Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các cơ quan báo chí của tỉnh (28/09/2017 17:50)

Chiều ngày 28/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020. 

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan báo chí tỉnh đã thống nhất nội dung phối hợp công tác tuyên truyền như: đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 hàng năm và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; nội dung và kết quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tuyên truyền về Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024; những mô hình mới, các làm sáng tạo trong hoạt động của MTTQ các cấp; phát hiện, cổ vũ gương người tốt, việc tốt, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan báo chí đã thảo luận, thống nhất về nhiệm vụ phối hợp của các cơ quan và bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2017 - 2020.

 

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác