Thông báo V/v Phát sóng thử nghiệm kênh truyền hình Vĩnh Phúc trên hệ thống truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất. (03/12/2016 17:25)

Hiện nay Đài Phát thanh –Truyền hình Vĩnh Phúc đang phát sóng thử nghiệm số mặt đất kênh truyền hình Vĩnh Phúc trên kênh 49 UHF và kênh 56 UHF hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất.

Để thu được kênh truyền hình Vĩnh Phúc phát sóng thử nghiệm số mặt đất, Quý khán giả vui lòng dò lại đầu thu số mặt đất và máy thu hình có tích hợp số mặt đất theo thông số thu như sau:

1. Kênh 49 UHF – Tần số thu: 698MHz.

2. Kênh 56 UHF – Tần số thu: 754 MHz.

Chi tiết, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại:

0211.6250.552   -   0211.3840.866     Di động: 0913.061.723.Xem phản hồi

 
Tin khác