Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (27/06/2017 18:49)

Sáng ngày 27/6, tại Đài PT-TH tỉnh, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo điều 30 và điều 32, Điều lệ Đảng ở Đảng ủy Đài PT-TH Vĩnh Phúc.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo điều 30 và 32, Điều lệ Đảng, Đảng ủy và các chi bộ Đài PT-TH tỉnh đã xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra; chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đài bám sát nhiệm vụ của cơ quan, chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng mục đích yêu cầu đề ra; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên để tham mưu giúp Đảng ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời. Quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Đài đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình theo Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Đài đã tổ chức quán triệt quy định thi hành điều lệ Đảng đến 100% các chi bộ và đảng viên; tổ chức 2 cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Thời gian tới, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Đài tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng theo điều 30, điều 32 Điều lệ Đảng của Đảng bộ Đài PT-TH Vĩnh Phúc trong thời gian qua và đề nghị ngoài việc thực hiện kiểm tra theo kế hoạch cấp trên, Đảng ủy Đài chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát theo chương trình riêng, qua đó nâng cao vị thế của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đài trong công tác xây dựng Đảng; quan tâm giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng để lãnh đạo cơ quan Đài PT-TH tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác