Kỳ thi tuyển công chức cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 (07/07/2013 10:50)

Thưa quý vị và các bạn.

Trong hai ngày 20 và 21/7, lần đầu tiên tỉnh ta tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã với quy mô toàn tỉnh. Để giúp quý vị, các bạn và các thí sinh tham dự kỳ thi biết thêm thông tin liên quan đến kỳ thì này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Phó giám đốc Sở Nội vụ. Mời quý vị và các bạn quân tâm theo dõi.

 
 

Đ/c: Nguyễn Văn Bảy, Phó giám đốc Sở Nội vụ cho biết:

“  Để tuyển dụng được đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh, đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng thì UBND tỉnh đã ban hành về quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ đã có hướng dẫn về thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn năm 2013 thì đối tượng tham gia dự tuyển công chức cấp xã năm 2013 là tất cả những người có đủ tiêu chuẩn theo quy định thì đều được nộp hồ sơ để mà thi tuyển. Về bằng cấp thì những người có trình độ từ trung cấp trở lên, không phân biệt các loại hình đào tạo, các cơ sở đào tạo thì đều được nộp hồ sơ để thi tuyển. Đối với những người mà không đúng chuyên ngành thì phải có bằng đại học chính quy trừ hệ liên thông thì đều được nộp hồ sơ thi tuyển vào tất cả các chuyên ngành trừ chuyên ngành tài chính kế toán và địa chính. Tất cả các kế hoạch và chỉ tiêu cần tuyển thì đã được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang điện tử của tỉnh, website của Sở Nội vụ và được niêm yết tất cả các huyện, thành, thị và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Năm 2013 thì tất cả các huyện, thành, thị sẽ tiến hành thi tuyển trong cùng một thời gian vào ngày 20 và 21/7/2013. Các huyện, thành, thị thì mỗi huyện, thành, thị sẽ thành lập một hội đồng tuyển dụng, hội đồng tuyển dụng sẽ thành lập ban coi thi, ban phách, ban chấm thi và ban phúc khảo bài thi theo đúng quy định. Sở Nội vụ sẽ chủ trì và phối hợp với thanh tra tỉnh với các sở, ban, ngành sẽ thành lập ban thanh tra kỳ thi, để thanh tra, giám sát toàn bộ quá trình tuyển dụng của các hội đồng tuyển dụng của các huyện, thành, thị trên địa bản tỉnh. Thì các sở, ngành trên tỉnh thì sẽ ra đề và đáp án các môn thi theo đúng quy trình, quy định đảm bảo an toàn bí mật. Việc chấm thì các bài thi năm 2013 thì sẽ được thực hiện tổ chức chấm chéo giữa các các huyện, thành, thị. Sau hi ban phách, ghi phách, dọc phách, niêm phong phách và niêm phong bài thi có sự giám sát chứng kiến của thanh tra dự thi rồi chuyển về Sở Nội vụ rồi Sở Nội vụ sẽ chuyển về các hội đồng tuyển dụng của các huyện, thành, thị, tổ chức chấm theo đúng quy trình quy định. Thì cách tính điểm của các bài thi thì các bài thi được tính theo thang điểm 100, thì cách tính điểm thì một quản lí nhà nước là kiến thức chung tính theo hệ số 1, môn chuyên ngành thi viết thì được tính theo hệ số 2, bài trắc nghiệm môn thi chuyên ngành thì tính hệ số 1, bài thi tin học sẽ được tính hệ số 1 và không tính vào tổng điểm thi. Người được xác định trúng tuyển thì 1 là những người phải đủ bài thi, 2 là các bài thi phải được 50 điểm trở lên kể cả môn thi viết, chuyên ngành chưa nhân hệ số 2, người trúng tuyển là người có số điểm cao hơn và lấy từ cao xuống thấp, lấy hết chỉ tiêu cần tuyển theo các chuyên ngành. Căn cứ vào đó thì các hội đồng tuyển dụng của các huyện, thành, thị xét và đề nghị với Chủ tịch HĐND huyện để mà Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Sở Nội vụ công nhận kết quả của kỳ thi. Khi mà Sở Nội vụ nhận được đề nghị của các huyện, thành, thị công nhận kết quả thì Sở Nội vụ sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ngành chấm kiểm tra trước khi công nhận kết quả. Sau khi Sở Nội vụ đã công nhận kết quả thì UBND cấp huyện, thành, thị sẽ quyết định tuyển dụng và phân công công tác cho các thí sinh trúng tuyển về các xã, phường, thị trấn phù hợp theo đúng quy định ”.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi với đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Phó giám đốc Sở Nội vụ về Kỳ thi tuyển công chức cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013. Cám ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Lê Minh – Đức ThiệnXem phản hồi

 
Tin khác