Thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021 (13/03/2019 08:53)

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 32, chiều 12/3, với 100% phiếu tán thành, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021. Trước đó vào sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về dự án luật kiến trúc và luật giáo dục.

Nghị quyết quy định có 2 trường hợp thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Đó là: Các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải sắp xếp khi có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính còn lại để giảm số lượng đơn vị hành chính.

Đặc biệt, Nghị quyết đã quy định các nội dung về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; về số lượng lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; các chế độ, chính sách thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư; chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Đa số các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: Đây là công việc khó, phức tạp và cần có lộ trình từng bước. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ nhằm thể chế hóa các nguyên tắc, xác định khung pháp lý tạo cơ sở thuận lợi cho việc sắp xếp các đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định trong giai đoạn 2019-2021.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị sau khi ban hành Nghị quyết, Chính phủ cần có kế hoạch triển khai cụ thể để Nghị quyết sớm được thực thi.

Cũng trong phiên họp chiều, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận cho ý kiến về dự án luật kiến trúc và luật giáo dục./.

Theo Truyền hình Thông tấnXem phản hồi

 
Tin khác