Đài PT-TH Vĩnh Phúc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XII (24/01/2018 16:50)

Chiều ngày 24/1, Đảng ủy Đài PT-TH Vĩnh Phúc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên trong cơ quan.

Tại hội nghị, báo cáo viên  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã truyền đạt những nội dung cơ bản 4 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21 “Về công tác dân số trong tình hình mới”. Đây là những Nghị quyết quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách, liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả. 

Thông qua học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết nhằm  giúp cho cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên  nắm chắc nội dung, nâng cao ý thức chính trị, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

Hà GiangXem phản hồi

 
Tin khác