Tăng cường giới thiệu hình ảnh các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (27/03/2018 19:00)

Nhằm giới thiệu hình ảnh và những đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc cũng như các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Chiều ngày 27/3, Đài Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Phúc, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh và Hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc tổ chức buổi Tọa đàm công tác truyền thông trên Đài PT-TH Vĩnh Phúc. Tham dự có lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Vĩnh Phúc; các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hàn Quốc hiện là Quốc gia đứng đầu về số dự án đầu tư và số vốn đăng ký tại Vĩnh Phúc, các doanh nghiệp Hàn Quốc có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, một số doanh nghiệp của Hàn Quốc cũng đã phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Phúc tuyên truyền hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều đại biểu tại buổi Tọa đàm cần có sự phối hợp tuyên truyền, hợp tác sâu rộng hơn nữa trên Đài Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Phúc tập trung vào các nội dung như: Cơ chế, các chính sách thu hút ưu đãi đầu tư của Vĩnh Phúc, cơ chế hỗ trợ của tỉnh về chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong các lĩnh vực tỉnh ưu tiên, khuyến khích đầu tư như: Công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, sản xuất ô tô xe máy, cùng với đó tập trung tuyên truyền về nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp, các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an sinh xã hội. Ý kiến của nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao ý nghĩa của buổi Tọa đàm và tin tưởng giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và Đài PT-TH Vĩnh Phúc sẽ sớm cụ thể hóa nội dung hợp tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Lãnh đạo Đài PT-TH Vĩnh Phúc và lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Hàn Quốc quảng bá sản phẩm và các hoạt động an sinh xã hội trên Đài PT-TH Vĩnh Phúc. Sau buổi Tọa đàm này, Đài PT-TH Vĩnh Phúc, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc sẽ thống nhất kế hoạch cụ thể về nội dung, phương pháp, hình thức thức tuyên truyền về hoạt động của các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hiệu quả nhất, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác