản xuất sạch hơn.                  

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h10         - Phim truyện: Hiệu ứng bóng ma. ( P2. – Phim Mỹ)             

21h55         - Kết nối 24h.                

22h15         - CM: Hồn quê              

22h25         -Việt Nam quê hương             

22h40         - Hộp thư truyền hình.           

22h50         - Chuyện thật như đùa            

23h00         - Bản tin cuối ngày.                

23h30         - Bản tin thể thao                   

23h35         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

                  

 

 

 

 

THỨ HAI  23/9/2019

0h00  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao. (Phim VN  -  Tập 3 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 35 – Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - Hành trình văn hóa. 

2h45  -Việt Nam quê hương. 

3h00  - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. 

3h10  - Kí sự: Dấu xư còn mãi. 

3h20  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Tình thù hai mặt (Tập 5 – Phim Việt Nam)

4h45  - P/S: TT giảm thiểu mất cân bằng giới tính. 

4h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Vũ điệu dưỡng sinh)

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

  6h40         - Kết nối 24h. 

  7h00         - Phim Sitcom công sở.  

  7h15         - Giới thiệu văn bản pháp luật 

7h20  - P/S Sản xuất sạch hơn. 

7h30  - CM: Hồn quê. 

7h40  - Dành cho thiếu nhi: 

7h55  -Việt Nam quê hương. 

8h10  - Mục: Tấm lòng nhân ái. 

8h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 27 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

  11h00       - Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h. 

- Giới thiệu phim giờ vàng

          11h50         - Vui – khỏe mỗi ngày   

12h00         - Phim truyện:  Tình thù hai mặt (Tập 6 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống 

12h50         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 36 – Phim TQ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - Phim Sitcom công sở.  

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Kí sự: Dấu xư còn mãi. 

14h50         - CM: Đại đoàn kết. 

15h00         -Việt Nam quê hương. 

15h15         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

15h20         - Ca nhạc

          - Giới thiệu phim truyện tuần. (Phát mới)

16h00         - Thời sự. 

16h15         - Chuyện thật như đùa

16h25         - Bản tin thể thao 

16h30         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h45         - CM: Cải cách hành chính.  

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 28 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC 

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần. 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết.

20h05         - Mục:Tài chính doanh nghiệp

20h10         - CM: Pháp luật và đời sống.

20h20         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 40 – Phim Trung Quốc)

21h05         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Kí sự: Dấu xư còn mãi. 

21h20         - Phim truyện:  Phép thử tình yêu  (Tập 3 -  Phim Thái Lan)

22h05         - Kết nối 24h. 

22h25         -Việt Nam quê hương. 

22h40         - CM: Đại đoàn kết. 

22h50         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         -Bản tin Thể Thao.  

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

 

 

THỨ BA 24/9/2019

0h00  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao. (Phim VN  -  Tập 4 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 36 – Phim TQ)

2h45  - Kết nối 24h.  

2h05  - Cuộc sống thường ngày 

3h20  - CM: Học tập và làm theo Bác. 

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Tình thù hai mặt (Tập 6 – Phim Việt Nam)

4h45  - Vấn đề hôm nay. 

4h50  - Hành trình văn hóa. 

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (YOGA 1000 người )

5h40  - Mục:Tài chính doanh nghiệp. 

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 

6h40 -  Kết nối 24h.    

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

          - Giới thiệu phim 

7h15  - CM: Pháp luật và đời sống. 

7h25  - Bắt mạch tình yêu. 

7h45  - Vấn đề hôm nay. 

7h50  - CM: Hồn quê. 

8h00  - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

8h05  - Dành cho thiếu nhi: 

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 28 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

 

11h00         - Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h. 

- Giới thiệu phim giờ vàng

          12h00         - Phim truyện:  Tình thù hai mặt (Tập 7 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống 

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp. 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu (Tập 37 – Phim TQ)

14h15         - Mục: Tấm lòng nhân ái. 

14h20         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc. 

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp   

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

14h40         - CM: Học tập và làm theo Bác.      

14h50         - Phim Sitcom công sở.           

15h05         - Bắt mạch tình yêu.    

15h25         - Hành trình văn hóa.   

15h35         - Ca nhạc   

          - Giới thiệu phim giờ vàng      

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao 

16h35         - CM: Hồn quê. 

16h45         - Phim Sitcom mắt nai. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 29 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC 

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Nói không với thực phẩm bẩn.  (Phát mới)

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết. 

