Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các báo cáo, tờ trình (04/12/2017 18:22)

Chiều ngày 4/12, tại Sở Tài chính, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách đưa ra trong kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI. Dự buổi thẩm tra có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra. 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2017 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2018; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2017; Tờ trình dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2018 - 2020.

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2016 đạt hơn 43,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 42,2 nghìn tỷ đồng; thu từ ngân sách cấp dưới chuyển lên là 42,3 tỷ đồng; thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 1.216 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2016 thực hiện trên 28,3 nghìn tỷ đồng, đạt 192% dự toán trung ương, bằng 190% dự toán HĐND tỉnh giao.

Năm 2017, Trung ương giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho Vĩnh Phúc 33.718 tỷ đồng; địa phương giao 33.810 tỷ đồng. Uớc thực hiện cả năm đạt 25.370 tỷ đồng, đạt 75% dự toán và bằng 77% so với thực hiện năm 2016, hụt thu so với dự toán hơn 8,4 nghìn tỷ đồng. Năm 2018, dự toán Trung ương giao cho Vĩnh Phúc thu ngân sách nhà nước 30.018 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 26.690 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2.950 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước trên 16,5 nghìn tỷ đồng.

Dựa trên kết quả thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 và tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước và của tỉnh, dự kiến thu ngân sách nhà nước 3 năm 2018 - 2020 trên địa bàn đạt khoảng 80.938 tỷ đồng; tổng chi cân đối ngân sách địa phương 3 năm 2018 - 2020 dự kiến khoảng trên 45 nghìn tỷ đồng.

Cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, các đại biểu đề nghị Sở Tài chính đánh giá, làm rõ các nội dung liên quan đến chi đầu tư phát triển; giải trình nguyên nhân chi ngân sách các sở ngành tăng trên 8% so với dự toán năm 2017.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị Sở Tài chính tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các báo cáo trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới./.

Phương LiênXem phản hồi

 
Tin khác