Đảng ủy Đài PT-TH Vĩnh Phúc học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ V, BCH Trung ương Đảng khóa XII (28/08/2017 17:01)

Chiều ngày 28/8, Đảng ủy Đài PT-TH Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Đài PT-TH Vĩnh Phúc được báo cáo viên – Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết 08 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Qua học tập, quán triệt giúp các cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động cơ quan Đài nắm vững, hiểu rõ nội dung Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, từ đó xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với thực tiễn của đơn vị; đồng thời tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Văn Hải   Xem phản hồi

 
Tin khác