20h05         - Mục: Thông tin NN

20h10         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 41 – Phim Trung Quốc)

          - Giới thiệu phim giờ vàng

20h55         - CM: Dân số và phát triển.

21h05         - Hài sitscomn Sến: Lỗi tại quá chén

21h15         - Phim truyện:  Phép thử tình yêu  (Tập 4 -  Phim Thái Lan)

22h00         - Kết nối 24h. 

22h20         - CM: Pháp luật và đời sống. 

22h30         - Hành trình văn hóa.  

22h40         - Kí sự: Dấu xư còn mãi. 

22h50         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

 

 

 

THỨ TƯ 25/9/2019

0h00  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao. (Phim VN  -  Tập 5 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới   

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 37 – Phim TQ)

2h15  - Hành trình văn hóa. 

2h25  -Việt Nam quê hương. 

2h40  - Cuộc sống thường ngày 

3h00  - P/S Sản xuất sạch hơn. 

3h10  - CM: Hồn quê. 

3h20  - Kí sự: Dấu xư còn mãi. 

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện:  Tình thù hai mặt (Tập 7 – Phim Việt Nam)

4h45  - Kết nối 24h. 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Múa Song quạt)

5h40  -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 

 6h40 -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - CM: Dân số và phát triển. 

7h25  -Việt Nam quê hương. 

7h40  - Bắt mạch tình yêu. 

          - Giới thiệu phim truyện tuần

8h00  - Mục: Thông tin NN. 

8h05  - Dành cho thiếu nhi: 

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 29 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND tập 116

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

  11h00       - Thời sự

- Dự báo Thời tiết

  11h20       - Bản tin thể thao 

  11h25       - Điểm báo trong ngày

  11h30       - Kết nối 24h.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

          12h00         - Phim truyện:  Tình thù hai mặt (Tập 8 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống 

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 38 – Phim TQ)

14h15         -Việt Nam quê hương. 

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - Phim Sitcom công sở. 

14h55         - Kí sự: Dấu xư còn mãi. 

15h05         - P/S: TT giảm thiểu mất cân bằng giới tính. 

15h15         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

15h20         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Chuyện thật như đùa

          - Giới thiệu kí sự: Dòng chảy thời gian

16h30         - Bản tin thể thao

16h40         - CM: Tiếng nói cử tri và ĐBND. 

16h45         - Phim Sitcom mắt nai. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 30 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC  

18h00         - Kết nối 24h.

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Ống kính phóng viên

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết. 

20h05         - Mục: Môi trường cuộc sống.

20h10         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 42 – Phim Trung Quốc)

20h55         - Mục: Sống khỏe mỗi ngày.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h00         - CM: Tài nguyên và môi trường.

21h10         - Phim truyện:  Phép thử tình yêu  (Tập 5 -  Phim Thái Lan)

21h55         - Kết nối 24h. 

22h15         -Mục: Nói không với thực phẩm bẩn. 

22h20         -Việt Nam quê hương. 

22h35         - Kí sự: Dấu xư còn mãi. 

22h45         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

 

 

 

THỨ NĂM  26/9/2019

0h00  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao. (Phim VN  -  Tập 6 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 38 – Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h. 

2h25  -Vui – khỏe mỗi ngày.   

2h35  - CM: Pháp luật và đời sống.   

2h45  - Cuộc sống thường ngày 

3h05  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện:  Tình thù hai mặt (Tập 8 – Phim Việt Nam)

4h45  -Việt Nam quê hương. 

5h00  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Nhảy dân vũ 1000 học sinh 2019)

5h40  - Ống kính phóng viên. 

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

    6h30       - Vui – khỏe mỗi ngày   

    6h40       -  Kết nối 24h.   

          -Giới thiệu giải trí tổng hợp. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Mục: Môi trường và Cuộc sống.  

7h20  - Bắt mạch tình yêu. 

7h40  - Mục Sống khỏe mỗi ngày. 

7h45  - CM: Tài nguyên và môi trường. 

7h55  - Dành cho thiếu nhi:   

8h10  - Việt Nam quê hương. 

8h25  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 30 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

  11h00       - Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

          11h50         - Phim Sitcom công sở. 

12h00         - Phim truyện:  Tình thù hai mặt (Tập 9 – Phim Việt Nam)

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h45         - An toàn sống 

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 39 – Phim TQ)

14h15         - CM: Quốc phòng Vĩnh Phúc. 

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

14h35         - Bắt mạch tình yêu.   

