Chi đoàn Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc đại hội lần thứ IX (23/02/2017 15:58)

Chiều ngày 23/2, Chi đoàn thanh niên Đài PT-TH Vĩnh Phúc tổ chức đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2019. 

Với sự đoàn kết, thống nhất, xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, nhiệm kỳ qua, Chi đoàn Đài PT-TH Vĩnh Phúc đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật; tiên phong trong việc thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình. Chi đoàn phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu mà đại hội Chi đoàn lần thứ VIII đã đề ra. Cùng với việc góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, Chi đoàn Đài PT-TH Vĩnh Phúc luôn làm tốt công tác tình nguyện vì cộng đồng với nhiều cách làm hay và sáng tạo.

Phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2019, Chi đoàn thanh niên Đài PT-TH Vĩnh Phúc đưa ra thông điệp hành động “Tuổi trẻ Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”.

Với tinh thần đoàn kết và đổi mới, đại hội Chi đoàn thanh niên Đài PT-TH Vĩnh Phúc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2019 đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới và bầu đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên./.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác