Huyện Tam Đảo ký kết tuyên truyền với các cơ quan báo chí trong tỉnh (24/06/2017 14:58)

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tam Đảo tổ chức Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền với Báo Vĩnh Phúc và Đài PT-TH tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của địa phương năm 2017.

Trong những năm qua, công tác phối hợp tuyên truyền giữa huyện Tam Đảo với Báo Vĩnh Phúc và Đài PT-TH Vĩnh Phúc trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng của huyện đạt nhiều kết quả tích cực. Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh đã phản ánh kịp thời những sự kiện thời sự nổi bật, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, những mô hình sản xuất kinh doanh mới, những điển hình tiên tiến, góp phần tích cực động viên, cổ vũ cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Tam Đảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, trong thời gian tới Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh, phối hợp với huyện Tam Đảo xây dựng chương trình tuyên truyền cụ thể, tích cực quảng bá hình ảnh con người, những nét văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh, tiềm năng du lịch Tam Đảo, Tây Thiên. Qua đó, định hướng tốt dư luận, góp phần xây dựng Tam Đảo trở thành huyện trọng điểm về du lịch dịch vụ của Vĩnh Phúc./.

Ngọc ÁnhXem phản hồi

 
Tin khác