14h55         - CM: Pháp luật và đời sống. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

15h05         - CM: Tài nguyên và môi trường. 

15h15         - Hành trình văn hóa. 

15h25         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h25         - Bản tin thể thao

          - Giới thiệu Việt Nam quê hương

16h30         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h45         -Việt Nam quê hương.

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 31 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. 

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

          - Giới thiệu phim truyện tuần. 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết. 

20h05         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế

20h10         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 43 – Phim Trung Quốc)

20h55         - CM: An toàn giao thông.

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h05         - Hài sitscomn Sến: Lý do bị phạt

21h15         - Phim truyện:  Phép thử tình yêu  (Tập 6 -  Phim Thái Lan)

22h00         - Kết nối 24h. 

22h20         - CM: Pháp luật và đời sống. 

22h30         - Bắt mạch tình yêu. 

22h50         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao 

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

 

 

 

 

THỨ SÁU  27/9/2019

0h00  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao. (Phim VN  -  Tập 7 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 39 – Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - CM: Hồn quê.

2h45  -Việt Nam quê hương. 

3h00  - CM: Dân số và phát triển

3h10  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện:  Tình thù hai mặt (Tập 9 – Phim Việt Nam)

4h45  - P/S Sản xuất sạch hơn. 

4h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Vũ điệu dưỡng sinh)

5h40  - Mục: Tấm lòng nhân ái. 

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 

6h40  -  Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. 

7h20  - Hành trình văn hóa. 

7h30  - Dành cho thiếu nhi:   

7h45  - CM: An toàn giao thông. 

          - Giới thiệu phim truyện tuần

7h55  - Bắt mạch tình yêu. 

8h15  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới

9h30  - Điểm báo trong ngày 

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 31 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50         - Vui – khỏe mỗi ngày 

          12h00         - Phim truyện:  Tình thù hai mặt (Tập 10 – Phim Việt Nam)

12h45         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 40 – Phim TQ)

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - An toàn sống 

14h25         - Mục: Phổ biến kiến thức y tế. 

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

14h40         - P/S Sản xuất sạch hơn. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h50         - Phim Sitcom công sở. 

15h05         - CM: Dân số và phát triển. 

15h15         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao 

16h35         - Kí sự:

16h45         - Phim Sitcom mắt nai. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 32 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC 

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: ATGT 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

19h45         - Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết. 

20h05         -Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu

 dùng.(389)

20h10         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

20h20         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 44 – Phim Trung Quốc)

21h05         - Vấn đề hôm nay

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Phim truyện:  Phép thử tình yêu  (Tập 7 -  Phim Thái Lan)

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ)

21h55         - Kết nối 24h. 

22h15         -Việt Nam quê hương. 

22h30         -  Bắt mạch tình yêu. 

22h50         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao 

23h35         - Ca nhạc

          Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BẢY 28/9/2019

0h00  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao. (Phim VN  -  Tập 8 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới   

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 40 – Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - CM: Pháp luật và đời sống. 

   2h45        - Bắt mạch tình yêu. 

2h05  - Hành trình văn hóa. 

3h15  - Ký sự: 

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Tình thù hai mặt (Tập 10 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng (Yoga 1000 người)

5h40  - Mục: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.(389). 

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Vui – khỏe mỗi ngày 

6h40  -  Kết nối 24h.  

7h00  - Phim Sitcom công sở.  

7h15  - CM : Nhận diện sự thật. 

7h25  - Vấn đề hôm nay. 

7h30  - Bắt mạch tình yêu. 

7h50  - Ký sự: 

8h00  - Mục: ATGT. 

8h05  - Dành cho thiếu nhi:   

8h20  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Điểm báo trong ngày

   9h35        - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 32 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

  11h00       - Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h. 

          - Giới thiệu phim giờ vàng

 

 

 

          12h00         - Phim truyện:  Tình thù hai mặt (Tập 11 – Phim Việt Nam)

12h45         - An toàn sống 

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp

12h55         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 41 – Phim TQ)

14h15         - Mục: ATGT. 

14h20         - CM: Pháp luật và đời sống. 

          - Giới thiệu Chuyên mục khoa giáo ( CĐ) 

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày số 96. 

14h40         - CM: Tài nguyên và môi trường.   

          - Giới thiệu phim giờ vàng

14h50         - Bắt mạch tình yêu.    

15h10         - Ký sự: 

15h20         - Phim Sitcom công sở.  

15h35         - Ca nhạc

16h00         - Thời sự. 

