Thông báo chuyển đổi hạ tầng phát sóng kênh Vĩnh Phúc sang tần số kênh 42 (11/12/2018 10:15)

Theo quyết định số 1761/QĐ-BTTTT ngày 17/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất giai đoạn 2018-2020.

Vì vậy từ ngày 15/12/2018 Công ty Cổ Phần Nghe Nhìn Toàn Cầu sẽ thực hiện chuyển đổi hạ tầng phát sóng kênh 56 của Đài PT-TH Vĩnh Phúc về kênh 42 trên hạ tầng DDT miền bắc.

Thông số kỹ thuật của kênh truyền hình Vĩnh Phúc trên hệ thống truyền hình số mặt đất DVB-T2 của Công ty Cổ phần Nghe Nhìn Toàn Cầu mới như sau:

Kênh 87, tần số 42 - 642 MHz.

Công ty Cổ phần Nghe Nhìn Toàn Cầu cam kết các tiêu chuẩn phát sóng của kênh Truyền hình Vĩnh Phúc không thay đổi khi thực hiện việc chuyển đổi tần số này./.Xem phản hồi

 
Tin khác