Ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền (15/05/2018 17:00)

Chiều ngày 15/5, Đài PT-TH Vĩnh Phúc và Trung tâm Kinh doanh VNPT Vĩnh Phúc tổ chức ký kết kế hoạch tuyên truyền năm 2018.

Tại buổi ký kết, Đài PT-TH Vĩnh Phúc và Trung tâm Kinh doanh VNPT Vĩnh Phúc đã thống nhất kế hoạch tuyên truyền trong các chương trình phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử của Đài trong năm 2018. Trong đó, Đài PT-TH Vĩnh Phúc sẽ tập trung tuyên truyền những văn bản, cơ chế chính sách, quy định liên quan đến doanh nghiệp; các thông tin mới liên quan đến khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của Trung tâm Kinh doanh VNPT Vĩnh Phúc; các sự kiện lớn trong năm của Trung tâm như: Ra quân đầu năm, Hội nghị công nhân viên lao động, tổng kết và một số nhiệm vụ trọng tâm khác trong các Bản tin Thời sự và Mục Tài chính doanh nghiệp của Đài. Thông qua chương trình ký kết tuyên truyền góp phần thúc đẩy hợp tác tuyên truyền giữa 2 bên nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn./.

 Phương LiênXem phản hồi

 
Tin khác