16h20         - Chuyện thật như đùa

16h30         - Bản tin thể thao 

16h35         - Phim Sitcom mắt nai. 

16h50         - Phóng sự tài liệu. 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 33 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC 

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

          - Dự báo thời tiết

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc. 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.

          - Dự báo thời tiết. 

20h05         - Mục:Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển

20h10         - P/S: Sản xuất sạch hơn.

20h20         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 45 – Phim Trung Quốc)

21h05         - Mục: Môi trường và Cuộc sống

          - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - Hài sitscomn Sến: Lý do lý trấu

21h20         - Phim truyện:  Phép thử tình yêu  (Tập 8 -  Phim Thái Lan)

22h05         - Kết nối 24h. 

22h25         - CM : Nhận diện sự thật. 

22h35         - Ký sự: 

22h45         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin thể thao

23h35         - Ca nhạc

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

 

 

CHỦ NHẬT   29/9/2019

0h00  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao. (Phim VN  -  Tập 9 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 41 – Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  - CM: Dân số và phát triển.

2h45  - Hành trình văn hóa. 

2h55  -Vui – khỏe mỗi ngày. 

3h05  - Bắt mạch tình yêu. 

3h25  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Tình thù hai mặt (Tập 11 – Phim Việt Nam)

4h45  - Cuộc sống thường ngày 

5h05  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h35  - Thể dục buổi sáng ( Nhảy dân vũ 1000 học sinh 2019)

5h40  - An toàn sống

5h45  - Khám phá Vĩnh Phúc. 

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

6h30  - Báo chí tuần qua. 

6h40  - Kết nối 24h. 

7h00  - Phim Sitcom công sở. 

7h15  - Hành trình văn hóa

7h25  - Vui – khỏe mỗi ngày 

7h30  - Phóng sự tài liệu. 

7h40  - Mục: Môi trường và Cuộc sống. 

7h45  - Dành cho thiếu nhi:   

8h00  - P/S: Sản xuất sạch hơn.

8h10  - Ca nhạc

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

9h30  - Báo chí tuần qua. 

9h40  - Cuộc sống thường ngày 

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 33 – Phim VN)

10h45         - Bản tin Chính phủ tuần qua.

10h50         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

- Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Mục: Cuộc sống 4.0

11h30         - Báo chí tuần qua. 

11h40         - Kết nối 24h. 

- Giới thiệu phim giờ vàng

          12h00         - Phim truyện:  Tình thù hai mặt (Tập 12 – Phim Việt Nam)          

12h45         - An toàn sống              

          - Giới thiệu phim hài + hoạt hình              

12h55         - Ca nhạc             

13h30         - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 42 – Phim TQ)               

14h15         - Hành trình văn hóa.             

14h25         - Vấn đề hôm nay.                  

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày            

14h40         - CM: An toàn giao thông.               

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

14h50         - Phim Sitcom công sở.                    

15h05         - CM: Dân số và phát triển.             

          - Giới thiệu giải trí tổng hợp.           

15h15         - Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển.                    

15h20         - Ca nhạc             

16h00         - Thời sự.             

16h20         - Chuyện thật như đùa            

16h30         - Bản tin thể thao                   

16h35         - Phim Sitcom mắt nai.                    

16h50         - Ký sự:               

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)               

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 34 – Phim VN)                

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC                  

18h00         - Kết nối 24h.                

18h20         - Cuộc sống thường ngày.                

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.                

          - Dự báo thời tiết          

18h55         - Khám phá Vĩnh Phúc.                   

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN                 

 

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

- Thời sự Vĩnh Phúc.              

          - Điểm thời sự tuần                 

          - Dự báo thời tiết.                   

20h10         - Mục: Tấm lòng nhân ái.                 

20h15         - Phim truyện: Kẻ chết trở lại.( P1. – Phim Mỹ)           

21h00         - CM: Công nghiệp và thương mại.           

          - Giới thiệu phim giờ vàng               

21h10         - Phim truyện: Kẻ chết trở lại.( P2. – Phim Mỹ)           

21h55         - Kết nối 24h                 

22h15         -Việt Nam quê hương             

22h30         - CM: Dân số và phát triển.             

22h40         - Hành trình văn hóa.             

22h50         - Chuyện thật như đùa            

23h00         - Bản tin cuối ngày.                

