Cụm thi đua số 2 các Đài Phát thanh - Truyền hình ký giao ước thi đua (31/03/2018 15:30)

Ngày 30/3, tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Cụm thi đua số 2 các Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc gồm: Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018.


Tại lễ ký kết, lãnh đạo 8 Đài Phát thanh - Truyền hình cụm thi đua số 2 đã đánh giá cao kết quả công tác thi đua khen thưởng theo các nội dung ký kết năm 2017. Các Đài Phát thanh - Truyền hình đã không ngừng cải thiện điều kiện tác nghiệp, nâng cao năng lực và chất lượng sản xuất chương trình theo hướng hiện đại. Quan tâm đầu tư, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu trong công tác tuyên truyền hiện nay.

Các Đài Phát thanh - Truyền hình cũng thống nhất với nội dung trọng tâm công tác thi đua năm 2018, trong đó tập trung tuyên truyền hiệu quả đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của các địa phương, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên; tăng cường hợp tác, trao đổi giữa các đơn vị, đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình Phát thanh - Truyền hình, tăng cường sự trao đổi, hợp tác giữa các Đài, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền. Đơn vị cụm trưởng là Đài Phát thanh - Truyền hình Hòa Bình sẽ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung cho các Đài, chủ trì nâng cao chất lượng chuyên mục hương sắc ở các vùng miền núi trung du được phát sóng ở tất cả các Đài trong khu vực. Đồng thời tổ chức giao lưu, tọa đàm về đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình thời sự phát thanh, truyền hình, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao giữa các Đài trong cụm nhằm kết nối và trao đổi chuyên môn nghiệp vụ./.

Xuân Hưng  Xem phản hồi

 
Tin khác