Liên hệ quảng cáo (02/04/2018 16:10)

Phòng Dịch vụ Quảng cáo, Đài PTTH Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 2 đường Kim Ngọc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Trưởng phòng: Trần Thanh Nam

  ĐT: (0211) 3860.569        DĐ: 0902.266.139

- Phó trưởng phòng: Ngô Minh Nguyệt 

  ĐT: (0211) 6250.532        DĐ: 0966.683.988Xem phản hồi

 
Tin khác