Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng (12/03/2019 17:10)

Chiều ngày 12/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị, cho ý kiến chủ trương đầu tư một số dự án đường giao thông; kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn dự phòng đầu tư công; điều chỉnh quy hoạch cục bộ để mở rộng khu công nghiệp Bình Xuyên II; cho chủ trương thực hiện một số dự án đầu tư phát triển đô thị, công viên trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh chủ trì hội nghị.


Cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường từ quốc lộ 2, đoạn từ xã Đại Đồng huyện Vĩnh Tường đến đường tỉnh 305, xã Hoàng Đan huyện Tam Dương, các đại biểu cho rằng chủ trương đầu tư là cần thiết và phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông của tỉnh và đề nghị rà soát lại chủ trương đầu tư, không để trùng hướng tuyến với 1 số dự án đường giao thông đã được phê duyệt.

Về chủ trương phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn dự phòng đầu tư công và chủ trương phân khai chi tiết nguồn vốn đầu tư công năm 2019, các đại biểu nhấn mạnh đến sự cần thiết của phân khai nguồn vốn để phân bổ nguồn vốn đầu tư, đảm bảo các dự án đầu tư đúng quy định của pháp luật. Về các dự án đô thị, các đại biểu đề nghị những dự án liên quan đến nhu cầu cấp bách của người dân thì đầu tư trước, cần nghiên cứu đánh giá cụ thể để có lộ trình đầu tư phù hợp với từng thời kỳ. Về dự án công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên, các đại biểu đề nghị cần tính toán đến môi trường, cảnh quan để dự án trở thành điểm nhấn cho đô thị Vĩnh Yên và của tỉnh; quan tâm thu hút nguồn vốn đầu tư xã hội hóa cho dự án này.

Về chủ trương đầu tư dự án đường từ quốc lộ 2 đoạn từ xã Đại Đồng huyện Vĩnh Tường đến đường tỉnh 305 xã Hoàng Đan huyện Tam Dương, thay mặt BTV Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và làm rõ nội dung còn có ý kiến khác nhau về chủ trương này; chủ động thống nhất với HĐND tỉnh để xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Về chủ trương phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn dự phòng đầu tư công, thay mặt BTV Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, thẩm định những nội dung của chủ trương trên để xem xét, phê duyệt. Nếu các dự án chậm tiến độ, không có khả năng thực hiện sẽ để lại nguồn vốn cho các dự án phát sinh. Về chủ trương phân khai chi tiết nguồn vốn đầu tư công năm 2019, các dự án không giải ngân được nguồn vốn sẽ chuyển cho Quỹ phát triển đất để đầu tư cho công tác GPMB các dự án khác lấy nguồn thu từ đấu giá đất.

Về chủ trương điều chỉnh, sửa đổi bổ sung điểm c, khoản 2, điều 1 nghị quyết số 201/2015 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, thay mặt BTV Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đồng ý với nội dung hỗ trợ theo tờ trình của UBND tỉnh, tuy nhiên phải thực hiện hỗ trợ bằng giống chứ không hỗ trợ bằng tiền. Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm thực hiện cơ chế hỗ trợ. BTV Tỉnh ủy giao HĐND tỉnh tiến hình giám sát các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, đặc biệt là các nghị quyết hỗ trợ về nông nghiệp.

BTV Tỉnh ủy chấp thuận với chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu C4 để quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Bình Xuyên II và chủ trương thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị tại các xã: Trung Nguyên, Bình Định và thị trấn Yên Lạc huyện Yên Lạc và đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục rà soát quy hoạch sử dụng đất, thực hiện chủ trương theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư; đảm bảo vị trí quy hoạch không chồng lấn với các quy hoạch khác và quy hoạch đô thị chung của tỉnh. BTV Tỉnh ủy cũng đồng ý về mặt chủ trương đầu tư dự án công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên và đề nghị cần lựa chọn tên gọi công viên cho phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả và sử dụng ngân sách tiết kiệm, xây dựng công viên đẹp, hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị xanh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân thành phố.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào báo cáo đánh giá, nhận xét, xếp loại các tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2018./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác