Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 (14/11/2017 16:24)

Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 cho ý kiến vào nội dung chương trình chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì phiên họp. 

Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 của HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021sẽ cho ý kiến vào 17 nội dung, chương trình theo luật định, 6 nội dung chuyên đề và thông qua 10 Nghị quyết.

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2017 có sự tăng trưởng khá so với năm 2016. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt gần 40.000 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt gần 2.600 tỷ đồng, bằng 126% dự toán tỉnh giao và bằng 121% dự toán HĐND thành phố giao. Các lĩnh vực: quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, xử lý nợ đọng XDCB được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Nhiệm vụ năm 2018, thành phố xác định một số chỉ tiêu phấn đấu: tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 16,7% so với năm 2017; giải quyết việc làm cho 1.300 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,22%.

Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2017 và mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ năm 2018. Đồng thời, nhấn mạnh những lĩnh vực thành phố cần tập trung làm tốt trong thời gian tới đó là: giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; công tác thu, chi ngân sách, quản lý trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng, tăng cường quản lý đất đai, nhất là quỹ đất II; xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí đô thị loại I; quan tâm đến công tác chi cho đầu tư phát triển, đầu tư hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, chỉnh trang đô thị thành phố./.

Thu Hà - Ánh Tuyết/ Đài TT TP Vĩnh YênXem phản hồi

 
Tin khác