23h30         - Bản tin thể thao          

23h35         - Ca nhạc             

          - Giới thiệu Chương trình ngày mai

                  

 

 

 

 

THỨ HAI  30/9/2019

0h00  - Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao. (Phim VN  -  Tập 10 )

0h45  - Vĩnh Phúc ngày mới 

1h05  - Ca nhạc

1h30  - Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu.  (Tập 42 – Phim TQ)

2h15  - Kết nối 24h.  

2h35  -Vui – khỏe mỗi ngày.  

2h45  -Việt Nam quê hương

3h00  - Cuộc sống thường ngày 

3h20  - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

3h30  - Ca nhạc

4h00  - Phim truyện: Tình thù hai mặt (Tập 12 – Phim Việt Nam)

4h45  - Ký sự: 

4h55  - Ca nhạc

          - Giới thiệu những người thực hiện trong ngày.

5h30  - Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP

5h35  - Chào cờ

          - Giới thiệu Chương trình (Từ 5h40 đến 23h55)

5h40  - Thể dục buổi sáng (Vũ điệu dưỡng sinh)

5h45  - An toàn sống

6h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

  6h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

  6h40         - Kết nối 24h. 

  7h00         - Phim Sitcom công sở.  

  7h15         - Giới thiệu văn bản pháp luật 

7h20  - CM: Công nghiệp và thương mại. 

7h30  - Hành trình văn hóa. 

7h40  - Dành cho thiếu nhi:    

7h55  -Việt Nam quê hương. 

8h10  - Mục: Tấm lòng nhân ái. 

8h15  - Ca nhạc

9h00  - Vĩnh Phúc ngày mới 

          - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 9h00 đến 11h00)

9h30  - Điểm báo trong ngày

9h35  - Cuộc sống thường ngày 

          - Nhạc cắt

10h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 34 – Phim VN)

10h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND 

                  - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 11h00 đến 17h00)

11h00         - Thời sự

                  - Dự báo Thời tiết

11h20         - Bản tin thể thao 

11h25         - Điểm báo trong ngày 

11h30         - Kết nối 24h. 

            - Giới thiệu phim giờ vàng

11h50  - Vui – khỏe mỗi ngày 

12h00         - Phim truyện: Tình thù hai mặt (Tập 13 – Phim Việt Nam)

12h45        - An toàn sống 

12h50         - Ca nhạc

13h30         - Phim truyện: Quyền lực quí ông. (Tập 1 – Phim Ấn  Độ)

                  - Giới thiệu phim hài + hoạt hình

14h15         - Phim Sitcom công sở.  

14h25         - Khám phá Vĩnh Phúc. 

14h30         - Vui – khỏe mỗi ngày 

                 - Giới thiệu phim giờ vàng

14h40         - CM: Tài nguyên và môi trường. 

14h50         - Hành trình văn hóa. 

15h00         - Ký sự: 

15h10         - Ca nhạc

                   - Giới thiệu phim truyện tuần. (Phát mới)

16h00         - Thời sự. 

16h15         - Chuyện thật như đùa

16h25         - Bản tin thể thao 

16h30         - Ký sự: 

16h40         - Mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

16h45         - Phim Sitcom mắt nai. Số 74 (15’20’)

                  - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 17h00 đến 19h45)

17h00         - Phim truyện: Trả giá. (Tập 35 – Phim VN)

17h45         - Dành cho thiếu nhi:  Phim hoạt hình. GGBOND TVC 

18h00         - Kết nối 24h. 

18h20         - Cuộc sống thường ngày. 

18h40         - Thời sự Trong nước +Quốc tế.

              - Dự báo thời tiết

18h55         - Mục: Môi trường và Cuộc sống. 

19h00         - Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45         - Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)

              - Thời sự Vĩnh Phúc.

              - Dự báo thời tiết. 

20h05         - Mục:Tài chính doanh nghiệp

20h10         - CM: cung ứng sử dụng điện.

20h20         - Phim truyện: Diên Hy Công Lược. (Tập 46 – Phim Trung Quốc)

21h05         - Vấn đề hôm nay

              - Giới thiệu phim giờ vàng

21h10         - CM: QP quân khu II.

21h20         - Phim truyện:  Phép thử tình yêu  (Tập 9 -  Phim Thái Lan)

22h05         - Kết nối 24h. 

22h25         - CM: Những con đường mang tên danh nhân.

22h35         - CM: An ninh Vĩnh Phúc.

22h45         - Chuyện thật như đùa 

23h00         - Bản tin cuối ngày. 

23h30         - Bản tin Thể Thao.  

23h35         - Ca nhạc

              - Giới thiệu Chương trình ngày mai

         

 Xem phản hồi

 
Tin khác