Các Đài PT-TH cụm thi đua số 2 ký giao ước thi đua (29/03/2019 15:00)

Sáng ngày 29/3, tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Cụm thi đua số 2 gồm 8 Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc là: Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Lãnh đạo các Đài PT-TH trong cụm thi đua số 2 ký kết giao ước thi đua

Tại hội nghị, Lãnh đạo Đài PT-TH các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đã thảo luận và thống nhất các nội dung trong phong trào thi đua năm 2019 tập trung vào các nội dung: tuyên truyền việc tổ chức thực hiện và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước và từng địa phương; tập trung truyên truyền các nhiệm vụ chính trị ở các địa phương. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về báo chí, phát thanh, truyền hình. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình PT-TH. Chủ động nắm bắt các sự kiện, kịp thời thông tin, định hướng dư luận xã hội đảm bảo khách quan, chính xác. Đổi mới mạnh mẽ, căn bản hình thức, nội dung thi đua, sinh hoạt Cụm theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa công tác thi đua khen thưởng với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quản lý báo chí, nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho lãnh đạo Đài và đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình và Đề án số hóa truyền dẫn, phát thanh truyền hình mặt đất đến năm 2020./.

Đặng Thưởng Xem phản hồi

 
Tin khác