Thông báo Vv chuyển đổi tần số và vị trí kênh truyền hình Vĩnh Phúc phát sóng trên hệ thống truyền hình cáp Analog và truyền hình số của VTVcab (26/03/2018 15:30)

Với mục tiêu phục vụ khán giả tốt hơn, từ ngày 01/4/2018 VTVcab sắp xếp lại các kênh chương trình trên hệ thống truyền hình cáp số của VTVcab và tần số kênh truyền hình Vĩnh Phúc phát sóng trên hệ thống truyền hình cáp Analog của VTVcab chi nhánh Vĩnh Phúc. Cụ thể như sau:

- Chuyển đổi vị trí kênh truyền hình Vĩnh Phúc phát sóng trên hệ thống truyền hình cáp số từ vị trí kênh 264 sang vị trí kênh 222 (tần số 762 MHz).

- Chuyển đổi tần số kênh truyền hình Vĩnh Phúc phát sóng trên hệ thống truyền hình cáp Analog của VTVcab từ tần số 599,25 MHz sang tần số 631,25 MHz.

Để thu được kênh truyền hình Vĩnh Phúc trên hệ thống truyền hình cáp số và hệ thống truyền hình cáp Analog của VTVcab, quý khán giả vui lòng dò lại đầu thu và máy thu hình theo tần số:

- Tần số 762 MHz - Vị trí kênh 222 (đối với đầu thu cáp số).

- Tần số 631,25 MHz (đối với máy thu hình - kênh Analog).

Chi tiết: Liên hệ Phòng Kỹ thuật - Đài Phát thanh & Truyền hình Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211) 6.250.552; (0211) 3.840.866.

 Xem phản hồi

 
Tin khác