Đài PT-TH tỉnh Vĩnh Phúc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII (18/12/2018 15:00)

Chiều ngày 18/12, Đảng ủy Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nội dung hội nghị Trung ương 8, khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị.


Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên, người lao động được báo cáo viên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó, tập trung vào các nội dung chính của Nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37 về tình hình kinh tế - xã hội ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Sau hội nghị, các đảng viên xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XII, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác