Đại hội Chi bộ khối Kỹ thuật Đài PT-TH Vĩnh Phúc (28/09/2017 16:40)

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc, chi bộ khối Kỹ thuật Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc đã bám sát nhiệm vụ được giao, quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật còn khó khăn, song chi bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cán bộ, đảng viên đã thực hiện tốt việc bảo quản trang thiết bị máy móc khai thác sử dụng an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình và xây dựng chi Đảng bộ cơ quan Đài ngày càng vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà chi bộ khối Kỹ thuật đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí cũng yêu cầu, Chi bộ khối Kỹ thuật cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình đáp ứng yêu cầu của khán thính giả, chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo Đài đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và hệ thống trang thiết bị kỹ thuật theo hướng đồng bộ hiện đại.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ khối Kỹ thuật Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng; thường xuyên chăm lo giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu đã đề ra.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ khối Kỹ thuật khóa VI nhiệm kỳ 2017 - 2020.

 

Lê DũngXem phản hồi

 
Tin khác