Tọa đàm báo chí đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (14/01/2017 15:08)

Sáng ngày 14/1, Tỉnh ủy tổ chức buổi Tọa đàm Báo chí đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Dự buổi Tọa đàm có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa 14 tỉnh; đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại Vĩnh Phúc.

Tại buổi Tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã thông tin khái quát thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau 20 năm tái lập, từ một tỉnh nghèo, thu ngân sách chỉ đạt trên dưới 100 tỷ đồng, đến nay, Vĩnh Phúc đã chủ động được ngân sách và có điều tiết về Trung ương, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 72 triệu đồng, tăng 34 lần so với khi mới tái lập. Đặc biệt, hiện nay Vĩnh Phúc đã trở thành trung tâm sản xuất ô tô, xe máy của cả nước và là tỉnh đi đầu, có nhiều chính sách đột phá, sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn làm tiền đề, cơ sở để Trung ương ban hành các Nghị quyết về lĩnh vực này. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới; văn hóa, xã hội liên tục có bước phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được củng cố, tăng cường. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định những thành tựu đạt được của tỉnh 20 năm qua, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các thế hệ lãnh đạo tỉnh, còn có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy trách nhiệm xã hội để làm tốt hơn vai cầu nối giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân. Có nhiều tác phẩm xuất sắc, phản ảnh sinh động thực tế cuộc sống, phát hiện và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, đồng thời tích cực đấu tranh phê phán các biểu hiện tiêu cực, bảo vệ quan điểm của Đảng, Nhà nước, định hướng tốt dư luận, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, lãnh đạo và đại diện các cơ quan báo chí bày tỏ cảm xúc trước sự quan tâm của  Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đối với các cơ quan báo chí và mong muốn trong thời gian tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa về cơ sở vật chất, trang thiết bị; chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan báo chí trong tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chia sẻ những khó khăn của các cơ quan báo chí, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đầu mối cung cấp thông tin và tập hợp các kiến nghị, ý kiến đóng góp của các cơ quan báo chí; rà soát các Nghị quyết của Đảng về công tác báo chí từ đó có tham mưu cho Tỉnh ủy có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời lĩnh vực báo chí. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên; thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, có chính sách thu hút người tài, khuyến khích sáng tạo nhiều tẩm phẩm báo chí xuất sắc hơn nữa. Đối với các nhà báo, phóng viên, biên tập viên cần tiếp tục nỗ lực tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. Định hướng những nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền trong năm 2017, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là tuyên truyền nâng cao năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về  tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Đề án số 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; các chủ trương, chính sách, giải pháp của tỉnh về thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công tác giải phóng mặt bằng; tiếp tục phát hiện nhân rộng nhân tối mới, cách làm hay, gương người tốt việc tốt và chủ động, kịp thời đấu tranh phê phán kịp thời mọi biểu hiện tiêu cực./.

Văn Hải

 Xem phản hồi

 
Tin khác